Uit het nieuws 30-11-2020

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

De Covid-19 reis naar de globalisering van de wereld (deel 4)

Vervolg Covid-19 stappenplan fase 2: Introduceer het vaccinatieprogramma. Zorg ervoor dat de voorstanders van vaccinatie, de tegenstanders ervan beschuldigen een bedreiging voor anderen te vormen en pas weer normaal te kunnen leven als iedereen het vaccin accepteert.

In 2021 zullen de marionetten van de sekte des doods de dwangmaatregelen van het Covid-19 stappenplan verder gaan opvoeren. De wereldbevolking zal te maken krijgen met nieuwe lockdowns, vaccinaties en testterreur. Deze nieuwe lockdowns zullen een ramp worden voor het Midden en Klein bedrijf (MKB). Wereldwijd zullen honderdduizenden bedrijven het loodje leggen en miljoenen mensen hun baan verliezen. Dat zal een dramatische toename van armoede en ziekte tot gevolg hebben, zoals nooit eerder in de geschiedenis is gezien. Ook de Agrarische sector zal er niet aan ontkomen mede vanwege de plannen zoals omschreven in Agenda 2030. Om de stikstofuitstoot te verminderen wil men ook de Nederlandse veestapel flink inkrimpen. Regeringspartij D66 heeft al aangegeven daar een groot voorstander van te zijn. Carola Schouten (ChristenUnie) heeft al een flinke stap in die richting gezet. Al die protesten van de boeren hebben geen enkele effect want de Agenda 2030 machthebbers willen ervan af. Het doel is de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont te verrijken. Maakt kennelijk totaal niet uit dat Monsanto op zijn zachtst gezegd een nogal discutabele reputatie heeft. Dit bedrijf heeft vele schikkingen moeten treffen als gevolg van haar schadelijke producten.

De machthebbers en hun marionetten lijken van pandemieën te houden. Het geeft hen de mogelijkheid om angst te zaaien en autoritaire controle uit te oefenen over de bevolking en om gehoorzaamheid af te dwingen. Wanneer je ze op het wereldpodium ziet acteren, genieten ze zichtbaar van de dictatoriale macht waarmee ze bezig zijn de bevolking in een dwangbuis te persen. Het is nog niet zo lang geleden dat openbare slavernij afgeschaft werd. Nu steekt deze drang om anderen te overheersen wereldwijd opnieuw de kop op, onder het mom van: “er is een pandemie, dus de hele mensheid moet zich nu onderwerpen aan ons gezag. Wij zullen voortaan je hele leven controleren, voor je eigen veiligheid.”

Vaccinaties is één van de volgende dwangmiddelen waaraan de wereldbevolking zich zal moeten onderwerpen. Ze zullen dat in eerste instantie presenteren als vrijwillig.

Coronavirus vaccine (illustrative)Maar zonder vaccin zal het leven zeer ongemakkelijk gemaakt worden. Zonder ‘vaccinatiecertificaten’ zullen uw vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Eerst is het nog vrijwillig maar vervolgens zullen ze ons dwingen ons lichaam te laten injecteren met een vaccin waarvan de consequenties niet te overzien zijn. Verplichte vaccinatie is bedoeld als openlijke controle over het lichaam en de geest van mensen (menselijke slavernij). Verplichte vaccinaties zijn echter volgens DE standaard code voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.

De grote vraag van velen is of ze direct al vanaf het eerste beschikbare vaccin zullen beginnen met het injecteren van een vaccin met mogelijk ernstige bijwerkingen. Want stel dat de eerste gevaccineerden allerlei nare ziekteverschijnselen gaan vertonen, dan zal de rest het niet meer willen hebben. De gedachte is daarom niet zo vreemd dat ze zullen beginnen met een vaccin waar de ontvanger nauwelijks last van zal hebben zodat iedereen de indruk zal krijgen dat er niets bijzonders met deze vaccins aan de hand is en daarom het volgende vaccin zonder probleem zullen accepteren.

Maar het kan natuurlijk ook best zo zijn dat ze van meet af aan beginnen met het toedienen van een vaccin met allerlei nare bijwerkingen. Vergeet niet dat alles wat ze ons tot dusver hebben aangedaan een misdaad tegen de menselijkheid is op een schaal met een omvang en impact zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is vertoond.

De kranten staan al dagenlang vol met jubelende verhalen over de opzienbarende resultaten van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Moderna is opgericht door een bioloog van Harvard, Derek Rossi. Deze figuur houdt zich vooral bezig met genetische manipulatie. BioNTech is verantwoordelijk voor de vaccinatietechniek van Pfizer en heeft de radicale mRNA-techniek ontwikkeld die wordt gebruikt om het nieuwe coronavaccin te produceren. Het bedrijf tekende in september 2019 een overeenkomst met wie anders dan de Bill & Melinda Gates Foundation. Volgens Pfizer is hun Covid-19-vaccin veilig en haalt het een effectiviteit van meer dan 95 procent. Maar zelfs de Nederlandse minister Hugo de Jonge heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat er Nano deeltjes in het Pfizer vaccin zitten en dat deze een ‘risico’ vormen, omdat het om nieuwe technologie gaat die nog nooit in goedgekeurde vaccins heeft gezeten. Desondanks ziet de overheid geen bezwaar om de levering van dit vaccin gewoon door te laten gaan. Maar of Nano deeltjes wel zo onschuldig zijn is maar zeer de vraag.

Hoe kan men trouwens een vaccin veilig noemen dat binnen een jaar is ontwikkeld? Normaal gesproken duurt het ontwikkelen van een -verondersteld werkend- vaccin tussen de 8 en 10 jaar, terwijl pas na 15 tot 20 jaar kan worden gezegd of een vaccin daadwerkelijk ‘veilig’ is. “U wordt bedonderd waar u bij staat” schreef huisarts Martin Voerknecht op Linkedin. Zijn bericht werd echter al binnen twee uur verwijderd. Logisch want dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid. Hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor de staat gevaarlijk worden geacht.

Nederland heeft op voorhand deals gesloten met maar liefst zes verschillende vaccinontwikkelaars waaronder Pfizer/ BioNTech (8 miljoen bestellingen) Moderna (3.1 miljoen) AstraZeneca (11.7 miljoen) Johnson&Johnson (7.8 miljoen) Sanofi&GSK (11.7 miljoen) CureVac (8.8 miljoen) in totaal 51.1 miljoen vaccins voor 17 miljoen Nederlanders. Dat betekent dat ze van plan zijn ons minimaal drie keer te vaccineren.

Bill Gates. 7 miljard vaccinaties, tel uit de winst.

De Nederlandse (nieuwe Wereldorde) premier Rutte houdt nog steeds vol het vaccineren niet verplicht te willen stellen. Maar Hugo de Jonge heeft daar een aanvulling op: ‘Mensen die een coronavaccin nemen, hebben straks mogelijk voordelen ten opzichte van niet-gevaccineerden. U moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie. Of dat bepaalde risicogroepen inderdaad weer méér mogen omdat ze al een vaccinatie hebben gehad. Als er een vaccin komt dat ouderen en kwetsbaren heel goed beschermt, dan biedt dat natuurlijk weer fantastische kansen om maatregelen voor jongeren te versoepelen.”

Dus ouderen of wie dan ook, die zich niet laten vaccineren kunnen straks aangewezen worden schuldig te zijn aan het niet versoepelen van maatregelen voor bijvoorbeeld jongeren. De ‘complotdenkers’ blijken keer op keer gelijk te krijgen. Intussen zei de Jonge ook nog in het kabinet: “we moeten de derde golf zo lang mogelijk voor ons uit duwen.” Logisch toch! Hij weet precies wat er komen gaat!

VVD-Kamerlid Hayke Veldman zei op woensdag 19 november tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer dat zijn partij voor een indirecte vaccinatieplicht is. Dat betekent dat mensen die het coronavaccin weigeren bijvoorbeeld niet naar een concert mogen of niet naar binnen kunnen in een bibliotheek of overheidsgebouw. Kamerlid Van Haga noemde het ‘onvoorstelbaar’ dat de VVD vóór een indirecte vaccinatieplicht is, zo liet hij op Twitter weten.

En zo helpen allerlei gasten mee de Nederlandse bevolking een vaccin aan te praten waarvan men totaal geen idee heeft wat de mogelijke consequenties zijn. Velen vragen zich namelijk af of de vaccins wel zo veilig zijn als de vaccinfabrikanten en de overheden ons willen doen geloven want talrijke medische verslagen en tijdschriften berichten over gevaarlijke bijwerkingen.

Het vakblad The International Journal of Clinical Practice heeft een studie gepubliceerd waarin – mede op basis van wetenschappelijke literatuur en eerdere studies – wordt gewaarschuwd dat de Covid-vaccins het immuunsysteem kunnen beschadigen. De auteurs dringen er op aan dat de bevolking bewust wordt gemaakt van de niet onaanzienlijke potentiële gevaren voor de gezondheid die de in de maak zijnde Covid vaccins met zich meebrengen. De auteurs van de studie wijzen er op dat vaccins de neiging hebben een antilichaam-afhankelijke versterking te veroorzaken. Kort gezegd betekent dit dat het vaccin niet uw immuniteit tegen infectie versterkt, maar u juist ernstig ziek kunt worden dan wanneer u zich niet laat vaccineren.

Zoals gezegd heeft Nederland vaccins besteld bij onder meer Moderna en AstraZenica. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in het vaccin van AstraZeneca foetuscellen verwerkt zijn van 14 weken oude geaborteerde baby’s.

Het middel dat Moderna aan het ontwikkelen is, is gelijkaardig aan dat van Pfizer. Het gaat in beide gevallen om een vaccin van het genetische type. Het juridisch team van Del Bigtree en zijn organisatie ICAN  heeft met veel moeite via een gang naar de rechter een samenvatting van de resultaten van de eerste testfase van het Moderna vaccin boven water weten te krijgen. Volgens deze samenvatting heeft 70 procent van de deelnemende menselijke proefkonijnen in meer of mindere mate last gehad van bijwerkingen.

Volgens Del Bigtree zal eenieder die deze ruim 300 paginagrote samenvatting doorspit absoluut geen coronavaccin van, in dit geval, Moderna willen. Wie dat rapport zelf wil doorspitten kan dat hier doen. Moderna, en uiteraard de overheid, hebben liever dat je dit rapport niet uitpluist, omdat zij vinden dat dit nergens voor nodig is, want als zij zeggen dat het vaccin veilig is, dan is dat immers zo! Klinische onderzoeken laten zien dat meer mensen symptomen kunnen krijgen en in het ziekenhuis worden opgenomen door Moderna's mRNA covid-19-vaccin dan door een theoretische infectie.

Honderden Britse zorgmedewerkers hebben een groep gevormd die tegen vaccinaties, mondkapjes en het uitvoeren van coronatests is. In korte tijd sloten zich meer dan 250 medewerkers van de Britse gezondheidszorg NHS aan bij de privégroep op Facebook. Onder hen zijn verpleegsters, assistenten, laboratoriummedewerkers, medewerkers van verpleeghuizen en een huisarts, schrijft The Times. De krant stuitte op berichten waarin het coronavaccin van Pfizer en BioNTech wordt vergeleken met ‘vergif’.Oud-verpleegster Kate Shemirani, die zei dat de pandemie een complot is om een deel van de bevolking te doden, werd in juli geschorst. Datzelfde geldt voor Mohammed Iqbal Adil, een chirurg die zei dat Covid-19 een hoax is.

Het blijkt dat bij Pfizer informatie heel moeilijk of onmogelijk te verkrijgen is. Het gebrek aan data is zeer zorgwekkend,” zegt Peter Doshi, assistent-professor farmacologische zorg aan de faculteit farmacologie van de University of Maryland. “Het enige wat we momenteel hebben, is een krantenkop van Pfizer.” De inhoud van alle bestelde vaccins is door Hugo de Jonge gebombardeerd tot staatsgeheim. Een woordvoerder van De Jonge zegt dat de geheimhouding een verplichting is die vanuit de Europese Commissie is opgelegd. Veelzeggend hierbij is dat de vaccin producenten zijn vrijgesteld van vervolging en van welke aansprakelijkheid dan ook. Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. Opvallend is ook het coronavaccin van Pfizer bij -70 graden Celcius moet worden vervoerd. Een gewone griepprik bewaart men doorgaans bij 2 tot 8 graden boven het vriespunt. Waarom moet dit speciale vaccin zo koud bewaard worden? Omdat het geen gewoon vaccin is. Het coronavaccin van Pfizer bevate RNAse, een enzym wat het DNA van mensen verandert.

 

Hugo de Jonge heeft een stappenplan opgesteld voor de vaccinatie in Nederland. Hij wil geen kritiek meer horen over de aanstaande vaccins en dreigt zelfs actief te zullen optreden tegen desinformatie over het vaccin op sociale media. Een team van experts zal zich hiermee bezig gaan houden. Dat betekent dat iedereen die het lef heeft nog iets negatiefs over het vaccin te vertellen, zal worden aangepakt. Daar gaan wij dus naar toe. Het volledig monddood maken van tegenstanders. Met de coronawet die op 1 december van kracht zal worden, hebben deze lieden een blancovolmacht in handen om de bevolking verder te terroriseren. Zij hebben teveel macht gekregen maar zijn druk bezig hun hand te overspelen.

Ook het testen van de bevolking zal verplicht worden gesteld. Een meer dan schandalig voorbeeld hoe ver ze gaan in hun terreur tegen de burgerbevolking, is dat in Groot-Brittannië het leger zelfs wordt ingezet om coronatests uit te voeren. Kinderen worden getest zonder toestemming van hun ouders. Elk individu krijgt een ‘unieke barcode’ en iedereen die positief test, wordt ‘geïsoleerd’. De Broadgreen International School in Liverpool kreeg de ‘eer toebedeeld’ om samen met de Britse gezondheidsinstantie PHE een proefproject te lanceren. De plannen zijn uitgewerkt in een brief die je hier kunt downloaden. In de brief valt te lezen dat het Britse leger alle leerlingen en medewerkers gaat testen. Ouders die willen dat hun kind niet getest wordt, moeten dat schriftelijk aangeven. Maar, zo zegt de schooldirecteur, het is belangrijk dat we voor de volle 100 procent meewerken aan dit systeem, dat ‘erop gericht is om onze gezondheid te beschermen’.

Ook in Duitsland worden dit soort testen toegepast. Dat ondervond een lagere school in de stad Aurich waar gezondheidsautoriteiten gekleed in een soort maanpakken binnenvielen en daar alle leerlingen gingen testen of ze wilden of niet. De ouders waren niet op de hoogte gesteld en sommige leerlingen vluchtten zelfs de school uit via de ramen. Een dergelijke test mag alleen worden uitgevoerd nadat de ouders toestemming hebben gegeven en daar was in dit geval geen sprake van. In deze video hoor je meer over de achtergronden en een interview met een moeder van één van de kinderen uit de klas. Ook zij zegt van niets te weten en er is ook haar nooit toestemming gevraagd. De school beweert dat ouders niet bereikbaar waren. Meerdere ouders hebben aangegeven dat ze met 100% zekerheid weten dat school hen absoluut niet heeft geprobeerd te bereiken voor toestemming.

De Nederlandse Minister Arie Slob (CU) van Onderwijs wil dat er ook op Nederlandse scholen een proef komt met coronasneltesten, zo zei hij in een Kamerdebat. Als het gebruik van sneltests is goedgekeurd, zouden leerlingen aan de voordeur getest kunnen worden. Slob wil op deze manier het aantal besmettingen op scholen ‘beperken.“Je kunt bij de voordeur gaan testen, met enige regelmaat. Dan weet je: hebben leerlingen corona ja of nee? Zo ja, dan kunnen ze per direct in quarantaine en kunnen ze klasgenoten niet meer besmetten.” Leerlingen krijgen dan ‘een aantal keren per week een wattenstaafje in hun neus geduwd. Wat deze figuur hier voorstelt is werkelijk niet te geloven! En zo werkt ook de CU keer op keer trouw mee aan de uitvoering van het satanische Covic-19 stappenplan.

Velen zitten niet te wachten op een coronavaccin waaronder arts Elke de Klerk: “Ik heb al heel veel schade gezien door vaccins.”Hoe kunnen we ons een weg banen uit deze crisis? “Als we gewoon allemaal opstaan en zeggen ‘we doen dit niet meer’, dan is het gewoon klaar.” Zij zegt contact te hebben met een hele grote groep artsen en verpleegkundigen. Langzamerhand hoor je van steeds meer artsen een tegengeluid.

Oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl is kritisch over veel medicijnen en vaccins. “Daar is alle reden voor,” zegt hij in gesprek met het RD. “Bijwerkingen van medicijnen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 3.” Hij is niet van plan een coronavaccin te halen zodra het beschikbaar is. Vooral de belangenverstrengeling rond vaccins is Bijl een doorn in het oog. “In de Gezondheidsraad zitten nog steeds mensen die banden hebben met de farmaceutische industrie.”Deze binding beïnvloedt onderzoeken, stelt de oud-huisarts. Hij noemt als voorbeeld viroloog Ab Osterhaus, de voorzitter van de European Scientific Working group on Influenza, die vrijwel dagelijks in talkshows te zien is met het zaaien van pandemiepaniek en het aandragen van onzinnige oplossingen. Bovendien blijkt deze figuur groot voorstander van een totale lockdown. “Hij verspreidt al decennialang doemscenario’s bij virusinfecties, terwijl hij forse belangen heeft in bedrijven die vaccins produceren.

Verplichte vaccinaties zijn volgens de standaardcode voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid. Iedereen die denkt dat verplichte vaccinaties er nooit zullen komen, kan maar beter naar de vele tekenen aan de wand kijken. De New York State Bar Association (NYSBA), een van de twee machtigste juristenverenigingen, dringt er bij alle 50 staten openlijk op aan om in 2021 minstens twee Covid vaccinaties verplicht te stellen, te beginnen met medewerkers in de gezondheidszorg en studenten. De NYSBA vindt dat iedereen zich moet onderwerpen aan de overheid en de zogenaamde ‘wetenschappelijke consensus’ over vaccins, en dat de rechten van het individu, evenals ook de rechten van ouders, daaraan ondergeschikt dienen te worden gemaakt.

Degenen die het vaccin weigeren zullen te maken krijgen met vaccinterrorisme. Zo pleitte op 13 augustus op Fox News, Dr. Marc Siegel ervoor om ongevaccineerde kinderen van een gele button te voorzien met de tekst ‘no hugs please’, zodat iedereen meteen kan zien dat ze bij de verkeerde categorie mensen horen. In 2019 eiste deze figuur dat mensen die vaccins weigeren zouden moeten worden aangeklaagd en gevangen gezet, inclusief artsen die weigeren aan vaccinatiecampagnes mee te doen. De film ‘Plandemic – Indoctornation’ onthult de drijvende krachten achter de vaccinatieagenda. De rol van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), Bill Gates, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Anthony Fauci, de mainstream media, de hightech-bedrijven van Silicon Valley, de farmaceutische industrie en vele anderen die betrokken zijn bij de plandemie komen aan de orde.

Duizenden artsen,hoogleraren en professoren die met wetenschappelijke feiten de corona-gekte weten te weerleggen, worden door de marionetten van de machthebbers met in hun kielzog de angsthazen genegeerd en als viruswaanzinnigen gekwalificeerd. Artsen en zorgmedewerkers die straks de bevolking van het vaccin moeten voorzien met onbekende stoffen, maken zich daar zorgen over. Zij realiseren dat zij zich mogelijk schuldig maken aan lichamelijk letsel.  Zij lopen het risico later vervolgd te worden wegens het toebrengen van ernstige schade aan de gezondheid van misschien wel miljoenen mensen.

 

Hugo de Jonge wil dat iedere Nederlander zich minstens eens per maand laat testen op corona, ook als er geen klachten zijn. Dat doel moet per maart volgend jaar haalbaar zijn, zei hij. In januari komen er eerst twee proeven met grootschalig, veelvuldig testen. Het zijn een soort religieuze rituelen geworden. Het zal na verloop van tijd duidelijk worden wie er bij deze nieuwe sekte hoort en wie niet. Voor hun waan blijft het virus altijd en overal aanwezig, zijn de volgelingen van deze doctrine bereid om alle persoonlijke vrijheden op te offeren en hun ‘religieuze leiders’ klakkeloos te volgen in wat ze wel en niet mogen doen. Zelfs Marion Koopmans van het Outbreak Management Team (OMT) bevestigde op 26 november in de podcast Virusfeiten wat deskundigen en politici al maanden roepen, namelijk dat de coronatest geen besmettingen aantoont.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud