Verenigde Naties onder invloed van dictators en mensenrechtenschenders

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: mei 2001) (Laatste bewerking: 5 januari 2023)

Sinds de oprichting van de staat IsraŽl wordt de Joodse staat met ongebreidelde agressie en concrete vernietiging bedreigd maar toch alom tot agressor verklaard. Dat wordt vooral zichtbaar in de totaal verdorven en immorele Verenigde Naties dat al jaren bezig is de Joodse staat te demoniseren en te delegitimeren door jaar-in-jaar-uit het land te treffen met een onwaarschijnlijk aantal resoluties waarin het vals beschuldigd wordt en de Joodse band met het land IsraŽl wordt ontkend. De Verenigde Naties is al ruim 70 jaar een instituut waar de grootste leugens winnen, en de gruwelijkste dictators in werkelijkheid de dienst uitmaken. Van de 193 VN-lidstaten is IsraŽl het enige doelwit. IsraŽl is het enige land waaraan de VN elk jaar een hele dag wijdt voor haar zittingen Ė zittingen die eindigen met een spervuur van veroordelingen tegen IsraŽl.En IsraŽl is het enige land waartegen een open onderzoekscommissie is ingesteld. Een van de resoluties die op 30 november 2022 werd aangenomen, bepaalde dat de VN vanaf 2023 jaarlijks de datum van de stichting van het moderne IsraŽl als ďeen catastrofeĒ zal aanmerken. De belangrijkste sponsor van deze resolutie was Egypte, zogenaamd IsraŽls vredespartner.

Veel lidstaten die IsraŽl veroordelen zijn zelf overtreders van de ergste mensenrechtenschendingen ter wereld. Het zijn terroristen. Dictators. Tegen democratieŽn. Ze zijn tegen alles waar de VN voor zou moeten staan! Anti-IsraŽl resoluties worden altijd aangenomen dankzij een automatische meerderheid van regelrechte schurkenstaten, waarvan zelfs de allerergste mensenrechtenschenders zelf niet of nauwelijks worden aangeklaagd terwijl juist deze landen zelf geen enkele kritiek uit hun eigen samenleving tollereren.

Landen waar elke tegenstand gewelddadig de kop wordt ingedrukt en individuen die zich openlijk uitspreken, gearresteerd worden en het risico lopen gemarteld of zelfs vermoord te worden. In het grootste deel van de Arabische wereld wordt elke vorm van kritiek op de leiders, beschouwd als hoogverraad. Zo kennen al die landen die consequent vůůrde anti-IsraŽl resoluties stemmen, zoals Qatar, Saoedi-ArabiŽ, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman geen parlement.

Alle macht is in handen van familieclans, die dankzij de Britten in de twintigste eeuw, stukken land toegewezen kregen om daar hun gezag uit te oefenen over de bevolking. Ze kregen het exclusieve recht op het nemen van elke denkbare beslissing, zowel, politiek, economisch als religieus. Mensenrechten zijn volkomen afwezig en onderdrukking van groepen en individuen gebeurt systematisch en op steeds grotere schaal. Uit vrees voor volksopstanden en revoluties is ieder vorm van onderdrukking toegestaan om te voorkomen dat er oppositie ontstaat. Het gaat om islamitische dictaturen die negens voor terugdeinzen om hun door olie schatrijk geworden koninkrijken te beschermen. De landen die zakendoen met de mensenrechterschenders in de Arabische wereld vinden het allemaal prima want die laten zich liever leiden door economische motieven. Want zakendoen met deze landen is al jaren uiterst winstgevend daarom steunen ze ook alle anti-IsraŽl resoluties die door de oliedictators tegen IsraŽl worden ingediend.Tussen 2015 en het eind van 2022 werd IsraŽl door de Verenigde Naties in totaal 140 keer in resoluties veroordeeld. Aan de rest van de wereld deelde deze kliek 68 resoluties uit.

Gedurende het jaar 2022 werden er 27 resoluties ingediend waarvan volgens de VN zes landen een veroordeling hadden verdiend. Dat waren Noord-Korea, Afghanistan,Myanmar,SyriŽ, Iran en de Verenigde Staten. Dat had te maken met de Amerikaanse boycot van Cuba. Rusland kreeg zes resoluties aan de broek. Maar liefst vijftien resoluties richtten zich op IsraŽl. Zoals gewoonlijk deed ook de IsraŽl hatende Europese Unie weer vrolijk mee aan het veroordelingcircus. Aan tien van de vijftien anti-IsraŽl- resoluties gaven EU-landen hun goedkeuring. Ook Nederland stemt altijd gewoon mee en dat is natuurlijk niet verwonderlijk want lopen heel wat IsraŽl- en Jodenhaters rond in dit land. Natuurlijk blijft de vraag bestaan waarom Nederland aan deze perverse VN-resoluties meedoet. Het bestaan van de kinderen van IsraŽl en het bestaan van de staat IsraŽl maakt onderdeel uit van Gods plan met deze wereld en dat moet kennelijk met alle middelen bestreden worden.

De meeste resoluties tegen IsraŽl worden ingediend door het islamitische machtsblok, ongeveer een derde van het aantal aangesloten landen. Met steun van andere dictaturen en de antissemitische opstelling van Europa (dat de moslimlanden niet wil bruuskeren) krijgen deze automatisch een meerderheid.Daardoor wordt de democratische rechtsstaat IsraŽl vaker veroordeeld dan alle andere landen in de wereld bij elkaar, waaronder vele afzichtelijke dictaturen zoals Noord-Korea, Iran, SyriŽ of Venezuela.Mensen die de veroordelingen van de VN als argument gebruiken om IsraŽl te bekritiseren, weten niet waarover zij praten of zijn bewust kwaadwillend.Een van de resoluties legt de schuld voor het ontbreken van vrede tussen IsraŽl en de Palestijnen uitsluitend bij IsraŽl. Die werd aangenomen met 156 stemmen voor.Tevens ontkent deze resolutie de Joodse banden met Jeruzalem. Zo wordt de Tempelberg Ė waar de Joodse Tempels hebben gestaan Ė alleen bij de islamitische naam genoemd. Neem eens de moeite naar deze video van Anna Bayefsky te kijken waarin zij de Verenigde Naties een falende instelling en een schande voor de wereld noemt.

Ruim driekwart van de landen in de wereld ondersteunt anti-Joodse geschiedvervalsing.De IsraŽlische vertegenwoordiger bij de VN Noa Furman verklaarde: ďWe leven in een tijd van vele crises in de wereld. Het is een schande dat de VN, in plaats van deze crises aan te pakken, zoveel vooringenomen resoluties aanneemt.De omissie (van de Joodse band met Jeruzalem) was opzettelijk. Het is een nieuw voorbeeld van de Palestijnse weigering om de bewezen historische band tussen het Jodendom, het christendom, de Tempelberg en Jeruzalem als geheel te erkennen.De internationale gemeenschap moet stoppen deel te nemen aan een dergelijke flagrante ontkenning van de geschiedenis.Ē

Gerelateerde afbeeldingNoa Furman

De Amerikaanse vertegenwoordiger Leslie Ordeman sprak zich ook uit tegen de teksten van de resoluties:ďZoals de Verenigde Staten herhaaldelijk hebben verklaard, is deze situatie onaanvaardbaar.ďWij zien steeds resoluties die alle soorten IsraŽlische acties onmiddellijk veroordelen, maar bijna niets zeggen over Palestijnse terroristische aanslagen op onschuldige burgers.Dit is bijzonder actueel, nu er op 12 november meer raketten op IsraŽl werden afgevuurd dan op welke dag dan ook sinds 2014.De Palestijnen zijn de enigen met een speciale afdeling binnen de VN. De boodschap die hiervan uitgaat, is dat de Palestijnen nooit terug hoeven naar de onderhandelingstafel.Ē

Opvallend was dat Nederland weer ďbraafĒ meestemde in dit anti-IsraŽl circus.Dit terwijl in november 2017 een motie van de Tweede Kamer is aangenomen die de regering vraagt om: ďIn VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen IsraŽl, en Ö. onrechtvaardige resoluties af te wijzen.Ē Daar komt dus helaas nog weinig van terecht.Het is een regelrechte schande dat Ė in deze tijd van weer om zich heen grijpend antisemitisme Ė de Nederlandse regering de enige Joodse staat als pispaaltje blijft gebruiken.

Ook op 16 november 2018 was er weer sprake van een heus anti-Israel feest bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Niet minder dan negen resoluties, allen met veroordelende teksten over Israel, passeerden de revue. De overige 192 landen konden rekenen op nul berispende teksten van de VN. Nederland stemde voor acht van de negen resoluties.

Op 30 november2017 werd doorde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met 151 tegen 6 stemmen een resolutie aangenomen waarmee de duizenden jaren oude band tussen IsraŽl en diens hoofdstad Jeruzalem wordt verbroken, en IsraŽl een Ďbezettingsmachtí wordt genoemd wiens besluiten over Jeruzalem Ďillegaal en daarom van nul en generlei waarde zijní. Alle lidstaten van de EU waaronder Nederland stemden voor deze resolutie. Naast de VS stemden alleen Canada, de Marshall eilanden, MicronesiŽ, Nauru en IsraŽl zelf tegen de resolutie. Negen landen, waaronder AustraliŽ, onthielden zich van stemming.

Op 11 december 2017 werd op verzoek van de Arabische Liga en de Palestijnse terreurorganistie (PLO), door Egypte een resolutie ingediend  (SC/13125) bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) om het besluit van Trump om Jeruzalem te erkennen als IsraŽlís hoofdstad, te neutraliseren. De door Egypte ingediende resolutie houdt onder meer in dat IsraŽl geen aanspraken mag laten gelden op de Oude Stad Jeruzalem, met inbegrip van de Kotel (Klaagmuur), de drieduizend jaar oude Joodse begraafplaats en het Joodse Kwartier, kortom het hart en de ziel van het Joodse volk. Volgens de VN en Europa behoort ook dat miniscule deeltje van de wereld sinds 1947 allemaal islam en de arabieren toe.

Veertien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad steunden de resolutie, maar botsten uiteindelijk op een kordaat veto van de Verenigde Staten. Europese landen zoals Zweden, ItaliŽ, Frankrijk en Groot-BrittanniŽ steunden voluit voor de anti-Jeruzalem resolutie. In Europa hoeft IsraŽl al lang niet meer te rekenen op enige sympathie of solidariteit. Nikki Haley -door Donald Trump benoemd tot de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties- verklaarde kort voor de stemming ďWij zullen de fouten van Obama niet herhalenĒ. Ze vertelde de Veiligheidsraad na de stemming dat ďde Verenigde Staten zich niet laten vertellen door om het even welk land ook waar we onze ambassade kunnen plaatsen. Wat we hier vandaag in de Veiligheidsraad hebben gezien, is een belediging (voor het gezond verstand) en zal niet licht vergeten wordenĒ, zei ze eraan toevoegend dat de maatregel ďnog een voorbeeld is hoe de Verenigde Naties meer kwaad dan goed doet in het aanpakken van het IsraŽlisch-Palestijnse conflictĒ:

Nikky Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

Zowel in IsraŽl als in de VS werd na de stemming opgelucht gereageerd met bv Joodse organisaties zoals de pro-IsraŽlische lobby AIPAC in de VS die verklaarde: ďIn plaats van te kijken naar contraproductieve en vooringenomen resoluties die proberen Amerika te veroordelen voor het accepteren van Jeruzalem als de hoofdstad van IsraŽl, moeten de Verenigde Naties er bij de Palestijnen op aandringen terug te keren naar de onderhandelingstafel met IsraŽl. Dŗt is het pad naar vrede.ĒOok premier Netanyahu klonk erg opgetogen en schreef op zijn twitter account: ďDank u afgevaarde Haley. Op Chanoeka heeft u gesproken zoals een MaccabeŽr. U heeft de kandelaar van de waarheid ontstoken.  U verdrijft de duisternis [die zij brachten]. Eťn versloeg de velen. Waarheid versloeg leugens. Bedankt, president Trump. Bedankt, Nikki Haley.Ē

Tijdens de jaarlijkse Palestijnse Solidariteit dag op maandag 23 november 2015, nam de VN maar liefst 20 anti-IsraŽlische resoluties aan, en dat terwijl IsraŽl dagelijks slachtoffer is van islamitisch terrorisme. De IsraŽlische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties Danny Danon toonde tijdens zijn toespraak tot de Algemene Vergadering een samengestelde foto van de IsraŽlische slachtoffers van terreur en verklaarde: ďDit is een schandelijke dag voor de VN. In plaats van een duidelijke en categorische verklaring af te geven door de daden van terreur aan de kaak te stellen, heeft deze instelling legitimiteit verleend aan de Palestijnse terreurĒ. Hij trok een parallel met de aanslagen van Parijs, en zei: ďDe gruwelijke moord op twintig onschuldige IsraŽli's, alleen maar omdat ze IsraŽli's zijn, is niet anders dan de wrede slachting van onschuldigen in FrankrijkĒ. Danon verwees naar de slachtoffers van de recente golf van geweld, waarbij 23 IsraŽliís gedood zijn in aanslagen met messteken en autoaanrijdingen. ďTerreur kent geen grenzen en we moeten vechten, waar we het vinden, of het nu Hamas in de Gazastrook, Palestijnse terreur in de straten van IsraŽl, of ISIS aanslagen in de straten van Europa isĒ, werd door de ambassadeur verder toegevoegd.

 

Ook de VN-conferentie van 2015 was net als in voorgaande jaren, weer een parade van dictators, mensenrechtenschenders, terroristen en ander gespuis. De leugens van diverse megalomane schurken vlogen zonder blikken of blozen over tafel en de donoren van IS(IS) en andere groepen barbaren kregen weer volop de ruimte hun vunzigheid te etaleren. De grootste boeven spraken weer over democratie terwijl ze geen flauwe notie hebben van wat dit precies inhoudt. Robert Mugabe, de dictator van Zimbabwe, sprak over mensenrechten terwijl die door hemzelf met voeten worden getreden. Deze figuur is niets anders dan een meedogenloze racistische tiran. Ook was daar Tamim Bin Hamad Al-Thani, de emir van Qatar, steunpilaar van IS(IS), Hamas, de Taliban, de moslimbroederschap en andere islamitische barbaren. En natuurlijk was daar Hassan Rouhani, de president van de terreurstaat Iran, de staat die al jaren roept de staat IsraŽl uit het Midden-Oosten te willen verwijderen en daarvoor onder meer de terreurbeweging Hezbollah in het leven heeft geroepen. Rouhani: Ďgeen enkel land zou moeten worden toegestaan terrorisme te gebruiken.í

 

Dit zijn de woorden van een leider wiens land juist een van de hoofdsponsors is van het internationale terrorisme en vandaag druk doende is atoomwapens te ontwikkelen waarmee ze ondermeer IsraŽl van de kaart willen vegen. VN-chef Ban Ki-Moon veroordeelde in zijn belabberde toespraak eerst IsraŽl alsof het om een terreurstaat gaat om daarna pas IS(IS), Boko Haram en Al-Shabab te noemen. En natuurlijk was daar Barack Hussein Obama, voor de zevende keer. De man die met zijn ďChangeĒ en ďYes we canĒ Amerika naar de rand van afgrond heeft geduwd.Chaos is het ďChangeĒ waar deze man verantwoordelijk voor is. Ban Ki-Moon is op 1 januari 2017 opgevolgd door de Portugese oud-premier Antonio Guterres als de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij is benoemd voor een periode van vijf jaar. De vijftien leden van de Veiligheidsraad stemden begin oktober unaniem voor de Portugees. 

Benjamin Netanyahu beschuldigt Verenigde Naties

Benjamin Netanyahu waarschuwde op 1 oktober 2015 in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de wereld niet alleen voor Iran, maar beschuldigde de hele VN van extreme vijandigheid tegen zijn land. Bewijzen te over dat de Verenigde Naties IsraŽl op een buitensporige manier onderdrukken. Gedurende vier jaar burgeroorlog is SyriŽ slechts ťťn keer wegens geweld veroordeeld en IsraŽl twintig keer. Halverwege zijn toespraak pauzeerde hij een halve minuut en vervolgde: ,,Zeventig jaar na de moord op zes miljoen Joden beloven de leiders van Iran dat zij weer zes miljoen Joden zullen doden en mijn land zullen vernietigen. En wat doet de VN? Helemaal niets. Misschien begrijpt u nu waarom wij het verdrag met Iran niet willen vieren", aldus de IsraŽlische leider. Hij vroeg de lidstaten hem te helpen het fanatisme voor zijn voordeur te helpen bestrijden.

Resoluties tegen IsraŽl

Over het hele jaar 2014 Zo heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) over het hele jaar 2014 maar liefst 20 resoluties goedgekeurd waarin IsraŽl veroordeeld wordt tegenover slechts vier resoluties tav de rest van de wereld, waarvan telkens ťťn betreffende SyriŽ, Noord-Korea, OekraÔne en Iran. Ook werd IsraŽl als enige land ter wereld beticht van het schenden van vrouwenrechten. Er waren ZERO resoluties voor het veroordelen van grove en systematische schendingen die werden bedreven door China, Cuba, Egypte, Pakistan, Rusland, Saoedi-ArabiŽ, Sri Lanka, Soedan, Turkije, Venezuela, Zimbabwe, noch tegenover vele andere belangrijke overtreders of grove schenders van de mensenrechten. Alan Dershowitz vernietigt in deze video in 4 minuten de wereldwijde leugen van ďmensenrechtenĒ.

bias-israelDit maakt nog eens duidelijk hoe volledig geobsedeerd de wereld is van IsraŽl en de stad Jeruzalem. De internationale gemeenschap bemoeit zich met geen enkel conflict zo intensief en eenzijdig als met het conflict rond de Joodse nederzettingen in het aloude Bijbelse land Samaria en Judea. De VN reageert immer veroordelend als IsraŽl zich verdedigd maar reageert niet als er onschuldige IsraŽlische slachtoffers vallen. Daarom heeft men het recht niet om IsraŽl te bekritiseren als het zich verdedigd.

De Verenigde Naties zijn in de loop van de 21ste eeuw een Ďgrote ontgoochelingí gebleken en hebben Ďgoed en foutí omgewisseld, zodat IsraŽl de grote schurk is geworden en de slachtoffers diegenen zijn geworden die behoren tot de meest onverdraagzame volkeren van het gebied,Ē zegt mensenrechtenactiviste en kenner Anne Bayefsky in een speciaal interview met Arutz Sheva. De VN is niets anders dan een parlementaire instelling, die geleid wordt door dictaturen en niet-democratische landen.

In het jaarlijkse VN-rapport over oorlogen, landen en crises, waarin kinderen in gewapende conflicten slachtoffers werden, wordt IsraŽl voor zijn optreden in de Gaza-oorlog van 2014 scherp bekritiseerd. Ban Ki-moon, sprak van een ďnog nooit eerder vertoonde en onacceptabele orde van grootteĒ evenals van een ďunieke en onacceptabele omvangĒ. Zijn voor het rapport verantwoordelijke speciale afgezant wilde IsraŽl zelfs op de ďzwarte lijstĒ van de ergste schenders van kinderrechten plaatsen, waarop anders alleen maar despotische en autocratische landen zoals Afghanistan, SyriŽ, Jemen, SomaliŽ of Soedan en terreurorganisaties zoals Al Qaeda, Al Nusra, Boko Haram, IS(IS) en de Taliban staan. Deze bedoeling werd door Ban Ki-Moon echter afgewezen Ė tot grote teleurstelling van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, die er blijkbaar geen probleem mee heeft dat de terreurbeweging Hamas niet alleen strijders en schietschijven van kinderen maakt, maar ze ook doelgericht indoctrineert in VN-scholen in de Gazastrook.

VN veroordeelt IsraŽl als schender van mentale, lichamelijke en milieu gerelateerde gezondheid.

Op 25 mei 2016 hebben in de Verenigde Naties te GenŤve Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Duitsland en andere EU lidstaten een resolutie van de VN aangenomen, die werd ingediend door het Arabische blok waaronder een delegatie van de ďBende van RamallahĒ. Hierin werd IsraŽl veroordeeld als de enige schender in de wereld van ďmentale, lichamelijke en milieu gerelateerde gezondheidĒ. De VN heeft niets gezegd over de gruwelijke misdaden van de barbaarse moslimbendes in SyriŽ en Irak. Over homoís die van daken van flatgebouwen worden gesmeten of worden opgehangen. De VN heeft niets gezegd over Saoedi-ArabiŽ waar de elementaire mensenrechten met voeten worden getreden. De VN heeft niets gezegd over Soedan waar vrouwen publiekelijk zweepslagen krijgen toegediend zoals op deze video te zien is. Deze vrouw kreeg de zweepslagen omdat ze een broek zou hebben gedragen. De VN heeft ook niets gezegd over Iran waar sinds de ayatollahs in 1979 aan de macht kwamen, meer dan 4.000 homoís en lesbiennes om het leven zijn gebracht waaronder de twee Iraanse jongens, Mahmoud Asgari (16 jaar) en Ayaz Marhoni (18 jaar). Het aantal executies neemt al jarenlang toe.

De twee Iraanse homoís, Mahmoud Asgari (16 jaar) en Ayaz Marhoni (18 jaar) worden opgehangen.

De VN zwijgt ook over de genocide op de Koerden door Turkije en de vervolging van de christenen in de islamitische wereld. En zo er nog talloze voorbeelden. Hoe schandalig en absurd deze veroordeling is mag ook blijken uit het feit dat de afgelopen jaren grote aantallen Palestijnen een medische behandeling in IsraŽl hebben gekregen waaronder vele levensreddende behandelingen. Zo ondergingen in 2012 maar liefst 219.464 Palestijnse patiŽnten een medische behandeling in IsraŽl. Daarvan waren 21.270 kinderen. Daarnaast worden de kosten betaald van medische ingrepen voor patiŽnten die niet gedekt zijn door hun Palestijnse ziektekostenverzekering en niet in staat zijn om die zelf te betalen.

Ban ki-Moon rechtvaardigt Palestijnse terreuraanslagen

Tijdens een toespraak op 26 januari 2016 afschilderde Ban Ki-Moon IsraŽl af als een immoreel en onderdrukkend land en stelde de geschiedenis van IsraŽl verkeerd voor ten behoeve van eigen zeer omstreden politieke doeleinden. Hij noemde de aanslagen op IsraŽlische burgers een natuurlijke reactie van gefrustreerde jonge Palestijnen. Het is de menselijke natuur zo op de bezetting te reageren en het uitblijven van het vredesproces. Hij veroordeelde de dood van Palestijnen, zonder ook maar enige verwijzing naar de IsraŽlische terreurslachtoffers. Hij nam zijn toevlucht tot demagogie en opruiende uitspraken en verloor daarmee opnieuw alle geloofwaardigheid. Ook zei hij dat de Ďbezetting van de Westelijke Jordaanoeverí het voor de Palestijnen onmogelijk maakt om in waardigheid te leven. In plaats van een duidelijke en categorische verklaring af te geven door de daden van terreur aan de kaak te stellen, verleend hij legitimiteit aan de Palestijnse terreur. Hij veroordeelde IsraŽl in zijn belabberde toespraak alsof het om een terreurstaat gaat. Hij vernieuwde met zijn uitspraken de hoop van de moslims om IsraŽl te vervangen door een nieuwe moslimstaat die Palestina wordt genoemd. Het gaat bij deze figuur om pure minachting voor een land, dat er in principe mee heeft ingestemd de Palestijnen een eigen staat te gunnen in IsraŽls aloude Bijbelse thuisland Samaria en Judea.

Zoals verwacht citeerden Palestijnse functionarissen de uitspraken van Ban ki-Moon om terroristisch geweld tegen IsraŽli's te rechtvaardigen. Terwijl Abu Mazens (Mahmoud Abbasí) onderdanen dagelijkse moordpartijen plegen, stellen ze IsraŽl verantwoordelijk voor de escalatie van het geweld. Ze bekritiseren het doden van de moordenaars en roepen de internationale gemeenschap op om hulp. In een open brief aan Ban ki-Moon heeft de IsraŽlische ambassadeur bij de VN Danny Danon geŽist dat hij zijn woorden terugneemt. 'Sinds wanneer is het de rol van de VN om rechtvaardigingen voor terreur te zoeken? Sinds wanneer kent de VN twee categorieŽn voor terreur en slachtoffers? Ik roep u op, uw uitspraken terug te nemen en duidelijk te zeggen dat er geen rechtvaardiging bestaat voor het vergieten van bloed van IsraŽlische slachtoffers'. Benjamin Netanyahu bekritiseerde Ban ki-Moon voor zijn meer dan schandalige opmerkingen. Netanyahu: Er is geen rechtvaardiging voor terreur. De Palestijnen die moorden willen geen staat opbouwen, ze willen een staat vernietigen en ze zeggen dat openlijk. Ze willen Joden vermoorden omdat ze Joden zijn en ze zeggen dat openlijk. Ze moorden niet voor vrede en ze moorden niet voor mensenrechten. De Verenigde Naties verloor lang geleden haar neutraliteit en haar morele kracht en de opmerkingen van de secretaris-generaal verbeteren haar positie nietĒ.

Het is ontstellend hoe Ban ki-Moon, de politiekcorrecte media en de wereldleiders de massale Palestijnse ophitsing verzwijgen. Het hele Palestijnse leiderschap Ė van laag tot hoog Ė moedigt terreur en racisme aan, inclusief terreurleider Abu Mazen zelf. In een uitzending op 6 oktober 2015 van de officiŽle Palestijnse televisie werd door Mahmoud Ismail, bestuurslid van de PLO, het vermoorden van IsraŽlische ouders tot ďnationale plichtĒ verklaard. Maar er is niemand in het Westen die de Palestijnen verwijt dat zij moordzucht promoten Ėlaat staan dat Abu Mazen en zijn bende daarop worden aangesproken.

Al wat er vanuit de koker van Verenigde Natieís aan ďinternationaal rechtĒ komt is totaal gecorrumpeerd, omdat deze clubwordt beheerst door misdadigerstaten en dan met name door de vereniging van doodsvijanden van IsraŽl, de OIC, de ďOrganisation of the Islamic CoŲperationĒ, een vereniging van 57 islamitische landen die zich voornamelijk bezig houdt met het indienen van resoluties die IsraŽl veroordelen. En ze worden over het algemeen gesteund door linkse IsraŽl hatende Zuid-Amerikaanse naties waaronder Venezuela.

In maart 2011 had VN-baas Ban Ki-Moon felle kritiek op IsraŽl door de Joodse aanwezigheid in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria, en ook het oostelijk deel van Jeruzalem "immoreel en politiek niet vol te houden" te noemen. Ban sprak deze woorden tijdens een persconferentie in Uruguay op 29 maart 2011. De grote baas van de VN eist van IsraŽl dat het onmiddellijk capituleert voor de internationaal gesteunde Arabische eisen, afstand te doen van alle Joodse aanspraken op de bijbelse gebieden van Judea en Samaria en de helft van hun oude hoofdstad Jeruzalem. Hij eiste een onmiddelijke beŽindiging van ,,bezet Palestijns gebiedĒ en vond dat Jeruzalem moest worden verdeeld. Ook sprak hij zijn veroordeling uit ,,over de IsraŽlische nederzettingenpolitiek en sommeerde hij IsraŽl zorg te dragen voor de verbetering van de economische situatie van de Palestijnen.Ē

Ban Ki-Moon in Ramallah en Jeruzalem

Moon was op 16 augustus 2013 in Jeruzalem, maar ging voor dit bezoek eerst naar Ramallah waar hij tot groot genoegen van het PLO-terreurbewind zei ďdiep verontrust te zijn door de voortdurende bouwactiviteit in de IsraŽlische nederzettingen en Oost-JeruzalemĒ. Terwijl SyriŽ veranderd in een begraafplaats vanwege de elkaar bestrijdende partijen, LibiŽ op zijn kop staat en nog een hele serie andere brandhaarden genoemd kunnen worden, houdt de grote baas van de VN zich bezig met de huizenbouw in IsraŽl. Hij sprak van ďuiterste prioriteitĒ zich met deze zaak te bemoeien. Abu Mazen bedankte Moon voor de steun van de Verenigde Naties en prees de inspanningen van de Amerikaanse regering in het terugbrengen van IsraŽl naar de onderhandelingstafel.

In Jeruzalem vertelde Benjamin Netanjahoe aan Ban Ki-Moon dat het IsraŽlisch-Arabisch conflict helemaal niets te maken heeft met de ďnederzettingenĒ maar alles te doen heeft met de Arabische weigering om IsraŽl als een Joodse staat te erkennen binnen om het even welke grenzen. Netanjahoe vroeg ook aan Moon om eens rond te kijken in de zomerkampen van de UNRWA in Gaza. Daar wordt met buitenlandse donaties en gebruik makend van de financiering en de infrastructuur van de Verenigde Naties, IsraŽl gedemoniseerd en opgeroepen deze staat te vernietigen. Ook sprak Netanyahu over het ophitsen van Arabische kinderen tot jihad tegen de Joodse staat. Moon wenste niet op deze opmerkingen in te gaan en gaf slechts als antwoord alleen maar gekomen te zijn om te helpen bemiddelen in de vredesonderhandelingen tussen Palestijnen en IsraŽl.

Na zijn gesprek met Netanyahu was Moon op vrijdag 16 augustus 2013 op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Jeruzalem waar hij een misleidende act opvoerde door zich plotseling te presenteren als verdediger van IsraŽl. Tijdens een gesprek met IsraŽlische studenten in het VN-hoofdkwartier in Jeruzalem kreeg Ban Ki-Moon het verwijt te horen dat de VN zich niet fair opstelt tegenover IsraŽl. Hij reageerde daarop met de woorden: ĎIsraŽl wordt helaas overgoten met kritiek vanwege het IsraŽlisch-Palestijnse conflict en is het slachtoffer van veel vooroordelen en vaak zelfs discriminatie.í Verwijzend naar de organisatie waar hij de grote baas van is, sprak hij met een zo ernstig mogelijk gezicht, van een obscene internationale obsessie van de VN voor IsraŽl. Ook zei hij dat ďIsraŽl op gelijke voet zou moeten worden behandeld als al de andere 192 lidstaten van de Verenigde NatiesEen toneelstuk zoals gezegd want juist Moon eist met regelmaat van IsraŽl te capituleren voor de internationaal gesteunde Arabische eisen, afstand te doen van alle Joodse aanspraken op Samaria, Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem. En zo zijn er diverse andere voorbeelden.

NWO lakei Ban ki Moon

Tijdens de San Remo conferentie gehouden van 19 tot 26 april 1920 door de eerste-ministers van Frankrijk (Millerand), Groot BrittanniŽ (Lloyd George) en ItaliŽ (Nitti) en Japanse, Griekse en Belgische afgevaardigden, is IsraŽls recht op het land vastgelegd in een aantal bindende documenten waarin de bewoording uit de Balfour Declaratie zijn overgenomen.De deelnemers erkenden dat IsraŽl 2000 jaar lang bezet was geweest en nam het besluit om het land terug te schenken aan haar wettelijke erfgenamen.Ook de 52 regeringen van de landen van toenmalige Volkenbond (waarvan 25 Europese landen) erkenden tijdens een bijeenkomst op 24 juli 1922, op hun beurt het Britse mandaat en de rechtmatigheid van de in de Balfour-declaratie uitgedrukte beginselen waaronder de grenzen van het aan het Joodse volk toebedeelde grondgebied. Op 29 november 1947 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in resolutie 181 een deling voor van het gebied ten westen van de rivier de Jordaan, het gebied dat door de Volkerenbond al in zín geheel aan Israel was toegewezen en zelfs door de VN in Artikel 49 bekrachtigd.

De Verenigde Naties, media, wereldleiders en woordvoerders van allerlei pro-PLO organisaties brandmerken de IsraŽlische nederzettingen als illegaal maar ze zijn echter ook volledig in overeenstemming met de Vierde Conventie van GenŤve (van 12 augustus 1949) en het internationale recht. Zelfs een oppervlakkig onderzoek van deze Conventie maakt duidelijk dat het bestaan en de oprichting van de nederzettingen in Samaria en Judea juridisch volkomen legaal is. Het IsraŽlische nederzettingenbeleid is dus niet een inbreuk op de diverse resoluties. Wat ook wettelijk is is dat IsraŽl de nodige maatregelen mag treffen om de veiligheid van haar onderdanen te handhaven. Dat er Joden wonen in Hebron, Gush Etzion en de Joodse wijk in het oostelijk deel van Jeruzalem is eveneens juridisch conform het internationale recht. Geen enkele resolutie verbiedt IsraŽl te bouwen in de Ďbetwiste gebiedení. BIG LIES: Demolishing The Myths of the Propaganda War Against Israel. Na vier jaar zitting in de VN veiligheidsraad (1981-1985) zei deAmerikaanse afgezant Jeanne Kirkpatrick na haar ervaringen in die jaren, te begrijpen hoe het ooit tot een Holocaust heeft kunnen komen m.b.t. de manier waarop de wereldgemeenschap met het Joodse volk omgaat. Verder zei ze: ďals het inderdaad tot een Palestijnse staat komt, dan zal dit de eerste keer in de geschiedenis zijn dat er een staat wordt opgericht om een andere staat te vernietigenĒ.

De door de links-fascistische en islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties heeft er nooit een geheim van gemaakt een felle tegenstander van de Joodse staat te zijn. Dat blijkt o.m. uit de honderden resoluties die de VN in de loop der jaren tegen IsraŽl heeft aangenomen. De voormalige IsraŽlische minister Danny Ayalon zegt hierover het volgende, klik hier. Tijdens de (67ste) algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 18 december 2012 werden 26 resoluties aangenomen waarvan maar liefst 22 resoluties over IsraŽl gingen en slechts vier gecombineerde resoluties over alle andere landen van de wereld samen, meer in het bijzonder over SyriŽ, Iran, Noord-Korea en Myanmar (Birma). Niets over dozijnen andere conflicten, oorlogen, massaslachtingen, oorlogsmisdaden en verkrachtingen. Voor de Verenigde Naties bestaat er maar ťťn echt verschrikkelijk zwaar conflict in de wereld en dat speelt zich af in IsraŽl. Negen resoluties gingen over het zogenaamde recht van het PLO-bewind in Ramallah en ťťn resolutie omtrent de Golan Hoogte eisende dat IsraŽl die zou overhandigen aan het volk van SyriŽ.

Clashes In East JerusalemWat deze Arabische jongeren aan het doen zijn, is niet iets waar de VN zich druk over maakt.

De VN besteden een derde van hun tijd aan resoluties die tegen IsraŽl gericht zijn. IsraŽl is zelfs een vast dagelijks punt op de agenda waardoor IsraŽl tijdens elke vergadering onderwerp van discussie is. Van 1949 tot 2000 werd het IsraŽl verboden lid te worden van welke regionale groep van de VN dan ook. De VN heeft nooit de terreur tegen IsraŽl veroordeeld. Zo is het bijvoorbeeld nimmer tot een veroordeling gekomen voor de oorlogen die de Arabische landen tegen IsraŽl zijn begonnen en ook niet voor de jarenlange terreur-aanslagen van landen als SyriŽ, JordaniŽ en Egypte op onschuldige burgers die langs de grenzen van hun land de akkers bewerkten. Toen onder aanvoering van de Egyptische dictator Gamal Abdal Nasser, de Arabische wereld zich in de zestigerjaren begon voor te bereiden op een oorlog tegen IsraŽl, hulde de VN zich in stilzwijgen, ondanks de duizenden grensincidenten die daarop volgden. Toen IsraŽl de provocaties zat was en het Jordaanse stadje Ses Samoe aanviel en met de grond gelijk maakte, kwam de VN plotseling wel in actie. De Arabische aanvallen op IsraŽl hadden de VN niet tot ingrijpen kunnen bewegen, maar de aanval van IsraŽl leidde onmiddellijk tot een scherpe veroordeling aan het adres van de Joodse staat.

Op vrijdag 14 november 2013 nam de Algemene Vergadering andermaal negen resoluties tegen IsraŽl aan die de Joodse staat eenzijdig veroordelen, tegenover geen enkele tegen de rest van de wereld. De resoluties werden aangenomen door 160 landen (waaronder natuurlijk ook Nederland), vijf landen onthielden zich van stemming (waaronder AustraliŽ) en slechts zes landen stemden tegen (waaronder Canada, IsraŽl en de Verenigde Staten.)

Gamal Abdal Nasser en de Palestijnse terreurleider Jasser Arafat

De VN zwegen toen de JordaniŽrs tijdens de bezetting van Samaria, Judea en het oostelijk deel van in IsraŽls 3000 jaar oude hoofdstad Jeruzalem 58 synagogen verwoesten. Ook de Joodse begraafplaatsen werden door de JordaniŽrs onteerd en grafstenen stukgeslagen en gebruikt als constructiemateriaal. Ongeveer 1500 Joodse bewoners van het Joodse Kwartier in de Oude Stad werden met geweld verdreven en enkele honderden werden gevangen genomen en alles wat aan hen herinnerde verwoest. Al deze feiten vonden plaats onder het oog van de Verenigde Naties die het allemaal liet begaan. En zo zijn er honderden voorbeelden waarvoor men de Arabische landen had kunnen veroordelen. Maar de VN zweeg niet na de bloedige aanslag tijdens de Olympische spelen in Munchen in 1972 waarbij elf IsraŽliŽrs werden gedood. De VN ďbeloondeĒ deze terreurdaad met de ongehoorde verklaring dat ,,met name het Palestijnse volk het onvervreemdbaar recht had op vrijheid en zelfbeschikking en dat strijd tegen buitenlandse (lees IsraŽlische) overheersing of onderwerping, met alle middelenĒ legitiem was. Sindsdien heeft de VN praktisch ieder jaar deze resolutie herhaald.

De VN heeft het druk met het demoniseren van IsraŽl. Begin december 2002 werd IsraŽl door de VN opgeroepen de in 1980 door de Knesset aangenomen ďJeruzalem wetĒ dat zegt dat Jeruzalem de ďeeuwigeĒ en ďongedeeldeĒ hoofdstad van IsraŽl is, te wederroepen. Deze wet is door de VN altijd gezien als een barriťre voor een definitieve vredesregeling met de PLO. Reeds in december 1998 nam de VN een anti-IsraŽlische verzoekschrift aan waarin werd verklaard dat IsraŽls bestuur over de stad Jeruzalem als onrechtmatig moest worden gezien. In deze resolutie stond verder, dat de activiteiten van IsraŽl betreffende de hele stad Jeruzalem, onrechtmatig en op grond daarvan nietig en ongeldig zijn. Deze resolutie werd met overweldigende meerderheid aangenomen, 149 staten stemden voor, 7 onthielden zich van stemming en ťťn was er tegen, IsraŽl zelf. 

Een ander opvallend feit is dat de VN met regelmaat naar resolutie 242 van de Verenigde Naties verwijzen als zou IsraŽl zich niet aan deze resolutie houden. Volgens de VN eist deze resolutie onvoorwaardelijke terugtrekking naar de grenzen van voor 4 juni 1967. Maar het blijkt dat de VN haar eigen resoluties niet kennen! Resolutie 242 wordt door de VN, de wereldleiders, de PLO-nazipropagandamachine en de internationale media, continu verkeerd uitgelegd. Volgens de resolutie is onvoorwaardelijke terugtrekking naar de grenzen van voor 4 juni 1967, pas van toepassing zodra er sprake is vanďveilige grenzenĒ voor IsraŽl, maar die heeft de Joodse Staat tot op de dag van vandaag, nog nooit gekregen. Het gaat in deze resolutie om een rechtvaardige en duurzame vrede. Om stopzetting van alle oorlogsbetuigingen of oorlogstoestanden, alsmede respect voor en erkenning van de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het gebied, en hun recht op leven in vrede binnen veilige en erkende grenzen, gevrijwaard van dreigementen of gewelddadigheden. Dat is niet wat IsraŽl heeft gekregen. Haar eigen doelstelling Ėde ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties- bijvoorbeeld tussen IsraŽl en de Arabische landen, is door de VN op geen enkele wijze nagekomen.

Zolang deze punten niet zijn gerealiseerd, heeft resolutie 242 geen enkele waarde. De terreur van de Arabische landen is onverminderd doorgegaan. Tijdens Yom Kippoer 1973 ondernamen een combinatie van Arabische landen nog een poging om IsraŽl van de kaart te vegen, wat trouwens op een enorme mislukking is uitgelopen. De Arabische landen en het moslimterreurbewind in Ramallahhouden zich niet aan dit deel van de resolutie. Uit alles blijkt dat er bij de Arabieren geen enkele wil bestaat om tot vrede te komen met IsraŽl. Jeruzalem wordt in 242 niet genoemd en van een aparte Arabische nationale groep is evenmin sprake. In juridisch opzicht is resolutie 242 in de onderhandelingen tussen IsraŽl en de PLO niet van toepassing, terwijl zo ongeveer iedereen roept dat dit wel zo is. Men neemt geen enkele moeite de echte feiten te onderzoeken. In praktisch alle officiŽle documenten die in het conflict tussen IsraŽl en de PLO circuleren wordt resolutie 242 genoemd en op basis daarvan eist het bewind in Ramallah ,,de volledige ontruiming van Palestina, inclusief Jeruzalem.ĒEr bestaat geen internationaal geaccepteerde grens. Dat is ťťn van de vele fabels die de ronde doen. Resolutie 242 stelt heel nadrukkelijk dat IsraŽl recht heeft op erkende en veilige grenzen.

De VN heeft zich ook nooit bekommerd om de 820.000 Joodse vluchtelingen die na de oprichting van de staat IsraŽl in 1948 genoodzaakt waren de Arabische landen waar zij woonden te ontvluchten met achterlating van alles wat zij en hun families soms generaties lang hebben opgebouwd. 520.000 van hen vestigden zich in IsraŽl. Het zijn door wereld genegeerde vluchtelingen, verdreven uit hun huizen, vergeten in de geschiedenis. Terwijl de Arabische oorlogsmachine zich voorbereidde om de nog maar net uitgeroepen Joodse staat te vernietigen, werden de Joden in landen als Marokko, Algerije, TunesiŽ, LibiŽ, Egypte, SyriŽ, Irak en Jemen, uit hun eeuwenoude bezittingen verjaagd. Terwijl de Arabieren die op advies van de Arabische leiders IsraŽl ontvluchten, de status van vluchteling kregen, is dat bij de Joodse vluchtelingen nooit gebeurd. De Joodse vluchtelingen hebben alles verloren, maar hebben nooit enige compensatie gekregen voor wat zij noodgedwongen hebben achterlaten in hun vroegere thuislanden.

Het is een tragedie zoals zovele waaraan het Joodse volk is blootgesteld en waaraan de wereld niet meer herinnerd wil worden. Volledig berooid trokken ze naar de nieuwe Staat IsraŽl, het aloude vaderland, waar ze dachten een nieuwe toekomst te kunnen opbouwen in rust en vrede, een land met veilige grenzen. Om de eeuwenlange ellende, vervolging en genocide te vergeten. Maar dat is het volk van IsraŽl niet gegund. Alles wijst erop dat men de Staat IsraŽl het liefst van de aardbodem ziet verdwijnen, al roepen de Wereldleiders en de Verenigde Naties dat natuurlijk niet met zoveel woorden. Hun wens wijkt in werkelijkheid niet zoveel af van dat van de Iraanse terreurleider Ahmadinejad, alleen deze zegt het wel hardop.

Ontvoering IsraŽlische militairen.

De anti-IsraŽl houding van de Verenigde Naties werd ook nog eens goed duidelijk na de ontvoering van drie IsraŽlische militairen door terroristen van de Libanese Hezbollah beweging in oktober 2000. Deze ontvoering vond plaats in het volle zicht van VN-militairen (Unifil), die niet ingrepen en IsraŽl niet over hun observaties informeerden. Al vrij snel na de ontvoering werd duidelijk dat Unifil video-opnames had gemaakt en ander bewijsmateriaal hadden vergaard, waaronder persoonlijke bezittingen van de ontvoerden. Toen IsraŽl aan de VN vroeg dit materiaal ter beschikking te stellen, beweerde de VN dat de videobanden niet bestonden en dat er ook geen ander bewijsmateriaal van de ontvoering bestond. Pas in juli 2001 gaf de VN, na lang ontkennen toe, dat Unifil militairen de ontvoering inderdaad hadden gefilmd. Unifil woordvoerder Timor Goksel verklaarde vervolgens de bandopname niet aan IsraŽl te zullen overhandigen vanwege de 'onpartijdigheid en neutraliteití van de VN. Maar uit de vele resoluties tegen IsraŽl, blijkt overduidelijk dat de VN nooit onpartijdig en neutraal is geweest als het om IsraŽl gaat.

In een openbaar gemaakt rapport geven de VN toe beoordelings- en communicatiefouten te hebben gemaakt in de ontvoeringszaak. Uit het document bleek dat de VN ten tijde van de ontvoering bij de Sheeba Farms aan de grens met Libanon al concludeerden dat de ontvoerde soldaten, mogelijk zwaar gewond waren. Zij verzuimden echter deze informatie door te geven aan IsraŽl. IsraŽls voormalige minister van transport Ephraim Sneh leverde felle kritiek op de VN omdat het niets had ondernomen de 'kidnappingí tegen te gaan.

Unifil stond er bij en keek er naar.

Het was aanvankelijk niet meer dan een jaarlijks terugkerende routine klus, aan de grens met Libanon op 3 augustus 2010. IsraŽlische militairen waren in overleg met Unifil aan de IsraŽlische kant van de grens begonnen met het snoeien van een aantal struiken en bomen toen plotseling vanuit Libanon het vuur werd geopend. Het snoeien zou om 9.00 uur plaatselijke tijd beginnen, maar werd op verzoek van Unifil twee uur uitgesteld. In die tijd informeerde Unifil het Libanese leger, wat overigens een standaardprocedure is. Een officier van het Libanese leger besloot de situatie uit te buiten, plande een hinderlaag en liet de Libanese media komen om dat te filmen. De scherpschutters van het Libanese leger werden in stelling gebracht op bevel van de legerleiding en op het moment dat de IsraŽlische militairen begonnen met snoeien, werden Lt.Col. Dov Harari en reserve kapitein Ezra Lakia die op een afstand toekeken, onder vuur genomen. Harari liep daarbij een dodelijke hoofdwond op en Lakia raakte levensgevaarlijk gewond door een schot in zijn borst. Beiden liepen nietsvermoedend in de doelbewust opgezette val van het Libanese leger. Alle partijen waren op de hoogte van de hinderlaag, Unifil, het Libanese leger, locale media en de Libanese terreurbeweging Hezbollah ďPartij van AllahĒ. Militairen van Unifil stonden zelfs naast militairen van het Libanese leger toen deze zich prepareerden voor een aanval op IsraŽl. De commandant van de 9de Brigade van het Libanese leger die bevel gaf aan sluipschutters het vuur te openen op de IsraŽlische militairen, is in Libanon tot held verklaard.

Israel Lebanon BorderLibanon beweerde dat het snoeien zich afspeelde op Libanees grondgebied, maar dat werd door Unifil tegengesproken. Op de afbeelding is duidelijk te zien dat het leger zich niet op Libanees grondgebied bevond maar binnen de internationaal erkende grens.

Ondanks dit bewijs beweerde de Libanese minister van informatie Tareq Mitri doodleuk dat IsraŽlische militairen het grondgebied van Libanon waren binnengedrongen en dat daarom het Libanese leger het vuur had geopend. Mitri beweerde ook dat de militaire actie van Libanon plaatsvond onder supervisie van Unifil. Het IsraŽlische leger beantwoorde de provocatie met artillerie, tank en geweervuur waarbij drie Libanese Ďmilitairení en een journalist van de door Hezbollah gecontroleerde krant al-Akhbar werden gedood. Gedurende de IsraŽlische aanval vroeg een militair van het Libanese leger om een staakt-het-vuren om de doden te evacueren. IsraŽl ging akkoord, maar de overeengekomen gevechtspauze werd al snel door de Libanezen geschonden, door een IsraŽlische tank onder vuur te nemen. De IsraŽlische luchtmacht bombardeerde daarop een hoofdkwartier van het Libanese leger met helikopters en artillerie.

Het Libanese leger bevestigde Ė na het eerst te hebben ontkend- later wel via het Franse AFP nieuws dat zij met vuren waren begonnen maar bleven erbij dat de IsraŽlische troepen zich op Libanees grondgebied bevonden. Volgens de Libanese president Michel Suleiman zal zijn land, iedere agressie van IsraŽl waarbij de soevereiniteit van Libanon in het geding is, met geweld beantwoorden.

Een video die in Libanon werd gepubliceerd maakte duidelijk dat Unifil soldaten collaboreerden met het Libanese leger. Op de video is te zien dat Unifil wederom als vredesmacht volkomen nutteloos bleek. Niet verwonderlijk dus dat IsraŽl geen enkel vertrouwen meer heeft in deze Ďvredesmachtí van de Verenigde Naties. De dubieuze rol van Unifil werd verder bevestigd door een bericht in de Jakarta Globe. Daarin werd melding gemaakt van de vlucht van twee Indonesische Unifil soldaten toen de gevechten uitbraken. Bekend is dat een deel van Unifil bestaat uit moslimmilitairen uit IndonesiŽ.

In eerste instantie leek de door SyriŽ en Iran gesteunde Hezbollah niet bij het incident betrokken te zijn geweest maar sinds enige tijd is duidelijk dat het Libanese leger grotendeels geÔnfiltreerd is door deze islamitische terreurbeweging. Daarom bestaat het vermoeden dat de gedode Libanese militairen in werkelijkheid leden van Hezbollah waren die uniformen droegen van het Libanese leger. De ter plaatse gedode Hezbollah verslaggever geeft verder voeding aan dit vermoeden. De collaboratie tussen het Libanese leger en Hezbollah is inmiddels openlijk toegegeven door vooraanstaande Libanese leiders. Ook op de website van het leger wordt gemeld dat een aanval op Hezbollah een aanval op het leger is, en andersom ook.

Anti racisme conferentie in Durban.

Ook tijdens de VN-wereldconferentie tegen racisme in Durban in het najaar van 2001, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, werd nog eens goed duidelijk hoe anti-IsraŽl de VN wel zijn. In zijn openingstoespraak uitte de voormalige moslimbaas van de VN Kofi Annan zware kritiek op IsraŽl en maande hij de Joodse staat op te houden de ďholocaustĒ als excuus te gebruiken voor zijn daden: ,,We kunnen niet van de Palestijnen verwachten dat zij dit (de holocaust) accepteren als de reden dat hen zoveel onrecht wordt aangedaan: bezetting, blokkades en buitenrechtelijk doden", aldus Annan. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-IsraŽl geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Durban ontaarde in een orgie van antisemitisme.Zie afbeeldingen.

Op boekentafels in het conferentiecentrum werden antisemitische werken verkocht, waaronder de "Protocollen van de Wijzen van Zion". Onder de antisemitische folders die vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een portret van Hitler en de tekst: ,,Wat was er gebeurd als ik had gewonnen? De goede dingen. Er zou geen IsraŽl zijn en geen Palestijns bloedvergieten." Duizenden militante moslims hielden demonstraties, waarin hakenkruizen, antisemitische prenten en leuzen werden meegedragen. Kritische opmerkingen in de richting van IsraŽl door de voormalige aartsterroristJasser Arafat en Kofi Annan, werden met lang en luid applaus door de plenaire vergadering ontvangen.

Anti-IsraŽl conferentie in Genťve.

Op 5 december 2001 vond er opnieuw een conferentie plaats onder leiding van de VN. Deze keer was de Zwitserse stad Genevť plaats van handeling. Hierbij waren honderdveertien landen vertegenwoordigd waaronder ook een PLO-delegatie. Voormalig VN-commisaris voor de mensenrechten Mary Robinson- een felle anti-IsraŽl lobbyiste- beschuldigde IsraŽl van stelselmatige schendingen van het internationale recht. Verder hekelde zij de afsluiting van steden en dorpen, de vernieling van het land en het onthouden aan Palestijnen van het recht op onderwijs en gezondheidszorg. Net als in Durban lieten ook de islamitische landen zich weer luidt en duidelijk horen. Woordvoerder Rajmah Hussein uit MaleisiŽ beschuldigde het IsraŽlische leger van het vermoorden en martelen van burgers. De Arabieren stelden voor een Tribunaal op te zetten waar IsraŽl veroordeeld zou kunnen worden voor oorlogsmisdaden. De organisatie zei van tevoren maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat de conferentie zou ontaarden in een anti-IsraŽl hetze. Maar deze maatregel bleek geen enkel effect te sorteren.

Terje Roed Larsen.

Een ander staaltje van IsraŽl-haat kwam van de kant van de voormalige VN gezant voor het Midden-Oosten Terje Roed Larsen. Larsen kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen na melding van de PA/PLO-nazipropagandamachine dat het IsraŽlische leger tijdens de actie Defensive Shield in april 2002 in Jenin, een massaslachting zouden hebben aangericht. Hij zei gruwelen gezien te hebben die het voorstellingsvermogen te boven gingen. De situatie ter plekke kwam hem voor als na een aardbeving. Maar Larsen bleek zonder enige reserve de leugens van de ďBende van RamallahĒ te hebben overgenomen. Hij gaf IsraŽl de schuld van de verwoesting. Maar een lid van de Islamitische Jihad, Tabaat Mardawi, vertelde aan CNN dat zijzelf zelf tussen de 1000 en 2000 bommen en booby-traps, verspreid over het kamp hadden aangelegd om de IsraŽlische troepen de doorgang te beletten. Larsen zei ook de lucht van rottend vlees te hebben geroken en beschuldigde IsraŽl daarop van massamoord. Later bleek dat volgelingen van Arafat kadavers van dieren in het Ďkampí hadden begraven om zo de stank van rottend vlees te creŽren en zodoende de internationale waarnemers te misleiden. Zowel Roed Larsen als andere zogenaamde waarnemers trapten in de Ďstankí val.

Larsenís pro-PLO, anti-IsraŽl houding kwam hem terecht op een scherpe veroordeling te staan van de toenmalige IsraŽlische premier Ariel Sjaron. Ook Elyakim Rubenstein, procureur generaal van het Openbaar Ministerie, had zware kritiek op Larsens uitspraken. Hij verklaarde dat zijn bericht vol leugens en ongegronde beschuldigingen stond. IsraŽls huidige premier Benjamin Netanyahoe, vind al enige tijd dat IsraŽl niet meer moet samenwerken met de VN omdat deze organisatie nooit een onderzoek heeft gelast naar de terroristische aanslagen op onschuldige IsraŽlische burgers door de jaren heen.

UNRWA heeft haar eigen Pallywoodproductie

De UNRWA vroeg in mei 2017 om geld voor haar activiteiten in Gaza en toverde daarbij een meisje uit SyriŽ om tot een meisje in Gaza. De foto kreeg in de brief het volgende onderschrift: ĎStelt u zich eens voor- ze is haar leven lang al van de wereld afgesneden.Dat is de realiteit voor kinderen als Aya. De blokkade begon toen ze nog een baby was. En de bezetting van de Westelijke Jordaanoever begon zelfs voor de geboorte van haar ouders. Aya is nu 11 jaar oud en de blokkade is er nog steeds.(leugens) Ayaís jeugdherinneringen bestaan uit conflictten en verdriet en uit muren waar ze niet overheen kan komen. En denk eens aan de angst dat je huis, al is het nog zo klein, er misschien niet meer staat als je uit school komt. Helpt u alstublieft tijdens deze ramadan kinderen zoals Aya.í

De UNRWA publuceerde dezelfde foto al eens in 2014 met een heel ander onderschrift: ĎEen jong meisje tussen de ruÔnes van Qabr Essit bij Damascus. In 2014 kon de UNRWA de gebouwen in dit dorp weer opbouwen, inclusief een school en een gemeenschapshuis.íSteeds weer maken anti-IsraŽlische organisaties gebruik van beeldmateriaal uit SyriŽ en Irak en plakken dat vervolgens op Gaza. Naar aanleiding van deze Pallywood-truc van de UNRWA, eiste VN-Watch verontschuldiging van Perre KršhenbŁhl, hoofd van de UNRWA. Hij bood inderdaad zijn excuses aan maar met de kanttekening dat het slechts om een niet opzettelijke fout ging. Maar gezien de ervaringen met de UNRWA gaat het hier wel degelijk om een bewuste misleiding.

De orginele foto uit Qabr Essit nabij Damascus in SyriŽ.

Internationale humanitaire hulp bereikt al jaren onophoudelijk Gaza en eindigde op geen enkele wijze tijdens of na de operatie Cast lead (Gegoten lood) in 2009. Het IsraŽlische ministerie van Defensie publiceert regelmatig op haar website informatie over de hoeveelheden goederen die per dag Gaza via de grens met IsraŽl binnenkomen. Terwijl de import van ijzer wordt beperkt omdat dat door Hamas wordt gebruikt om er raketten mee te maken, houdt IsraŽl Ėondanks de voortdurende raketaanvallen op IsraŽlische burgerdoelen Ė al sinds januari 2009 een permanente humanitaire corridor open voor de overdracht van aan bederf onderhevige levensmiddelen zoals fruit, groenten, kaas, kruiden, brood en vlees die in overvloed op de lokale makten te vinden zijn. Desondanks beschuldigen het drietal IsraŽl ervan Gaza te blokkeren.

Dat de Verenigde Naties al jaren een fanatieke propaganda-arm van de PLO-terreurgroepen is bleek toen Khulood Badawi, die werkt voor OCHA, het Kantoor voor de CoŲrdinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties, tijdens de bombardemten op Gaza (maart 2012) een foto verspreidde van een meisje dat tijdens IsraŽlische luchtbombardementen zou zijn gedood. Op de foto is een bebloet meisje te zien. In werkelijkheid gaat het om een leugenachtige beschuldiging want de foto dateerd uit 2006 en blijkt het meisje een dodelijke val van haar schommel te hebben gemaakt.

Er bestaan tientallen goed gedocumenteerde voorbeelden van de uiterst smerige rol die de VN speelt in het conflict tussen IsraŽl en de ďBende van RamallahĒen Hamas in Gaza.

De door de links-fascistische en islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties heeft er nooit een geheim van gemaakt een felle tegenstander van IsraŽl te zijn. In de loop der jaren zijn er honderden resoluties tegen IsraŽl aangenomen. Tijdens de (67ste) Algemene Vergadering van de VN op 18 december 2012 werden 26 resoluties aangenomen waarvan maar liefst 22 resoluties over IsraŽl gingen en slechts vier gecombineerde resoluties over alle andere landen van de wereld samen, meer in het bijzonder over SyriŽ, Iran, Noord-Korea en Myanmar (Birma). Niets over dozijnen andere conflicten, oorlogen, massaslachtingen, oorlogsmisdaden, verkrachtingen of terreur tegen de christenen in de diverse islamitische landen. Voor de Verenigde Naties bestaat er maar ťťn echt verschrikkelijk zwaar conflict in de wereld en dat wordt veroorzaakt door IsraŽl.

Door de jaren heen zijn duizenden klachten ingediend bij de VN tegen systematische schendingen van mensenrechten en slachtingen op onschuldigen in landen als Noord-Korea, Iran, Nigeria, Liberia, Malawi, Pakistan, Saoedi-ArabiŽ, SyriŽ, Afghanistan en Soedan. De VN heeft zich echter toegelegd om slechts ťťn land in de wereld het vuur aan de schenen te leggen: IsraŽl. Het laatste rapport is opnieuw voorbeeld hoe de Raad zich dieper ingraaft in zijn bevooroordeelde en disproportionele focus op IsraŽl.

UN Watch vertegenwoordiger Hillil Neuer noemde het rapport brandhout en een obstakel voor de vrede. UN Watch heeft de onderzoekers in een uitgebreide presentatie, van essentiŽle informatie voorzien waar niets mee is gedaan. Natuurlijk niet! Men is niet geÔnteresserd in waarheidsvinding. Het is weer hetzelfde verhaal als met het op 15 september 2009 verschenen -door honderdveertien VN-lidstaten aangenomen- 575 paginaís tellende ďGoldstone rapportĒ. In dit rapport wemeldt het van de anti-IsraŽlische propaganda en perverse leugens. Goldstone bleek zeer selectief met de bronnen te zijn omgegaan en voornamelijk ďgeprepareerdeĒ getuigen aan het woord te hebben gelaten. Ook Goldstone blijkt nooit echt van plan te zijn geweest de waarheid te achterhalen want uitspraken van onafhankelijk getuigen werden volkomen genegeerd. Alles wijst er op dat IsraŽl aan de schandpaal moest worden genageld en dat lijkt eveneens de enige doelstelling van het laatste rapport van de UNHRC.

Hele landen worden gekocht om IsraŽl zwart te maken en hun stem tegen dit land te verheffen. (*)Zo proberen Arabische oliedictaturen landen om te kopen, die zich normaal gesproken altijd achter IsraŽl opstellen. Het doel dat men daarbij voor ogen heeft, is een nÚg eenduidiger resultaat bij anti-IsraŽlische resoluties. Johnson Toribiong, president van het eiland Palau in de Grote Oceaan, liet het IsraŽlische dagblad Jediot Achronot weten dat de Verenigde Arabische Emiraten hem een bedrag van vijftig miljoen dollar hebben beloofd als zijn land in het vervolg tegen IsraŽl zou stemmen. ĎWij hebben hen laten weten dat wij nooit tegen IsraŽl zullen stemmen; zelfs niet voor al het geld in de wereld!íToribiong vond een medestander in Lolu Johnson Abil, president van de eilandenstaat Vanuatu. Palau, Vanuatu,MicronesiŽ, de Marshall-eilanden en een reeks andere ministaatjes in de Grote Oceean zijn krachtige pleitbezorgers van IsraŽl in de Verenigde Naties. Hun houding wordt bepaald door hun christelijke geloofsovertuiging.Bron: Israeltoday, januari 2012.

Maar ook wat betreft de grootste schenders van de mensenrechten in de wereld is er weinig veranderd. Nog steeds kunnen de grootste misdadigers straffeloos hun gang gaan. Door de jaren heen zijn bij zowel de oude als de nieuwe raad, duizenden klachten ingediend tegen systematische schendingen van mensenrechten en slachtingen op onschuldigen in landen als Noord-Korea, Iran, Nigeria, Liberia, Malawi, Pakistan, Saoedi-ArabiŽ, SyriŽ, Afghanistan en Soedan. En wat te denken van het feit dat de keuze op Iran is gevallen om de VN-organisatie voor de rechten van vrouwen te leiden. Dat is een grove belediging voor alle vrouwen van Iran en voor alle activisten voor vrouwenrechten in de hele wereld, aldus Hillel Neuer, UN Watch, 13 april 2015-bron. Dat Iran is gekozen om deze club voorlopig te leiden is des te opmerkelijker omdat in een recent rapport (2015) Iran een van de slechtste landen is van vrouwenrechten met de genoemde plaats 137 van 142 landen in the Global Gender Gap. Het bijzondere is dus dat een groot deel van de landen die de vrouwenrechten met voeten treden, IsraŽl ervan beschuldigen de rechten van vrouwen te schenden. Normaal gesproken zou men onpartijdigheid mogen verwachten maar niet bij de VN. Daar zitten landen in organisaties die samen een blok vormen en zo voorkomen dat hun landen gecontroleerd en zeker veroordeeld worden. Ze houden elkaar de hand boven het hoofd. Zo`n bekend blok bestaat uit moslimlanden en ongebonden landen samen. Die vormen steevast de meerderheid.Zij geven hun oordeel over mensenrechten in andere landen. Zo is IsraŽl in 2014-2015 het enige land dat veroordeeld wordt voor onrecht tegen vrouwen. Als er een land is waar vrouwen hun mond open doen en volop meedoen in alle sectoren van de samenleving dan is dat wel Israel.Hoe gek is de wereld, inclusief Europa om een land te laten zitten in een commissie voor vrouwenrechten als dat land bijna op de allerlaagste plaats staat van die vrouwenrechten?

Hoe volslagen krankzinnig de VN ook is mag blijken uit het feit dat Iran in mei 2013 vier weken leiding heeft mogen geven aan de Conferentie voor Ontwapening van de Verenigde Naties (UNODA). Zoals bekend streven de middeleeuwse ayatollahs naar totale vernietiging van IsraŽl.

atoomwapenHillel Neuer, het hoofd van UN Watch, zei in een verklaring dat de keuze om Iran om de conferentie voor te laten zitten ďis zoals het aanstellen van Jack the Ripper om een vluchthuis voor vrouwen te bewaken.ď Zoín land zou uitgesloten moeten worden van om het even welke leidende positie binnen de organisatie van de Verenigde Naties,Ē zei Hillel Neuer. De 65 naties tellende Conferentie voor Ontwapening, die in 1978 werd opgericht, onderhandelt over biologische en chemische wapenakkoorden. Een zeer belangrijke taak van deze club is te trachten een halt toe te roepen aan de productie van splijtbaar materiaal voor de productie van atoomwapens en juist Iran is daar driftig mee bezig. Iran wordt gesanctioneerd door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere internationale instellingen voor het weigeren om het kernverrijkingsprogramma te stoppen.

Het kan allemaal nog gekker want het genocidale, vrouwenhatende en repressieve bewind in Soedan heeft een zetel gekregen in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Terwijl de soldaten van dit barbaarse bewind als wildebeesten te keer in eigen land, besluit de VN deze genocidale bende een zetel in deze raad te geven. Deze raad is ťťn van de toporganisaties van de Verenigde Naties die waakt over de rechten van de mens, die een sleutelrol speelt in de samenstelling van de belangrijkste vrouwenrechtenorganisatie van de VN en resoluties goedkeurt op gebieden zoals bv. vrijheid van meningsuiting op het Internet tot en met vrouwelijke genitale verminking. Hillil Neuer, uitvoerend directeur van UN Watch, noemt de verkiezing van dit genocidale Soedan een regelrechte schande. De geloofwaardigheid van de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties is al langer in het geding, maar de verkiezing van Soedan, spant de kroon.

De genocidale, vrouwenhatende en repressieve Soedanese leider Omar al-Bashir

Op internet circuleren beelden van het vreselijke lot van Aisha Hassan uit Darfur in Soedan.Aishaís jongere broertje en oudere zusje werden levend verbrand, haar vader doodgemarteld, haar moeder bruut verkracht en daarna in stukken gehakt door tuig, die de goedkeuring van de regering in Khartoem geniet. Aishaís verhaal heeft de voorpaginaís van de internationale media niet gehaald en de Verenigde Naties zwijgen. In hetzelfde Darfur zijn zoín vijfhonderdduizend mensen, meest burgers gemolesteerd en afgeslacht. Twee en een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen, waarvan 60 procent kinderen. Klachten waar helemaal niets mee wordt gedaan. De Verenigde Naties komen pas in actie wanneer IsraŽl erbij betrokken is want de Joodse staat doet de emoties altijd hoog oplaaien. Het zijn geestelijke machten die zich tegen dit land verzetten.

De man die al het door de Mensenrechtraad geproduceerde onrecht in de gaten houdt en bekritiseerd is de eerder genoemde Hillil Neuer, uitvoerend directeur vanUN Watch een niet gouvermentele organisatie (ngo) die als officiŽle waarnemer bij de VN is geaccrediteerd. De opdracht van deze club is om de acties van de Verenigde Naties te controleren met de maatstaf van haar eigen charter. Hillel Neuer schroomt niet om mensenrechtenschendingen wereldwijd aan de orde te stellen. Zo vroeg hij in maart 2007 aandacht van de in GenŤve aanwezige delegaties bij de Mensenrechtenraad voor mensenrechtenschendingen in Soedan, TsjetsjeniŽ en Tibet en wees erop dat iedereen Ė inclusief de landen die betrokken zijn bij deze schendingen Ė druk doende zijn Israel te veroordelen en de Arabische mensenrechtensituatie als schaamlap te gebruiken en de onfrisse mensenrechtenschendingen in eigen land te verdedigen of onder tafel te vegen. Neuer benadrukte dat de leden van de Raad die IsraŽl keer op keer veroordelen niets geven om de rechten van de Arabieren, maar die als excuus gebruiken om grove schendingen elders niet te benoemen. De toespraak waarin Neuer zijn hart uitstort over de schaamteloze en corrupte UNHRC wekte vervolgens de woede op van voorzitter Luis Alfonso De Alba, die zei dat hij zulke woorden niet tolereerde en dat de wijze waarop de leden toegesproken waren ontoelaatbaar was en, dreigde Neuerís verklaringen uit het officiŽle verslag te verwijderen.

Hillel Neuer

Onder internationaal recht heeft IsraŽl het recht haar burgers te beschermen tegen terreuraanvallen van Hamas, of van welke terreurgroep of land dan ook!

IsraŽl wordt voortdurend door de VN-kliek overbelicht en loopt het met de resoluties die alleen IsraŽl veroordelen de spuigaten uit. De Organisatie van Islamitische Landen (OIC) met haar machtsblok van 57 landen ziet zich regelmatig kans om resolutues die tegen IsraŽl gericht zijn, er door te drukken.Daarbij worden zij aan een meerderheid geholpen door de steun van andere dictaturen. Tot het wereldomspannende orgaan van de VN behoren 192 landen. De Islamitische wereld en landen die IsraŽl niet goed gezind zijn halen hier bij stemmingen een meerderheid van 130 tot 140 landen. Hele landen worden gekocht om IsraŽl zwart te maken en hun stem tegen dit land te verheffen.Het volk van IsraŽl wordt tegen geld verraden. In 1967 werd de OIC opgericht met als belangrijk doel om Israel in alle internationale organisaties zoals de VN altijd veroordeeld te krijgen. Turkije is de belangrijkste leider van deze club die de westerse mensrechten minacht en die streeft naar invoering van de sharia, wereldwijd. Kijk ook eens naar deze film.

Islamitisch machtsblok

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft besloten om de soennitische moslim prins Zeid Raad al-Hussein uit JordaniŽ per 1 september 2014 tot Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN†† te benoemen. Het is natuurlijk een complete aanfluiting dat een Jordaanse soenniet deze functie zal gaan vervullen. Want juist in zijn land van herkomst mogen vrouwen zonder schriftelijke toestemming van hun mannen het land niet verlaten, en is hun erfrecht ten gunste van de mannen beperkt. Ook de ďsla-de-vrouw-passageĒ uit de koran wordt in JordaniŽ toegepast. De vrouw kan zich weliswaar op grond van de wet bij lichamelijke aanvallen door de man laten scheiden, maar de man kan zich er altijd op beroepen dat hij volgens de koran het recht heeft ďzijn vrouw d.m.v. klappen te tuchtigen als ze niet vroom of aan hem gehoorzaam isĒ. In de gevangenissen wordt gefolterd en de persvrijheid bestaat alleen maar op papier. Wie kritische of satirische artikelen over de regering publiceert, wordt vervolgd en gevangen gezet. ďEermoordenĒ zijn aan de orde van de dag en ook al heeft JordaniŽ alle wezenlijke mensenrechtenverdragen ondertekend, daarbij werden altijd deels beperkende voorbehouden tot uiting gebracht.Onder de streep is dus de benoeming van Zeid Raad al-Hussein in deze functie net zoiets als wanneer men een pedofiel voorzitter zou maken van UNICEF.Bovendien mag van deze figuur noodzakelijke ďonafhankelijkheidĒ verwacht worden maar dat zal in de praktijk niet gebeuren zekere niet met betrekking tot de rechten van IsraŽl.

Screenshot_26De soennitische moslim prins Zeid Raad al-Hussein uit JordaniŽ wordt de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN

Sinds juni 2015 staat de SaudiŽr Faisal Bin Hassan Trad aan het hoofd van de VN-Mensenrechtenraad in GenŤve. Juist in dit land worden de mensrechten met voeten getreden. Het is niet de eerste maal dat de VN-Mensenrechtenraad onder vuur ligt. Ook andere landen die de mensenrechten veelvuldig schenden, zoals China, Rusland, Qatar en Venezuela, maken er deel van uit.

De Verenigde Naties is machteloos als zij werkelijk moet optreden. Maar vooral hypocriet: de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn de vijf grootste wapenproducenten en wapenexporteurs van de wereld. De VN is een schouwplaats voor allerlei misselijkmakende politieke intriges, stemmenkoperij, vriendjespolitiek en mismanagement. De VN-bevolkingspolitiek is mensverachtend.

Saoedi-ArabiŽ gekozen in VN commissie voor gelijke vrouwenrechten

Het religieuze, intolerante apartheidsland Saoedi-ArabiŽ, wat slavenhandel bedrijft en waar het vrouwen verboden is om een auto te besturen, is gekozen als ťťn van de 10 leden van de nieuw opgerichte VN- Vrouwen Commissie. Hoe waanzinnig kan de wereld zijn! Juist in dit door de olie schatrijk geworden land, worden vrouwen zwaar gediscrimineerd en onderdrukt. Zo is een vrouw die het slachtoffer is geworden van een groepsverkrachting en daarbijzwanger is geraakt, veroordeeld tot 100 zweepslagen voor het plegen van overspel. Op de televisie zijn vrouwen taboe, maar seksuele slavernij van Aziatische en Afrikaanse vrouwen wordt wel getolereerd. Het zal je als vrouw maar gebeuren in een dergelijk land te moeten opgroeien. In een land waar de kledij voor de vrouwen zoals de nikab en burka tot de verplichte kleding behoren en waar haar bestaan niet veel meer is dan als een slaaf achter haar man aan te sloffen. Dit land is gekozen in de VN commissie voor gelijke vrouwenrechten.

In dit land mag een Saoedische vader zijn dochter van 10 uithuwelijken aan een 80 jarige. In dit land worden heden ten dage nog hoofden en handen van boeven publiekelijk afgehakt. Begin januari 2010 werd een 13 jarig meisje veroordeeld tot 90 zweepslagen terwijl haar klasgenoten moesten toekijken, omdat ze op school een mobieltje bij zich had en dat is op meisjesscholen in dit land verboden. Ook werd ze veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf. In 2007 kregen in Saoedi-ArabiŽ 16 schoolkinderen ieder 300 tot 500 zweepslagen omdat ze brutaal waren geweest tegen een leraar.

De Sharia in actie: stok Ėof zweepslagen als je als 13 jarig meisje het waagt een mobieltje mee naar school te nemen

De voormalige baas van de VN Kofi Annan verwierf in november 2005 de nodige sympathie,vanwege zijn uitspraak dat de Holocaust als eenďhistorisch feitĒ moest worden gezien. De Algemene Vergadering van de VN nam in dezelfde maand een resolutie aan waarin ďhet ontkennen van de HolocaustĒ wordt veroordeeld. Ook bekritiseerde Annan de Iraanse terreurleider Ahmadinejad voor zijn uitspraak dat IsraŽl van de wereldkaart moet verdwijnen en dat er maar een Joodse staat moet komen op het grondgebied van Duitsland en Oostenrijk. Zo te horen had de voormalige VN-baas de beste bedoelingen met de Staat IsraŽl en het Joodse volk. Maar eind 2005 werd er onder leiding van Annan op het hoofdkwartier van de VN in New York, een ceremonie gehouden onder de titel ďDag van Solidariteit met het ĎPalestijnseí volkĒ .

De grote baas Annan zat op een podium met een stel anti-IsraŽl figuren naast zich, vergezeld door vlaggen vande VN en de PLO en een kaart met daarop in het Arabisch geschrevenďPalestinaĒ waarop de staatIsraŽl niet meer voor komt

††††

De kaart toont zelfs niet de demarcatie lijn van 29 november 1947, markerend een Joodse naast een Arabische Staat. De opdeling van het aloude Bijbelse land is destijds door de VN zelf zo besloten, maar dat is op deze kaart niet terug te zien

Bij de start van de bijeenkomst vroeg de Ďceremoniemeesterí Annan de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen. ,,Ik nodig iedereen uit om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen voor allen die hun leven hebben gegeven voor de zaak van het PalestijnseívolkĒ. Annan honoreerde voor het front van de hele wereld, het PLO-terreurbewind die de meest smerige moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers op hun geweten heeft. Ook eiste hij van IsraŽl de Golanhoogvlakte op te geven, en te stoppen met bouwactiviteiten in Samaria en Judea.

Annan beschuldigde IsraŽl er met regelmaat van dat het Arabisch land onteigent en dat het de een na de andere vredesbespreking te blokkeert. Hij zei aan de Universiteit van Maryland in de VS dat IsraŽl een groot deel van zijn grondgebied diende op te geven in ruil voor vrede met de Arabieren. Nooit was er ook maar enige opdracht te horen aan het adres van het terreurbewind in Ramallah. Een van de vier doelstellingen van de VN luidt Ďde bevordering van de internationale vrede en veiligheidímaar dat is kennelijk niet op IsraŽl van toepassing.

Jasser Arafat ĖKofi Annan, vrienden onder elkaar.

Annan was geen man van vrede. Hij bevorderde met zijn uitspraken het anti-IsraŽlische geweld van het PLO. Er is sprake van ernstige ongerechtigheid indien men dit bewind eigenaar maakt van een deel van het "Beloofde land". Men maakt een grote vergissing te denken dat de grenzen van dit land die door de Here God zijn vastgelegd, kan veranderen. Niets is voor IsraŽl zo erg als een PLO-terreurstaat geleid door een bende schurken, midden in hun land. Onbegrijpelijk dat de wereld zich inspant om iets dergelijks tot stand te brengen. Deze wereld die de immorele Arabische moordenaars ongestraft hun misdaden laat begaan.

De anti-IsraŽlische horden binnen de Verenigde Naties hebben onder leiding van secretaris-generaal VN Ban Ki-moon, 2014 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van Solidariteit met het PLO-bewind in Ramallah. 'Het wordt moeilijk, om dit jaar een ​​twee-staten-oplossing te bereiken, om een einde te maken aan de bezetting die in 1967 begon en zo een onafhankelijke, levensvatbare soevereine Palestijnse Staat te scheppen, die zij aan zij in vrede en veiligheid naast de IsraŽlische Staat bestaat en waar iedereen de rechten van de ander erkend', zei Ki-moon. 110 landen stemden voor, zeven tegen en 56 onthoudingen van stemmen. Australia, Canada, De Federale staten van MicronesiŽ, IsraŽl, Marshall Eilanden, Palau en de Verenigde Staten stemden tegen. Klik hier voor een meer dan schandalige manier waarop IsraŽl door de VN wordt neergezet.

Het PLO-bewind heeft bij de Verenigde Naties allerlei speciale regelingen waaronder de eerder genoemde solidariteitsdag, een eigen hulpdepartement en twee eigen voorlichtingsdepartementen. Ook gelden voor de Arabische Ďvluchtelingení heel andere criteria dan voor andere vluchtelingen. Zo konden Arabieren Ďvluchtelingí worden, zonder zonder ooit gevlucht te zijn. Vervolgens zijn zelfs al hun elders geboren nakomelingen officieelĎvluchtelingení. Zonder deze volledig afwijkende criteria zou het Arabische vluchtelingenprobleem al lang niet meer bestaan. Het wordt allemaal kunstmatig in stand gehouden.

 

 

Het embleem van de VN toont de omvang van de aarde in 33 velden, 32 plus het middenveld, wat de 33ste graad van de Vrijmetselarij symboliseerd.

Alle landen in de wereld hebben het recht zich te verdedigen tegen terreur, alleen IsraŽl lijkt daar van uitgesloten. De VN negeert het schenden van de mensenrechten in landen als Soedan, Zimbabwe, LibiŽ, Sri-Lanka, Saoedi-ArabiŽ etc. Het is een club die heult met de ergste mensenrechtenverkrachters op aarde. De VN spendeert het belangrijkste deel van haar tijd aan het formuleren van resoluties tegen IsraŽl.Nooit zijn de monsterachtige terreuraanslagen van de PLO-terreurgroepen op onschuldige IsraŽlische burgers veroordeeld.Wanneer de Joodse staat zich verdedigt tegen raketaanvallen en andere vormen van terreur uit Gaza, komt de VN met lijvige rapporten waarin IsraŽl vals wordt beschuldigd en spreekt men van genocide op de Arabische burgerbevolking.

De Verenigde Naties, de internationale media en de wereldleiders hebben de geschiedenis van IsraŽl zo grondigherschreven dat de Joodse staat vandaag ,,van apartheid wordt beschuldigd vanwege de zogeheten bezetting van Palestijns land.ĒIn zijn boek ďHistory Upside Down verteld historicus David Meir-Levi hoe het nazi-fascisme voedsel gaf aan de Jodenhaat in de Arabische wereld en hoe succesvol IsraŽls tegenstanders zijn geweest de Joodse staat als een pariastaat neer te zetten. Hoe antisemieten erin zijn geslaagd de geschiedenis van het Midden-Oosten volledig te verdraaien ten gunste van het meedogenloze en corrupte PLO-bewind. Ondertussen gaan ze verder met het maken van plannen om eenzijdig, met steun van de VN, een ​​onafhankelijke staat uit te roepen, buiten het kader van een land-voor-vrede overeenkomst met IsraŽl.

Minister President Benjamin Netanyahu veroordeelde de internationale gemeenschap op zondag 7 juni 2015 voor het niet veroordelen van de Gaza raketbeschietingen op het zuiden van IsraŽl. ďIk hoorde geen enkel lid van de internationale gemeenschap de aanval veroordelen, en de VN geen woord zeggenĒ, zei Netanyahu. ďIk ben benieuwd om te zien of de stilte zal blijven als we handelen uit zelfverdediging. Het moge duidelijk zijn: De hypocrisie die over de wereld gaat zal onze handen niet ketenen in de verdediging van de burgers van IsraŽlĒ, voegde hij er aan toe. Sporadische raketaanvallen vonden telkens plaats de afgelopen weken, met dolende Palestijnse facties, in het bijzonder een die sympathiseert met ISIS, waarmee de wapenstilstand wordt gebroken.

VN stelt IsraŽl verantwoordelijk voor babysterfte Gaza

Deze beschuldiging wordt geuit door de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling, UNCTAD. Deze organisatiebeschuldigt IsraŽl ervan de economische ontwikkeling in Gaza te hinderen en zo ook verantwoordelijk te zijn voor de stijging van het sterftecijfer van babyís in Gaza. In het rapport wordt beweerd dat de Palestijnse economie zich tweemaal zo snel zou ontwikkelen zonder de IsraŽlische bezetting en de beperkingen die IsraŽl aan de Gazastrook oplegt. De militaire acties van IsraŽl in de zogenaamde Ďgebiedení zouden het economisch herstel na de economische crisis van 2014 flink hebben gehinderd. Het rapport noemt daarbij beperkingen in de bewegingsvrijheid, de vernietiging van woningen, de uitbreiding van Joodse nederzettingen en de inbeslagname van terreinen, waterbronnen en andere natuurlijke bronnen. De bezetting zou volgens het UNCTAD-rapport het Palestijnse volk het recht ontnemen zich te ontwikkelen.

Ook wordt IsraŽl ervan beschuldigd, ook in medische noodgevallen het uitreizen uit da Gazastrook voor medische behandeling onmogelijk te maken, hoewel IsraŽl jaarlijks enkele duizenden zieken uit Gaza voor medische behandeling opneemt, waaronder ook kinderen, inclusief kinderen van Hamasleden. Desondanks beweert het UNCTAD-rapport dat IsraŽl mensen die dringend een medische behandeling nodig hebben, het uitreizen onmogelijk maakt. De IsraŽlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Dani Danon, heeft het rapport ten scherpste veroordeeld. Hij zei onder meer: 'Het rapport van de Verenigde Naties staat vol met halve waarheden tegen de staat IsraŽl. Ik eis van de Secretaris-Generaal van de VN dat hij het rapport afwijst. Dit rapport is een lelijke verdraaiing van de waarheid.' Het rapport maakt volgens hem deel uit van een campagne van de Palestijnse leiding om het conflict op het internationale toneel te brengen, met als doel diplomatische successen te bereiken zonder met IsraŽl te hoeven onderhandelen, aldus leden van de IsraŽlische delegatie bij de Verenigde Naties. UNCTAD wordt sinds 1 september 2013 voorgezeten door secretaris-generaal Mukhisa Kituyi uit Kenia en wordt sinds 1 april 2015 bijgestaan door de Zweed Joakim Reiter als zijn vice-secretaris-generaal.

VN eist van IsraŽl te stoppen met het elimineren van Palestijnse messentrekkers en andere terroristen 

De Canadese anti-IsraŽl professor Michael Lynk, die sinds 23 maart 2016 door de Verenigde Naties werd aangesteld Speciale Rapporteur voor Judea, Samaria en Gaza, zei op donderdag 10 november 2016 dat hij ďzeer bezorgdĒ is over het feit dat IsraŽl met scherp schiet op Palestijnse Arabische terroristen terwijl tientallen IsraŽliŽrs door deze PA-terroristen bloedig zijn vermoord met bijlen en hakmessen en machetes. Anderen werden met opzet met voertuigen doodgereden. Honderden andere IsraŽliŽrs werden zwaar tot zeer ernstig gewond waarvan sommigen levenslang verminkt achterblijven. Sinds het begin van de ĎMessen Intifadaí in oktober 2015 werden meer dan 200 Arabische terroristen van de PA geŽlimineerd op het moment dat ze een aanslag uitvoerden of trachten uit te voeren. In sommige gevallen werden Arabische messentrekkende terroristen gevangen genomen, hoewel de terroristen dikwijls de IsraŽlische soldaten beschuldigen van hen te willen gevangen nemen waardoor ze genoodzaakt worden om het vuur te openen. Uiteraard verwerpt IsraŽl de beschuldigingen dat haar veiligheidspersoneel in de meeste gevallen disproportioneel geweld zou gebruiken, zeggende dat haar soldaten en veiligheidspersoneel enkel trachten te doen wat nodig is om hun levens en die van anderen te beschermen.

pal-bijlPalestijnse Ďvredesactivistení

Lynk wordt door de pro-IsraŽlische NGO UN Watch beschreven als een ďanti-IsraŽlĒ partizaan, met ďeen extreem antiwesterse politieke agenda.Ē Hillel Neuer zei over Lynk: ďIemand die IsraŽl beschuldigt van ĎApartheidí en openlijk aangeeft de Joodse staat te willen ontmantelen, kan bezwaarlijk als onpartijdig en objectief worden beschouwd.Ē Lynk krijgt dan ook Ė en terecht Ė tot op heden geen visa van IsraŽl om wat hij de ďbezette gebiedenĒ noemt te bezoeken om zijn anti-IsraŽlische kruistocht te stofferen. Lynk zei dat IsraŽlische ambtenaren tevens geweigerd hebben om hem te ontmoeten in Noord-Amerika waar hij als professor recht doceert aan de Western Universiteit van Ontario. Zijn directe voorganger, Makarim Wibisono uit IndonesiŽ, had in maart 2016 voortijdig ontslag genomen omdat IsraŽl weigerde met hem samen te werken wegens zijn vooringenomenheid jegens IsraŽl en partijdigheid ten gunste van de Palestijnen. De voorganger van Wibisono was de beruchte antisemiet Richard A. Falk, Speciale Rapporteur voor de VN van 2008 tot 2014, die bij herhaling werd beschuldigd van het plaatsen van antisemitische cartoons op zijn website en Facebookpagina.

130 IsraŽlische bedrijven op de zwarte lijst van VN-kliek

 

Niet minder dan 130 IsraŽlische bedrijven en 60 internationale bedrijven die actief zijn in IsraŽl hebben een waarschuwingsbrief ontvangen van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid bin Ra' ad al-Hussein. De betreffende bedrijven worden ervoor gewaarschuwd, dat ze op een zwarte lijst worden geplaatst van bedrijven die over de 'groene lijn' actief zijn. Het dagblad Yediot Achronot publiceerde de namen van de betreffende IsraŽlische ondernemingen voor de zwarte lijst. Hoewel deze zwarte lijst geen enkel juridisch gevolg zal hebben, maakt IsraŽl zich toch zorgen. De publicatie van een dergelijke lijst, die voor december 2017 is gepland, zou de BDS-beweging een nieuwe impuls kunnen geven en buitenlandse bedrijven kunnen ontmoedigen om in IsraŽl te blijven investeren, en zo de IsraŽlische economie schade toebrengen. Het mag duidelijk zijn dat plaatsing op een zwarte lijst zonder enige twijfel politiek gemotiveerd is. Sinds de oprichting in 2006 heeft deze VN-kliek 68 besluiten tegen IsraŽl genomen, dat wil zeggen 50 procent van alle besluiten die over een bepaald land zijn genomen. Het gaat om puur anti-IsraŽlische propaganda.

UNICEF ligt ook al jaren op ramkoers met de Joodse staat. Bij herhaling wordt IsraŽl beschuldigd dat het doelbewust Palestijnse kinderen vermoord. De UNICEF-kliek zwijgt uiteraard wanneer Joodse kinderen door Palestijnse kinderen met messen worden vermoord. Wat werkelijk alarmerend zou moeten zijn is het verontrustend groot aantal Palestijnse jongeren dat zich engageert in terroristische activiteiten en geweld tegen IsraŽlische soldaten en burgers. Maar daar heeft UNICEF geen oog voor. Nee, UNICEF houdt zich liever bezig met het verspreiden van bloedsprookjes dat IsraŽl een koelbloedige criminele kindermoordenaar is die koudweg Palestijnse kinderen liquideert.

De oorlog van de VN tegen IsraŽl door Ron Prosor

Samenvatting van wat Ron Prosor ambassadeur van IsraŽl bij de Verenigde Naties over deze club te vertellen heeft. ,,De VN waren gepland als tempel van de vrede, aldus Ron Prosor, maar deze ooit grote globale organisatie werd overrompeld door repressieve regimes, die mensenrechten schenden en de internationale veiligheid ondermijnen.In het jaar 1949, toen de Verenigde Naties IsraŽl als lidstaat opnamen, hadden ze 58 lidstaten. De helft daarvan had een democratische oriŽntering. Tegenwoordig is het landschap van de organisatie drastisch veranderd. Van de 51 lidstaten bij hun oprichting in het jaar 1945 zijn de VN naar 193 leden gegroeid Ė minder dan de helft daarvan zijn democratieŽn.Juist de naties die hun burgers democratische rechten weigeren, misbruiken het democratische forum van de Verenigde Naties om hun eigen belangen te bevorderen. De grootste groep van zulke landen bestaat uit leden van het 120 leden tellende blok dat bekend staat als ďblokvrije bewegingĒ. Sinds 2012 wordt dit blok door Iran aangevoerd, dat zijn positie ervoor gebruikt om zijn bondgenoten sterker te maken en IsraŽl naar de rand te dringen.Ē

Screenshot_33Ron Prosor,

,,In maart 2015 sloten de VN hun jaarvergadering van de ďCommissie voor de gelijkstelling van de vrouwĒ af met de publicatie van een rapport, dat effectief slechts ťťn land veroordeelt: IsraŽl. De commissie had blijkbaar niets te zeggen over de Soedanese meisjes die onderworpen worden aan genitale verminking. Ze had ook niets te zeggen over de Iraanse vrouwen, die voor de misdaad van ďoverspelĒ werden bestraft door middel van steniging. Het probleem met de Verenigde Naties bestaat erin dat de leiders van veel lidstaten niet met toestemming handelen van diegenen die zij regeren. In plaats daarvan gebruiken ze de organisatie als een forum om de aandacht af te leiden van hun eigen meedogenloze heerschappij. Daarbij veranderen ze een toneel voor moedige staatskunst in een tragisch theater van het absurde.Ē

,,Christenen zijn wereldwijd de meest vervolgde religieuze groep in islamitische landen, maar deze mensenrechtencrisis wordt bijna compleet door de VN genegeerd. In plaats daarvan schijnt IsraŽl, de enige democratie in het Midden-Oosten en een land waarin de christelijke bevolking in de regio als enige toeneemt, vaak de enige staat te zijn waar de VN zich mee bezighouden. Nergens is de anti-IsraŽlische vooringenomenheid duidelijker dan in de in GenŤve gevestigde Mensenrechtenraad. De raad houdt zich bezig met mensenrechtenschendingen in alle landen van de wereld in het kader van een programma onder agendapunt 4. Dat wil zeggen dat alle landen onder dit punt besproken worden, op eentje na. IsraŽl is het enige land dat geÔsoleerd wordt en in het kader van een speciaal programma onder agendapunt 7 behandeld wordt. Het resultaat is, volgens de NGO UN Watch uit GenŤve, dat meer dan 50% van alle veroordelende resoluties tegen de joodse staat gericht zijn.Ē

Verenigde Naties eldorado voor pedofielen

Al in 2017 werd bekend dat ongeveer 60.000 vrouwen en kinderen op HaÔti door VN-medewerkers zijn verkracht. De Verenigde Naties blijkt een Eldorado voor pedofielen te zijn. Professor Andrew Macleod, voormalig hoofd van de operaties bij het Emergency CoŲrdinatiecentrum van de Verenigde Naties, meldde in een interview met de Britse The Sun op 19 februari 2018, dat 3300 pedofielen werkzaam voor UNICEF, duizenden verkrachtingen en andere seksuele schendingen tegen vrouwen en kinderen hebben gepleegd in het afgelopen decennium. Duizenden ďroofzuchtigeĒ seksuele misdadigers zouden doelbewust inzetten op hulporganisaties om in de buurt te komen van benadeelde vrouwen en kinderen. Al deze schandalige misdaden worden verdoezeld, en diegenen die proberen ze aan het licht te brengen, worden de laan uit gestuurd.

MacLeod betoogde dat hulpprojecten in de hele ontwikkelde wereld door misbruikers worden gebruikt als een gemakkelijke manier om toegang te krijgen tot kwetsbare vrouwen en kinderen. Hij waarschuwde dat dit VN-misbruikschandaal net zo groot, of zelfs groter, zou zijn dan dat in de katholieke kerk. ďEr zijn tienduizenden hulpverleners in de hele wereld met pedofiele tendensen, maar als ze een T-shirt van UNICEF dragen, zal niemand vragen wat ze van plan zijn. Ze genieten straffeloosheid om te doen wat ze willen. Dat is in de hele wereld in de hulpbranche verbreidĒ aldus MacLeod.

Screenshot_55Ook blijkt dat de machtigste kinderbeschermer van de wereld, Peter Newell, wegens verkrachting en misbruik van kinderen in vijf gevallen tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf is veroordeeld. De man, die de hoogste functie ter bescherming van kinderen bij de Verenigde Naties (VN) bekleedde en vooraanstaand activist voor kinderrechten bij UNICEF was, blijkt zelf een kinderverkrachter te zijn. Weer een die moraal en fatsoen predikt, respect en ontzag eist maar zijn eigen perversiteit de vrije loop laat. In de jaren-90 was deze figuur co-auteur van het UNICEF-handboek ďConventie over de rechten van het kindĒ, die in 1998 in GenŤve werd ingevoerd. Dit document, dat gedetailleerde verwijzingen en verbanden naar wetten, richtlijnen en praktijken ter bevordering en bescherming van de rechten van kinderen bevat, geldt als richtlijn voor regeringen in de hele wereld.

Ongerijmdheden en ernstige persoonlijke fouten lopen als een bloedrode draad door blijkbaar alle instellingen van de VN. Om het aureool van de VN niet te bedreigen, maken de links gedrilde media gebruik van hun persvrijheid Ė en verzwijgen deze schandalen.

Verenigde Naties wil dat Tempelberg voortaan Haram-esh Sjarief genoemd wordt

Na de beslissing van de UNESCO de stad Jeruzalem om te toveren tot ďhoofdstad van de Arabische cultuurď, de Klaagmuur (Kotel) tot islamitisch erfgoed, de Machpelagrot in Hebron en het graf van Rachel nabij Bethlehem tot Palestijns Werelderfgoed, heeft het Vierde Comitť van de Verenigde Naties in New York, de Joodse staat opnieuw gevoelig geschoffeerd door in een conceptresolutie iedere link tussen de Tempelberg en het Jodendom onder het tapijt te vegen. Het voorstel is de Tempelberg voortaan alleen bij de islamitische naam "Haram-esh Sjarief " te noemen. Van de 193 lidstaten stemden 154 vůůr het voorstel. Zoals gebruikelijk stemden ook de Europese Unie en Nederland vůůr. Het gaat om een krankzinnig voorstel want dit is de plaats waar Abraham zijn zoon Isašk wilde offeren en waar Salomo 3000 jaar geleden de opdracht uitvoerde om daar de 1ste Tempel te bouwen.

1 Koningen 6:1 ďIn het vierhonderd tachtigste jaar na de uittocht der IsraŽlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van Salomoís regering over IsraŽl, in de maand Ziv, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor de Here.Ē

De door Salomo gebouwde Tempel werd uiteindelijk in 587 v. Chr. verwoest door Nebukadnezar. Daarna was het Herodus die de Tempel vernieuwde. De Tempel die de ballingen uit Babylon vijf eeuwen tevoren had laten bouwen was weliswaar zoín honderd jaar voor de tijd van Herodus nog eens opgeknapt, maar was desondanks een bescheiden bouwwerk gebleven.

 

Reconstructie Tempel Herodus in Jeruzalem

 

Deze Tempel werd in het jaar 70 na Chr., verwoest door het Romeinse leger onder aanvoering van Titus. Al het roofgoed waaronder de Menora, werd in triomftocht mee naar Rome genomen en daar tentoongesteld. Er is nooit een spoor teruggevonden. Al jaren gaan geruchten dat ze te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan.

 

Het enige wat na de verwoesting is blijven staan is de Klaagmuur (Kotel). Deze muur was oorspronkelijk onderdeel van de gigantische muur die het plateau omringde en ondersteunde waarop de Tempel stond. De Klaagmuur werd een traditionele plaats om de verwoesting van de tempel te betreuren en te bidden voor de wederopbouw ervan en ook voor persoonlijke gebeden.

Het zal geen verrassing zijn dat ook Nederland voor het besluit stemde. Tweede Kamerlid JoŽl Voordewind van de ChristenUnie en Hidde van Koningsveld van het CIDI hebben goed duidelijk gemaakt het hier niet mee eens te zijn, zoals ze lieten blijken in het Radio 1-programma Dit is de Dag: ďDe naamsverandering is je reinste geschiedvervalsing.Ē

JoŽl Voordewind noemt het wegvallen van de joodse naam een klap in het gezicht van IsraŽl. Hij noemt het bizar dat men op deze manier aan geschiedvervalsing doet. Hij refereert aan in november 2017 aangenomen motie van de Kamer waarin stond dat het afgelopen moest zij met het Ďbashení van IsraŽl binnen de Verenigde Naties. De minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok kreeg van de Tweede kamer de opdracht actief stelling te nemen in de VN tegen dit soort zeer eenzijdige resoluties, echter zonder enig resultaat. Voordewind noemt de beslissing van de VN een moedwillige poging de Joodse geschiedenis en wortels in het land te ontkennen.

De Here zal de troon der koninkrijken omverwerpen.

De Verenigde Naties is niets anders dan een lakei van de NWO barbaren en wordt beheerst en geleid door de meest gewelddadige, intolerante, racistische, discriminerende, en totalitaire krachten en regimes ter wereld. Het is een naar oorlog hunkerende instelling met leden die apartheid uitoefenen. Het heeft geen enkel moreel gezag wanneer het over IsraŽl en het Joodse volk gaat. Hoe durven ze IsraŽl de les te lezen als enige stabiele democratische staat in het hele Midden-Oosten? Waar dit VN-circus naar streeft is niets anders dan een eind te maken aan de Joodse staat. Het is opgericht om de grootste barriŤres voor een wereldregering te overwinnen en als Ďopstapjeíte dienen voor de invoering van een ťťn-wereld gemeenschap. De grootste barriŤre die moest worden opgeruimd was het nationalisme. Daarom moest de wereldbevolking vele jaren lang worden gehersenspoeld door de media, zodat ze achter de opheffing van grenzen zouden gaan staan, waardoor uiteindelijk ieder nationalistisch gevoel moet worden vernietigd. De VN doet slechts het voorbereidende werk en is dus niet de werkelijke machtsbasis in de wereld. Zodra de Nieuwe Wereld Orde is geÔnstalleerd zal de rol van de VN tamelijk onbelangrijk zijn geworden.

Maar IsraŽls voortbestaan ligt niet in de handen van de satanische Verenigde Naties, maar in die van de Almachtige God. Dat de VN in 1947 met grote meerderheid van stemmen zich uitsprak voor de stichting van de staat IsraŽl, laat nog eens duidelijk zien dat God nog steeds betrokken is bij het wel en wee van Zijn volk. Normaal gesproken zouden ze in meerderheid tegen hebben gestemd vanwege hun haat jegens het Joodse volk. Maar in dit geval konden ze eigelijk niet anders dan vůůr stemmen zo kort na de gruweldaden van Hitler Duitsland.†† De Bijbelse God is het die heeft gezegd dat in de eindtijd de kinderen van IsraŽl terug zullen keren naar het Beloofde Land en daar voor eeuwig zullen wonen. IsraŽl is de speelbal geworden van de naties, in een spel waarin haar vernietiging voorop staat. De VN en de rest van de wereld doen mee IsraŽl zoveel mogelijk te vernederen.Met financiŽle steun van de VN heeft het PLO-bureau voor Toerisme een landkaart van het Heilige Land voor toeristen ontworpen, waarop de staat IsraŽl totaal niet meer voorkomt. IsraŽl bestaat eenvoudig weg niet!

Maar zij die Gods beloften aan IsraŽl negeren en die over Zijn land en Zijn volk willen heersen, die IsraŽl van de aardbodem willen vagen en die een deel van Gods land aan niet-joden willen geven, hebben een verbond met de dood gesloten.

In december 2021 is een standbeeld met Bijbelse betekenis opgericht buiten het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City. Het standbeeld, getiteld Ďwaker over internationale vrede en veiligheidí, staat op het bezoekersplein buiten het VN- hoofdkwartier. Volgens de VN is de Ďwakerí een Ďfusie van jaguar en adelaarí. DaniŽl 7:4 ďHet eerste geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een mensenhart gegeven.Ē

De volkeren weten niet, dat zij een werktuig in de hand van satan zijn en door hem gemanipuleerd worden. Maar er zal met IsraŽl niet gebeuren wat satan en de wereld wil. De Here heeft Zijn volk het land teruggegeven precies zoals was beloofd. Al is de hele wereld tegen IsraŽl en ondervindt het overal vijandschap, dit land en dit volk zullen blijven bestaan omdat de Here met hen is. De Here heeft een plan van uitredding en bevrijding voor Zijn volk klaarliggen.

Hij zal met hen zijn wanneer de vijand opnieuw zal proberen IsraŽl te vernietigen. De Here heeft IsraŽl bijzonder lief en het bestemt tot een grote opdracht voor de hele wereld. Met IsraŽls vijanden loopt het niet goed af want de Bijbel vertelt dat de Here in grote ijver tegen de overmoedige volken zal ontbranden. De bijbel maakt op verschillende plaatsen duidelijk dat de wereld gestraft zal worden voor deze anti-IsraŽl houding. Een voorbeeld daarvan is terug te vinden bij de profeet JoŽl.

JoŽl 3:13-16 Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven.

Jesaja 29:5 Ö..de menigte uwer vijanden zal worden als fijn stof en de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf; onverwachts, plotseling zal het geschieden.

HaggaÔ 2:23 Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander.

Juist in een tijd als nu waarin IsraŽl in nood is kristalliseert zich duidelijk uit, wie nog vastbesloten achter IsraŽl staat.

Overige Bronnen: ICEJ News, Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem, 11-19-23-24 april 2002. NAI, Newsletter, 23-25 april 2002 en 25 en 30 juli 2004. Haíaretz, 22 april 2002. IsraelNationalNews 19-23 april 2002. IsraŽl Aktueel, oktober 2003.Harryís Focus ,augustus 2003. WorldNetDaily, 14 april 2002. Reponses-Israel, 10 mei 2002. Israelinsider, 21-12-2002. Honest Reporting, 12-12-2002.Israel Defense Forces, 22-12-2002.USATODAY.com, Palestinian Government in chaos amid abductions. Jeruzalem Newswire, 9 juli en 1 augustus 2004 . hal Lindsey Oracle, 18 juli 2004. Arutz-7 Editor, 1 augustus 2004.Israel Heute Newsletter, 3 oktober 2004. NAI Jeruzalem, 3 oktober 2004.Arutz-7 Editor, 3 en 5 oktober 2004.Israel Nieuwsbrief Cidi, 19e jaargang, Nummer 15, 22 september 2004.USA Today, "Israel to UN investigators: Itís Ďunacceptableíto employ Hamas members. The Golden Report, oktober 2004.Jeruzalem Newswire, 3 en 6 oktober 2004.Honest Reporting, 5 oktober 2004.Zions Cry News, 22 september 2004. Bronnen: Israel Today, juni 2009. http://www.israelunitycoalition.org/news/article.php?id=3881 Emet News Servive, 7 juni 2009.

Terug naar: Inhoud