Uit het nieuws 20-06-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Rusland en China onthullen plannen voor een simultane aanval op de Verenigde Staten

Diverse deskundigen waren van mening dat na beëindiging van de 2e Wereldoorlog, nooit meer een dergelijk drama zou plaatsvinden, maar de meningen zijn inmiddels drastisch veranderd. Sinds 2003 zijn er 117 oorlogen begonnen waarvan er 46 nog gaande zijn waaronder de inval van Rusland in de Oekraïne. Net zoals bij WOII, toen er simultaan oorlog uitbrak tussen Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië; Japan en China, en Japan en de VS, zal zich dat mogelijk herhalen met een oorlog op vele fronten, waarna het wereldwijd kan escaleren. Een van de meest gevaarlijke ontwikkelingen zijn de onthulde plannen waarin Rusland en China een simultane aanval op de VS en Europa aan het voorbereiden zouden zijn. Daarnaast dreigt de aanval van China op Taiwan het conflict tussen India en Pakistan tussen India en China- tussen Noord en Zuid-Korea, (zie ook hier) tussen Algerije-Marokko en tussen Turkije-Griekenland en zo zijn er meer potentiële conflictgebieden. Dan is daar nog de dreiging van Iran, Syrië, Hezbollah en Hamas die Israël van de kaart willen vegen en niet te vergeten de gruwelijke moordpartijen van moslims op christenen- conflicten die de media nauwelijks halen

De toonzetting tussen de Verenigde Staten enerzijds en Rusland/China anderzijds is dreigend en oorlogszuchtig. Het Pentagon heeft reeds in juni 2015 de ‘Nationale Militaire Strategie van de Verenigde Staten’ gepubliceerd waarin terroristen niet langer de grootste bedreiging voor Amerika en zijn bondgenoten vormen, maar Rusland, en daarnaast overigens alle andere landen die niet willen buigen voor de eisen van Washington. Volgens de Amerikaanse overheid “mag een mogendheid nooit zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen.”

 

Het Pentagon focust zich op met name Rusland, China en Noord Korea als voornaamste doelwitten. Om het vuurtje nog wat verder op te stoken maakte de Amerikaanse president Jo Biden zijn Russische ambtsgenoot Poetin openlijk uit voor oorlogsmisdadiger. Een ding was zeker, de zin stond niet in de tekst van zijn toespraak. Eerder had hij Poetin ook al voor ‘slager’ uitgemaakt.

 

Het is niet zo dat Rusland haar macht uitbreidt naar het Westen, maar het Amerikaanse imperium (NAVO) haar macht uitbreidt richting Rusland! De plaatsvervangende secretaris van de Russische Veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, heeft het Westen er aan herinnerd dat uitbreiding van de NAVO/VS richting Russische grens een situatie creëert die Rusland zal moeten corrigeren desnoods met de inzet van hypersonische kernraketten. Door deze uitbreiding richting Rusland is het Westen de belangrijkste veroorzaker van het conflict van het Amerikaans/Europese puppet-regime in de Oekraïne met haar neo-Nazi milities tegen Rusland. Het Westen is tevens de veroorzaker van de enorme prijsstijgingen van gas en olie en de dreigende wereldwijde voedselcrisis. Dat past trouwens allemaal naadloos in de Great Reset plan van Klaus Schwab en zijn WEF-sekte samenzweerders.

 

De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen". Begin oktober 2016 waarschuwde generaal Mark Milley, stafchef van het Amerikaanse leger voor de ‘totale vernietiging’ van alle vijanden die de VS in de weg staan, waarbij hij Rusland, China, Iran en Noord Korea bij name noemde. ‘Vergis jullie niet: Wij zullen jullie stoppen en jullie harder raken dan ooit tevoren.’ Het volgende grote conflict zal volgens hem ‘zeer dodelijk zijn, erger dan ons leger ooit heeft meegemaakt, althans niet sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Dit soort uitspraken laten zien dat ze niet schromen een derde wereldoorlog in gang te zetten. Daarbij lijkt het niet meer uitgesloten dat daarbij kernwapens zullen worden ingezet.

Het Amerikaanse Congres heeft op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een Derde Wereldoorlog te beginnen. De resolutie is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en 100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. Het lijkt er op dat Washington bewust aanstuurt op een oorlog met Rusland en wellicht China. De toon die de leiders in het Westen en Rusland uitslaan wordt steeds dreigender en de provocaties nemen toe. Russische militaire kopstukken sluiten een oorlog met de VS niet meer uit. Volgens de Russische Gen. Nikolai Makarov chef van de Generale Staf ‘kunnen locale en regionale omstandigheden leiden tot conflicten die tot een wereldwijde oorlog kunnen escaleren waarbij het gebruik van nucleaire wapens niet uitgesloten moet worden.’ In deze video waarschuwt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov dat een Derde Wereldoorlog als een reële mogelijkheid gezien moet worden.

De wereld stevent in hoog tempo af op een Derde Wereldoorlog, zo vreest documentairemaker en journalist John Pilger.“Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe Koude Oorlog raast met een mogelijke nucleaire confrontatie door de situatie in Oekraïne, speelt de Westerse “vrije pers” weer de rol van de gehoorzame propaganda machine. Het demoniseren van Rusland door een eenzijdig verhaal te presenteren geeft voeding aan een gevaarlijke agressie”, aldus Pilger. Volgens hem is de Verenigde Staten op dit moment de grootste bedreiging voor een wereldvrede en de grootste risicofactor voor een nucleaire oorlog. Diegene die nog twijfelt dat de leidinggevende elite van de VS in staat is om dergelijke catastrofe te starten, moet maar eens denken aan de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De politiek en media maken de Europeanen langzaam rijp voor een nieuwe slachting op ons continent.

In een uitzending in de studio van Rossiya-1 zei Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Rusland al 3-4 jaar nota neemt van “de wens van het collectieve Westen om het internationale recht weg te vagen en in plaats daarvan een ‘op regels gebaseerde wereldorde’ in te voeren”. Een Russisch parlementslid sprak over het van de kaart vegen van de VS met vier Sarmat nucleaire intercontinentale ballistische raketten. Het ‘risico’ op een confrontatie tussen de VS en Rusland lijkt almaar toe te nemen. Zhao Lijian, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zei in een verklaring van 13 april 2022 dat als er een land is dat probeert de bestaande internationale orde te vernietigen, het de Verenigde Staten is. Hij zei dat de bombardementen op Joegoslavië in 1999, de invasies van Irak en Syrië, en het aanwakkeren van de crisis tussen Oekraïne en Rusland, voorbeelden zijn van Amerika’s minachting voor het internationale systeem.

“De secretaris-generaal van de NAVO (de Noor Jens Stoltenberg) negeert al een tijdje feiten en verwarde zwart met wit bij het uiten van ongegronde beschuldigingen, laster en aanvallen tegen China. Hij heeft onverantwoordelijke opmerkingen gemaakt over het buitenlands beleid van China, de ‘Chinese dreiging’ gepromoot en gebruikte onlangs zelfs dwang op China. De NAVO heeft voortdurend problemen veroorzaakt en in werkelijkheid confrontaties gecreëerd, terwijl ze andere landen heeft gevraagd zich te houden aan de basisnormen die de internationale betrekkingen beheersen, heeft de NAVO op grove wijze oorlogen gevoerd tegen soevereine landen en lukraak granaten afgevuurd die hebben geleid tot burgerdoden en ontheemding”aldus Zhao Lijian.

Op de site van eindtijdklok is een artikel verschenen waarin wordt onthuld dat Amerika en Europa aangevallen zullen worden door Rusland en China. Dat is onthuld door LUDE Media, die een geheime audio-opname kon bemachtigen van hooggeplaatste militaire leiders van het Chinese Volksbevrijdingsleger en de CCP. Dat interview is hier te beluisteren.

Lude Media meldt dat Rusland en China een overeenkomst hebben gesloten om Noord-Amerika binnen te vallen en te bezetten, waarbij het grondgebied tussen beide landen zal worden verdeeld. De Verenigde Staten zullen vanuit alle windstreken worden aangevallen. Russische en Chinese troepen zullen vanuit Canada (dat zich onder de verraderlijke WEF-sekte puppet Trudeau snel zal hebben overgegeven) het noorden van de VS binnenvallen en doorstoten naar Washington en andere noordelijke staten. Vanuit het zuiden zullen Chinese troepen de zuidelijke Amerikaanse staten binnentrekken. 

Chinese troepen zullen eveneens het westen van de VS binnenvallen en bases van de Nationale Garde in Californië met offshore-artillerie of tactische kernwapens bombarderen en vervolgens een strandlanding uitvoeren en de havens in beslag nemen, waarna grotere schepen aanmeren en gevechtsuitrusting lossen voor de grootschalige grondoorlog. In het interview wordt onthuld dat China van plan is tactische kernwapens te gebruiken om activa van de Amerikaanse marine, zoals vliegdekschepen en torpedojagers / gevechtsgroepen, uit te schakelen. Aan de oostkant van de VS zal Rusland zijn Poseidon-onderwaterdrones tot ontploffing brengen, waardoor een vloedgolf wordt losgelaten die de hele oostkust zal overspoelen, waarbij onder meer de marine-infrastructuur in Norfolk zal worden uitgeschakelt- Washington D.C. onbewoonbaar en Wall Street en New York City verwoest zullen worden. Het is ook geen goede dag om in Miami te wonen.

China zal Amerika verder aanvallen d.m.v. cyberoorlogvoering, kamikaze-drones gelanceerd vanuit Mexico en aanvallen op de infrastructuur van het elektriciteitsnet. China zal de Chinese Amerikaanse burgers activeren voor het plegen van massale sabotage-operaties. Deze burgers zijn “ingebed” in de samenleving zoals in universiteiten, bedrijven en overheidsinstanties. Andere Chinese agenten zullen door het hele land worden geactiveerd, zich bewapenen met mortieren, grond-luchtraketten en vuurwapens, en vervolgens de infrastructuur aanvallen en uitschakelen, zoals raffinaderijen, elektriciteitscentrales, politiebureaus, militaire bases, luchthavens en zeehavens. China houdt er rekening mee dat na deze aanval het Amerikaanse leger een nucleaire vergeldingsaanval zal uitvoeren. De Chinese leiders hebben daarbij ingecalculeerd dat dit miljoenen of zelfs tientallen miljoenen burgers het leven zal kosten. Rusland zal waarschijnlijk EMP-wapens (of zware cyberaanval) lanceren om een black-out in Europa te veroorzaken waarna Rusland snel westwaarts zal trekken naar de NAVO-landen en ze zal veroveren. Klik hier voor de rest van het interview.

Internationale wetenschappers hebben op 20 januari 2022 de symbolische Doomsday Clock op 100 seconden voor middernacht laten staan. Nog nooit in zijn bestaan stond de Doomsday Clock, het symbool waarmee een aantal wetenschappers de toestand in de wereld aangeven, zo dicht bij middernacht. Het opschuiven van de klok richting twaalf uur, geeft aan dat het gebruik van kernwapens door de wereldmachten als een reële mogelijkheid moet worden beschouwd. Ook maakt men zich met name zorgen over de nucleaire ambities van landen als Noord-Korea en Iran. De achterliggende gedachte is dat om twaalf uur de “dag des oordeels” aanbreekt. Vanaf het moment dat de eerste atoomwapens zijn ontwikkeld, beschikt de wereld over het vermogen het hele menselijk geslacht weg te vagen. Het lijkt allemaal overeen te komen met de wapens van de ruiter op het rossig/rode paard. In Openbaring vers 4 staat dat hij de macht heeft om de vrede op aarde weg te nemen. Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

 

Hoewel Openbaring melding maakt van een rossig paard, spreken diverse Bijbeldeskundigen van een rossig/rood paard.

 

Deze tekst in Openbaring maakt duidelijk dat er vrede was anders kun je de vrede niet wegnemen. In het rossig paard en zijn ruiter is de opkomst van de werelddictator (antichrist) te zien. De mensen zullen tegen elkaar opstaan. Er zal sprake zijn van oorlog, opstanden tegen corrupte overheden, strijd van broeder tegen broeder, medemens tegen medemens en oorlog. Dit zal politieke, economische en sociale ontredderingen tot gevolg hebben.

De omschrijving van het zwaard dat de tweede ruiter gegeven wordt, geeft de meest duidelijke aanwijzing over de aard van de slachtingen. Het zwaard dat hem gegeven wordt is niet het gewone oorlogszwaard, maar het grote zwaard van iemand die macht heeft over leven en dood. Het gaat in deze profetie niet alleen om oorlogen tussen de legers van verschillende landen, maar ook om slachtingen tussen mensen en groepen onderling. Dit zwaard verzinnebeeld onlust, moordzucht en geweldpleging. Als mensen tegen elkaar opstaan en het hele maatschappelijke leven wordt ontwricht, raakt ook de economie in het slop en ontstaat er chaos.

Dat duidt niet alleen op burgeroorlogen of conventionele conflicten, maar onmiskenbaar op een wereldoorlog waarbij het denkbaar is dat er atoomwapens ingezet zullen worden. Er bestaat nu een ideale voedingsbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. De Here Jezus gaf aan dat er, voorafgaand aan de laatste grote oorlog vlak voor zijn wederkomst, nog vele oorlogen gevoerd zouden worden. Het lijkt er op dat de aarde zal schudden bij de komende oorlogen door het gebruik van atoomwapens. Niet eerder in de geschiedenis zijn de Bijbelse profetieën zo actueel geweest als nu.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud