Yuval Noah Harari ziet Gods Schepping niet als volwaardig

 

Door: Franklin ter Horst.(Aangemaakt: 13 juni 2022) (Laatste bewerking: 23 januari 2023)

 

Harari is een van de belangrijkste persoonlijke adviseurs van Klaus Schwab. Wat deze man er allemaal uitkraamt is werkelijk ongelooflijk. Zo liet hij op de bijeenkomst van de WEF-sekte samenzwering in 2018 zien wat ze met de wereldbevolking van plan zijn. Hij zei onder meer dat we waarschijnlijk tot één van de laatste generaties mensen behoren. “De komende generaties gaan we leren om zelf lichamen, hersenen en geesten te vervaardigen” aldus Harari. “Niet het intelligent ontwerp van één of andere God in de wolken, maar ons intelligent ontwerp en het intelligent ontwerp van onze wolken: de IBM-wolk, de Microsoft-wolk. Dit zijn de nieuwe drijvende krachten achter evolutie. Sommigen noemen deze figuur de personificatie van de duivel.  Hier zegt hij beter te zijn dan God.

 

How to Survive the 21st Century | DAVOS 2020 - YouTubeHarari ziet Gods Schepping niet als volwaardig, maar als een kudde die aan alle kanten onder controle gehouden dient te worden.

 

Hij maakt duidelijk waarom er een nep coronapandemie moest komen en noemt dit het grootste keerpunt in de menselijke geschiedenis. Het markeert de start van een digitale surveillancewereld (“surveillance tot onder de huid”) aldus Hariri, die tevens een definitief einde moet maken aan zoiets triviaals als vrije wil.

 

Tijdens een TED-interview maakte hij geen geheim van zijn overtuiging: “We hebben de grote meerderheid van de bevolking in de vroege 21e eeuw niet nodig, omdat moderne technologieën de menselijke arbeid economisch en militair overbodig maken.” “Vrije wil is voorbij!” zegt hij letterlijk. “Vroegere dictators hebben altijd de ambitie gehad om mensen te modificeren, maar hen ontbrak het aan technische mogelijkheden. Nu hebben we die technologie wel en kunnen we het leven opnieuw uitvinden”. Klaus Schwab en Harari zijn op de stoel van God gaan zitten. Dankzij de pandemie zijn zij erin geslaagd om biometrische observeringssystemen te installeren, iets wat ze onder normale omstandigheden nooit voor elkaar zouden hebben gekregen. Harari is ervan overtuigd dat zij bijna een soort Goddelijke macht evenaren en aan vooravond staan van een ongekende omwenteling waarmee zij in staat zijn om mensen te upgraden naar de status van God met de mogelijkheid tot creatie en verwoesting. Zij geloven dat zij door middel van technologie en in staat zullen zijn God en de natuurlijke orde te vervangen. Harari schetst in detail hoe de oorspronkelijke menselijkheid, gecreëerd naar het beeld van onze Schepper, zal veranderen in cyborgs voorzien met kunstmatige intelligentie. Alles wat ze nastreven is precies het tegenovergestelde van Gods bedoeling met Zijn Schepping.

 

In zijn vele openbare video's noemt hij mensen ‘hackable animals' en als: "Mensen kunnen worden gehackt en als dingen ‘hackable’ zijn, kunnen ze ook modificeerbaar zijn. Het tijdperk van je eigen wil hebben, is voorbij. De meeste mensen zijn nutteloos. Mensen zullen worden geregeerd door A.I.A.I. zal je vertellen met wie je moet trouwen" enzovoort.

 

Freemason and WEF advisor Yuval Noah Harari says, Humans are now hackable animals, using sensorsVolgens Harari zullen mensen sensoren dragen en constant gemonitord worden’ Deze opmerking is geheel in lijn met wat hij eerder al heeft gezegd waarin hij mensen beschreef als ‘dieren’ en ‘nutteloze eters’, en ‘wat te doen met deze nutteloze eters’? Onlangs verklaarde hij ook publiekelijk, dat de mondiale elite ‘niet de overgrote meerderheid van de bevolking nodig heeft’ om zelfs maar te leven. Hij bespotte de mensheid als ‘onintelligent’ en ‘waardeloos’! 

 

Hariri vindt het idee dat mensen eigenaar zijn van hun eigen leven niet meer van deze tijd. Volgens hem is nooit bewezen dat mensen over zoiets als een geest, een ziel of een vrije wil beschikken. En geheel in lijn met de huidige trend in de ‘wetenschap’, beschouwt hij de afwezigheid van bewijs, als bewijs van afwezigheid. Die opmerking vond hij kennelijk een sublieme vondst van zichzelf want hij voegt daar nog aan toe ‘wat niet kan worden bewezen, bestaat niet.’

 

Hariri’s opmerkingen vertonen opmerkelijke overeenkomsten met die van Klaus Schwab. Schwab praat over genetische modificatie en de samensmelting van onze natuurlijke biologie met digitale technologie. Volgens hem is het een kwestie van (korte) tijd dat micro-elektronica geïmplanteerd zal worden bij iedere aardbewoner, en toont zich daar een groot voorstander van. Hij droomt van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Wat hem betreft is ook eugenetica aan een heropleving toe en hij kondigt met betrekking tot genetische manipulatie aan: “Dat het nu veel gemakkelijker is om het menselijk genoom in levensvatbare embryo’s nauwkeurig te manipuleren. Dit alles wijst op de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort.

 

Ook Schwab lijkt van mening dat de natuurlijke conditie van mensen tekortschiet. Dat mensen inherent ontoereikend zijn, en dat ze dus kunstmatig ingepast moeten worden in de door hem gedroomde ideale samenleving, waarin al die mensen met hun grillige en verschillende menselijke eigenschappen gelijkgeschakeld zijn en bestuurd worden door zijn computerservers. Ze zeggen dat het de mensen zelf zijn die een behoorlijk georganiseerde samenleving in de weg staan, en dat die mensen dus moeten worden ontmenselijkt. Zoals Hariri aangeeft, hebben veel dictators ervan gedroomd om mensen dusdanig te kunnen modificeren dat ze inpasbaar zijn in hun dictaturen. Voorheen was dat echter onmogelijk, maar die beperking kan nu worden overwonnen, en in de overtuiging van Hariri en Schwab biedt dat ongekende mogelijkheden voor het vestigen en bestendigen van een onomkeerbare werelddictatuur. De complotdenkers krijgen keer op keer gelijk.

 

Om die werelddictatuur geaccepteerd te krijgen moet er een campagne gevoerd worden die mensen ervan overtuigd dat de natuur, of beter: hun eigen natuur, onbetrouwbaar en feilbaar is. Een campagne dus tegen Gods Schepping. Ze willen voor God spelen. De mens zal moeten plaatsmaken voor een kunstmatige hybride soort, die niet langer beschikt over een geest, een ziel en een vrije wil, zaken die typerend zijn voor Gods Schepping. Ze willen de mens volledig loskoppelen van Gods Schepping. Het “Forbes-Magazin” schreef een ondertussen meermaals veranderd jubelend artikel over de ideeën van de “Great Reset”, die als basis dienen van deze “visie”. Daartoe behoren kunstmatig geproduceerd, gen gemodificeerd eten evenals volledige controle en optimalisering door digitalisering en de volledige afhankelijkheid van staatsmiddelen, die gekoppeld zijn aan gedicteerd gedrag en handelen. Het gaat al lang niet meer om een complottheorie zoals velen nog steeds geloven en door de reguliere media wordt rondgetoetert.

 

Volgens Harari zullen nutteloze eters elkaar afslachten. Op vrijdag 20 januari 2023 eindigde de WEF-sekte haar bijeenkomst in het Zwitserse Davos. Op 17 januari ging het om het thema: “Een miljard mensen op de economie van morgen voorbereiden”. Waar het op neer komt is dat Yuval Harari er van overtuigd is dat miljoenen mensen door de technische vooruitgang “nutteloos” zullen worden. Voor Harari lijken mensen niet meer te zijn dan gebruiksvee. Daarmee onderscheidt hij zich weliswaar nauwelijks van zijn geestverwanten, maar hij spreekt het onverholen uit en maakt daarmee duidelijk wat de normale sterfelijken van de  “elites” mogen verwachten. Wie overbodig is, daarover moeten de rijke “mensenvrienden” beslissen, waarop ook Stefan Magnet in zijn nieuwe boek “Transhumanisme – Oorlog tegen de mensheid” wees. Concreet zegt Harari: “… wanneer de massa´s hun economische betekenis en hun politieke macht verliezen, dan zou de staat in ieder geval deels de prikkel kunnen verliezen om in hun gezondheid, ontwikkeling en welzijn te investeren.

De toekomst van de massa´s zal zodoende van de goede wil van een kleine elite afhangen. Bij het WEF in Davos wordt er dus heel vanzelfsprekend over gesproken hoe men een miljard mensen op de werkplek van morgen “voorbereidt”. Honderden miljoenen mensen zullen hun baan kwijtraken – en zodoende de “nutteloze massa” worden. Een begrip, dat een historisch unieke verachting voor het volk tot uitdrukking brengt. Het “vee” moet gerustgesteld worden; met computergames, drugs en virtuele werelden bijvoorbeeld, voordat men het definitief verwijdert. Want Harari maakt duidelijk: “Wat is er zo heilig aan nutteloze luilakken, die hun dagen met kunstmatige belevenissen in fantasiewerelden doorbrengen?” Voor Harari en de WEF-sekte leiders zijn wij dus alleen maar barbaars gebruiksvee, dat men, als men het niet meer nodig heeft, ook gewoon kan afslachten. Want dat zouden ze anders sowieso op een bepaald moment zelf doen.

Klaus Schwab en trawanten voelen zich ver boven de mensheid en zelfs God verheven. Ze zijn bezig onze Schepper te tarten. God heeft Zijn eigen DNA in de door Hem geschapen mens aangebracht. Genesis 1:27En God schiep de mens naar zijn beeld:naar Gods beeld schiep Hij hen;man en vrouw schiep Hij hen.” Ze zijn bezig dit DNA volledig te manipuleren en zo de hele wereldbevolking onder invloed van Gods tegenstander te brengen.

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud