Verenigde Naties noemt de Tempelberg voortaan Haram-esh Sjarief

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 11 januari 2021)

Na de beslissing van de UNESCO de stad Jeruzalem om te toveren tot ďhoofdstad van de Arabische cultuurď, de Klaagmuur (Kotel) tot islamitisch erfgoed, de Machpelagrot in Hebron en het graf van Rachel nabij Bethlehem tot Palestijns Werelderfgoed, heeft het Vierde Comitť van de Verenigde Naties in New York, op 4 november 2020 de Joodse staat opnieuw gevoelig geschoffeerd door maar liefst zeven resoluties aan te nemen waarin de Joodse staat is veroordeeld. Opnieuw toonde de VN volledige minachting voor de Joodse staat. In een van de resoluties wordt zelfs de eeuwenoude link tussen de Tempelberg en het Jodendom onder het tapijt is geveegd. De Tempelberg wordt voortaan door de Verenigde Naties alleen bij de islamitische naam "Haram-esh Sjarief " genoemd. Zoals gebruikelijk stemden ook de Europese Unie en Nederland voor deze naamsverandering.

Het haat tegen de Joodse staat en het antisemitisme druipt ervan af want dit is de plaats waar Abraham zijn zoon Isašk wilde offeren en waar Salomo 3000 jaar geleden de opdracht uitvoerde om daar de 1ste Tempel te bouwen.

1 Koningen 6:1 ďIn het vierhonderd tachtigste jaar na de uittocht der IsraŽlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van Salomoís regering over IsraŽl, in de maand Ziv, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor de Here.Ē

De door Salomo gebouwde Tempel werd uiteindelijk in 587 v. Chr. verwoest door Nebukadnezar. Daarna was het Herodus die de Tempel vernieuwde. De Tempel die de ballingen uit Babylon vijf eeuwen tevoren had laten bouwen was weliswaar zoín honderd jaar voor de tijd van Herodus nog eens opgeknapt, maar was desondanks een bescheiden bouwwerk gebleven.

 

Reconstructie Tempel Herodus in Jeruzalem

Het enige doel van de beslissing om de Tempelberg voortaan "Haram-esh Sjarief "te noemen is, is IsraŽls 3000 jaar oude recht op de stad Jeruzalem en de Tempelberg, uit de geschiedenisboeken te verwijderen. De onevenredige aanval van de VN op de Joodse staat ondermijnt de institutionele geloofwaardigheid van wat verondersteld wordt een onpartijdige internationale instantie te zijn maar dat is het al jaren niet meer.

Het stemmen van landen als Duitsland en Nederland staat in schril contrast met de beloften van hun regeringen. In 2019 riepen 155 Duitse parlementsleden de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas op om zich te verzetten tegen elke poging om IsraŽl te isoleren of te delegitimeren 'in VN-organen. Maar het antisemitisme van de Duitse regering druipt er weer vanaf alsof de Shoah (Holocaust) nooit heeft plaatsgevonden. Ook het Nederlandse parlement had besloten zich' actief te verzetten tegen VN-organisaties die onevenredige aandacht aan IsraŽl besteden. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) verklaarde in 2019 dat Nederland 'zich actief zou inzetten om dit te bestrijden' maar ook de Nederlandse regering blijft gewoon doorgaan met het demoniseren van de Joodse staat. Op zich ook geen wonder natuurlijk met Sigrid Kaag (D66) als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III.

Het is volkomen misplaatst om de Tempelberg in Jeruzalem bij de islamitische naam "Haram-esh Sjarief "te noemen. De Tempelberg heeft de naam "Haram-esh SjariefĒ pas gekregen nadat Mohammed met zijn magische merrie een mystiek bezoek aan Jeruzalem gebracht zou hebben, teneinde daarmee aanspraken voor de moslims op de stad te kunnen opeisen. Men verzon het verhaal dat Mohammed in Mekka door de engel ĎGabriŽlí gewekt zou zijn enhem de opdracht gaf in de nacht een reis naar het paradijs te maken. En zo werd Jeruzalem bij de islamitische godsdienst betrokken. Het verhaal is echter niet meer dan een Arabische fabel want Mohammed is nooit in Jeruzalem geweest.

 

De waarheid is dat ten tijde van Mohammed- die in 632 n.Chr., stierf- Jeruzalem een christelijke stad was in het Byzantijnse rijk. Jeruzalem werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee en werd het Tempelplein omgedoopt in Haram-esh Sjarief. Mohammed kon dus nooit deze moskee in gedachten hebben gehad, toen hij de Koran schreef, want hij was toen al lang dood. De naam Haram-esh Sjarief heeft dus helemaal niets met de Tempelberg in Jeruzalem te maken maar met de moskee in Medina in Saoedi-ArabiŽ.

 

De Al Aksa moskee. Van oorsprong een Byzantijnse kerk

 

Op 5-8-2003 schreef Ahmed Muhammed Arafa, een columnist van het Egyptische weekblad Al-Qahira, dat de islamitische bewering dat Mohammedís nachtelijke uitstapje van Mekka naar Jeruzalem, berust op een verkeerd uitleggen van een enkel vers uit de Koran. Arafa beweert ook dat deze trip van de profeet hem van Mekka naar Medina heeft gebracht. Er bestaat volgens de schrijver geen enkel historisch noch religieus bewijs voor de bewering dat het om Jeruzalem gaat.

 

Arafa bevestigd met zijn uitspraken wat anderen voor hem ook al hebben gemeld dat Mohammeds bezoek aan Jeruzalem niets anders is dan een sprookje. ,,De moskee die Mohammed bezocht zou hebben in Jeruzalem bestond in zijn tijd niet eensĒ aldus Arafa. Diverse onderzoekers hebben al lang aangetoond dat het "Buitenste bedehuis " (Aksa moskee) zoals genoemd in de Koran, Soera 17:1, met de moskee in Medina te maken heeft en niets met Jeruzalem. Dat zegt ook de Syrische geleerde Firas Al-Sawwah. Deze geleerde zegt dat een algemene Arabisch-islamitische culturele opleving nodig is die een kritische beoordeling van de Arabische en islamitische geschiedenis noodzakelijk maakt.

Het is een regelrechte schande dat Ė in deze tijd van weer om zich heen grijpend antisemitisme de Nederlandse regering meehelpt de geschiedenis van de Joodse staat te herschrijven. De naam van de Tempelberg te veranderen in "Haram-esh Sjarief " is je reinste geschiedvervalsing.

Terug naar: Inhoud