Uit het nieuws 25-10-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Alarmerende sterfte onder gevaccineerde piloten

 

Er doen zich steeds meer vreemde incidenten voor in de luchtvaartwereld. Een gevaccineerde piloot van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines is tijdens een vlucht overleden. De piloot zei vreemde dingen en stierf vervolgens, liet de copiloot weten. Dit geval is bevestigd door drie verschillende klokkenluiders, zei dr. Jane Ruby in de Stew Peters Show. Het vliegtuig moest vervolgens een noodlanding maken. De piloot werkte vanaf de internationale luchthaven van Los Angeles. Enkele dagen voor de vlucht had hij zijn tweede prik gehaald.

 

Een piloot uit Seattle werd thuis dood gevonden. Hij bleek een embolie te hebben. Twee stewards uit Atlanta werden enkele dagen na de tweede prik dood gevonden. En een steward uit Salt Lake City stierf na een tweede Janssen-vaccin. Ook zijn er ondertussen talloze crashes geweest van vliegtuigen waarvan de piloot tijdens de vlucht plotseling onwel werd. Wat de video verder laat zien is hoeveel vliegtuigongelukken er in een tijdsbestek van 30 dagen alleen al in Amerika hebben plaatsgevonden. En wat opvalt is dat het allemaal ongelukken zijn in wat men noemt de kleinere luchtvaart die over het algemeen door één persoon worden bestuurd.

 

In het weekend van 9 en 10 oktober annuleerde Southwest Airlines meer dan 1800 vluchten, waardoor de reisplannen van duizenden passagiers werden verstoord. Volgens een woordvoerder van de vliegmaatschappij had dat te maken met de ‘weersomstandigheden’.De echte reden is dat het cabinepersoneel de opdracht kreeg zich te laten vaccineren maar een deel dat weigerde.Dat was de reden van de annuleringen.

 

Boeing eist van haar 125.000 werknemers dat zij de dodelijke spike-eiwitinjectie nemen voor 8 december en worden ontslagen wanneer zij niet aan deze eis voldoen.Tienduizenden Boeing-medewerkers hebben al laten weten de prik te zullen weigeren. American Airlines heeft honderden vluchten moeten schrappen omdat het personeel zich massaal ziek heeft gemeld. Zie ook hier. Op 19 juni bevestigde British Airways dat vier lijnpiloten – binnen een week na elkaar – waren overleden. Alle vier zouden kort voor hun dood de prik toegediend hebben gekregen. British Airways stelt dat er geen verband is tussen de prik en de plotse dood van de vier piloten. Persbureau Reuters deed een factcheck naar de beweringen en baseert zich daarbij enkel op uitspraken van British Airways en de Britse medische toezichthouder MHRA, die wordt gefinancierd door- hoe kan het ook anders- onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation.

 

Veel Amerikanen zijn de vaccinverplichtingen van de genocidale vaccintirannen meer dan zat. Piloten, brandweerlieden, politieagenten, sheriffs, bouwvakkers, kantoormedewerkers en vele andere mensen weigeren zich te laten vaccineren ondanks de dreiging hun baan te verliezen. Delta Airlines heeft inmiddels het plan voor een algemene corona vaccinatieplicht voor medewerkers ingetrokken net als luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De protesten worden met de dag grimmiger. Veel Amerikanen lijken de vaccinatie- dwangmaatregelen niet langer meer te acepteren. Zo komen er berichten dat door geheel Amerika veteranen zich voorbereiden op de komende burgeroorlog. Jo Biden wil de veteranen dwingen tot vaccinatie en dreigt bij weigering hun recht op die gezondheidszorg in te trekken. In deze video kun je zien wat de veteranen allemaal van plan zijn en enkele van de uitspraken die ze daarin doen zoals: “Dit is het land van de vrije mensen. Wij zullen nooit toestaan dat er gedwongen vaccinaties worden toegestaan, een medische apartheidsstaat en een autoritair controle systeem met paspoorten wordt ingevoerd.”

 

Vliegmaatschappijen in Rusland en Spanje waarschuwen gevaccineerden die een lange reis maken niet te gaan vliegen vanwege het risico op trombose en die kans zou groter worden door de mogelijke bijwerkingen van de coronavaccins.

 

Velen begrijpen inmiddels dat de injecties de mensheid nergens tegen beschermen en levensgevaarlijk zijn

 

Duizenden voorstanders van medische vrijheid gebruiken de mogelijkheid hun stem te laten horen. Nooit eerder is er zo gigantisch gelogen en gemanipuleerd door de overheden als over het Wuhan ‘killervirus’. Om het de overheid naar de zin te maken moet iedereen zichzelf laten prikken met een experimenteel goedje wat ze een vaccin noemen. Het gaat in dit doodzieke systeem wat ze hebben ingevoerd om politiek niet om wetenschap. Ze voorkomen geen ziekte, en ze kunnen volgens diverse medische deskundigen leiden tot levensbedreigende aandoeningen en sterfgevallen. Velen begrijpen inmiddels dat de injecties de mensheid nergens tegen beschermen en dat het gaat om een totalitaire machtsgreep. Opvallend is dat ondanks de talrijke sterfgevallen in onder meer Europa en bewijzen dat de fake PCR-testuitslagen geen ‘besmetting’ van het Wuhan-virus kan vaststellen, een deel van de Nederlandse bevolking de vaccinpropaganda van onder meer Hugo de Jonge, het RIVM, het OMT en de mainstream media nog steeds klakkeloos geloven.

 

Net als in andere landen is in Nederland alleen maar sprake van een pandemie als de fake PCR-test op volle toeren draait maar deze test is frauduleus en wordt misbruikt om een pandemie overeind te houden.Die Hugo Jonge is zelfs zo hondsbrutaal 2160 medici ervan te beschuldigen ‘zeer onverantwoord’ bezig te zijn. Hij verwijst hiermee naar de advertenties en berichtgeving van het Artsen Covid Collectief, over het gevaar van het vaccineren van kinderen tegen de prik.

 

Diverse professoren immunologie, biochemie, toxicologie en farmacologie hebben in een uitgebreide analyse vastgesteld dat Pfizers eigen berichten over de klinische testfase ‘onwaarschijnlijke claims en tegenstrijdigheden’ bevatten. Desondanks vinden ‘onze’ politici het nog steeds geen enkel bezwaar om zaken met deze criminelen te blijven doen en de hoogst omstreden experimentele gentherapie injecties met almaar toenemende lichamelijke gevolgen aan de hele bevolking op te dringen. Oude nazi-programma in nieuwe kleding!  Ze hebben dit bedrijf zelfs volledig schadeloos gesteld ingeval van toekomstige schadeclaims.

 

Pfizer sponsort zo ongeveer alles in de propagandamedia. Het is meerdere mensen opgevallen dat dit ook in Nederland het geval is. Zo blijken enkele podcasts van BNR Nieuwsradio gefinancierd door Pfizer en AstraZeneca. Zo is ‘De Weg naar een vaccin’, een vijfdelige podcastserie van de radiozender, mede mogelijk gemaakt door Pfizer. De podcast ‘Beter’, waarin Harmke Pijpers je bijpraat over de laatste zorgontwikkelingen, wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Leugens en misleiding zijn dagelijkse kost geworden en kennelijk hebben allerlei figuren daar geen enkele wroeging over. “Niets in de politiek gebeurt toevallig, als zich iets voordoet, dan kun je erop wedden dat dit precies zo gepland wasFranklin D. Roosevelt

De Palestijnse terreurbewegingen hebben een plan ontwikkeld hoe ze moeten handelen nadat ‘Palestina’ bevrijd is van de Joden.

Dit plan is natuurlijk niet helemaal nieuw want de vernietiging van de Joodse staat is ook al neergelegd in de handvesten van de PLO (Palestine Liberation Organization) en de Hamas doodscultuur in Gaza. Een hardnekkige fabel die door vele tegenstanders van Israël wordt gehanteerd in de debatten over het Arabisch-Israëlisch conflict, is de fabel dat aartsterrorist Jasser Arafat ooit de staat Israël zou hebben erkend. Het Handvest van de PLO is echter (ondanks vele beloften nooit herroepen) en nog steeds onveranderd een regelrechte en juridisch bindende oorlogsverklaring. Het handvest spreekt van een eventuele “Gefaseerde bevrijding van Palestina”. Zij willen een eigen staat op het grondgebied dat al meer dan 3000 jaar van Israël is met Jeruzalem als hun hoofdstad. Voor velen die het nog niet weten, er bestaat geen onafhankelijke staat met de naam Palestina. Er bestaat geen Palestijns volk noch een Palestijnse geschiedenis of cultuur. Er heeft nooit in de hele geschiedenis een Palestijns volk bestaan. Er is een entiteit gecreëerd, die helemaal niet bestond. Toch claimen ze het aloude thuisland van de kinderen van Israël als hun eigendom en ze worden daarin gesteund door de Verenigde Naties en een hele horde antisemieten.

Golda Meir in de New York Times op 14 januari 1976.

De Raad voor de Bevrijding van Palestina heeft op 30 september 2021 in Gaza een gevaarlijke, nazi-achtige conferentie gehouden over wat er in ‘Palestina’ moet gebeuren nadat het land bevrijd is van de Joden. Zoals de titel van deze conferentie aangeeft, bespraken de Palestijnen serieus wat zij zouden doen met de overgebleven Joden die hun campagne om 'Palestina van de rivier tot de zee te bevrijden' (van de Jordaan tot de Middel­landse Zee) zouden overleven.

Zij bespraken ook wat zij zouden doen met het land en de infra­structuur op de dag nadat Israël uit het Midden-Oosten zou zijn verwijderd. De oplossing waarover de Raad het eens werd voor het Joodse probleem is gebaseerd op het Pact van Umar Bin Al-Khattab uit de 7e eeuw, dat volgde op de verovering van Jeruzalem uit de handen van de Byzantijnen. Het houdt onder meer in dat Israël volkomen verslagen zal worden, niet door een of andere geweldloze opstand, maar als resultaat van een militaire campagne. Ze gaan ervan uit dat er na de grote nederlaag van Israël nog Joden zullen zijn overgebleven en dat er voor hen een diep­gaande beraad­slaging vereist is als blijk van het humanisme dat de islam altijd heeft gekenmerkt. Zo staat er in Artikel 15:

“Er moet een onder­scheid worden gemaakt tussen strijders die gedood moeten worden, een (jood) die op de vlucht is en met rust gelaten kan worden of voor zijn misdaden vervolgd kan worden in de gerechtelijke arena; en een vreedzaam individu dat zichzelf overgeeft en (ofwel) geïnte­greerd kan worden of de tijd kan krijgen om te vertrekken.

Artikel 16: 'Geschoolde Joden en deskun­digen op het gebied van genees­kunde, techniek, technologie en civiele en militaire industrie moeten (in Palestina) enige tijd worden vastge­houden en mogen niet vertrekken en de kennis en ervaring meenemen die zij hebben opgedaan terwijl zij in ons land woonden en genoten van de overvloed ervan, terwijl wij de prijs voor dit alles betaalden in verne­dering, armoede, ziekte, ontbering, moord en arrestaties. De voorbereidingen voor de bevrijding van Palestina zijn begonnen met de geest van bevrijding die van deze conferentie uitgaat, en met de voorbereidingen van de strijders wier zielen verlangen naar de bevrijding van het land Palestina en zijn heilige plaatsen. Wij zijn op weg naar de overwinning die Allah aan zijn dienaren heeft beloofd.” Wat de Joodse overlevenden betreft die kunnen ervoor kiezen om in ‘Palestina’ te blijven als 'vreedzame individu (en)', d.w.z. te leven onder de bepalingen van de Dhimmah.”

Voor alle duidelijkheid: Tijdens de oprichting van de Palestinian Liberation Organisation (PLO) namen de Arabieren de naam Palestijnen aan en suggereert men sindsdien, dat ze al duizenden jaren als volk bestaan in Israëls aloude thuisland. Maar de geschiedenis vertelt helemaal niets over een Palestijns volk. Het zijn vijanden van Gods volk met een dodelijke en onverzoenlijke agressie. Het zijn Baäl-afgodendienaren die tegen Israël een onverzoenlijke haat koesteren. Hun vijandschap komt uit hun hart. Dat is precies wat de ‘Palestijnen’ van vandaag laten zien. Hun intenties zijn door de jaren genoegzaam bekend geworden als men zich tenminste geen rad voor ogen heeft laten draaien.

Op 9 augustus 2001 blies een ‘Palestijn’ zich op met een spijkerbom in de Sbarro pizzeria in de Jaffastraat in het centrum van Jeruzalem. Er vielen 15 doden onder wie zeven kinderen en 130 gewonden. Onder de doden bevonden zich vijf gezinsleden van de familie Schijveschuurder. De vader, de moeder, hun dochter Ra’aya van 14, Avraham Yitzhak zoon van 4 en dochter Hemda van 2 jaar. De terreurgroepen Islamitische Jihad en Hamas eisten de verantwoordelijkheid op voor deze afschuwelijke moordpartij.

Terwijl de wereld aan de kant van deze ‘Palestijnen’ staat, maken diverse Bijbelteksten duidelijk dat het niet goed met hen zal aflopen. Zo zegt de profeet Amos dat de Here vuur zal werpen binnen de muur van Gaza zodat het zijn burchten verteerd. De profeet Joël spreekt van vergelding op de hoofden van de inwoners van alle landstreken van Filistea (Gaza). God heeft er geen enkele twijfel over laten bestaan van wie het land Kanaän zou zijn. De kust (Gaza) zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud