Uit het nieuws 27-09-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Het Nederlandse kabinet wil grond van boeren onteigenen en dreigt zelfs met niet-vrijwillige beëindiging

Dit is het begin van het onteigenings plan zoals beschreven in de Great Reset van Klaus Schwab en Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Rutte en trawanten willen boeren desnoods gedwongen gaan uitkopen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Volgens diverse onderzoekers is het stikstofbeleid op juridisch drijfzand gebouwd. De stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat er geen enkel beleid op gebaseerd kan worden. Reeds in 2009 kwam het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) tot stand. Geïnitieerd door klimaatfantast Diederik Samsom (PvdA) en Ger Koopmans (CDA). Iedereen roept maar wat net als de klimaatextremist Ed Nijpels. Dit is dezelfde fantast die in 1989 als milieu minister wist te voorspellen dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’. Om de stikstof uitstoot te verminderen kwam de regeringspartij D66 in september 2019 met het plan de veestapel flink in te korten. Carola Schouten (ChristenUnie) heeft daar vervolgens in 2020 al een begin mee gemaakt.

Het onteigeningsplan van Rutte&CO gaat de landsadvocaat Hans Besselink nog niet ver genoeg. De juridische adviseur van de overheid stelt dat het “onontkoombaar is om ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging van boerenbedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden. Onteigening zal niet tot een snel resultaat kunnen leiden, maar intrekking van vergunningen kan dat wél.” Boerenorganisatie LTO Nederland is ziedend en wil dat het plan de prullenbak in gaat. Doelstelling is uiteindelijk de hele veestapel op te ruimen en de trekpoppen van Schwab zijn druk doende deze plannen uit te voeren.

Met het plan van Rutte&CO tot onteigening wordt niet alleen het recht van ieder mens op persoonlijk bezit afgeschaft maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Alle vrijheden worden door de Build Back Better kliek achteloos terzijde geschoven. Wanneer ze hun zin krijgen, gaan we naar een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals zelden in de geschiedenis gezien is. Volgens Klaus Schwab zullen mensen niets bezitten en toch gelukkig zijn.

Agenda 2030 beschrijft een wereldwijde overname van elk land op aarde. Uiteindelijk zal het eten van natuurlijke producten niet meer toegestaan zijn. Het zal vervangen worden door Monsanto-voedingsmiddelen die uitsluitend gericht zijn op een bepaald aantal eiwitten en koolhydraten. Het doel is de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont te verrijken. Het maakt kennelijk totaal niet uit dat Monsanto op zijn zachtst gezegd een nogal discutabele reputatie heeft.

Bill Gates zag deze ontwikkeling al in 2009 aankomen en kocht 500.000 aandelen in Monsanto. Daarnaast kocht hij ook een groot aantal aandelen in Cargill, een andere agroreus. Sindsdien heeft Gates een financieel belang in de wereldse voedselvoorraad. Ook investeerde hij in 2019 in bedrijven die vleesloze burgers maken, zoals Beyond Meat en Impossible Foods. Welkom in de wereld van het nieuwe voedsel!Het zijn allemaal stappen op weg naar totalitaire overheersing van het merendeel van de wereldbevolking. Zeer opvallend is dat hoe hele bevolkingen al deze maatregelen slikken die een eind maken aan normaal samenleven en hoe verbazingwekkend gewillig het merendeel van de mensen zich massaal kritiekloos alle absurde dwangmaatregelen laten aanpraten.

Journalisten laten zich niet langer leiden door hun kennis, inzicht of geweten, maar alleen nog door angst voor uitsluiting. Dat betekent dat er nauwelijks nog afwijkende meningen die er werkelijk toe doen, in de openbaarheid komen. Wat we in de praatprogramma’s op de televisie zien zijn steeds dezelfde figuren en instituten, die eindeloos herhalen hoe belangrijk het is zich te laten vaccineren. Deskundigen die de echte feiten weten aan te dragen, worden uit de reguliere media geweerd en beschimpt, de mond gesnoerd en belachelijk gemaakt. Het onderdrukken van de waarheid is hun belangrijkste missie geworden. Ze verspreiden kritiekloos de abjecte leugens van de hele kliek die zich bereid hebben verklaart de doelstellingen van het World Economic Forum uit te voeren door de beschaafde en democratische, menswaardige samenleving volledig te vernietigen. Artikel 1 van de Grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”Ook dit is bij het oud vuil gezet.

Een veel gehoorde uitspraak is dat de ‘pandemie’ het voortbestaan van de gehele mensheid bedreigt, dat er geen medicijnen voor bestaan (terwijl die in ruime mate voorhanden zijn) en dat de enige oplossing is om de hele wereld te vaccineren.

Begrafenisondernemer slaat alarm: ‘Er sterven vrijwel uitsluitend gevaccineerde mensen’

De Begrafenisondernemer O’Looney, directeur van Family Funeral Services in Milton Keynes in Groot-Brittannië, komt met een aantal schokkende onthullingen over hoe ziekenhuizen en verpleeghuizen in opdracht van de overheid patiënten vermoorden in de naam van ‘Covid’. Ook zegt hij dat er een constante stroom van overledenen op gang is gekomen, echter niet van ongevaccineerden, maar juist gevaccineerden die zijn gestorven na toediening van de injecties. Deze slachtoffers worden volgens hem valselijk door de overheid en de media onder de noemer ‘Deltavariant’ geschaard. “Maar dit is geen virus maar vaccinatieschade en zegt dat dit bij de NHS (National Health Services / Britse RIVM) algemeen bekend staat als vaccinschade.”

Al in november 2019 werd hem in een ziekenhuis in Northampton een speciaal mobiel pandemie mortuarium getoond, omdat ‘er iets vreselijks aan zat te komen’. Dat was dus 2 maanden na ‘Event 201’, waar de huidige corona plandemie werd gepland. Tijdens deze fake-pandemie nam de sterfte niet toe, zei John O’Looney, in gesprek met The CrowHouse.“Wel werden sterfgevallen onterecht onder de noemer corona weggeschreven. Zo werden mensen die een natuurlijke dood stierven, overleden aan kanker of om het leven waren gekomen bij een ongeluk geregistreerd als coronadode. Er was wel sprake van een korte piek van doden in maart/april 2020, toen ouderen door de overheid werden geëuthanaseerd met behulp van het middel midazolamaldus O’Looney. Van een zorgmedewerker van een ziekenhuis kreeg hij de bevestiging dat er overal enorme hoeveelheden midalozam zijn gebruikt.

Ook deze mensen werden meegeteld als coronadode. Ondanks al hun inspanningen om de aantallen op te krikken – onder andere in verzorgingstehuizen – lag de sterfte in 2020 lager dan in 2019, aldus de begrafenisondernemer. Op 6 januari 2021 werd het vaccin uitgerold, waarna het sterftecijfer door het dak ging. Hij zei in 15 jaar nog nooit zoiets te hebben meegemaakt: “Het begon op het moment dat ze met vaccineren begonnen. Het was vreselijk. Bijna alle mensen die nu overlijden zijn gevaccineerden Iedere uitvaartdirecteur met nog maar een grammetje integriteit en eerlijkheid kan u dit  vertellen.” aldus O’Looney.

begrafenisondernemerFoto: John O'Looney (Videostill Odysee/TheCrowHouse)

 

Inmiddels hebben zo’n 45 andere begrafenisondernemers contact met O’Looney opgenomen en zeggen heel goed te weten wat er gaande is. “Ze zijn allemaal doodsbang. Dit is een depopulatie agenda. Dit heb ik gehoord van eminente specialisten die veel gekwalificeerder zijn dan ik, zeer gerespecteerde en universeel gelauwerde mensen. Als uitvaartondernemer zie ik daar nu het begin van, mensen die in de 40, 50 en zelfs 30 zijn, mensen die niet zouden hoeven sterven. Het gaat daarbij om hartaanvallen, bloedproppen, beroertes en orgaanfalen.”

Volgens O’Looney zal de komende circa 5 jaar bijna iedereen gaan ervaren dat mensen uit de naaste omgeving die zich hebben laten vaccineren, mensen die u kent en liefhebt zullen sterven. Hij zegt de eerste tekenen daarvan nu al te zien.Ook zegt hij dat ze zich nu ook richten op kinderen: “Wat gaat er met die gevaccineerde kinderen gebeuren? Ze zullen ziek worden, andere kinderen zullen sterven als een direct gevolg van deze vaccinaties. Deze doden zullen snel worden gelabeld als gestorven door een nieuwe variant.Wanneer worden mensen wakker? Pas nadat kinderen sterven? Of zullen ze inderdaad geloven dat het door een nieuwe variant zal komen zoals de regeringen zullen beweren? Want dat zullen ze zeggen. Ze zullen zeggen dat deze nieuwe variant vooral kinderen treft, en dat ze die zullen moeten beschermen tegen de  ongevaccineerden die hier de schuld van krijgen. Gevolg zal een vaccinatieverplichting zijn, en zal de jacht op de ongevaccineerden beginnen om daarmee de grote quarantaine centra te vullen zoals in het HMP Wellingborough, waar 30.000 mensen in kunnen worden opgesloten. In Leicester zou nog zo’n enorme nieuwe faciliteit staan, compleet met mortuarium en crematorium.” Kijk hier het hele interview. Zie ook Xandernieuws.

Onze samenleving is door de schoothondjes van Klaus Schwab gereduceerd tot krankzinnigheid.

Dat is ook te zien door de voortgaande aftakeling van een controlerend parlement dat lijkt te leiden aan bewustzijnsvernauwing. De rechterlijke macht wat normaal gesproken zou moeten dienen tot staatrechtelijke bescherming van burgers, lijkt volledig de kant van de overheid te hebben gekozen. De troonrede van de koning op 21 september was één ellenlange Globalistische Build Back Better-troonrede. Gezondheidswetenschapper Yvonne Simons merkt op: “In de eerste 10 zinnen rolt Willem-Alexander er al de hele WEF-agenda uit.”

Veel mensen zijn sinds het begin van de afgekondigde dystopische vrijheidsbeperkende dwangmaatregelen in maart 2020, gaan zien dat wat onze overheid ons wil doen geloven, neerkomt op leugens. Bewijzen daarvoor zijn veelvuldig in mijn nieuwsbrieven aangehaald. Wat gisteren nog rechtsgeldig was, wordt door ziekelijke empathieloze, maar volgzame schoothondjes van Klaus Schwab in een handomdraai nietig verklaard. We zien een niveau van kwaadwilligheid dat nauwelijks in de geschiedenis van de mensheid te zien is geweest.

Ze hebben zoveel macht gekregen dat ze zelfs denken ongestraft over het leven van hun onderdanen te kunnen beschikken. Het wordt steeds duidelijker zichtbaar dat overheden, de onderdanige/volgzame gluiperds van de mainstream media (MSM), Big Tech en Big Pharma samenwerken in een allesomvattend wereldwijd crimineel netwerk: Big Maffia. De coronacrisis is één grote FAKE show, net zoals de klimaatveranderinggekte en andere verzonnen globale bedreigingen. Propaganda ,censuur, alles wordt eraan gedaan om de angstpandemie gaande te houden. Het coronatoegangsbewijs biedt ze de mogelijkheid volledige gehoorzaamheid af te dwingen, met voor de ongevaccineerden uitsluiting van levensbenodigdheden als straf. Toegang tot voedsel, energie, werk/inkomen, school, communicatie, vervoer en zelfs medische zorg kan zo beperkt of zelfs volledig ontzegd worden voor iedereen die het waagt ongehoorzaam te zijn. Absolute gehoorzaamheid zal zo tot een voorwaarde gemaakt worden voor overleven. Het betekent de ultieme macht voor Klaus Schwab en zijn volgelingen.

De heersende informatiestroom van de mainstream media leent zich nog uitsluitend voor overheidspropaganda zonder dat het grootste deel van het publiek dat in de gaten heeft. Censuur was nog nooit zo extreem. Er is sprake van volledige teloorgang van de vrijheid van meningsuiting-een belangrijk grondrecht- de doodsteek voor eerlijke en onafhankelijke journalistiek. Ze helpen doelbewust mee aan de ondergang van de democratische rechtsstaat.

De zogenaamde ‘factcheckers’ wekken de illusie dat zij fake news bestrijden. In werkelijkheid zijn deze ‘factcheckers’ in het leven geroepen door Big Maffia om de massa nog meer te overtuigen van wat zij zeggen en alles wat een ander geluid laat horen te bestempelen als fake news, complotdenkers, wappies en zo meer. Terwijl in de mainstream media al volop wordt gespeculeerd over een vaccinatieplicht, worden de ernstige aandoeningen en sterfgevallen na de Covid-19 injecties, volledig verzwegen. Alle grote social mediaplatforms zoals Facebook, Instagram, Twitter en YouTube censureren erop los. Google en YouTube verwijderen alle informatie die iets anders zegt dan wat Big Mafia ze opdraagt.

YouTube blijkt inmiddels maar liefst 850.000 video’s te hebben verwijderd waaronder diverse hoog gekwalificeerde medische deskundigen die waarschuwen toch vooral de gevaarlijke injecties niet te nemen. De wereld is compleet gek geworden! Talloze voorbeelden komen dagelijks voorbij op cociaal media, de mainstream media en op de televisie. Nederland is bezet gebied, er is een coup gepleegd door Rutte en trawanten maar velen pikken de dwangmaatregelen niet langer. Op de site Keuzevrijbijmij.nl hebben zich inmiddels ruim 4000 bedrijven aangemeld, waaronder tientallen horecaondernemers, die zeggen niet van plan te zijn de bezoekers naar de verplichte coronapas te vragen.KVBM ronde stickerHet gaat volgens de oprichters om ondernemers die vinden dat deze pas een tweedeling in de maatschappij veroorzaakt en dat ze  daar niet aan mee willen doen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud