Uit het nieuws 25-05-2020

Door: Franklin ter Horst

Ze hebben IsraŽl vervloekt inplaats van verdedigd. Het zal ze in het stof van de geschiedenis doen belanden.

Zelfs nu het Wuhan-virus de verschillende Europese landen hard treft, blijkt de Europese anti-IsraŽl meute nog volop tijd over te hebben om met hun favoriete hobby bezig te zijn: het demoniseren van IsraŽl. Op 18 mei zei de ongekozen bureaucraat, de Spanjaard Josep Borrell dat de Europese Unie een IsraŽlische annexatie van delen van Judea en Samaria, niet zal accepteren. ďWij zullen geen wijzigingen aan de grenzen van 1967 erkennen, tenzij door overleg overeengekomen door IsraŽli's en Palestijnen. De tweestatenoplossing, met Jeruzalem als de toekomstige hoofdstad van beide staten, is de enige manier om duurzame vrede en stabiliteit in de regio te garanderen. Wij dringen er bij IsraŽl sterk op aan om zich te onthouden van elk eenzijdig besluit dat zou leiden tot de annexatie van bezet Palestijns gebied wat als zodanig in strijd is met het internationaal recht.Ē

 

Zie hier de ongekozen bureaucraat Josep Borell samen met de islamitische dictator Mahmoud Abbas (aka Abu Mazen) van het Kalifaat Palestina wiens ambtstermijn al in 2009 is afgelopen.

Maar annexatie is niet in strijd met internationaal recht. Volledig tegen de bindende verdragen in weigeren ze de IsraŽlische soevereiniteit over de aloude Bijbelse gebieden te erkennen. Er is op basis van gesloten verdragen geen enkele sprake van door IsraŽl bezet Palestijnse gebied. Men beroept zich op het internationaal recht en relevante resoluties van de VN-veiligheidsraad, waaronder resoluties 242 (1967) en 338 (1973).

Deze resoluties hebben echter geen enkele juridische waarde want ze zijn niet in overeenstemming met de gesloten akkoorden waaronder de San Remo resolutie en de beslissing van de 52 regeringen van de toenmalige Volkenbond (waarvan 25 Europese landen). Deze verdragen zijn nooit herroepen; het staat nog steeds in het internationaal recht en IsraŽl heeft het volste recht op heel Judea, Samaria, de hele stad Jeruzalem en de Gazastrook. Daarnaast heeft IsraŽl gewoon recht op dit land vanwege de historische banden die meer dan 3000 jaar teruggaan. Niets daarvan hoort toe aan de landrovers in Ramallah.

De populaire mythe, dat IsraŽl gestolen land bezet houdt wordt met deze akkoorden volledig ontkracht. Internationale juridische experts leggen in deze video uit waarom de Joodse staat internationale legitimiteit geniet, en het wettelijke recht heeft om Judea, Samaria en Gaza te besturen. Zij leggen uit waarom, in tegenstelling tot wat velen beweren, het bestaan van IsraŽl wettig is. Maar toch wordt dat recht op hun land nog steeds betwist door een wereld die sterk wordt beÔnvloed door het antisemitisme. Ondanks de harde bewijzen dat IsraŽl recht heeft op het land, blijven de bindende documenten heel bewust van de radar van diverse politici en de mainstream media (MSM). Hoe kan een staat een grondgebied bezetten dat oorspronkelijk van hen is en tevens is vastgelegd in bindende documenten die in de jaren daarop nooit zijn vervangen?

Elke poging om het Joodse volk het recht op Eretz-IsraŽl (The Jewish National Home) te ontzeggen is een ernstige schending van het volkenrecht. De leiders van Europa wensen echter geen rekening te houden met deze bindende verdragen. Het anti-IsraŽl bloed giert ze al jaren door de aderen. En maar dwepen met de terreurorganisatie ďPalestinian Liberation OrganisationĒ(PLO) dat streeft naar de totale vernietiging van de Joodse staat.

Dit logo van de PLO laat niets aan duidelijkheid te wensen over

In Groot-BrittanniŽ hebben meer dan 130 politici opgeroepen tot sancties tegen IsraŽl als het land inderdaad overgaat tot annexatie van de aloude Bijbelse gebieden. Ze beschouwen deze gebieden brutaalweg als Palestijns grondgebied waar de toekomstige staat: ĎPalestinaí moet worden opgericht met IsraŽls 3000 jaar oude stad Jeruzalem als gedeelde hoofdstad voor Joden en Arabieren. Ze beschuldigen IsraŽl van Ďillegale, methodische en voortdurende onteigening van wat men Palestijns land noemt.

De hypocriete anti-IsraŽl-kliek in Brussel wil verder politieke, juridische, economische en maatschappelijke druk om de bezetting te beŽindigen. Een groep van elf Europese ambassadeurs, uit het Verenigd Koninkrijk, BelgiŽ, Frankrijk, Duitsland, Ierland, ItaliŽ, Nederland, Spanje, Finland Denemarken en Zweden gaven een formeel protest aan IsraŽl en zeiden diep bezorgd te zijn over het deel van het IsraŽlische regeerakkoord dat de weg vrijmaakt voor soevereiniteit over delen van Judea en Samaria. Ze noemen dat eveneens volkomen ten onrechte een duidelijke schending van het internationaal recht en zeggen dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de regionale stabiliteit en de internationale positie van IsraŽl.

Het is niet alleen de haat jegens het Joodse volk en de staat IsraŽl waardoor de diverse leiders in Europa gedreven worden, hun handelen is ook terug te voeren naar de door de vijf leden van de OPEC -Venezuela, Irak, Saudi-ArabiŽ, Iran en Kuweit in 1973 veroorzaakte oliecrisis. Het is al lang geen geheim meer dat de Europese Unie sindsdien vastzit aan een anti-IsraŽlische over≠een≠komst met de OPEC. De historische achtergrond van deze weinig bekende regeling was de Arabische frustratie over de veerkracht van IsraŽl, dat tegen de verwachtingen in de oorlog van 1948-1967 en 1973 wist te overleven. Dat had tot gevolg dat men het Westen begon te ondermijnen door het opleggen van een olie-embargo. Al na 19 dagen ging Europa (de toenmalige EEG) door de knieŽn en gaf het onder leiding van Frankrijk gehoor aan de chantage d.m.v. het sluiten een "Euro-Arabische Dialoog"(EAD).

In ruil voor olie stemde de EEG erin toe zich in de strijd tegen IsraŽl op te stellen en de kant van de Arabische wereld te kiezen. In het boek ďThe Force of ReasonĒ schrijft Oriana Fallaci: ďdit betekende steun aan een PLO-staat, Arabische soevereiniteit over Jeruzalem, vrije immigratie van moslims in ruil voor olie.Ē Ook mocht de islam en zijn schendingen van de mensenrechten niet meer bekritiseerd worden, en de immigratie van moslims naar Europa worden toegestaan. Uit dorst naar olie is Europa zo begonnen de islam naar de mond te praten. De immigratie werd op allerlei manieren vergemakkelijkt. Dit had de tsunami van miljoenen moslims in Europa tot gevolg. Zo heeft het Europese leiderschap (verenigd in wat toen nog EEG heette) de belangen van de eigen bevolking verkwanseld en IsraŽl opgeofferd op het altaar van eigenbelang en economisch overleven.

Gezien de alledaagse praktijk is dit beleid nog steeds onveranderd van kracht. Nog steeds kiest het merendeel van de Europese politici de kant van de oliedictaturen en voeren ze een schandalig anti-IsraŽl beleid. Dit verklaart ook de anti-IsraŽlische vooringenomenheid in de westerse media, waarin IsraŽl continu wordt beschuldigd van bezetting van Palestijns land, van moordpartijen op Palestijnse burgers en zo nog een heel scala aan andere valse beschuldigingen. In een exclusief artikel voor Honest Reporting, vertelde journalist Hunter Stuart in juni 2017 hoe hij de realiteit onder ogen heeft gezien hoe de pro-Palestijnse media aan het werk is. Het was hem al snel duidelijk dat de meeste nieuwsbrengers alleen nieuws wilden met daarin het lijden van de Palestijnen waarbij IsraŽl als schuldige diende te worden aangewezen. Alles wordt gebruikt in de propagandaoorlog om IsraŽl te demoniseren en aan de schandpaal te nagelen.

Het vervloeken van de Joodse staat is een continu terugkerend fenomeen. Ze hebben IsraŽl opgeofferd aan de god van de olie. Het streven naar een zogenaamde 'tweestatenoplossing' maakt al jaren deel uit van deze mantra maar dat willen de landrovers in Ramallah en Hamas in Gaza helemaal niet!Ze provoceren schaamteloos het oordeel van God, die in zijn Woord stelt:

JoŽl 3:1-2 ''Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heiden≠volken bijeen≠brengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom IsraŽl, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.Ē

Allemaal dwepen ze met de landrovers in Ramallah om zodoende hun haat tegen de Joodse staat kenbaar te maken.

De leiders van Europa negeren de Bijbelse God en IsraŽl wordt geminacht en beledigd. Ze praten en praten, maar zijn nauwelijks meer in staat de echte problemen op te lossen. Het is een rijk met falende leiders, een rijk zonder samenhang.

Ze beweren een evenwichtig beleid te voeren ten aanzien van IsraŽl en de PLO maar dat is niets anders dan grove misleiding. Ze komen nooit in beweging wanneer de terreurleiders in Ramallah hun shahids (martelaren) de straat op sturen om IsraŽliís te stenigen, van de weg af te rijden of andere vormen van terreur te plegen. Ze worden pas actief wanneer ze IsraŽl aan de schandpaal kunnen nagelen. Dan proberen de diverse EU-lidstaten elkaar te overtreffen met beschuldigingen en waarschuwingen aan het adres van IsraŽl.

Ze voeren een schaamteloze anti-IsraŽlische propaganda waarin IsraŽl wordt afgeschilderd als de onwillige partij in de vredes≠onder≠hande≠lingen, terwijl in werkelijkheid noch de ďBende van RamallahĒ onder leiding van Mahmoud Abbas noch Hamas in Gaza is geÔnteresseerd in een vredesakkoord. Wat men wil is het hele land in bezit nemen van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse zee. Politici uit het verleden en heden doen allemaal mee aan deze verachtelijke hetze tegen de Joodse staat waaronder ook diverse voormalige Nederlandse politici. Zij zeggen met het lot van de Palestijnen begaan te zijn maar dit is niets anders dan volksverlakkerij want wij horen ze nooit over de Palestijnen die onder erbarmelijke omstandigheden leven in Libanon en zij die worden vastgehouden in verschillende door de Syrische regering gecontroleerde gevangenissen.

De reden waarom ze zich niet bekommeren om de wreedheden die in SyriŽ tegen de Palestijnen worden begaan, is dat ze IsraŽl niet de schuld kunnen geven. Khaled Abu Toameh schreef daar in het kader van het Wuhan-virus op 28 April 2020 een artikel over. Toameh meldt dat statistieken van Action Group for Palestinians of Syria (AGPS) het aantal Palestijnen dat sinds de oorlog in SyriŽ in 2011, gedood is, wordt geschat op 4042. De namen van de slachtoffers en de details over de omstandigheden van hun dood zijn gedocumenteerd op de website van de groep.

Een ander verontrustend cijfer dat AGPS heeft onthuld is dat er in de afgelopen negen jaar in Syrische gevangenissen 37 Palestijnse vrouwen zijn doodgemarteld. De vrouwen behoren volgens AGPS tot de 620 Palestijnen die na de uitbarsting van de burgeroorlog in de Syrische gevangenissen zijn gestorven. Op de lijst van slachtoffers staan politieke activisten, vrijwilligers, medici, ingenieurs, academici, journalisten, universiteitsstudenten en kunstenaars. Onder de gevangenen bevinden zich 110 vrouwen en 50 kinderen, die een onbekend lot hebben ondergaan in Syrische gevangenissen en detentiecentra. Uit beŽdigde verklaringen van ex-gedetineerden blijkt dat de Palestijnen in de Syrische gevangenissen zijn onderworpen aan zware psychologische en fysieke martelingen, waaronder elektrische schokken, zware mishandeling met ijzeren staven en seksueel misbruik. Helaas leven de Palestijnen in SyriŽ in een Arabisch land en daardoor wordt er door de anti-IsraŽl politici geen enkele aandacht aan hen besteed omdat IsraŽl er niet bij betrokken is

De genoemde omstandigheden waarin de Palestijnen in SyriŽ leven, laten zien dat al die figuren die zogenaamd begaan zijn met het lot van de Palestijnen in werkelijkheid helemaal niets om ze geven maar de Palestijnen gebruiken om hun haat tegen het land en het volk van IsraŽl te etaleren.

De sympathie voor de nep-Palestijnen is bijzonder groot onder de Nederlandse Ďeliteí.

Er is al jaren een duidelijk patroon te bespeuren van IsraŽlhaat en islamliefde onder Nederlandse politici, media en kerken. De ervaring leert dat de IsraŽl-bashers geen enkel besef hebben van wat er werkelijk speelt of willens en wetens aan de kant van de perverse leugenaars staan. Het heeft er alles van weg dat het hier om onuitroeibare ordinaire Jodenhaat gaat. De Linkse Kerk werkt op frauduleuze wijze mee de totale geschiedenis van IsraŽl te vervalsen en zo de haat verder aan te wakkeren. Dit alles ten gunste van het corrupte en misdadige PLO-bewind in Ramallah en om de olieproducerende moslimpotentaten niet te irriteren.

 

Nu moeten ze eens ophouden met dat gezeur over wat ik allemaal gestolen heb.

 

IsraŽl dat strijd voert tegen het Arabische terrorisme dat onschuldige IsraŽlische burgers laat opblazen door geÔndoctrineerde zelfmoordterroristen, wordt gevaarlijker geacht dan brute dictaturen als Noord Korea en Iran. Hoe diep kan een volk zinken! Het is opmerkelijk hoe de IsraŽlhaters keer op keer in de gelegenheid worden gesteld hun antizionistische/antisemitische denkbeelden op zogenaamde nieuwszenders en mainstream-media te etaleren, maar geen woord over de Palestijnse schoolboeken die druipen van de Jodenhaat, over het rijkelijk belonen van Palestijnse moordenaars, niets over hun fantastische fabels over hun geschiedenis, niets over de schendingen van de mensenrechten, niets over de Eerwraakmoorden en incest in de Palestijnse gebieden en ga zo maar door.

 

Het bestaan van IsraŽl is het probleem. De woeste niets en niemand ontziende haat tegen de Joodse staat, woekert openlijk onder allerlei figuren in Nederland. Daarnaast bestaat er een Ďsamenzweerderig stilzwijgení over het verwoestende effect van de virulente Jodenhaat onder moslims in Nederland.

 

Een van de organisaties in Nederland dat zich nadrukkelijk bezig houdt met het voeren van een hetze tegen de staat IsraŽl is The Rights Forum. Deze organisatie zegt een kenniscentrum te zijn ter ondersteuning van een fabelstaat met de naam ĎPalestinaí. De organisatie bestaat uit een vijfkoppig bestuur, en aanhangers waaronder oud-ministers en rechtsgeleerden, en een professionele werkorganisatie. Is het niet vreemd dat deze Ďeliteí IsraŽls recht op het land dat vast ligt in bindende resoluties achteloos terzijde schuift en zich schaart achter een nepvolk dat zich Palestijnen noemt? Hoewel het Rights Forum ontkent dat het een pro-BDS-organisatie is of dat het een antisemitische agenda heeft, toont de website duidelijk zijn BDS-agenda. Onder de leden van deze club bevinden zich de pro-Palestijnse applausmachines zoals Hans van den Broek (CDA), Laurens Jan Brinkhorst (D66), Bert de Vries (CDA), Jan Pronk en Hedy díAncona (PvdA). Zie ook deze video waarin Peter Siebelt tijdens een presentatie bij de Christenen voor IsraŽl, uitlegt welke organisaties in Nederland de BDS-campagne en allerlei andere activiteiten tegen IsraŽl ondersteunen. In Nederland heeft BDS een fijnmazig netwerk dat samenwerkt met andere anti-IsraŽl activisten.

Ze laten duidelijk blijken dat hun sympathie uitgaat naar de landrovers in Ramallah dat zich ten doel heeft gesteld de staat IsraŽl te elimineren. Ook de genocidale terreurbeweging Hamas in Gaza mag zich verheugen op hun steun.

Vredelievende Palestijnse koorknaapjes.

Het beleid dat de diverse politici ten aanzien van IsraŽl voeren zal uiteindelijk worden geoordeeld en uitlopen op een doemscenario voor alle betrokken partijen. Sprekend over de toekomstige glorie van Zion, zegt het woord van God:

Jesaja 60:12 ďWant het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden.Ē

Ze hebben IsraŽl vervloekt inplaats van verdedigd. Het zal ze in het stof van de geschiedenis doen belanden.

 

Franklin ter Horst