Uit het nieuws 31-10-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

(1) De voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu doet een boekje open over de "confrontaties" tussen hem en Barack Hoessein Obama.

(2) De Nederlandse WEF-sekte leider Rutte was op 24 en 25 oktober 2022 op bezoek in Israël en de door “Bende van Ram-allah”bezette Bijbelse gebieden.

(3) Journalisten uit het terreurstaatje Qatar prijzen Palestijnse terrorist, dader van twee schietaanvallen en moordenaar van de vrouwelijke Israëlische soldaat Noa Lazar.

(4) In de voetstappen van Jezus (deel 2).

(5) Begrafenisondernemer ziet ‘enorme stijging’ van de sterfte onder jonge gevaccineerden.

(6)De Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA) heeft positief geadviseerd over het inzetten van de coronavaccins van Pfizer en Moderna bij kinderen vanaf zes maanden.

(7) Een week vóórdat het eerste coronavaccin werd goedgekeurd, kondigde de overheid de coronapas al aan

 

(1) De voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu doet een boekje open over de "confrontaties" tussen hem en Barack Hoessein Obama.

De eerste keer dat Netanyahu Obama ontmoette was op 10 februari 2007, toen Netanyahu oppositieleider was en Obama een eerstejaars senator. Netanyahu dacht, ondanks dat ze er heel verschillende standpunten op na hielden, dat hij wel goed met Obama zou kunnen samenwerken maar verwierp zijn eerste indruk al snel en sprak van “wishful thinking”. Een maand nadat Obama zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen officieel had ingediend zei hij tegenover een groep activisten van de Democratische Partij: “Niemand lijdt meer dan het Palestijnse volk. Hij beweerde dat een Palestijnse staat stabiliteit, vrede en democratie in het Midden-Oosten zou brengen. Toen al kon iedereen vermoeden hoe zijn toekomstige beleid als Amerikaans president ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict er zou uitzien en waar zijn voorkeuren zouden liggen. Ook noemde hij Israël toen al een destabiliserende factor in het Midden-Oosten maar Netanyahu overtroefde hem met kennis en constateerde dat hij niets begreep van de historische feiten van het Israëlisch-Palestijns conflict. Netanyahu werd voor hem een obstakel omdat hij weigerde alle bouwactiviteiten stop te zetten, in wat Obama de bezette Palestijnse gebieden noemde.

Tijdens hun eerste ontmoeting in het Witte Huis in 2009, liet Obama zijn ware aard zien en bedreigde hij Netanyahu met de woorden: 'Weet je, mensen lezen me vaak verkeerd, maar ik kom uit Chicago. Ik weet hoe ik moet omgaan met taaie rivalen." Vervolgens zei Obama iets wat Netanyahu diep schokte omdat het leek alsof hij probeerde “hem angst aan te jagen.” In een onlangs gepubliceerde biografie genaamd Cracking the Netanyahu Code, zei journalist Mazal Mualem dat Obama gebaarde alsof hij iemands keel doorsneed. 

De anti-Israël extremist Barack Hoessein Obama werd door Netanyahu op alle fronten overklast

Een van Obama’s eisen aan Israël was om een reeks controleposten te verwijderen wat onmiddellijk resulteerde in enkele terroristische aanslagen. Zo werd rabbijn Meir Avshalom Chai, de 45 jarige vader van 7 kinderen door drie leden van de Al-Aqsa Martelaren Brigade -onderdeel van de Fatah beweging-  in de buurt van Nablus, het Bijbelse Sichem klem gereden en met kogels doorzeeft.

De drie terroristen waren lid van de door de Amerikaan Keith Dayton getrainde ‘veiligheidstroepen’. Deze troepen dienden in Sichem de orde te handhaven en de terreurinfrastructuur te ontmantelen maar daar is niets van terecht gekomen. Sichem is sindsdien veranderd in een terreurnest. Het Amerikaanse ‘vredeswonderkind’ noemde Sichem vlak voor de aanslag ‘nog een oase van rust’ en eiste ogenblikkelijk opheldering van Israël nadat het de terroristen had uitgeschakeld en toonde geen enkel medeleven met de familie van de vermoorde rabbijn.

Tijdens een bezoek aan het Witte Huis in 2010 sprak Obama tegen de Israëlische delegatie alsof ze werknemers in zijn bedrijf waren, of studenten in zijn klas, geen vertegenwoordigers van een soevereine staat. De minachting voor Netanyahu droop ervan af maar het gesprek met Netanyahu liep bepaald niet naar wens van Obama. De Washington Post omschreef Obama als “ijzig” en ‘rancuneus’ en “behandelde Netanyahu alsof het een smerige Derde Wereld dictator was die alleen nodig is om strategische redenen, maar verder op afstand gehouden moet worden” aldus de krant. Israëlische kranten spraken van “vernedering” en een door Obama gelegde “hinderlaag ”. Er was geen staatsdiner, zoals gebruikelijk wanneer gasten het Witte Huis bezoeken. Er werden geen foto’s genomen na de bijeenkomst en geen contacten met de pers.

Hoogleraar buitenlandse betrekkingen Walter Russell Mead schreef in ‘American Interest’, onder de titel ‘De dromer gaat neer in de boksring, uitgeteld’: “Obama laat keer op keer zien als de minst vaardige manager van de Amerikaanse Midden-Oosten politiek in zeer lange tijd. Zijn groteske, vernederende en volledige diplomatieke mislukking in zijn omgang met premier Netanyahu is vrij uniek in de Amerikaanse geschiedenis. Drie keer is hij ingegaan tegen Netanyahu; drie keer heeft hij roemloos gefaald. De laatste nederlaag – de dodelijke, vernietigende toespraak van Netanyahu tot het Congres, waarin hij het buitenlands beleid van president Obama aan stukken scheurde onder voortdurende staande ovaties door de parlementsleden van beide politieke partijen – is mogelijk de meest opzienbarende en doeltreffende openbare terechtwijzing aan een Amerikaanse president dat ooit door een buitenlandse staatsman is gegeven.

Obama zette zichzelf weg als een clown. Netanyahu veegde de vloer met hem aan. Obama hield vervolgens enkele dagen later nog een toespraak, nerveus, onzeker, weifelachtig. Op 24 mei 2011 werd Netanyahu met gejuich in Washington ontvangen. Daar viel hem de bijzondere, zeldzame eer te beurt om een gezamenlijke bijeenkomst van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat toe te spreken. Tijdens zijn toespraak raakte hij de Amerikaanse ziel in het hart, en zelfs daarbuiten. De hele wereld kon zien dat de premier van Israël aanzienlijk meer steun had dan Obama die duidelijk geen idee had waar hij het tegen op nam, toen Netanyahu het woord nam. Netanyahu’s toespraak werd maar liefst 29 maal door applaus onderbroken, waarvan 26 maal als staande ovatie, van de parlementsleden, hoewel hij de Amerikaanse president niet alleen trotseerde maar eveneens te kijk zette. Het langste applaus, dat bijna vier minuten duurde, viel hem reeds te beurt toen hij de historische zaal betrad. Hij herhaalde dat Israël niet zal terugkeren naar de grenzen van 1967, waarop Obama had aangedrongen.

PM Netanyahu receives applause during his speech before a … | FlickrNetanyahu krijgt een staande ovatie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden op 24 mei 2011

De machtswellusteling Obama was de meest Israël vijandige Amerikaanse president ooit! Hij is vanaf het begin van zijn presidentschap bezig geweest Israël als een pariastaat neer te zetten en wekte de indruk dat Israël de steun van de VS niet langer verdiende. De man was in staat Israël te verraden als hij zijn zin niet kon krijgen. Hij deed geen enkele moeite zijn afkeer van de Joodse staat te verbergen en stuurde regelmatig aan op een frontale botsing met de regering van Benjamin Netanyahu.

Caroline Glick columnist van de Jerusalem Post, schreef in een analyse van Obama’s toespraak in Caïro, hoe hij op een voor Israël intens gemene manier impliciet de aloude Arabische doelstellingen om de Joodse staat totaal te vernietigen, min of meer ondersteunde. Voorafgaand aan zijn reis naar Saoedi-Arabië en Egypte verklaarde Obama in interviews, om mensen de 'harde waarheid' te vertellen. Daarbij citeerde hij verzen uit de Koran en voegde daar nog aan toe: “Wees gericht op god (allah) en spreek altijd de waarheid’. Zijn poging om de waarheid te vertellen mislukte echter jammerlijk. Al zijn 'harde waarheden' over Islamitische extremisten, gelijke rechten voor vrouwen, vrijheid van religie en de noodzaak van de democratie bestonden slechts uit niets zeggende theoretische verklaringen.

Hij negeerde kompleet het feit dat in vrijwel de hele Islamitische wereld aan moslimvrouwen fundamentele wettelijke- en mensenrechten onthouden worden. Vervolgens rechtvaardigde hij deze uitspraken door op een leugenachtige manier te stellen dat Amerikaanse vrouwen op vergelijkbare manier aan ongelijkheid worden blootgesteld. Verder sprak hij weliswaar over de noodzaak van vrijheid van religie, maar negeerde hij de bestaande religieuze apartheid in onder meer Saoedi -Arabië. Hij benadrukte de zegeningen van de democratie, maar verzuimde de islamitische landen te noemen waar dictators de bevolking tiranniseren. Ook liet hij zien het Arabische gezichtspunt te omarmen dat Israël een 'vreemde' -en daarom niet te rechtvaardigen- indringer is in de Arabische wereld. Sterker nog: in plaats van de Arabische afwijzing van Israël aan te vallen, legitimeerde hij deze juist. Hij legitimeerde deze leugens door foutief te stellen dat 'het streven naar een Joods thuisland geworteld is in een tragische geschiedenis’ waarmee hij de oprichting van Israël verbond aan de Holocaust. ‘Zoals het verdriet en de trauma’s in de geschiedenis van de Joden hebben geleid tot een staat, zo hebben de Palestijnen, die nu veel moeten lijden, eveneens recht op een staat. Al ruim zestig jaar ondergaan ze de pijn van het ontheemd zijn’ aldus Obama.

Historisch gezien klopt hier natuurlijk helemaal niets van, aangezien de Volkerenbond al in 1922 besloot tot de heroprichting van de Joodse staat en er in die tijd helemaal geen ‘Palestijns volk’ bestond. Nog erger dan zijn doelbewuste blindheid voor de historische, legale en morele rechtvaardigingen voor Israëls wedergeboorte was Obama's omschrijving van Israël zelf. Op een brutale, valse en aanstootgevende wijze vergeleek hij Israëls behandeling van het PLO-bewind met de behandeling van zwarte slaven door hun blanke meesters in het Amerikaanse slaventijdperk. Zo plaatste hij PLO-terroristen in dezelfde moreel zuivere categorie als slaven. Het meest walgelijk was misschien nog wel, dat Obama het PLO-terrorisme verhief tot het morele niveau van de slavenrebellen en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, door hier naar te verwijzen met het Arabische eufemisme hiervoor: 'verzet'.

Obama verhief het PLO-terrorisme tot het morele niveau van de slavenrebellen.

Tijdens de toespraak in Caïro noemde hij de islam een “Religie van Vrede” en dat terwijl de islam in werkelijkheid de eerste plaats inneemt op de lijst van de grootste volkerenmoordenaars in de geschiedenis der mensheid met naar schatting 300 miljoen in naam van Allah vermoorde “ongelovigen”. Ook sprak hij over “fantastische wetenschappelijke verworvenheden” van de islam. Maar de waarheid is dat de moslims zelden iets van enig belang hebben uitgevonden. Alle uitvindingen, waarop de islam voor zichzelf aanspraak maakt, heeft het gestolen van de door hen veroverde volkeren en deze tot zijn verworvenheden verklaard. Obama’s toespraak in Caïro was een totale overgave aan de islam en een smerige aanval op Israël.

Op 1 oktober 2014 vond er opnieuw een ontmoeting tussen Obama en Netanjahoe plaats in het Witte Huis en leek het opnieuw niet erg te boteren tussen beide leiders. Slechts enkele uren nadat Netanyahu met hem had gesproken, kwam de stoom al weer uit zijn oren en begon hij als een klein kind te jammeren over door Israël aangekondigde bouw van een serie nieuwe huizen in de wijk Silwan en in Givat Hamatos in het zuiden van de stad, huizen voor zowel Joden als Arabieren. Netanyahu noemde de kritiek op de bouwplannen bijzonder misplaatst gezien het feit dat een belangrijk deel ervan voor de Arabieren bestemd was. Een andere confrontatie tussen Obama en Netanyahu vond plaats toen de premier zich in maart 2015 uitsprak tegen de nucleaire deal met Iran voor beide huizen van het Congres, een toespraak waar de regering-Obama fel tegen was.

Om zijn haat tegen Israël nog maar eens duidelijk te onderstrepen, maakte Obama op 10 mei 2016 bekend een bedrag van 50 miljoen dollar  aan zijn moslimterroristische Hamas-vriendjes in Gaza over te maken zodat deze Baäl-doodscultuur nog wat extra tunnels richting Israël konden bouwen en de nodige dodelijke aanvallen plegen op onschuldige Israëlische burgers. De man was duidelijk uit op de vernietiging van Israël.

(2) De Nederlandse WEF-sekte leider Rutte was op 24 en 25 oktober 2022 op bezoek in Israël en de door “bende van Ram-allah”bezette Bijbelse gebieden.

Volgens de Rijksoverheid stond het bezoek in het teken van het onderhouden van de nauwe banden met zowel Israël als met de Palestijnse ‘president’ Abbas. Deze Abbas is echter als sinds 2009 geen president meer noch staatshoofd zoals anderen hem noemen. Hij is de leider van de “Bende van Ram-allah” die onverkort streeft naar vernietiging van de staat Israël.

staat327 april 2009 toonde Mahmoud Abbas  een kaart van “hun” Palestina aan pers en publiek . Israël is op deze kaart nergens meer te bespeuren. Ook Gaza, Samaria en Judea zijn verdwenen. Het is allemaal Palestina.

Er bestaat echter geen "staat Palestina" onder de soevereine staatsentiteiten van de wereld en heeft ook in het verleden nooit bestaan. Op de eerste dag van zijn trip bracht Rutte een bezoek aan Nederlandse Holocaust- overlevenden in het verzorgingshuis Beit Mozes in Jeruzalem waar hij hartverscheurende verhalen hoorde over concentratiekampen en onderduikadressen.

Vervolgens ging hij op bezoek bij Holocaust ontkenner en terreurleider Mahmoud Abbas om hem de hand te schudden. Walgelijk! “Vanavond heb ik een goed gesprek gehad met president Abbas. We hebben gesproken over de zorgelijke situatie op de Westelijke Jordaanoever. Ik heb benadrukt dat Nederland zich blijft inzetten voor een tweestatenoplossing en voor verbetering van de situatie in de Palestijnse gebieden,” schreef Rutte op Twitter. Wat Westelijke Jordaanoever? Dat bestaat niet! Het gaat om een onderdeel van Israëls thuisland de gebieden Samaria en Judea! De man negeert Israëls Bijbelse recht op het land zowel de verdragen die zijn vastgelegd door de Volkerenbond als tijdens de San Remo conferentie.

Zou Rutte Abbas nog op de vingers hebben getikt vanwege het ontkennen van de Holocaust? Zou hij hem nog hebben aangesproken over de jarenlange ophitsing tot geweld tegen onschuldige Israëlische burgers in de Palestijnse schoolboeken die druipen van de Jodenhaat. Zou hij Abbas nog vermanend hebben toegesproken vanwege het rijkelijk belonen van Palestijnse moordenaars?Zou hij de terreurleider nog hebben aangesproken over de dagelijkse haatuitzendingen jegens Israël op de PA-televisie en in de media en zou hij hem nog hebben aangesproken over de mensenrechten schendingen jegens de eigen bevolking?Rutte waarschuwde voor ’groeiende instabiliteit’ in de regio. De ‘vredestichter’ Rutte riep beide zijden op tot de-escalatie. Er is echter geen sprake van beide zijden! Er is slechts sprake van gruwelijke moordpartijen door volgelingen van de “Bende van Ram-allah” tegen de bewoners van het Bijbelse land Israël.

(3) Journalisten uit het terreurstaatje Qatar prijzen Palestijnse terrorist, dader van twee schietaanvallen en moordenaar van de vrouwelijke Israëlische soldaat Noa Lazar.

Op 9 oktober werd de Israëlische militair Noa Lazar (18) door de Palestijnse terrorist Uday Al-Tamimi vermoord. Bovendien raakten een paar anderen bij de aanslag gewond. Lazar werd na de aanslag met spoed naar een ziekenhuis in Jeruzalem gebracht voor medische behandeling waar zij echter overleed.

 

Noa Lazar, vermoord door de Palestijnse terrorist Uday Al-Tamini

Op 19 oktober 2022 voerde Uday Al-Tamini opnieuw een aanslag uit maar werd vervolgens gedood door Israëlische veiligheidstroepen. Na deze aanval werd de moordenaar uitvoerig geprezen door journalisten uit het terreurstaatje Qatar. De Qatarse journalist Jaber Al-Harmi noemde Al-Tamimi een held en "een martelaar met de grootste trots en heldhaftigheid".

Voormalig redacteur van het Qatarse dagblad Al-Sharq, twitterde: "(Uday Al-Tamimi) confronteerde de bezetters de eerste keer (d.w.z. in zijn eerste aanval), waarbij doden en slachtoffers vielen - maar de bezetters konden hem niet vangen ondanks de inzet van al zijn troepen en eenheden. Tien dagen later ging hij opnieuw op pad om de bezetters met een pistool het hoofd te bieden, aanvallend en niet vluchtend. Dit is de held Uday Al-Tamimi, zoon van Shuafat, zoon van Palestina, die als martelaar stierf met de grootste trots en heldhaftigheid."Volgens Al-Jazeera-presentator Ahmad Mansour zal Al-Tamimi's heldenmoed "voor altijd vereeuwigd worden in de geschiedenis", en prees de terrorist: "Na 10 dagen waarin het bezettingsleger, met al zijn capaciteiten, hem niet gevangen konden nemen kwam de leeuw Uday Al-Tamimi uit zijn hol, en confronteerde de bezetters met het grootste heldendom. Hij bleef vechten, aanvallend zonder te vluchten, en toonde daarbij zeldzame heldenmoed.”

De Israëli's hebben een video vrijgegeven om te bewijzen dat ze hem hadden vermoord, maar dit onderstreepte en verheerlijkte alleen maar zijn heldhaftigheid, die voor altijd in de geschiedenis zal worden vereeuwigd. Yasser Abu Hilalah sprak van de hoogste vorm van heldhaftigheid. Ghada Oueiss,een andere Al-Jazeera-presentator, tweette een foto van Al-Tamimi en schreef: "Dit is een volk dat nooit zal worden verslagen."

(4) In de voetstappen van Jezus (deel 2)

 

Toeristen die ooit het prachtige Israël hebben bezocht, kunnen beamen hoe indrukwekkend dit land is wat door God is uitverkoren. Jesaja zei het al:

 

Jesaja 60:3 “Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

 

De omgeving in Galilea waar Jezus redetwiste met de Schriftgeleerden is vandaag nog steeds dezelfde als toen. Het was in Nazareth dat een gebeurtenis plaatshad die we alleen maar met de grootste eerbied kunnen benaderen. Lucas, wars van iedere sensatie, geeft een prachtig verslag van wat hier gebeurde. Zie Lucas 1:26-38. Hier wordt aangekondigd dat Maria zwanger zal worden en een zoon ter wereld zal brengen die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid Koning zijn over het huis van Jacob en aan Zijn Koningschap zal nooit een einde komen. In het geval van Maria kondigt de engel aan dat zij is uitverkoren de Messias te baren. 

Daar familietraditie en het bijhouden van de geslachten in de Joodse leer een belangrijke rol spelen, kan worden aangenomen dat Jozefs afstamming van David een historisch feit is. Van Jezus’ geboorte, ongeveer in 7 v.Chr., wordt door Lucas verslag gedaan. Hij vertelt dat er in opdracht van keizer Augustus, een volkstelling gehouden moest worden in heel zijn rijk en dat iedereen op reis ging naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij vanuit de stad Nazareth naar Bethlehem, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, die zwanger was.

Bethlehem, met op de achtergrond Jordanië.

Terwijl zij in Bethlehem verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor Hem geen plaats was in de herberg’. Lucas 2:1-7). De met historische commentaren ingeleide tekst maakt bijna de indruk van een officieel document waarin een geboorte, naar de gewoonte van die tijd, aan de ermee samenvallende gebeurtenissen wordt gekoppeld en op deze wijze bevestigd. Hieruit kunnen wij de belangrijke gevolgtrekking maken dat Jezus wel degelijk bestaan heeft. Bovendien laat het ons de- aanvankelijk zo onbelangrijk lijkende gebeurtenis zien tegen de achtergrond van de wereldgeschiedenis.

Er wordt gesproken over de Romeinse keizer, en dit herinnert ons eraan dat Israël vanaf 63 v.Chr. tot het Romeinse rijk behoorde en deel uitmaakte van de provincie Syrië, hoewel de joden, aan wie speciale voorrechten waren verleend, hun eigen zaken mochten regelen. Bijzonder dat Augustus en Jezus tijdgenoten waren -toeval of voorbestemming? Augustus was niet zo maar een heerser. Na de politieke en sociale stormen die aan zijn heerschappij waren voorafgegaan, zag de wereld hem als de verpersoonlijking van de hoop op vrede, als een verlosser. Hij werd de heerser over de wereld genoemd. Vele jaren na zijn dood noemde de grote Alexandrijnse jood Philo hem’ de opperste weldoener’. Hij was de held die het onheil afwende, omdat hij de Helleense wereld wist te overwinnen welke veel gemeen had met de barbaren. Ook Israël kreeg met de Helleense cultuur te maken in de persoon van Antiochus IV Epiphanes.

Antiochus IV Epiphanes

Epiphanes betekent “verheerlijkte’, al werd hij achter zijn rug Epimanes genoemd; “waanzinnige”. Tijdens zijn schrikbewind van 3½ jaar (!) over Jeruzalem, liet hij een altaar voor de Griekse god Zeus (Jupiter bij de Romeinen) in de tempel plaatsen. Ook werd het leven vanuit het Wetboek van Mozes (de Torah) strafbaar gesteld en voor het bezit ervan, kon men de doodstraf krijgen. Alle vindbare exemplaren werden vernietigd. Voorts werd de Joodse offercultus verboden. In de Tempel werden varkens geslacht en in de heilige zalen hadden de heidenen gemeenschap met vrouwen. De Joden die zich tegen deze terreur verzetten werden op gruwelijke wijze gemarteld. Bovendien maakte Epiphanus zich meester van de tempelschatten. Zijn tirannie eindigde in 164 v. Chr., na een opstand onder leiding van de familie der Makkabeeën. Hij stierf als een waanzinnige. Een verslag van deze opstand en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd is te vinden in de boeken van de Makkabeeën. De Tempel werd ontdaan van alle Hellenistische attributen en opnieuw ingewijd. Deze gebeurtenis wordt tot op de dag van vandaag gevierd tijdens het Chanoekafeest.

Augustus verbrak de boeien die de mensheid lange tijd gevangen hielden. Augustus was natuurlijk geen echter verlosser, die was net geboren. Hierin is een parallel te zien met onze tijd. Ook nu wordt de wereld geconfronteerd met politieke en sociale stormen die zullen leiden tot chaos waardoor de wereld zal schreeuwen om een verlosser die de wereld moet verlossen van alle onrecht. Maar deze verlosser zal niet Jezus zijn:

Johannes 5:43Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”

Augustus was het die de steden bevrijdde, die orde schiep in de chaos (zoals de antichrist in eerste instantie zal doen); hij was de houder van de vrede die ieder gaf wat hem toekwam. Zijn grote tegenhanger was Jezus. Het was geen toeval dat Augustus en Jezus tijdgenoten waren; zij waren de vertegenwoordigers van twee verschillende geestelijke werelden.

Zoals gezegd was de onmiddellijke aanleiding voor de reis van Maria en Jozef naar Bethlehem de volkstelling. Bethlehem vormt ook het toneel van het verhaal van Ruth, die de stammoeder werd van David, die in dit dorp werd geboren. De profeet Micha kondigt in geheimzinnige bewoordingen-die men altijd heeft uitgelegd als betrekking hebbend op Jezus- de komst aan van één die zal heersen in de laatste dagen:

Micha 5:1 “En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Het onopgesmukte, sobere verslag van Lucas over de eerste dagen van Jezus’ leven werd zonder bijbedoelingen geschreven en is zo goed als zeker op feiten gebaseerd. Eeuwen lang heeft de kerk het volk voorgespiegeld dat Jezus op 25 december geboren is. Bijbels gezien is dat echter totaal niet aantoonbaar. Jezus, zal in geen geval in de koude wintermaand december in Bethlehem geboren zijn terwijl de herders buiten in het veld lagen met hun schapen. In Israël lieten de herders hun schapen nooit buiten in het open veld na oktober en voor februari - het weer was dan regenachtig en erg koud. Velen geloven dat Jezus rond het Loofhuttenfeest geboren moet zijn. In die tijd lagen de herders nog wel in het veld. De herders hielden hun kudden in de vruchtbare velden rondom Bethlehem toen een engel verscheen door wie Gods stem tot hen kwam:

Lucas 2:10-11En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.”

Lucas maakt melding van twee belangrijke gebeurtenissen: ‘Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot was ontvangen. Toen de tijd aanbrak waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moest worden, brachten zij het Kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren.

 Enkele onderwerpen uit de Covid-19 p(l)andemie’ klimaat-en vaccinatiezwendel

(5) Begrafenisondernemer ziet ‘enorme stijging’ van de sterfte onder jonge gevaccineerden

De Engelse begrafenisondernemer John O’Looney ziet een enorme stijging van de sterfte onder jonge gevaccineerden, zo zei hij tegen Polly Tommey in het programma Good Morning CHD. Hij zei verder dat er bij hem of zijn collega’s nog geen enkel kind is binnengebracht dat is overleden aan corona. Door je kind te laten vaccineren breng je het in groot gevaar, zei O’Looney. “Mensen moeten wakker worden,” benadrukte hij. “Ze euthanaseren nu mensen in Britse ziekenhuizen met midazolam zonder een coronatest af te nemen. Ze vermoorden mensen met remdesivir. Uit pathologisch onderzoek is verder gebleken dat er ontelbare spike eiwitten worden aangetroffen aan de binnenkant van de bloedvaten. Dit gaat uiteraard allerlei problemen veroorzaken zoals een gestremde bloedsomloop en het ontstaan van de vele bizarre ‘bloedklonters’.Ze weten wat het aanricht maar blijven er gewoon mee doorgaan.”

Een begrafenisondernemer uit Nieuw-Zeeland zegt dat 95 procent van de mensen die bij hem zijn binnengebracht kort voor hun overlijden een coronavaccin had gekregen. Brenton Faithfull werkt al 41 jaar als begrafenisondernemer. Recentelijk besloot hij zich uit te spreken over de relatie tussen de coronavaccins en overlijdens.“Het is overduidelijk, ze sterven binnen twee weken nadat ze de vaccinatie krijgen. Velen van hen lijken te zijn gestorven door anafylaxie, een reactie op de booster.”Anafylaxie is een allergische reactie die tot een anafylactische shock kan leiden. Zo’n reactie kan optreden na bijvoorbeeld een bijensteek of een injectie.“Ze sterven dezelfde dag of de dag na de coronavaccinatie. Dit is geen op zichzelf staand geval, het gaat om de meerderheid van de gevallen die bij ons zijn binnengebracht,” zei Faithfull in een interview. De begrafenisondernemer zei dat een man zijn vader ervan probeerde te weerhouden om het vaccin te halen, maar zijn zus bleef hem pushen. Toen de vader zwichtte onder de druk en de prik haalde, stierf hij vier dagen later. “Toen ik in augustus vorig jaar begon te tellen, was het de één na de ander. Toen ik bij 20 was, bleek dat 19 van hen binnen twee weken na het vaccin waren overleden,” zei Faithfull.

Talloze wereldvermaarde artsen zijn met bewijzen gekomen dat er een zeer reëel gevaar is dat mensen er aan overlijden. Onderzoeken hebben tevens uitgewezen dat de ingespoten spike-eiwitten op langere termijn enorme schade in het lichaam kunnen aanrichten. Het gaat om een zwaar delict van overheden en anderen die de covid vaccins propaganderen.

 

(6) De Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA) heeft positief geadviseerd over het inzetten van de coronavaccins van Pfizer en Moderna bij kinderen vanaf zes maanden.

Zij krijgen de prik van Pfizer in drie doses. Het vaccin van Moderna bestaat voor de jongste kinderen uit twee doses. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die bij oudere mensen. Uit onderzoek blijkt dat de voordelen groter zijn dan de risico’s, schrijft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op Twitter. “Dit hou je echt niet meer voor mogelijk, nu wil het EMA baby’s en kinderen gaan ‘beschermen’ met een mRNA-prik tegen een snotneus,” reageert de Belgische huisarts Frank Peeters. Raisa Blommestijn, presentatrice van Ongehoord Nieuws, voegt toe: “Misdadig en crimineel.” FVD-Statenlid Martin Bos haakt hierop in: “In één woord: misdadig!”Ook gezondheidswetenschapper Yvonne Simons vindt het prikken van kinderen crimineel. “Opdoeken die EMA, stelt mediadirecteur van Ongehoord Nederland Peter Vlemmix.“Voordelen groter dan de risico’s? Nog nooit stierf een kind aan corona. Wel aan de spuit. Neuroloog Jan Bonte zegt: “De ultieme machtsgreep van Big Pharma. Nu ook de EMA in haar macht. Voor kinderen zijn er helemaal geen voordelen en de langetermijnrisico’s zijn onbekend. Maar dat zal Big Pharma een worst wezen. Die kan nu ook veel geld verdienen aan kinderen.”Uit gelekte e-mails en documenten blijkt dat de EMA onder grote druk is gezet om het coronavaccin van Pfizer goed te keuren.

(7) Een week vóórdat het eerste coronavaccin werd goedgekeurd, kondigde de overheid de coronapas al aan

Een rapport dat eind 2019 is gepubliceerd door de Europese Commissie onthuld dat de EU al voor de coronapandemie werkte aan een ‘vaccinatiepaspoort’ voor alle EU-ingezetenen. Het voorstel komt voort uit een onderzoek dat de EU in 2018 liet uitvoeren naar onze houding tegenover vaccins, getiteld 2018 State of Vaccine Confidence. In diezelfde periode beweerde ‘factchecker’ NUcheckt dat beweringen over een Europees vaccinatiepaspoort ‘ongefundeerd’ zijn. Een week voordat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) het eerste coronavaccin goedkeurde, kondigde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een derde app aan die later het coronatoegangsbewijs bleek te worden. “Vooruitlopend op het politieke besluit’ moest de projectleider van VWS het vaccinatiebewijs voorbereiden. Het is vanaf het begin het plan geweest,” licht data-analist Cees van den Bos toe. Arts Paul van Hoek voegt hieraan toe: “Alle coronamaatregelen komen uit de koker van de zogenaamde antiterreureenheid van onze geheime dienst, namelijk de NCTV. De vraag is: door wie wordt de NCTV aangestuurd?”

Data-analist Daniël van der Tuin benadrukt dat de coronapas een ‘politieke wens’ was en dus al in december 2020 werd voorbereid. “Bij het Rijk was toen al bekend dat vaccins geen transmissie voorkomen. Dit werd later wel stellig beweerd door autoriteiten en influencers,” aldus Van der Tuin. Op woensdag 18 november 2020 deed toenmalig coronaminister Hugo de Jonge in de Tweede Kamer een aantal opmerkelijke uitspraken over het vaccinatiepaspoort. Hij zei dat je ‘heel erg moet oppassen’ met gedachten over een soort van vaccinatiepaspoort. “Voor je het weet ben je een soort impliciete drang aan het organiseren, waarmee je heel terughoudend moet zijn,” zei De Jonge. Het toppunt van desinformatie want het vaccinatiepaspoort kwam er gewoon.

Bij de ‘rijksbrede’ aanpak van ‘desinformatie’ waren alle sociale media betrokken, blijkt uit een onthullende presentatie die op 25 november 2020 is gegeven. Hoewel er toen nog weinig bekend was over de vaccins, wist men kennelijk wel wat desinformatie was. Er werd een Denktank desinformatie opgetuigd, evenals een appgroep desinformatie, een Vaccinatie-alliantie en een netwerk desinformatie vanuit de Rijksoverheid en terrorismebestrijder NCTV. De Denktank desinformatie is onderdeel van de Vaccinatie-alliantie en wordt aangestuurd door het ministerie van VWS. Zelfs Artsenfederatie KNMG bood hulp aan ter ondersteuning. “Onze overheid (aangestuurd door NCTV), die zelf geen idee had van wat de waarheid was, ging om tafel met social mediabedrijven. Dit om mensen die zogenaamd ‘niet’ de waarheid spraken ‘aan te pakken’. Zorgelijk,” reageert BVNL-bestuurslid Hans van Tellingen.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud