Voortdurende Palestijnse Jodenhaat

Likoed Nederland stuurde mij op 27 januari 2019 op de Shoah (Holocaust) herdenkingsdag het volgende artikel over een haatpreek die op 14 december 2018 op de officiële Palestijnse televisie is uitgezonden. Het is afkomstig van Palestinian Media Watch van 27 januari 2019.

Op 27 januari herdacht de wereld de Shoah Holocaust met de Internationale Holocaustdag. Echter, hedendaagse antisemitische haat wordt nog maar al te vaak genegeerd. Bijvoorbeeld de Jodenhaat die stelselmatig verspreid wordt door de Palestijnse Autoriteit. Met die haat worden Palestijnse kinderen gehersenspoeld. Op die manier wordt deze doorgegeven aan de volgende generatie. Terwijl de wereld probeert om antisemitisme te bestrijden, is de Palestijnse Autoriteit bezig die vast te houden en te versterken. De organisatie Palestinian Media Watch, die als waakhond de Palestijnse media monitort, constateert dat de antisemitische uitingen afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen. Het zijn niet zo maar losse haatuitingen, maar er zit een systematisch stelsel van haat achter.

Dit antisemitische stelsel van de Palestijnse Autoriteit bestaat uit de volgende vijf beweringen, die steeds herhaald worden. Het is een kopie van de nazi-ideologie, met een aanvullende onderbouwing gebaseerd op de islam:

  1. Joden zijn inferieure wezens.
  2. Joden zijn de vertegenwoordigers van de duivel en verantwoordelijk voor alle kwaad in de wereld.
  3. Het kwaad van de Joden bestaat in hun aard en in hun genen. Er kan dus niets aan gedaan worden. De slechte karaktereigenschappen van Joden maakt het onmogelijk voor anderen om met hen samen te leven
  4. Allah strafte de Joden met alle andere volken die hen bestreden – inclusief Hitler. Maar de Joden hebben toch niet geleerd van hun geschiedenis en hebben zich niet veranderd.
  5. Daarom is de enige oplossing om de wereld en de mensheid te verbeteren: de uitroeiing van de Joden.

De preek van sjeik Osama bevatte onder meer deze beweringen:

“Dat zijn de Joden. Zij zijn niet veranderd in de geschiedenis. Het zijn de Joden die hun giftanden gebruiken wanneer zij maar de kans krijgen. Zij veroorzaken overal verwoesting en ellende. Wij moeten de waarheid vertellen over deze Joden, die Allah in zijn boek [de Koran] opschreef. Een kenmerk van de Joden is dat zij Allah hebben beledigd. Zij hebben de profeten vermoord. Zij probeerden de Profeet [Mohammed] te vermoorden. Een ander kenmerk is dat zij vervloekt zijn, dat hun de genade van Allah is ontzegd.‘Dus voor het verbreken van het verbond hebben we hen vervloekt’ [Koran].
‘En hen gemaakt tot apen en varkens en slaven van duivels’ [Koran].

Dat zijn de Joden: altijd vechtend, altijd bedervend, altijd samenzweren en altijd complotten smeden tegen de mensheid – niet alleen tegen de moslims, maar tegen de gehele mensheid. Allah vervloekte de Joden al in de tijd van de Profeet. De commentatoren (van de Koran) legden uit: ‘Deze kwaadaardige genen en vervloekte eigenschappen zullen in hen blijven bestaan.’Zij dragen die over van generatie op generatie – moge Allah ons behoeden. Ze erven die van vader op zoon. De mensheid zal nooit met hen kunnen samenleven. Dat is de reden, mijn broeders, waarom zelfs Europa, Amerika en andere landen hen hebben uitgespuugd, tot de laatste aan toe.

Onze profeet vertelde ons dat op het einde der tijden de moslims de Joden zullen bestrijden tot de Joden zich zullen verschuilen achter een steen of een boom. De tirannie van de Joden geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dingen en alle schepselen:‘Totdat de Joden zich achter een steen of een boom zullen verbergen en de steen of een boom zal zeggen: Moslim, dienaar van Allah, er is een Jood achter me, kom en dood hem.’ (uit de Hadith, de mondelinge islamitische leer).

Allah, dood uw vijanden, de vijanden van uw religie, tel ze en dood ze één voor één. Laat er niet één overblijven.”

Dit is een voorbeeld van de haat zoals die in de officiële Palestijnse media verspreid wordt. Het is slechts een van de vele voorbeelden, waarvan sommige op deze site te vinden zijn.

Klik hier voor het zien van deze haatpreek door de Palestijnse Sheikh Osama Al-Tibi.

En het wordt door de Palestijnse leiders gestimuleerd en zij doen er aan mee, tot zelfs de Palestijnse president Mahmoud Abbas aan toe. Die deed vorig jaar in toespraken allerlei antisemitische beweringen, zoals: “dat de Joden zelf schuldig zijn aan de Holocaust” en dat “Israël alle ellende in de wereld veroorzaakt”. In 2016 verspreidde hij – in het Europees parlement! – de middeleeuwse leugen dat “Joden met opzet waterbronnen vergiftigen”.

Met deze haatboodschappen van de Palestijnse leiding is het niet verrassend dat een wereldwijde opiniepeiling in 2014 vaststelde dat Palestijnen het meest antisemitisch in de wereld zijn. Uit de peiling bleek dat 93% van de Palestijnen als antisemitisch te beschouwen is (ter vergelijking: Nederlanders 5%).

Helaas wordt dit antisemitisme vrijwel altijd verzwegen door overheid en media als het over het Midden-Oosten gaat. Mahmoud Abbas kreeg zelfs een staand, daverend applaus van veel Europese parlementariërs voor zijn betoog, waarin hij beweerde dat Israëlische rabbijnen met opzet waterbronnen vergiftigen om Palestijnen te vermoorden. De politiek-correcte media verzwegen dit walgelijke antisemitisme. Men is wel bereid om de in de Holocaust gedode zes miljoen Joden te herdenken. Maar voor de haat die tegenwoordig stelselmatig gericht wordt tegen net zo veel Joden (de ruim zes miljoen Joden die in Israël wonen) sluit men de ogen.

Franklin ter Horst