Uit het nieuws 21-12-2020

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

De Covid-19 reis naar de globalisering van de wereld (deel 7, laatste deel)

Alle maatregelen die in het Covid-19 stappenplan zijn beschreven, zijn tot dusver haarfijn uitgekomen. Ook de nieuwe lockdown is geen verassing. Het coronabeleid van Rutte&CO is niets anders dan ‘totaal ongefundeerde hysterie’, en ‘de grootste hoax die ooit tegen het nietsvermoedende Nederlandse publiek werd uitgevoerd. Klik ook hier. De reden van de nieuwe lockdown is gebaseerd op toename van het aantal besmettingen tengevolge van de nietszeggende ongeldige  Polymerase Chain Reaction (PCR) test. Deze test kan geen virus aantonen, toch is het de leidraad voor veel politieke beslissingen zoals de bizarre maatregelen van anderhalve meter, mondkapjes en lockdowns. Elke maatregel is op z’n minst deels genomen op basis van ongeldige tests en onderzoeken. Jaar na jaar stromen de ziekenhuizen in het najaar vol als gevolg van bijvoorbeeld verkoudheidsvirussen en griep. Zie hoe dat was tijdens de griepjaren 2016 of 2018. Nu noemen ze dat corona en wordt de hele wereld plat gelegd. De Nederlandse rechtsstaat is in 2020 voor onze ogen ontmanteld en onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof geschonden. De nieuwe lockdown is opnieuw een misdaad tegen de menselijkheid! Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren, en zowel het welzijn als de bestaanszekerheid wereldwijd van vele honderden miljoenen mensen weg te vagen.

Talloze wetenschappelijke studies die onomstotelijk bewijzen dat lockdowns niet helpen om virusverspreiding tegen te gaan en dat ze onbeschrijflijke verwoesting aanrichten in de hele samenleving, worden achteloos terzijde geschoven. Terwijl in diverse artikelen in de mainstream media te lezen valt dat Rutte het er moeilijk mee had deze nieuwe maatregelen aan te kondigen, voert deze man in werkelijkheid achter het masker van medeleven geheel volgens opdracht de The Great Reset maatregelen van zijn grote baas Klaus Schwab uit. Wat de wereld tot dusver heeft meegemaakt is pas het begin want de dwangmaatregelen van het Covid-19 stappenplan zullen in de loop van 2021 nog verder worden opgevoerd met inbegrip van nieuwe lockdowns.

Lockdown terreur

Er komt een totalitair identificatiesysteem dat aan de hele wereldbevolking zal worden opgedrongen. Het huidige betalingsverkeer zal volledig worden afgeschaft. De Europese Centrale Bank (ECB) presenteerde begin oktober 2020 een rapport over de digitale euro, een nieuw soort geld. De bank schrijft dat een digitale euro een belangrijke rol kan vervullen in een wereld die op veel manieren digitaal wordt. Het argument zal zijn dat een dergelijke beslissing het terrorisme terug zal dringen, diefstal, berovingen en roofovervallen zinloos maken, de internationale drugshandel stoppen, belastingontduiking onmogelijk maken en fraude (met bijvoorbeeld uitkeringen) uitbannen.

Wat ze gaan doen is het digitaliseren van alle financiële transacties. Munten en bankbiljetten zullen uit de roulatie worden gehaald omdat alles digitaal moet worden. Op 20 juni 2019 heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Het betreft een cryptocurrency-systeem 060606 dat zal worden geïmplementeerd in combinatie met digitale ID2020-waarbij gebruik gemaakt wordt van hersengolven en lichaamswarmte. Het gaat om een soort breincomputer interface, die de elektromagnetische signalen van de hersenen kan lezen en schrijven op dusdanig fijnmazig niveau dat het brein letterlijk een biocomputer in een netwerk wordt. Het 5G netwerk zal ter ondersteuning voldoende bandbreedte bieden om dit te kunnen realiseren. Klik op deze video om meer duidelijkheid te krijgen hoe dat werkt.

Het ‘Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden’ kondigde op 31-03-2020 kort na de uitbraak van het Wuhan-virus (“toevallig”) een wetswijziging aan dat een digitaal ID toestaat: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Paspoortwet te wijzigen in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek middel en de uitbreiding van het basisregister reisdocumenten.”

Het microsoft cryptocurrency-systeem 060606

Denk niet dat een breincomputer Science Fiction is want vorig jaar verschenen er beelden van schoolklassen in China met leerlingen met 5G hoofdbanden om. Deze 5G banden zijn in staat om de hersengolven van de leerlingen te ‘lezen’, en onder andere hun concentratie te meten. Door middel van verschillende kleuren licht kunnen de docenten meteen zien of een leerling wel oplet, of met zijn of haar gedachten heel ergens anders is. Deze technologie bestaat dus al, en kan in principe ook andersom worden gebruikt, namelijk om hersengolven te beïnvloeden en te manipuleren.

Het gebruik van robots om mensen te vervangen zal alleen maar toenemen, aldus Ray Kurzweil, directeur technologie bij Google. Kurzweil gaat ervan uit dat robots tegen 2029 het menselijke niveau van intelligentie en functionaliteit zullen hebben bereikt. Veel experts voorspellen dat deze robots mensen werkloos zullen maken. De bedoeling is tevens dat er in 2030 geen 100% natuurlijke baby's meer geboren zullen worden. Alle baby’s zullen geprogrammeerd zijn.

De invoering van vaccinatie certificaten

Op 24 maart 2020 zei Bill Gates in een geruchtmakend Ted interview dat de corona pandemie zal leiden tot de invoering van ‘vaccinatie certificaten’, oftewel een vaccinatie paspoort. Zonder de juiste digitale stempels die bewijzen dat u ingeënt bent, zult u vrijwel uitgesloten worden van de samenleving. Dit systeem bepaalt op basis van uw lichaam of u aan bepaalde ‘voorwaarden’ voldoet om te mogen kopen of verkopen. Volgens de leugenmedia en de factcheckers heeft Bill Gates nooit gezegd dat er digitale vaccinatiepaspoorten zullen komen en dat het nooit zijn plan is geweest om ons te volgen met onderhuidse chips of tatoeages. Maar dat heeft de man wel degelijk gezegd want de website Children’s Health Defense van Robert F. Kennedy jr. heeft de oorspronkelijke beelden opgediept. De Ted-lezing die Bill Gates gaf, blijkt te zijn aangepast. Zijn voorspelling dat we binnenkort digitale vaccinatiepaspoorten nodig hebben, is uit de lezing geknipt.

 

In een artikel uit 2019 van Scientific American valt te lezen dat Gates het Massachusetts Institute of Technology opdracht heeft gegeven om een systeem te ontwikkelen waarbij via een tatoeage medische informatie kan worden opgeslagen onder de huid van kinderen. De tattoo zou met een iPhone-app kunnen worden afgelezen. Microsoft, het bedrijf dat Gates heeft opgericht, heeft patent op een sinistere technologie waarbij chips met sensoren worden geïmplanteerd die lichaams- en hersenactiviteit meten. Hij investeerde ook zo’n 20 miljoen dollar in MicroCHIPS, een bedrijf dat chips ontwikkelt waarmee medicijnen kunnen worden toegediend in het lichaam. Verder investeerde hij maar liefst 1 miljard dollar in EarthNow, dat 500 5G-satellieten gaat lanceren zodat overheden en bedrijven vrijwel iedere plek op aarde in de gaten kunnen houden. Zijn Bill & Melinda Gates Foundation heeft ook 5.3 miljoen aandelen in Crown Castle gekocht, een bedrijf dat beschikt over 5G-spionageantennes.

Australië heeft al een digitaal vaccinatiecertificaat aangekondigd. In maart 2021 kunnen alle Nederlanders die tegen het coronavirus zijn ingeënt met behulp van de DigiD een vaccinatiebewijs downloaden. De gegevens komen uit een database waarin wordt bijgehouden wie welk vaccin gekregen heeft.

En zo is de wereldbevolking getuige van een operatie die volledig in overeenstemming is met Klaus Schwarbs Great Reset. Dan kunnen we niets meer kopen of verkopen als we niet aan alle eisen van de machthebbers en hun marionetten voldoen. Er is er geen ontkomen meer aan. Een enkele overtreding heeft onmiddellijke consequenties. Niet meewerken aan vaccinatieplicht en de andere dwangmaatregelen zal betekenen dat u wordt uitgesloten van deelname aan de maatschappij. Dit is het Babylon zoals in het boek Openbaring staat beschreven. Dit is het wereldrijk dat onder invloed van satan overal angst en verdeeldheid zaait, armoede, honger, ellende, lijden, ongeluk, vereenzaming, onmenselijkheid en depopulatie van Gods Schepping. De misdaden van Gods tegenstanders zullen worden bestraft met en verschrikkelijk oordeel. Ik kom daar in de laatste aflevering van het Covid-19 stappenplan uitvoerig op terug.

De Great Reset zal verregaande financiële gevolgen hebben voor de hele mensheid.

 

Zelfs vanuit de financiële wereld komen geluiden dat de Great Reset verregaande financiële gevolgen zal hebben voor de mensheid. Een van hen is Mike Maloney eigenaar en oprichter van GoldSilver.com en al jarenlang bekend als financieel specialist die door veel investeerders wordt gevolgd. In deze video is Malony in gesprek met een aantal collega’s die zeggen het er over eens te zijn dat het geldsysteem zoals wij dat nu kennen gedoemd is om in rook op te gaan. Zij zien de Great Reset die nu gaande is ook als een manier om de nog resterende rijkdom bij het gewone volk over te hevelen naar de elite. Twee van de drie financiële experts in de video zijn druk bezig met het zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden. Ze doen dit onder andere door hun eigen voedsel te verbouwen. Zij zeggen een storm te zien aankomen, een zware storm. En wat er na die storm nog allemaal overeind zal staan, weet niemand, maar wat ze wel zeker weten is dat hij gaat komen.

Volgens het Covid-19 stappenplan zal de internationale mainstream-media volledig functioneren als een Ministerie van Propaganda voor de overheden dat ze eigenlijk nu al doen. Dissidente tegengeluiden worden belasterd, verketterd of monddood gemaakt. ‘Foute’ politici en publieke figuren krijgen schijnprocessen aan hun broek, worden uitgesloten, ontslagen, of op andere wijze op een zijspoor gezet. We hebben te maken met een overheid die steeds meer controle wil èn neemt, en een einde maakt aan de privacy en het zelfbeschikkingsrecht.

Corona maatregelen worden permanent. Duizenden hoogleraren, profesoren, artsen andere wetenschappers onderzoekers, advocaten uit diverse landen zijn het er over eens dat de gedwongen afzondering, afstand houden, slavenmaskers fake-PCR-testen voor iedereen en overal, wetenschappelijk onverantwoord zijn, buiten alle verhoudingen, onwettig, een flagrante inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en immens meer schade toebrengen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen dan het coronavirus. Slavenmaskers hebben helemaal niets te maken met gezondheid, maar alles met een tirannieke agenda. Van al deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten komt er geen woord in onze media.

Verder zal iedereen zich voor de rest van zijn leven permanent aan strikte beperkingen moeten houden. Een Amerikaanse generaal verklaarde al dat mondkapjes en social distancing nooit meer weggaan en ‘onderdeel worden van het dagelijkse leven’. Vrij reizen is voorbij, net als de vrijheid van meningsuiting. In de loop van 2021 zal er een overgang plaatsvinden naar een systeem waarbij burgers die werkeloos zijn geworden “geholpen” zullen worden door ze een basisinkomen te geven in plaats van een werkeloosheidsuitkering. Dat lijkt positief, maar vervolgens heb je niets meer te vertellen en lig je volledig aan de leiband van de satanisten.

Vervolg Covid-19 stappenplan  fase 3: Mocht het zo zijn dat in de loop van 2021/2022 de meerderheid van de mensen tegen de agenda blijft ingaan, dan zal, alleen indien nodig het Weaponized SARS / HIV / MERS Tribit Strain virus vrijgelaten worden. Dit virus zal een sterftecijfer van 30% en hoger veroorzaken en is louter bedoeld om mensen schrik aan te jagen en als laatste mogelijkheid om de mensen ervan te doordringen alle maatregelen van de overheden volledig te accepteren.

Dit virus zal alleen worden vrijgelaten wanneer de meerderheid van de mensen tegen de agenda blijft ingaan. Reeds in 2001 plaatste de NASA een document op haar eigen website waarin het toekomstige plan van de Nieuwe Wereldorde werd onthuld, om de mens tot slaaf te maken en de aarde te ontvolken. Deze PowerPoint-presentatie werd openlijk gepresenteerd door Denis Bushnell, de hoofdwetenschapper van NASA, slechts een paar maanden vóór 9/11.Weet dat de machthebbers altijd alles doorgeven van wat ze gaan doen. Het hele Masterplan de presentatie in alle gevallen is gebaseerd op bestaande data, trends, analyse technologieën, en geen kinderachtige onzin.

NASA Strategic Issues and Future Warfare 2025Besef, dat de machthebbers vele malen verder zijn met hun technologie dan wat het ‘gewone volk’ te horen of te weten krijgt. Ze willen de volledige ontwikkeling van de mensheid overnemen. Het document gaat ook over ‘robots, cyborgs en mensen’, en ze hebben onze hersenen reeds in kaart gebracht. In 2013 hebben ze een menselijk brein kunnen overbrengen in een machine.

De huidige enorme overbevolking, die nu veel verder gaat dan de draagkracht van de wereld, kan niet door toekomstige verlagingen van het geboortecijfer door Anticonceptie, sterilisatie en abortus worden beantwoord, maar moeten in het heden worden gecompenseerd door de huidige aantallen te verminderen, aldus de machthebbers. Dit moet met alle nodige middelen gebeuren. Het gaat niet om complottheorieën, zoals sommige ‘nuttige idioten’ van de mainstream media (MSM) ons voorhouden.  Hoe smerig het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate. De extremistische doelstellingen van dit programma zijn speerpunt van de machthebbers geworden. In deze video wordt door Bilderberg Henry Kissinger en Bilderberg (2010) Bill Gates heel duidelijk uitgelegd wat er nu werkelijk aan de hand is, en wat er staat te gebeuren als er niet snel ingegrepen wordt. Deze, voor veel mensen wellicht schokkende, documentaire is Nederlands ondertiteld.

De Jezuïet Jorge Mario Bergoglio (paus Franciscus) schrijft in een encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan de Nieuwe Wereldorde onder VN-bestuur.  Franciscus heeft zijn globalistische ideeën nooit onder stoelen of banken gestoken, en pleit dus openlijk voor een wereldwijde dictatuur – precies wat ook de Nederlandse regering stapsgewijs aan onze eigen samenleving aan het opleggen is. Franciscus wil ‘sterkere en efficiëntere internationale instituten, met functionarissen die eerlijk met overeenstemming tussen nationale regeringen worden aangesteld, en de macht krijgen om sancties op te leggen.’ Wat hij wil is dat begrippen als vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht, kernwaarden van die fundamentele mensenrechten, totaal zullen worden vernietigd om zo’n wereldautoriteit mogelijk te maken. Ook is hij een fervent pleitbezorger van de Klimaatagenda rond de antropogene global warming hoax, open grenzen (onbeperkte massa immigratie). Daarnaast vind hij dat de Covid-vaccins ‘op billijke wijze’ eerlijk over de hele wereldbevolking moeten worden verdeeld.

In mei 2020 waarschuwden een aantal katholieke kardinalen en aartsbisschoppen in de gezamenlijke brandbrief ‘Veritas liberabit vos’, (‘de waarheid zal u vrijmaken’) dat het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, voor verplichte vaccinaties, en voor de oprichting van een tirannieke wereldregering:‘Wij strijden tegen een onzichtbare vijand, die de burgers onderling, de kinderen van hun ouders, de kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun zielzorgers, de scholieren van hun leraren, en de klanten van hun verkopers scheidt. Wij laten niet toe dat honderden jaren christelijke beschaving onder het mom van een virus wordt weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin mensen met onbekende namen en gezichten over het lot van de wereld kunnen besluiten, om ons zo in een uitsluitend virtuele werkelijkheid op te sluiten.’In deze ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’ voorziet de paus voor zichzelf echter de rol van de eerste leider van een nieuwe, samengevoegde één-wereld religie (de valse profeet? ). De Great Reset, “de grote ommezwaai” heeft ook Franciscus in zijn greep gekregen en daardoor in het Vaticaan een nieuwe bondgenoot gevonden. Er is door toedoen van Franciscus een dialoog ontstaan, tussen de Kerk en het kapitalistische (Babylon).

David Spangler, directeur van het Planetary Initiative van de Verenigde Naties schreef dit in zijn boek in 1978:“Niemand zal de Nieuwe Wereldorde binnengaan als hij of zij geen belofte doet om Lucifer te aanbidden. Dat betekent dat iedere overgebleven aardbewoner verplicht zal worden de gevallen engel lucifer te aanbidden.

Na het verbod op openbare vieringen van het Paasfeest, Hemelvaartsdag en Pinksteren, hebben Rutte&CO besloten dat u tijdens de kerstdagen maximaal drie gasten mag ontvangen. De gordijnen dus maar dicht tijdens de kerstdagen zodat de aasgieren niet naar binnen kunnen loeren.

Daarnaast is het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden, om zo extra drukte op huisartsenposten, de spoedeisende hulp en druk op de handhavers te voorkomen. Mensen die toch knallend het jaar uit willen, wordt aangeraden om na te denken over een ‘gezamenlijk digitaal aftelmoment’ naar de klok van twaalf. En vooral natuurlijk niet hardop maar fluisterend en dan nog het liefst met een slavenmasker op. En dit soort waanzin moeten wij als Nederlandse burgers allemaal serieus nemen in opdracht van de globalistische trekpoppen.

Diverse religieuze organisaties (kerken) adviseren volgelingen het vaccin te nemen

Het lijkt er op dat tenminste een deel van de kerkleiders de kant van de machthebbers en hun marionetten hebben gekozen. Er zijn zelfs religieuze leiders die zeggen dat vaccins een goddelijk en patriottisch iets zijn om te doen. In een gezamenlijk statement liet de groep BioLogos weten dat zij de overheden in deze corona"crisis" in alles willen volgen, tot aan het nemen van een vaccin toe. Een enorme groep prominente christenen ondertekende dit statement. Slechts een zeer klein deel van de ‘christenen’ durft kritisch te zijn en durft zich hierover in het openbaar uit te spreken:

Johannes 15-1-2-3-4-5 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud