Uit het nieuws 24-05-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

 

Er raast opnieuw een storm van nazi-antisemitisme/Jodenhaat over de wereld. Wereldwijd vallen er jaarlijks bij terreuraanslagen van islamitische extremisten duizenden doden, maar daar richt de aandacht zich niet op. De vuile vingerafdrukken van Hitlers moordmachine zijn weer helemaal terug op het wereldtoneel en richt zich op IsraŽl. Wat wij vandaag zien is het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger. Er bestaat een kolkende rivier van haat tegenover elke menslievende poging van IsraŽl om in vrede te leven met haar buren en tegenstanders. De Jood wordt weer als een uniek kwaadaardig schepsel neergezet en de staat IsraŽl als een ďkoloniale, racistische en moorddadige entiteitĒ die niets liever doet dan Palestijnse kinderen vermoorden wanneer wij dag na dag de diverse berichten in de media moeten geloven. Honderdduizenden gingen de staat op om te demonstreren tegen IsraŽls Ďbrutaliteití haar eigen bevolking te beschermen tegen een Moloch doodscultuur in Gaza die uit is op haar vernietiging.

 

Volgelingen van de Ďvredelievende religie.í

 

Zie hier en hier hoe Jodenhaat ook in onze tijd nog steeds een onuitroeibare ziekte blijkt te zijn. De demonstraties hebben niets te maken met steun voor de Palestijnen maar zijn bedoeld om hun afkeer van de staat IsraŽl en het Joodse volk duidelijk te maken. Ook diverse politieke partijen in Nederland schromen niet daar volop aan mee te doen. De Nederlandse demissionaire premier Mark Rutte is zelfs zo brutaal zich met de onafhankelijke rechtspraak in IsraŽl te bemoeien.

 

In een verklaring kwam bemoeial Rutte met de volgende uiteenzetting:ďIk heb erop aangedrongen de Palestijnse families in Sheikh Jarrah die bedreigd worden met uitzetting, permanent in hun huis te laten blijven.ĒRutte doelt hier op een particulier geschil. Daarbij zijn de Joodse eigenaren (sinds 1875!) door de rechtbank in het gelijk is gesteld dat hun Palestijnse huurders uitgezet mogen worden. Dit na jarenlange rechtszaken, op grond van het feit dat de huurders 28 jaar lang geen huur hebben betaald. De huurders hebben hoger beroep ingesteld bij het Hooggerechtshof.Het is stuitend dat Rutte deze oproep heeft gedaan. Het gaat om het beÔnvloeden van onafhankelijke rechtspraak. Dit is volstrekt strijdig met het basisprincipe van een democratische rechtstaat (de Trias Politica).

 

Dat het gaat om rechtszaak in een andere land toont nog meer disrespect voor de democratische grondbeginselen. Al helemaal omdat het IsraŽlische Hooggerechtshof een uitstekende reputatie heeft. Rutte roept hiermee op om Joden te discrimineren bij het uitoefenen van hun (eigendoms-) rechten. Het geheel komt neer op zowel het schofferen van een bevriende natie als een klap in het gezicht van de Joden in Nederland.Als Rutte zo graag wil dat de Palestijnse wanbetalers er blijven wonen, laat Nederland dan hun huur betalen. Sigrid Kaag (D66) bijvoorbeeld wil dat vast met plezier doen. Maar misschien kan de bemoeial Rutte zich beter op de grote problemen in ons eigen land focussen, in plaats van zich te mengen in het rechtssysteem van een ander land. Maar goed, Rutte zal wanneer ze hem daarover aanspreken er waarschijnlijk Ďgeen herinnering' meer aan hebben of zoals hij dat tegenwoordig formuleert Ďeen verkeerde herinneringí.

 

Simon HatzadikJoden bezoeken in 1918 het graf van Simon Hatzadik ('Simon de rechtvaardige'). De grond bij het graf werd in 1875 door Joden gekocht en er verrees een Joodse buurt.

In onder andere Berlijn en Londen, werden demonstranten gefilmd die Joden in het Arabisch opriepen zich Khaybar te herinneren. Khaybar is een oase die ongeveer 150 kilometer ten noorden van Medina in Saoedi-ArabiŽ ligt. Voor de komst van de islam werd deze plaats door Joden bewoond. Khaybar is vooral bekend geraakt door de Slag bij Khaybar. Tijdens deze slag, in het jaar 628, veroverde de Ďprofeetí Mohammed Khaybar op de Joden. Veel Joden werden hier door Mohammed en zijn volgelingen vermoord.

Dat is dus waartoe de demonstranten oproepen: het uitroeien van de Joden! In Londen waren ongeveer 100.000 mensen op de been om tegen IsraŽl te protesteren waaronder Jeremy Corbyn, een gevaarlijk sujet met diepe anti-semitische gevoelens die de menigte toesprak. Corbyn is de voormalige leider van de Britse Labour Party, de partij die hij moest verlaten onder een golf van aantijgingen van antisemitisme. Hij werkte ooit voor de Iraanse staatstelevisie en dat zegt al genoeg. Ook legde hij zonder schroom bloemen op het graf van Palestijnse terroristen die verantwoordelijk waren voor de moordpartij op de IsraŽlische sporters tijdens de Olympische Spelen van 1972. Tijdens een debat aan de universiteit van Cambridge in 2009 uit hij openlijk zijn sympathie uit voor zelfmoord terroristen en de beweegredenen van de Palestijnse zelfmoordterroristen.

Op zondag 16 mei reed er colonne autoís met Palestijnse vlaggen rond door Joodse wijken van Londen, terwijl door een luidspreker werd opgeroepen om Joodse vrouwen te verkrachten en Palestina te bevrijden. Zo ziet pure Jodenhaat er uit. Dat de terreurbeweging Hamas al jaren in de Gazastrook een wreed terreurregime voert en de mensenrechten daar met voeten treedt, wordt ze niet aangerekend en al evenmin dat kinderen en vrouwen de kogels moeten opvangen die voor deze Moloch doodscultuur bestemd zijn. Burgers die omkomen worden gemakshalve martelaren voor de islam genoemd. Het gaat om een doodscultuur en dat bevestigen ze zelf: 'We hebben geen probleem met de dood. We zijn niet zoals de IsraŽli's. We verlangen naar de dood en het martelaarschap. Elke moeder moet haar kinderen opvoeden met haat voor de zonen van Sion.' De burgers leven in een despotisch geleide islamitische dictatuur die maar ťťn doel heeft: IsraŽl vernietigen en de Joden de zee indrijven. Het gaat om een door de duivel gedreven oorlogszuchtige bende die de dood en het martelaarschap tot het hoogst haalbare beschouwen.

Hamas bendeleiders waar de demonstranten zo dol op zijn omdat ze raketten afvuren op IsraŽlische burgerdoelen.

Bij verschillende pro-Palestijnse demonstraties in Nederland werd de terreurgroep Hamas openlijk geprezen, en werd met leuzen opgeroepen om Joden af te slachten. Het is niet zo dat al die demonstrerende schreeuwers zich in werkelijkheid zo druk maken om de dood van vrouwen en kinderen in Gaza want dat doen ze ook niet wanneer bijvoorbeeld Palestijnen in SyriŽ worden vermoord en elders tientallen mensen de dood in worden gejaagd. Dan zijn er geen demonstraties waarin de daders worden veroordeeld. Pas wanneer IsraŽl erbij betrokken is, komen de IsraŽlhaters, antisemieten en fascisten met hun ranzige kreten tevoorschijn en hoereren ze naar hartenlust met de moorddadige Palestijnse terreurgroepen.

Het maakt de demonstranten niets uit dat de islamo-fascistische terreurorganisatie Hamas met geweld de controle in Gaza heeft overgenomen en gezorgd voor een nachtmerrie voor de Arabische burgers. Het maakt ze niet uit dat Hamas bij gewelddadigheden met het IsraŽlische leger zich verplaatsten met een horde kinderen om zich heen die als schietschijf worden gebruikt. Het maakt ze niet uit dat ze bommen en raketten opslaan in ziekenhuizen, moskeeŽn en in huizen van gewone burgers. Het is een treurige waarheid dat terrorisme gevoed en gekoesterd moet worden. Zoals veel landen en gezinnen hun kinderen opvoeden tot verdraagzaamheid, zo geven de Palestijnse terreurgroepen er de voorkeur aan hun zonen en dochters de weg van de haat en terreur te wijzen. En zo vanaf de jongste kinderjaren jarenlang te zijn Ďopgevoedí is het geen wonder dat deze gehersenspoelde kinderen het pad van de terreur kiezen.

 

In plaats van al die miljoenen - van de voornamelijk gulle donoren uit het Westen en met name Qatar- te investeren in de opbouw van een gerespecteerde samenleving, verdwijnt het geld naar buitenlandse rekeningen of wordt het bijvoorbeeld door Hamas geÔnvesteerd in het bouwen van raketten, het graven van terreurtunnels en het houden van parades waarin de vernietiging van Israel wordt gepropageerd. De donoren die geloven in de geschiedenis van Ďbezettingí en Ďbelegeringí van Gaza door IsraŽl, gaan gewoon door met doneren aan deze bende die hun kinderen aan hun god Bašl aanbieden als martelaren en lof zingen als deze kinderen sterven wanneer ze als menselijke schilden zijn ingezet. De huidige situatie in IsraŽl is een uitstekend voorbeeld van een asymmetrisch conflict waarin een terreurorganisatie (Hamas) oorlog voert tegen een democratische staat (IsraŽl) door raketten op burgercentra te laten regenen.

 

Hamas plaatst zijn raketlanceerinstallaties niet op plekken waar er geen Palestijnse doden kunnen vallen, zoals aan de grens. Integendeel, het zet deze met opzet neer centraal in Gaza, in dichtbebouwd gebied. Ze offeren doelbewust de eigen bevolking op om daarmee de wereldopinie tegen IsraŽl op te zetten. En daar zijn ze al jaren bijzonder succesvol in. In 2008 noemde Hamas parlementslid Fathi Hammad dit gebruik ďzeer succesvolĒ: ďWij gebruiken vrouwen en kinderen als menselijk schild. De zionisten weten niet dat het Palestijnse volk methoden van dood en het opzoeken van de dood hebben ontwikkeld. De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk schild. Zij doen het fantastisch. Wij houden zo van de dood, zoals de Zionisten van leven houden.Ē Deze tactiek van het Ďmenselijk schildí is echter een oorlogsmisdaad, verboden in de Geneefse Conventie van 1949 en dat geld ook voor het schieten van raketten op IsraŽlische burgers.

 

Hamas wil de eigen bevolking zichtbaar laten lijden, en de schuld daarvoor in de schoenen van IsraŽl schuiven. Daarbij oefenen ze hun terreur uit op onschuldige Arabische mannen, vrouwen en kinderen. Ze zijn tegen elke erkenning van IsraŽls bestaansrecht; zij zijn tegen elke vorm van normalisatie met IsraŽl; zij zijn tegen elke vorm van vredesbesprekingen met IsraŽl en hebben herhaaldelijk elk vredesproces met IsraŽl als een daad van verraad bestempeld. Zij zeggen dat zij vastbesloten zijn de strijd tegen IsraŽl voort te zetten en dat zij absoluut niet van plan zijn het bestaansrecht van IsraŽl te erkennen.

Wie de kijker al jaren laat meedrinken uit anti-IsraŽl gifbeker is Al Jazeera. Deze in Doha de hoofdstad van Qatar gevestigde zender die eigendom is van de Qatarse leider Tamin bin Hamad al-Thani, trakteert de kijkers al jaren op een stortvloed van anti-IsraŽlische propaganda. De Jodenhaat druipt werkelijk van het scherm af. Ook nu blijkt deze zender weer een regelrechte propaganda-arm van de bloeddorstige Hamas terroristen in Gaza te zijn. Praktisch alle doden in Gaza worden zoals gebruikelijk weer aan IsraŽl toegeschreven. Er wordt met geen woord gerept over door IsraŽl geliquideerde Hamas en Islamitische Jihad terroristen waarvan het aantal wordt geschat op 250. Die worden net is in de vorige oorlogen waarschijnlijk gewoon weer aan de lijst van burgerslachtoffers toegevoegd.

Burgerslachtoffers?

In de reportages zijn continu terugkerende uitspraken te horen als occupied Ramallah- occupied West Bank- occupied East Jerusalem- occupied Bethlehem en occupied Palestine. Er bestaat echter geen occupied Ramallah. De stad is reeds in 1995 officieel aan de Palestinian Liberation Organisation (PLO) overgedragen evenals Jericho, Tulkarem, het Bijbelse Sichem (het huidige Nablus) Qalqilya en Bethlehem.

De PLO heeft in Ramallah haar hoofdkwartier, met het presidentsterrein (de Mukataa) de Palestijnse Wetgevende Raad en het Palestijnse parlement. Er is geen sprake van bezetting. Er bestaat geen occupied West Bank want dit is IsraŽls aloude thuisland Samaria en Judea. Er bestaat geen occupied Oost Jeruzalem want deze stad is al ruim 3000 jaar de ongedeelde stad van de kinderen van IsraŽl. Er bestaat al helemaal geen occupied Palestina. De naam is een creatie van de Romeinse keizer Hadrianus en is niet de naam van een land maar slechts een geografische naam. Het woord Palestina is zelfs geen Arabisch woord. Hadrianus leidde de naam af van de Latijnse naam Philistia genoemd naar de Filistijnen, de vroegere erfvijand van IsraŽl om de Joodse connectie met het Beloofde Land volledig uit te wissen. Philistia werd later verbasterd in Palistina of Palestine.

De berichten wat er allemaal binnen Gaza gebeurt word door deze zender bijzonder gekleurd weergegeven. Zo gaf de verslaggever van Al Jazeera Samer Alawi, in september 2011 na te zijn gearresteerd door de IsraŽlische geheime dienst Shin Bet toe een Hamasagent te zijn geweest. Hij vertelde door deze terreurgroep te zijn gerekruteerd, en dat hij zijn positie bij Al Jazeera meerdere malen ten gunste van Hamas had gebruikt. Dit bericht staat echter niet op zichzelf want ook westerse journalisten maken zich op grote schaal schuldig aan dit soort uitwassen. In een exclusief artikel voor Honest Reporting, verteld journalist Hunter Stuart hoe hij de realiteit onder ogen heeft gezien hoe de pro-Palestijnse media aan het werk is. Het was hem al snel duidelijk dat de meeste nieuwsbrengers nieuws wilden die het lijden van de Palestijnen zouden onderstrepen en de schuld op IsraŽl zouden leggen voor dat lijden.

Qatar staat bekend als ťťn van de grootste sponsoren van het hedendaagse moslimterrorisme. Onder de huidige leider emir Tamim bin Hamad al-Thani heeft Qatar zich ontwikkeld tot een gevaarlijke vijand van IsraŽl en ťťn van de belangrijkste sponsoren van diverse moordende islamitische terreurgroepen waaronder de terreurbeweging Hamas de demonen van ISIS, Al Qaeda, Boko Haram en terreurgroepen in LibiŽ. Na de oorlog van 2014 doneerde Qatar op de Donor Conferentie voor Gaza van 12 oktober 2014 in Cairo, maar liefst 1 miljard dollar voor de reconstructie van de Gazastrook.

Afbeelding Gellerreport 30 mei 2020.

Al-Jazeera is trouwens niet de enige die de kijker trakteert op desinformatie want ook andere Ďnieuwsbrengersí laten zien een regelrechte propaganda-arm van Hamas te zijn. Dat is op zich niet zo verwonderlijk want journalisten dienen zich volledig te conformeren aan de eisen van Hamas om verslag vanuit Gaza te mogen doen. Daarnaast heeft een buitenlandse journalist een kruiwagen nodig, een tolk en een adviseur. De Palestijnen kennen geen vrije journalistiek. Niet bij het huidige PLO-bewind in Ramallah, en ook niet bij Hamas. Piest men buiten de pot, dan is het wegwezen.

De berichtgeving over de gebeurtenissen in Gaza is er bewust op gericht het imago van de staat IsraŽl en het joodse volk te beschadigen. De door Hamas georkestreerde reportages over burgerslachtoffers, waaronder vrouwen en vooral kinderen, en verwoeste gebouwen, worden eindeloos herhaald en dat zien we ook op de Nederlandse nieuwszenders. Van de in totaal 4360 door de terreurgroepen afgevuurde raketten gedurende ďGuardian of the WallsĒ zijn er tenminste 550 binnen Gaza terechtgekomen. De burgers die hierbij om het leven zijn gekomen zullen om propandistiche redenen, net als in voorgaande oorlogen, wel weer bij het aantal door IsraŽl veroorzaakte burgerdoden worden opgeteld. Men blijkt totaal geen interesse te hebben de kijkers van objectief nieuws over de kwestie te voorzien.

De desinformatie viert weer hoogtij. Zo krijgt de anti-IsraŽl kliek ook nu weer ruimschoots de gelegenheid hun mening in kranten te verkondigen en komen ze weer opdraven om voor de televisie hun ranzige en dikwijls leugenachtige opmerkingen aan de kijkers te presenteren. Ze banaliseren en minimaliseren de raketbeschietingen vanuit Gaza en weten het altijd zo te formuleren dat IsraŽl de hoofdschuldige is in het conflict. Dat de lanceerinrichtingen van Hamas zich te midden van burgers bevinden doet men af als IsraŽlische propaganda. De beelden van ruÔnes, zwaar gewonde burgers en dode kinderen in Gaza worden gebruikt om IsraŽl aan de schandpaal te nagelen terwijl IsraŽl er alles aan doet het aantal burgerslachtoffers juist te minimaliseren. IsraŽl waarschuwt altijd van tevoren waar de bombardementen zullen plaatsvinden. Dat gebeurde ookop zaterdag 15 mei toen IsraŽl een uur van tevoren waarschuwde van plan te zijn de Al Jalla toren in Gaza te bombarderen. In dit gebouw waren kantoren gevestigd van verschillende internationale media, waaronder Associated Press en Al Jazeera de door de Moslimbroederschap gecontroleerde zender. Klik hier voor de video waarin te zien is hoe het gebouw met de grond wordt gelijk gemaakt. In het gebouw bevonden zich ookmeerdere kantoren van Hamas waaronder wapenproductie en militaire inlichtingen. Daarnaast bood het onderdak aan een bureau voor de islamitische jihad.De in het gebouw gevestigde media hebben nooit gerapporteerd over hun buren/gastheren.

Het is verbijsterend te constateren dat de anti-IsraŽl kliek steun verleent aan een beweging die vrouwen discrimineert, die politieke tegenstanders ophangt, van daken van flatgebouwen gooit en ze door vuurpelotons met kogels laat doorzeven. Toch ondervnden ze steun. In een ongepland Tweede Kamerdebat over de situatie, op 19 mei, lieten linkse Kamerleden weer een golf van haat horen aan het adres van IsraŽl.De Joodse staat werd zelfs van opzettelijke kindermoord beschuldigd. Het SP-Kamerlid Jasper van Dijk vergeleek IsraŽl met de meedogenloze vechtmachine ĎRobocopí en de Palestijnen met een mishandelde ĎPietje Belí. Uit alle macht werd geprobeerd de waarheid te verhullen over de situatie en met name over de betrokkenheid van Iran.De dochter van D66-minister Sigrid Al-Qaq Kaag, Inas al-Qaq, schreef medio mei op Instagram dat Hamas zich bedient van ďthuisgemaakte raketten die een groep vluchtelingen gebruikt om terug te vechten tetgen het vijfde machtigste land op de wereld,IsraŽl. Zij is ook de dochter van Anus Al-Qaq, een topman van de terreurorganisatie PLO. De aardsterrorist Yasser Arafat was een huisvriend van de familie Al-Qaq-Kaag.

Dat de informatieverstrekking ook eerlijk kan zonder anti-IsraŽlische propaganda laat Sky News uit AustraliŽ zien. Op deze video wordt onder meer de gepensioneerde kolonel en vroegere bevelhebber van de Britse troepen in Afghanistan Richard Kemp aan het woord gelaten. Gedurende ďOperation Protective EdgeĒ (Operatie Beschermende Rand) tegen de terreurbeweging Hamas in Gaza in 2014 zij Kemp vertrouwd te zijn met het soort vijand waarmee IsraŽl wordt geconfronteerd, en de omgeving waarin het moet vechten. Over de hele wereld maken ďIslamitische extremisten gebruik van zeer vergelijkbare tactiekenĒ.

IsraŽl vernietigd Hamas tunnels en dood tientallen terroristen

Wat de geschiedenis in zal gaan als een briljante militaire operatie van het IsrsŽlische leger, vond plaats tijdens een aanval van 40 minuten op het tunnelnetwerk de ďMetro van HamasĒ in Gaza waarbij IsraŽl kilometers aan tunnelnetwerken vernietigde.

Een onderdeel van Hamasí kilometers lange Metro netwerkĒ

Het bombardement was de grootste IsraŽlische aanval sinds het uitbreken van de gevechten. De IDF misleidde Hamas door hen de indruk te geven van een op handen zijnde grondcampagne in Gaza. Dit verleidde Hamas er toe zijn anti-tank raketteams en mortierploegen, die waren opgesteld om IsraŽlische troepen aan te vallen, hun netwerk van ondergrondse tunnels in te sturen om van daaruit de IsraŽlische troepen aan te vallen. Toen de val eenmaal was gezet en Hamas en islamitische Jihad-terroristen zich in de tunnels bevonden, begon het bombardement. Vliegtuigen lieten in precisie-aanvallen meer dan 450 bommen op 150 doelen afwerpen. Hoeveel terroristen er bij dit bombardement om het leven zijn gekomen is niet duidelijk maar dat moeten er tientallen zijn geweest.

Het aanzetten van geweld tegen de staat IsraŽl komt onder meer uit de koker van de as van het kwaad Turkije, Iran, Hezbollah en de Palestijnse terreurgroepen.Het spervuur van dodelijke raketten vanuit Gaza op IsrsŽlische burgerdoelen (een regelrechte oorlogsmisdaad) is een poging om maximale verliezen toe te brengen aan het IsraŽlische volk. Het maakt deel uit van een goed georkestreerde campagne van de genoemde landen om IsraŽl van de kaart te vegen.

 

Deze vernietigingsdrang is niet nieuw want zelfs voor-en tijdens de 2e Wereldoorlog kozen Arabieren de kant van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog en spanden zij samen met Hitler om zoveel mogelijk Joden te doden. Er is niets veranderd sinds nazi-collaborateur Hajj Amin al-Hoesseini in de Tweede Wereldoorlog bij Hitler op bezoek ging en de nazi's opriep om ook de Joden in het land IsraŽl te vernietigen.

 

Grand Mufti and Hitler + MDAAZoek de verschillen. De nazi collaborateur Hajj Amin al-Hoesseini, van Jeruzalem, bij Hitler op bezoek om te bespreken hoe ook hij kon bijdragen aan de vernietiging van het Joodse volk. Links onder Hassan Nasrallah de terreurleider van Hezbollah en rechts Ismail Haniyeh van Hamas die beide van plan zijn het Joodse volk van de aardboden te verwijderen.

 

In hun bloeddorst verschillen de huidige terreurbewegingen niets van de Mufti. Maar ook zij zullen er niet in slagen hun genocidale doelstellingen om het Joodse volk van de aardboden te verwijderen te realiseren. IsraŽl heeft precisiewapens wapens ontwikkeld om hun burgers te beschermen tegen oorlogsmisdaden zoals raketaanvallen vanuit onder meer Gaza, Libanon en SyriŽ. Ze kunnen de vijandraken waar ze maar willen.

 

Ondanks alle haat en oproepen tot vernietiging zal het Joodse volk en de staat IsraŽl blijven bestaan, zo is het door de Bijbelse profeten voorzegd en zo zal het gebeuren. Zie hoe mooi de profeet Jesaja dat onder woorden heeft gebracht: Jesaja 41:10 -14 ďvrees niet, want Ik ben met u, zie niet angstig rond, want Ik ben uw God Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke Rechterhand. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje IsraŽl! Ik ben het, die u help; luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israels.Ē††

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud