Uit het nieuws 26-04-2021

 

Door: Franklin ter Horst Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

 

World Economic Forum: het oude normaal komt nooit meer terug!

Klaus Schwab en zijn trawanten van het World Economic Forum (WEF), bevestigen in een nieuwe video nog maar eens dat het oude normaal nooit meer terug komt en dat tot tenminste 2024 alle dwangmaatregelen waar hij en zijn handlangers sinds het voorjaar van 2020 de wereldbevolking mee gekneveld hebben, onverkort gehandhaafd zal blijven. Daarnaast werkt het WEF aan een project dat autoriteiten in staat stelt om alle bewegingen van elk individu nauwkeurig te volgen, zogenaamd zodat we weer veilig kunnen reizen. Verplichte tests, en vaccinaties maken daar onderdeel van uit. Dit wordt ook wel ‘Corona Compliance’ genoemd. Men wil de hele wereldbevolking vaccineren en daarvoor schat men 15-20 tot miljard vaccins nodig te hebben en dienen er in de hele wereld productieplaatsen ingericht te worden. Daartoe dienen regeringen nauw samen te werken met farmaceutische concerns. Daarnaast moet er ook een digitale gezondheidsinfrastructuur opgebouwd te worden, die datatechnisch rekening houdt met het privé- en beroepsleven van de burgers. Hiervoor dienen de burgers een digitale ID te krijgen.

Klaus Schwab en trawanten willen de hele wereldbevolking vaccineren

Vaccinatiepaspoorten lagen 20 maanden vóór de pandemie al klaar!

Ook werkt het World Economic Forum samen met de Europese Unie (EU) aan een internationaal vaccinatiepaspoort, Het gaat om de zogenoemde groene pas waarmee de vaccinatiestatus en testresultaten van elk individu kunnen worden afgelezen.Dat paspoort wordt van doorslaggevende betekenis voor de vrijheid van reizen van gevaccineerde personen of niet gevaccineerde personen. Mensen die dit paspoort weigeren moeten er rekening mee houden dat ze worden uitgesloten van alle publieke instellingen waarbij ze in contact komen met andere burgers.

De Europese Commissie wist kennelijk wat er zou gaan gebeuren want ze hadden al op 26 april 2018, ruim voor de uitbraak van de coronapandemie een routekaart voor vaccineren klaarliggen. Na publicatie van het 10 pagina’s tellende document werd op 12 september 2019 een Global Vaccination Summit gehouden, georganiseerd door de Europese Commissie en de The World Health Organisation (WHO). 

Onder de aanwezigen waren politieke leiders, gezondheidsministers, vooraanstaande wetenschappers en VN-functionarissen. Er werden tijdens de top drie rondetafelgesprekken gehouden, waar onder andere Nanette Cocero van Pfizer, Seth Berkley van GAVI – een organisatie die wordt gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation – en Joe Cerrell van de Bill & Melinda Gates Foundation aan deelnamen. De aanwezigen kregen een aantal documenten uitgereikt waarin het versterken van de samenwerking met de farmaceutische industrie herhaaldelijk wordt benadrukt. Uit de stukken komt het beeld naar voren dat een pandemie ‘onvermijdelijk’ is.

Europees Mensenrechten Hof oordeelt dat verplichte vaccinaties legaal zijn

Landen kunnen burgers verplichten zich te laten inenten, bijvoorbeeld als zij tot de conclusie komen ‘dat de volksgezondheid dat vraagt, aldus het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR). Het oordeelt dat verplichte vaccinaties legaal zijn. Dit besluit vernietigt de integriteit van het menselijk lichaam en maakt de weg vrij voor de met afstand grootste mensenrechtenschendingen ooit, namelijk verplichte corona vaccinaties. ‘Verplichte vaccinaties kunnen in een democratische samenleving worden beschouwd als noodzakelijk,’ aldus de Europese rechters. Hoewel dit oordeel niet direct over Covid ging, kan dit in de zeer nabije toekomst extreem ingrijpende gevolgen hebben voor iedere burger. Mensenrechtendeskundige Nicolas Hervieu zei dat de uitspraak ‘belangrijk is voor de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus’. Het hof schept zo ruimte voor een eventuele verplichte coronaprik, aldus Hervieu.

Vlak voor de coronapandemie bracht het European Center for Law and Justice (ECLJ) een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat veel rechters van het hof afkomstig zijn van linkse ngo’s, vooral de Open Society Foundations (OSF) van miljardair George Soros.

George Soros, multimiljardair, nazi-collaborateur en top-misleider

Maar liefst 12 rechters zijn gelinkt aan de OSF. Het ECLJ onderzocht nog zes andere ngo’s, die allemaal gefinancierd blijken te worden door de organisatie van Soros. Bijna 20 rechters van het hof hebben banden met deze zes ngo’s. Ook lijkt het hof in strijd te handelen met de regels die het zelf oplegt,” reageerde het ECLJ.

Om de plannen van de machthebbers en hun trawanten te concretiseren hebben op 29 maart 2021 24 regeringschefs en staatshoofden waaronder Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Rutte- allemaal figuren die de bevolking die zij vertegenwoordigen al ruim een jaar knevelen met mensonterende dwangmaatregelen- samen met vertegenwoordigers van de WHO een (virtuele) bijeenkomst gehouden om gezamenlijk onder de dekmantel van de coronabestrijding een globaal pandemieverdrag te realiseren. De inhoud komt grotendeels overeen met die van Klaus Schwarbs “Great Reset”. Het gaat zogenaamd om toekomstige pandemieën te voorkomen, vaccins te verdelen en een algemeen beginsel voor de globale “Governance” te realiseren. “Geen enkele regering of multilaterale autoriteit kan deze bedreiging alleen tegemoet treden”, verklaarden ze. Men wendt voor dat er een toekomstige pandemie te verwachten zou zijn, waarop men als een eenheid zou moeten reageren.

Die eenheid heeft niets te maken met het bestrijden van zo’n pandemie maar om de strop die ze al om de nek van de wereldbevolking hebben gelegd nog verder aan te trekken met nieuwe misdaden tegen de menselijkheid. Ze hebben onze wereld veranderd in een mensonterende dictatuur waar angst bezit van de onderdrukten heeft genomen. Een dictatuur waar ze zelfs zonder ook maar enig gewetensbezwaar kinderen verplichten met slavenmaskers te lopen en ze te confronteren met testterreur en andere dwangmaatregelen met angst en trauma’s tot gevolg.

Vaccinatie paspoorten zijn in strijd met het individuele recht op zelfbeschikking, een grondslag van de mensenrechten.

Een vaccinatiepaspoort zal een van de volgende dwangmaatregelen worden die de machthebbers en hun trekpoppen de wereldbevolking door de strot willen duwen. Zo wil de machtswellustige schoolmeester Hugo de Jonge de Nederlandse bevolking van een digitaal vaccinatiepaspoort voorzien want hij heeft de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken hoe een dergelijk paspoort ethisch en juridisch kan worden ingezet.

Zo’n digitaal coronapaspoort zou volgens De Jonge kunnen worden ingezet bij het verstrekken van toegang tot onderwijsinstellingen, zorginstellingen zoals verpleeghuizen, werkomgeving en bijvoorbeeld horeca en uitgaansgelegenheden. De Gezondheidsraad kwam daarop met een ingrijpend advies. De conclusie is dat werkgevers, zorginstellingen, scholen en horeca een vaccinatiebewijs mogen eisen. Deze maatregelen berusten slechts op politieke beslissingen en hebben helemaal niets met de volksgezondheid te maken maar alles met het uitvoeren van het satanische Great Reset-plan.

Bij het invoeren van een ‘vaccinatiepaspoort’ worden mensen onder druk gezet een behandeling te ondergaan die duidelijk een ethische grens overgaan. Volgens de Stichting Artsen Covid Collectief zal het invoeren van een dergelijk paspoort druk leggen bij mensen die twijfelen of het vaccin liever niet nemen, omdat een deel van hun vrijheid ervan afhankelijk wordt. Dit is duidelijk in strijd met het individuele recht op zelfbeschikking, een grondslag van de mensenrechten.De artsen van dit collectief vinden dat de beslissing om al dan niet te vaccineren tegen Covid-19 altijd vrijwillig moet zijn. Het nemen van een vaccin is een persoonlijke keuze, waarbij zowel de voor- als de mogelijke nadelen voor het individu zijn en niet voor de maatschappij. Discriminatie tussen mensen die zich wel en mensen die zich niet laten vaccineren, is niet toegestaan. Gezondheidsdiscriminatie moet te allen tijde voorkomen worden. Zie hier het hele persbericht van de Stichting Artsen Covid Collectief.

De overheden liegen over de betrouwbaarheid van de vaccins

Dat zegt de voormalige hoofdwetenschapper van Pfizer, Dr. Mike Yeadon. Volgens hem liegen de overheden over de coronavarianten en de vaccins die je nodig zou hebben om je hiertegen te beschermen. “De eugenetici zijn doorgedrongen tot het centrum van de macht en hopen dat je in de rij gaat staan voor iets wat je zal beschadigen. Zo zou ik het doen als ik me zou willen ontdoen van 90 of 95 procent van de wereldbevolking. En dat is denk ik precies wat ze doen,” benadrukte hij. Hij zegt dat dit voor de meeste mensen niet te bevatten is, “Als ik zeg dat de leugens van de overheid zouden kunnen leiden tot jouw dood of de dood van jouw kinderen, dan begrijpt 10 procent wat ik zeg, terwijl de overige 90 procent voor zich uitstaart omdat het te moeilijk is. En ik ben bang dat we gaan verliezen omdat mensen niet kunnen bevatten dat iemand zo kwaadaardig is,” aldus Yeadon.

Hij herinnerde mensen eraan wat er tussen 1933 en 1945, in Rusland onder Stalin, in Zuidoost-Azië en in China onder Mao is gebeurd. “Overal om ons heen zie je mensen die net zo slecht zijn als de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren.Het grote verschil is dat het uitmoorden van mensen nu niet gepaard gaat met bloedvergieten. Het zal nu veel makkelijker zijn voor de mensen die dit aansturen. Ze hoeven niemand door het hoofd te schieten. Ze hoeven niemand met een knuppel dood te slaan, mensen te laten verhongeren of laten werken tot ze sterven. Deze keer maken ze gebruik van moleculaire biologie. En de mensen die erin meegaan, zullen waarschijnlijk zeggen dat ze slechts bevelen opvolgden. Dat hebben we eerder gehoord.”Volgens Yeadon heeft de gewone man op straat geen idee waar hij over praat: “Ze willen niet geloven dat de overheid tegen hen liegt, ze willen niet geloven dat de overheid ooit iets zou doen om hen schade toe te brengen, maar toch is dat precies wat zij doet.”

https://www.naturalnews.com/wp-content/uploads/sites/91/2021/03/vaccine-evil-eye-doctor.jpgImmunoloog en moleculair bioloog Professor Dolores Cahill noemt het hele coronaverhaal een leugen. Men beweert dat het coronavirus dodelijk is, dat we afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen en dat het mRNA-vaccin tegen corona veilig en effectief is. Dat is het niet, aldus Cahill, die verbonden is aan de World Freedom Alliance. De coronavaccins veroorzaken volgens haar veel schade en zullen de komende jaren alleen maar meer schade toebrengen. Zo kun je last krijgen van allergieën, neurocognitieve stoornissen en ontstekingen, en onvruchtbaar worden. Cahill waarschuwt al maanden voor de risico’s van coronavaccins. Eerder zei ze dat men al tientallen jaren probeert om een vaccin tegen RNA-virussen zoals het coronavirus te ontwikkelen, maar dat zo’n vaccin nog nooit is goedgekeurd. Zie ook deze video van Dr Carrie Madej.

Ook de Italiaanse arts Roberto Petrella onthulde al in augustus 2020 een vaccinatiecomplot voor depopulatie. Volgens hem vormt de huidige coronapandemie onderdeel van een programma om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. En de manier waarop ze dit willen doen is via vaccinaties. Ook is hij van mening dat het doel van de covid-19 vaccinaties is om een verbinding tot stand te kunnen brengen tussen mens en kunstmatige intelligentie.  Petrella waarschuwt dat de vaccinaties die bij mensen zullen worden ingespoten de meest vreselijke vaccinaties ooit zijn en hij vergelijkt ze met iets dat direct uit de hel komt. Ook hij waarschuwt voor de tests en dat deze alleen maar wat genetisch materiaal detecteren en geen virus.

 

Volgens Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, moeten de huidige sterfgevallen “in de context worden geplaatst van de populatie waarin zij zich voordeden”.Met andere woorden, het zijn oude mensen en oude mensen sterven nu eenmaal. Het is hypocrisie ten top. Wanneer bejaarden vóór de vaccinatie sterven, is dat te wijten aan Covid-19 (want de griep was plotseling de wereld uit) en moet er iets worden gedaan om dat te voorkomen, maar wanneer zij na de vaccinatie sterven, sterven zij aan een natuurlijke oorzaak en is er geen preventieve actie nodig. Met een “virus” heeft dit niets meer te maken. Mensen maken elkaar verwijten als het gewenste gedrag niet wordt gehandhaafd. Er wordt de kudde wijsgemaakt, dat opofferingen nodig zijn om afgepakte vrijheden terug te verdienen. Iedereen die daar niet aan voldoet wordt bestraft. Ook in Nederland werken de trekpoppen van de machthebbers volledig mee aan de verzwakking van het Nederlandse volk via leugens en bedrog, misleiding en intimidatie.

Dr. Sherry Tenpenny legt uit hoe de Covid-19 vaccins je immuunsysteem verwoesten

Dr.Sherry Tenpenny een Amerikaanse anti-vaccinatieactivist met een doctoraat in de osteopathische geneeskunde zegt honderden uren te hebben gespendeerd aan het doorzoeken van de medische literatuur, kijkend naar al die dingen die geassocieerd worden met de nieuw type vaccins waar wij nu mee te maken hebben. “We kunnen dit zelfs geen vaccin noemen, want het voldoet aan geen enkele van de criteria waaraan een vaccin moet voldoen. Een vaccin zou je moeten verhinderen ziek te worden. Dit is hier niet het geval. Het tweede is dat een vaccin de verspreiding van het virus zou moeten stoppen maar ze hebben al gezegd dat dit vaccin dat ook niet doet. Het is geen vaccin! Ze zeggen dat ze je zullen behoeden  ziek te worden – wat ze niet doen. Ze zeggen dat ze absoluut noodzakelijk zijn – wat ze niet zijn. En ze veroorzaken geen enkele schade – wat een flagrante leugen is. Ook na de spuit zul je nog steeds een slavenmasker moeten dragen, zul je nog steeds de sociale afstand moet bewaren maar het zal je niet beletten toch nog ziek te worden.

Wanneer je deze genetisch gemodificeerde injectie krijgt zal het onomkeerbaar je immuunsysteem veranderen. Het antilichaam wat ze in je hebben gespoten zal zich tegen je eigen lichaam keren en verwoesting en massale auto-immuunziekten veroorzaken. Een vaccin dat geen vaccin is en nog in de testfase zit tot/met eind 2023 als veilig bestempelen, is misleiding. Mensen worden gebruikt als proefkonijn zonder dat ze het weten. Het gaat om een misdaad tegen de menselijkheid.

AfbeeldingVolgens een studie naar de Covid mRNA vaccins, gepubliceerd door het Human Microbiology Institute, kunnen de vaccins tegen corona zeer ernstige neurologische stoornissen veroorzaken, waaronder ALS, Creutzfeld-Jakob (ook bekend als de ‘gekkekoeienziekte’) en Alzheimer. Creutzfeld-Jakob (CJD) is 100% fataal. Het mRNA in de vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna ‘kapen’ uw lichaamscellen op vrij willekeurige wijze, en zetten die vervolgens aan om het Spike eiwit van het coronavirus aan te maken.

Daarmee zijn deze ‘vaccins’ in werkelijkheid helemaal geen vaccins, maar gen-therapie, oftewel genetische manipulatie van het menselijke lichaam. Er bestaat daarom het gevaar dat de corona mRNA vaccins de komende jaren een ongekende golf van ernstige neurologische ziekten gaat veroorzaken.

(*) De van Harvard afkomstige bekende Amerikaanse medische wetenschapper dr. Leonard Horowitz, heeft een aanklacht ingediend bij een rechtbank met bewijs waaruit zou blijken dat de Covid-19 vaccins van Pfizer en Moderna in samenwerking met het Pentagon en een bekende Harvard neurowetenschapper doelbewust zijn ontworpen als een transhumaan gentherapie wapen, waarmee opzettelijk het risico op een ‘pan-genocide’ (= totale uitroeiing) op de hele mensheid wordt genomen. Horowitz waarschuwt dat de corona vaccinaties ‘zeer ernstige gevolgen’ zal hebben voor de mensheid. (*) Informatie afkomstig van Xandernieuws Posted op 17-04-2021. 

Al jarenlang wordt de mens geportretteerd als de schuldige voor alle klimaatveranderingen die op aarde plaatsvinden. De mens is een belasting voor het milieu, iedere ademhaling die een mens doet rust nog zwaarder op de planeet en de huidige lockdowns zijn heel goed, want nu krijgt de planeet eindelijk wat rust. Mensen zijn niet alleen een belasting voor de planeet, maar verspreiden ook nog eens levensgevaarlijke ziektes. Dat is waar de machthebbers en hun trawanten ons van beschuldigen en knevelen ze de wereldbevolking met mensonterende en alles verwoestende dwangmaatregelen. Genocide is geen plots en spontaan gebeuren. Integendeel, het gaat gepaard met een doelgerichte organisatie op een lange termijn. Dankzij georganiseerde campagnes, door het gebruik van propaganda en discriminerende wetgeving worden groepen actief tegen elkaar opgezet. De uiteindelijke 'eindoplossing' wordt voorbereid. Haatdragende retoriek wordt opgevoerd en maatregelen worden getroffen om de uitroeiing praktisch mogelijk te maken.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud