Uit het nieuws 25-01-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Joodse bezittingen in Arabische wereld worden geschat op 300 miljard dollar

Elk jaar, op 30 november, herinneren IsraŽl en de Joodse wereld zich de 820.000 Joden die zijn verdreven uit de Arabisch-Islamitische landen. Terwijl de Verenigde Naties zich bezig hield met de zwendel over zogenaamde Arabische vluchtelingen uit de oorlog van 1948, werden de Joden in Arabische landen aan hun lot overgelaten. De Joodse bewoners in deze Arabische landen kregen te maken met een etnische zuivering waarbij al hun bezittingen werden geconfisqueerd. Ze waren genoodzaakt te vluchten met achterlating van alles wat zij en hun families soms generaties lang in de Arabische landen hadden opgebouwd, vanwege de vijandige houding van de Arabieren. Bankrekeningen van de Joodse bewoners werden bevroren of zelfs gebruikt om de oorlog te financieren tegen IsraŽl na oprichting van de Joodse staat op 13 mei 1948.

Volgens de Arabische leugenfabriek leefden de Joodse inwoners onder bescherming van de regeringen maar op enkele gevallen na klopt er niets van dit verhaal. Zo werden ze verhinderd om religie te beoefenen, ze werden uit hun huizen gezet, tienduizenden in de Arabische wereld afgeslacht omdat ze Joods waren. Dus de fabel van vreedzaam samenleven en het Zionisme de schuld geven van het ondermijnen van die co-existentie, is de zoveelste mythe die nergens op gebaseerd is.

Zelfs voor de opkomst van de staat IsraŽl was hun situatie al niet best terwijl ze zich als loyale burgers gedroegen. Er was sprake van een lange reeks van, vernederingen, wettelijke discriminatie, een systematisch intrekken van hun rechten, confiscatie van onroerend goederen, pogroms en deportaties. Velen vertellen daar hartverscheurende verhalen over en over de vaak gevaarlijke vlucht.

Sommigen konden de vlucht in het geheim plannen, anderen moesten alles in allerijl achterlaten. Maar ook als iemand nog bezittingen kon verkopen, kreeg hij er zelden een reŽle prijs voor. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat een bedrag van minimaal 250 miljard dollar voor het verlies aan eigendommen en bezittingen van de Joodse vluchtelingen. Uit eigendomsbewijzen is gebleken dat het in totaal gaat om 100.000 vierkante kilometer land dat ze zijn kwijtgeraakt, zowat vier keer zo groot als het huidige grondgebied van de staat IsraŽl (Gaza, Golan en Samaria en Judea inbegrepen). De waarde van achtergelaten bezittingen wordt daardoor geschat zoín 300 miljard dollar.

In april 2012 vond onder leiding van de IsraŽlische viceminister van Buitenlandse zaken Danny Ayalon de eerste door de regering gepromote conferentie over dit thema plaats, die eiste van de Verenigde Naties aandacht te schenken aan het lot van de Joodse vluchtelingen. Ayalon riep onder andere de Arabische Liga op om ,,haar verantwoordelijkheid te nemen en toe te geven dat de lidstaten er voor verantwoordelijk zijn dat Joden moesten vluchtenĒ. Verder verklaarde hij dat de schadevergoeding voor de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen een integraal bestanddeel van toekomstige onderhandelingen en/of overeenkomsten diende te zijn. ,,Vluchtelingen erkennen en je om hen bekommeren is niet slechts een zaak van historische gerechtigheidĒ, zei Ayalon op de conferentie ďmaar op basis van resolutie 242 van de VN zelfs een verplichtingĒ. Op 21 september 2012 organiseerde de Verenigde Naties voor het eerst een evenement over deze kwestie, ondanks afwijzende reacties uit de Arabische wereld. Men eiste de afgelasting van het evenement maar dat werd verworpen. Dit evenement werd bijgewoond door topambtenaren van het secretariaat van de V.N., evenals door Westerse afgevaardigden.

Een Amerikaanse niet-gouvermentele organisatie uit San Francisco, Jews Indigenous to the Middle East and North Africa (JIMENA), heeft 11 websites online geplaatst, zowel in Engels als in het Arabisch, waarin de verhalen worden verteld van Joden die zijn gevlucht uit negen moslimlanden waaronder Turkije en Iran. Op de websites worden unieke verhalen gebracht uit elk land, gebruik makend van video Ďs, foto Ďs en geschreven getuigenissen waaronder vele mondeling ingesproken getuigenissen van Joden die naar Noord-Amerika zijn gevlucht. IsraŽl heeft de datum 30 november bij wet vastgelegd als de landelijke gedenkdag voor de verdrijving van 820.000 Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen en Iran.

De in de koran genoemde Aksa-moskee staat niet in Jeruzalem

 

Het is volkomen misplaatst om de Tempelberg in Jeruzalem voortaan bij de islamitische naam "Haram-esh Sjarief "te noemen zoals ik in mijn nieuwsbrief van 11-01-2021 heb uitgelegd. De Tempelberg heeft de naam "Haram-esh SjariefĒ pas gekregen nadat Mohammed met zijn magische merrie een mystiek bezoek aan Jeruzalem gebracht zou hebben, teneinde daarmee aanspraken voor de moslims op de stad te kunnen opeisen. Men verzon het verhaal dat Mohammed in Mekka door de engel ĎGabriŽlí gewekt zou zijn enhem de opdracht gaf in de nacht een reis naar het paradijs te maken. En zo werd Jeruzalem bij de islamitische godsdienst betrokken. Het verhaal is echter niet meer dan een Arabische fabel want Mohammed is nooit in Jeruzalem geweest.

 

De waarheid is dat ten tijde van Mohammed- die in 632 n.Chr., stierf- Jeruzalem een christelijke stad was in het Byzantijnse rijk. Jeruzalem werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee en werd het Tempelplein omgedoopt in Haram-esh Sjarief. Mohammed kon dus nooit deze moskee in gedachten hebben gehad, toen hij de Koran schreef, want hij was toen al lang dood. De naam Haram-esh Sjarief heeft dus helemaal niets met de Tempelberg in Jeruzalem te maken maar met de moskee in Medina in Saoedi-ArabiŽ.

 

De Al Aksa moskee. Van oorsprong een Byzantijnse kerk

 

Op 5-8-2003 schreef Ahmed Muhammed Arafa, een columnist van het Egyptische weekblad Al-Qahira, dat de islamitische bewering dat Mohammedís nachtelijke uitstapje van Mekka naar Jeruzalem, berust op een verkeerd uitleggen van een enkel vers uit de Koran. Arafa beweert ook dat deze trip van de profeet hem van Mekka naar Medina heeft gebracht. Er bestaat volgens de schrijver geen enkel historisch noch religieus bewijs voor de bewering dat het om Jeruzalem gaat.

 

Arafa bevestigd met zijn uitspraken wat anderen voor hem ook al hebben gemeld dat Mohammeds bezoek aan Jeruzalem niets anders is dan een sprookje. ,,De moskee die Mohammed bezocht zou hebben in Jeruzalem bestond in zijn tijd niet eensĒ aldus Arafa. Diverse onderzoekers hebben al lang aangetoond dat het "Buitenste bedehuis " (Aksa moskee) zoals genoemd in de Koran, Soera 17:1, met de moskee in Medina te maken heeft en niets met Jeruzalem. Dat zegt ook de Syrische geleerde Firas Al-Sawwah. Deze geleerde zegt dat een algemene Arabisch-islamitische culturele opleving nodig is die een kritische beoordeling van de Arabische en islamitische geschiedenis noodzakelijk maakt.

 

Jonathan Pollard eindelijk thuis

 

Jonathan Pollard is eindelijk thuis na 30 jaar in de Verenigde Staten in de gevangenis te hebben gezeten en vijf jaar huisarrest. Pollard werd in 1987 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf omdat hij teveel wist van de Amerikaanse betrokkenheid bij de levering en productie van massavernietigingswapens ten behoeve van de voormalige Iraakse dictator Saddam Hoessein, iets waarvan zelfs het Amerikaanse Congres volledig onkundig was. Pollard werkte indertijd als burger analist voor de Amerikaanse marine-inlichtingendienst toen hij werd betrapt. Hij ontdekte in 1984 dat de Verenigde Staten IsraŽl niet informeerden over de non-conventionele bewapeningsinspanning van Irak, zoals dat met de IsraŽlische Autoriteiten was afgesproken in 1983 in een "Memorandum of Understanding" tussen IsraŽl en Amerika. Pollard speelde informatie, waaronder fotomateriaal door aan de IsraŽli's maar dat werd ontdekt waarop hij in 1985 werd gearresteerd. Op de foto's van Pollard zouden bewijzen te zien zijn van Saddams productie van chemische wapens en het gebruik daarvan. De Amerikaanse overheid wilde beslist niet dat dit bekend zou worden vanwege hun eigen betrokkenheid bij dit programma.

Jonathan and Esther Pollard on their way to IsraelJonathan and Esther Pollard op weg naar IsraŽl

Zijn aankomst in IsraŽl komt een maand nadat de Amerikaanse Parole Commission een certificaat heeft afgegeven met daarin de beperkingen die hem zijn opgelegd. Hij mocht de Butner gevangenis in North Carolina verlaten, nadat hij in aanmerking kwam voor voorwaardelijke vrijlating. Maar terwijl Pollard de muren van de gevangenis achter zich liet, bleek hij iets minder vrij dan hij had gehoopt. Zijn vrijheid was onderhevig aan strenge eisen van de Amerikaanse overheid. Zo mocht hij van de Joden-en IsraŽl hatende Barack Hussein Obama vijf jaar lang het land niet uit. Klik hier voor meer informatie over Jonathan Pollard.

Alarmerende berichten over sterfgevallen na toediening van het corona vaccin

Hele horden mensen staan te trappelen van ongeduld om een vaccin toegediend te krijgen als bescherming tegen het Wuhan-virus ondanks de stortvloed aan waarschuwingen dat het niet om een vaccin gaat maar om een wereldwijd ťn gevaarlijk experiment met gentherapie. Ondanks sussende woorden van regeringsleiders en de farmaceuten dat het vaccin volledig veilig is, begint het aantal doden als gevolg van deze Ďbeschermendeí vaccinaties schrikbarend toe te nemen en dan hebben wij het nog niet over de gevolgen van deze vaccins op langere termijn. Uit diverse landen komen alarmerende berichten binnen over ernstige bijwerkingen en mensen die de spuit niet overleven. Zoals inmiddels genoegzaam bekend zijn de vaccins van onder meer Pfizer en Moderna niets anders dan "besturingssystemen" ontworpen om mensen te programmeren en hun biologische functies te hacken. Deze vaccins zullen de functie van een menselijke stamcel herprogrammeren en dus genetisch modificeren. De nadelige effecten daarvan zullen zich pas later openbaren.

Ook uit Noorwegen komen alarmerende berichten.

Noorwegen heeft een waarschuwing de wereld ingestuurd nadat er 23 mensen zijn overleden kort nadat ze een vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech hadden gekregen. Volgens de Noorse gezondheidsautoriteiten kan het vaccin van Pfizer een risico vormen voor mensen van boven de 75 en terminaal zieken. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot 29. Het Noorse medicijnagentschap heeft 13 sterfgevallen onderzocht en gelinkt aan bijwerkingen van het coronavaccin. Wat bleek uit de onderzochte gevallen is dat allen last hadden van de bij dit vaccin bekende bijwerkingen zoals misselijkheid en overgeven, koorts, reacties op de plek van de injectie en een verslechtering van hun algehele conditie. Volgens Pfizer is er helemaal niets aan de hand en zijn het aantal ďincidentenĒ niet alarmerend en liggen ze in de lijn der verwachtingen. Vanuit China wordt gewaarschuwd om oudere mensen niet meer het vaccin van Pfizer te geven omdat het duidelijk is dat hier teveel risicoís aan kleven.

Het Noorse Folkehelseinstituttet, de tegenhanger van het RIVM, heeft besloten om de richtlijnen rond coronavaccinatie aan te passen.ďAls je heel zwak bent, moet je waarschijnlijk niet gevaccineerd worden,Ē zei Steinar Madsen van het Noorse medicijnagentschap tegen journalisten over het coronavaccin. Ook in Denemarken, Zweden, Finland, en IJsland zijn sterfgevallen gerapporteerd na een vaccinatie. In IJsland zijn drie rusthuisbewoners vrij snel na vaccinatie gestorven.

 

medicijnagentschapOok in de Verenigde Staten vallen vaccinatie slachtoffers

In Amerika zijn inmiddels 55 mensen overleden nadat ze een corona inenting hebben ontvangen. De doden daar zijn een mix van mensen die of een Pfizer of een Moderna vaccin kregen. In sommige gevallen stierven de mensen binnen enkele dagen na de prik. Zo ook een 66-jarige man in een bejaardenhuis in Colorado die zich niet lekker voelde de dag nadat hij een Moderna vaccin had ontvangen. De volgende morgen, Eerste kerstdag, vond men de man in bed. Hij lag doodstil, was bleek met de ogen halfopen en schuim op de mond en hij reageerde nergens op. Hij ademde niet en had geen polsslag. En in de VS raakte via Facebook bekend dat een gezonde vrouw van middelbare leeftijd in het ziekenhuis belandde met stuiptrekkingen in haar benen, kort nadat ze het coronavaccin van Pfizer had ontvangen. Zie ook deze video.

Naast de doden in Amerika zijn 96 gevallen gerapporteerd van levensbedreigende condities na een injectie met een coronavaccin. Verder zijn er 24 mensen permanent invalide geworden, 225 mensen opgenomen in het ziekenhuis en meldden zich 1.388 mensen bij de Eerste Hulpposten in de ziekenhuizen met klachten na de vaccinatie. Het zijn echt niet alleen ouderen met onderliggende ziektes die komen te overlijden sommige waren kerngezond toen ze het vaccin toegediend kregen. In de Verenigde Staten zijn ondertussen meer dan 5000 zogeheten Ďhealth impact eventsí gemeld na vaccinatie tegen corona. Dit zijn bijwerkingen die zo ernstig zijn dat een persoon zijn of haar dagelijkse taken niet kan uitvoeren en dus bijvoorbeeld niet kan werken, of medische hulp nodig heeft

Verloskundige Gregory Michael overlijdt na heftige reactie coronavaccin

Zo ben je kiplekker en zo ben je er niet meer. Op 5 januari overleed arts Gregory Michael een verloskundige van het Mount SinaÔ Medical Center in Miami Beach als gevolg van een heftige reactie op het coronavaccin. Zijn echtgenoot Heidi Neckelmann schreef in een bericht op Facebook: ďHij was een kerngezonde 56-jarige man, geliefd door iedereen in de gemeenschap, bracht honderden gezonde babyís ter wereld en werkte onvermoeibaar door tijdens de pandemie. Hij is op 18 december gevaccineerd met het vaccin van Pfizer. Drie dagen later zag hij een groot aantal petechiŽn (rode of paarse puntvormige huidbloedingen, red.) op zijn voeten en handen, waarna hij besloot naar de spoedeisende hulp te gaan. De bloedtelling (CBC) die bij binnenkomst werd uitgevoerd, liet zien dat het aantal bloedplaatjes in zijn bloed 0 was (normaal gesproken zijn dat er 150.000 tot 450.000 per microliter bloed).ĒDe arts werd opgenomen op de IC, met als diagnose acute idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) als gevolg van een reactie op het coronavaccin. Een team experts probeerde bijna 2 weken lang tevergeefs om het aantal bloedplaatjes te verhogen. Uit het hele land werden experts ingeroepen, zegt Heidi.

coronavaccinFoto: Facebook/Heidi Neckelmann

ďHij was gedurende het hele proces bij bewustzijn, maar 2 dagen voor een operatie kreeg hij een hersenbloeding als gevolg van het gebrek aan bloedplaatjes, waarna hij binnen enkele minuten stierf,Ē aldus de vrouw. ďHij was een voorstander van vaccins en daarom haalde hij de prik.ĒHeidi zegt dat mensen zich ervan bewust moeten zijn dat er bijwerkingen kunnen optreden, dat het coronavaccin niet voor iedereen goed is en dat het in dit geval een prachtig leven en een perfect gezin heeft verwoest en heel veel mensen in de gemeenschap heeft geraakt.ďLaat zijn dood niet tevergeefs geweest zijn,Ē smeekt de vrouw.

Zie ook deze video waarin wordt verteld hoe trots Hank Aaron de baseball legende zich uitlaat uit na te zijn geÔnjecteerd met de Covid-19 -vaccinatieprik. De iconische Hall of Famer hoopte dat zijn bereidheid om te worden gevaccineerd zou helpen de zorgen te verminderen die sommige zwarte Amerikanen hebben over het ontvangen van de injectie. Twee weken later was hij dood.

In Duitsland worden 10 sterfgevallen onderzocht

In Duitsland worden momenteel 10 sterfgevallen onderzocht die mogelijk verband houden met de vaccinatie. Een 89-jarige vrouw uit Weyhe in deelstaat Hessen stierf vlak nadat ze was ingeŽnt tegen corona. Medisch personeel probeerde haar tevergeefs te reanimeren. Districtsvoorzitter Cord Bockhop (CDU) stelde dat het overlijden van de vrouw Ďgeen verband houdt met de vaccinatieí en dat men gewoon doorgaat met vaccineren. Het zouden ernstig zieke patiŽnten met veel onderliggende ziekten zijn geweest van wie sommigen al palliatieve zorg kregen, aldus Keller-Stanislawski. Als dat het geval is, kun je gerust spreken van een schandaal, schrijft weekblad Wochenblick. ďWaarom zou je mensen die al stervende zijn een vaccinatie met een nieuwe mRNA-technologie toedienen die nog nooit eerder is goedgekeurd en nog nooit is getest op oudere patiŽnten?Ē

In Portugal is een 41 jarige kinderverpleegkundige bezweken kort nadat ze de eerste dosis van het Pfizer vaccin had gekregen. Sonio Azevedo, een moeder die een Ďperfecte gezondheidí had, werkte in het Oncologische ziekenhuis in Porto. Op 30 december was ze een van de 538 zorgmedewerkers die als eersten hun Covid vaccinatie kregen, waar ze op haar Facebook trots een foto van plaatste. Op de 2e dag na de injectie werd ze echter dood in bed gevonden.

In IsraŽl kregen minimaal 13 mensen last van gedeeltelijke gezichtsverlamming. Volgens IsraŽlische media hebben bronnen binnen het Ministerie van Volksgezondheid laten weten dat het werkelijke aantal nog veel hoger is. Men is nu erg huiverig om mensen die met gezichtsverlamming te maken hebben gehad de vereiste tweede dosis van het vaccin te geven. In de IsraŽlische plaats Beet Sheían overleed een 75-jarige na een hartstilstand 2 uur nadat hij het coronavaccin van Pfizer had gekregen. Daarnaast zakte een 88-jarige man twee uur na de vaccinatie in elkaar. Hij werd later doodverklaard. Ze zouden beide gestorven zijn aan onderliggend lijden. Een 75-jarige IsraŽlische vrouw die haar tweede dosis van het coronavaccin van Pfizer heeft gekregen, is levenloos aangetroffen in haar woning in de plaats Lod, zo melden IsraŽlische media. Het ministerie van Volksgezondheid is van plan een onderzoek in te stellen naar het incident. Op 23 januari stierf Eddie Avitan, een 67-jarige inwoner van Kiryat Malachi, twee dagen nadat hij de tweede dosis van het COVID-19-vaccin had gekregen.Meer dan 12.400 mensen in IsraŽl hebben positief getest op coronavirus nadat ze waren ingeŽnt met de Pfizer / BioNTech-vaccin.

Volgens de minister van volkverlakkerij Hugo de Jonge zijn de vaccinaties er op gericht om de ouderen en kwetsbaren te beschermen tegen het coronavirus. Over bovenstaande sterfgevallen wordt in alle toonaarden gezwegen en de media vervullen hun dagelijkse Judasrol als nooit tevoren. Ondertussen is in Nederland het pushen van het vaccin dagelijkse kost in de kranten, op de radio en voor de televisie. Ook in Nederland zullen zich net als in andere landen sterfgevallen gaan voordoen, maar worden afgedaan als gestorven vanwege onderliggende ziektes. De verantwoordelijke bewindspersonen zullen net als de farmaceuten beweren dat deze sterfgevallen niets met de toegediende vaccins te maken hebben.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud