Uit het nieuws 23-05-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Het Joodse volk houdt van het leven, haar vijanden houden van de dood

 

Op 28 april 2022 werd tijdens Holocaust Memorial Day, in IsraŽl herdacht hoe nazi-Duitsland dreigde het Joodse volk volledig uit te roeien. Terwijl een groot deel van de wereld in stilte of soms met goedkeuring toekeek pakten donkere wolken van Jodenhaat zich samen boven Europa. Zes miljoen Joden, waaronder 1.5 miljoen baby's en kinderen, werden in gaskamers, crematoria en op andere gruwelijke manieren om het leven gebracht door van de duivel bezeten barbaren. Er zijn geen woorden die precies kunnen uitdrukken wat nazi-Duitsland en al hun meelopers het Joodse volk hebben aangedaan.

 

En wat te denken van al die bedrijven die Hitler hebben geholpen zijn duistere plannen uit te voeren zoals IBM dat heeft bijgedragen aan de organisatie van de Shoah (Holocaust.) In zijn boek "IBM en de HolocaustĒtoont Edwin Black op Blz.137 een foto van een affiche. Een ponskaart met daarin een verbrandingsfabriek met rokende schoorsteen onder toezicht van het "alziend oog" zoals ook op het Amerikaanse 1 dollar voorkomt. Lang voordat de computers ten tonele verschenen kwam IBM met een geavanceerd ponskaartsysteem waarmee nazi-Duitsland een samenleving met twee niveaus kon creŽren: de "gewenste" en "ongewenste" personen. Dit ponskaartsysteem zou later worden gebruikt om via sorteermachines alle Joden op te sporen om ze vervolgens vlot naar concentratiekampen af te afvoeren, wat nooit mogelijk zou zijn geweest als IBM er niet was geweest.

 

Denk ook aan Henry Ford, die in 1938 een eremedaille kreeg van Adolf Hitler. General Motors, dat 75 procent van de voertuigen van de Wehrmacht heeft gebouwd; Rockefeller, die het onderzoek naar eugenetica financierde en eigenaar was van een fabriek waar Zyklon B werd gemaakt. En zo zijn er meerdere voorbeelden.

De wereld heeft niets van deze gruwelijke massamoord op het Joodse volk geleerd want wij zijn wederom getuige van een enorme toename van Jodenhaat. Diverse politieke figuren, en allerlei extremisten verspreiden hun haatdragende gedachtegoed via sociale netwerken zoals GoogleFacebookTwitterYouTubeTelegram, en Instagram. Hoewel deze zoekmachines zeggen "fake news" en onderwerpen met terroristische inhoud en antisemitische bloedsprookjes aan te pakken, gebeurt dat in de praktijk maar zelden. Moslimterreurbewegingen, neonazi's en blanke supremistische groepen en anderen krijgen ruimschoots de gelegenheid hun haat te etaleren en zelfs op te roepen tot geweld tegen Joden en de staat IsraŽl van de wereldkaart te verwijderen zoals op Telegram.

Over de hele wereld worden joden aangevallen en in eigen land worden ze door bloeddorstige terroristen van de Palestinian Liberation Organisation (PLO) in Ram-allah onder leiding van Mahmoud Abbas, in koelen bloede vermoord in een terreurgolf die doet denken aan de periode waarin Yasser Arafat de terreurorganisaties aanvoerde en de Tweede intifada orkestreerde. De anti-Joodse ophitsing bereikte recent een nieuw dieptepunt met een preek op de officiŽle Palestijnse televisiezender, met een gebed om de Joden uit te roeien. Hamas-parlementslid Mushir Al-Masri prees de daders van recente dodelijke terroristische aanslagen in IsraŽlische steden. Tijdens een bijeenkomst op 7 mei, uitgezonden op  Al-Aqsa TV (Hamas-Gaza), zei Masri dat het zwaard van de Palestijnen pas in de schede gestoken zal worden als de leiders van IsraŽl zijn onthoofd. ďWe groeten degenen die de hakmessen, de bijlen en de geweren hebben opgepakt.Ē En dat noemen diverse Westerse leiders IsraŽls vredespartners.

De Palestijnse bendeleiders in Ram-allah en Gaza promoten zelfmoordaanslagen, offeren hun eigen vrouwen en kinderen op om ze propagandistisch te kunnen gebruiken ter bevordering van Joden- en IsraŽlhaat en boeken daarmee groot succes bij de ďmensenrechtenorganisatiesĒ als Amnesty International en Human Rights Watch, wereldleiders, Verenigde Naties, linkse politici, de massamedia in het westen en zelfs bij kerkleiders. Allen die IsraŽls optreden tegen de Palestijnse terroristen blijven veroordelen, helpen mee de terreur te continueren. En dan zijn daar nog de ayatollahs in Iran, Hezbollah in Libanon, Isis in SyriŽ, Irak en de SinaÔ in Egypte. Allen hebben zich ten doel gesteld de staat IsraŽl van de wereldkaart te verwijderen. Zelfs partijen in het Westen die zich democratisch noemen doen er aan mee. Ook blijkt in Nederland de Universiteit van Leiden een broeinest van Joden-en IsraŽlhaat zoals in een artikel van Luuk Smit op de site van het Nederlandse Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) te zien is. Joodse studenten durven niet meer uit te komen voor hun identiteit of mening, vanwege sociale druk of intimidatie.

 

De Verenigde Naties, andere organisaties en regeringsleiders onthullen diepe antisemitische gevoelens. Er zijn zelfs geluiden te horen dat de kinderen van IsraŽl, een gevaarlijke bedreiging vormen voor de wereld en daarom moeten worden gedood en de staat IsraŽl geŽlimineerd. Deze stemmen zijn te horen vanuit de centra van landen en steden van de wereld waar de Shoah wordt ontkend. Het beest van antisemitisme en haat duikt keer op keer op in meerdere centra van de wereld. De leiders in Iran zeggen dat ze kernwapens voorbereiden voor ťťn centraal doel: het Joodse volk in IsraŽl vermoorden en de staat IsraŽl van de wereldkaart verwijderen. Ze verklaren het openlijk keer op keer en de wereld blijft stil en doet geen enkele poging ze tegen te houden.

 

De moslimextremist Ayatollah Ali Khamenei met zijn vinger aan de knop

 

De geschiedenis herhaalt zich en de slachtoffers zijn dezelfden als vůůr de Tweede Wereldoorlog. Terwijl de oude generatie antisemieten iedere gelegenheid aangrijpen om Gods volk te vervloeken, is er alweer een nieuwe generatie haters bezig hun rol op het wereldtoneel over te nemen, gevoed door overheden en journalisten die dag en nacht geciteerd worden door de vijanden van IsraŽl. De wereld wordt overspoeld met bronnen waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de joden wordt gepredikt en waar ze tot zondebok worden gemaakt voor zo ongeveer alle ellende in de wereld.

Ruim 70 jaar geleden werkte dit en het werkt nog steeds. Buitenlandse regeringen die van zichzelf beweren dat ze het antisemitisme in hun eigen land bestrijden, zijn eigenlijk partners van de legende van de rituele moord tegen IsraŽl. Mensen die in hun eigen land aan de zijde van IsraŽl staan, zien met regelmaat hoe het Joodse volk en IsraŽl gedelegitimeerd worden. De Palestijnse kant wordt als slachtoffer van IsraŽlische agressie voorgesteld. Dat was nog weer eens bijzonder duidelijk na de dood van Shirin Abu Akleh. Zo droop/druipt bij de Qatarese haatzender AlĖJazeera de haat tegen de Joodse staat werkelijk van het scherm. Maar ook diverse grote internationale kranten deden daar weer volop aan mee. Wanneer de diverse journalisten van de mainstream-media in IsraŽl arriveren, laten ze hun hersenen op Ben Gurion Airport achter. Ze dragen kogelvrije vesten en helmen voor de camera's, en laten zich voeden met Pallywood-fake news uit de Palestijnse propagandamachine en presenteren dat aan de wereld als echt nieuws.

Het is een wonder, een Gods wonder dat na eeuwen van vervolging en de gruwelijke nazi-doodsindustrie het Joodse volk nog steeds bestaat. Ze zijn er nog steeds na ruim drieduizend jaar vervolging. Alle grote naties door de geschiedenis heen die een poging hebben gedaan het Joodse volk te vernietigen, zijn daar niet in geslaagd en zijn zelf verdwenen. Hoe het kan dat de kinderen van IsraŽl nog steeds bestaan komt omdat God een verbond met hen heeft gesloten zoals Genesis ons meldt: Genesis 17:7 ďIk zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht en hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Precies zo is het gegaan. God heeft ze uit de volken bijeenvergaderd en ze naar de bergen van IsraŽl teruggebracht. Ze zijn teruggekeerd naar het land van hun vaderen. EzechiŽl 36:28 ďGij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.

 

EzechiŽl 43:7 ďÖen Hij zeide tot mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de IsraŽlieten tot in eeuwigheidÖĒ

 

De terugkeer van het Joodse volk naar het land hunner vaderen is een van de grootste wonderen die de wereld ooit heeft aanschouwd en een duidelijke bevestiging van de Bijbelse profetieŽn.

 

EzechiŽl 36:8-35-36. ďMaar gij bergen van IsraŽl, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk IsraŽl. En men zal zeggen; Dit land dat verwoest was, is geworden als het hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de Here, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Here, heb het gesproken en Ik zal het doen.Ē

Het land en het volk van IsraŽl horen onlosmakelijk bij elkaar. Na eeuwen van bloedige verdrukking van haat en verwoesting, zijn ze terug in het land wat God onder ede aan hen heeft belooft. De kinderen van IsraŽl houden van het leven. IsraŽls vijanden houden van dood en verderf. Hun verlangen om te doden en te verminken is groter dan hun verlangen te leven. Ze worden gevoed door de macht van de duisternis. Ze denken dat hun god, Allah hen de overwinning zal schenken, maar ze vergissen zich want ze voeren een gevecht tegen de ware God van Abraham, Isašk en Jakob wat ze nooit zullen winnen. Klik hier voor een korte video over de opbouw van IsraŽl over een periode van honderd jaar. Zie ook deze film van Jeruzalem uit 1928.

De Palestijnse propagandamachine draait weer op volle toeren

Niets werkt beter dan het verkondigen van bloedsprookjes als je het Joodse volk wil belasteren. Het is geen nieuw concept. Het wordt al honderden jaren gebruikt.Zeer bedreven hierin zijn de Arabieren die zich Palestijnen noemen. Zo is

Dr. Jamal Abu Nahl, vaste columnist voor het Palestijnse fakestream persbureau Al Hayat Press een bekend bloedsprookjes verteller. Hij publiceerde op woensdag 11 mei 2022 een lasterlijk artikel tegen de Joden. Volgens hem hebben de Joden de Holocaust verzonnen, was Hitler Joods en zijn Joden moorddadig. Nahl: ďEen grote schok trof de wereld na de moord op de Palestijnse journalist Shireen Abu Akleh, door de kogels van de nazi-zionistische bezettingslegerbende, (daar is tot dusver nog geen enkel bewijs voor geleverd) vooral omdat deze misdaad is toegevoegd aan de zwarte lijst van de misdaden van de bezetting, die vol staat met gruwelijke misdaden en moordpartijen. Maar het is niet de eerste misdaad van deze moorddadige, criminele bezetting, want hun zwarte en bloedige geschiedenis is gevuld met een zee van bloed, bloedbaden en moorden die nog steeds dagelijks en continu doorgaan.

Bloedsprookjes verteller Dr. Jamal Abu Nahl

De Holocaust van de Joden is een zionistische verzinsel dat overdreven werd in de media om te sympathiseren met de wereld in die tijd, om hen te helpen de zionistische entiteit te vestigen op de Palestijnse nationale bodem en op de ruÔnes van het Palestijnse volk, om een vergiftigde dolk te planten in het hart van de Arabische wereld en een waakhond voor de belangen van het Westen in de buurt van de landen van de Arabische Ring! Ja, de Holocaust was een verzonnen verhaal door een Jood te doden door toedoen van een andere Jood om de verkrachting en bezetting van Palestina te vergemakkelijken! 

ďOm de zionisten tevreden te stellen, hebben westerse regeringen de opname van de geschiedenis van de ďvalse HolocaustĒ opgelegd in hun onderwijsprogrammaís! Evenzo heeft het wetten uitgevaardigd die degenen die eraan twijfelen, beschuldigen en criminaliseren, en zelfs degenen straffen die een poging doen om ďde geschiedenis te herzien en dit te verifiŽren of het bestaan ​​van de ďHolocaustĒ te ontkennen en met zware afschrikwekkende straffen worden geconfronteerd, tot doodslag, moord en executie!Ē Verder noemt hij de Joden historisch beroemd om hun verraad en bloedvergieten. Dit soort smerige leugens zijn oorlogswapens en gaan er bij de volgelingen van de ďBašl Moloch cultusĒ in Ram-allah onder leiding van Mahmoud Abbas (Abu Mazen) en de internationale anti-IsraŽl kliek in als koek en zet IsraŽl haters aan tot gruwelijke moordpartijen. Sinds de tijd dat Dr.Joseph Paul Goebels, hoofd van de Nazi propagandamachine was, is er zelden zoveel gelogen als door de bende van Ram-allah.

Palestijnse meute verstoord begrafenis van journaliste Shireen Abu-Akleh en IsraŽl krijgt de schuld

Om de begrafenis van (Al Jazeera-journalist) Shireen Abu-Akleh op een nette respectvolle manier te laten verlopen, was de plechtigheid vooraf door de IsraŽlische politie samen met de familie van Abu-Akleh gecoŲrdineerd. Afgesproken was dat de begrafenis in de christelijke traditie zou plaatsvinden en dat haar lijkkist dus in een rouwauto zou worden vervoerd naar de begraafplaats. Maar terwijl Aklehs familieleden bezig waren de kist op de lijkwagen te zetten verscheen er een meute van zoín 300 relschoppers bij het Sint-Jozefziekenhuis in Jeruzalem om dat te verhinderden. De leiders van deze stonden in contact met de Muqata, het hoofdkwartier van de ďBende van Ram-allahĒ die ervoor zorgde dat er steeds meer moslimrelschoppers naar de begrafenis kwamen.

De politie had van tevoren aangekondigd dat het niet zou toestaan dat de begrafenis gekaapt zou worden als een demonstratie voor de Palestijnse nationale zaak. De meute bedreigde de bestuurder van de lijkwagen, kaapte de kist van de wagen en ging er vervolgens onder luid hysterisch geschreeuw mee van door richting begraafplaats. Dit ging volledig in tegen de wensen van de familie van Abu-Akleh en de veiligheidscoŲrdinaties die aanwezig waren om de rouwenden te beschermen

De hysterische meute met de kist met daarin Shireen Abu Aqleh

De IsraŽlische politie gaf opdracht om de kist terug te brengen naar de lijkwagen, net als de EU-ambassadeur en de eigen familie van Shireen Abu-Akleh dat eiste, maar de meute weigerde De IsraŽlische agenten zagen zich daardoor gedwongen in te grijpen. Tijdens de rellen die ontstonden werden stenen en flessen en andere voorwerpen gegooid, waarbij zowel rouwenden als politieagenten gewond raakten. Zie ook hoe ze bij haar begrafenis scanderen ďHoe fijn het is om Joden te dodenĒ. IsraŽl kwam wereldwijd onder vuur te liggen want de fake-mainstream media en Al-Jazeera deden voorkomen alsof de rellen door IsraŽlische agenten waren veroorzaakt en ze onnodig geweld hadden gebruikt tegen ďde rouwende massaĒ!

Beelden verspreidden zich over de hele wereld. De internationale media namen de beelden van de Palestijnse leugenmachine over wat leidde tot een reeks veroordelingen door een groot aantal regeringen, waaronder die van de Verenigde Staten en natuurlijk niet te vergeten de Europese Unie. Zij veroordeelden het Ďpolitiegeweldí maar spraken met geen woord over de kaping van de kist door een gewelddadige meute moslims. Ook een deel van het Nederlandse mediacircus berichtte hierover: ďDe begrafenis in Jeruzalem van de doodgeschoten Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh is uitgelopen op gewelddadig optreden van IsraŽlische ordetroepen tegen deelnemers aan de plechtigheid (lees Arabische relschoppers). Agenten probeerden de stoet met geweld tegen te houden of terug te dringen.ĒDit soort nieuwsbrengers geven niet om de feiten; IsraŽl is altijd schuldig.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 Ďplandemieí en vaccinatiezwendel

 

(1) Vaccinatiedeskundige Geert Vanden Bossche waarschuwt voor catastrofe gevaccineerden

 

De Belgische vaccinatiedeskundige en viroloog Geert Vanden Bossche waarschuwt in een interview dat de gevaccineerden de komende maanden gevaar lopen. Het coronavirus zal blijven muteren en in veel gevallen zal dat fataal zijn voor mensen die zijn ingeŽnt, stelt hij. Vanden Bossche waarschuwt dat landen met een hoge vaccinatiegraad afstevenen op een ramp. De coronavaccinaties bieden geen steriele immuniteit, wat betekent dat je het nog steeds kunt doorgeven, en verstoren de aangeboren immuunafweer van het lichaam. De neutraliserende antistoffen van deze Ďeerste verdedigingslinie van het immuunsysteemí worden verdrongen door de antistoffen die worden opgewekt door de vaccins. Die dwingen het virus steeds sneller te muteren. Deze mutaties kunnen heel gevaarlijk zijn voor gevaccineerden, stelt Vanden Bossche.

 

Geert Vanden Bossche

Volgens hem is het van groot belang dat de vaccinatiecampagnes per direct worden stopgezet. Vaccinatie kan leiden tot supervarianten die zeer besmettelijk en zeer virulent zijn bij gevaccineerden en volledig resistent tegen alle bestaande en toekomstige coronavaccins die gebaseerd zijn op het spike-eiwit. In landen als Zuid-Korea, Denemarken, IsraŽl en AustraliŽ is al te zien: hoe meer mensen zijn ingeŽnt, hoe meer doden er vallen. Vanden Bossche verwacht dat binnen niet onafzienbare tijd een aantal nieuwe, zeer virulente en zeer besmettelijke varianten zullen opduiken in landen met een hoge vaccinatiegraad. Hij verwacht ook dat veel gevaccineerde mensen die besmet raken, ernstig ziek zullen worden en sterven. Op deze manier kunnen de vaccinatiecampagnes indirect leiden tot miljoenen doden. Als Vanden Bossche gelijk heeft, is er sprake van massamoord. Je kunt alleen maar hopen dat hij deze keer ongelijk heeft, schrijft internetkrant Wochenblick. Bekijk hier het hele gesprek:

(2) EuroparlementariŽr slaat alarm over plannen van Ďsociopaten en psychopatení die EU besturen

 

Een Kroatisch Europarlementslid slaat alarm over de plannen van de Wereldgezondheidsorganisatie en Europese Commissie om een medische dictatuur af te kondigen onder het mom van pandemiebestrijding. De zogenaamde coronapandemie heeft laten zien dat we worden omringd door een groot aantal psychopaten die landen runnen en Europa besturen, en wier besluiten kunnen leiden tot de dood van honderdduizenden, zo niet miljoenen Europese burgers, zegt Mislav Kolakusic. ďVeel burgers zijn gestorven of ernstig ziek geworden nadat ze het zogenaamde coronavaccin kregen toegediend. Het zou geen vaccin genoemd mogen worden, aangezien er geen bewijs is dat ze beschermen tegen ziekte en transmissie voorkomenĒ benadrukte Kolakusic. ďIk hoop dat ik ervoor kan zorgen dat de verantwoordelijken bestraft worden. Nu willen diezelfde idioten en psychopaten al onze medische gegevens beschikbaar maken voor de industrie, waardoor ze nog meer schade zullen toebrengenĒ zei hij. Die industrie wordt vanwege het grote aantal ziekte- en sterfgevallen die zij doelbewust veroorzaakt terecht de ĎFarmaceutische Maffiaí genoemd, merkte de EuroparlementariŽr op. ďDe meeste mensen beseffen dat er veel mensen zijn voor wie mensenlevens niets meer zijn dan getallen in een spel om macht en geld,Ē benadrukte hij.

 

Een duidelijk kenmerk van de machthebbers aan de top is dat ze de karakteristieke eigenschap van de psychopaat bezitten. Sinds de Covid-19 zwendel haar intrede heeft gedaan is de wereldbevolking geconfronteerd met politieke leiders die geen geweten, mededogen, empathie of schaamte blijken te bezitten. Ze weten hun eigen aard heel geraffineerd te verbergen achter een facąde van normaliteit en charme. Het masker dat ze dragen is ook de specialisatie van de psychopaat. Net als de individuele psychopaat een charmemasker heeft, zijn er organisaties, zoals de WEF-sekte samenzwering onder leiding van Klaus Schwab die vandaag dit masker dragen.

 

Zijn volgelingen hanteren de leugen als belangrijkste instrument. Vrijwel hun gehele openbare leven is een leugen. Hun behoefte aan macht en hun levenslange training in liegen, geeft ze zowel het motief als de vaardigheid om autoriteitsposities te bemachtigen. Hoe hoger op de hiŽrarchische ladder, hoe meer psychopaten aangetroffen worden. Achter de schermen lachen ze en bespotten ze de massa die hun leugens voor waarheid aannemen en trouw de door hen ingevoerde dwangmaatregelen accepteren. Velen hebben niet in de gaten dat ze door de WEF-sekte in een tot leven geroepen karikatuur terecht zijn gekomen en berooft van alle werkelijkheidsbesef. Twee jaren van corona-waanzin hebben een verwoestend effect gehad op de samenleving. Leugens en bedrog Ďverrotting en fraudeí zijn de nieuwe waarheden geworden.

 

(3) Er komt echt geen eind aan het coronabedrog

 

Ondanks de druk van Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid, blijft de tijdelijke coronawet na 1 juni niet langer van kracht. Kuipers stuurde aan op een vijfde verlenging- en zelfs op een zesde-en zevende verlenging- van de coronawet maar daar is de Eerste Kamer niet mee akkoord gegaan. De coronawet vormde de juridische basis voor de in december 2020 ingevoerde corona-dwangmaatregelen. Via de tijdelijke wet kon het kabinet bij een opleving van het coronavirus vrijheidsbeperkende maatregelen afdwingen, zoals het dragen van slavenmaskers, groepsgrootte, lockdowns, avondklok, en meer mensonterende maatregelen. Ze hebben met deze wet de grondwet bij het oud vuil gezet en de bevolking opgesloten zolang ze daar een noodzaak toe zagen. Wat wij hebben gezien is een algehele corrumpering van de nationale gezondheidszorg.

 

Deze maatregelen hebben geleid tot een apartheidsstaat- en hebben een onnoemelijke schade aan de samenleving teweeg gebracht. Mocht het coronavirus plots weer sterk opleven, dan kan Kuipers trouwens zo weer teruggrijpen naar eerdere noodverordeningen en zullen de ja-knikkers in de Kamers hem niets in de weg leggen. Ook kan hij in dat geval opnieuw een tijdelijke wet indienen. Er zitten nog heel veel addertjes onder het gras want de Nederlandse WEF-sekte wil een heleboel vrijheidsbeperkende maatregelen verankeren in permanente wetgeving door de Wet publieke gezondheid (Wpg) aan te passen. Ze weten nu al dat er straks opnieuw ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn en dat ze die zonder probleem kunnen nemen met een nieuwe permanent ingevoerde coronawet.

 

Er was ons beloofd dat de coronawet tijdelijk zou zijn en niet langer dan zes maanden zou duren. Daarna zouden we onze vrijheden weer terugkrijgen maar dat is niet gebeurd. Leugens werden gevolgd door leugens. De wet werd gewoon steeds met drie maanden verlengd. Door deze wettelijke regeling kregen Rutte en trawanten als het ware een Ďblanco volmachtí om onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze democratische mensenrechten naar willekeur op te schorten en ons verder te knevelen met absurde dwangmaatregelen. Er is niet zoveel veranderd want mocht het coronavirus plots weer sterk opleven, of een ander virus zich aandienen, dan komen ze zo weer met nieuwe noodverordeningen. Er komt echt geen eind aan het coronabedrog. In de herfst- mogelijk zelfs eerder- komen de lockdowns en bijbehorende dwangmaatregelen die we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt, gewoon weer terug. Alles is zorgvuldig gepland door de demonische machten in hun poging de hele wereld aan hun macht te onderwerpen.

Franklin ter Horst

 

Terug naar: Inhoud