“Vrije immigratie van moslims in ruil voor olie”

 

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt 16 november 2005) (Laatste bewerking: 12 november 2017)

 

Een eind 2004 door Gallup uitgevoerde peiling onder vijftigduizend mensen, heeft uitgewezen dat een groot deel van de wereldbevolking geen enkel vertrouwen heeft in haar politieke leiders en vreest dat hun kinderen een zeer onveilige toekomst tegemoet gaan. Maar liefst 63 procent van de ondervraagden vinden hun leiders oneerlijk en onethisch.  Het ‘nee’ van destijds van de Nederlandse kiezer tegen de Europese Grondwet, moet voor een deel gezien worden als een proteststem tegen de regering Balkenende. Maar liefst 61.6 procent van de kiezers verwees de grondwet regelrecht naar de prullenbak. Deze uitslag is vooral te wijten aan de algehele weerzin tegen de huidige politiek in ons land. Sinds het kabinet Balkenende zijn intrede heeft gedaan is de kloof tussen politiek en burger alsmaar groter geworden.Wat in deze regering voor christelijk door moet gaan, blijkt in de praktijk verdacht veel op valse pseudo-activiteit van Gods tegenstander. Een verwijzing naar de God van de Bijbel is er niet meer bij. De gereformeerde premier Jan Peter Balkenende doet geen enkele poging de naam van God hoog te houden. Dwaasheid is er voor in de plaats gekomen. Dwaasheid in de Bijbel betekent: het zoeken van een eigen weg, een weg zonder God. Wie de Bijbel kent, weet dat God daarin Zijn plan uiteenzet. Gods Woord betekent: van God ingegeven. Het meespelen op het grote wereldtoneel, betekent meedoen in een anti-God en anti-Israël beleid, het betekent het volgen van de duivel, ook door de pseudo-christelijke figuren.

Het ‘nee’ in Frankrijk was ook voor een deel een motie van afkeuring jegens het beleid van de voormalige Franse leider Jacques Chirac. De Franse bevolking veegde niet alleen overtuigend de Europese grondwet van tafel, maar deelde ook een fel -rode kaart uit aan de regering van Chirac. Ook Chirac trok zich helemaal niets aan van de wensen van het volk.

,,Het Europa van staatshoofden zonder eer en hersens, van politici zonder geweten en zonder gezond verstand en zonder moed” dat schrijft Oriana Fallaci in een anti-islamitisch pamflet “De kracht van de rede”. ,, Het zieke Europa dat zich als een sloerie aan sultans, kaliefen, viziers (eretitel in het Osmaanse rijk)  en janitsaren(*) van het nieuwe Ottomaanse Rijk  verkocht heeft.” Fallaci schrijft dat de tsunami van miljoenen moslims in Europa het resultaat is van een overeenkomst tussen het Europese leiderschap (verenigd in wat toen nog EEG heette) en de olieproducerende landen.  Dat leiderschap zou na de oliecrisis in 1973 de belangen van de eigen bevolking verkwanseld hebben. De olielanden hadden namelijk de westerse wereld in 1975 een eisenpakket met embargo opgelegd. Al na 19 dagen ging Europa door de knieën. Het tekende een verklaring waarin het onder meer Israël verloochende. Een beleid wat ook vandaag nog steeds van toepassing is. Nog steeds kiezen de leiders van EuroBabel de kant van de oliedictaturen en voeren ze een schandalig anti-Israël beleid. Er werd in 1975 een tijdschriftje opgericht met de naam Eurabia, dat de “nieuwe eensgezindheid”met de islam moest uitdragen. Uit dorst naar olie is ‘Europa’ zo begonnen de islam naar de mond te praten. De immigratie werd op allerlei manieren vergemakkelijkt. Want de uitruil was: vrije immigratie van moslims in ruil voor olie. En steun voor het Palestijnse terrorisme in plaats voor het bedreigde Israël.Zo is EuroBabel overspoeld met moslims die maar één doel hebben, Europa islamitiseren.

Oriana Fallaci

De informatie van Fallaci is afkomstig van Bat Ye’or, een in Egypte geboren en in Zwitserland wonende wereldautoriteit op het gebied van Islamitische wetenschappen. (*) ,,Het antisemitisme dat momenteel Europa treft, is een geconcentreerde poging, geleid door de politieke en intellectuele elite van Europa, gedreven door een pact, gesloten tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Liga” aldus Bat Ye’or tijdens een toespraak aan de Hebreeuwse Universiteit op  26-11-2003. Na de Yom Kippoer oorlog in 1973 en de daaropvolgende oliecrisis, gelanceerd door de Arabische landen, leidde Frankrijk, de EEG in de "Euro-Arabische Dialoog"(EAD). In ruil voor garanties aan Europa dat zij het recht zouden krijgen de economische mogelijkheden en de olie van de Arabische landen te ontwikkelen, stemde de EEG (later de EU) erin toe zich in de strijd tegen Israël op te stellen en de kant van de Arabische wereld te kiezen. Dit betekent steun aan een PLO-terreurstaat en Arabische soevereiniteit over Jeruzalem.

Hoewel sommige EEG-landen terughoudend waren om de politieke eisen te verbinden aan de economische overeenkomsten, kwamen de Arabische belangen overeen met die van Frankrijk: een scheiding van Europa van de Amerikaanse invloed. De EAD structuur wordt geleid door een gemeenschappelijk presidentschap van het hoofd van de EU en de Arabische Liga, waarvan de beslissingen worden uitgevoerd door wetenschapsmensen en technocraten (er zijn geen geschreven verslagen van vergaderingen, welke plaatsvinden achter gesloten deuren). In de loop der jaren heeft het een complexe serie overeenkomsten geproduceerd, waaronder de massa-immigratie van Arabieren naar Europa, schoolboeken die geschreven worden onder Islamitische supervisie, het onderwijs van de Arabische taal en de Islamitische cultuur in heel Europa en de Europese erkenning van de Arabische civilisatie. (*) tekst is afkomstig uit de Jeruzalem Post, geschreven door Abigail Radoszkowicz.

Geen wonder dat de Europese leiders met wantrouwen worden bejegend en de bevolking maar bar weinig vertrouwen heeft in haar politieke voorgangers.Ze hebben Europa verkwanseld aan Arabische dictaturen die alleen maar hoeven te dreigen met een olieboycot om hun zin te krijgen. Geen wonder dat onder meer de Fransen tegen een Amerikaanse invasie in Irak waren, Chirac was immers nauw bevriend met Saddam Hoessein!  Geen wonder dat de leiders van EuroBabel heulen met diverse islamitische terreurbewegingen en met terreurstaten als Iran en Saoedi-Arabië. Geen wonder dat de loopjongens van Buitenlandse zaken regelmatig  te gast zijn bij de “Bende in Ramallah” en Israël schofferen om de Arabieren een plezier te doen.

De islamisering van Europa en de toenemende Jodenhaat

 

Overgenomen van https://brabosh.com/2017/10/18/pqpct-epe-3/ 18-10-2017

De islamisering van Europa en de toenemende Jodenhaat [Samuel L. Blumenfeld]

Oriana Fallaci (1929-2006), de Italiaanse journaliste, bekend om haar interviews met wereldleiders en beroemdheden, heeft een boek geschreven dat moslims in Europa hebben geprobeerd te verbieden. Het boek is getiteld: “La Rabbia e l’Orgoglio (Nederlands: De Woede en de Trots).” Dit boek werd door haar geschreven op 11 september 2001 in reactie op de aanslag op New York en Washington, waarbij 3.000 mensen omkwamen in de twintowers van het World Trade Center in New York. Zij werden door islamitische fundamentalisten vermoord toen zij vier gekaapte vliegtuigen het WTC en het Pentagon injoegen. Het boek is een krachtig alarm om het Westen te waarschuwen voor de plannen van de moslims het christelijk Europa te domineren van waaruit zij in de 15de eeuw werden verdreven. Zij schrijft: “Mensen hebben schrik om zich uit te spreken tegen de islamitische wereld. Bang om te beledigen en bang om gestraft te worden voor het beledigen van hen, de zonen van Allah. U kunt ongestoord de christenen beledigen, de Boeddisten, de Hindoes en de Joden. U mag de katholieken uitschelden, u mag spugen op de Heilige Maagd Maria en op Jezus Christus. Maar wee de burger, die het waagt zijn stem te verheffen tegen de islamitische religie.”

“Ik verdedig Israël’s recht om te bestaan, om zichzelf te beschermen, om zichzelf niet een tweede keer te laten uitroeien.” [Oriana Fallaci, bron: AZ Quotes]

Fallaci is woest op de manier waarop islamitische fundamentalisten omgaan met vrouwen. Zij citeert de twee testamenten die Mohammed Atta, de leider van de 9/11 aanslag, achterliet voor zijn ouders:“Op mijn begrafenis wil ik geen onreine dingen. Wat wil zeggen geen dieren en geen vrouwen… Zelfs niet rond mijn graf wil ik onreine wezens. In het bijzonder niet de meest onreine: zwangere vrouwen.”Maar er was uiteraard geen begrafenis voor Atta die met de rest van zijn medekapers en de passagiers op het vliegtuig werd verbrand. Het vereist een diabolische geest om te geloven dat dit iets is waarvoor God heeft toe opgeroepen. Er is niets in het Jodendom of het christendom dat tot zo’n diabolisch gedrag oproept. En er is niets in de Bijbelse religie die oproept tot een totale degradering van vrouwen.De boerka is waarschijnlijk de meest vernederende vorm van kledij die door om het even welke cultuur voor vrouwen werd bedacht. Het plaatst vrouwen in een mobiele gevangenis, beperkt hen tot een vorm van roerend goed, een beweegbaar ding van persoonlijk bezit. Ze hebben geen rechten, geen vrijheden en worden door hun echtgenoten tot slavernij gedwongen, onwetend en ongeletterd. In Afghanistan, hebben vrouwen het recht gekregen om de boerka niet te dragen, die onder het Taliban regime werd opgelegd. Toch zijn er veel vrouwen in Afghanistan, die nog steeds de boerka dragen, deels uit gewoonte en anderzijds vanwege angst voor hun respectievelijke echtgenoten.

Wat zo verbazingwekkend is, is hoe passief de Europeanen hebben toegestaan dat deze invasie kon plaatsvinden. Het is alsof de islamisering van Europa heeft plaats gevonden in een cultureel vacuüm. Maar het is niet zozeer een cultureel vacuüm dan wel een geestelijk. West-Europa  is reeds lang geleden afgedwaald van zijn christelijke wortels voornamelijk door middel van de prevalentie van haar atheïstische linksisten in machtsposities in de politiek en in de academische wereld. Het christendom werd vervangen door het communisme en socialisme, de twee utopische filosofieën van de 20ste eeuw, waarbij miljoenen mensen werden opgeofferd. En dus, waarom zou het weerstaan aan de Islamitische invasie die wordt geholpen en bijgestaan door de  politieke linkerzijde?

De Fransen

Brigitte Bardot, de beroemde Franse filmster, heeft in 2003 haar eigen gepassioneerd boek geschreven Un cri dans le silence (Nederlands: Een schreeuw in de stilte), waarin zij verkondigt: “Ik ben tegen de islamisering van Frankrijk. Eeuwenlang hebben onze voorouders, de ouderen, onze grootvaders, onze vaderen hun leven gegeven om alle opeenvolgende indringers uit Frankrijk te verjagen.”

Maar wanneer zullen de Fransen terug te vechten? Er zijn nu zes miljoen moslims in Frankrijk die het recht opeisen om hun dochters te sturen naar seculiere openbare scholen waar het dragen van de chador wordt verplicht. Ze willen hun cultuur opdringen aan Frankrijk, aka La Douce France, en ze vormen een kracht waarmee rekening moet worden gehouden.

Het was Charles de Gaulle die het christelijke Westen heeft verraden, toen hij in 1962 het Franse Algerije heeft overgedragen aan de Arabieren, en hiermee de vlucht forceerde van meer dan een miljoen Europeanen en Joden uit Noord-Afrika. Het was de aanwezigheid van Frankrijk in Noord-Afrika die de Arabieren in toom hield en de totstandbrenging toestond van een productieve beschaving in dat deel van de wereld. Maar de Gaulle’s terugtrekking uit Noord-Afrika maakte de Omgekeerde Kruistocht onvermijdelijk.

Frankrijk was Algerije binnengevallen in 1830 en maakte een einde aan de islamitische plundertochten langs de Middellandse Zeekust. De Fransen bleven en Europeanen vestigde zich daar, bouwden boerderijen, wijngaarden, fabrieken en introduceerden een Europese manier van leven. Algerije werd een welvarende Franse kolonie, waarin de Arabieren genoten van een hoge mate van veiligheid en vrijheid. Vandaag, sinds de Fransen zijn vetrokken, zijn islamitische radicalen vrij om de kelen door te snijden van kinderen die in hun bed slapen. En aldus zijn er zes miljoen Algerijnen naar Frankrijk gemigreerd, met een groot contingent van anti-semitische radicalen onder hen. En zij hebben de islam met hen gebracht.

Antisemitisme

Met de islamisering van Europa is er een opleving gekomen van het antisemitisme  dat werd aangewakkerd door de haat jegens Israël. De Arabisch-Europese Liga, een militante Arabische nationalistische partij, is een van de islamitische groepen die verantwoordelijk zijn voor het aanzetten tot haat tegen Joden. In pro-Palestijnse marsen in Antwerpen, België, waarschuwde de politie Joden om niet naar hun tempels te gaan, omdat hun veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Sommige Europese Joden emigreren naar Israël.Maar Israël is niet bepaald een veilige haven. Het Jeruzalem Rapport van 2 juni 2003 berichtte: “Ran Baron, 23 j., Yanai Weiss, 46 j., en een Franse immigrante Dominique Caroline Hass, 29 j., werden gedood en ongeveer 60 anderen gewond, toen op 30 april 2003 een zelfmoordbommenlegger genaamd Assif Hanif, 21 jr., uit Groot-Brittannië zichzelf opblies buiten op het terras van Mike’s Place, een café aan het strand van Tel Aviv. Een medeplichtige van Hanif, de 27-jarige Omar Sharif, eveneens uit Groot-Brittannië, kon ontsnappen nadat zijn zelfmoordbom niet ontplofte.”

Oriana Fallaci over zelfmoord bommenleggers:

“De zelfmoordplegers doden ons niet alleen uit lust om te doden. Ze willen ons breken. Ons beangstigen, uitputten, ontmoedigen, chanteren. Hun doel is niet de kerkhoven te vullen. Niet om onze wolkenkrabbers, onze Eiffeltorens en Kathedralen te vernietigen. Zij willen onze zielen en onze voorstellingen, onze gevoelens en onze dromen vernietigen.” Meer dan 700 Israëliërs werden gedood door zelfmoordaanslagen sinds het begin van de door Jasser Arafat georkestreerde 2e Intifada. En het is interessant dat zelfmoordaanslagers thans worden gerekruteerd onder Europese moslims in deze wereldwijde religieuze oorlog. Fallaci schrijft: “Alle de zogenaamde revoluties van de Islam begonnen in de moskeeën. Niet aan de universiteiten, zoals de [politieke linkerzijde] ons willen doen geloven. Achter elke islamitische terrorist schuilt er een Imam, en Khomeini was een Imam… En ik verklaar dat veel Imams (veel teveel) spirituele gidsen zijn voor het terrorisme.”

Wat prediken de Imams in de moskeeën van Amerika? Wordt het een niet-islamitische Amerikaanse toegestaan om een moskee binnen te gaan en het uit te zoeken? Door de jaren heen heb ik veel Joodse synagogen bezocht, protestantse kerken, katholieke kerken, Mormonen kerken, en nooit hoorde ik een preek die haat predikte jegens iemand of tegen om het even wie anders. Maar de Islam is een religie van haat, die geen plaats heeft in een tolerante christelijke beschaving. Wij vragen ons af wanneer sommige jonge Amerikaanse moslims tot de zelfmoordcommando’s van de toekomst worden voorbereid. Wij hopen dat het Homeland Security Department daarop een antwoord kent.

Bron: naar een artikelThe Islamization of Europe” van Samuel L. Blumenfeld van 1 augustus 2003 op de blog Chalcedon. Samuel L. Blumenfeld (1927–2015), een voormalige stafmedewerker van Chalcedon, heeft een reeks boeken geschreven omtrent opvoeding en onderwijs van kinderen waaronder NEA: Trojan Horse in American Education (1984); How to Tutor (1973) , Alpha-Phonics: A Primer for Beginning Readers (1999), en Homeschooling: A Parent’s Guide to Teaching Children (2000)

Wat Hitler en Stalin niet voor elkaar hebben gekregen, zijn de Europese landen nu zelf aan het doen. Allemaal samen in de smeltkroes. De leiders van EuroBabel negeren de Bijbelse God en Israël wordt geminacht en beledigd. Ze praten en praten, maar zijn nauwelijks meer in staat de echte problemen op te lossen. Het is een rijk met falende leiders, een rijk zonder samenhang. Een sterk verdeelde macht met leiders die liegen en bedriegen wanneer ze dat uitkomt. De roep om een echte leider klinkt steeds krachtiger. Het is het beeld uit het Bijbelboek Daniël. Het beeld met voeten van leem en ijzer dat van buiten komende oorzaak, volledig in elkaar stort, dat tot stof wordt en waarvan helemaal niets meer gevonden wordt.

Efeziërs 6:11-12 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerders dezer duisternis…

(*) Janitsaren: toen sultan Orhan (1324 of 1326-1359) de invasie van Europa voorbereidde, wilde hij voortdurend over in het gevecht getrainde troepen beschikken ter vervanging van de benden ongeregelde strijders die het Osmaanse leger vormden. Hij richtte een korps van huurlingen op, die werden gerekruteerd uit christelijke kinderen die aan hun families waren onttrokken of die als belasting door overwonnen volken moesten worden geleverd. De janitsaren, zoals die soldaten werden genoemd, kregen een islamitische opvoeding.

Terug naar: Inhoud

 

 

 

.