Uit het nieuws 24-01-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

De uitbarsting van de onderwatervulkaan bij de eilandstaat Tonga bevindt zich in een deel van de Stille Oceaan waarop op talrijke eilanden megalithische bouwwerken te vinden zijn.

Op 15 januari 2022 barstte bij de eilandstaat Tonga in PolynesiŽ in de Stille Oceaan,de onderwatervulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai uit met een tsunami die omringende eilanden trof, en tot in Japan en Amerika reikte. Na de explosie ontstond een aswolk tot 30 km hoog en 700 km breed, en een schokgolf die twee keer de wereld rondging. De uitbarsting was te zien vanuit de ruimte, De klap was tot 2300 km ver, in Nieuw-Zeeland, te horen. In de aswolk werden meer dan 10.000 bliksemflitsen per uur gedetecteerd. Wetenschappers van NASA hebben de kracht berekend van de enorme uitbarsting. Ze kwamen tot een cijfer van rond de 10 megaton TNT, wat vergelijkbaar is met 500 keer de atoombom die op Hiroshima werd gegooid . De uitbarsting werd tot in Alaska gehoord, en was wellicht de luidste uitbarsting in meer dan een eeuw, wellicht sinds de uitbarsting van de Krakatau in 1883, aldus Michael Poland van USGS.

De spectaculaire aswolk spreidde zich zoals een Ďparapluwolkí.

De eilandstaat Tonga bestaat uit 177 eilanden en beslaat 700.000 vierkante kilometer in het zuiden van de Stille Oceaan.Op een aantal van deze eilanden zijn megalithische bouwwerken te vinden die daar niet door de huidige bewoners zijn neergezet. Zowel op eilanden in PolynesiŽ als in MicronesiŽ staan grote stenen tempels, cyclopische muren, monolieten en standbeelden.

Een van de meest indrukwekkende ruÔnes is te vinden op het eilandje Temuen wat ligt in een gordel van kleine eilandjes en koraalriffen rondom Ponape in MicronesiŽ. Op Temuen liggen de geweldige ruÔnes van Nan Madol. Deze ruÔnes bestaan al sinds oeroude tijden en beslaan nagenoeg het hele eiland. De overblijfselen bestaan uit naar schatting 400.000 tonnen zware, drie tot negen meter lange blokken basalt die op elkaar gestapeld liggen gebruikt voor de bouw van een hoofdgebouw en meer dan tachtig bijgebouwen. Hoewel de bouwwerken nooit formeel zijn gedateerd, geloven sommige onderzoekers dat ze moeten stammen uit de tijd van voor de zondvloed omdat een deel van de muren tot ver in de oceaan doorlopen. Chinese en Japanse parelvissers hebben daar in de buurt op de bodem van de oceaan, met mosselen en koralen begroeide straten ontdekt, benevens talloze stenen gewelven, zuilen, monolieten en resten van huizen.

Op Tonga-Tabu is volgens diverse onderzoekers geen snipper natuursteen te vinden, toch staat er een stenen boog van vijf meter hoog waarvan het totale gewicht wordt geschat op 95 ton. Men moet 400 kilometer verderop om natuursteen te vinden.

Ancient Tonga-Tabu

In sommige overleveringen gaat het verhaal dat de blokken met vlotten zijn aangevoerd, maar dat lijkt gezien de gigantische aantallen blokken en het gewicht, uitgesloten. Er moet een techniek zijn toegepast die ons volledig boven de pet gaat. Polynesische overleveringen vertellen dat de grote stenen door de lucht naar hun plaats werden gebracht. Beheersten de bouwers van Nan Madol de fabelachtige techniek van levitatie (het opheffen van de zwaartekracht) waarmee zij de grootste en zwaarste voorwerpen over grote afstanden door de lucht naar hun plaats konden brengen? Een legende verteld dat Nan-Madol ďontelbare eeuwenĒ geleden het (schitterende) middelpunt van een beroemd rijk zou zijn geweest. Dit rijk zou in een allesvernietigende catastrofe in de golven zijn verdwenen.

Nan Madol - WikipediaDe ruÔnes van Nan Madol

Op het kleine eiland Malden in de eiland keten Line, staan de ruÔnes van veertig stenen tempels waarvan de architectuur gelijk is aan die van Ponape. Wegen van basaltblokken lopen rechtstreeks de oceaan in. Op Rarotonga in de Cook eilandengroep rijst een oude weg van basaltblokken uit de oceaan op. Talloze andere moeilijk bereikbare eilanden, door de hele Grote oceaan verspreid, wemelen van de geheimzinnige ruÔnes, kanalen en wegen. Zij lijken alle onderling verband te houden, als waren zij eens alle onderdeel van ťťn grote beschaving.

Piramiden verheffen zich op de Swallow en Kingsmill-eilanden, op HawaÔ en de Markiezen, op de vele eilandjes rond Tahiti. Op ťťn van de Fiji-eilanden staat het restant van een bouwwerk dat lijkt op de vermaarde ďToren van BabelĒ. Op andere eilanden staan grote stenen tempels, cyclopische stenen muren, met reusachtige met stenen afgezette kanalen, bestrate wegen en immense monolieten en standbeelden. Aan de zuidoostelijke kust van het eiland Ponape liggen ruÔnes van een enorme stad genaamd Metalanim die twee miljoen mensen kan hebben gehuisvest. Sommige stenen blokken in dezeruÔnes wegen vijftien ton en zijn niet van het eiland zelf afkomstig. Niemand weet wie deze stad heeft gebouwd en wanneer. Volgens diverse onderzoekers zouden praktisch alle eilanden in de Grote Oceaan ooit deel hebben uitgemaakt van het oude moederland Lemuria (MU).

De Mayaís vertellen dat er voor de zondvloed een enorme landmassa in de Grote Oceaan heeft gelegen. Zij noemen dit verdwenen continent MU en vertellen dat op het hoogtepunt van haar beschaving, het slachtoffer werd van een enorme ramp veroorzaakt door een Ďsterí die op de aarde viel. Zij vertellen daar het volgende over:

ďToen de ster Bal daar op de aarde viel, waar nu alleen nog zee is; zie de zeven steden van MU sidderden en schudden en een stroom van vuur en rook steeg op uit de ingewanden der aarde.Ē Het verhaal verteld dat de sterke ďArmen van HomenĒde aarde na zonsondergang deed beven en dat gedurende de nacht het land MU met zijn zeven heuvelen werd ondergedompeld. ďDe plaats van de dode heerser is nu levenloos het beweegt niet meer, nadat het tweemaal uit zijn fundamenten lossprong. Zich met geweld een weg banend schudde de koning van de diepte het op en neer, doodde het en dompelde het onderĒ.

Verdwenen continent MU

Het "Troano-Manuscript" een overlevering van de Mayaís, verteld over een asteroÔde die zich als vlammende fakkel richting de aarde spoed. ďPlotseling werd de aarde getroffen door een verschrikkelijke ramp. Het begon te lichten aan de hemel en er voltrok zich een wonderlijk schouwspel. Degenen die daar een teken van komende rampspoed in zagen,vluchten weg. Er leek grind en hagel neer te komen en er leek vuur uit de hemel te vallen. Weinig mensen ontkwamen aan deze catastrofe. Wouden werden verpletterd. De duisternis kreeg de aarde in zijn greep en de sterke armen van Homen veroorzaakten geweldige aardschokken die de wereld teisterden. De aarde slingerde en kantelde en orkaanwinden zweepten langs het gehavende aangezicht van de wereld. Ontploffingen schokten de hele wereld toen de gebroken aardkorst, lava begon te spuwen. Een vreselijke hitte hing over de aarde en de zee begon te koken.Ē

In Yucatan is een tekst gevonden met daarop de gevolgen van de inslag van een asteroÔde: In het jaar 6 Kan, op de 11e Muluc in de maand Zac, waren er verschrikkelijke aardbevingen die zonder onderbreking voortduurden tot de 13e Chuen. Het land MU werd geofferd. Nadat het land, tweemaal was opgeheven, verdween het plotseling in de nacht. Onderaardse krachten lieten het land een aantal keren zinken en weer oprijzen. Uiteindelijk gaf het oppervlak zich prijs en tien landen werden uit elkaar gescheurd en verspreid. Niet in staat om de kracht van de schokken te weerstaan zonken zij met 64 miljoen inwoners.

Het was de 19e-eeuwse reiziger en schrijver Augustus Le Plongeon (1825Ė1908) die na onderzoek in enkele Maya-ruÔnes in YucatŠn tot de conclusie kwam dat er een continent met de naam MU moet hebben bestaan en ergens in de Atlantische Oceaan moet hebben gelegen. Plongeons theorie verkreeg bekendheid door James Churchward (1851Ė1936), die er serieus onderzoek naar deed en met de conclusie kwam dat Mu in de Grote Oceaan (Stille Oceaan) moet hebben gelegen. Churchward schreef er een serie boeken over, genaamd Lost Continent of Mu, the Motherland of Man (1926), wat later bekend werd als The Lost Continent Mu (1931). Zijn theorieŽn over het continent werden nog verder uitgewerkt door andere schrijvers. Zowel overleveringen van de Mayaís als een groot aantal archeologische vondsten op eilanden in de Grote Oceaan vertellen het verhaal dat ze onderdeel hebben uitgemaakt van een groot continent.

Het land MU had een uitvoerig wegennet wat als een soort spinnenweb over het hele continent liep ergens ten noorden van HawaÔ tot Paaseiland in het zuiden en de Fiji-eilanden in het westen. Overblijfselen hiervan zijn teruggevonden op de diverse eilanden en op de zeebodem. Paaseiland is in 1722 ontdekt door de Nederlander Jacob Roggeveen.Ze noemen dit eiland ďNavel der aardeĒen ook ďOgen die ten hemel zienĒ.

De bewoners van MU moeten bijzonder bekwame bouwmeesters zijn geweest gezien de overblijfselen die men heeft aangetroffen op talloze eilanden in de Grote-oceaan.

De Verenigde Naties waren in 2021 weer bijzonder actief in het demoniseren van IsraŽl

Ook in 2021 werd IsraŽl door de Verenigde Naties weer getrakteerd op maar liefst 14 resoluties van in een totaal 19. Onder de Europese landen die bijna alle 14 resoluties ondersteunden waren Frankrijk, Duitsland, Zweden en andere EU-staten. Diezelfde EU-landen hebben dit jaar geen enkele AVVN-resolutie ingediend over de mensenrechtensituatie in China, Venezuela, Saoedi-ArabiŽ, Cuba, Turkije, Pakistan, Vietnam, Algerije of in 175 andere landen.

Sinds de oprichting in 1948 wordt de Joodse staat met ongebreidelde agressie en concrete vernietiging bedreigd maar toch alom tot agressor verklaard. Het wordt jaar-in-jaar-uit veroordeeld met een onwaarschijnlijk aantal resoluties waarin het wordt gedemoniseerd, vals beschuldigd en de Joodse band met het land IsraŽl ontkend. De Verenigde Naties is een instituut waar de grootste leugens winnen, en de gruwelijkste dictators in werkelijkheid de dienst uitmaken.

Geen resolutie tegen China in 2021 waar de Oeigoerse bevolking in kampen worden opgesloten gedwongen sterilisaties, en waar alledaagse orgaanroof en institutionele verkrachting plaatsvindt. Opgedoken drone-beelden uit China laten zien dat mannen vanuit treinen naar kampen worden aangevoerd. De beelden waren in september 2019 voor het eerst te zien op het YouTube-account War on Fear. Te zien zijn geblinddoekte en geboeide mannen die met treinen worden aangevoerd. De beelden laten zien dat de Chinese leiderszich actief bezig houden met Holocaustachtige wreedheden tegen de etnische Oeigoerse bevolking van het land. Het zijn niet alleen de Oeigoeren die worden vervolgd want ook christenen krijgen van de politie te horen dat ze niet in God mogen geloven.

 

Hoe zit het met Afghanistan? Nu de Taliban de controle in dit land weer heeft overgenomen heeft de bevolking te maken gekregen met een stortvloed aan wraakmoorden, openbare executies, ophangingen, vrouwen die levend verbrand worden, marteling en gedwongen huwelijken van minderjarigen met terroristen van de Taliban en genocide op Afghaanse christenen. Delen van het land staan ​​op de rand van de hongerdood. Resoluties tegen Afghanistan? Nul.

 

In mei 2021 vuurde de Palestijnse terreurbeweging ruim 4000 raketten af op IsraŽlische steden en dorpen. Een oorlogsmisdaad waar geen enkele veroordeling over werd uitgesproken. Ook geen veroordeling dat Hamas internationaal hulpgeld gebruikt voor de bouw van terreurtunnels in plaats van deze miljoenen te gebruiken voor het welzijn van de bevolking. Ook maakt deze terreurbeweging zich schuldig aan vernietiging van flora en fauna in IsraŽl door met ballonnen en vliegersde boel in de brand te steken en zo nog een hele reeks andere misdaden. Resoluties Nul!

 

Op zondag 9 mei braken ten minste 35 branden uit in het zuiden van IsraŽl, op akkers, velden, bossen en natuurreservaten, toen terroristen uit Gaza brandgevaarlijke ballonnen lanceerden naar de Joodse staat te midden van een hittegolf in het late voorjaar.

Noord-Korea wat onder leiding staat van Kim Jong-un heeft de lijst gehaald met slechts ťťn resolutie en dat terwijl het land in wezen een groot interneringskamp is waarbinnen zich gruwelen afspelen die nauwelijks te beschrijven zijn. Gaskamers, martelkamers maken deel uit van dit misdadige rijk. Ex-gevangenen vertellen dat hele gezinnen in de gaskamers om het leven worden gebracht. Andere gevangenen worden verplicht toe te kijken of mee te helpen hun medegevangenen te vergassen. Eťn resolutie tegen deze schurkenstaat vonden de afgevaardigden van de VN kennelijk genoeg.

Ook een resolutie tegen Iran m.b.t. schendingen van de mensenrechten maar niets over de dagelijkse dreiging van de middeleeuwse ayatollahs IsraŽl van de kaart van het Midden-Oosten te willen verwijderen. Het land dat zegt over de middelen te beschikken om heel IsraŽl binnen acht minuten te vernietigen. Dat zegt 100.000 raketten te hebben klaarstaan alleen al in Libanon en dat tienduizenden andere raketten heeft opgesteld om ďdie zwarte vervloekte vlek (IsraŽl) van de wereldkaart te vegen.Ē

Wat voor vreselijke dingen moet IsraŽl hebben gedaan om 74 procent van de resoluties van de Algemene Vergadering te ontvangen? En het is niet alleen dit jaar. Sinds 2015, heeft IsraŽl 112 van de in totaal 157 veroordelende resoluties ontvangen, 71 procent van het totaal. Soms zijn het vaag geformuleerde resoluties waarin wordt oproepen tot onderzoek of actie tegen IsraŽl waarin het wordt beschuldigd van het schenden van mensenrechten van de Palestijnen en andere Arabieren in wat men Ďde bezette gebiedení noemt. Het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking' werd aangenomen met een stemming van 168 tegen 5, met 10 onthoudingen. Er bestaan echter geen door IsraŽl bezette Palestijnse gebieden! Waar het in werkelijkheid om gaat zijn de Bijbelse gebieden Samaria, Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem.

Jaarlijks terugkerende resoluties gaan onder meer over Palestijnse (Arabische) vluchtelingen en wat men de bezetting van de Syrische Golan Hoogvlakte noemt (zie verderop in deze nieuwsbrief wie historisch de rechtmatige eigenaar van deze Hoogvlakte is). En dan zijn daar natuurlijk nog de resoluties over de status van Jeruzalem. Sinds de jaren van haar oprichting heeft de VN zichzelf bewezen een totale farce te zijn, zowel in benoeming als in actie. Verschillende voorbeelden zijn de benoeming van Iran in 2007 tot vicevoorzitter van de VN-Ontwapeningscommissie; LibiŽ als voorzitter van Disarmament International Security (2013, met Iran als rapporteur); SyriŽ benoemt tot vicepresident van de Atomic Energy Agency (2007); de zetel van Iran in de commissie voor vrouwenrechten (2014); en China, Rusland en Saoedi-ArabiŽ benoemt tot lid van de Mensenrechtenraad (2013).

Om nog maar te zwijgen van de interne corruptieschandalen, waaronder miljoenen dollars die door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Il zijn weggesluisd; miljarden dollars die zijn opgelicht door de Iraakse dictator Saddam Hoessein tijdens een 'olie-voor-voedsel'-programma; het Congo-seksschandaal, waarbij minderjarigen vanaf 12 jaar werden verkracht door VN-vredeshandhavers; en de VN-samenwerking met Hezbollah aan de grens tussen Libanon en IsraŽl, bij de ontvoering van drie IsraŽlische soldaten (2000).

Antisemitisme is racisme. Antisemitisme is extremisme. Waanzinnig antisemitisme is de reden dat IsraŽl consequent meer dan 70 procent van de veroordelende resoluties bij de VN ontvangt. Het doel van de eenzijdige veroordelingen is om de Joodse staat te demoniseren. De onevenredige aanval van de VN op de Joodse staat ondermijnt de geloofwaardigheid van wat verondersteld wordt een onpartijdig internationaal orgaan te zijn. Wanneer de Algemene Vergadering toegeeft aan politisering en selectiviteit door IsraŽl te discrimineren, schendt het de garantie van het VN-Handvest van gelijke behandeling van alle naties, groot en klein. De farce van de Algemene Vergadering onderstreept een simpel feit: de automatische meerderheid van de VN heeft er geen belang bij de Palestijnen echt te helpen, noch om iemands mensenrechten te beschermen; het doel van deze rituele, eenzijdige veroordelingen is om IsraŽl tot zondebok te maken. De EndlŲsung  van IsraŽl staat bovenaan de lijst van de Verenigde Naties.

Tot ťťn van de jaarlijks terugkerende resoluties van de Verenigde Naties gaat over wat men de bezetting van de Syrische Golan Hoogvlakte noemt.

Ook in dit geval zijn deze veroordelingen volkomen ten onrechte. Dit gebied is in de 13e eeuw v.Chr., door de IsraŽlieten in opdracht van God door Jozua in bezit genomen en aan de halve stam van Manasse toegewezen. Het hoort onlosmakelijk tot het erfdeel van het volk van IsraŽl. Tientallen opgravingen tonen aan dat er sprake is geweest van eeuwenlange IsraŽlische aanwezigheid. Zo zijn er drieŽndertig relatief goed bewaard gebleven synagogen uit Bijbelse tijden uitgegraven.

Jozua 13:8-11-12 ďTezamen met de ( andere helft van de stam Manasse ) hebben de Rubenieten en de Gadieten hun erfdeel ontvangen, dat Mozes hun gegeven had aan de overzijde van de Jordaan ..... verder Gilead en het gebied der Gesurieten en der Mašchatieten benevens het gehele Hermongebergte en geheel Basan tot Salcha toe. het gehele koninkrijk van Og in Basan.Ē

In het gevecht van Edrei versloegen de IsraŽlieten onder Jozua het leger van Og, de koning van Basan en veroverden een gebied waartoe in totaal 60 plaatsen met muren hoorden. Het stond bekend als het land van de RefaÔeten, een reuzengeslacht. De profeet Jeremia maakte al duidelijk dat IsraŽl ooit in de toekomst naar dit erfdeel zou terugkeren.

Jeremia 50:19 ..... en Ik breng IsraŽl terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Basan afweide.

Ook de profeet Micha profeteert dat het volk van IsraŽl in de toekomst weer zal weiden in Basan, als in de dagen van ouds en ook in Gilead dat nu nog een onderdeel van JordaniŽ vormt.

https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2016/04/28db368b025e4994ab4f7b76f26d8e81_18.jpeg?fit=1000%2C562In het Mandate for Palestine in 1922, werd het gebied door de toenmalige Volkerenbond in Geneve toevertrouwd aan Engeland. De Britten gaven het in 1923 vervolgens aan Frankrijk die het inlijfden in hun eigen mandaat over SyriŽ. Dit was echter in artikel 5 van het mandaat verboden. Uiteindelijk werd SyriŽ in 1945 onafhankelijk en kwam de Golan volkomen ten onrechte in Syrisch bezit.

Het werd vervolgens door SyriŽ gebruikt als een enorme militaire basis van waaruit het noorden van IsraŽl werd bestookt met moordend vuur waarbij honderden IsraŽlische slachtoffers zijn gevallen. Het Syrische leger bestond op de Golan uit ongeveer 50.000 man, onderverdeeld in 9 brigades, met de beschikking over artillerie en gepantserde voertuigen.

Gedurende de Zesdaagse Oorlog van 1967, heroverde IsraŽl het grootste deel van het gebied op SyriŽ. SyriŽ eist met steun van de VN-veiligheidsraad (Resolutie 242) en de meehuilende krypto-antisemieten, dat IsraŽl zich terugtrekt uit de gebieden die in 1967 zijn heroverd. Een man die ontzettend belangrijk is geweest voor herovering van de Golan Hoogvlakte door IsraŽl op SyriŽ was Eli Cohen. Zie het volgende artikel. De IsraŽlische overheid annexeerde de Golan-hoogvlakte in 1981. Deze IsraŽlische annexatie is volkomen legaal maar wordt door de Verenigde Naties en allerlei andere islamgedienstige narren uitgelegd als in strijd met het volkenrecht. De annexatie werd meteen door de internationale gemeenschap unaniem verworpen en in Resolutie 497 van de VN Veiligheidsraad nietig verklaard. Van IsraŽl werd onmiddellijke terugtrekking geŽist maar IsraŽl is niet van plan deze eis in te willigen vanwege haar historische recht op deze Hoogvlakte.

De IsraŽlische meester spion Eli Cohen is ontzettend belangrijk is geweest voor herovering van de Golan Hoogvlakte door IsraŽl op SyriŽ

IsraŽl was uitstekend ingelicht door Eli Cohen (24 december 1924 in Egypte, 18 mei 1965 Damascus) over de militaire Syrische posities op de Golan doordat hij als spion in de Syrische leiding geÔnfiltreerd was. De geschiedenis speelt zich af voor de Zesdaagse oorlog. In 1960 werd Cohen gerekruteerd door de militaire inlichtingendienst, de Mossad. Deze gaf hem de valse identiteit van Arabier omdat hij accentloos Arabisch sprak. Tijdens een verblijf in ArgentiniŽ vertelde hij een SyriŽr te zijn die sterk naar zijn vaderland verlangde. In Buenos Aires had hij vrienden gemaakt onder de daar verblijvende SyriŽrs. Voorgevend een echte SyriŽr te zijn vertelde hij sterk naar zijn vaderland te verlangen. Zijn vrienden vonden Cohen een sympathiek persoon en moedigden hem aan naar SyriŽ te gaan om daar een meubelbedrijf te starten. Na een verblijf in ArgentiniŽ vertrok hij - zijn gezin in IsraŽl achterlatend - naar SyriŽ.

Eli Cohen - WikipediaEli Cohen

Tijdens zijn verblijf in SyriŽ slaagde Cohen erin het vertrouwen te winnen van onder meer de president van het land, en diverse hooggeplaatste personen binnen de Syrische defensie. Ze kwamen zelfs bij hem in zijn appartement waar hij spionageapparatuur had opgesteld. Na verloop van tijd vertrouwden de SyriŽrs hem vrijwel volkomen en hadden geen idee dat hij voor IsraŽl spioneerde. Uiteindelijk werd hij bijna aangedragen als minister van defensie van SyriŽ. Door het toenemende vertrouwen dat Cohen inmiddels had gewonnen bij de Syrische militaire leiding kreeg hij steeds meer invloed en toegang tot militaire informatie. Zijn fotografisch geheugen kwam hem goed van pas bij de vele informatie die hij te zien of te horen kreeg. Uiteindelijk werd hij bijna voorgedragen als minister van defensie van SyriŽ.

Tijdens een "excursie" op de Golan hoogvlakte zag hij dat de Syrische soldaten nauwelijks bescherming hadden tegen de hitte en adviseerde hij de Syrische autoriteiten, eucalyptusboompjes te planten bij bunkers en mortierstellingen. Prompt werd zijn advies door de militaire leiding opgevolgd. Vanaf dat moment wist de IsraŽlische luchtmacht waar de Syrische militairen zich bevonden en konden ze vrij gemakkelijk worden uitgeschakeld. De eucalyptusbomen staan tot op de dag van vandaag op de Golan als stille getuigen van Cohens spionagewerk. Cohen werd in januari 1965 ontmaskerd door de Syrische contraspionage. De Indiase ambassade in Damascus had geklaagd over radiostoringen. De SyriŽrs kwamen er achter dat er uitgezonden werd vanuit Eli Cohens appartement. Het waren de berichten die hij naar Tel Aviv stuurde.

Na een proces werd hij in het openbaar op 18 mei 1965 in Damascus opgehangen. De executie werd in SyriŽ rechtstreeks op televisie uitgezonden. Hoewel er verschillende verzoeken zijn geweest, is zijn lichaam nooit teruggegeven aan zijn familie. Het werd begraven op de Joodse begraafplaats van Damascus. Klik hier voor de video: Eli Cohen: The Mossadís Master Spy.

Monument voor Cohens nagedachtenis in Herzlberg in Jeruzalem

 

De spionagejaren van Eli Cohen in SyriŽ werden in 2019 voor Netflix verfilmd in de zesdelige miniserie The Spy door de IsraŽlische regisseur Gideon Raff met de Brits-joodse acteur Sacha Baron Cohen in de hoofdrol. De televisieserie was op zijn beurt gebaseerd op het boek L'espion qui venait d'IsraŽl (in het Nederlands: De spion die uit IsraŽl kwam) van Uri Dan en Yeshayahu Ben Porat.

 

†† Jezus komt

 

 

Franklin ter Horst

 

Terug naar: Inhoud