Uit het nieuws 29-08-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

(1)Op 16 augustus 2022 werd in Duitsland de rode loper uitgelegd voor PLO-leider Mahmoud Abbas voor een officieel bezoek aan bondskanselier Olaf Scholz.

(2)Wat is toch de reden dat de internationale gemeenschap al jaren bereid is om de ĎPalestijnení in de watten te leggen- en IsraŽl als bezetter van Palestijns land af te schilderen?

(3) Na de alles verwoestende bombardementen in de jaren í90 lijkt ServiŽ opnieuw terecht gekomen in een door het Westen gecreŽerde cyclus van geweld

(4) Een groep van 11 internationale advocaten, een rechter en topexperts waarschuwen de mensheid voor de grootste bedreiging waarmee onze wereld ooit te maken heeft gehad.

(5) De Amerikaanse techondernemer Steve Kirsch schat dat wereldwijd zoín 12 miljoen mensen zijn gedood met de coronaprikken.

(6) Wob-stukken: overheid lanceerde jaar voor corona denktank om vaccins te pushen en critici aan te pakken

 

(1) Op 16 augustus 2022 werd in Duitsland de rode loper uitgelegd voor PLO-leider Mahmoud Abbas voor een officieel bezoek aan bondskanselier Olaf Scholz.

 

Aan het einde van de gezamenlijke persconferentie van de twee werd Abbas gevraagd of hij zich bij IsraŽl wilde verontschuldigen voor de terroristische aanval op de IsraŽlische atleten tijdens de Olympische Spelen van 1972 in MŁnchen, waarbij 11 leden van de IsraŽlische Olympische delegatie werden vermoord door Fatah's Zwarte September terreurorganisatie. De Palestijnse bendeleider onthield zich van het veroordelen van deze aanval maar kwam wel met monsterachtige leugens dat IsraŽl sinds 1947 '50 bloedbaden' en '50 Holocaust' heeft gepleegd tegen het Palestijnse volk.

 

In plaats van de leugenaar tegen te spreken, zette Scholz zijn koptelefoon af, schudde hem de hand en verliet de kamer met hem. Geen woord van kritiek over deze uiterst smerige relativering van de Holocaust. Achteraf zei Scholz zich bijzonder te hebben geŽrgerd over de uitspraak van de PLO-leider. Op woensdag 17 augustus schreef hij op Twitter: "Ik walg van de buitensporige opmerkingen van de Palestijnse president (geen president: zijn mandaat eindigde formeel al op 9 januari 2009 ) Mahmoud Abbas. Voor ons Duitsers in het bijzonder is elke relativering van de eigenheid van de Holocaust "ondraaglijk en onaanvaardbaar". Ik veroordeel elke poging om de misdaden van de Holocaust te ontkennen.Ē Nietszeggende woorden zoals blijkt want na de smerige antisemitische laster van Abbas, liet Scholz weten een bedrag van maar liefst 340 miljoen euro aan de PLO-terreurbende over te willen maken. Duitsland behoort al jaren tot de grootste financier van de ďBende van Ram-allahĒ die zich ten doel heeft gesteld IsraŽl van de kaart van Midden-Oosten te verwijderen. Wat een schandaal! Woorden schieten tekort.

 

Duitslands grootste krant Bild noemde het de Ďergste Holocaust-relativering die een staatshoofd ooit heeft geuit in het kantoor van de bondskanselier.íStaatshoofd van wat? Van een land? Abbas is niet het staatshoofd van een land! Abbas is de leider van de terreurorganisatie PLO.

 

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz schudt de hand van de terreurbaas met bloed aan zijn handen van talloze onschuldige IsraŽlische burgers

 

Dat Abbas niet reageerde op de aanslag op de IsraŽlische atleten in MŁnchen is niet verwonderlijk want in de autobiografie "Palestine: From Jeruzalem to Munich", schrijft Abu Daoud dat Mahmoud Abbas de financier van deze terreuroperatie was. Ook Jasser Arafat bleek daar een aandeel in te hebben gehad. Later ontkende hij echter dat Abbas iets geweten zou hebben over de werkelijke bestemming van het geld. Maar deze uitspraak zal zonder enige twijfel onder druk van hogerhand zijn gebeurt.

Abbas staat al jaren bekend als een Holocaust revisionist. Dat wordt goed duidelijk in zijn in 1982 geschreven boek "The Other Side: the secret Relationship between Nazism and Zionism". In die tijd volgde hij een opleiding aan de Patrice Loemoemba Universiteit in Moskou. In dat boek schreef hij onder meer dat er niets klopt van het verhaal dat er 6 miljoen Joden in Hitlers vernietigingskampen zijn omgebracht. Hij beschuldigt de Joodse autoriteit ervan dat het ten tijde van het Britse mandaat over Palestina, actief meewerkte aan de Shoah door de redding van Europese Joden te saboteren.

 

Tevens verkondigd hij de na de oorlog ontstane complottheorie dat machtige Joden met de nazileiders zouden hebben samengewerkt om het leed en het aantal Joodse slachtoffers aan te dikken om zodoende de stichting van de Joodse staat te rechtvaardigen. Volgens Abbas was het logisch dat de Joodse autoriteit meer steun kreeg voor het oprichten van een Joodse staat als men een groter aantal slachtoffers zou kunnen noemen. Abbas heeft deze smeerlapperij nooit teruggenomen, ook niet toen hij ging onderhandelen met IsraŽl. Integendeel. In een recent interview in het Arabisch, zei Abbas dat hij nog wel zestig boeken zou kunnen schrijven over de samenwerking tussen de nationaalsocialisten en de zionisten.

 

In een ongelooflijk antisemitische tirade op 30 april 2018 beschuldigde Abbas de Joden ervan, zelf schuld te hebben aan hun eigen bijna-uitroeiing in de nazi-Holocaust. In een onsamenhangende toespraak tot de Palestijnse Nationale Raad in Ram-allah, benadrukte Abbas dat de Shoah niet het gevolg was van antisemitisme van de nazi's, maar eerder van het 'sociale gedrag, (het heffen van) rente en financiŽle zaken' van de Joden. Het was weer ouderwets antisemitisch gebazel wat de terreurbaas ten gehore bracht. Het doel was om zijn toehoorders ervan te overtuigen dat het Joodse volk niet het recht heeft om in het Heilige Land te leven, en blijkbaar ook niet het recht om te leven.

Abbas met beide handen wild gebarend tijdens zijn Ďgeschiedenislesí tegenover de samenkomst van de Palestijnse Nationale Raad [beeldbron: AFP/Abbas Momani]

Onder verwijzing naar Holocaust-ontkenner Robert Faurisson, vroeg hij zich ook af of gaskamers werden gebruikt om Joden te doden, en schreef: "Met betrekking tot de gaskamers, die zogenaamd waren ontworpen voor het vermoorden van levende Joden: een wetenschappelijke studie gepubliceerd door professor Robert Faurisson uit Frankrijk ontkent dat de gaskamers waren voor het vermoorden van mensen, en beweert dat ze alleen waren voor het verbranden van lichamen, uit bezorgdheid voor de verspreiding van ziekten en infecties in de regio." In een toespraak in 2018 voor de Palestijnse Nationale Raad in Ram-allah zei Abbas dat de slachtingen waaraan Europese joden vanaf de 11e eeuw tot de Holocaust waren onderworpen niet waren omdat ze jood waren, maar 'vanwege hun functie in de samenleving, die te maken heeft met woeker, banken, enzovoort." Bovendien heeft Abbas eremedailles toegekend aan personen die artikelen publiceerden die antisemitisme en Holocaustontkenning bevatten.

Na de verontwaardiging over de uitspraken van Abbas in Duitsland, publiceerde Bakr Abu Bakr, een voormalig lid van Fatah's Revolutionaire Raad en voormalig columnist voor het PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, een artikel in het online dagblad alwatanvoice.com en op zijn persoonlijke Facebook pagina waarin hij de opmerkingen van Abbas rechtvaardigde.

Net als Duitsland verwelkomde ook Nederland PLO-leider Abbas en zijn voorganger Jasser Arafat met alle egards. In het najaar van 2001 werd de Ďpeetvader van de terreurí Arafat met een leger van 22 lijfwachten en zijn Ďkaffyaí geplooid in de vorm van de kaart van IsraŽl op zijn hoofd, hartelijk door Wim Kok (PvdA) en de minister van BuZo, Van Aartsen in Nederland ontvangen.

 

Arafat was juist in die tijd al jaren bezig alle Oslo-afspraken met voeten te treden en riep hij regelmatig in toespraken op de staat IsraŽl te willen vernietigen. Er kwam geen enkele reactie van de beide Nederlandse bewindsvoerders. Schuldig aan honderden doden van de door hemzelf uitgeroepen 2e intifada, was voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers geen beletsel hem te ontvangen. Vanzelfsprekend sprak de terreurbaas zijn waardering uit voor de Nederlandse steun aan hem en zijn Ďvolkí en drong er verder op aan te helpen de ďwrede oorlog van IsraŽl tegen de ĎPalestijnení te stoppenĒ.

Van 29 t/m 1 juli 2011 was Abbas in Nederland op bezoek waar hij werd ontvangen in het gebouw van de Eerste Kamer en zelfs een ontmoeting had met Koningin Beatrix op Paleis Huis ten Bosch. In zijn toespraak in de Senaat benadrukte Abbas te streven naar de vorming van een ĎPalestijnse staatí naast IsraŽl. In werkelijkheid is de PLO onverkort uit op de totale vernietiging van IsraŽl maar dat bleek voor het grootste deel van de Nederlandse parlementariŽrs geen punt van discussie. Alleen JoŽl Voordewind van de ChristenUnie beschuldigde Abbas ervan ďgeweld te tolereren en zelfs te promotenĒ.CDA-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel sprak van een goede sfeer ďHet CDA steunt de tweestatenoplossing waarbij beide volken, die beide lijden, in vrede naast elkaar kunnen levenĒ en dat terwijl Abbas nooit bereid is geweest de vernietiging van de staat IsraŽl uit het PLO- handvest te verwijderen.

Zonder enige beperking volgt Abbas de doelstellingen zoals in deze statuten van dit handvest zijn opgenomen. Abbas noemt IsraŽl al jaren de ďZionistische vijand en zegt de strijd (lees terrorisme) tegen IsraŽl nooit te zullen opgeven. Nooit wordt hij daar door de diverse Europese regeringsleiders op aangesproken. Op 27 november 2010 had hij al besloten officieel de erkenning van IsraŽl als het thuisland van de Joden definitief te weigeren. Ook besloot hij dat het nieuwe islamitische ĎPalestinaíĒJodenvrijĒgemaakt dient te worden. En deze figuur werd in Nederland door de Koningin en de politieke elite ontvangen!De enige goede weg van deze bendeleider naar Den Haag had naar het Internationale Gerechtshof moeten zijn.

Maar niets van dat alles want op 29 oktober 2015 werden Abbas en trawanten opnieuw met alle egards door de Nederlandse regering ontvangen. Mark Rutte ontving hem op het Catshuis en hij mocht zelfs op audiŽntie bij de koning. Diverse onbenullen in de Tweede kamer spraken van een uniek moment om een bijdrage te leveren aan het vredesproces tussen IsraŽl en de Palestijnen. Wat voor vredesproces? Deze figuur is net als zijn voormalige terreurmaatje Arafat, doordrenkt van Jodenhaat en racisme. Dat staat centraal in de ideologie van de PLO. Het gaat hen maar om ťťn ding: oorlog en terreur tot de staat Israel vernietigd is en alle Joden zijn gedood.

(2)Wat is toch de reden dat de internationale gemeenschap al jaren bereid is om de ĎPalestijnení in de watten te leggen- en IsraŽl als bezetter van Palestijns land af te schilderen?

 

Dat Duitslands grootste krant Bild de Palestijnse terreurbaas Ďstaatshoofdí noemt is wat zo ongeveer alle leiders van landen, internationale organisaties, mainstream-media en vele anderen ook doen. Het is een flagrant misleidende kreet die naast Abbas Ďpresidentí te noemen, eindeloos wordt herhaald. Dat kan voor een deel gebaseerd zijn op gebrek aan kennis over het conflict tussen IsraŽl en wat men de Palestijnse Autoriteit noemt, maar het is waarschijnlijker dat ze opzettelijk zijn bedoeld om het publiek te misleiden en de staat IsraŽl in diskrediet te brengen. Er bestaat geen "staat Palestina" onder de soevereine staatsentiteiten van de wereld en heeft ook in het verleden nooit bestaan. Dus is Mahmoud Abbas geen staatshoofd noch president.

 

Wel is het zo dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) sinds 1974 de status van waarnemer in de Verenigde Naties heeft als een erkende nationale bevrijdingsbeweging. Dat gebeurde ondanks dat het PNC (Palestinian National Council) in CaÔro het zogenaamde "Fasenplan" aannam wat moest leiden tot de vernietiging van de Joodse staat. In dit plan dat in 1988 nogmaals werd bekrachtigd en verder ontwikkeld, werd het proces omschreven dat moest leiden tot de bevrijding van heel ĎPalestinaí. Een van de doelen was de internationale wereld te mobiliseren teneinde druk op IsraŽl uit te oefenen de zogenaamde "bezette gebieden" aan het PLO-bewind over te dragen. Arafat oogstte al snel succes want in oktober 1974 werd op de Arabische topconferentie in Rabat de PLO door de Arabische staten unaniem erkend als wettige vertegenwoordiger van het ĎPalestijnseí volk.

Op 17 november 1974 kreeg Arafat de gelegenheid de Algemene Vergadering van de VN toe te spreken. Gestoken in uniform beklom hij het spreekgestoelte en betitelde hij IsraŽl als imperialistisch, racistisch en kolonialistisch. In zijn hand hield hij een takje van een olijfboom, en zei dreigend: "Laat deze olijftak van de vrede niet uit mijn hand vallen." Toen hij zijn anderhalf uur durende geraaskal had beŽindigd kreeg hij een daverende ovatie van de aanwezigen en oogstte hij groot diplomatiek succes in zijn streven de wereldopinie aan zijn zijde te krijgen.

Jasser Arafatís PLO terreurorganisatie door de VN gelegaliseerd

Hij beloofde de wereld af te zien van het gebruik van geweld en langs de weg van vreedzame middelen te komen tot een oplossing van de geschillen met IsraŽl. Maar de wereldburgers wiens geest niet door deze plechtige beloften was versluierd, zagen al spoedig dat hij bezig was met het opbouwen van legerkampen in Zuid Libanon om van daaruit het noorden van IsraŽl met Katoesja-raketten te beschieten en terreuracties te ondernemen. Gedurende Arafats aanwezigheid in Libanon liet hij naar schatting 4000 Katoesja-raketten op doelen in het noorden van IsraŽl afvuren waarbij veel slachtoffers te betreuren waren en de plaats Kiryat-Shmona zwaar werd getroffen.

In 1974 gaf hij opdracht tot het vermoorden van Joodse schoolkinderen in o.a. Avivim en Maíalot. Deze aanslag werd uitgevoerd door een cel van de terrorist Naif-Hawatmeh waarbij 26 IsraŽlische kinderen om het leven kwamen en 70 anderen gewond raakten. Leden van Hawatmehís organisatie hadden destijds een school in de stad Maíalot bestormd en bezet, om hiermee de vrijlating van PLO-gevangenen te bevorderen. IsraŽls voormalige premier Golda MeÔr huilde toen zij de Joodse babyís zag liggen die door de terroristen uit de bovenramen van een flatgebouw naar beneden waren gesmeten. Bij een andere inval vanuit Libanon op de kibboets Shamir in het noorden van Galilea, verschansten terroristen zich in een kindercrŤche en doden drie vrouwen en een baby. Een van de bloedigste aanslagen vond plaats op de kustweg tussen Haifa en Tel Aviv in maart 1978, de Costal Road Terror Attack. Hierbij werden 35 IsraŽliŽrs door Arafats terroristen vermoord.

Vanaf 1975 hebben PLO-terroristen of organisaties met nauwe banden met deze terreurbeweging, zeshonderd (600) internationale, al dan niet geslaagde aanslagen ondernomen in ongeveer 70 landen. Een belangrijk deel van alle door de PLO gepleegde terreurdaden vond plaats onder leiding, of in opdracht van Arafat.

Tot de dag vandaag doet de PA verwoede pogingen om erkenning te krijgen als een volwaardige, stemgerechtigde lidstaat van de Verenigde Naties maar dat is tot dusver nooit gelukt. Bovendien hebben de Verenigde Naties niet de juridische bevoegdheid om staten op te richten, maar alleen om staten toe te laten tot het lidmaatschap op aanbeveling van de Veiligheidsraad. De Palestijnse leiding is nooit in staat geweest om aan de VN-Veiligheidsraad aan te tonen dat een Palestijnse entiteit voldoet aan de universeel erkende criteria voor een eigen staat. In een poging om deze hindernis te omzeilen, heeft de Palestijnse leiding geleidelijk haar waarnemersstatus uitgebreid en opgewaardeerd, en zelfs de benaming van haar staat gewijzigd in waarnemerdelegatie naar ďPalestinaĒ. Dit werd bereikt door het initiŽren van een reeks politieke resoluties in de Algemene Vergadering van de VN, die met een automatische meerderheid werden aangenomen. Dergelijke resoluties zijn echter niet bindend en niet gezaghebbend. Deze Palestijnse politieke oefening in de AVVN culmineerde in 2012 in een andere niet-bindende en niet-gezaghebbende resolutie, aangenomen door dezelfde automatische politieke meerderheid, om hun status op te waarderen tot een "waarnemerstaatĒ binnen de Verenigde Naties, maar geen staat met de naam Palestina!

 

Helaas heeft een internationale gemeenschap die maar al te bereid is om de Palestijnen in de watten te leggen, zich toegestaan ​​om hen politiek te verwennen en mee te gaan in dergelijke fictie. Maar deze fictie heeft niets veranderd aan het feit dat de Palestijnse status in de Verenigde Naties die van een waarnemer is. Daarom vormt de door de Palestijnse leiding van alternatieve titels zoals ďThe State of PalestineĒ of ďPalestinian National AuthorityĒ een duidelijke en opzettelijke schending van de Palestijnse toezeggingen krachtens de ondertekende overeenkomsten met IsraŽl, evenals een poging om vooruit te lopen op de uitkomst van de onderhandelingen over de permanente status van de gebieden.

Waarom nodigen Europese leiders de PLO-bendeleider Mahmoud Abbas, leugenaar en landrover toch steeds weer opnieuw uit zoals in dit geval door Duitse bondskanselier Olaf Scholz en blijven ze deze bende financieel ondersteunen? Al jarenlang negeren ze de ďPalestijnseĒ bloedsprookjes en haat! Waarom doen ze dat? Is dat omdat ze zo van die fake-Palestijnen houden of giert de ordinaire Jodenhaat nog steeds door de Europese aderen en willen ze hiermee hun afkeer van de staat IsraŽl laten zien.

(3) Na de alles verwoestende bombardementen in de jaren í90 lijkt ServiŽ opnieuw terecht gekomen in een door het Westen gecreŽerde cyclus van geweld

De verwoestende bombardementen 'Operation Allied Forceí door de Verenigde Staten/NAVO onder leiding van de Amerikaanse president (Slick Willie) Bill Clinton in de jarení90, op ServiŽ en Montenegro zijn de geschiedenis in gegaan als een gruwelijke oorlogsmisdaad. ServiŽ lijkt inmiddels opnieuw terecht te zijn gekomen in een nieuwe crisis want de Europese Unie en de NAVO spannen opnieuw samen om de bevolking van ServiŽ af te snijden van hun banden met Moskou. Het westerse doel is om de Balkan volledig onder NAVO-invloed te brengen en de Russische invloed te bemoeilijken.

JFC NAPLES | 16 - Operation Allied ForceHet lot van ServiŽ was onlosmakelijk verbonden met het lot van het voormalige JoegoslaviŽ, opengereten en verdeeld tijdens de Bosnische Burgeroorlog midden jaren 90 en de daaropvolgende Kosovocrisis eind jaren 90. Tijdens de onderhandelingen in het Franse Rambouillet probeerden het Westen (lees: de NAVO) en Rusland de Servische Joegoslaven en de Kosovaren tot een akkoord te dwingen. Beide partijen sputterden tegen, hoewel de ServiŽrs nog het meest geneigd leken om toe te geven. Op ťťn belangrijk punt na; ze willen geen NAVO troepen op hun grondgebied, en juist dat was de harde eis van de NAVO, dat een 28.000-man sterk ďVredeslegerĒwilde stationeren.

Na de falende onderhandelingen ging de NAVO direct tot actie over. Eerst probeerde het via een VN-resolutie een militair ingrijpen te wettigen, maar Rusland en China verklaarden dat ze hierover een veto zouden uitspreken. Daarna besloot de NAVO om buiten de VN om hun bombardementen op ServiŽ los te laten, onder het mom van een humanitaire interventie. Volgens het officiŽle discours moest de militaire interventie ďeen humanitaire catastrofeĒ voorkomen of ďeen genocideĒ op de Albanese bevolking in de Servische provincie Kosovo voorkomen.

Om de publieke opinie achter zich te krijgen en zo een flagrante schending van het internationaal recht te rechtvaardigen, nam de NAVO zijn toevlucht tot intense propaganda. 'Fake news', soms totaal onwaarschijnlijk, werd inderdaad zonder enige voorzichtigheid overgenomen door de meeste grote media. Zo werden de aantallen dode en verdwenen burgers toegeschreven aan de Servische en Joegoslavische troepen, exponentieel opgedreven (men had het over 100.000 doden en 500.000 verdwenen personen). In de mijn van Trepča werden zogezegd zelfs ďduizendenĒ Albanezen geŽxecuteerd en verbrand in ďovens geÔnspireerd op AuschwitzĒ, enzovoort. Dit alles bleek achteraf niets anders dan Fake news. Het is waar dat het Joegoslavische leger en de Servische politie talrijke oorlogsmisdaden gepleegd hebben in Kosovo, waaronder executies van burgers en de verdrijving van honderdduizenden Albanezen tijdens de bombardementen. De omvang van deze misdaden bleek echter in geen enkele verhouding te staan van de exponentieel opgedreven aantallen. De echteoorlogsmisdaden vonden plaats tijdens de NAVO-bombardementen.

Nadat de Rambouillet onderhandelingen over de toekomstige status van Kosovo waren mislukt, gaf op 23 maart 1999 de secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana opdracht tot de lancering van luchtoperaties met goedkeuring van de Amerikaanse president Bill Clinton. Clinton noemde de bombardementen een ďHumanitaire interventieĒ en ďbelangrijk voor de Amerikaanse nationale belangenĒ.De Amerikaanse Generaal Wesley Clark, leidde de bombardementen. Wesley Clark heeft in zijn boek ďModern WarfareĒ toegegeven dat de planning en de voorbereidingen voor de oorlog al in de zomer van 1998 aan de gang waren en in augustus 1998 voltooid waren. Wat eigenlijk impliceert dat Rambouillet nooit echt een kans van slagen heeft gehad. Op dezelfde dag gaf de Russische premier Yevgeny Primakov , op weg naar Washington, opdracht om zijn vliegtuig om te draaien nadat hij op de hoogte was gesteld van de aanstaande lancering van Operatie Allied Force.

De NAVO-luchtaanvallen op JoegoslaviŽ (ServiŽ en Montenegro) begonnen de volgende dag, 24 maart. Vanaf dat moment tot 10 juni 1999 gooide de NAVO 31.000 bommen op ServiŽ. Dat gebeurde met 1150 gevechtsvliegtuigen, voorts werden er 1300 kruisraketten gelanceerd, 37.000 (verboden) clusterbommen. Er is 22.000 ton bommen ingezet waaronder op 112 locaties wapens met verarmd uranium en andere munitie. ďVerarmd UraniumĒ(VU) in wapens. VU is een afvalproduct dat overblijft na de productie van kernwapens en energie opwekking in kerncentrales. De Amerikanen hebben ontdekt dat munitie waarin VU is verwerkt zeer hard is en een veel groter doordringend vermogen heeft dan Ďnormaleí munitie waardoor het uitermate geschikt is om er tanks en bunkers mee te verwoesten. VU wordt verwerkt in kruisraketten, verschillende soorten bommen, granaten, mortieren ,landmijnen, kogels en voor de bepantsering van onder meer tanks. Overal waar deze bommen zijn en worden ingezet, wordt een verhoogde radioactiviteit waargenomen. Volgens diverse onderzoekers en medische deskundigen zijn de gevolgen van het gebruik van VU catastrofaal, en zijn de landen die deze wapens gebruiken, bezig met een gruwelijke misdaad tegen de menselijkheid.

De man van 31.000 bommen op voormalig JoegoslaviŽ

Kortom er werd een gruwelijke oorlogsmisdaad gepleegd met enorme verwoestingen en verlies van mensenlevens. Meer dan 2500 mensen werden gedood, waarvan meer dan 1500 burgers en 12.500 mensen raakten gewond. Er werden niet alleen militaire installaties, maar ook bruggen, fabrieken en zelfs 69 scholen gebombardeerd. Een derde van de elektriciteits- en energiecapaciteit van het land werd vernietigd. Er is geen stad in ServiŽ die niet het doelwit van de NAVO was. De omvang van de structurele schade was: 25.000 huizen en flats, 470 km wegen, 595 km spoorwegen, 14 vliegvelden, 39 ziekenhuizen en medische centra, 19 kinderdagverblijven, 176 culturele objecten en 82 bruggen. Totale kosten van de vernietiging meer dan 100 miljard dollar. Ook het gebouw van de Chinese Ambassade werd geraakt wat veel irritatie heeft opgeroepen bij de Chinezen.

Na diplomatieke inspanningen hielden de bombardementen en de agressie op met de ondertekening van het Militair Technisch Akkoord van Kumanovo (MacedoniŽ) op 9 juni, dat voorzag in de terugtrekking van het Joegoslavische leger uit Kosovo binnen drie dagen. Met de steun van de VS, de NAVO en de meerderheid van de EU-staten heeft Kosovo in 2008 zijn onafhankelijkheid uitgeroepen! De op 23 maart 2022 overleden Madeleine Albright was mede verantwoordelijk voor de bombardementen van de NAVO op het voormalige JoegoslaviŽ in de Kosovo oorlog. In Kosovo waren ze zo blij met haar inbreng in deze oorlog dat ze een monument voor haar hebben opgericht.

Inmiddels lijkt de crisis rond Kosovo weer te escaleren. De huidige crisis is uitgelokt door de etnisch Albanese premier van Kosovo, Albin Kurti, die aanvankelijk de in meerderheid Servische bevolking in het noorden van de regio wilde dwingen om vanaf 1 augustus Kosovaarse nummerplaten en identiteitspapieren te aanvaarden, en om de toegang tot de provincie te verbieden of tijdelijke papieren af te geven aan reizigers met Servische nummerplaten en documenten. In september 2021 probeerde Kurti een soortgelijke stunt uit te halen, wat een crisis veroorzaakte waarbij de lokale ServiŽrs in Noord-Kosovo wegversperringen organiseerden en de Kosovaarse politie naar verluidt Servische burgers in elkaar sloeg en intimideerde, terwijl de autoriteiten in Belgrado het Servische leger in hoogste staat van paraatheid brachten en gevechtsvliegtuigen over de administratieve grens tussen ServiŽ zelf en Kosovo lieten vliegen.

De politie van Kosovo maakte bekend dat ze de grensovergangen Bernjak en Jarinje voor het verkeer hadden afgesloten vanwege wegblokkades op deze wegen. De wegversperringen zijn naar verluidt opgezet door lokale ServiŽrs die protesteerden tegen maatregelen die Kosovo van de ene op de andere dag zou invoeren. De politie meldde dat er op meerdere locaties op hen is geschoten. Er werden geen gewonden gemeld. De spanningen zijn er het hoogst sinds de Kosovo-oorlog van 1998-1999.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 Ďp(l)andemieí en vaccinatiezwendel

 

(4) Een groep van 11 internationale advocaten, een rechter en topexperts waarschuwen de mensheid voor de grootste bedreiging waarmee onze wereld ooit te maken heeft gehad

 

Het gaat om de agenda van het vestigen van wereldheerschappij onder het mom van pandemieŽn, klimaatverandering en andere georkestreerde crises. De getuigen zijn experts van het hoogste niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het Britse en Amerikaanse leger, de Britse geheime diensten, de Britse elites, Pfizer, de CDC en andere toonaangevende entiteiten. Ze presenteerden hun bewijs voor een groep van elf internationale advocaten en een rechter tijdens historische Grand Jury-procedures.

 

LawyersToen begin 2020 het Wuhan-virus de wereld in zijn grip kreeg en de autoriteiten dat omdoopten in de fake Covid-19 pandemie, herkende Dr. Reinier FŁellmich onmiddellijk dat er sprake was van fraude. Hij startte een groot strafrechtelijk onderzoek en interviewde meer dan 200 experts uit alle wetenschapsgebieden. De beste experts van de meest opmerkelijke internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de Britse inlichtingendiensten, het Amerikaanse leger, enzovoort, getuigden tijdens de Grand Jury-sessies.

 

Ze onthullen bewijs van een crimineel complot om de hele wereld aan totalitaire controle te onderwerpen, onder het mom van pandemieŽn en andere georkestreerde crises. De methoden die worden gebruikt om dit doel te bereiken, zijn door de overheid geleide operaties van mind control, psychologische manipulatie en hypnose. Deze worden uitgevoerd via de reguliere nieuwsmedia, die volledig wordt gecontroleerd door de financiŽle elites die achter deze wereldwijde operatie zitten. Wie denkt dat de Covid-19 P(l)andemie definitief voorbij is, zal dit najaar tot de ontdekking komen dat het allemaal nog veel erger zal worden dan de dwangmaatregelen waar ze ons eerder me hebben geconfronteerd.

 

(5) De Amerikaanse techondernemer Steve Kirsch schat dat wereldwijd zoín 12 miljoen mensen zijn gedood met de coronaprikken.

 

Officieel zijn er 6,45 miljoen Ďcoronadodení.Volgens berekeningen sterft er 1 persoon op iedere 1.000 prikken die worden gezet.ďWe doden dus ontzettend veel mensen, maar de wereldleiders kijken de andere kant op en zwijgen, terwijl wij worden doodgegooid met berichten over mensen die Ďonverwachtsí zijn gestorven,Ē schrijft Kirch. Het CDC, het Amerikaanse RIVM, heeft er geen verklaring voor. Honderden medewerkers van het CDC weten wat er speelt, maar spreken zich niet uit omdat ze bang zijn hun baan te verliezen, weet Kirsch. Zelfs de mensen die ontslag hebben genomen, zwijgen als het graf. ďHet is echt verbazingwekkend,Ē benadrukt hij. Kirsch loofde 1 miljoen dollar uit aan eenieder die kan aantonen dat zijn berekening niet klopt. Niemand meldde zich. Eerder kwam Mathew Crawford uit op 411 sterfgevallen per miljoen doses. Volgens de schatting van Crawford zijn er ongeveer vijf miljoen mensen gedood met de coronavaccins.

 

Diverse andere onderzoeken laten zien dat de sterfgevallen als gevolg van de injecties meerdere miljoenen bedragen. Het voorspelbare aanstaande verloop onder de geÔnjecteerden moet nog komen. Onder medici die zich serieus en ongecensureerd met de materie hebben bezighouden, is een consensus ontstaan dat het biowapen in een vaccinflesje met het verstrijken van de maanden en jaren het immuunsysteem van de miljoenen mensen die het geÔnjecteerde mRNA in hun bloed hebben gekregen, geheel uitschakelt.

 

Zoals u weet heeft de Nederlandse overheid met een intensieve reclamecampagne voor een volslagen onbetrouwbaar farmaceutisch product dat frauduleus doorgaat voor een vaccin, er alles aan gedaan de Nederlandse burger ervan te overtuigen dat er helemaal niets aan de hand is met de spuit. Zo noemde Hugo de Jonge die tijdens Corona-Psyop handelde als minister van Medische Zorg, de eerste onderzoeken naar het coronavaccin succesvol. Later omschreef hij de gifspuit als 'het beste dat ons kon overkomen'. Even een prikkie halen en klaar is kees maar dit prikkie blijkt niets anders dan genetische manipulatie. Hij vergeleek nogal lacherig het inspuiten met de gifspuit met het eten van een frikandel.

(6) Wob-stukken: overheid lanceerde jaar voor corona denktank om vaccins te pushen en critici aan te pakken

Een jaar voor de corona-epidemie heeft de overheid de Denktank Desinformatie opgericht. Daarin zetelen 35 Ďexpertsí die het publiek op social media en tv beÔnvloeden over vaccins. Ze werken daarbij samen met instanties als het RIVM, de GGD en het Lareb, en techbedrijven zoals Facebook en Google. Dat blijkt uit vrijgegeven Wob-documenten die zijn bestudeerd door data-analisten DaniŽl van der Tuin en Cees van den Bos. De Denktank Desinformatie houdt zich bezig met het ondermijnen van kritische geluiden over vaccins op social media en in de reguliere media. Ondanks de vele inspanningen, waaronder het debunken van berichten, het opheffen van accounts, het verwijderen van berichten en videoís en het op grote schaal wegfilteren van kritische geluiden met algoritmes is de denktank niet geslaagd in haar doel: de vaccinatiegraad voor het Rijksvaccinatieprogramma is namelijk met ťťn tot twee procentpunt gedaald. Opmerkelijk: voor het verwijderen van accounts heeft onze overheid een heus Ďescalatiekanaalí bij de techbedrijven tot haar beschikking.

Uit verschillende officiŽle bronnen komt naar voren welke instanties betrokken zijn bij het voorkomen en ontmaskeren van Ďdesinformatieí via de Denktank Desinformatie. In ieder geval de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het RIVM zijn actieve deelnemers. Ook bijwerkingencentrum Lareb en de GGD zijn actief in de denktank. Ironisch genoeg was het juist coronaminister Hugo de Jonge die voortdurend onjuiste informatie verspreidde. Zo beweerde hij in het najaar van 2021 dat er sprake was van een Ďepidemie van ongevaccineerdení. Daar was echter aantoonbaar geen sprake van. Van der Tuin en Van den Bos constateren dat de denktank niet is ingezet om gezondheidsredenen, maar om het regeringsbeleid rond coronavaccins uit te dragen en te verdedigen door kritische stemmen aan te pakken.ďLiegen voor geld,Ē reageert onderzoeksjournalist Patrick Savalle. ďWie zijn het? Ik heb zo wel mijn vermoedens.ĒBVNL-bestuurder Hans van Tellingen voegt toe: ďZorgelijk. De overheid zet hard in op desinformatiebestrijding en, naar het lijkt, onrechtmatig volgen van mensen, maar verspreidt zelf juist veel informatie die aantoonbaar niet klopt.Ē

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud