Uit het nieuws 26-07-2021

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Volgens diverse medische deskundigen is de Deltavariant geen virus maar wordt het veroorzaakt door vaccinaties

Volgens de door de overheid betaalde deskundigen is de Deltavariant aan een enorme opmars bezig: “Hoe meer niet-gevaccineerde mensen, hoe meer kans voor het virus om zich te vermenigvuldigen. En als dat gebeurt, dan muteert het virus en kan het ergens onderweg een variant afleveren die ernstiger is. Dat is namelijk wat virussen doen: muteren. Als de mutatie zich kan verspreiden, ontstaat een nieuwe virusvariant, die mogelijk besmettelijker is, zich efficiënter repliceert of een grotere diversiteit aan gastheren infecteert. Zo’n variant kan dan dominant worden, zoals dat in vele landen nu volop aan de gang is met de Deltavariant.” Maar volgens diverse deskundigen bestaat de zogenaamde Deltavariant waarmee overheden en mainstream media de bevolking dagelijks hersenspoelen, helemaal niet. Het zijn de vaccinaties die de verschillende mutaties veroorzaken.” Natuurlijk negeren de journalistieke propagandaboodschappers van de overheid en de trekpoppen van Klaus Schwab dit soort informatie en beweren ze juist dat de Deltavariant een bedreiging vormt voor ongevaccineerde mensen en dat coronavaccins ertegen beschermen.

De Deltavariant en andere varianten komen alleen maar opdagen om in de loop van dit jaar weer een strengere lockdown en andere dwangmaatregelen door de namaakwetenschappers te kunnen instellen. Dat kunnen ze alleen maar doen door foutief aan de knoppen van de nietszeggende PCR-test te draaien en zodoende besmettingen te creëren.  Ze raken daarbij verstrikt in hun eigen geraaskal. Zie hier hoe IC-baas Diederik Gommers verwarring zaait door tot twee keer toe te spreken over ‘Gevaccineerd met het Deltavariant’. Er is kennelijk een nieuw vaccin bijgekomen: de Deltavariant.

Er wordt wereldwijd massaal gefraudeerd met betrekking tot het aantal besmettingen en sterfgevallen ten gevolge van het Wuhan-virus. De mutaties van dit virus gebruiken ze om de volkeren een werelddictatuur op te leggen. Alle dictaturen hebben één aspect gemeen: hun macht is gebaseerd op angst. Ze beweren dat vanuit het niets iets kan muteren in iets. Het woord ‘besmettelijk’ is trouwens sinds het voorjaar van 2020 één van de meest misbruikte woorden door het RIVM, het OMT en al die andere pseudo deskundigen.

Bijzonder opvallend is ook dat de firma List&Bedrog een nieuwe betekenis aan het begrip wetenschap heeft gegeven: “Volgens de nieuwe definitie is wetenschap alleen wetenschap als die verkondigd wordt door leden van overheidsinstituten, zoals het RIVM en het OMT. Een handjevol ‘wetenschappers’ die, betaald door dezelfde overheid het nieuwe geloof afdwingt en onbelemmerde spreektijd krijgt op de kansel van de media. Zij zijn in de nieuw toegekende betekenis de enige patenthouders van de wetenschap. Alle anderen, zoals bijvoorbeeld de bijna 50.000 medisch specialisten en medisch wetenschappers die zich verenigd hebben in The Great Barrington Declaration (maar daarnaast ook vele anderen), vallen buiten de definitie.”(cursief uit Gezond Verstand nummer 20-14 juli).

Klaus Schwab zegt dat er eind dit jaar massale ontslagen zullen vallen en werkloosheid zal ontstaan, waardoor de woede van het gewone volk zal losbarsten.

In een video die viral gaat op social media zegt Klaus Schwab, dat nationalisme een bedreiging vormt voor de Nieuwe Wereldorde. Schwab waarschuwt andere globalisten voor het gevaar van mensen die trots op hun land zijn. “Het is hoog tijd voor een Great Reset,” zegt hij. In dezelfde speech waarschuwt hij voor een 'cyberpandemie', die het stroomnet, het transport, ziekenhuisdiensten en onze samenleving als geheel zou lamleggen. De coronacrisis zou volgens hem in vergelijking met een grote cyberaanval worden gezien als een kleine rimpeling. Mondkapjes beschermen onvoldoende tegen corona, zegt hij “daarom hebben wij vaccins nodig om onszelf te immuniseren.” Ook praat hij over samensmelting van biologische of fysische technologieën in het menselijk lichaam.

Daarnaast waarschuwt hij dat er eind dit jaar werkloosheid zal ontstaan en daardoor massale ontslagen zullen vallen waardoor de woede van het gewone volk zal losbarsten. Schwab beweert valselijk dat de Great Reset daarom snel nodig is, terwijl die in werkelijkheid juist de echte oorzaak is van de doelbewust geplande vernietiging van onze economie en vrije samenleving.

De overheden confronteren de argeloze burgers met valse en soms absurde statistieken en cijfers, om de burgers zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over wat ze te wachten staat. Alle mensen die het afgelopen jaar door onderliggende ziektes en griep zijn overleden, werden coronadoden genoemd. Alle mensen die nadat ze zich hebben laten vaccineren zijn overleden, zijn gestorven door onderliggende ziektes. De media weerspiegelen deze waanzin en dragen bij aan de verbijstering van hun lezers, kijkers en toehoorders. De wereldbevolking heeft haar lot in handen gelegd van genocidale machthebbers, multimiljardairs, zoals Bill Gates en de farmaceutische industrie door vaccins te vertrouwen wat geen vaccins zijn.

Gebruik makend van de corona-neppandemie zijn ze bezig de economie volledig en bewust te slopen en alles wijst erop dat de machthebbers en hun trekpoppen hun agenda richting satanische dictatuur en depopulatie van de wereldbevolking zonder tegenwind voort kunnen zetten. Alles gaat richting geweld – gepland, gecalculeerd geweld. Tegenstanders van de Great Reset monsters zullen worden beschouwd als een “bedreiging voor de volksgezondheid” of “vijand van de staat.Nog altijd denken mensen dat wij in Nederland in een democratie leven terwijl wij in werkelijkheid slachtoffer zijn geworden van een tirannieke overheid.

Honderden miljoenen mensen worden blootgesteld aan een biologisch wapen wat ze een vaccin noemen.

De grote massa doet braaf wat er van hen wordt verlangd. Tot groot genoegen van de overheden laten velen zich fotograferen of maken selfies van het moment dat ze worden geïnjecteerd, zetten dat op facebook of andere social media en raden anderen aan hetzelfde te doen want vaccineren ‘doe je voor de ander’. Iedereen die deze slogan klakkeloos overneemt, praat de regelrechte onzin van de media en politiek na, en heeft volgens medische experts zoals de Nederlandse professor Grandjean geen benul waar hij het over heeft. Volgens dr. David E. Martin, (zie ook hier) stellen we honderden miljoenen mensen aan iets bloot waarvan al sinds 2005 bekend is dat het een biologisch wapen is, zei hij in een gesprek op 9 juli 2021 met advocaat Reiner Fuellmich.

 

David E. Martin: we stellen honderden miljoenen mensen bloot aan iets wat  in 2005 al bekendstond als biowapenDr. David E. Martin

 

“We hebben te maken met het grootste medische experiment uit de geschiedenis van de mensheid. Hoewel er inmiddels talloze mensen zijn overleden nadat ze een injectie toegediend kregen, waaronder perfect gezonde mensen, is het niet toegestaan om zelfs maar te suggereren dat het “vaccin” er iets mee te maken had. Wanneer je dat doet, ben je niet wetenschappelijk bezig en zal dit ervoor zorgen dat er meer mensen doodgaan”aldus Martin. Ook Dr. Judy Mikovits noemt vaccinaties een biowapen.

Het manipuleren van de massa om onder valse voorwaarden deel te nemen aan een medisch experiment overschrijdt de grenzen van de medische ethiek en democratische wetgeving. Wij hebben te maken met een door-en-door corrupt systeem. De gen-veranderende vaccinaties maken definitief een einde aan vrije wil en het zelfdenkend vermogen van de mens. Mensen die weigeren zich te laten vaccineren worden publiekelijk neergesabeld, belachelijk gemaakt, gecensureerd, uitgesloten, bedreigd en soms zelfs ontslagen. Dat geldt eveneens voor medische professionals die wetenschappelijk onderbouwde bezwaren hebben tegen deze behandeling. Professionals die ook vaak uit eerste hand de verschrikkelijke bijwerkingen, waaronder de dood, hebben kunnen constateren na een injectie. Het gaat om een biologische oorlogsvoering.

Het experimentele zogenaamde covid-19 vaccin wordt heel anders behandeld dan alle andere receptgeneesmiddelen die nu beschikbaar zijn en ooit gemaakt zijn. Het is nu het meest dodelijke medische product in de geschiedenis. Diverse wetenschappers zeggen bewijzen te hebben dat de Covid-injecties massavergiftiging veroorzaken. Men spreekt zelfs van genocide. En dat betekent dat het ook het meest dodelijke door de mens gemaakte product van welke soort dan ook is. Als de covid-19 prik een auto of een ketel zou zijn, zou het al lang uit de handel zijn genomen schrijft Dr Vernon Coleman.

Xandernieuws meldde op 14-07-2021 dat een Duitse arts die zijn gevaccineerde patiënten aan een veelgebruikte standaard bloedtest onderwierp, zich een hoedje schrok toen hij ontdekte dat bij 30% tot 40% van hen reeds bloedpropjes beginnen te vormen (trombose). Een Canadese arts die een zelfde soort onderzoek heeft gedaan met zijn patiënten, en kwam op een nog veel hoger percentage uit: 62%. Ook deze arts zegt dat het ‘onvermijdelijk’ is dat de mensen die zich laten injecteren met de experimentele Covid ‘vaccins’, hier al in een vroeg stadium last van kunnen krijgen.

Arts deelt afschuwelijke beelden: dit doen coronavaccins met je bloed

Philippe van Welbergen, een arts uit Groot-Brittannië, heeft bloed afgenomen bij patiënten die na vaccinatie last kregen van bijwerkingen. Hij maakte bloeduitstrijkjes en legde die onder een gewone microscoop.

coronaFoto: Videostill Rumble/Stew Peters Show. De foto toont rode bloedcellen van iemand die niet is ingeënt tegen corona (links) en bloed van iemand die de Moderna-prik heeft genomen (rechts).

 “Je hoeft geen hematoloog te zijn om te zien dat er iets goed mis is met het bloed aan de rechterkant,” (zie afbeelding beneden) zegt gezondheidseconoom Jane Ruby in de Stew Peters Show. “Het lijkt alsof het bloed is vergiftigd.”In deze video zijn meer foto’s te zien: “We weten inmiddels dat de coronavaccins, met name die van Pfizer en Moderna, bloedstolsels veroorzaken, die kunnen leiden tot beroertes, hartaanvallen en myocarditis, maar ook het Guillain-Barré-syndroom. Dit moet nu stoppen,” zei presentator Stew Peters. “Dit zijn gevaarlijke prikken die onterecht vaccins worden genoemd en die ze bij je kinderen willen injecteren. Het is volslagen krankzinnig. Dit zijn giftige injecties.”

Diezelfde structuren zijn ook waargenomen door de Spaanse onderzoekers die ontdekten dat de vaccins van Pfizer en AstraZeneca grafeenoxide bevatten. Een team Spaanse onderzoekers en professoren onder leiding van biostatisticus Ricardo Delgado en Dr. José Sevillano heeft het ‘vaccin’ van Pfizer onder de loep genomen. De uitkomsten zijn zorgwekkend. De ‘vaccins’ bleken voor een groot deel uit grafeenoxide te bestaan, iets dat niet op de ingrediëntenlijst vermeldt staat. Het injecteren van grafeenoxide bij vooral mensen met verzwakte natuurlijke afweer is een misdaad tegen de mensheid. Door de Spaanse onderzoekers is ook gezegd, dat ze het sterke vermoeden hadden, dat dit niet alleen via de mondkapjes, maar ook door middel van de PCR-test neusswab materiaal naar binnen wordt gebracht.

“Grafeenoxide is kankerverwekkend en zorgt voor problemen in de luchtwegen. De minuscule Grafeenoxide deeltjes worden ingepakt in vetbolletjes om te kunnen doordringen in het zenuwstelsel en settelen in de hersenen. Het is niets anders dan een grove misdaad dat de wereldbevolking met deze troep wordt ingespoten. Men weet heel goed waar men mee bezig is. Er spelen zich inmiddels holocaust-achtige taferelen af en het merendeel van de bevolking heeft helemaal niets in de gaten. Het nanomateriaal grafeen is inmiddels ook aangetroffen in het griepvaccin Vaxigrip Tetra.”

Wij worden onder druk van geesteszieke machthebbers, gedwongen om te doen wat van ons gevraagd wordt. Iedereen die daar commentaar op heeft, wordt mentaal gestoord genoemd, opzettelijk ondermijnend en gevaarlijk. Vrijheid, privacy en zelfbeschikkingsrecht zijn door Klaus Schwab en zijn trekpoppen achterhaalde begrippen geworden. Het merendeel van de Tweede Kamer zit er alleen nog maar voor de show en om in te stemmen met de Great Reset plannen. Gezamenlijk staan ze aan de basis van het grootste onheil wat de Nederlandse bevolking tot dusver is overkomen. De onderlinge samenhang wordt bewust kapotgemaakt gemaakt en het belang van de burgers is in de vergetelheid verdwenen. Rutte&Co hebben Nederland in een angstcultuur veranderd. Zij zijn het prototype van geprogrammeerde slaven van Klaus Schwab die zonder blikken of blozen alles uitvoeren wat hen door de meester wordt opgedragen.

De lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt bewust kapot gemaakt. De medische apartheid is een feit. We zitten in een globale machtsgreep die een gecentraliseerd totalitair regime wil invoeren. Het merendeel van de mensen hebben het niet door en leven inmiddels mede dank zij de mainstream media die louter leugens over de vaccinaties verstrekken, in een soort massahypnose omdat ze geloven dat wij werkelijk in een wereldwijde pandemie leven. De meerderheid van de in een kunstmatige angstpsychose gebrachte bevolking stapt uit de eigen natuurlijke kracht en verwacht oplossingen van de veroorzaker(s) van de dwangmaatregelen. Gekker kan het niet! Gezien de slaafsheid waarmee ze de opdrachten van de Great Reset maffia uitvoeren blijken velen buiten dit bouwwerk van de firma List&Bedrog, geen interesse te hebben naar echte informatie.

Het zijn Satanisten en leugenaars die zonder ook maar enig gewetensbezwaar het grootste medische experiment op mensen uitvoeren

De overheden en een deel van het medisch establishment zijn niets anders dan marketingagenten geworden voor een experimentele behandeling. Zij werken samen met de grote farmaceutische bedrijven en politici die daarmee deals hebben gesloten. Het establishment heeft artsen en de media geronseld om mensen die niet geïnjecteerd willen worden complotdenkers te noemen, dat ze tegen de wetenschap zijn, dat ze egoïstisch zijn, en zelfs moordenaars zijn, dat ze niets om de ouderen geven, dat het allemaal hun schuld is dat de overheid gedwongen wordt om draconische maatregelen ten nemen. Het zijn demonen die ons leiden. Satanisten en leugenaars die zonder ook maar enig gewetensbezwaar het grootste medische experiment op mensen uitvoeren die de geschiedenis ooit gezien heeft zegt internist, cardioloog, epidemioloog en professor Peter McCullough in de Stew Peters Show. Het is geen vaccin en het biedt nergens immuniteit voor. De farmaceutische bedrijven, politici, het medische establishment en de media hebben hun krachten gebundeld om dit universeel een ‘vaccin’ te noemen met de bedoeling mensen te manipuleren zodat ze zich veiliger voelen.

Velen beseffen het misschien nog niet helemaal, maar we staan pas aan het begin van een wereld die niet meer de onze is. Wij zullen met steeds hardere maatregelen worden geconfronteerd. Er zijn al plannen dat mensen die niet mee willen doen, de rest van hun leven binnen moeten blijven en uitgesloten moeten worden van de maatschappij. Het gaat om corrupte, weerzinwekkende mensen met misdadige gedachten. Zowel direct als indirect (af)gedwongen vaccinaties zijn een regelrechte schending van de Neurenberg Code, die juist was bedoeld om medische experimenten op de bevolking voor altijd te verbieden.

Reiner Füllmich: Alle deelnemers, inclusief farmaceutische bedrijven, de  overheid en artsen die de bevolking ertoe aanzetten zich te laten  vaccineren, zijn criminelen tegen de Code van Neurenberg – GNEWSDe mensen die zich laten inspuiten met iets wat men een coronavaccin noemt, weten niet dat ze niets anders dan proefkonijnen zijn. De overheid beweert dat het vaccin veilig is, wat onmogelijk is omdat de onderzoeken naar de veiligheid nog doorlopen tot minimaal december 2023. Zie ook: Als die prik er inzet, dan kan die er niet meer uit. Immunologen en talrijke andere wetenschappers waarschuwen al een hele tijd dat de Covid vaccinaties het menselijke immuunsysteem ernstig kunnen verzwakken. In april heeft Doctors for COVID Ethics aan alle leden van het Europees Parlement aansprakelijkheidsverklaringen voor schade en sterfgevallen door COVID-19-vaccins bezorgd.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud