Uit het nieuws 22-08-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

(1) De catastrofale hete zomer van 1540

(2) Volgens Henry Kissinger staat de Verenigde Staten aan de rand van een oorlog met Rusland en China

(3) Nieuw archeologisch bewijs over de bestorming door de Romeinen van de stad Jeruzalem in het jaar 70 na Chr.

(4) Adviesbureau McKinsey kreeg opdrachten zonder aanbesteding en was belangrijke schakel in uitrol ‘nieuwe normaal’

(5) Diverse rapporten melden dat de Pfizer vaccins verantwoordelijk zijn voor de dood van velen

(6) De bewijzen stapelen zich op over het aantal sterfgevallen wereldwijd maar ondanks deze onrustbarende ontwikkelingen blijft de Nederlandse minister Kuipers de spuit promoten.

 

(1) De catastrofale hete zomer van 1540

Klimatologische hittejaren zijn niets bijzonders. Opwarmingen en afkoelingen gebeuren in cycli. De klimaatgoeroes die regelmatig hun verhalen over recordtemperaturen aan het goedgelovige publiek presenteren hebben kennelijk nog nooit van de catastrofale hittezomer van 1540 gehoord. In het tijdschrift Climatic Change toont een internationale groep van 32 wetenschappers aan dat in dat jaar West-Europa te maken kreeg met een ongekende hittegolf en een ‘Megadroogte’ die maar liefst 11 maanden aanhielt. Nog tientallen jaren later spraken de mensen over het Grote Zonnejaar. De hitte kondigde zich al aan in februari van dat jaar en werd uiteindelijk de warmste en meest zonnige zomer uit de recente Europese geschiedenis. In grote delen van Midden-Europa viel gedurende deze periode nauwelijks enige regen. Er zijn talloze historische verslagen van dit hittejaar. De wetenschappers verzamelden informatie hierover uit meer dan 300 documenten, waaronder registers bijgehouden in dagboeken, kronieken, oogstgegevens door boeren, kerken en sluiswachters en andere aantekeningen. Deze documenten maken duidelijk dat er sprake is geweest van een gigantische catastrofe en een ongekende droogte.

Het geschatte aantal neerslagdagen en neerslaghoeveelheid voor Midden- en West-Europa in 1540 was aanzienlijk lager dan de 100-jarige minima van de instrumentele meetperiode voor lente, zomer en herfst. Dit resultaat werd ondersteund door onafhankelijke bewijsstukken over extreem lage rivierstromingen en bosbranden in de hele natuur.

In het artikel “Europe’s Gigantic Catastrophe”, schrijft Journalist en geoloog Alex Bojanowski hoe plotseling in januari 1540 de droogte begon. Er was geen sprake van een megavulkanische uitbarsting, een super aardbeving of de gevolgen van de inslag van een monster meteoor.

Meteoorinslag

Het ging om een 'ongekende' droogteperiode dat alles ver overtrof. Hij citeert Rüdiger Glaser van de Universiteit van Freiburg die zegt dat één factor kan worden uitgesloten: dat CO2 daar de oorzaak van is. “Er zijn veel factoren die moeten worden samengevoegd in de hoop erachter te komen wat de catastrofale hittegolf van 1540 kan hebben veroorzaakt.”

Ten zuiden van de Alpen begon de ramp al in 1539. Een Italiaanse kroniek beschrijft het winterweer even droog en warm als in juli van dat jaar. De droogte verspreidde zich vroeg in 1540 naar het noorden; een Elzasser wijnboer merkte op dat er slechts drie dagen regen waren in maart. De grond droogde uit en barstte. Het aantal dagen met temperaturen boven 30 ° graden was minstens drie keer zo groot als gewoonlijk. Rivieren vielen droog zodat watermolens niet meer werkten, graan niet gemalen en brood niet gebakken kon worden. Putten en bronnen waren opgedroogd. Dat was voor zover bekend, nog nooit eerder voorgekomen. In Keulen stond de Rijn nagenoeg volledig droog en in Parijs liepen mensen door de bedding van de Seine. Een Zwitserse kroniekschrijver meldde dat er geen druppel water kon worden gevonden, zelfs niet op anderhalve meter diepte van de rivierbodems. Fatale Bos- en heidebranden waren aan de orde van de dag, maar ook dorpskernen en zelfs enkele steden raakten in brand.

In de zomerhitte werden naar schatting ruim een miljoen mensen gedood in heel Europa. Mensen bezweken aan allerlei ziektes, vooral aan de pest. Ook heerste er dysenterie. Het was een extreme klimatologische gebeurtenis. De velden waren totaal verdord en de oogsten gingen verloren. Bomen en wijngaarden verdroogden en de dieren in de weiden stierven vanwege gebrek aan voedsel. Het sociale leven stortte ineen waardoor er spanningen ontstonden tussen de mensen onderling. Mensen barricadeerden hun huizen uit angst voor geweld.

Volgend op de bloedhete zomer van 1540, kreeg Europa vanaf januari 1541 te maken met een heftige vorstinval. De Elbe vroor dicht. Men had in 20 jaar niet meer zoiets beleefd. In de 16e en 17e eeuw kreeg Europa vervolgens te maken met een zogenaamde "Kleine ijstijd” waarvan de nasleep nog voelbaar was tot de 18e eeuw. De “Kleine ijstijd” zorgde ervoor dat veel rivieren in de winter bevroren, en in sommige jaren was het zelfs mogelijk om van Denemarken over de Baltische Zee naar Zweden te lopen. Extreme weeromstandigheden in het verleden hadden niets te maken met het CO2 gehalte veroorzaakt door menselijke invloeden. De zon bepaalt de temperatuur op aarde en niet de mens hoewel dit het sprookje is wat miljoenen mensen vanwege de uitspraken van de Klimaatfantasten geloven. Dr. Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam vertelde enkele jaren geleden over zijn onderzoek op basis waarvan hij concludeert dat niet de mens met zijn CO2-uitstoot maar de zon de belangrijkste drijfveer van de opwarming is.  Prof. Begemann maakte diverse reizen naar de Noordpool en concludeert op basis daarvan dat er helemaal geen klimaatprobleem is. Diverse klimaatdeskundigen zeggen niet te weten wat er precies in de atmosfeer gaande is.

Diverse metingen hebben uitgewezen dat sinds de IJstijd het klimaat tenminste 15 keer is opgewarmd en afgekoeld met een groter verschil in temperatuur dan de huidige opwarming die aan de mens toegeschreven wordt. De waarheid is kennelijk moeilijker te accepteren dan een leugen. Miljoenen Nederlanders worden bijna dagelijks door middel van diverse propagandakanalen geconfronteerd met het sprookje dat het stof die wij uitademen. CO2 (koolstofcaptatie), een gevaarlijk gif is dat ten koste van alles bestreden moet worden. Dat is een hoax, een fabel. Miljarden aan belastinggeld wordt er gepompt in allerlei milieuorganisaties, die daarmee stapels zinloze en onleesbare rapporten produceren. Na zoveel jaren de klimaathoax te hebben verspreid is er nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO2 een ongekende ‘catastrofale’ opwarming van het klimaat veroorzaakt. Global Warming door toedoen van de mens bestaat niet, Die zogenaamde opwarming is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies.

Echte klimaatspecialisten worden van de buis geweerd want hun mening past niet in het sprookje van klimaatgoeroes. Het klimaat en het weer trekken zich niets aan van de Westerse CO2-nepnieuws propagandisten. In de berekeningen zoals opgenomen in het akkoord van Parijs in 2015 is volgens voormalig NOAA wetenschapper John Bates sprake van datamanipulatie en ondeugdelijke praktijken, om de politieke agenda erdoor te drukken. Het Klimaatverdrag van Parijs is niets anders dan een niet-wetenschappelijk, extremistisch ideologisch verdrag van de linksgroenliberale elite.

Tijdens de klimaatconferentie in Madrid van 2 tot/met 13 december 2019 benadrukte de Nederlandse WEF-sekte premier Mark Rutte te midden van staatshoofden, klimaatactivisten, klimaatextremisten en andere klimaathysterici, het belang van het “Akkoord van Parijs” en zei dat de wereld de limiet van het klimaat, dat de natuur en het milieu kunnen verdragen, heeft bereikt. Hij vertolkte het meest radicale, alarmistische CO2 sprookje, dat op niets anders neerkomt dan het grotendeels afbreken van onze huidige welvaart en vrijheid.

Ook verkondigde hij de fabel dat er in Nederland consensus bestaat hoe het probleem van de ‘bestaande opwarming’ van de aarde aangepakt moet worden. Er is echter geen sprake van consensus want echte wetenschappers en kerngeleerden worden geweerd bij de klimaattafels. Wetenschap is het niet wat al die klimaathysterici verkondigen. Het is een nieuwe religie. Het klimaat is niet voorspelbaar en zijn de aan ons gepresenteerde rekenmodellen onbetrouwbaar. Maar desondanks blijven de klimaatactivisten dag na dag de klimaattrom roeren. Ook de WEF-sekte leider Klaus Schwab zei daar het volgende over: “We weten nu dat de volgende crisis al om de hoek loert. Dat is de klimaatcrisis.”

NOS-weerman Gerrit Hiemstra verspreidt nepnieuws over droogstaande rivier

Tijdens de hittegolf circuleerden op social media foto’s van een nagenoeg opgedroogde Loire. “Dit is de Loire, de langste rivier van Frankrijk. Nu is hij verdwenen, verdampt. Dit is in de afgelopen 2000 jaar nog nooit gebeurd,” staat in een bericht op Facebook dat meer dan 27.000 keer is gedeeld.De foto’s zijn gemaakt door Frank Dubray, een journalist van het dagblad Ouest-France.Op enkele plassen na waren enkel nog zandbanken in de rivierbedding te zien.Diverse klimaatopwarmingdeskundigen waaronder NOS-weerman Gerrit Hiemstra, Europarlementariër Guy Verhofstadt, VVD-gemeenteraadslid Erik Verweij en Volkskrant-columnist Asha ten Broeke deelden de beelden op Twitter.Verhofstadt schreef: “Zo zien de Rijn en de Loire er vandaag de dag uit. En de politiek zit nog altijd vol klimaatontkenners en zogenaamde leiders die aarzelen om concrete actie te ondernemen.” Hij voegde toe dat we moeten afstappen van fossiele brandstoffen.“Klimaatopwarming is géén probleem waar we in de verre toekomst misschien ooit nog eens de gevolgen van gaan ondervinden. Het is meer de vraag hoe erg we het nog laten worden,” twitterde VVD’er Verweij.Wat blijkt? Het gaat om een zijtak van de Loire, die wel vaker droogstaat. Door de hoofdrivier stroomde gewoon water, blijkt uit onderzoek van het factcheckbureau Lead Stories.De foto’s zijn gemaakt bij het dorpje Saint-Laurent-le-Vieil, waar de Loire door een eiland in tweeën wordt gesplitst. Ten noorden van dat eiland ligt ‘de dode arm’ van de rivier, waar de foto’s zijn gemaakt.

(2) Volgens Henry Kissinger staat de Verenigde Staten aan de rand van een oorlog met Rusland en China

 

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger is van mening dat Washington momenteel op de rand van oorlog staat met Moskou en Peking. Dat zei hij in een interview met de Wall Street Journal. Vanwege Kissingers betrokkenheid bij praktisch alle organisaties die iets te maken hebben met de Nieuwe Wereldorde en hij tevens een van de belangrijkste beleidsmakers binnen de Bilderberg samenzwering is, weet hij als geen ander wat er wereldwijd speelt. Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefenen op overheden en het manipuleren hiervan. Daarnaast is hij regelmatig te gast op bijeenkomsten van organisaties die werken aan het plan te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. Ook behoort hij (met speciale bevoegdheden) tot de top bij de Trilaterale Commissie.

 

Former US Secretary of State Henry Kissinger  Alexei Nikolsky/TASSVolgens Kissinger gaat de VS op een krankzinnige en irrationele manier te werk. Eerder dit jaar veroorzaakte hij controverse door te suggereren dat het onvoorzichtige beleid van de V.S. en de NAVO de crisis in Oekraïne kan hebben veroorzaakt. Na de Krim-crisis in 2014 legde Henry Kissinger in de Washington Post uit dat Rusland en de Oekraïne in historisch opzicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hoeveel belang de Russen eraan hechten. “Als de Oekraïne wil overleven, mag het niet de buitenpost van de ene tegen de andere kant zijn-het moet als een brug tussen hen fungeren.”

 

De Oekraïne is volgens hem een verzameling gebieden die ooit aan Rusland zijn toegevoegd en die daarom door de Russen als hun eigen grondgebied worden beschouwd. “De stabiliteit zou er beter mee gediend zijn als het zou fungeren als een buffer tussen Rusland en het Westen.” Inmiddels weten we dat de bevolking van de Oekraïne als een speelbal fungeert tussen de nietsontziende wereldmachten.

Eerder al waarschuwde hij over toenemende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en waarschuwde hij voor een doemscenario, aangezien de betrekkingen tussen de 2 supermachten verslechteren. “De vernietigingscapaciteit is overschreden door nucleaire technologie en kunstmatige-intelligentiecapaciteiten die de VS en China nu tot hun beschikking hebben. Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis heeft de mensheid het vermogen om zichzelf in een beperkte tijd volledig uit te schakelen”, aldus Kissinger. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in het buitenlands beleid in de afgelopen 50 jaar. Een van de meest gevaarlijke ontwikkelingen zijn de onthulde plannen waarin Rusland en China een simultane aanval op de VS en Europa aan het voorbereiden zouden zijn. Voor meer uitleg hierover,zie mijn nieuwsbrief van 20-06-2022.

De baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, waarschuwde onlangs ook voor het groeiende risico van nucleaire vernietiging door de talrijke crises en conflicten wereldwijd. “De wereld bevindt zich in een „periode van nucleair gevaar die ongekend is sinds het hoogtepunt van de Koude Oorlog”, zei Guterres in New York. Hij sprak bij de start van de jongste evaluatieronde over een internationaal verdrag dat verdere verspreiding van kernwapens moet tegengaan. “De mensheid loopt het gevaar de lessen te vergeten die zijn gesmeed in de verschrikkelijke vuren van Hiroshima en Nagasaki”, aldus Guterres. Volgens hem is de wereld slechts één misverstand of misrekening verwijderd van nucleaire vernietiging.

(3) Nieuw archeologisch bewijs over de bestorming door de Romeinen van de stad Jeruzalem in het jaar 70 na Chr.

Als het jaar 70 na Christus is aangebroken, trekt het Romeinse leger onder aanvoering van Titus, Jeruzalem binnen en verwoest de hele stad. Op zes augustus van dat jaar werd de Tempel bestormd en tegen het bevel van Titus in brand gestoken en volledig verwoest. Hierna hieven de Romeinen de juichkreet “hep-hep hoorah” aan. Het bekende ‘hiep-hiep’ is daar van afgeleid. HEP staat voor Hersalyma Est Perdita! (Jeruzalem is verwoest!).De Tempel, het hart van de natie, het levenscentrum van Gods volk, het middelpunt van Gods Koninkrijk op aarde ging in vlammen op. Joseph ben Mathitjahu (Flavius Josephus) beschrijft in zijn “Geschiedenis van de Joodse oorlog” (zeven boeken) het gebeuren tussen 167 v.C. en 74 n.C.waaronder de verwoestingen die de Romeinse soldaten aanrichtten, toen zij van huis tot huis gingen, om de Joodse bewoners van de stad Jeruzalem te vermoorden. Later publiceerde hij Joodse oudheden (in 20 boeken), waarin hij de geschiedenis van het joodse volk verhaalt vanaf de schepping tot het jaar 65 n.C. Hierin maakt hij ook gewag van het optreden van Jezus.

Kfir Arbiv, onderzoeker bij Israel Antiquities Authority heeft de resultaten gepresenteerd van een nieuw onderzoeksproject dat licht werpt op de macht van het Romeinse leger, en de locatie van hun aanval op Jeruzalem in de strijd die leidde tot de verwoesting van de Tweede Tempel. De Romeinen beschikten over een goed getraind, massaal leger, uitgerust met de beste militaire innovaties van hun tijd. Het was een meedogenloze oorlogsmachine.

Kfir Arbiv, opgravingdirecteur van de Israel Antiquities Authority, maakt een ballista-steen schoon. Foto: Yoli Schwartz - Israël Antiquities Authority

Arbiv legde systematisch de Romeinse militaire uitrusting vast die werd teruggevonden bij opgravingen in Jeruzalem, die hij, samen met Dr. Rina Avner, leidde in de Russische Compound naast het gemeentegebouw van Jeruzalem. Het Romeinse arsenaal dat tot nu toe is blootgelegd omvat honderden ballista’s van verschillende afmetingen en gewichten, die door gesofisticeerde schietmachines werden gelanceerd over een afstand van 100-400 meter.

Kleine slingerstenen werden gebruikt door getrainde infanterie, en katapultmachines konden speerpunten lanceren over een afstand van 150-200 meter. Deze konden speren, zwaarden en pijlpunten afvuren, waaronder zware pijlpunten die pantsers konden doorboren. “We weten uit de historische bronnen dat het Romeinse leger massieve belegeringsrammen gebruikte om de vestingmuren te beuken, en belegeringstorens die de hoogte van de muren bereikten, maar deze zijn nog niet gevonden in Jeruzalem,” zegt Amit Reem, directeur van de Israël Antiquities Authority Jerusalem Region. Arbiv heeft met behulp van de computer alle ballista’s precies gelokaliseerd waar ze gevonden zijn. “Ik hield rekening met de plaatselijke topografie en de locatie van de stadsmuren uit de Tweede Tempel-periode, en ik maakte ballistische berekeningen, inclusief de lanceerhoek, en de werpafstand van de stenen. Alle gegevens werden vergeleken met de gedetailleerde beschrijvingen van Josephus’ van de slag, en de verovering en verwoesting van Jeruzalem. Volgens het onderzoek bevonden sommige van de artilleriemachines van het Romeinse leger zich in het centrum van de moderne stad Jeruzalem, in het gebied Nahalat Hashiva, bijgenaamd ‘Kattenplein’.”

Het onderzoek toont ook voor de eerste keer de vermoedelijke plaatsen aan waar het Romeinse leger de stad binnendrong. De opgravingen in de Russian Compound legden een deel van de Derde Muur bloot, een derde verdedigingslinie die de stad omringde. Op één punt werd een uitzonderlijk grote concentratie ballista stenen gevonden, sommige gebroken na gebruik. Het was duidelijk dat het Romeinse leger zijn inspanningen hier concentreerde, en honderden, zo niet duizenden ballista stenen, werden naar deze plek gedirigeerd. “Dit komt overeen met Josephus’ verslag dat Titus zijn troepen opdroeg om de stad binnen te dringen vanaf de noordwestelijke kant van de stadsmuur.” Volgens Eli Eskosido, directeur van de Israël Antiquities Authority weerspiegelen de extreem harde gevechten die uiteindelijk leidden tot de verwoesting van de Tweede Tempel, het fysieke bewijs van de enorme middelen die door het Romeinse leger in Jeruzalem werden ingezet, Ondanks de interne facties en de onmogelijke kansen, hield een kleine groep Joodse verdedigers de Romeinen een paar maanden tegen tot de tragische vernietiging van de stad. Het gebruik van up-to-date onderzoeksmethoden onthult steeds meer over de fascinerende geschiedenis van Jeruzalem.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 ‘p(l)andemie’ en vaccinatiezwendel

(4) Adviesbureau McKinsey kreeg opdrachten zonder aanbesteding en was belangrijke schakel in uitrol ‘nieuwe normaal’

 

Data-analist Cees van den Bos heeft Wob-documenten opgediept over de rol die adviesbureau McKinsey heeft gespeeld bij de corona-aanpak. WEF-sekte puppet Wopke Hoekstra (CDA) was voor zijn ministerschap partner bij dit adviesbureau. McKinsey kreeg tijdens de coronapandemie diverse opdrachten zonder aanbesteding en bleek een belangrijke schakel in de uitrol van het nieuwe normaal en grote donaties aan ngo’s, ontdekte Van den Bos. Het bureau kwam met ideeën over een ‘tracing app’ en ook was er een relatie met de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. De pot met goud bevond zich bij de vaccins. Al in mei 2020 maakte McKinsey een powerpointpresentatie en haalde de opdracht voor vaccins binnen. Van den Bos merkt in een Twitterdraad op dat de overheid dit soort opdrachten openbaar moet aanbesteden zodat andere bedrijven ook kans maken. Deze aanbestedingsregels werden niet gevolgd. Er werd rechtstreeks gegund, soms in opdracht van minister Hugo de Jonge.

Op 28 mei 2020 deed De Groene Amsterdammer onderzoek naar de opdrachten van McKinsey. Er werd onder meer gevraagd naar het plan dat het bureau had opgesteld. De Groene kreeg als antwoord dat McKinsey alleen procesbegeleider was en geen plan had gemaakt. Uit de Wob-documenten blijkt dat er wel degelijk een plan was gemaakt. Van den Bos ontdekte daarnaast dat er banden bestaan tussen McKinsey en Gavi, the Vaccine Alliance en het World Economic Forum. In 2020 maakte Rutte honderden miljoenen over naar onder meer Gavi, maar ook Cepi, dat in 2017 is gevormd door het WEF en de Gates Foundation om te profiteren van de ‘volgende pandemie’.“In de lobbyclubs wordt (uw) geld losgeweekt, dat naar de ngo’s gaat. Zij besteden dat naar eigen inzicht, buiten de (aanbestedings)wetten om,” constateert Van den Bos. Statisticus Fritsander Lahr reageert: “Bijzonder dat begin mei McKinsey al hielp bij het verkrijgen van vaccins die er nog helemaal niet waren. Maar ook weer niet echt verrassend als je bedenkt dat Hugo de Jonge rond eind april/begin mei al riep dat vaccineren de enige uitweg was om uit de crisis te komen.” “Kijk. Zo lopen de hazen. Hoe ons belastinggeld over de balk werd gesmeten om McKinsey zinloze plannen te laten maken ter bestrijding van Covid-19,” vat neuroloog Jan Bonte samen. “Onze maatschappij is zo ongelofelijk ziek, nog heel veel zieker dan ik in mijn ergste nachtmerries dacht.”

Kunt u zich nog herinneren hoe theater-leider Rutte de Nederlandse bevolking in navolging van andere politieke leiders confronteerde met de uitspraak ‘we gaan naar een nieuw normaal’. Vanaf dat moment heeft hij als volgeling van Klaus Schwabs WEF-sekte, met een machtsgreep het Nederlandse volk gevangen gezet in een verwoestende cyclus van dwangmaatregelen en werden de democratische spelregels en grondrechten met voeten getreden. Democratische wetten werden opzij geschoven, de touwen van de dictatuur aangesjord en noodverordeningen vastgelegd in een tijdelijke coronawet die niet langer dan zes maanden zou duren maar tot vier keer toe steeds met drie maanden werdverlengd.

(5) Diverse rapporten melden dat de Pfizer vaccins verantwoordelijk zijn voor de dood van velen

Begin april 2022 was al d.m.v. een WOB-verzoek bekend geworden dat de farmagigant Pfizer volledig besefte dat hun middel, nog voor het op de markt werd gebracht, zeer ernstige, en vaak dodelijke, gevolgen had. Het moest 2400 volledige werkkrachten erbij huren om de meldingen van deze gevolgen te kunnen verwerken. Maar de CEO van het bedrijf Albert Bourla noemde het ‘crimineel’ om berichten te verspreiden die twijfel aan de werkzaamheid van de injecties zouden kunnen zaaien: “Onze successen in het leiden van de strijd tegen Covid-19 hebben niet alleen een positief verschil gemaakt in de wereld; ik geloof dat ze ons bedrijf voor altijd fundamenteel hebben veranderd.” Journalist Naomi Wolf, die de taak op zich heeft genomen om 300.000 Pfizer-documenten te analyseren, is tot de ontdekking gekomen dat 44 procent van de zwangere vrouwen een miskraam heeft gekregen tijdens het vaccinonderzoek van Pfizer.

 

Pfizer will provide meds to poor countries at manufacturing costAlbert Bourla

 

En dan al die mensen de sinds de uitrol van de mRNA spuit wereldwijd zijn gestorven waaronder gezonde jonge sporters die op het veld in elkaar zakken en overlijden? Cardioloog Peter McCullough vertelde in gesprek met journalist Kim Iversen wat er precies aan de hand is. Het gaat hier om subklinische myocarditis, oftewel myocarditis die onder de radar is gebleven en niet is gedetecteerd.

 

Dat zou kunnen verklaren waarom er zoveel sporters zijn gestorven op het veld of tijdens de training, namelijk vanwege subklinische myocarditis in combinatie met adrenaline, aldus de arts.

 

Uit de tot nu toe gepubliceerde documenten blijkt onder meer dat Pfizer/Biontech meer dan 150.000 (!) meldingen heeft ontvangen van “ernstige ongewenste voorvallen/bijwerkingen”.Nog explosiever zijn echter de gegevens in een tabel over zwangere en zogende vrouwen die de injectie kregen in de eerste maanden na 11 december 2020 toen men met het injecteren begon. Uit dit artikel blijkt dat maar liefst 44 procent van de zwangere vrouwen een miskraam hebben gekregen na ontvangst van het pfizer-vaccin. In het licht van deze onthullingen is het ook niet verwonderlijk dat er wereldwijd een enorme toename is van doodsoorzaken onder alle gevacineerden. Gegevens en meldingen komen onder meer uit Schotland en van klokkenluiders uit Canada. En toch promootten ze dit gif agressief. Het is in feite een van de grootste medische misdaden in de geschiedenis.

 

Een peer-reviewed artikel in het gerespecteerd en toonaangevend medisch blad, het Britisch Medical Journal (BMJ) meldt dat de medische universiteiten en toezichthoudende overheidsinstellingen ernstig gecorrumpeerd zijn geraakt door de invloed van de grote farma-bedrijven. Mogelijk leidden de op last van de rechter door Pfizer vrijgegeven documenten over de fake-injecties tot een doorbraak. Hiermee kunnen mogelijk eindelijk de grote gevaren van fake-injecties tot het publieke bewustzijn doordringen.161 advocaten, onder leiding van Naomie Klein, hebben zich op deze Pfizer-documenten vastgebeten. Deze onthullen dat Pfizer door haar dierproeven al wist dat de injectievloeistof niet in de spier op de injectieplaats blijft, zoals Pfizer beweerde, maar zich binnen 48 uur via de bloedstroom door het lichaam verspreidt en zich ophoopt in onder andere de lever, bijnieren, milt, zaadballen en vooral de eierstokken.

Het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Food and Drug Administration FDA in de Verenigde Staten wisten dit, en logen erover. De FDA is een agentschap van de federale overheid in de Verenigde Staten, dat onder andere de kwaliteit en veiligheid van voedsel en aanverwante zaken bewaakt. In het Verenigd Koninkrijk werd over de eerste maanden van 2021 reeds een duidelijke toename van eierstokkanker geconstateerd. De advocaten onderzoeken of zij een zaak kunnen maken van de delicten die zij in de documenten aantreffen, zoals medische wanpraktijk, criminele bedrijfsvoering zoals omschreven in de ‘Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, het schenden van burgerrechten en medisch handelen zonder ‘informed consent’. Dit laatste is een schending van de Neurenbergcode waarvan WEF-sekte Ursela von der Leyen, de grote baas van EuroBabel vindt dat deze code bij het oud vuil gezet moet worden.

Klaus Schwab met Ursela von der Leyen.

Von der Leyen is een fanatiek voorvechter voor de covid-19 gif prikken. Ze voelt voor dwangvaccinatie van alle 340 miljoen inwoners van de EU. In verband daarmee heeft ze tijdens een interview met de BBC uitgelegd dat de Code van Neurenberg, een grondprincipe voor medisch handelen dat in 1947 werd opgesteld als antwoord op de Nazimisdaden, niet langer als relevant moet worden beschouwd. Von der Leyen wil hiermee voorkomen dat allen die aan het promoten van de prik hebben meegewerkt, daarvoor gestraft kunnen worden. De code van Neurenberg legt vast dat medische experimenten uitsluitend mogen plaatsvinden indien de patiënten volledig over de inhoud en risico’s zijn geïnformeerd, en vrijwillig meewerken. Zij die aan deze medische experimenten meewerken zijn dus zwaar in overtreding.

Ondanks dat uit de WOB-documenten van Pfizer blijkt dat de vaccinaties zeer ernstige, en vaak dodelijke, gevolgen heeft gaf de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA toch gewoon groen licht voor het toedienen van de coronavaccins van Moderna en Pfizer aan kinderen van zes maanden en ouder. Na een ‘grondige’ beoordeling concludeerde de FDA dat de vaccins ‘ook veilig en effectief zijn’ voor heel jonge kinderen. Onvoorstelbaar! Het document is hier in te zien. De Amerikaanse president Biden verkondigde zelfs vol trots dat zijn land het enige ter wereld is dat heel jonge kinderen vanaf zes maanden oud inspuit met een levensgevaarlijke experimentele gentherapie. Zelfs in mainstreamland is dit voor sommigen te gortig en komen velen met het argument dat kinderen onder de 5 jaar niet of nauwelijks ziek worden van wat men covid-19 noemt. Het verbergen van de bijwerkingen en het aantal mensen dat na de gifprik komt te overlijden is inmiddels zo gigantisch dat het verbergen hiervan door de overheden steeds duidelijker aan het licht begint te komen.

Uit gegevens van het Britse statistiekbureau ONS valt op te maken dat de coronavaccins geen enkele bescherming bieden tegen sterfte, schrijft The Daily Sceptic. In april en mei 2022 was 93 procent van de 5678 Britse coronadoden gevaccineerd. Eerder schreef The Daily Sceptic al dat de vaccins ook in Nederland en Canada niet beschermen tegen ernstige ziekte en sterfte.

De Amerikaanse overheid geeft toe dat er geen wetenschappelijke onderzoeken bestaan die aantonen dat kleine kinderen die worden ingespoten minder kans hebben om in het ziekenhuis te belanden of dood te gaan dan niet ingespoten soortgenoten. Ook zijn er geen onderzoeksgegevens beschikbaar om de langere termijn effecten te kunnen beoordelen, desondanks is men toch gewoon begonnen met het inspuiten van deze jonge onschuldige kinderen. “Het is geen vaccin. Het is een in 2015 gepatenteerde gif injectie” aldus Karen Kingston (ex-Pfizer). Over de hele wereld sterven elke week tienduizenden of zelfs honderdduizenden mensen meer dan vóór de plandemie. En al het beschikbare bewijs wijst naar de COVID-19 “vaccins” als de boosdoener, schrijft Ethan Huff. Een Kill Shot, een sluipmoordenaar, dat is wat het is. Er zijn verschillende weloverwogen meningen over het werkelijke aantal sterfgevallen veroorzaakt door het Wuhan coronavirus "vaccins" wereldwijd. Volgens Steve Kirsch gaat het om circa 10.000 mensen per dag en is de conservatieve schatting dat er inmiddels ongeveer 12 miljoen mensen zijn overleden.

(6) De bewijzen stapelen zich op over het aantal sterfgevallen wereldwijd maar ondanks deze onrustbarende ontwikkelingen blijft de Nederlandse minister Kuipers de spuit promoten.

Terwijl overal in de wereld hetzelfde tragische beeld te zien is dat de experimentele mRNA spuit diverse bijwerkingen veroorzaken en doden tot gevolg hebben, schrijft de Nederlandse minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer dat naar verwachting iedere 12-plusser vanaf half september een herhaalprik tegen corona kan krijgen. Dit keer met een aangepaste versie tegen de omicronvariant. Volgens de minister is de herhaalprik nodig om ‘de bescherming tegen de ziekte en sterfte op peil te houden’. Het advies van Kuipers staat echter in schril contrast met wat op de website van het RIVM valt te lezen: “De herhaalprik tegen corona is alleen voor mensen vanaf 60 jaar (en mensen die dit jaar 60 worden), bewoners van verpleeghuizen, bepaalde mensen met een afweerstoornis en mensen met het downsyndroom.”En verder: “Volwassenen van 18 tot en met 59 jaar, die niet tot deze groepen behoren, zijn voldoende beschermt tegen ernstige ziekte door corona na de basisserie en een boosterprik”.

Ook het Outbreak Management Team (OMT) medeaanjagers van de angstpandemie,  adviseerde het kabinet over te gaan tot een volgende prikronde. Voor 60-plussers kan dit al de vijfde coronaprik zijn. Het kabinet verwacht in het najaar een nieuwe coronagolf. De ‘christelijke partijen’ in Nederland wensen maar niet begrijpen dat ze meewerken aan de universele doodzonde, het rotzooien met het door God in Zijn Schepping aangebrachte DNA en het inspuiten met een Kill Shot onder het mom van “vaccinatie”. Er bestaat een opvallende correlatie over de tijd tussen het aantal mensen dat in een bepaalde week een herhaalprik krijgt en de meer dan verwachte aanhoudende sterfte, stellen Nederlandse onderzoekers. Vanaf begin dit jaar is er een signaal dat vaccinatie een mogelijke factor is bij de oversterfte, stellen Theo Schetters en twee collega’s.“In week 9 is de overheid gestart met een nieuwe vaccinatiecampagne voor 60-plussers, de zogenaamde herhaalprik. Er is een opvallende correlatie tussen het aantal mensen dat in een bepaalde week deze extra vaccinatie krijgt en de meer dan verwachte sterfte,” citeert De Andere Krant het drietal.

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud