Valse messias Sun Myung Moon

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 11 september 2012) (Laatste bewerking: 31 januari 2013)

Op 3 september 2012 is op 92 jarige leeftijd overleden Sun Myung Moon, de stichter en leider van de Verenigingskerk uit Zuid Korea. Zijn volgelingen werden ook wel de Moonies genoemd. Moon was eveneens oprichter van de Universal Peace Federation en eigenaar van een zakenimperium, waaronder het persbureau United Press International (UPI), en de krant The Washington Times. Moon beweerde verkozen te zijn Gods plan met de wereld te voltooien. Zowel Adam en Eva als ook Jezus zouden in hun opdracht hebben gefaald. God persoonlijk tot hem hebben gesproken en hebben gezegd: “Jij bent de zoon die Ik mij heb gewenst, degene die mijn plannen met de aarde en de mensheid kan overdoen.” Daarvoor richtte hij in 1954 in Korea de occulte Unification Church op.

Volgens Moon was het direct in het begin al misgelopen omdat Eva op 16-jarige leeftijd seksuele omgang met de aartsengel Lucifer zou hebben gehad. De mensheid zou daardoor in ongenade zijn gevallen. Eva probeerde het goed te maken door Adam te verleiden en seks met hem te hebben. Maar dat was haar tweede fout, want ze waren geestelijk nog niet rijp voor geslachtsverkeer en ongetrouwd en werden daardoor als valse ouders beschouwd. Door de zonde van Eva erfden alle mensen de slechte eigenschappen van Satan. Er was een lange weg van herstel nodig, die moest leiden naar de komst van een nieuwe, zuivere Adam, die de mensheid weer naar God kon leiden. God kon zelf niet rechtstreeks ingrijpen, omdat hij gebonden was aan zijn eigen beginselen. Hij moest met pijn in het hart toezien hoe zijn idealen door Satan om zeep werden geholpen.

Valse profeet Sun Myung Moon

Vervolgens had God Jezus uitgekozen om Gods plan te volvoeren maar Jezus faalde als tweede Adam eveneens in zijn missie omdat Hij als gevolg van zijn voortijdige kruisiging geen tijd meer zou hebben gehad een familie te stichten. Hij had dan samen met zijn vrouw het eerste zondeloze ouderpaar kunnen vormen en zodoende de hele wereld kunnen verlossen. Volgens Moon zou Jezus geboren zijn uit een onzedelijke relatie tussen Maria en John the Baptist. Vervolgens werd Moon de derde Adam en uitverkoren de wereld te redden.

Na een scheiding van zijn eerste vrouw, trouwde Moon in 1960 met de 17-jarige Hak Ja Han. Dit was het begin van de Ware Afstammingslijn. Moon en zijn vrouw werden de eerste perfecte ouders in de menselijke geschiedenis, de Ware Ouders. Zij konden zo de goddelijke afstammingslijn aan anderen doorgeven door hun huwelijk te zegenen.

In 1992 maakte Moon bekend niemand minder dan de nieuwe Messias te zijn. Op 23 maart 2004 liet hij zich zelfs kronen tot Vredevorst in een gebouw van de Amerikaanse Senaat. Een tweetal congresleden mochten het echtpaar Moon de koninklijke gewaden aanreiken.

Moon organiseerde massa huwelijken tussen verschillende bevolkingsgroepen en ook tussen koppels met een verschillende religieuze achtergrond wat volgens hem het pad van wereldvrede bevorderde. De huwelijkspartners werden door Moon zelf uitgekozen en kwamen vaak uit totaal verschillende delen van de wereld.

Moon was niets anders dan een ‘valse profeet/valse messias’ maar mocht zich desondanks verheugen op warme belangstelling van diverse religieuze -en wereldleiders waaronder de Rockenfellers en de familie Bush. In 1995 reisde oud-president George Bush Sr. samen met zijn vrouw Barbara naar Japan, waar zij in de Tokyo Dome en elders zes toespraken hielden voor de Women’s Federation for World Peace (WFWP). Deze organisatie wordt geleid door mevrouw Moon, (De ware moeder), die ook het woord voerde. Moon onderhield eveneens banden met een groot aantal evangelische leiders waaronder Tim LaHaye bekend van de serie Left Behind, die in Nederland zijn verschenen onder de titel De laatste bazuin. De relatie tussen Moon en contacten Tim La Haye gaan terug tot 1985. Ook mocht Moon zich verheugen in belangstelling van Robert Schuller, televisie dominee en stichter van de Crystal Cathedral gemeenschap in Garden Grove, Californië.  Schuller sprak op Moons conventie in Washington D.C. op 8 februari 1996. Op 25 december 2001 namen diverse voorstanders van het samenvoegen van alle religies unaniem een resolutie aan waarin ze verklaarden dat ze Moon steunen in zijn missie om vrede en eenheid op de aarde en in de hemel te brengen.

Ook in Nederland had Moon de nodige supporters. Zo hield voormalig minister en staatssecretaris Wim van Eekelen (VVD) regelmatig lezingen voor aanhangers en sympathisanten van Moon en liet zijn eigen huwelijk door de ‘Ware Ouders’ zegenen. Ook was Van Eekelen nauw betrokken bij allerlei activiteiten van de Universal Peace Federation (UPF), die in 2005 door Moon in het leven werd geroepen. De ambassadeurs van deze club werden door Moon ‘hemelse afgezanten’ genoemd die zijn leerstellingen ter harte hebben genomen. Zij spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van de vredesboodschap van de Ware Ouders en de vestiging van het koninkrijk der hemelen op aarde. Anti-Israël activist Dries van Agt liet zich ook tot ambassadeur van deze club benoemen. Zo was hij spreker op de European Leadership Conference die in december 2010 plaatsvond in Huize Glory in Bergen aan Zee. Dit is het Nederlandse hoofdkwartier van de Verenigingskerk, dat tegenwoordig werkt onder de naam Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie.

Terug naar: Inhoud