Uit het nieuws 29-03-2021

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

In Spanje demonstreren politieagenten al geruime tijd tegen de regering

In Spanje demonstreren politieagenten al geruime tijd tegen de regering, de mondkapjesplicht en vaccins, en vóór vrijheid. De beweging waar zij deel van uitmaken Police for Freedom, is inmiddels ook actief in andere landen, waaronder Nederland. De Nederlandse tak wordt geleid door Dennis Spaanstra, die 30 jaar voor de politie en marechaussee heeft gewerkt. Hij was 15 jaar werkzaam bij de ME en als rechercheur moest hij moordzaken oplossen. Hij is nog altijd betrokken bij de organisatie. Toen de financiële crisis uitbrak, kreeg Spaanstra het gevoel dat er iets niet klopte. Hij zag dat de corporaties steeds machtiger werden en dat de wereld in rap tempo veranderde. Tijdens de coronacrisis zag hij hoe vrijheden van ons werden afgenomen en hoe ons land veranderde in een totalitaire, marxistische staat.

Police For Freedom 🇳🇱 (@PolForFreedom) | TwitterDe oud-ME’er was getuige van het politiegeweld bij demonstraties tegen de coronamaatregelen en zag een hele andere ME dan de organisatie waar hij voor werkte. Hij besloot contact op te nemen met oud-collega’s en die verbaasden zich ook over de beelden. Spaanstra wil een mars organiseren met politieagenten en veteranen, met name de wat oudere mensen, die ‘doorhebben wat er gebeurt’. Hij wil daarnaast contact opnemen met de slachtoffers van het politiegeweld en hoopt dat zij willen meelopen in de mars, om een statement te maken. Politieagenten zij aan zij met slachtoffers. Volgens de oud-politieman zijn de maatregelen disproportioneel. “We hebben een avondklok, maar er is geen pest-achtige ziekte: er zijn geen verlaten dorpen en er liggen geen lijken in de straten,” zegt hij in deze video tegen Henna Maria, die aan de wieg stond van Police for Freedom. De eerste mars in Nederland staat gepland  op 10 april.

Ondertussen trekken de Politieverhoren van BPOC2020 steeds meer de aandacht!  De BPOC2020 heeft inmiddels 13 transcripties van politieverhoren gepubliceerd. Door elke dag een verhoor te plaatsen wil de commissie steeds weer de aandacht op deze schrijnende situaties vestigen. Ook de Nationale Ombudsman heeft het oog op de politieverhoren laten vallen, getuige het telefonisch verzoek die de organisatie heeft gekregen om de namen van de politiefunctionarissen aan hen door te geven. In overleg met de politieagenten hebben zij daar terecht geen gehoor aan gegeven. De Ombudsman staat dicht bij een overheid die niet het vertrouwen geniet van deze agenten. Ook misdaadverslaggever John van den Heuvel van de Telegraaf heeft BPOC2020 benaderd. Na zijn artikel getiteld "Me-ers hebben toch ook mensenrechten", waarin hij Amnesty International populisme verwijt t.a.v. hun zorgen over het buitenproportionele politiegeweld tegen demonstranten, zien de commissie en de politieagenten geen reden John van den Heuvel in een interview te woord te staan.

Nog steeds melden zich nieuwe politieagenten bij de BPOC2020. Klik ook hier. Zie ook hier hoe journalist Arnold Karskens op zondag 28 maart door de politie wordt afgevoerd tijdens een demonstratie op het museumplein in Amsterdam. “De politie is niet meer te vertrouwen”. Dat zijn de woorden van een gewetensbezwaarde agent die zijn verhaal heeft gedaan bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, in de hoop dat zijn verklaring zal leiden tot een onderzoek en verandering. De agent, die al 14 jaar bij de politie werkt, zegt zich zorgen te maken over het extreme geweld en de grofheid tegen burgers die de coronamaatregelen overtreden en mensen die demonstreren. Het broeit binnen de politie, onthult de agent, die anoniem wil blijven omdat zowel collega’s als de commissie worden bedreigd. “Het wantrouwen jegens elkaar is groot. Niemand vertrouwt elkaar.” Wapengebruik ligt dan op de loer. Er gaan straks doden vallen, let op mijn woorden.” Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief staat de teller van geïnterviewde agenten op 56. Uiteraard worden ook van de nieuwe verhoren de transcripties online gezet.

Bilderberg/World Economic Forum,/WHO/ GPMB, Sigrid Kaag (D66) wil Great Reset plannen verder uitvoeren

De kiezers die op Kaag, de enge D66-partij hebben gestemd, zullen nog uit een hele nare droom wakker worden als ze ontdekken wie deze Kaag werkelijk is. Zij is niets anders dan een puppet van de Bilderbergers (2018-2019) en Klaus Schwab, de man die de hele wereld wil resetten en veranderen in een monsterachtige dictatuur waarin de overgebleven mens slechts zal figureren als slaaf van de Babylonische machthebbers. Een dictatuur waar Gods Schepping plaats zal moeten maken voor eugenetica en ontmenselijking. Met hun stem op Kaag hebben zij gekozen voor handhaving van alle dwangmaatregelen die in het voorjaar van 2020 door Rutte&CO zijn ingevoerd. Ze stemmen voor vaccinaties waarvan de gruwelijke gevolgen volgens diverse deskundigen na enige tijd in een oncontroleerbaar monster zal veranderen. Kaag wil dat ingeënte mensen meer vrijheden krijgen en daarom moet er een vaccinatiebewijs worden ingevoerd. Zij zal samen met Rutte verder gaan met het ontwrichten van onze samenleving door de verwoestende Great Reset plannen verder uit te voeren. De beperking van de grondrechten zal worden voortgezet en op termijn nog verder worden aangescherpt.

 

Naast haar rol in de raad van toezicht van het World Economic Forum: “Ik ben lid van een stroom van denkers bij het World Economic Forum’ is zij ook lid van de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), een tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die zich bezighoudt met pandemieën en uitbraken. Kaag is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het GPMB-protocol in Nederland, terwijl zij tegelijkertijd directielid is van een panel dat ditzelfde protocol heeft samengesteld én dat toezicht houdt op de mondiale uitvoering. Door het GPMB wordt een beleid opgelegd die geen enkele rekenschap aflegt aan een land. Beleid dat ook nog tegen alle voortschrijdende inzichten in met starheid wordt uitgevoerd. Het GPMB orgaan schreef in april 2019 dat de wereld onvoldoende voorbereid is op een pandemie. Nog geen jaar later brak er een pandemie uit.

 

Naast al deze petten is Kaag sinds 26 oktober 2017 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III. Zij werkte ooit voor de incompetente, geldverkwistende anti-Israëlkliek UNRWA, het agentschap van de Verenigde Naties die alle Palestijnse nakomelingen van zogenaamde vluchtelingen opgesloten houdt in kampen. De terroristenvereerder is getrouwd met de Palestijn Anis al-Qaq, een vertrouweling van de voormalige terreurmiljardair Jasser Arafat. Anis al-Qaq was namens de Palestijnse terreurorganisatie PLO ‘Onderminister van Planning’. Dat was onder meer in de tijd dat Jasser Arafat zijn wandelende zelfmoordbommen naar Israël stuurde om onschuldige Israëlische burgers op te blazen. Ook beroept zij zich in interviews geregeld op haar goede relatie met de Shi’itische terreurorganisatie Hezbollah en blijkt tevens voorstander van de anti-Israëlische boycotbeweging (BDS). Dat allemaal belette Rutte niet haar voor de functie van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan te stellen op een ministerie waar uiterst vertrouwelijk met informatie moet worden omgegaan, denk aan de internationale samenwerking inzake terrorismebestrijding.

 

Sigrid Kaag naast Naim Qassem (de tweede man van de islamitische terreurorganisatie Hezbollah).

 

Nederland steunde jarenlang in het geheim Syrische terroristen die zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden, met onder meer pick-ups, uniformen en satellietapparatuur. De laatste jaren kwam dat geld uit potjes die onder Kaag vielen. Ook financierde zij de moordenaar van het 17-jarige Israëlisch meisje Rina Shnerb. Deze moordenaar was namelijk in dienst van de door Nederland gesubsidieerde Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Bovendien had deze moordenaar zelfs van de Nederlandse diplomatieke missie een pasje gekregen als ‘medewerker van een partnerorganisatie van de Nederlandse vertegenwoordiging’.

Tot dusver liggen Rutte&CO nog volledig op schema wat betreft de uitvoering van het Covid-19 stappenplan en de Great Reset

De huidige coronamaatregelen blijven voorlopig van kracht. Rutte sprak van een domper. Een uitzondering geldt voor de avondklok want die zal in verband met de ramadan en zomertijd vanaf 31 maart een uur later ingaan. Rutte noemde dat een bestuurlijke afweging en om ernstig over te komen liet hij de bekende lach achterwege. Logisch dat er geen ruimte is voor versoepelingen want het Covid-19 stappenplan en de Great Reset moeten gewoon doorgaan. Tot dusver liggen Rutte&CO en ook de wereldleiders nog volledig op schema wat betreft de uitvoering. De Nederlandse bevolking is met ongekende dwangmaatregelen geconfronteerd waaronder verwoeste bedrijven, beperking tot de gezondheidszorg door behandelingen en operaties uit te stellen, depressies onder mensen die het niet meer zien zitten, werkloosheid en massale armoede en talloze mensen die wegkwijnen in totale isolatie en eenzaamheid. De “pandemie” heeft dat niet gedaan, de trekpoppen van Klaus Schwab  hebben dat gedaan. Al het leed van de lockdown was volledig voorspelbaar en opzettelijk opgelegd. Klik ook eens hier hoe Kamerlid Wybren van Haga (FVD) tijdens het coronadebat aandacht vraagt voor de ‘onbegrijpelijke maatregelen’ van Rutte&CO.

In oktober 2020 deed een Canadese klokkenluider het hele plan uit de doeken over hoe de wereldleiders de Grote Reset willen doordrukken. Naarmate de vaccins worden uitgerold, zullen alle virusuitscheidingen, mutaties en vaccinletsels worden toegeschreven aan een “derde golf” die een hoger sterftecijfer en een hogere infectiegraad omvat. Iedereen die het niet eens is met de vaccins, wordt het recht ontnomen om vrij te reizen en wordt ofwel vastgehouden in de isolatiecentra of wordt gecontroleerd op huisarrest totdat ze ermee instemmen om eraan te voldoen. Wat de Canadese klokkenluider meldt komt nagenoeg overeen met het Rockefeller Covid-19 stappenplan:

“In de loop van het voorjaar/zomer zullen de overheden de volledige controle overnemen van voedsel en brandstof en zorgen voor beperkingen op toeleveringsketens waardoor er toenemende voedseltekorten zullen ontstaan. De wereldeconomie zal geleidelijk aan instorten. De staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand zal worden afkondigd. Publieke kritiek tegen de maatregelen van de overheden zal blijvend met harde hand neergeslagen worden waarbij zelfs het leger ingeschakeld zal worden. Ook zal het leger checkpoints opstellen in grote stedelijke gebieden en wegen om te controleren of mensen zich wel aan de dwangmaatregelen houden. Tegenstanders zullen worden neergezet als de grootste publieke vijanden van degenen die bereid zijn zich te onderwerpen. kissinger, voedsel als wapen

Alles gaat richting geweld – gepland, gecalculeerd geweld. Tegenstanders van de Great Reset monsters zullen worden beschouwd als een “bedreiging voor de volksgezondheid” of “vijand van de staat” Nog altijd denken mensen dat wij in Nederland in een democratie leven terwijl wij in werkelijkheid slachtoffer zijn geworden van een tirannieke overheid.

 

Tijdens de vorige persconferentie kondigden Rutte&CO aan dat de terrassen mogelijk in het paasweekend open zouden gaan, maar dat waren zoals gebruikelijk loze beloftes want zoals verwacht worden de huidige besmettingscijfers aangrepen daar vanaf te zien. Gezien de ervaring zullen dit soort loze beloftes zich dit voorjaar nog wel vaker gaan herhalen. Ook dat de avondklok voorlopig van kracht zal blijven was al voorzien. Deze avondklok heeft geen andere functie dan het afdwingen van gehoorzaamheid. Rutte&CO spreken van lichtpuntjes voor de lange termijn omdat begin mei alle kwetsbare groepen gevaccineerd zullen zijn waardoor er meer ruimte komt voor versoepelingen. Maar ook dat zal niet gebeuren want het past niet in het Covid-19 stappenplan als onderdeel van de Great Reset. Gebruik makend van de corona-neppandemie zijn ze bezig de economie volledig en bewust te slopen en alles wijst erop dat de machthebbers en hun trekpoppen hun agenda richting satanische dictatuur en depopulatie van de wereldbevolking zonder tegenwind voort kunnen zetten. Maar hoogmoed komt voor de val.

 

Nederland is onder Rutte&CO een mensonterend land geworden!De Nederlandse bevolking is het zat om opgesloten, in elkaar geslagen, geframed en geterroriseerd te worden door een regering die een virus gebruikt als excuus voor het vestigen van dictatuur.

 

Volgens diverse deskundigen zijn coronavaccins buitengewoon gevaarlijk

Op basis van opstapelende beschikbare informatie is er nog altijd geen enkele noodzaak voor een vaccin. Het is trouwens ook geen echt vaccin waarmee de Nederlandse bevolking wordt ingespoten. Het gaat in werkelijkheid om experimentele mRNA technologie nader omschreven als gentherapie. De gevaccineerden zijn derhalve deelnemers aan een experiment dat volgens Pfizer zelf nog minimaal tot december 2023 zal duren. Inmiddels zijn er al vele bijwerkingen geconstateerd en een onrustbarend aantal doden. Elke paar maanden moet iedereen het volgende vaccin ingespoten krijgen, wat meerdere vaccinaties per jaar betekent, voor de rest van je leven. Elke vrijdag meldt Vaccine Adverse Event Reporting System alle meldingen openbaar van vaccinatieschade en voor zover bekend het aantal doden tengevolge van vaccinatie. Wat de overheden doen is doodsangst kweken en velen de stuipen op het lijf jagen. Door de voortdurende propaganda door onze politieke leiders en de media denken vele bange burgers dat ‘het vaccin’ hun enige uitweg is uit de lockdown. Maar dat is het niet want het nepvirus en de afgedwongen maatregelen van de overheden gaan niet meer weg want ze gebruiken het om de satanische de Great Reset plannen van Klaus Schwab verder uit te voeren.

Andrew Kaufman

Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die ontwaken en tot het inzicht komen dat deze huidige gezondheidscrisis, deze zogenaamde ‘pandemie’, een paard van Troje is, dat is gebruikt om een nieuw tijdperk voor de mensheid in te luiden, zegt Dr. McCloskey. “De ‘Great Reset‘, de ‘Vierde Industriële Revolutie’, ‘Building Back Better’ – welke pakkende, opgewekte naam de bankiers en miljardairs het ook noemen – is niet goed voor jou en mij, voor de gewone mensen.” McCloskey verklaart dat alle relaties, van het familiaal tot nationaal niveau, “fundamenteel” worden getransformeerd.

Ook Professor microbiologie Sucharit Bhakdi, een van de wetenschappers die sinds het begin kritiek heeft op de Coronapandemie waarschuwt voor de gevaren van de coronavaccins. Zo zei hij letterlijk in een interview op Fox televisie toen hem werd gevraagd of het coronavaccin nodig is: “Het is heel gevaarlijk en ik waarschuw iedereen dat wie hier aan meedoet zijn of haar ondergang tegemoet gaat”.Volgens Bhakdi horen de verantwoordelijken voor de huidige inentingen voor een tribunaal gebracht te worden.

Corrupte goochelaars hebben het gewone griepseizoen gepromoveerd tot een permanente bioveiligheids-noodsituatie, met op termijn jaarlijkse terugkerende injecties als wij ons nog willen begeven in openbare ruimtes. De maatregelen waarmee we op bevel moeten leren leven, hebben niets van doen met volksgezondheid maar met het afdwingen van gehoorzaamheid. Er is geen vaccin nodig,” zegt dr. Andrew Kaufman uit Amerika. Men spreekt van vaccins maar dat zijn het niet. Men spreekt van het grootste medische experiment aller tijden. De media maken mensen bang door met cijfers te goochelen en promoten van onveilige vaccins.

Dr. Sherri J. Tenpenny waarschuwt het publiek dat de depopulatie effecten van de COVID vaccins na 3 tot 6 maanden beginnen te werken. Klik ook hier. Deze mRNA en adenovirus vaccins brengen genetische instructies in je lichaam die zowel je DNA als RNA kunnen wijzigen, en daarom ernstige auto-immuunziekten kunnen veroorzaken, zelfs na vele jaren. Op social media regent het verder van berichten over ernstige bijwerkingen, vooral sterfte, die vaak worden gecensureerd. Miskramen als gevolg van Covid-19 vaccins zijn in het Verenigd Koninkrijk met 366% gestegen, wat eens te meer aantoont dat vaccins werkelijk zijn ontworpen als ontvolkingswapens tegen de mensheid. Volgens Vernon Coleman treedt ook een catastrofaal probleem op bij de reeds gevaccineerde bevolking. Zij worden meer en meer geconfronteerd met infectieuze varianten waartegen hun zeer specifieke vaccinale antistoffen steeds minder beschermen. Wie wil er nog een prikkie van Hugo de Jonge?

Dr. Geert Vanden Bossche, een zeer eminente vaccin specialist en onafhankelijk viroloog en vaccindeskundige die voorheen werkzaam was bij onder andere Novartis, GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation, roept de WHO op de corona vaccinaties onmiddellijk te stoppen, omdat deze ‘een heel onschuldig virus veranderen in een oncontroleerbaar monsterDe Covid-19-vacicns zijn het perfecte wapen om massa-uitroeiing te bereiken, omdat naïeve, goedgelovige mensen in de rij zullen gaan staan om “vaccin-zelfmoord” te plegen. Dit is het ideale plan voor de machthebbers. “Vaccinologen, wetenschappers en klinisch medici staren zich blind op de positieve kortetermijneffecten bij individuele patiënten, maar slaan ondertussen geen acht op de desastreuze gevolgen voor de globale gezondheid,” schrijft Vanden Bossche.“Hoelang kan men het wegkijken volhouden wanneer er straks massaal gestorven wordt?Naarmate besmettelijkere varianten ten tonele verschijnen, worden die antistoffen natuurlijk alsmaar minder werkzaam, aldus Vanden Bossche. Na enkele doelgerichte mutaties zal het virus volledig resistent worden tegen antistoffen tegen corona, ongeacht of die via natuurlijke infectie dan wel door vaccinatie werden opgewekt. Gevaccineerden zijn op dat moment alle immuniteit tegen corona totaal verloren, zegt de viroloog.”

 

De kunstmatige crisisretoriek, de fake PCR-testen en het vaccineren zullen in stand worden gehouden. Reeds in mei 2019 is in Duitsland een maffia-achtige bijeenkomst over een komende pandemie georganiseerd. Te zien zijn onder meer Drosten, de man van de fake PCR-test, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de grote baas van de Wereldgezondheids organisatie (WHO) en Angela Merkel.

 

Op dat moment wisten zij al precies wat er komen ging. Alles rondom corona is NEP! Behalve de dwangmaatregelen, de avondklok, de kanker-en hart patiënten  waarvoor geen plaats was in de ziekenhuizen, al die mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, de psychisch getroffen jeugd, de in elkaar klappende samenleving en economie etc. Om nog maar niet te spreken van het vaccinatiepaspoort wat ze ons willen opdringen waarmee ieder individu die weigert zich te laten vaccineren als een groot gevaar voor de samenleving zal worden aangemerkt.

 

Franklin ter Horst

Klik hier om u aan- of af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud