Wereldreligie officieel vastgelegd

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 24 oktober 2022)

Op 14 en 15 september 2022 is de Wereldreligie een feit en officieel vastgelegd tijdens het 7de World Religions Congress in de moslimstaat Kazachstan. De Jezuïet Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) speelde een hoofdrol in de ondertekening van dit document en ziet zichzelf als de eerste leider in wat ook wel de Chrislambeweging wordt genoemd. De basis voor deze ‘Wereldreligie’ is jaren geleden al gelegd. Zo werd op 25 juni 1995 onder toeziend oog van de Verenigde Naties, de ‘United Religions Organization’(URO) opgericht. Aanwezig bij de oprichting waren afgevaardigden van alle godsdiensten, evenals politieke en geestelijke kopstukken. Zelfs heidense priesters en heksen luisterden de zitting op. Volgens de  San Francisco Chronicle (26-06-1995) werden er gebeden, psalmen en toverformules opgedragen aan een dozijn ‘godheden’. In 1997 vond van 23 tot 27 juni de tweede conferentie plaats.  Het doel van deze bijeenkomst was de samenwerking tussen de verschillende godsdiensten verder uit te werken en te komen tot een soort humanistische gebodenleer, ter vervanging van de Bijbelse Tien Geboden. Onder de 200 aanwezigen was ook de occultist Robert Muller.

In 1999 vond een bijeenkomst plaats in Kaapstad, in 2004 in Barcelona met maar liefst 9000 deelnemers uit 47 landen en van 3 tot 9 december 2009 in Melbourne Australië. Dat was de twintigste bijeenkomst van het Parliament of the World Religions waarbij meer dan 6000 afgevaardigden van 220 verschillende religieuze groeperingen aanwezig waren waaronder een keur aan afgevaardigden van Christelijke kerken, Hindoes, Soefi’s, Boeddhisten, Moslims, Indianen, Scientology, verlichten, dansers, popmusici, en vele anderen om de onderlinge eenheid verder uit te bouwen. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle ‘rassen, volken, stammen en talen’ en vol zal zijn van ‘gruwelen en onreine dingen’. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de talen door God werden verward. (Genesis 11).Reeds op 12 maart 2010 heb ik een artikel op mijn site geplaatst met als titel: “Wereldreligies op weg naar eenheid”.

Kazakhstan: Jewish Rabbi upholds role of religions in promoting peace -  Vatican NewsDeelnemers Chrislam beweging Kazachstan

 

Tijdens het congres in Kazachstan blijkt Jezus volledig te hebben afgedaan want ze hebben geen enkele aandacht meer aan Hem besteed. Ze hebben Hem buiten de deur gezet maar Jezus, zegt in Johannes 14:6: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Zij die Hem uitsluiten zullen daar de ernstige gevolgen van ondervinden als Hij straks terugkomt want dat HIJ komt  daar is geen twijfel over mogelijk!

 

Met de ondertekening van het document is een flinke stap gezet naar de komst en aanbidding van het beest uit het boek Openbaring. De slotverklaring van het congres werd bijgewoond door meer dan 108 religieuze en wereldleiders. Hier enkele ‘hoogtepunten’ uit het ondertekende document:

“We merken op, dat pluralisme in termen van verschillen in huidskleur, geslacht, ras, taal, en cultuur, uitingen zijn van de wijsheid van God in de schepping. Religieuze diversiteit is door God toegestaan ​​en daarom is elke dwang tot een bepaalde religie en religieuze doctrine onaanvaardbaar. We erkennen het belang en de waarde van het document over Menselijke Broederschap voor wereldvrede en samenleven tussen de Heilige Stoel en Al-Azhar Al-Sharif (aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in resolutie A/RES/75/200 van 21 december 2020), en de Verklaring van Mekka (aangenomen in Mekka in mei 2019), die oproepen tot vrede, dialoog, wederzijds begrip en wederzijds respect tussen gelovigen voor het algemeen welzijn. We roepen religieuze leiders en prominente politieke figuren uit verschillende delen van de wereld onvermoeibaar op, om de dialoog te ontwikkelen in naam van vriendschap, solidariteit en vreedzaam samenleven. We doen een beroep op alle mensen van geloof en goede wil, om zich te verenigen in deze moeilijke tijd, en bij te dragen aan het waarborgen van veiligheid en harmonie in ons gemeenschappelijke huis – planeet Aarde.

Begin februari 2019 werd in Abu Dhabi ook al een historisch interreligieus document getekend door ‘paus’ Franciscus en de hoofdimam van de Egyptische moskee al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, waarin wordt gepleit voor religieuze tolerantie en dialoog. In het document staat dat “alle religies door God gewild zijn.” Ahmed el-Tayeb wordt gezien als de meest belangrijke imam van de soennitische islam. Hij zei onder andere dat “broederlijkheid moet bloeien.” Volgens Franciscus is er veel gebed voorafgegaan aan de ondertekening van dit belangrijke document. In een toespraak nam hij heel vaak het woord “broederlijkheid” in de mond, maar niet één keer de naam “Jezus Christus.” Hij begon zijn spreekbeurt door naar de aanwezigen te verwijzen als “Moslimbroeders” en hij verwees naar zichzelf als “een gelovige die dorst naar vrede.” Hij zei: “wij moeten samen de ark van de broederlijkheid binnengaan”. Hij benadrukte dat we allemaal behoren tot de “ene menselijke familie” en dat zonder religieuze vrijheid, we geen kinderen, maar slaven zijn van die menselijke familie. Franciscus benadrukte elementen die ook door de vrijmetselarij gepropageerd wordt: vrijheid, tolerantie, gelijkheid en broederlijkheid.

Het was echter niet slechts een ceremonie voor rooms-katholieken en moslims. De ondertekening vond plaats te midden van een wereldwijd gezelschap van religieuze leiders uit het christendom, de islam, het judaïsme en andere ‘geloven’. Alle wereldreligies waren aanwezig. Franciscus en al-Tayeb tekenden deze historische verklaring van broederschap en riepen op tot vrede tussen de naties, de religies en de rassen. Door deze ondertekening werd er toen al buiten het zicht van de massamedia een reuzenstap gezet naar de vorming van een wereldreligie. Uit het document kan zonder twijfel worden opgemaakt dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, want dat God (waar ook Allah mee wordt bedoeld) aan allemaal zijn goedkeuring geeft en dit zelfs zo bedacht heeft. In het kader van het religieuze verbond worden op de website van het Vaticaan gelovigen van alle religieus aangemoedigd ‘om elkaar de hand te schudden, elkaar te omhelzen, elkaar te kussen, en met elkaar te bidden,’ zo wordt Franciscus geciteerd.Inmiddels is er op het Saadiyat-eiland in Abu Dhabi het Abrahamic Family House gebouwd.

Het Abrahamitische Familie Huis: een kerk, een synagoge en een moskee. (Foto: The Higher Committee for Human Fraternity)

Klik ook hier.

 Het gaat om een interreligieuze compound bestaande uit een synagoge, een moskee en een kerk. De moskee zal worden gericht op de Kaäba in Mekka, het altaar van de kerk zal naar het oosten wijzen naar de zon en het podium van de synagoge en de Thora zullen naar Jeruzalem gericht zijn. Als alles volgens plan verloopt, zal het complex in 2022 worden geopend. Het moet een plek worden van dialoog tussen religies, religieuze verdraagzaamheid en kennisuitwisseling. Elk gebedshuis krijgt een eigen ingang, maar ze zijn met elkaar verbonden door een tuin.

Dit alles is onderdeel van de Chrislam, waar paus Franciscus en imam Ahmed Al-Tayeb een voortrekkersrol in hebben. Het Abrahamic Family House moet de wereldvrede bevorderen, aldus de Britse architect David Adjaye, de bedenker van het ontwerp. Ook rabbijn M. Bruce Lustig uit zijn verlangen dat het nieuwe initiatief de wereldvrede zal bevorderen en hoopt dat er bruggen tussen de drie religies kunnen worden aangelegd. Hij sprak van een belangrijke kans voor iedereen die gelooft in de kracht van geloof en menselijkheid.

Ook in Berlijn wordt een One Chrislam-aanbiddingscentrum gebouwd. Het gebouw van 47 miljoen euro, zal net als het gebouw in Abu Dhabi een kerk, een moskee en een synagoge omvatten die verbonden zijn met een centrale ontmoetingsruimte. Mensen van andere religies en denominaties, en niet-gelovigen, zullen worden uitgenodigd voor evenementen en discussies in de grote zaal.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud