Uit het nieuws 28-06-2021

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Niets, maar dan ook helemaal niets, legitimeert de maatregelen die onze vrijheid sinds maart 2020 beperken en allerhande maatschappelijke instellingen tot ruïnes hebben gereduceerd.

De oorlog tegen het Nederlandse volk is sinds het voorjaar van 2020 in volle hevigheid losgebarsten. De crisis van nu komt niet voort uit een werkelijke noodsituatie. Covid-19 is geen pathogeen vergelijkbaar met de pest of cholera. Er gingen niet meer mensen dood dan gemiddeld in een griepseizoen. Er is apartheid op komst. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij met enerzijds een bevoorrechte klasse en anderzijds een groep die gediscrimineerd wordt omdat zij weigeren zich te laten vaccineren.Wij zijn binnenkort niet langer allemaal burgers met gelijke rechten. Ze werken bewust naar scheiding tussen mensen die wel en niet meedoen aan het vaccinatieprogramma. Gezonde mensen die niemand kunnen besmetten, worden weggezet als paria’s omdat ze het experimentele vaccin niet willen nemen.

De agenda van de machthebbers en hun trekpoppen is om alle gevaccineerde schapen tegen de ongevaccineerden op te zetten. Behandel de anti-vaxxers alsof ze ziek zijn en een soort lepra verspreiden. Geef hen de schuld van alle ellende in het land. Zij zijn de plaag. Zij ruïneren de economie. Wie weet is de volgende stap dat ze de politie of het leger de opdracht geven de huizen van de anti-vaxxers binnen te vallen om daar de mensen gedwongen te vaccineren? Dat kan zo maar onder de false-flag van ‘volksgezondheid’ gewoon gedaan worden. Tot dusver is praktisch alles wat de diverse klokkenluiders van meet af aan over de plannen van de Great Reset kliek en het Covid-19 Rockefeller stappenplan uit 2010 gemeld hebben, uitgekomen. Ze zijn door diverse onbenullen in de mainstream media beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws of complottheoriëen terwijl deze plannen gewoon voor iedereen ter inzage liggen.

Niks complottheoriëen want zie hier hoe Klaus Schwab met zijn boek staat te zwaaien waarin hij zijn duivelse plannen uiteenzet

Het vrijwillig opgeven van burgerrechten had niet kunnen plaatsvinden zonder de mediamacht die overheidspropaganda tot voorgeschreven werkelijkheid verhief. Rutte en trawanten en de media hebben inmiddels zo ontzaglijk veel op hun kerfstok, dat ze gedoemd zijn om, tegen alle toekomstige aanwijzingen in, hun gelijk te moeten blijven herhalen. Altijd weer opnieuw. Het moet inmiddels toch voor iedereen volkomen duidelijk zijn dat wat wij sinds het voorjaar van 2020 meemaken helemaal niets te maken heeft met volksgezondheid maar met een gijzeling van de bevolking, een misdaad tegen de menselijkheid. Hoe is het mogelijk dat zij die daarvoor verantwoordelijk zijn nog steeds gewoon de lakens kunnen uitdelen. Nog steeds denken de meeste inwoners in Nederland dat we in een rechtstaat leven en dat er voor iedereen gerechtigheid te halen is. Maar er is een misdadig complot gaande en dat op wereldwijde schaal. Niet alleen de machthebbers zijn schuldig maar ook alle medeplichtigen, van regeringen  en politici tot dokters die de vaccinaties uitvoeren zonder de nodige informatie te verstrekken en zonder de vereiste toestemming te vragen. 

Ze doen net alsof ze het beste met ons voor hebben. Maar dat hebben ze niet! Er was geen wetenschappelijke basis voor het uitroepen van een pandemie voor Covid-19 en ook niet voor de verwoestende maatregelen van lockdown en andere dwangmaatregelen. Ze hebben zich verkocht aan de Great Reset plannen van Klaus Schwab en daardoor is er geen weg meer terug. Wat er met de Nederlandse bevolking gebeurt kan op zijn minst volksverraad worden genoemd. Het gaat om een samenzwering. Ze hebben ons krijgsgevangen gemaakt onder de valse beschuldiging van het terugdringen van een neppandemie. De huidige wereldcrisis is door Klaus Schwab en trawanten moedwillig op gang gebracht om de mensheid klaar te maken voor een Nieuwe Wereld Orde. Wat de superrijken willen is hun monopolies over de hele wereld veilig stellen. Het was God die vanaf de tijd van de Toren van Babel alle wereldeenheid buiten Hem om verfoeilijk achtte, en daarom nadrukkelijk de volken uiteendreef, naar hun talen en naar hun afkomst, en tevens de grenzen der naties vaststelde. Klaus Schwab en trawanten willen het oude Babel weer herstellen maar ze zullen bedrogen uitkomen. De door hen gewenste wereldeenheid, dat wij thans dreigend op ons zien afkomen, zal niets meer zijn dan een niet-volledig en kortstondig succes.

Orde uit Chaos: de herrijzende Feniks uit de as die de komst van de Nieuwe Wereld Orde voorstelt, hier op een wandschildering in een vergaderzaal van de VN-veiligheidsraad.

 

Orthopedagoog Hans Koppies verwijst op social media naar uitspraken van de vooraanstaande Deense vaccinexpert Christine Benn, die waarschuwt tegen het inenten van kinderen. Volgens Benn wegen de voordelen niet op tegen de mogelijke nadelen.

Ondertussen heeft de Gezondheidsraad ook geadviseerd om in ons land kinderen in te spuiten met het medisch experiment, om ze te "beschermen".Volgens deze club hebben de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech een hogere effectiviteit dan de vaccins van AstraZeneca en Janssen, en is er bovendien sprake van minder nadelen. Een hogere effectiviteit in wat? Hoe zo minder nadelen! Ze zeggen het echt!

Ze zeggen dat Nederland op dit moment in de luxe situatie zit dat alle jongeren deze zomer twee prikken Pfizer of Moderna kunnen krijgen. En dat terwijl Moderna zelf toegeeft dat de mRNA covid-vaccins het DNA verandert. Het gaat bij Moderna om een middel van het genetische type. Mo(d)er(na) is opgericht door een bioloog van Harvard, Derek Rossi. Deze figuur houdt zich vooral bezig met genetische manipulatie. Uit klinische onderzoeken die door Pfizer zelf zijn uitgevoerd bij kinderen van 12-15 jaar, blijkt dat 86% van de kinderen die ten minste één dosis van de prik kregen, een bijwerking had die varieerde van licht tot ernstig? Ook Hugo de Jonge liet weer van zich horen en zei dat 18-jarigen een afspraak maken kunnen voor een prik. “Het is een moment om te vieren.” Hij brengt het alsof het om een soort ultiem genot gaat wat hij ze aanbied.  Maar zelfs de WHO vraagt zich af in een officiële verklaring dat het nuttig is eerst nog wat meer onderzoek te doen alvorens tot vaccinatie van kinderen over te gaan. Uitvinder mRNA-vaccin Dr.Robert Malone zegt dat “Mensen onder de 18 niet mogen worden gevaccineerd.

 

Dat velen te maken krijgen met bijwerkingen zoals een ontsteking aan de hartspier en andere medische kwalen, mag volgens de deskundigen nauwelijks een naam hebben. Iedereen kent zo langzamerhand de befaamde bloedproppen die zich voordoen. Volgens Mike Yeadon top immunoloog en ex-vice president en CSO Allergieën en Luchtwegenonderzoek bij Pfizer, is het ‘gestoord’ om kinderen te vaccineren en waarschuwt dat kinderen 50 keer meer kans hebben om te sterven door dit vaccin dan door het virus.

 

Mike Yeadon

 

Volgens Yeadon zorgen deze vaccins ervoor dat je lichaam spike-eiwitten gaat aanmaken. “En we weten al jaren dat spike-eiwitten van virussen bloedproppen veroorzaken.” Hij beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs zelfs van massamoord. “Jonge mensen krijgen geen corona. Als ze het virus oplopen, hebben ze doorgaans geen klachten. Ze lopen geen risico,” benadrukte hij. Eerder waarschuwde Yeadon al dat “al deze genetische vaccins (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, J&J) een fundamenteel veiligheidsrisico voor de bevolking vormen Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking kan ernstig ziek worden of sterven.” Klik ook hier.

 

Onderzoekers Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology en Greg Nigh wijzen in een review in het International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research op de risico’s van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. De ongewenste gevolgen kunnen veel erger zijn dan de kwaal, stellen zij, zoals anafylactische shock, auto-immuunziekten, een cytokinestorm die weefselschade kan veroorzaken en zelfs veranderingen in het DNA. Seneff en Nigh concluderen dat het mRNA-vaccin een experimentele gentherapie is die catastrofale gevolgen kan hebben. Als mRNA-vaccins het DNA veranderen, zal dat ook invloed hebben op eventuele kinderen die een gevaccineerd persoon ter wereld brengt.

Dr. Vernon Coleman, met meer dan 100 boeken en diverse bestsellers de meest gelezen medische auteur van Groot Brittannië, publiceerde in maart een video waarin hij zijn vrees uitsprak dat miljoenen mensen zullen sterven als gevolg van deze vaccins. Ook hij verwacht in de herfst van dit jaar of in de winter van 2021/2022 ‘de eerste extra doden, die een voorwendsel zullen zijn voor nieuwe vaccinaties,’ waar overigens nu al testen mee worden uitgevoerd (om te onderstrepen dat dit inderdaad allemaal uitvoerig gepland lijkt te zijn).

Dr. Lee Merrit, een gelauwerde Amerikaanse toparts met een indrukwekkende palmares, omschreef in januari 2021 zowel het coronavirus als de vaccins letterlijk als ‘biologisch gemanipuleerde biowapens’, en wees op het ongemakkelijke en daarom verzwegen feit dat de dierproeven met de Covid-19 vaccins niet zijn afgemaakt omdat alle dieren dood gingen nadat ze na vaccinatie opnieuw aan het coronavirus werden blootgesteld.

Ondanks talrijke waarschuwingen van gerenommeerde personen adviseert de Nederlandse Gezondheidsraad dus nietsvermoedende en onwetende kinderen met deze gevaarlijke troep in te spuiten. Ach ja; het zijn maar mensenlevens. Wanneer in de nabije toekomst steeds meer mensen ten gevolge van de coronavaccinaties zullen sterven, zullen zij zeggen dat het ligt aan het feit dat nog niet alle mensen gevaccineerd zijn! In een normale samenleving zouden alle archieven en onderzoeksrapporten van het RIVM en het OMT in beslag zijn genomen voor een grootschalig onderzoek en beide groepen onder curatele zijn gesteld en alle deelnemers zijn gearresteerd. Maar in de Nederlandse samenleving is niets meer normaal.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud