Uit het nieuws 28-11-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

(1)Toename antisemitisme brengt Duitse Joodse leider ertoe te vertrekken naar Israël; spoort andere Joden aan te vertrekken nu het nog kan. \

(2) Aanmoediging van geweld en bloeddorst is dagelijkse kost van het PLO-terreurbewind waarmee ze de burgers die onder hun bewind vallen, mee confronteren.

(3) In de voetstappen van Jezus (deel 6).

(4) De schokkende documentaire “Died Suddenly” van het Stew Peters Network laat zien hoe talloze mensen wereldwijd plotseling zijn overleden na het krijgen van de injecties.

(5) Volgens Dr. Peter MCCullough laten talrijke studies zien dat de vaccins myocarditis veroorzaken.

(6) Op vrijdag 23 september stond huisarts Rob Elens voor de medische tuchtraad op beschuldiging mensen met ‘Hydroxychloroquine te hebben genezen’. Het goede nieuws is dat hij is vrijgesproken.

(7)Tijdens de vaccinatiecampagne speelden diverse opmerkelijke belangenconflicten een rol.

(8)Terwijl 800 miljoen mensen in bittere armoede leven, waren ruim 30.000 klimaatsekteleden in het Egyptische Sharm el-Sheikh bijeen voor de geldverslindende COP27-klimaatconventie.

(1)Toename antisemitisme brengt Duitse Joodse leider ertoe te vertrekken naar Israël; spoort andere Joden aan te vertrekken nu het nog kan.

Volgens de Duitse Joodse leider Semen Gorelik heeft Duitsland met zijn anti-Joodse buitenlandse en binnenlandse beleid bewezen dat antisemitisme een onlosmakelijk onderdeel is van de staatspolitieke ideologie van dit land. Gorelik schreef: “Ik wil niet meer leven in een land waar ik me als Jood overal en altijd moet verschuilen. Ik wil niet leven in een land waar de helft van de bevolking onze Israëlische vlag als een provocatie ziet.”Rabbi Abraham Cooper van het Simon Wiesenthal Center zegt Gorelik wel te begrijpen dat hij oproept Duitsland te verlaten. In het afgelopen jaar zijn daden tegen Joden met bijna 30 procent toegenomen aldus Cooper. “Je ziet opnieuw dat Joden in elkaar geslagen worden in de straten van Berlijn.” Cooper zegt dat veel Europeanen de Joodse natie Israël bestempelen als een plaats die verwant is aan nazi-Duitsland tijdens de Holocaust. “150 miljoen Europeanen geloven dat wat de nazi’s in de jaren ’30 en ’40 met de Joden deden, de Joden hier met de Palestijnen doen,” legde hij uit. “Het geloof dat Israëliërs de nieuwe nazi’s zijn is niets anders dan een monsterlijke leugen” aldus Cooper. Hij raad iedereen aan die het Jodendom belijdt om Duitsland zo snel mogelijk te verlaten.

Volgens Cooper is de situatie ontstaan doordat ze voortdurend zijn gevoed, niet alleen door de Duitse media, maar door de hele Europese media. Het huidige antisemitisme is geen nieuw probleem. De mentaliteit van veel Europeanen tegenwoordig lijkt op die van grote delen van de bevolking in de middeleeuwen en in de jaren van nazi-Duitsland, die een vergelijkbaar irrationeel en van haat vervuld beeld van het Joodse volk hadden. Schoolboeken in diverse Europese landen maken zich schuldig aan Joden-en Israël haat. Leugens over Israëls geschiedenis worden ook in Nederland openlijk op scholen onderwezen.

Onderwijs is een voorbeeld hoe een hele generatie jongeren besmet kunnen worden met het anti-Israël virus. Zo heeft een Duits-Israëlisch onderzoek vastgesteld dat de meeste Duitse schoolboeken Israël als een oorlogszuchtige entiteit neerzetten. Daarnaast hebben ze de grootste moeite om de PLO-terreurmachine tegen onschuldige Israëlische burgers als terroristische activiteiten voor te stellen. Als men steeds opnieuw Israël veroordeelt en aanvalt en grotendeels de enorme politieke criminaliteit in vele delen van de Arabische wereld buiten beschouwing laat, wordt er een sfeer gecreëerd, waarin de meest absurde ideeën en leugens ontstaan.

In Duitsland is het naziverleden niet alleen blijven hangen bij neonazi-groepen. Jodenhaat leeft ook bij andere bevolkingsgroepen. Daarnaast heeft de Duitse “welkomstpolitiek” voor vluchtelingen, waaronder grote horden moslims voor toename van antisemitisme geleid. Ook de eenzijdige berichtgeving door Duitse media draagt in belangrijke mate bij aan de demonisering van Israël. Het lijkt erop dat de Shoah (Holocaust) eenvoudigweg is ontsnapt aan het geheugen van een deel van de Duitse bevolking. De sympathie voor de Palestijnse landrovers van het Heilige land is ronduit schokkend. Duitsland doet zich naar buiten toe voor als onverschrokken vriend van Israël, in de realiteit echter toont men alle begrip voor de doodsvijanden van de joodse staat. Bij iedere passende en niet passende gelegenheid bezweert men dat het bestaansrecht van Israël tot het Duitse openbaar belang zou behoren en veroordeelt men luidkeels en met opgezette borst iedere vorm van antisemitisme. In feite laat men echter geen gelegenheid ongebruikt om Israël grof te demoniseren.

 

Het is niet alleen de haat tegen Israël maar Joden in Duitsland moeten zelfs opnieuw vrezen voor hun leven als ze herkenbaar zijn als Joden. “Jood” is weer een scheldwoord op Duitse schoolpleinen geworden. “Jood, laf varken, kom naar buiten en vecht alleen. Joden zijn kindermoordenaars en Allahu Akbar”zijn kreten die weer volop te horen zijn. Het is zelfs levensgevaarlijk om met een keppeltje op door Berlijn te lopen. Dat ervaarde de  journalist Claus Strunz van Sat1. Duitsland is al jaren een vooraanstaande financier van de genocidale terroristische PLO-bende in Ram-allah die zich bezig houdt met gruwelijke moordpartijen tegen onschuldige Israëlische burgers.

Er is weinig veranderd in Europa. Terwijl door de eeuwen heen het Joodse volk de schuld kreeg van alle ellende in de wereld moet vandaag de staat Israël het ontgelden. ‘De Europese elites zijn nog veel antisemitischer dan de doorsnee moslim,’ schrijft Tuvia Tenenbom, auteur van het geruchtmakende boek ‘Catch A Jew’ (2015). ‘Wat de Europeanen met Israël doen is niets anders dan het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger, om door middel van NGO’s de klus te klaren die hun voorvaderen in de Tweede Wereldoorlog niet hebben afgemaakt.’ Antisemitisme in Europa komt niet alleen vanuit de randgroepen. Het zijn voornamelijk de linkse liberalen - de "intellectuelen" - die de brandstof zijn voor de haat, net als in Nederland.

Het antisemitisme in Europa blijft maar stijgen terwijl het aantal Europese Joden zienderogen afneemt. Tijdens Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust, is de Kristalnacht een gelegenheid waarin westerse leiders krokodillentranen plengen over de dode Joden van gisteren. Daarnaast zijn diezelfde figuren bezig met het demoniseren en belasteren van de Joodse staat Israël voor het verdedigen van zichzelf tegen vijanden die zijn vernietiging zoeken. Dode en weerloze Joden zijn populairder dan ooit in het huidige Europa. Als het gaat om Joden en antisemitisme, stemmen de woorden van Europa nà 1945 “nooit meer opnieuw” niet overeen met wat ze vandaag doen.

EuroBabel/Israël

De hele wereld heeft zich tegen Israël vergaderd maar God gaat Zijn doel met Israël voor de volle 100 procent bereiken, nog Europa, nog enige andere macht zal in staat zijn dit te veranderen. Het feit dat de kinderen van Israël nog steeds bestaan is het bewijs van Gods aanwezigheid en bemoeienis met Zijn volk. Het is een wonder om te zien hoe God hen door de wereldgeschiedenis heeft geleidt en heeft teruggebracht naar de bergen van hun aloude thuisland en hun eeuwige stad Jeruzalem. Niemand wenst er rekening mee te houden dat de wedergeboorte van de Joodse soevereiniteit op de oude Bijbelse gronden een vervulling is van de Bijbelse profetieën en het begin is van de verlossing van de mensheid. Ondanks al meer dan tweeduizend jaar het doelwit te zijn geweest van wereldmachten die haar volledige uitroeiing nastreefden bestaat het nog steeds, is het oude thuisland weer opgebouwd en keren duizenden vanuit de wereld terug naar huis.

Antisemitisme is in Europa een ziekte, besmettelijk en massief destructief. Na de Tweede Wereldoorlog, werd de anti-Joodse verachting in Europa beperkt tot neonazistische hooligans. In het boek "The war of Western Europe against Israël" gaan de schrijvers Joseph en Arie Carmi ervan uit dat God een oordeel zal uitspreken over het hoogmoedige en arrogante Europa voor de schandelijke houding t.o.v. Gods volk. Het boek geeft een goed beeld van de toename van antisemitisch geweld in Europa en schetst een griezelig beeld van de betrokkenheid van Europese leiders en de media in het verspreiden van het antisemitisme. Europa maakt zich schuldig aan een maffia-achtige politiek t.o.v. Israël. Er heerst zwijgplicht over alles wat het daglicht niet kan verdragen en hoongelach t.a.v. de kritiekloze massa die zonder morren de perfide leugens van de antisemitische Europese doodgravers accepteert. Zetbazen van Lucifer zijn het! Men moet er rekening mee houden dat iedere vorm van anti-judaïsme een oorlogsverklaring is aan Gods heilsplan. Gezegend zijn zij, die zich niet laten meeslepen in de maalstroom van Joden-en Israëlhaat.

(2) Aanmoediging van geweld en bloeddorst is dagelijkse kost van het PLO-terreurbewind waarmee ze de burgers die onder hun bewind vallen, mee confronteren.

De laatste oproep is dat trouwen met 72 maagden in allahs fake- paradijs beter is dan trouwen tijdens het leven en een echt gezin stichten. Er is "niets kostbaarder" dan wanneer uw zoon sterft als "een martelaar voor het vaderland", dat is de boodschap van Mahmoud Abbas en trawanten. Fatah Centraal Comité-lid Abbas Zaki prees Palestijnse vrouwen:  Palestijnse vrouwen rouwen niet om het verlies van hun dierbaren zoals alle andere vrouwen in de wereld. Zij beschouwen hun kinderen als onbeduidend en het enige wat ze doen is vreugdegeluiden maken voor de martelaren, trots zijn op het martelaarschap en zingen voor de bruidegoms.”

Seksualiteit is een sterke gedrevenheid van Palestijnse jongeren om zelfmoordaanslagen te plegen op Israëli’s. De 23-jarige Saba Abu Obeid beaamde dit, kort voordat hij dodelijk verwond raakte bij een gewelddadige aanslag op Israëlische soldaten in Samaria. De oma van de terrorist vertrouwde het Palestijnse dagblad Al-Hayat Al-Jadida toe, dat zij Saba vermaande om zich te oefenen in zelfbeheersing; zij wilde graag dat hij een familie zou stichten. Hij zou volgens haar geantwoord hebben met:  “Oma, in het paradijs wachten zeventig schoonheden op mij. Waarom zou ik dat opgeven voor slechts één vrouw in dit leven?” Een van de bekendste videoclips die met regelmaat op de Palestijnse TV-stations wordt uitgezonden is getiteld: ‘Two Lovers‘. Deze video handelt over de illusie dat sterven door zoveel mogelijk Joden met zich mee in het graf te nemen, beter is dan een goed en rechtvaardig leven te leiden op onze aardse wereld.Op het eind van de video wordt de ultieme droom van elke mannelijke martelaar werkelijkheid. Meer over dit soort ‘hemelse’ ervaringen in het Islamitische Paradijs is hier te vinden.

Elke Martelaar wachten 72 Maagden met mooie grote donkere ogen in het Islamitische Paradijs. Maar wel eerst veel Joden en Israëli's dodenElke Martelaar zou in het Islamitische Paradijs opgewacht worden door 72 Maagden met mooie grote donkere ogen. Maar wel eerst heel veel Joden en Israëli’s doden.

Er heerst een ware doodscultuur in de gebieden die onder controle staan van dit bewind en niet te vergeten in Gaza waar de terreurbeweging Hamas de dienst uitmaakt. Het PLO-bewind in Ram-allah en de terreurbende in Gaza hebben niet alleen de Israëlische bevolking niets dan ellende gebracht, maar ook de eigen bevolking. Bewoners worden afgeperst, onder druk gezet om terreurdaden te plegen, gemarteld en vermoord. Het is in het verleden herhaalde malen voorgekomen dat Palestijnse terreurbendes langs de huizen gingen en dreigden het gezin van een ‘Palestijn’ te vermoorden als deze niet bereidt was mee te werken. Wanneer ze weigerden werden ze beschuldigd van collaboratie met Israël, opgesloten, gemarteld en in sommige gevallen in het openbaar gelyncht. De kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van schurken. Internationale mensenrechten organisaties en ‘Wereldleiders’ bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen.

In mei 2005 arresteerde het Israëlische leger acht terroristen, waaronder vier zelfmoordenaars van 15 en 16 jaar oud. Een van de gearresteerde jongens vertelde dat hij  “martelaar” wilde worden net als zijn vriend die zich opblies in de Carmel Marketplace in Tel Aviv in november 2004. Daarbij kwamen drie Israëlische burgers om het leven en raakten er over de dertig gewond. Een van de jongens had zijn martelaar video al klaar.

(3) In de voetstappen van Jezus (deel 6)

Na de doop trok Jezus zich door de Geest geleid, veertig dagen terug in de woestijn om te vasten en te bidden, en het was bij deze gelegenheid dat Hij door de duivel op de proef werd gesteld.

Lucas 4:1-2Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger”

De drie verleidingen in de woestijn waren een poging om de loyaliteit van Jezus aan God, naar Satan te verleggen. De belangrijke boodschap hierin is dat Hij ondanks diverse verleidingen zonder zonde was. Eén doel is om ons te verzekeren dat we een hogepriester hebben die met ons mee kan voelen in al onze zwakheden (Hebreeën 4:15), omdat Hij in elk opzicht op de proef werd gesteld zoals wij dat ook worden. De menselijke natuur van Jezus stelt Hem in staat om Zich in te leven in onze zwakheden, omdat Hij ook aan zwakheden onderhevig was.

Hebreeën 2:18Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.” Verzoeking betekent “op de proef stellen”.

De verzoeking van Jezus, 12de-eeuws mozaïek in de Basiliek van San Marco (Venetië).

Dus wanneer wij op de proef gesteld worden en door omstandigheden in ons leven beproefd worden, weten we ons ervan verzekerd dat Jezus begrip heeft en met ons meeleeft als iemand die dezelfde beproevingen heeft meegemaakt. De verleidingen van Jezus volgen drie patronen die wij allemaal kennen. De eerste verleiding was de begeerte van het lichaam (Matthéüs 4:3-4), die alle lichamelijke verlangens omvat. Jezus, had honger, en de duivel probeerde Hem te verleiden om met Zijn macht stenen in brood te veranderen. Maar Hij reageerde door Deuteronomium 8:3 te citeren:

“Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.”

De tweede verleiding betrof de hoogmoed van het leven Matthéüs 4:5-7 en hier probeerde de duivel een Schrifttekst tegen Hem te gebruiken (Psalm 91:11-12). Maar Jezus antwoordde weer met een Schrifttekst om het tegenovergestelde aan te voeren (Deuteronomium 6:16) en zei dat het verkeerd zou zijn als Hij Zijn eigen macht zou misbruiken.

De derde verleiding betreft de begeerte van de ogen (Matthéüs 4:8-10). Dit zou bij uitstek een snelle manier zijn om het Messiasschap te bereiken zonder de passie en kruisiging waarvoor Hij oorspronkelijk gekomen was. De duivel had al de controle over de wereldse koninkrijken (Efeziërs 2:2), maar hij was bereid om alles aan Jezus te geven in ruil voor Zijn loyaliteit. Hij antwoordt scherp:

Matthéüs 4:10Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”

Er zijn vele verleidingen waaraan wij toegeven omdat ons vlees van nature zwak is (1 Korintiërs 10:13). Daarom kunnen we zegevieren en Jezus danken dat Hij ons bevrijdt van verleiding. De ervaringen van Jezus in de woestijn helpen ons om deze veelvoorkomende verleidingen te zien die ons verhinderen om God doeltreffend te dienen.

Bovendien leren we van Jezus’ reactie op de verleidingen precies hoe wij moeten reageren – met de Schrift. Een gedetailleerde kennis van de Bijbel zal het zwaard in onze handen leggen en ons in staat stellen om te zegevieren over verleidingen.

De woestijn waar Jezus verbleef is een oord van genade omdat zich er, weerspiegeld in het landschap en de mensen, de grootheid en de majesteit van de schepping openbaart; maar eenzaamheid en verlatenheid maken de woestijn tevens tot een oord van verzoeking. Volgens het apocriefe evangelie van de Hebreeën heeft de verzoeking op de berg Tabor plaatsgevonden, misschien wegens theologische redenen gekozen, om door het landschap de overwinning van Jezus over Satan te symboliseren. Sinds de Byzantijnse periode is de steile bergwand aan de westkant van het oudste deel van Jericho erkend als de plaats van verzoeking. Halverwege de steile helling ligt als een arendsnest een Grieks klooster. Een aldaar tot kapel getransformeerde grot geldt als een van de plaatsen waar Jezus gewoond zou hebben.

Veel gelovigen die verlangden naar de komst van de Messias woonden in de woestijn van Judea en in het gebied van de Dode zee. Onder hen ook de Essenen. Deze Essenen hadden zich- naar men vermoedt- uit het stadsleven van Jeruzalem teruggetrokken vanwege de ontwijding van de Tempel door Anthiochus 4 Epiphanus. Deze tiran die door velen wordt gezien als de voorloper van de komende Antichrist, verbood rond 170 v.C verschillende oude Joodse gebruiken en ontwijde de Tempel door er varkens in te slachten en er een beeld van Zeus in te plaatsen. De Essenen die streng vasthielden aan de oude Joodse tradities trokken onder leiding van hun “Leraar der Gerechtigheid”vanuit Jeruzalem naar de Dode-zee. Hier bouwden zij de gemeenschappen Ein Gedi, Qumran en naar verluidt nog een tweetal andere nederzettingen. In Qumran waren de schrijvers gezeteld. Het was hier dat in 1947 een bedoeïenen jongen een pot met oude geschriften ontdekte. Hoewel ze in de loop der eeuwen waren uitgedroogd en vergaan waren er ook een aantal redelijk goed intact gebleven. Deze ontdekking was het begin van een hele serie vondsten in de grotten bij Qumran en in de resten van een gebouwen complex waar eens de Essenen leefden.

 Grotten bij Qumran

Vervolg in nieuwsbrief van 05-12-2022

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 p(l)andemie’ klimaat-en vaccinatiezwendel

(4) De schokkende documentaire “Died Suddenly” van het Stew Peters Network laat zien hoe talloze mensen wereldwijd plotseling zijn overleden na het krijgen van de injecties.

 

Sinds het begin van de massale vaccinaties wordt in elk land van de wereld een nieuw fenomeen waargenomen: talloze perfect gezonde mensen sterven plotseling. Grote aantallen sporters, vliegtuigpiloten, buschauffeurs, beroemdheden, media-persoonlijkheden storten plotseling in, velen zelfs op camera! “Died Suddenly” laat ook zien wat er in de aderen van de gevaccineerde mensen leeft… pure horror. Deze film is een ongecensureerde ontmaskering van de terreur die de mensheid is aangedaan door de experimentele injecties. Dit is onweerlegbaar bewijs dat de vaccinaties inderdaad deel uitmaken van een massale ontvolkingagenda.

 

(5) Volgens Dr. Peter MCCullough laten talrijke studies zien dat de vaccins myocarditis veroorzaken.

 

De beroemde cardioloog Dr. Peter McCullough zegt onder verwijzing naar het beschikbare wetenschappelijke bewijs, dat de beste verklaring voor de "plotselinge en onverwachte" sterfgevallen bij overigens gezonde mensen de COVID-19-vaccins zijn. Hij nam nota van een Britse studie die ongeveer 100 dodelijke gevallen van myocarditis in verband met het vaccin vond. In het Verenigd Koninkrijk is aan de regering een petitie aangeboden van 250 vooraanstaande artsen en wetenschappers, waarin aangedrongen wordt op een onmiddellijk staken van de ‘vaccinaties’. Onlangs produceerde de Vaccine Safety Research Foundation een korte videodocumentaire Until Proven Otherwise over de bevestigende bevindingen van de twee vooraanstaande cardiologen Dr. Peter McCullough en Dr. Aseem Malhotra.

Er komen steeds meer berichten voorbij over jonge gevaccineerde mensen die tijdens het sporten dood neervallen. Dat is niet vreemd, zei arts Richard Urso in gesprek met Bright Light News. Hij verwacht dat steeds meer mensen zullen inzien dat deze vaccins zeer gevaarlijk zijn. De arts citeerde de directeur van de Amerikaanse levensverzekeraar OneAmerica, die eind vorig jaar tijdens een nieuwsconferentie zei dat de sterfte onder 18- tot 64-jarigen maar liefst 40 procent hoger dan normaal ligt. “We kampen momenteel met de hoogste sterftecijfers uit de geschiedenis van deze sector, niet alleen bij OneAmerica.”Edward Dowd, voormalig portfoliomanager bij BlackRock, wees er daarnaast op dat in de tweede helft van 2021 zo’n 61.000 Amerikaanse millennials (25-44 jaar) zijn overleden na vaccinatie. De oversterfte in deze groep bedroeg 84 procent. Volgens Dowd is dat de hoogste oversterfte uit de geschiedenis.

Steeds meer mensen merken het in hun omgeving, bij familieleden en vrienden. Ze lezen de berichten over de toename van de oversterfte overal ter wereld, zei patholoog Ryan Cole in gesprek met Jan Jekielek van de krant The Epoch Times. Cole verwees naar IJsland, waar de vaccinatiegraad zeer hoog is. In juli bedroeg de oversterfte in het land maar liefst 56 procent. “Astronomisch,” zei de patholoog. In Portugal was de oversterfte ongeveer 30 procent, in Spanje ook 30 procent en in een aantal andere Europese landen 10 tot 15 procent. Het gaat daarbij vooral om sterfgevallen onder jonge, gezonde mensen. James Thorp is al 43 jaar gynaecoloog en verloskundige. Hij ziet elk jaar vele duizenden patiënten en weet dus wat er speelt. Er wordt dood en verderf gezaaid op een schaal die ik niet eerder gezien heb, zegt de arts in de nieuwe film Died Suddenly. “Het is huiveringwekkend.”

Dr. Michael Yeadon roept zijn internationale publiek op om de totalitaire tirannie en de ontvolkingsagenda te bestrijden. Tijdens de 66e bijeenkomst van de Wereldraad voor Gezondheid op maandag 21 november 2022 verklaarde Yeadon dat “totalitaire tirannie en hoogstwaarschijnlijk ontvolking in de hoofden zitten van de kwaadaardige groep mensen die de zwendel genaamd Covid-19-pandemie leiden.”

Patholoog Roger Hodkinson vindt dat iedere arts die aan de vaccinatiecampagne heeft meegedaan, de gevangenis in moet. Is het tijd om te vergeven en vergeten? Die vraag legde Robert Vaughan van Just Right Media voor aan patholoog Roger Hodkinson. “Absoluut niet,” antwoordde Hodkinson. Hij spreekt van het ‘het grote sterven’. “We zijn getuige geweest van de grootste sterfte uit de geschiedenis van de geneeskunde. Niet alleen de politici, maar vooral de artsen zijn de hoofdschuldigen omdat zij de patiëntenzorg uit handen hebben gegeven aan de overheid. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hoe kun je tegen een zwangere vrouw zeggen dat dit experimentele product veilig is? Hoe kan een arts zoiets doen? De patholoog was tot voor kort lid van het College of American Pathologists. Ze besloten hem eruit te werken wegens het verspreiden van ‘misinformatie’. Hij waarschuwt voor een tsunami van sterfgevallen omdat het immuunsysteem van veel mensen naar de knoppen is.

EudraVigilance, gecontroleerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), meldt t/m 12 november 48.817 dodelijke slachtoffers en 5.107.883 mensen met lichamelijke aandoeningen na injecties met de experimentele COVID-19 injecties. Van het totale aantal geregistreerde letsels is bijna de helft (2.177.286 ) ernstig letsel.

En alsof er helemaal niets aan de hand is heeft de GGD in Nederland besloten om de dorpen en wijken in te gaan, ‘deur voor deur’ om herhaalprikken te zetten. Op 26 november 2021 zei toenmalig coronaminister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie: “Overal waar de vaccinatiegraad omhoog moet, zetten we alles op alles om de twijfels en de drempels weg te nemen: wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm.”Ondertussen zegt het RIVM dat het einde van de coronapandemie mogelijk in zicht komt. “De situatie begint er steeds beter uit te zien. Als er in de komende maanden niets geks gebeurt, komt het einde in zicht, en de beruchte ‘code zwart’ in de zorg is voorlopig ver weg,” aldus het RIVM. Toch trekt de GGD de dorpen en wijken in om de ziekmakende injecties te slijten.

(6) Op vrijdag 23 september stond huisarts Rob Elens voor de medische tuchtraad op beschuldiging mensen met ‘Hydroxychloroquine te hebben genezen’. Het goede nieuws is dat hij is vrijgesproken.

Elens bewees al in juli 2020 dat Hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine bijzonder succesvol kan zijn.

Citaat uit mijn nieuwsbrief van 16-11-2020 Elens kreeg van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verbod nadat hij een aantal patiënten met dit middel had genezen. Zoals elke huisarts kreeg ook hij patiënten met het virus op zijn spreekuur. “Ik had 25 coronapatiënten, daarvan gingen er twaalf dood. Ik gaf bij de volgende patiënten Hydroxychloroquine en ze bleven alle tien leven. We hadden duizenden doden kunnen voorkomen.”Elens boekte er voortreffelijke resultaten mee maar inplaats van een flinke schouderklop, bedreigde de gezondheidsinspectie hem met strafmaatregelen.

De inspectie noemde het handelen van Elens een kwalijke zaak terwijl hij patiënten het leven redde. De minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge was zelfs zo brutaal Elens van kwakzalverij te beschuldigen. Hij pleitte zelfs voor een beroepsverbod van gerespecteerde artsen die gewoon hun werk wilden doen waarvoor ze zijn opgeleid, mensen genezen. De Jonge noemde in de WOB-documenten een aantal huisartsen met name, en noemde hun aanpak dusdanig schadelijk voor de vaccinatiecampagne dat hij niet begreep dat er geen fermer instrumentarium wordt toegepast, c.q. zou kunnen worden toegepast. “Waarom mogen zij überhaupt hun vak nog uitoefenen ”zo vroeg hij zich af? Dit is toch gewoon het ondermijnen van de volksgezondheid en dat is toch evident in tegenspraak met de beroepsnormen?” Ook zei hij in december 2021 zulke artsen het liefst op hun vestje te willen spugen. Uit eerdere e-mails blijkt dat er binnen het ministerie uitvoerig is gesproken over Elens, die intern ‘dokter E’ wordt genoemd.

Mensen genezen mocht niet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en diende een aantal klachten tegen hem in.

Rob Elens genas patiënten met Hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine maar dat mocht niet van de Inspectie

Dat Elens zich moest verantwoorden voor een tuchtcollege laat wel zien dat het medisch systeem doodziek is. Elens is een integere en deskundige arts die het coronabedrog als één van de eersten ontmaskerde en als één van de zéér weinigen zijn ambtseed daadwerkelijk gestand deed door Hydroxychloroquine en Ivermectine te geven aan mensen die corona hadden, waardoor ze vrijwel direct beter werden. De tuchtraad heeft beslist dat “De huisarts niet in strijd heeft gehandeld met de Geneesmiddelenwet door het off-label voorschrijven van HCQ en Ivermectine.” Elens liet eerder weten dat hij de eerste boete kreeg.“Nooit is gevraagd hoe het met de patiënten is afgelopen,” zei de huisarts. “Wij hebben 4000 hulpvragen afgehandeld en bijna iedereen is genezen. Er is nooit naar gevraagd door de inspectie” schreef hij op Twitter: Zie ook deze video.

(7)Tijdens de vaccinatiecampagne speelden diverse opmerkelijke belangenconflicten een rol

Uit een reconstructie van Wob-documenten blijkt dat het Bijwerkingencentrum Lareb haar controlerende taak ten aanzien van medicijnbewaking anders heeft ingevuld dan je van haar mag verwachten. Opmerkelijke belangenconflicten hebben een rol gespeeld tijdens de vaccinatiecampagne, schrijft data-analist Cees van den Bos op Substack. Zo was Agnes Kant, directeur van Lareb, lid van de Vaccinatiealliantie, die begin 2019 (toen was het Wuhan virus nog niet losgelaten) werd opgericht door toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van deze Vaccinatiealliantie was het bestrijden van de dalende vaccinatiebereidheid voor het Rijksvaccinatieprogramma. Dat deed men door middel van het actief propageren van vaccinatie en het bestrijden van ‘desinformatie’.Deze twee rollen van Agnes Kant zijn onverenigbaar, stelt Van den Bos. Het Lareb begeleidde tijdens een bijeenkomst van de Vaccinatiealliantie een werksessie over ‘het wegnemen van onrust over bijwerkingen’. Om onafhankelijkheid en neutraliteit te bewaken, zou het Lareb niet als primaire doelstelling moeten hebben om onrust over bijwerkingen te bestrijden, aldus Van den Bos. Het bijwerkingencentrum rekende op 15.000 meldingen over bijwerkingen. Inmiddels staat de teller op 231.087 meldingen.

Sommige leden van de Vaccinatiealliantie maakten ook onderdeel uit van de Denktank Desinformatie, die onwelgevallige informatie onderdrukt of censureert. Ook twee medewerkers van het Lareb zaten in de denktank. Een onverenigbaar belangenconflict, vindt Van den Bos. “Het Lareb van Agnes Kant, de zoveelste genodigde op het grote vaccinatiefeest van Hugo de Jonge. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het gebeurde” aldus neuroloog Jan Bonte.

(8)Terwijl 800 miljoen mensen in bittere armoede leven, waren ruim 30.000 klimaatsekteleden in het Egyptische Sharm el-Sheikh bijeen voor de geldverslindende COP27-klimaatconventie.

Terwijl honderden vooraanstaande klimaatwetenschappers, academici en anderen de Wereldklimaatverklaring (WCD) ondertekenen, "dat er geen klimaatnoodsituatie" bestaat, onder wie 20 universiteitsprofessoren, waren ruim 30.000 klimaatsekteleden op de klimaatconferentie COP27 in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Ze waren uit ongeveer 200 landen met honderden privévliegtuigen aanwezig voor hun weelderig verblijf in deze Egyptische badplaats. Ze hebben met hun bezoek een enorme CO² uitstoot gegenereerd om ons te vertellen dat er nu toch eindelijk iets aan de opwarming van de aarde gedaan moet worden. Bij de vorige topontmoeting in Glasgow zouden de ‘klimaatdeskundigen’ naar schatting ongeveer 15.000 ton kooldioxide gegenereerd hebben. Dat komt overeen met ongeveer 100 miljoen gereden kilometers in personenauto´s. Berekend is dat de topontmoeting in Egypte de 15.000 ton kooldioxide is overschreden. Sommigen kwamen met een privévliegtuig voor een toespraak van soms niet meer dan vier minuten. Terwijl men zo´n conferentie ook online zou hebben kunnen laten plaatsvinden, zijn de klimaatsekteleden zo overtuigd van hun eigen belangrijkheid dat ze zelf en hoogstpersoonlijk naar Egypte zijn gevlogen om daar de nodige onzin over de opwarming van de aarde te verkondigen. China, de grootste vervuiler ter wereld, deed niet mee en blijft aan de lopende band kolencentrales bouwen, terwijl in Nederland de schone kolencentrales in 2030 gesloten moeten zijn.

Nederland werd onder meer vertegenwoordigd door de Nederlandse WEF-sekte leider Rutte, Sigrid Kaag en Rob Jetten. Onder de deelnemers kregen niet alleen politici maar ook milieuorganisaties het woord om hun klimaatfantasieën te etaleren. Eén ding is zeker schreef Rutte op Twitter: “we hebben geen tijd te verliezen,” Terwijl ze het beste voedsel ter wereld kregen voorgeschoteld en genoten van de luxe toeristische mogelijkheden, zijn ze naar huis teruggekeerd om de burgers te vertellen dat de "klimaatcrisis" nu toch echt bestreden moet worden. We moeten stoppen met het eten van vlees, stoppen met de productie van fossiele brandstoffen en nog veel meer. Waar het in werkelijkheid om gaat is ontvolking.

(Image by Stefan Keller from Pixabay)Het totale aantal ondertekenaars van de Wereldklimaatverklaring (WCD) geleid door de Noorse Nobelprijswinnaar voor natuurkunde, professor Ivar Giaever, telt nu meer dan 1400. Een aantal van de hoogleraren en andere academici die de verklaring ondertekenen, zijn experts op zuiver wetenschappelijke gebieden zoals scheikunde en natuurkunde. Factchecks en persoonlijke aanvallen op sociale media zijn gelanceerd, maar de schaal van wetenschappelijk scepticisme wordt steeds moeilijker te ontkennen.

De WCD stelt dat klimaatwetenschap is verworden tot een discussie op basis van overtuigingen, niet op gedegen wetenschap. Het vervolgt: “We moeten ons bevrijden van het naïeve geloof in onvolwassen klimaatmodellen. In het klimaatonderzoek moet in de toekomst veel meer nadruk komen te liggen op de empirische wetenschap. Klimaatmodellen zijn bij lange na niet plausibel als instrumenten voor mondiaal beleid. Ze zouden het effect van broeikasgassen zoals koolstofdioxide overdrijven of "opblazen" en ze negeren dat het verrijken van de atmosfeer met CO² juist heilzaam is. Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde natuurrampen verergert en er is geen klimaatnoodsituatie. Daarom, merkt de WCD op, is er geen reden voor paniek en alarm. Zie verderop in dit artikel een overzicht van de laatste ondertekenaars van deze verklaringen waaronder diverse vooraanstaande wetenschappers.

De klimaatsekte samenzwering is een kwaadaardige, gevaarlijke mythe. Miljoenen aardbewoners hebben nauwelijks meer elektriciteit dan de gemiddelde Nederlander met zijn koelkast verbruikt. En als alles volgens hun planning verloopt worden enkele miljarden deze winter geconfronteerd met honger en gebrek aan brandstof. De media en wereldleiders hebben mensen als  "de vijand" van de planeet bestempeld. De onmenselijke berichtgeving is zo effectief geweest dat er een enorme aanhang is van jonge mensen die echt geloven dat ze geen toekomst hebben en alles zullen doen wat hen wordt opgedragen– inclusief op straat zitten, ambulances blokkeren om te protesteren, soep en taarten naar kostbare schilderijen gooien, zichzelf vastlijmen en het continu herhalen van valse propaganda. Ze realiseren zich niet dat het beleid dat ze promoten levens zal vernietigen zonder het klimaat ook maar in het minst te beïnvloeden. Het is de global warming hoax die ons gaat vernietigen, schrijft Dr Vernon Coleman

Ze voeren een machtsgreep uit onder het mom van de ‘klimaatcrisis’ maar dat is niets anders dan een hoax. Zowel ontwikkelde als onontwikkelde landen eisen biljoenen dollars voor klimaatfinanciering en herstelbetalingen. De politieke elite van Afrika mag de steekpenningen verwelkomen. Ze hebben landen waar welvaart heerste naar armoede gebracht. Na een verbod op het gebruik en de invoer van op stikstof gebaseerde meststoffen, daalde de voedselproductie met 50% en stegen de prijzen met 80%, waardoor miljoenen verarmden. De verantwoordelijken hiervoor zijn dezelfde figuren die extravagante reizen maken met hun privéjets. De bewering dat de wereld niet meer dan 1,5 miljard mensen kan bevatten, geeft prioriteit aan de planeet boven mensenlevens.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud