Uit het nieuws 22-03-2021

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Er is een totalitair politiek bestel over Nederland uitgerold

De Nederlandse bevolking wordt inmiddels al een jaar lang met vernietigende mensonwaardige dwangmaatregelen geconfronteerd, waaronder onleefbare lockdowns, een grootschalige sociale ontwrichting, failliete bedrijven, een waanzinnige 1½ meter samenleving, een volkomen zinloze avondklok, slavenmaskers en een verbod om elkaar de hand te schudden. Er is een totalitair politiek bestel over ons land uitgerold. Censuur en discriminatie zijn onderdeel van wat men het nieuwe normaal is gaan noemen. De minachting voor het volk is tekenend voor de machtsverslaving van de volgelingen van Klaus Schwabs Great Reset. Velen hopen op versoepeling van de coronamaatregelen maar dat past niet in het Great Reset draaiboek en het Rockefeller Covid-19 stappenplan. Het ziet er eerder naar uit dat Rutte&CO in de loop van dit jaar de dwangmaatregelen alleen nog maar verder zullen aanscherpen.

Het demissionaire kabinet Rutte zal onverminderd doorgaan de bevolking psychisch te folteren met medewerking van een stroom aan mediahysterie, die het land in een voortdurende angstpsychose houdt. Talloze ouderen lijden onder ondraaglijke eenzaamheid omdat het verboden is hun geliefden te zien of te knuffelen. Hypnotiserende propaganda door de mainstream media en overheid heeft onnozelheid en een staat van algemene paniek veroorzaakt. Verbazingwekkend is daarbij dat het merendeel van de bevolking nog steeds niet het minste besef heeft van de machtsgreep waar wij ons in bevinden. Een machtsgreep waarbij Nederland in een dictatuur is veranderd die stelselmatig door de media verborgen wordt gehouden.

Fundamentele rechten en vrijheden zijn bij het oud vuil gezet, universele rechten van de mens geschonden, en vele nationale en internationale wetten schaamteloos overtreden. Dat alles wordt ondersteund door politiegeweld zoals de Nederlandse bevolking zelden heeft meegemaakt. Burgers krijgen boetes voor het normaalste gedrag in het dagelijks leven zoals het geven van een hand of een knuffel. Politieagenten die normaal gesproken de burger moeten beschermen voor misdrijven en hun taak hebben met het vangen van boeven, staan bij schoolpleinen om de wachtende ouders in de gaten te houden of zij zich wel aan de dwangmaatregelen houden. Wanneer ze te dicht bij elkaar staan of hun kinderen een knuffel geven, krijgen ze een waarschuwing of een boete.

Sinds het voorjaar van 2020 worden bezorgde burgers die op een vreedzame manier protesteren tegen de opgelegde dwangmaatregelen geconfronteerd met politie met paarden, bijtgrage honden, knuppels en waterkanonnen en op een gewelddadige manier afgeranseld.

Zie hier hoe agenten deze man op 14 maart op het Malieveld in Den Haag tot bloedens toe hebben geslagen.

Op 14 maart werden demonstrerende burgers op het Malieveld in Den Haag opnieuw geconfronteerd met buitenproportioneel geweld, mishandeling van onschuldige mensen gewelddadig optreden van de politie. Er was zelfs een politieman met een breekijzer in zijn handen te zien, een vrouw die tegen een rijdende politiebus werd geduwd en meerdere agenten die met  knuppels insloegen op een man die al met een bebloed hoofd op de grond lag. Klik ook hier en  hier en hier. Bij het online gaan van deze nieuwsbrief waren deze bronnen nog te openen. Maar door de alsmaar toenemende censuur kunnen ze inmiddels verwijderd zijn. 

De politie zou zich zelfs schuldig hebben gemaakt aan een poging tot doodslag! De reden is dat er een waarschuwingsschot is afgevuurd zonder dat er sprake was van een dreigende situatie. Is de volgende stap ‘gerichte schoten met scherp?’ Sinds de demonstratie zijn zes aangiftes gedaan tegen de politie en hebben 120 mensen een klacht ingediend over het politiegeweld. Het is te hopen dat zowel de opdrachtgevers als alle individuele agenten ter verantwoording zullen worden geroepen voor deze schandalige knuppelpartij, voor deze tirannie,  want er is geen enkele rechtvaardiging voor dit volstrekt disproportioneel politieoptreden. Deze misstanden moeten op zijn minst worden aangepakt.

De beelden van de rammende politieagenten zijn de hele wereld overgegaan als een wrede dictatuur waar iedere vorm van protest letterlijk wordt weggeramd. Verbazing alom! Velen vragen zich af hoe het kan dat Nederland zo diep gezonken is. Het antwoord is simpel: ‘Nederland is veranderd in een onmenselijke dictatuur.’ In hun hoogmoed denken de leiders dat ze een soort almacht te bezitten en als zodanig ongestoord door te kunnen gaan met het in elkaar knuppelen van onschuldige burgers. Dit gaat over macht, over gehoorzaamheid afdwingen en niets anders dan dat. Ook Amnesty heeft zich inmiddels kritisch uitgelaten over het politiegeweld. Verbazingwekkend is dat de Nederlandse politie opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis lijkt te staan net als in '40-'45.

Politieagenten in gewetensnood door wappierammen. Schokkende verklaringen van politieagenten en ME-ers.

Gelukkig zijn er ook agenten die weigeren nog langer mee te werken aan het in elkaar knuppelen van onschuldige burgers zoals blijkt uit de transcripties van politieverhoren door de “Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie” (BPOC2020) waarbij 47 politieagenten en ME-ers schokkende verklaringen hebben afgelegd. De BPOC doet sinds eind oktober 2020 onderzoek naar het door de overheid gevoerde coronabeleid. Dat doet de commissie door het afnemen van verhoren met getuigen-deskundigen, waaronder artsen, virologen en andere experts. Na een oproep hebben zich ook tientallen politieagenten aangemeld. De verhoren zijn in januari afgenomen. Op 15 maart is de commissie begonnen met het publiceren van transcripties op de website van de commissie. Agenten geven aan dat ze in gewetensnood zijn gekomen, omdat ze naar eigen zeggen gedwongen worden methodes toe te passen waar ze niet meer achter kunnen staan. Klik ook hier en hier voor getuigenissen van agenten.

Sommigen vertellen dat zij bijvoorbeeld de opdracht te krijgen om voor kleine vergrijpen zoals het niet dragen van een mondkapje, buitenproportioneel zware methodes in te zetten: “Op een bepaald moment ga je geestelijk en mentaal een grens over, kom je in een spiraal terecht waarin je elke terughoudendheid laat varen. Geweld toepassen tegen demonstranten is standaard geworden. We moeten er met volle kracht in. Voorheen sloegen ME’ers op de benen, maar nu krijgen ze de opdracht om op het hoofd te slaan. Een bebloed hoofd schrikt af, zeggen ze.”Een van de agenten vertelde dat hij op 21 juni 2020 moest optreden bij de verboden demonstratie op het Malieveld. Zijn eenheid blokkeerde het station. “Wij moesten voorkomen dat ‘het tuig’ ongehinderd de trein kon pakken naar een ‘verboden wappiedemonstratie’.” Later noemde Rutte de betogers ‘doorgesnoven hooligans’. “Onvoorstelbaar dat hij het uit zijn mond kreeg. Alle verklaringen die door de overheid over dit geweld naar buiten zijn gebracht, zijn https://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2021/01/Herkende-Romeos-foto-Twitter-.jpg?w=640&ssl=1gelogen.”aldus de agent.

Romeo’s actief op het Malieveld op 14 maart 2021. Afbeelding afkomstig van Robscholtemuseum

Een 35-jarige hoofdagent verklaarde dat sinds het begin van de coronacrisis het werk van de mobiele eenheid in Nederland heel erg is veranderd. Hij zegt daarover: “Zelfs bij toegestane aangekondigde demonstraties wordt de ME zichtbaar op locatie geplaatst. Maar dat hangt wel af van het onderwerp van de demonstratie want bij de Black Lives Matter-demonstraties worden we niet eens opgeroepen of low profile geplaatst buiten zicht. Bij demonstraties echter tegen het coronabeleid worden we vol in zicht geplaatst en krijgen we van tevoren de opdracht op te treden bij de minste overtreding van de regels. Afstand houden is dan een ideale regel om op te treden: het is immers bijna onmogelijk voor demonstranten om de afstand van 1½ meter in acht te nemen. De minste tegenstand, zoals niet snel genoeg lopen, is dan een toegestane reden om maximaal geweld te gebruiken.”Verder merkt hij op dat de demonstraties tegen de coronamaatregelen standaard ‘wappiedemo’s’ worden genoemd. Hij bevestigde verder dat de zogenoemde Romeo’s er bij de coronaprotesten ‘continu op uit zijn de situatie te laten escaleren’, zodat de ME vervolgens zo snel mogelijk de boel kan schoonvegen.

In deze video legt de voorzitter van de BPOC commissie uit waarom voor het publiceren van transcripties is gekozen. Ook licht hij de omstandigheden uit rondom de uitnodiging van Veiligheid & Justitie aan de BPOC2020 om te komen praten toe. Het ministerie van Justitie bleek een gesprek te willen aangaan met de commissie, om te voorkomen dat de verklaringen openbaar zouden worden gemaakt. Reactie van de commissie: “De BPOC2020 onderhandelt met niemand, óók niet en vooral niet met de overheid! We zullen de verhoren stap voor stap naar buiten brengen, en Nederland maximaal informeren, steeds weer, net zolang tot het geweld stopt!”

Een trieste situatie, die feilloos laat zien hoe de sfeer en situatie in Nederland is. Kijkende naar het extreme politiegeweld op zondag 14 maart op het Malieveld in Den Haag is wederom duidelijk geworden dat de overheid geen grenzen meer heeft in het toepassen van geweld tegen de eigen burgers. Met zo'n overheid gaan we niet in gesprek. Wij zullen doorgaan met het publiceren van de transcripties. Elke dag komen er één of twee online. Wij verdelen de publicaties om elke dag maximaal effect te sorteren. Ook gaat de BPOC2020 door met de hoorzittingen, en het maximaal informeren van de samenleving!

In politiejargon spreekt men van ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’. ‘Als vrouw binnen de organisatie die zich uitspreekt tegen geweld tegen demonstranten, word deze vrouw met sexisme en onbehoorlijke opmerkingen vernederd zoals: vrouwen kunnen maar met één lange lat omgaan, en dat is de vleeskleurige”.

Een van de vrouwelijke agenten vertelde: “Nadat ik weigerde geweld toe te passen op onschuldige burgers kreeg ik vervolgens van mijn collega’s te horen een virus te zijn dat bestreden moet worden. De hele politieorganisatie is ontmenselijkt. Er geldt het recht van de sterkste. Wanneer je geen “wappies wilt molesteren” wordt je weggepest, belachelijk gemaakt en uitgekotst”.De verhoren van de Commissie wijzen uit dat de politiemensen in groten getale zijn gehersenspoeld en gelegitimeerd op demonstranten mogen in hakken.

Een andere agent zei hier niet langer aan mee te kunnen en willen werken. Je kunt je overigens niet zomaar ziek- of afmelden: “Er wordt dan direct gevraagd of je moeite hebt met ‘wappies rammen’. Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer: je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet juist demonstranten te slaan. Ik kan dit niet meer. Mijn vrouw kent me niet meer terug. Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen. Ik heb besloten mijn ontslag in te dienen. Ik kan en wil hier geen deel meer van uitmaken. Ik ga eraan kapot.”De agent heeft als gevolg van zijn werk bij de ME een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen en is momenteel onder behandeling.

Ook over de demonstraties tegen het coronabeleid van Rutte&CO zijn verklaringen afgelegd zoals het optreden op het Museumplein in Amsterdam. Bij iedere demonstratie tegen het coronabeleid stuurt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema de politie op deze mensen af. Daarbij worden ME-busjes, honden en waterkanonnen ingezet. Een gewetensbezwaarde ME’er uit Amsterdam zegt: “s Ochtends werd er al lol gemaakt: we gaan wappies meppen! Mijn collega zei: dat wordt weer wappierammen. Misschien mag ik wel op het kanon, aluhoedjes spuiten, liet een ander weten.” een gewetensbezwaarde ME’er vertelde: “Ik heb er nachtmerries van. Letterlijk. Maar je moet wel. Anders denken ze dat je ‘er ook zo één bent’. Ik probeer zachtjes te slaan, maar laatst zei een collega: rammen die hap, ze verdienen het!”

Een andere agent vertelde contact te hebben opgenomen een vertrouwenspersoon omdat hij niet langer bereid was burgers te mishandelen. “Wat doe je dan bij de politie?” vroeg ze. “Ik ben huilend naar huis gegaan. Ik weiger vreedzame demonstranten te slaan. Ik ben vervolgens op non-actief gesteld. Maar liever non-actief dan een monster. De vertrouwenspersoon heeft me niet geholpen, bovendien wordt daar regelmatig gelekt. Ik wil mensen helpen, niet in elkaar slaan.” Klik ook hier voor een gesprek wat Tom Zwitser (Blue Tiger) met 4 agenten heeft gehad.

Het is ronduit schandalig dat er agenten zijn die er genoegen in scheppen om mensen die demonstreren voor hun vrijheid en tegen de dwangmaatregelen van Rutte &CO, hiervoor in elkaar worden geslagen. Wanneer zegt het hele politiecorps wij doen hier niet meer aan mee! Dan hebben ze daar in Den Haag geen poot meer om op te staan en is het afgelopen met de terreur tegen de Nederlandse burgers.

Wij worden geconfronteerd met misdaden tegen de menselijkheid en overtredingen van de code van Neurenberg

Met de opdrachten die Rutte uitvoert veracht hij de cultuur waarin het Nederlandse volk gewend was te leven. Hoewel velen Rutte nog steeds op zijn woord geloven, zoals blijkt na de verkiezingswinst van de VVD, begint langzaam maar zeker een deel van de Nederlanders zijn doortrapte spel wel degelijk te doorzien. Enige empathie lijkt niet een kwaliteit die in het hoofd van Rutte voorkomt getuige de manier waarop hij bijvoorbeeld de hardwerkende ondernemer Ap de Bruin in zijn gezicht uitlacht  wanneer deze zegt dat het de afgelopen jaren alleen maar slechter is geworden voor ondernemers.

Nederland is veranderd in een dictatuur met houjebekleiders die de burgers met het creëren van een angstcultuur onder de knoet houden. Een dictatuur waar mensen met een geweten niet op prijs worden gesteld en waar klokkenluiders stelselmatig monddood worden gemaakt of voor hun eerlijkheid worden opgejaagd. Rutte is overal bij betrokken maar weet zich zelden iets te herinneren. Tien jaar wanbeleid, maar Rutte blijft lachen. Waarom blijven mensen VVD stemmen na alle schandalen? De grote vraag is trouwens of de laatste verkiezingen wel helemaal eerlijk zijn verlopen want de software die wordt gebruikt om alle stemmen van de Nederlandse verkiezingen te verwerken, blijkt speciaal opgezet te zijn om fraude doodeenvoudig te maken.

Een groeiend aantal mensen reageren geschokt als ze ontdekken hoe ze worden voorgelogen, hoe hun leven wordt verwoest door leiders die lijden aan hoogmoedswaanzin, geldhongerige farmaceuten en figuren als Bill Gates die zich verrijken over de ruggen van argeloze wereldburgers.

Ze zijn geschokt om te zien hoe vreedzame demonstrerende burgers in elkaar worden geslagen. Ze worden wakker uit een diepe slaap van totale onwetendheid en zien hoe ze worden gecontroleerd door dictators die met dwangmaatregelen de mensheid aan het terroriseren zijn. De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, massamoordenaars en narcisten en hun verwoestende gevolgen. Dat beeld zien wij ook in onze tijd. Kennis van het verleden kunnen een les zijn voor wat wij nu meemaken. Velen hebben het begrepen want er begint langzaam aan een rechtvaardige woede te ontstaan tegen de misdaden van al die figuren die zich schuldig maken aan liegen en bedriegen. Ze ontdekken dat ze door de mainstream media zijn gehersenspoeld met journalisten die slaafs en kritiekloos de opdrachten van hun bazen opvolgen.

Nieuwsbrengers die verworden zijn tot propagandaboodschappers, onbeschaamde schrijvers van smaadschriften, verkopers van tweedehands nieuws en nepnieuws. Velen beginnen zich te verzetten tegen de controle, intimidatie en manipulatie van de zogenaamde ‘Fact Checkers’ die worden betaald door Big Pharma, Big Tech, Big Politics en alle andere ‘Big’ om elke stem te annuleren die het niet eens is met hun agenda. Niet iedereen slaapt want gezien de reacties worden steeds meer Nederlanders wakker en ontdekken de rol van de globalistische machthebbers die zich geroepen voelen om de mensheid te transformeren tot hersenloze slaven middels vaccinaties met fake-vaccins. Als je tegenstand ervaart weet dan dat het komt omdat je het waard bent om weerstand te bieden. Waar blijven de no-nonsense Nederlanders zoals advocaten, artsen, publieke en algemene activisten, die bereid zijn een tribunaal op te zetten waar iedereen aangeklaagd kan worden die verantwoordelijk zijn voor de onmenselijke dwangmaatregelen en misdaden tegen de menselijkheid waar de Nederlandse bevolking al sinds het voorjaar van 2020 mee geconfronteerd wordt? De Nederlandse burgers zijn door Rutte&CO wettelijk vogelvrij verklaart en dat kan toch zo niet doorgaan!

Psychopaten aan de top (Artikel overgenomen van Gezond verstand) Zie bron onder

Hun hele leven lang werken psychopaten aan het vervolmaken van hun fake persoonlijkheid. De leugen is daarbij hun belangrijkste instrument. Vrijwel hun gehele openbare leven is een leugen. Want hun psychopathische rooftocht kan alleen ‘succesvol’ zijn als hun prooien geloven dat de psychopaat oprecht is. Alleen als het ze lukt een prooi te misleiden en ze in hun macht te krijgen, kan hun psychopathie zich manifesteren. Een leugen heeft immers alleen het beoogde effect als er bereidwilligen gevonden kunnen worden die de leugen geloven en voor waarheid aannemen. Alle psychopaten zijn uit op macht. Ze hebben de macht nodig om hun prooien gevangen te houden en hun ‘veestapel’ uit te breiden. Hun behoefte aan macht en hun levenslange training in liegen, geeft ze zowel het motief als de vaardigheid om autoriteitsposities te bemachtigen. Het is hun enige werkelijke vaardigheid.

“Succesvolle”psychopaten bezetten daarom altijd autoriteitsposities, waarbij ze alle machtsstrategieën kunnen opleggen aan anderen. Waar anderen moeten afhaken, omdat het ze te gek wordt en het niet meer kunnen verenigen met hun geweten-gaan zij verder. Soms letterlijk over (desnoods) vele lijken. Hun macht wenden ze aan om niet-psychopathische concurrenten rücksichlos te verwijderen of te vernietigen. Hoe hoger op de hiërarchische ladder, hoe meer psychopaten aangetroffen worden. Uiteindelijk zullen zo vanzelf alle bepalende machtsposities bezet worden door psychopaten. En een leugenaar kan alleen succesvol liegen als zijn prooi niet beseft dat het een leugenaar betreft. De aandoening psychopathie is niet te genezen. Onze huidige wereld wordt geregeerd door psychopaten en de enigen die dit destructieve verschijnsel kunnen elimineren zijn de prooien. Psychopaten vinden van zichzelf dat ze helemaal geen fouten kunnen maken.

Van oudsher bekleedden de goddelozen, de satanisten, de psychopaten, de demonenaanbidders altijd de hoogste posities in het land. Het is hoe ze de wereld beheersten. Ze willen deze posities koste wat het kost behouden! Slechts weinigen zijn in staat om de lokkende honger naar geld en macht te weerstaan. De aard van de meerderheid van de machthebbers is slecht, ongeacht wat ze zeggen, welke maskers ze dragen en welke ideologie ze beweren te vertegenwoordigen. De woorden die ze spreken zijn allemaal vlot en geruststellend. Ze weten precies hoe ze de gedachten van de dwaze mensen moeten bespelen en hoe ze de harten van de onwetenden moeten manipuleren. Het is hun aard om te verdraaien, te keren, te liegen en te misleiden. Ze vinden het geweldig, het geeft hun plezier om dat te doen. En achter de schermen lachen ze en bespotten ze de massa. En terwijl ze ons vergiftigen met vaccins, vernietigen ze onze wereld en stelen ze onze toekomst. Allemaal ‘voor ons eigen bestwil’, beweren ze, met een boosaardig gezicht van ‘mededogen’.Tot zover het artikel uit Gezond verstand.

Er komen berichten dat er zich wereldwijd een leger mensen aan het voorbereiden is om in opstand te komen tegen de criminele Great Reset machtsstructuur. Ze worden wakker uit de diepe slaap van bedrog. Ze zien hoe de machthebbers en hun trekpoppen bezig zijn met een wereldwijde criminele operatie om de mensheid onder volledige controle te brengen. De mensheid begint in te zien dat ze op een meer dan schandalige manier worden gemanipuleerd. Er ontstaat een roep om gerechtigheid, een roep om waarheid, een roep om vrijheid.

Franklin ter Horst

Klik hier om u aan- of af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud