Uit het nieuws 21-02-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

De Chinese draak ontwaakt

China staat bekend als het rijk van de draak. De draak is het legendarische symbolische dier van de Chinezen – denk aan hun voorstellingen en vertoningen waarin drakenkoppen een belangrijke rol spelen. Het legendarische ‘gele gevaar’ waar men al jaren over spreekt, is realiteit geworden. China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel een groot en indrukwekkend volk vormen en opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Er doen zich profetische ontwikkelingen voor in het huidige China. Het land zal de leiding nemen over de (koningen uit het Oosten) en de opmars leiden naar het Heilige Land wat in de Bijbel de Slag bij Harmágedon wordt genoemd. Dat begint inmiddels op velerlei gebied zichtbaar te worden. China is bezig zich tot een formidabele eindtijdmacht te ontwikkelen. Het bouwt haar militaire macht sneller op dan ooit tevoren. Er is sprake van een onrustbarende ontwikkeling, niet alleen voor de landen in de regio, maar voor de hele wereld. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waaronder elektronische pulswapens waarmee men wie dan ook, een vreselijke slag kan toebrengen.

De laatste tijd zijn er in toenemende mate spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Bilderberg Henry Kissinger waarschuwt voor een doemscenario, aangezien de betrekkingen tussen de 2 supermachten verslechteren. De vernietigingscapaciteit is overschreden door nucleaire technologie en kunstmatige-intelligentiecapaciteiten die de VS en China nu tot hun beschikking hebben. "Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis heeft de mensheid het vermogen om zichzelf in een beperkte tijd volledig uit te schakelen”, zei Kissinger. De 97-jarige Kissinger wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in het buitenlands beleid in de afgelopen 50 jaar.

Henry Kissinger en WEF-sekte leider Klaus Schwab

Onder Donald Trump verslechterde de betrekkingen met China, waarbij de landen elkaar een reeks economische sancties oplegden. Joe Biden heeft de agressieve houding van de VS tegenover China gehandhaafd, waarbij een recente ontmoeting tussen Amerikaanse en Chinese diplomaten in Alaska resulteerde in wederzijdse verwijten.

Zo af en toe doen er zich incidenten voor tussen de beide grootmachten die gemakkelijk kunnen escaleren. Zo heeft de Chinese marine een Amerikaans patrouillevliegtuig weggejaagd uit de Zuid Chinese Zee. Volgens de internationale richtlijnen is de Zuid Chinese zee geen Chinees eigendom en mag iedereen daar vertoeven. China is een andere mening toegedaan en heeft zich de hele Zuid Chinese Zee toegeëigend en is daar bezig om allerlei kunstmatige eilandjes te creëren. De Biden-administratie laat weten zich niets aan te zullen trekken van de Chinese eigendomsclaims voor dat gebied. China heeft daarop geantwoord dat wanneer dit de houding van Amerika zal zijn, dit onherroepelijk tot een oorlog zal leiden want volgens Peking is het soeverein Chinees gebied en dat ze daardoor het recht hebben om dit te beschermen. China zegt zich door de Verenigde Staten bedreigd te voelen en dat is niet ten onrechte want ten oosten van het land bevinden zich een groot aantal Amerikaanse bases met raketten, bommenwerpers, oorlogsschepen en vooral kernwapens. Van Australië via de Stille Oceaan naar Japan en Korea en noorden van India vormen deze bases een enorme bedreiging voor China.

 

Amerikaanse basis

 

Naar aanleiding van al dit machtsvertoon heeft China in de loop van 2016 besloten om de status van de gereedheid van hun kernwapens permanent te verhogen naar “high alert”. De bekende journalist John Pilger, heeft twee jaar gewerkt aan zijn documentaire The Coming War on China. China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden.

 

Hoge officieren van de Chinese landmacht en marine sluiten een militaire confrontatie tussen de twee grootmachten niet uit. Er is duidelijk sprake van een koude oorlog tussen de beide landen. China bezit een groot arsenaal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen over bijvoorbeeld de kwestie Taiwan. China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten mocht besluiten Taiwan te hulp te komen bij een aanval van China. Er is een wet aangenomen die de leiders van het land een legale basis biedt voor een aanval op Taiwan. Het Chinese leger houdt met regelmaat militaire oefeningen in de straat van Taiwan, een zee-engte tussen China en Taiwan.

 

Alles wijst er dan ook op dat China zich voorbereidt op een directe militaire confrontatie met de VS. De complete Chinese strijdmachten lijken vooral gericht op het bij verrassing kunnen uitschakelen van Amerika. De Amerikaanse defensiegigant General Dynamics voorspelt dan ook dat China op zeker moment een preventieve aanval op de VS zal uitvoeren. Amerikaanse officials zijn naar verluid verbijsterd over de felle nationalistische retoriek in de Chinese media en op het internet. Ook de gesprekken op hoog niveau tussen China en Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de Westerse experts. Reeds in juli 2001 hebben China en Rusland een strategisch partnerschap gesloten. Dit omhelst ook militaire samenwerking ingeval er agressie dreigt tegen één van hen. In het kader van de samenwerking heeft Rusland de Chinezen van allerlei geavanceerd wapentuig voorzien. De Russische minister Igor Ivanov heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd zich nadrukkelijk afzijdig te houden in de kwestie Taiwan omdat dit ook door Moskou als een deel van China wordt gezien.

 

China zal vlak voor de terugkeer van Jezus/Yeshua de opmars leiden naar het Heilige Land.

 

Openbaring 16:12-13-14-16 “En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen… En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.”

 

De koningen uit het oosten komen niet zó maar, zij worden verleid door tekenen, en niet alleen de koningen van het Oosten, maar de koningen over de gehele aarde worden opgezweept tot de strijd. De leiders van overal ter wereld zullen‘vergaderd’ worden tot de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Ook China zal oprukken naar de wijnpersbak van Gods toorn. Hun voortbestaan hangt immers af van de overwinning door het beest van deze laatste slag tegen het Lam. De duivel denkt, dat hij het initiatief neemt, doch het is ‘de grote dag van de Almachtige God’.

 

Onze aarde wordt overstroomd met een machtig bondgenootschap des kwaads wat wanorde, geweld, onrecht, verdriet en dood veroorzaakt waardoor ontelbare schepselen lijden en schreeuwen om verlossing. “Verzamelt U”, riepen de drie onreine geesten tot de goddeloze machthebbers, om hen te verleiden tot de oorlog tegen God. Ook de roofvogels worden opgeroepen voor de maaltijd van de Almachtige God. De wereldleiders die hun eigen koning op de troon hadden gezet, worden het aas voor de verslindende vogels en de wereldbevolking zal aanzienlijk gereduceerd zijn.

Israël redt en verbetert het leven van miljoenen op velerlei gebied

Terwijl de Verenigde Naties, Amnesty International, het Internationaal Strafhof, het door Dries van Agt opgerichtte  “The Rights Forum”, en vele anderen onvermoeibaar werken om de Joodse staat te demoniseren moet het toch als een enorme frustratie worden ervaren onder de virulente Jodenhaters dat er zoveel Nobelprijzen aan Joden worden toegekend. Probeer maar eens vol te houden dat er niets bijzonders met dit volkje aan de hand is. Het is misschien niet politiek correct om zelfs maar te wijzen op de mogelijkheid dat de ene etnische groep uitblinkt boven de andere. Nobelprijzen zijn tot dusver uitgereikt aan 975 individuen en organisaties waarvan maar liefst 210 aan Joden en dat terwijl ze maar 0.2% uitmaken van de totale wereldwijde bevolking. Een van de eerste Joodse Nobelprijswinnaars was Albert Einstein. Hij ontving in 1921 de Nobelprijs.

Het genie Albert Einstein

Israël heeft ook het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. Israëlische instellingen voor wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld. In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit Israël dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners). Israëlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie en is daarmee wereldleider op het gebied van waterbesparingssystemen. Met hun kennis op dit gebied helpen ze ontwikkelingslanden bij het terugdringen van de woestijn. Het heeft hiertoe honderden centra opgericht in deze landen om expertise over te dragen. Israël loopt voorop op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van preventieve geneeskunde. Zij ontdekten tientallen nieuwe medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose.

Eén van de laatste ontdekkingen is het ontwikkelen door Israëlische ingenieurs van 3D menselijke ruggenmergweefsel implantaten om verlamde mensen weer te laten lopen. De resultaten zijn gepubliceerd in een baanbrekend peer-reviewed studie op 12 januari 2022 in het tijdschrift Advanced Science. De studie is uitgevoerd door onderzoekers van het Sagol Center for Regenerative Biotechnology van de Universiteit van Tel Aviv, onder leiding van prof. Tal Dvir. Hij werd vergezeld door onderzoekers van de Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research, en de afdeling Biomedical Engineering van TAU. Het team van Dvir's lab bestaat uit promovendus Lior Wertheim, Dr. Reuven Edri en Dr. Yona Goldshmit.

Verlamming kan optreden na een dwarslaesie, wat kan verwijzen naar schade aan een deel van het ruggenmerg of de zenuwen aan het einde van het wervelkanaal. Deze verwondingen kunnen blijvende veranderingen in kracht, gevoel en andere lichaamsfuncties veroorzaken, en in ernstige gevallen kunnen ze leiden tot langdurige verlamming, waarvoor momenteel geen genezing bestaat. De uitvinding verhoogt de kans op genezing aanzienlijk en verminderd de kans op afstoting.

De vervolging van christenen door islamitische terreurgroepen begint intenser en gruwelijker te worden. 

Volgens Open Doors is de vervolging van christenen door voornamelijk islamitische terreurgroepen van 1 oktober 2020 – tot 30 september 2021, intenser en gruwelijker geworden. Het rapport maakt elk jaar een ranglijst van de top 50 landen waar christenen het meest worden vervolgd om hun geloof. Meer dan 360 miljoen christenen lijden in hoge mate onder vervolging en discriminatie vanwege hun geloof - een stijging van 20 miljoen ten opzichte van 2020. 82% van de christenvervolging vindt plaats in naam van de islam. Er is een schrikbarende toename te constateren van moordpartijen op christenen, verbanning, huisonteigening, landroof, brandstichting, afpersing en verkrachting van vrouwen. Voor het eerst sinds jaren staat Afghanistan op de eerste plaats in de Ranglijst Christenvervolging.

Het afgelopen jaar namen de Taliban, na het vertrek van de Amerikanen, de macht over in dit land en werden er onmiddellijk strengislamitische regels ingevoerd en begonnen deze terroristen de jacht op christenen en werd op bekering tot het christendom de doodstraf ingesteld. Soms gaan ze zelfs van deur tot deur om christenen op te sporen.

Voor het eerst sinds 2002 staat Noord-Korea op nummer 2 van de Ranglijst Christenvervolging. Maar de situatie voor christenen is nog steeds extreem gevaarlijk. In Noord-Korea mogen maar drie mensen aanbeden worden: de huidige leider Kim Jong-un, zijn vader Kim Jong-il en zijn opa Kim Il-sung. Christenen worden beschouwd als een gevaar voor het land. Wie christen is, loopt het risico in de gevangenis te komen, te worden gemarteld of zelfs gedood. Er zitten naar schatting 50.000 tot 70.000 christenen opgesloten in gevangenissen, werkkampen, gas-en martelkamers waarbij het vergiftigen van voedsel deel uitmaakt van dit misdadige rijk. In Pakistan worden christenen vermoord door moslims en zuchtten velen onder het juk van slavernij. Velen moeten onder vreselijke omstandigheden bakstenen maken. Soms krijgen ze dagenlang geen eten. Christenen die weigeren of proberen te ontsnappen, worden gemarteld.

In Libië worden christenen als loslopend wild behandeld. Het land is na de dood van Muammer Gadhaffi ontaard in een strijdtoneel van elkaar rivaliserende stammen en terreurgroepen die elkaar bestrijden, evenals de systematische vervolging van wie zich afkeert van de islam. Een voorbeeld van de vervolging van christenen in Libië is de ontdekking van stoffelijke resten van eenentwintig Koptische christenen door de Libische politie in oktober 2017 van wie de keel waren doorgesneden door de hellehonden van ISIS. Het bloedbad zou in januari 2015 hebben plaatsgevonden. Op 15 februari 2016 verscheen een video van mannen gekleed in oranje pakken op hun knieën gebogen, elk met een in het zwart geklede islamitische koppensneller achter zich. Enkele moordenaars werden later opgepakt en vertelden waar de lijken van de afgeslachte christenen te vinden waren.

Koptische christenen onthoofd door hellehonden van ISIS in Libië

In Nigeria leven 80 miljoen christenen die al jaren worden geconfronteerd met terreur van de door onder meer Qatar gefinancierde islamitische terreurorganisatie Boko Haram.Christenen en Joden worden door Boko Haram gezien als de meest verdorven ongelovigen die er op aarde rondlopen. De bedoeling is om van het noorden van Nigeria een strengislamitische staat te maken. Verkrachting, ontvoering, marteling, schrikbarende moordpartijen en slavernij is wat de christenen in Nigeria met regelmaat te verduren krijgen. Er zijn de laatste jaren honderden kerken verwoest, duizenden christenen vermoord en vele duizenden zijn op de vlucht geslagen. Complete dorpen zijn uitgemoord. Er bestaat een eindeloze lijst van gruwelijke door Boko Haram gepleegde misdaden. De regering in Nigeria treedt daar nauwelijks tegen op.

In de centrale staten van Nigeria staan de islamitische Fulani-herders erom bekend christenen te vermoorden en te verdrijven. Ze vallen geïsoleerde christelijke gemeenschappen aan en steken alles in brand wat ze tegenkomen. Op  22 januari 2022 vermoordden deze slachters vier christenen in de deelstaat Plateau, nadat op 11 januari 18 christenen waren gedood in een ander deel van de staat. Bij de twee aanslagen raakten acht andere christenen gewond en in één dorp werden 24 huizen platgebrand. Op 30 januari 2022 werden bij een aanval in het noorden van Nigeria door Fulani-herders 11 christenen gedood.

Gruwelijke slachtpartijen door islamitische barbaren in Nigeria

De grote islamitische genocide van christenen op het Afrikaanse continent wordt over het algemeen gecensureerd en genegeerd door de mainstream media en kerkleiders in het westen. Hun boosaardige stilte is steun voor de slachters die ongestoord jaar na jaar hun gruwelijke moordpartijen kunnen uitvoeren.

Als alles volgens plan van de machthebbers verloopt, zal vaccinatieverplichting worden ingevoerd plus dat mensen niet meer mogen weigeren zich te laten vaccineren!

Reeds in 2018 verscheen de routekaart van de Europese Commissie met daarin de aanbeveling dat alle burgers van Europa voor het eind van 2022 gevaccineerd moeten zijn. In tegenstelling tot deze aanbeveling heeft de Raad van Europa zich op 27 januari 2021 in een resolutie duidelijk uitgesproken tegen verplichte vaccinatie en discriminatie van niet-gevaccineerden te zijn. Velen waren toen al van mening dat verplichte vaccinatie er uiteindelijk doorgedrukt zou worden simpelweg omdat dit volledig past in de plannen van de machthebbers aan de absolute top. En wat blijkt in januari 2022 heeft de Raad van Europa besloten dat verplichte vaccinatie toch legitiem is en heeft de resolutie van een jaar geleden in één keer ongedaan gemaakt. Zowel Italië als Oostenrijk hebben al een flinke stap gezet naar verplichtte vaccinatie. Zo kondigde de Italiaanse vrijmetselaar premier Mario Draghi in januari 2022 aan dat alle 50-plussers worden verplicht een coronavaccinatie te halen en hebben sinds 16 februari alle werkende 50-plussers een zogeheten ‘groene superpas’ nodig om te kunnen werken en toegang te krijgen tot restaurants, cafés, bioscopen, theaters, concertgebouwen, nachtclubs, stadions en het openbaar vervoer.

 

draghiFoto: Vrijmetselaar Mario Draghi (Quirinale.it)

Draghi beweerde dat de ongevaccineerden ‘verantwoordelijk zijn voor de meeste problemen’ in Italië en dat zij geen deel meer uitmaken van de samenleving. Mensen die zonder vaccinpas op het werk verschijnen, worden naar huis gestuurd of riskeren boetes variërend van 600 tot 1500 euro, die bij herhaalde overtredingen omhoog gaan. Na vijf dagen worden medewerkers zonder pas geschorst en wordt hun salaris ingehouden. Werkgevers die de regels niet naleven, kunnen ook boetes verwachten. De vaccinatieplicht gold in Italië al voor zorgmedewerkers, politieagenten, leraren en het leger. Maar liefst 16% van de werknemers is door deze maatregel zijn baan kwijtgeraakt.

In Oostenrijk heeft regeringsleider Karl Nehammer op 1 februari zijn bloedhonden op de ongevaccineerden losgelaten. Wie weigert zich te laten vaccineren, riskeert een inkomensafhankelijke boete van 600 tot 3600 euro. Zwangere vrouwen zijn uitgezonderd van de prikplicht. Dat geldt ook als je een medische reden kunt aantonen. Karl Nehammer: “Elke burger moet zich ervan bewust zijn dat ze op elk moment door de politie kunnen worden gecontroleerd. We zullen controleren of ze zijn ingeënt en wat de reden is om de openbare ruimte te betreden.”Het beleid van verplichte vaccinatie blijkt echter tot dusver weinig invloed te hebben gehad op de vaccinatiegraad in Oostenrijk. 

Italië en Oostenrijk zijn testlanden van de WEF-sekte wat betreft verplichtte vaccinaties. De rest van Europa zal ongetwijfeld volgen en deze verplichting zal zich niet beperken tot 50-plussers maar van toepassing worden op de hele bevolking.

 

Uit mijn nieuwsbrief van 15-06-2020 Om mee te willen draaien in de samenleving moet je aan kunnen tonen gevaccineerd te zijn. Zonder vaccin zullen uw vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Eerst is het nog vrijwillig maar vervolgens zullen de overheden claimen gewoon het recht te hebben ons te dwingen ons lichaam te laten injecteren.

 

De Duitse WEFsekte-puppet Ursula von der Leyen en (Bilderberger 2008) die vanaf 1 december 2019 voorzitter is van EuroBabel, voelt voor dwangvaccinatie van alle 340 miljoen inwoners van de Europese Unie.

 

WEF-puppet Ursula von der Leyen met haar baas vrijmetselaar Klaus Schwab.

 

Wij worden geregeerd door vrijmetselaars! De Italiaanse premier Mario Draghi is lid van maar liefst vijf verschillende superloges binnen de vrijmetselarij. Andere Europese politieke leiders die verborgen blijven voor de ogen van de buitenwereld binnen de superloges zijn onder meer Jean-Claude Juncker, Christine Lagarde.  Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot, zij zijn lid van de loge Pan-Europa.

 

Deze groep is één van de meest machtige maar ook één van de meest enge want ze houden zich bezig met de vervolmaking van de Nazi Superstaat en de vernietiging van de soevereiniteit en de identiteit van de Europese landen. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. Ze zijn voortvarend op weg zoals we dagelijks om ons heen kunnen zien. Henry Makow, de bekende Joodse onderzoeker, laat er geen enkel misverstand over bestaan wie de leiders zijn: “Satanisten kunnen zichzelf omhullen in 'waarheid en goedheid', maar af en toe worden ze onthuld voor wat ze zijn: perverselingen, psychopaten en megalomanen. We laten onze kinderen een wereld achter die geregeerd wordt door deze monsters.

 

Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma's, geplande crisis zoals de Covid-19 zwendel, worden eerst besproken door de ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges. Daarna worden de plannen met de ondersteuning van tekstschrijvers en spindokters aan de bevolking opgedrongen. De mainstream media doet de rest.

 

Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van de superloges. Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze samenzweringen. De superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur te introduceren, wat de 'Nieuwe Wereldorde´woordt genoemd. Na Hitlers Derde Rijk is deze globalistische staatsgreep het Vierde Rijk.  Dit is het  laatste streven van satan naar wereldheerschappij voor de terugkomst van Jezus.  De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1858- 1919) beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud