Uit het nieuws 30-08-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Het lijkt wel alsof er een heel leger aan demonen op aarde is neergedaald

 

Vaccinatiedwang is gewetensdwang en schendt de lichaamsvrijheid van een ieder. Het berooft mensen van hun persoonlijke vrijheid en door deze vaccinaties aan te nemen verliest de mens de zeggenschap over eigen lichaam en geest. Mensen worden geïnjecteerd met een aanvalswapen, gericht op onze cellen om zoveel mogelijk schade aan te richten. De gevestigde media en overheid worden volkomen kritiekloos gevolgd terwijl berichten van tientallen echte wetenschappers steevast worden weggezet als complottheorieën. De hele wereld werkt met één stem om alle mensen op aarde te vaccineren, precies zoals Bill Gates voorspelde dat zou gebeuren. Inmiddels is het volkomen duidelijk dat het niet om vaccins gaat maar om genetische manipulatie. Dag na dag sterven er mensen die waarschijnlijk nu nog gewoon in leven zouden zijn geweest als ze zich niet hadden laten overhalen de spuit te nemen.

 

We leven te midden van Bijbelse profetieën die in vervulling gaan. Het lijkt wel alsof er een heel leger aan demonen op aarde is neergedaald.Overal wordt verwarring gesticht en elke keer als de leiders hun mond open doen vliegen de leugens ons om de oren. Er is sprake van een opeenvolging van regelrechte leugens en verzinsels die worden gebruikt om verreikende beleidsbeslissingen te rechtvaardigen die in de loop van de afgelopen 18 maanden letterlijk het leven van mensen wereldwijd hebben verwoest. "Nepwetenschap" wordt gebruikt om illegale dwangmaatregelen te rechtvaardigen. Velen vragen zich af waarom er geen uitvoerige openbare debatten worden gevoerd over de dwangmaatregelen die door de overheden aan de wereldbevolking worden opgelegd. Het antwoord is simpel: er wordt door een bende satanische machthebbers een plan uitgevoerd om de hele wereldbevolking te onderwerpen en daar passen openbare debatten niet in.

 

Ondanks de voortdurende propaganda om zich te laten vaccineren die dagelijks de huiskamers binnenkomt, blijken er toch nog heel wat mensen die er welbewust en weloverwogen voor kiezen zich niet te laten inspuiten met de aan hen opgedrongen experimentele mRNA-Covid-19 injectie, die onder de misleidende benaming “vaccins” wordt opgedrongen. Er bestaat absoluut geen enkele noodzaak voor deze vaccinaties. Het zijn maatregelen die als onaanvaardbaar en immoreel moeten worden aangemerkt. Een groot aantal vooraanstaande wetenschappers en artsen waaronder dokter Simone Gold, roepen op om het vaccineren stop te zetten. Dr. Chris Shaw, een expert in neurologie, vaccins en de effecten van toxische elementen (vooral omdat ze verband houden met autisme) waarschuwt dringend voor de neurologische schade die wordt veroorzaakt door injecties met spike-eiwitten die als 'vaccins' worden bestempeld.

 

De Amerikaanse cardioloog en internist Peter McCullough, die hoofdredacteur is van twee medische tijdschriften, zegt dat gedwongen massavaccinatie van mensen zal worden gezien als één van dodelijkste medische fouten uit de geschiedenis. “Op allerlei plekken – van overheidsagentschappen tot scholen en universiteiten – worden mensen verplicht om zich te laten vaccineren, hoewel daar geen uitbraken zijn. Het vaccin is helemaal niet veilig,” benadrukte McCullough. “Mensen krijgen hier geen informatie over. Er wordt simpelweg gezegd: ‘Neem het vaccin’. Het lijkt haast alsof dit gaat over gehoorzaamheid, dwang of controle. De bevolking wordt in feite gedwongen een prik te halen.” Deze oproepen worden onderdrukt door de mainstream media en genegeerd door de officiële autoriteiten. Mocht er op termijn inderdaad sprake zijn van massale sterfte door de vaccinaties zoals diverse vermaarde deskundigen beweren, dan zullen de verantwoordelijken hiervoor nooit toegeven dat dit door de vaccinaties komt want dan kunnen ze beschuldigd worden van genocide en daar staat de doodstraf op.

Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Dat gebeurt door middel van afgedwaalde herders, door het manipuleren van de media en door de diverse satanische samenzweringsorganisaties. Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie. Ze spreken over het "Ware Licht" dat zal komen maar het is niets anders dan satans misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het echte Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, Gods koninkrijk op aarde onder leiding van Jezus. Hij is de enige die kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"

Het christendom lijkt zich meer en meer over te geven aan een cultuur die verzadigd raakt met antwoorden uit de occulte wereld. Ze weten de ware God niet meer te onderscheiden van een heel leger aan valse goden en afgoden. Ook in Laodicéa waren ze, op een enkeling na,  Jezus’ liefde kwijt. Toch bleef Jezus’ roepstem uitgaan, omdat er mogelijk ook in deze gemeente nog een enkeling te vinden zou zijn, die Hem toch nog een plaats in zijn hart wilde geven: Indien iemand naar mijn stem hoort”. Ook in onze tijd lijkt het alsof er nog maar enkelen zijn die Zijn stem horen. En hen is toegezegd dat zij met Hem op Zijn troon zullen zitten en dat zij in Zijn heerschappij zullen delen. De uitspraak van Jezus, dat Hij de gemeente van Laodicéa uit zijn mond zal spuwen is niet een waarschuwing, maar iets dat Hij zal doen. De gemeente van Laodicéa lijkt voor Jezus een misselijkmakende zaak. Natuurlijk zijn er ook in de hedendaagse kerken en gemeenten eerlijke kinderen Gods te vinden die Gods Woord serieus nemen en in afwachting leven van de terugkomst van Jezus. Vandaag lijken echter velen aangetast door de lauwe geest van Laodicéa.

Valse leraren hebben het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich gelaten. Ze hebben een keuze gemaakt tegen God en zijn handlangers van satan geworden. En zo zijn er vele predikers die zich voordoen als Godgeleerden, maar spreken als de draak.

The Prophetic Voice: 15 - Looks Like A Lamb, Speaks Like A Dragon - YouTubeJohannes zegt het zo: 1 Johannes 2:19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn”. Mede door toedoen van allerlei dwaalgeesten leven vele ‘christenen’ in volledige onwetendheid over Gods plannen met onze aarde en over de ware bedoeling van het Koninkrijk van God.

De verachting van Gods Woord en afgoderij nemen hand over hand toe. De tarwe zal spoedig gereed zijn voor de graanschuur. De tarwe en het onkruid, welke vanaf het eerste tijdperk tot heden naast elkaar zijn opgegroeid, zal worden geoogst. Met alle macht richt de valse gemeente haar aandacht op de plannen van Klaus Schwab en trawanten en heulen ze mee zoals ook in Nederland te zien is getuige de rol van de partijen die zich christelijk noemen. Maar er komt een moment in de nabije toekomst dat de tarwe en het onkruid niet meer naast elkaar zullen groeien. Niet langer zal het onkruid de zegeningen van God ontvangen vanwege de aanwezigheid van het koren, omdat het tarwe weggenomen zal worden en de toorn van God zal worden uitgegoten in het zesde zegel. Gelukkig zijn er vandaag nog vele gelovigen die zich niet door allerlei kerkelijke en politieke dwaalgeesten die onder invloed staan van de satanische Great Reset kliek en door hen geïntroduceerde genderwaanzin laten beïnvloeden en trouw blijven aan Gods Woord.

Daniël 12:10Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.”

 

De terreur gaat de hele wereld over. Dit tijdperk zal er in eindigen, dat God de hele aarde zal doen schudden en een oordeel zal uitspreken over allen die liefdebanden hebben aangeknoopt met de macht van het geld (de Mammon) en de wereld van de duisternis.

 

Regeringen over de hele wereld gebruiken de Covid-19 p(l)andemie om massale angst aan te jagen

 

Onder hen is ook de Canadese dictator Justin Trudeau. Deze Great Reset trekpop deed zorgwekkende uitspraken tijdens een campagnebezoek in Calgary.“Als je niet gevaccineerd wilt worden, dan is dat je keuze. Maar denk niet dat je dan in een vliegtuig of een trein kunt stappen,” zei Trudeau, terwijl op de achtergrond gejuich klonk. Volgens hem brengen mensen die zich niet laten inenten gevaccineerden in gevaar.“Ik wil dat jullie met je buren en vrienden praten. Praat met mensen die nog twijfelen om zich te laten vaccineren. Zeg tegen ze dat ze zich moeten laten vaccineren, zodat we onszelf beschermen, onze gemeenschappen beschermen en onze kinderen beschermen, die nog niet gevaccineerd kunnen worden. Dat is wat we moeten doen,” aldus premier Trudeau. Bekende geluiden trouwens die ook in Nederland regelmatig te horen zijn.

 

Justin Trudeau

Zijn speech doet veel wenkbrauwen fronsen. “In Canada is de nieuwe Hitler opgestaan. En ik bedoel dat absoluut letterlijk. Een ijzingwekkende newspeak speech waarin Trudeau de meerderheid probeert te overtuigen dat apartheid en fascisme democratisch zijn,” schrijft onderzoeksjournalist Patrick Savalle.“Ik vraag me af wat schokkender is: een premier die dit voorstaat of mensen die juichen wanneer dit wordt gescandeerd,” voegt jurist Raisa Blommestijn toe. “Daarbij lijkt het begrip van het idee van ‘vrije keuze’ bij veel mensen volledig zoek: een keuze is per definitie niet ‘vrij’ als allerhande negatieve consequenties – zoals niet reizen per trein of vliegtuig – volgen. Dat beïnvloedt de keuze en is een vorm van indirecte dwang.” Regeringen over de hele wereld gebruiken de Covid-19 p(l)andemie om massale angst aan te jagen met hulp van gekochte hersendode figuren uit de reguliere media

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud