Zijn olie en gas vondsten in IsraŽl een profetisch signaal

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 26 januari 2011) (Laatste bewerking: 27 augustus 2021)

De profeet EzechiŽl meldde ruim 2500 jaar geleden dat IsraŽl in de eindfase van het huidige wereldbestel te maken zal krijgen met een invasie van Gog die samen met een coalitie van moslimlanden als een opkomend onweer naar de bergen van IsraŽl zal oprukken om buit te maken en roof te plegen (EzechiŽl 38:11-12) EzechiŽl maakt niet duidelijk om wat voor soort buit het gaat. IsraŽl heeft een landbouwtechnisch mirakel tot stand gebracht. IsraŽlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie, en de IsraŽlische koeien produceren meer melk per koe dan enig ander land in de wereld. IsraŽl heeft een hightech industrie waarmee ze tot de absolute wereldtop behoren. Zo hebben ze onder meer de chip ontworpen voor Pentium NMXV en voor Pentium 4. IsraŽl is wereldleider in een aantal wetenschappelijke en technische middelen, en heeft het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. IsraŽlische geleerden ontdekten een groot aantal medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose. IsraŽlische instellingen voor wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld. Meer dan een derde van alle Nobelprijswinnaars zijn Joden. In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit IsraŽl dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners).

IsraŽl is wat betreft haar gas en olie behoefte altijd afhankelijk geweest van leveranties uit het buitenland. Zo was Egypte, tot dusver IsraŽls hoofdleverancier van aardgas en bepaalt geen vertrouwenwekkende partner gezien de regelmatig terugkerende anti-IsraŽl retoriek in dit land. Daarnaast is de gasleiding na de val van dictator Hosni Moebarak, al een paar keer opgeblazen. Gedurende de oorlog van IsraŽl tegen Hezbollah in 2005, werd Egypte al onder druk gezet de gastoevoer naar IsraŽl stop te zetten. Daarnaast importeert IsraŽl 98% van de benodigde olie. De leveranciers zijn onder meer Mexico, Noorwegen, Rusland, Kazachstan en Turkmenistan.

Volgens een oud mopje wordt Mozes verweten een verkeerde weg te hebben ingeslagen toen hij het volk van IsraŽl uit Egypte wegvoerde. Hij zou ze naar een plek in het Midden-Oosten hebben gebracht waar geen aardolie te vinden is, maar er zijn inmiddels enorme voorraden olie en gas aangeboort. Is dit misschien de buit waar EzechiŽl op doelt? Het gaat om diverse gasvelden waarvan het Leviathan veld genoemd naar Bijbelse zeemonster tot dusver de grootste is. Dit veld bevat naar schatting 500 miljard kubieke meter aardgas.

Het bedrijf Noble Energy actief in het gasveld Leviathan

 

Op enige afstand van Leviathan ligt het Tamar gasveld met een zeer hoogwaardig aardgas. Volgens onderzoekers is dit gasveld groot genoeg om voor de komende dertig jaar in de energiebehoefte van IsraŽl te voldoen. Deze vondst leidde al tot veel gejubel. Het aardgas uit het Tamar veld is inmiddels operationeel. Volgens accountantskantoor Ernst & Young kan het Tamar gasveld de IsraŽlische economie 52 miljard dollar opleveren.

Eerder al werden Dalit, Noa en Mari ontdekt. Op 30 juni 2011 maakte de IsraŽlische Energie Maatschappij Hachshara Energy bekend dat er opnieuw een gasveld is aangeboord in de Middellandse zee. Dit nieuwe gasveld genaamd Sarah en Mira bezit rond de 184 miljard kubieke meter aardgas. Daarnaast is er 75 km ten noordwesten van Haifa op een diepte van 4790 meter nog een gasveld in de Middellandse Zee ontdekt met een geschatte inhoud van 100 miljard kubieke meter. Men heeft dit gasveld de naam Karusch (haai) gegeven. Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nog minstens 17 gasvelden moeten liggen die allemaal ongeveer even groot zijn als het gasveld Tamar dat 14 miljoen kubieke meter bevat. Naast gas heeft men ook olie in het Leviathan veld gevonden goed voor ongeveer 1.7 miljard vaten. Als er inderdaad nog meer voorraden worden gevonden, dan betekent dit niet alleen een volledige onafhankelijkheid van IsraŽl voor wat betreft deze grondstof, maar ook een enorme economische inkomstenbron.

Tamar gasveld

Men verwacht dat alle gasbellen samen groot genoeg zullen zijn om te voldoen aan de vraag naar gas uit IsraŽl voor 100 jaar. Aan de energie-importafhankelijkheid van IsraŽl lijkt dus op slag een einde te zijn gekomen. Deskundigen zeggen dat IsraŽl wel eens een 2e Saoedi-ArabiŽ zou kunnen worden wat betreft de gasvoorraden. Deze gasvelden kunnen IsraŽl veranderen van een energie -importeur tot een energie-exporteur. De vondsten zetten IsraŽl op de mondiale energiekaart die lange tijd gedomineerd werd door de olierijke Arabische landen in het Midden-Oosten. Ook schat men dat IsraŽl tot de top tien van de olievelden in de wereld zal gaan behoren. IsraŽl zoekt al vanaf 1948 naar olie. Er zijn door de jaren al ruim 420 oliebronnen aangeboord, maar deze hebben nooit veel opgeleverd. Onderzoeken hebben echter uitgewezen dat er forse olievoorraden onder IsraŽls bodem zitten. Zo heeft men in de Dode zee op een diepte van 363 meter bij een proefboring oliesporen ontdekt. De boring heeft plaatsgevonden ten zuiden van de kibbutz Ein-Gedi. De Givat Olam organisatie heeft bevestigd dat er ook een groot olieveld is aangeboord in centraal IsraŽl. Honderden investeerders uit de hele wereld waaronder christenen hebben financieel bijgedragen de boringen mogelijk te maken in de hoop dat IsraŽl ooit onafhankelijk zou worden van het buitenland wat betreft gas en olie invoer. De wereld-energieraad schat de oliereserves van IsraŽl op 250 miljard vaten olie in olieschalie (leisteen) in de bodem van IsraŽl, de op twee na grootste hoeveelheid ter wereld. Ter vergelijk: Saudi ArabiŽ heeft 260 miljard vaten aan bewezen oliereserves.

 

Olieschalie is een organisch-rijk fijnkorrelig sedimentair gesteente dat kerogeen bevat, een vast mengsel van organische chemische verbindingen, waaruit vloeibare koolwaterstoffen kunnen worden geproduceerd.Olieschalie is vergelijkbaar met aardolie en kan worden geraffineerd tot veel verschillende stoffen, waaronder dieselbrandstof, benzine en vloeibaar petroleumgas (LPG). Olieschalie in IsraŽl is wijdverspreid en bedekt ongeveer 15% van zijn grondgebied. Het is echter een onontwik≠kelde hulpbron, grotendeels als gevolg van economische en technologische beperkingen. Volgens het Geologisch Onderzoek van IsraŽl bevinden de afzettingen, die het grootste economische potentieel kunnen hebben, zich in het noorden van de Negev. Voor meer over dit onderwerp, zie: 'Aardolie aangetoond bij olieboring in de JizreŽl vallei.'

Deze olie bevindt zich in zachte leisteenlagen. In het verleden was deze olie vanwege het hoge water- en energieverbruik te kostbaar om te winnen, maar speciaal voor IsraŽl in ontwikkeling zijnde nieuwe technologieŽn kunnen de olie van de leisteen scheiden en daarbij zelfs water produceren in plaats van verbruiken. Deze technologie, die veel minder milieubelastend zal zijn als bestaande leisteen-olie winmethoden, zal getest worden in een proefproject, waarna de verwachting is dat aan het einde van dit decennium kan worden begonnen met de commerciŽle exploitatie.

Het IsraŽlische energiebedrijf Modiin Energie en het Canadese Adira Energy Corp hebben op 13 maart 2012 de ontdekking bevestigd van een commercieel exploiteerbare hoeveelheid olie op slechts 25 km uit de kust van Tel Aviv en in ondiep water. Eind 2011 publiceerden Modiin en Adira onderzoeksresultaten van het 150 vierkante mijl grootte Gabriella veld, die lieten zien dat het veld waarschijnlijk aanzienlijke hoeveelheden aardolie als aardgas bevat. Functionarissen van Adira deelden de aandeelhouders in Tel Aviv mee, dat Gabriella naar verwachting 232 miljoen vaten olie en 1,8 biljoen kubieke voet aardgas zal opleveren.

 

Er zit ongeveer 250 miljard vaten olie in olieschalie (leisteen) in de bodem van IsraŽl, vergelijkbaar met de hoeveelheid olie die Saoedi-ArabiŽ heeft, zei professor Eugene Kendall op 7 juli 2020. 'Tientallen miljarden dollars liggen onder de grond en niemand doet er iets mee,' voegde hij eraan toe.

Naast de uitgebreide gas en olie vondsten, hebben proefboringen door de onderneming Gulliver Energy Ltd, in het heuvelland nabij Eilat in het zuiden van IsraŽl, aangetoond dat daar goud in de grond zit. Gulliver gelooft, aan de hand van boringen, dat het gebied een respectabele hoeveelheid goud bevat in concentraties van 3 tot 4 gram per ton. Ook verwacht men andere metalen te kunnen delven zoals koper.De heuvels in het zuiden van IsraŽl waren in Bijbelse tijden bekend om hun voorraad koper.

Enorme aardolievondst op de Golan hoogvlakte, het Bijbelse Bazan

Het gaat om lagen die  350 meter dik zijn.Gemiddeld in de wereld zijn lagen 20-30 meter dik, deze is dus tien keer zo dik. Als de olie kan worden opgepompt, zal het een enorme boost voor IsraŽls economie zijn. IsraŽl gebruikt ongeveer 270.000 vaten per dag. De eventuele miljarden vaten olie uit de Golan en andere olie bronnen kunnen IsraŽl tot ťťn van de grootste olieproducerende landen ter wereld maken.

In het Oude Testament zijn een serie profetische teksten te vinden die een indicatie geven dat IsraŽl gezegend zal worden met de vondst vanďschatten in het zand en een overvloed in de zeeĒ.

Deuteronomium 32:13 Hij deed hem honing zuigen uit de rots, en olie uit het keihard gesteente.

 

Jesaja: 45:3 En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen,opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben die u bij uw naam riep, de God van IsraŽl.

Deuteronomium 33:19 Öwant zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeŽn en met de meest verborgen schatten van het strand.

Deuteronomium 33:24 Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en hij dope zijn voet in olie.

 

Genesis 49:25Öen de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot.

Libanon en de terreurbeweging Hezbollah eisen gasvelden op.

Het Leviathan gasveld grenst aan de Libanese territoriale wateren, en natuurlijk kwam er onmiddellijk na de vondst van dit veld een reactie van IsraŽls noordelijke buur. Volgens Libanon en de terreurbeweging Hezbollah ligt het Leviathan gasveld middenin Libanese wateren en eisen zij er een deel van op. Iran stookt dat vuurtje nog verder op door bij monde van de Iraanse ambassadeur in Libanon te verkondigen dat de gas en olievelden eigendom van†† Libanon zijn en dat Iran desnoods met geweld de belangen van Libanon zal helpen verdedigen. Israel liet daarop weten zijn grondstofclaims met zo nodig vuurkracht te zullen verdedigen. Om eventuele aanvallen te voorkomen heeft de IsraŽlische luchtmacht onbemande Drones in gezet. Ook de marine houdt de boel in de gaten. IsraŽl en Libanon zijn officieel nog steeds met elkaar in oorlog. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken, Ali Shami, stuurde een brief aan de grote baas van de Verenigde Naties Ban Ki-moon om hem aan te sporen te voorkomen dat IsraŽl olie- en maritieme rijkdom van ĎLibanon gaat benuttení. Shami presenteerde de VN kaarten van Libanon die duidelijk zouden maken dat IsraŽl bezig is met gaswinning in Libanese wateren.

 

Gaswinning in Libanese wateren?

Maar VN-woordvoerder Martin Nesirsky zei in een reactie van de internationale organisatie dat deze niet bereid was in te grijpen in het geschil. De VN heeft in 2000 de landgrens tussen IsraŽl en Libanon afgebakend, maar zonder een officiŽle maritieme grens. Libanon heeft tot nu toe altijd geweigerd zeegrenzen met IsraŽl af te spreken, omdat het IsraŽl niet erkent. IsraŽl heeft zoín grens afgesproken met Cyprus en dit land erkent dat de gasvelden Tamar en Leviathan aan de IsraŽlische kant van de grens liggen, maar Turkije dat het noordelijk deel van Cyprus bezet houdt, heeft al hevig geprotesteerd.

 

Eind maart 2013 begon het aardgas uit het Tamar gasveld door leidingen van de offshore-platforms naar Ashdod te stromen. Yitzchak Teshuva, CEO van Delek, zei op 30 maart 2013: ďDe visie is veranderd in een realiteit. Dit is een enorme prestatie voor de IsraŽlische markt en het begin van een nieuw tijdperkĒ. Minister President Benjamin Netanyahu zei zaterdagavond: ďDit is een belangrijke dag voor de economie van IsraŽl. Tijdens het Feest van de Bevrijding en Vrijheid zijn we een belangrijke stap verder in de richting van onafhankelijkheid op het gebied van energieĒ. Dat IsraŽls vijanden deze voorraden in het vizier hebben mag duidelijk zijn. Zo verklaarde brigadecommandant Ilan Lavi dat IsraŽl rekening moet houden met bijvoorbeeld met sprinstof volgeladen schepen of met raketten uitgeruste schepen om daarmee de gas en olie platforms onder vuur te nemen. Om dit gevaar het hoofd te bieden heeft de IsraŽlische marine vier nieuwe oorlogsschepen besteld die in de toekomst de booreilanden moeten gaan beschermen. Deze schepen zullen met het antiraketsysteem IJzeren Koepel worden uitgerust. Om deze schepen te bemannen worden honderden extra soldaten opgeleid.

 

De gaswinningbedrijven ďIsramcoĒ en ďModiin EnergyĒ hebben op 17 januari 2016 bekend gemaakt een nieuw gasveld te hebben aangeboord in de Middellandse zee in het gebied Daniel Oost en Daniel West nabij het Tamar veld. Het gasveld zou net zo groot zijn als het Tamar veld.

 

Daarnaast maakte de IsraŽlische minister van Energie, Yuval Steinitz, op een internationale conferentie voor energiebedrijven in Houston in Texas (VS) bekend, dat driemaal zo veel aardgas aanwezig is in de gasvelden voor de kust van IsraŽl als eerder werd genoemd. De Tzemach-commissie had indertijd bekend gemaakt, dat het om 680 miljard kubieke meter zou gaan. Volgens nieuwe informatie van zijn ministerie zou er drie maal zo veel gas aanwezig zijn, 2100 miljard kubieke meter. Het ministerie baseert zijn nieuwe informatie op een rapport van het Franse adviesbureau BeicipFranlab die heeft geconstateerd dat de zeebodem vier relevante lagen heeft, die de mogelijkheid hebben om geologische structuren te bevatten waarin zich aardgas bevindt. Waarschijnlijk is er ook 6,6 miljard ton aardolie aanwezig.

 

Op 5 december 2017 hebben Griekenland, Cyprus, ItaliŽ en IsraŽl een memorandum van overeenstemming ondertekent voor de aanleg van een onderzeese gaspijpleiding van het oostelijke Middellandse Zeegebied naar Griekenland en ItaliŽ. De kosten van het project worden geschat op 5.8 miljard euro. De IsraŽlische minister van Energie, Yuval Steinitz, zei dat de geplande pijpleiding de langste en diepste onderzeese pijpleiding in de wereld zou zijn. Hij noemde het een 'zeer ambitieus project'. Het zal echter nog enige tijd duren voordat het project kan worden begonnen want de haalbaarheid van dit project zal eerst nog uitvoerig worden onderzocht.

 

In october 2019 hebben IsraŽl en de particuliere Egyptische onderneming Dolphinus Holdings een overeenkomst getekend voor de levering van ongeveer 85 miljard kubieke meter gas uit de gasvelden Tamar en Leviathan. Met deze levering is op 15 januari 2020 een begin gemaakt. De IsraŽlische minister Steinitz noemde de export van gas naar Egypte de belangrijkste economische samenwerking tussen IsraŽl en Egypte sinds de ondertekening van het vredesverdrag tussen beide landen.

 

De enorme gasvoorraad voor de IsraŽlische kust en de olievondsten zouden wel eens de aanleiding kunnen zijn van het profetische scenario wat door EzechiŽl wordt beschreven, de invasie van Gog en zijn krijgsbenden. Nu kan IsraŽl een lucratief doel voor een Russische invasie worden en helemaal sinds Rusland al enige tijd een leidende rol vervuld in het leveren van gas en haar machtspositie in deze al een paar keer heeft (mis) bruikt als politiek wapen tegen Oost Europese landen. Bovendien is er nog het verhaal dat de islamitische wereld erop uit is IsraŽl uit het Midden-Oosten te verwijderen. Dus genoeg reden om IsraŽl massaal met vijandige troepen te overspoelen.

Tot Gogs coalitie horen: ďPerzen (Iran), EthiopiŽrs en PuteeŽrs, allen met het schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden.Ē EzechiŽl 38:5-6

Zij zullen komen om buit te maken en roof te plegen.

EzechiŽl 38:10 t/m 12 Zo zegt de Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, -gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten-om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.

Gogs coalitie zal in IsraŽl in de val lopen en vernietigend verslagen worden. Rusland zal de vloek van God voelen, die aangezegd is aan allen die Zijn uitverkoren volk vervloeken.

EzechiŽl 39:4 Op de bergen van IsraŽl zult gij vallen, gij met al uw krijgsbenden en de volken die met u zijn.

De geschiedenis heeft geleerd dat Rusland een van de meest antisemitische landen van de wereld is. Ook het vermoorden van Joden was een regelmatig terugkerende bezigheid. Zo werden in 1918 in Jalta 900 Joden door antisemieten in zee verdronken. In datzelfde jaar werden in Sebastopol alle Joodse leiders vermoord en een jaar later kwamen tienduizenden Russische Joden in een serie pogroms om het leven. Het zwaartepunt lag echter met maar liefst 685 pogroms in de OekraÔne. De Sovjets besloten daar het Russische zionisme te vernietigen. Bovendien werden alle religieuze Joodse instellingen in de USSR opgeheven en hun bezittingen (inclusief onroerend goed, zoals synagogen) in beslag genomen. De vroegere Russische leider Jozef Stalin stond al bekend als een Jodenvervolger en na een onderzoek blijkt dat tegenwoordig bijna de helft van de Russische bevolking er antisemitische denkbeelden op na houdt.

Eind maart 2005 verscheen een anti-Joodse petitie in Moskou van ruim 5000 bekende Russen en leden van de Russische Orthodoxe kerk. Zij stuurden de openbare aanklager in Moskou een petitie waarin zij vragen om een verbod op Joodse organisaties. In de petitie wordt beweerd dat het Jodendom een ďfanatieke en racistische religieĒ is en dat Joden niet-Joden haten. Daarnaast ,,kan worden gesteld dat de hele democratische wereld van vandaag zich onder de monetaire en politieke controle van het internationale Jodendom bevindtĒ aldus de petitietekst. Onder de ondertekenaars zijn ook oud-generaals, kunstenaars etc. De petitie kwam twee maanden nadat twintig leden van de Russische Doema (parlement) de hoofdofficier van Justitie hadden gevraagd een onderzoek in te stellen naar ďhet feitĒ dat Joden etnische haat zaaien en antisemitisme uitlokken.

De oud KGB-kolonel Konstatin Predbrazjenksi schreef n.a.v. de vijandelijkheden tussen IsraŽl en de ďBende van RamallahĒ tijdens de 2e intifada:,,de Joden zijn onze vijanden; de Palestijnen onze vrienden.Ē Het feit dat Rusland vriendschapsverdragen heeft gesloten met terroristenlanden als SyriŽ en Iran, maakt duidelijk dat dit land een anti-IsraŽl politiek voert. Tijdens de oorlogen tussen IsraŽl en de Arabische wereld, koos Rusland consequent de zijde van de Arabieren. Rusland is al jaren bezig IsraŽlís vijanden van grote aantallen wapens te voorzien en heeft daarnaast de verplichting op zich genomen militaire bijstand te verlenen bij een eventueel volgend gewapend treffen tussen SyriŽ en IsraŽl.

Dinsdag 18 januari 2011 was de Russische president Dmitri Medvedev op visite in Ramallah (Samaria) en Jericho (Judea) om er zijn steun te betuigen aan de internationale anti-IsraŽlische campagne om een onafhankelijke nepstaat met de naam ĎPalestinaí te erkennen.

Kijk aan; PLO-leider Abu Mazen (Mahmoud Abbas) ontvangt Medvedev

IsraŽl werd door hem niet bezocht. Medvedev wilde kennelijk de anti-IsraŽlische politieke lijn bevestigen die Rusland al aanhoudt sinds de vroege jaren 1950, 1960 en 1970 toen het miljarden dollars pompte in de levering van oorlogsmateriaal aan Nassersí Egypte, en de omringende Arabische staten Libanon, SyriŽ, JordaniŽ en andere terreurstaten zoals LibiŽ letterlijk begroef onder tanks, raketten, MIG-bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen en duizenden Russische adviseurs naar het gebied zond om de Arabieren bij te staan in het strijd tegen IsraŽl. Medvedev herhaalde nog maar eens dat Moskou ĎPalestinaí daadwerkelijk had erkend in 1988 en niet de intentie heeft om haar positie van toen te veranderen. Hij merkte op ,,dat iedereen baat zou hebben bij de oprichting van een Palestijnse staat, met inbegrip van de IsraŽliís.Ē

PLO-onderhandelaar Saeb Erekat sprak van een ,, historisch staatsbezoek en een teken naar de wereld dat de Palestijnen klaar zijn voor een eigen staat en onafhankelijkheid.Ē Ook had Medvedev een ontmoeting met de Jordaanse koning en andere Jordaanse leiders en sprak hij aan de telefoon met de Iraanse dictator Mahmoud Ahmadinejad. De twee bespraken de diepe relatie tussen Rusland en Iran.

Wie de Russische leider is die onder de naam Gog de Noordelijke legers zal aanvoeren in hun aanval op IsraŽl, is de vraag. Feit is wel dat de huidige ontwikkelingen in Rusland het toneel gereed maken voor de opkomst van Gog. De naam wordt in de Apocalyps gebruikt om er de leider der goddelozen mee aan te duiden.

De gebeurtenissen zoals die nu te zien zijn maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken. Het verloop van deze handelingen wordt ons uitvoerig uit de doeken gedaan door de Bijbelse profeten. De huidige ontwikkelingen in de wereld tonen aan dat het Woord van God zich met spoed openbaart. Allen die hun vertrouwen hebben gesteld in de leiders van deze wereld komen straks zeer bedrogen uit. Het is opmerkelijk te zien hoe nauwkeurig de profetieŽn van EzechiŽl in het schema van de komende invasie van Gog en zijn bondgenoten passen.†† Vandaag bestaan alle landen die zullen toetreden tot het "Noordelijke leger". Straks gaat het doek op en zal het grote oordeel over de wereld beginnen. De wereld die de Here Jezus en Gods volk heeft afgewezen.

Terug naar: Inhoud