Uit het nieuws 20-09-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Nederland is met de invoering van de coronapas veranderd in een apartheidsstaat

 

Waren Rutte&CO vanaf het voorjaar van 2020 al begonnen Nederland te veranderen in een Build Back Better dictatuur, daar hebben ze nu ook nog een apartheidsstaat (QR-samenleving) aan toegevoegd, het begin van digitale slavernij. Het nep-parlement wil dat de ‘besmettelijke ongevaccineerden’ zich vanaf 25 september elke 24 uur laten testen met de fake PCR-test wanneer ze nog mee willen doen aan het maatschappelijk leven. Doen ze dat niet dan worden ze uitgesloten van het publieke leven. Er is keer op keer gezegd dat dat niet zou gebeuren. ‘Vrijheid is begrensd’, zegt Hugo de Jonge. Tijdens een persconferentie op 15 september zei hij dat je schuldig bent aan de maatregelen die aan de gemeenschap worden opgelegd als je je niet hebt laten vaccineren. Later herhaalde hij nog eens: (het coronatoegangsbewijs) staat echt in geen verhouding tot de beperkingen die we ons allemaal moeten getroosten vanwege die kleine groep die zich niet laat vaccineren. Hij noemde het QR-systeem ‘de minst ingrijpende maatregel’. Het optreden van deze figuur wordt steeds repressiever want met dit soort uitspraken laat hij weten dat dit nog maar het begin is van de vaccinatieterreur en worden menselijke waarden nog verder achteloos opzij geschoven.

 

Wat de Great Reset trekpoppen aan het doen zijn is een groep mensen weg te zetten als een gevaar voor de samenleving. Ze zijn heel bewust bezig een groeiende wig te drijven tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden waardoor de tegenstellingen zich steeds verder verscherpen. Door dit beleid ontstaan er zelfs in gezinnen steeds meer spanningen. Ik krijg de laatste weken opvallend veel e-mails binnen van lezers die hier iets over melden. Anderen zeggen zich buitengesloten te voelen en door het overheidsbeleid niets meer hebben om naar uit te kijken. Dat ze het gevoel hebben rechteloos te zijn geworden. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn publieke plaatsen alleen toegankelijk voor een groep burgers die zich gewillig hebben overgegeven aan de vaccinatieterreur van de overheid.

 

Wat ze willen is de ongehoorzame burgers buitensluiten omdat ze weigeren te buigen voor hun terreur. Ze hebben de Covid-19 zwendel tot een ongrondwettelijke ideologie verheven.Per 25 september verdwijnt weliswaar de onzinnige anderhalvemetersamenleving maar daar staat de invoering van de coronapas tegenover. Wie toegang wil krijgen tot horeca, sportwedstrijd, concert en in bioscopen of theater, moet een coronatoegangsbewijs ‘Ausweis Bitte’kunnen laten zien of hersteld of negatief getest zijn. Het gaat om een vorm van discriminatie op basis van fake medische gegevens.

 

Ausweis Bitte!

Mensen worden hiermee feitelijk verplicht gesteld om te bewijzen dat ze deelnemen aan het medisch vaccinatie- experiment. Voor meerdaagse festivals moeten bezoekers elke dag opnieuw een verse QR-code laten zien. Dat betekent voor wie niet is gevaccineerd: tussentijds testen.

Rutte&CO hebben ook aangekondigd geld te zullen vrijmaken voor ‘de nieuwe Gestapo’ die moeten checken of de horeca zich wel aan de opgelegde maatregelen houdt. Bovendien gaan ze “verkennen” of werkgevers een coronatoegangsbewijs van hun werknemer kunnen vragen. Nu kan dat niet volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het zal dus niet lang meer duren dat ook deze wet op slinkse wijze zal worden aangepast. In mijn nieuwsbrief van 15-06-2020 schreef ik al dat geforceerde vaccinaties ons leven zullen gaan bepalen.

Het wordt steeds duidelijker dat wij met Nazi terreur te maken hebben. Hier is sprake van staatsterreur en totalitarisme zoals uit de tijd van Stalin, Hitler en Mao Zedong. Grondrechten worden achteloos bij het oud vuil gezet. Het coronatoegangsbewijs is niets anders dan het invoeren van apartheid, fascisme en schandalige mensenrechtenschendingen en is een flinke stap op weg naar Klaus Schwabs uitspraak (“You will own nothing and you will be happy about it”) en het merkteken van het Beest Deze zogenaamde coronapas verandert je in een slaaf, want met deze pas zal je lichaam toebehoren aan de staat. Het gehypnotiseerde deel van de Nederlandse bevolking is zo geïndoctrineerd door het Nederlandse World Economic Forum (WEF) kabinet dat ze niet meer open staan voor andere standpunten en ideeën maar blijven geloven in de fictie-zwendel dat het virus de dood van iedereen kan betekenen. De volledig door buitenlandse machten WEF en WHO gecontroleerde Rutte&CO is heel bewust bezig de door hen in gang gezette angstcultuur te handhaven en alle andersdenkenden buiten de samenleving te plaatsen. Krijgen de ongevaccineerden binnenkort ook een verbod om op een bankje in het park te mogen zitten?

Het besluit over de coronapas maakt veel los bij mensen. Zo schrijft politiek commentator Eva Vlaardingerbroek: “Er is verdomme niet één goed argument voor dit medisch apartheidssysteem, maar de demissionaire schoften die ons besturen weten dat ze dat ook helemaal niet nodig hebben. Ze hebben namelijk de macht en willen dat zo houden. Dus het komt er. Het is een rechtsstatelijke schande.” Jurist Ghislen Nysten twittert: “Het recht om niet gediscrimineerd te worden is een basaal recht. Deze vorm van discriminatie is een weerzinwekkende vorm van schending van onze grondwet. ”

Rutte&CO hebben steeds volgehouden dat vaccineren een volstrekt vrije keuze is, maar nu ervaren niet-gevaccineerden dat hun vrijheid toch fors wordt ingeperkt. Rutte zei op 18 augustus 2021 tijdens het coronadebat dat het kabinet ‘echt geen vaccinatieplicht wil’. Maar hij wil het ook niet 100 procent uitsluiten. “Het is niet zo dat we daar nu voorbereidingen voor treffen.”Maar let Op! Deze figuur is al lang niet meer op zijn woord te geloven. Zijn uitspraken zijn net zo veranderlijk als het weer. “Hij zegt niet: ik ga het nooit doen. Hij zegt: ik kan niet uitsluiten dat er in de toekomst een situatie ontstaat dat het toch moet of dat ik het toch ga doen. Maar met dit virus en alle mutaties – je weet het nooit, wat er over een jaar, twee jaar aan de hand is. Je kunt niet categorisch gegarandeerd zeggen: het zal nooit gebeuren, omdat het virus zo onvoorspelbaar is.” Met andere woorden: die plicht komt er echt wel en sneller dan wij denken. Dat blijkt ook uit een uitspraak van De Jonge die recentelijk zei dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat Nederland, in navolging van onder meer Frankrijk en Griekenland, ook te maken gaat krijgen met een directe of indirecte vaccinatieplicht. In het wetsvoorstel over ‘testbewijzen’ zit een juridische mogelijkheid hiertoe verborgen, zo bevestigen docent staats-en bestuursrecht Manon Julicher van de Universiteit van Utrecht en hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit.

Verplichte vaccinatie is bedoeld als openlijke controle over het lichaam en de geest van mensen (menselijke slavernij). Verplichte vaccinaties zijn echter volgens DE standaard code voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.

Wanneer je Rutte&CO op het wereldpodium ziet acteren, ze je ze zichtbaar genieten van de dictatoriale macht waarmee ze bezig zijn de bevolking steeds verder in een dwangbuis te persen. Het is nog niet zo lang geleden dat openbare slavernij afgeschaft werd. Nu steekt deze drang om anderen te overheersen opnieuw de kop op, onder het mom van: “er is een pandemie, dus de hele mensheid moet zich nu onderwerpen aan ons gezag. Wij zullen voortaan je hele leven controleren, voor je eigen veiligheid.” “Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het licht.” Dichter(s): H.M. van Randwijk. Je kunt hier een petitie tegen de coronapas ondertekenen.

Volgens Reiner Fuellmich zijn er alleen al in Amerika zo’n half miljoen sterfgevallen na inenting

 

De autoriteiten doen er alles aan om het werkelijke aantal vaccinatiedoden te onderdrukken want als mensen er achter komen wat er werkelijk met die vaccinaties aan de hand is, laat niemand zich meer vaccineren. Wat er op dit moment allemaal gebeurt, kan niet eeuwig onder de pet worden gehouden, zei de Duitse advocaat Reiner Fuellmich in een interview met Health Ranger Mike Adams. Hij noemde als voorbeeld de bijwerkingen van de coronavaccins en zei dat de cijfers over het aantal sterfgevallen door de vaccins worden vervalst. “Zelfs daar wordt over gelogen.” Ze hebben het over pakweg een half miljoen sterfgevallen na vaccinatie, alleen al in de Verenigde Staten, aldus Fuellmich. Hij zei ook dat de cijfers in alle andere landen in dezelfde orde van grootte liggen, maar dat ‘ze proberen om dit te verdoezelen’. Hij wees er verder op dat de media vaak beweren dat sterfte na vaccinatie niets te maken heeft met het vaccin maar daar klopt niets van.

Ook in Europa neemt het aantal geregistreerde sterfgevallen gestaag toe. Volgens EudraVigilance, de officiële EU/EMA medische monitor, zijn er tot en met 11 september 24.526 Europeanen gestorven na toediening van de Covid-19 injecties, en zijn er 2.317.495 zware bijwerkingen gemeld met langdurige (vaak blijvende) ernstige gevolgen voor de gezondheid. Desondanks wordt deze slachting alsmaar dwingender aan de bevolking opgedrongen. De databank van deze organisatie wordt alleen bijgehouden voor de 27 landen die deel uitmaken van de Europese Unie.  Het totale aantal landen in Europa is veel groter.

Wat bezield al die figuren die vinden dat iedereen deze prikken moeten halen. Hun handelen is niet alleen doordrenkt met bloed, maar ze zijn zelfs zo brutaal het door God in de mens aangebrachte DNA te manipuleren. De niet-gevaccineerden worden uit hun bestaan gezet en geclassificeerd als een soort gepeupel zonder rechten. Alle door Rutte&CO ingevoerde dwangmaatregelen hebben echter helemaal niets met gezondheid te maken.

Ze claimen de absolute macht en dwingen de bevolking nog net niet de dodelijke, experimentele "vaccins" te nemen die eigenlijk biologische wapens zijn die zijn ontworpen om mensenlevens uit te roeien. In Duitsland begint de vaccinatiemachine te haperen. Maar liefst 23.000 artsen zijn gestopt met de prikcampagne blijkt uit cijfers van het Robert Koch Institut, de Duitse evenknie van het RIVM, die zijn ingezien door de krant Welt am Sonntag.

De Amerikaanse regionale zender WXYZ-TV plaatste enkele dagen geleden een oproep op Facebook. De zender vroeg mensen of ze ongevaccineerde dierbaren zijn kwijtgeraakt door corona. Vervolgens gebeurde er iets onverwachts: er kwamen talloze reacties binnen van mensen die inderdaad iemand zijn kwijtraakt. Niet door corona, maar door het vaccin. Er zijn op dit ene bericht inmiddels meer dan 100.000 reacties binnengekomen. Het grootste deel van de reacties gaat over vaccindoden en bijwerkingen van de prik.

Aartsbisschop Vigano waarschuwt opnieuw tegen de maatregelen van de Great Reset

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, een voormalige pauselijke ambassadeur in de Verenigde Staten, heeft op 28 augustus  opnieuw van zich laten horen en waarschuwde de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten tegen de globalistische "Great Reset" van Klaus Schwab en allen die en hun krachten hebben gebundeld om de pandemie van het coronavirus te exploiteren in hun zoektocht om de wereldwijde soevereiniteit te versterken. Hij maakte duidelijk aan wiens kant de autoriteiten staan. Een realiteit die tegelijkertijd scherp en duidelijk gedefinieerd is: “er zijn twee kanten, de kant van God en de kant van Satan, de kant van de kinderen van het licht en de kant van de kinderen van de duisternis”, zei hij.

Volgens Viganò is het corrupte deel van de burgerlijke autoriteit – de Diep State – en het corrupte deel van de kerkelijke autoriteit – de Diep Church– twee kanten van dezelfde medaille, beide zijn voor de oprichting van de Nieuwe Wereldorde. 

Hij citeerde wat Jezus in Matthéüs 6:24 zei:Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.”

Vigano zei dat er in de "alliantie tussen burgerlijke en religieuze macht" een spirituele dimensie is die moet worden begrepen in "de context van de oorlog die Lucifer sinds zijn val tegen God heeft gevoerd". Religieuze autoriteiten bundelen hun krachten om hun duistere, wereldwijde soevereiniteit te versterken. Die oorlog komt tot een einde, zei hij, en dat is "de reden waarom de krachten van de duisternis momenteel zo wild zijn, zo ongeduldig om de naam van Onze-Lieve-Heer van de aarde te verwijderen."

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò

In april 2021 beschuldigde Vigano het Vaticaan zijn missie te hebben verraden door een ‘gezondheidsconferentie te organiseren met ‘Dr.Death’ Anthony Fauci, pro-abortusfiguren zoals Chelsea Clinton, de dochter van Bill en Hillary Clinton, een volger van de Kerk van Satan; (*) New Age-goeroe Deepak Chopra; biologe Jane Goodall pleitbezorger voor bevolkingscontrole, de directeuren van Pfizer en Moderna; afgezanten van Big Tech; en een trits globalisten. De conferentie werd gemodereerd door journalisten van linkse media zoals CNN, MSNBC, CBS en Forbes.

 

De Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) wil ‘sterkere en efficiëntere internationale instituten, met functionarissen die eerlijk met overeenstemming tussen nationale regeringen worden aangesteld, en de macht krijgen om sancties op te leggen.’ Wat hij wil is dat begrippen als vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht, kernwaarden van die fundamentele mensenrechten, totaal zullen worden vernietigd om zo’n wereldautoriteit mogelijk te maken.

 

De "Great Reset", het plan van het World Economic Forum, gebruikt het coronavirus als een kans om het globalisme te bevorderen en het vestigen van een universele dictatuur waarin een minderheid van onmetelijk rijke en machtige mensen van plan is de hele mensheid tot slaaf te maken en te onderwerpen aan de globalistische ideologie. Vigano spreekt van een sekte die zichzelf hebben geformeerd tot een kaste van onaanraakbaren, vrijgesteld van enige kritiek, zelfs als ze worden betrapt op het verkondigen van leugens. Het aura van onfeilbaarheid dat virologen en andere min of meer titelloze wetenschappers omringt, wordt zelden in twijfel getrokken. 

 

In mei 2020 waarschuwden een aantal katholieke kardinalen en aartsbisschoppen in de gezamenlijke brandbrief ‘Veritas liberabit vos’, (‘de waarheid zal u vrijmaken’) dat het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, voor verplichte vaccinaties, en voor de oprichting van een tirannieke wereldregering:‘Wij strijden tegen een onzichtbare vijand, die de burgers onderling, de kinderen van hun ouders, de kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun zielzorgers, de scholieren van hun leraren, en de klanten van hun verkopers scheidt. Wij laten niet toe dat honderden jaren christelijke beschaving onder het mom van een virus wordt weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin mensen met onbekende namen en gezichten over het lot van de wereld kunnen besluiten, om ons zo in een uitsluitend virtuele werkelijkheid op te sluiten.

(*) New Age goeroe Deepak Chopra schreef tientallen boeken over de krachten achter de mens, achter de schepping en hoe de mens via allerlei niveaus in een hogere sfeer bij de intelligentie van God kan uitkomen. Chopra weet als geen ander bekende figuren aan zich te binden. Sterren als Demi Moore, Oprah Winfrey en Madonna, om er een paar te noemen, komen er rond vooruit dat zijn zienswijze hen enorm heeft geholpen bij het hervinden van "Nieuwe Levenskracht". Enige tijd geleden gaf Chopra een seminar waar 600 gefortuneerden uit de hele wereld naar toe kwamen om tegen betaling van 10.000 dollar hun zielenheil veilig te stellen. Ook nam hij in oktober 1995 deel aan een bijeenkomst van het World Forum. Deze bijeenkomst vond plaats onder voorzitterschap van Michael Gorbatsjov. In de groep van Chopra zat ook Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland. Een van de onderwerpen ging over de vervanging van de Joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden.

Deze hele pandemie heeft maar één doel: alle mensen op de wereld ‘merken’ met een vaccin, dat echter zo gevaarlijk is, dat ‘hele bevolkingen’ erdoor dreigen te worden uitgeroeid.

Dr.Peter A. McCullough, een van de meest geciteerde artsen m.b.t. de Covid-19 zwendel, beschuldigd in een interview de Amerikaanse overheid ervan ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers toe te dekken. McCullough legt uit dat als het om andere vaccins dan tegen Covid-19 was gegaan, deze ogenblikkelijk van de markt zouden zijn gehaald vanwege veiligheidsproblemen.“Bij enig nieuw medicijn waarbij 5 onverklaarbare doden vallen, krijgen we een ‘black box’ waarschuwing, en dan hoor je ook op TV dat dit middel tot de dood kan leiden. En bij 50 doden wordt het van de markt gehaald” aldus McCullough. Tijdens de varkensgriep pandemie in 1976 wilde de Verenigde Staten 55 miljoen burgers vaccineren, maar op het moment dat er 25 doden door dit vaccin waren gevallen en er ongeveer 500 mensen verlamd waren geraakt, werd het programma stopgezet. Nu gebeurt in zowel Amerika als Europa exact het omgekeerde: hoe verder het aantal slachtoffers oploopt, des te meer druk wordt er door overheden op de bevolking uitgeoefend – inclusief de Nederlandse –om zich te laten vaccineren.

Axis of evil: Bill Gates en Klaus Schwab

Ook zegt McCullough dat 83 procent van de vrouwen die zich laat vaccineren tegen corona een miskraam krijgt in de eerste 20 weken van de zwangerschap. En toch worden overal ter wereld zwangere vrouwen ingespoten met deze genetisch gemanipuleerde troep. Deze hele pandemie heeft volgens McCullough maar één doel: alle mensen op de wereld ‘merken’ met een vaccin, dat echter zo gevaarlijk is, dat ‘hele bevolkingen’ erdoor zullen worden uitgeroeid. Volgens Peter McCullough had 85% van alle mensen die (verondersteld) aan Covid-19 gestorven zijn, nu nog in leven kunnen zijn als de politiek en media Ivermectine en Hydroxychloroquine hadden toegestaan. Ze hebben er juist alles aan gedaan om deze bestaande medicijnen te onderdrukken. Het opzettelijk tegenhouden door incompetente en arrogante betweters van bewezen werkende en veilige medicijnen is een misdaad tegen de menselijkheid en staat feitelijk gelijk aan een indirecte vorm van genocide. En dat is precies waar de machthebbers op uit zijn.

Een wetenschappelijk laboratorium in de Amerikaanse staat Idaho heeft een gigantische toename van chronische (auto-immuun) ziekten en kanker geconstateerd bij mensen die zich tegen Covid-19 hebben laten inenten. Dr. Ryan Cole, gecertificeerd patholoog en eigenaar van het lab zegt sinds 1 januari van dit jaar ook een 20-voudige toename van baarmoederkankers te zien. In een video van het door de overheid van Idaho gesponsorde ‘Capitol Clarity’ project onthulde Cole dat hij bij de gevaccineerden een stijging van maar liefst 2000% van het aantal chronische ziekten constateert. Op 18 maart bracht hij al naar buiten dat de Covid-19 injecties een soort ‘omgekeerde HIV’ achtige auto-immuunreactie in de lichamen van gevaccineerden teweeg lijkt te brengen. De Amerikaanse Federale overheid betaalt zelfs bedrijven om hun werknemers te vaccineren.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud