Uit het nieuws 20-01-2020

Door: Franklin ter Horst

De clown Todd Bentley opnieuw onder vuur

Velen dachten dat de clown Todd (Bam,bam,fire, fire) Bentley allang van het toneel verdwenen was, maar nee hoor, de man die bekend staat om zijn dronkemansgelal is nog steeds actief. Een groep Amerikaanse predikanten deed onderzoek naar zijn handel en wandel willen nu dat hij zijn ‘bediening’ neerlegt. Bentley wordt ervan beschuldigd dat hij zich vanaf 2004 tot 2019 schuldig heeft gemaakt aan ‘overspel, sexting, vulgair taalgebruik en misbruik’. Zij vinden dat hij uit zijn functie moet worden gezet totdat hij ware, blijvende vruchten van bekering heeft laten zien. Bentley zegt zich niets van de uitspraak aan te trekken en noemt de groep die onderzoek deden ‘on-Bijbels’. En dat komt uit de mond van een man die op een meer dan schandalige manier al jaren Gods Woord tot een aanfluiting maakt.

Todd Bentley richtte in 1998 de Canadese evangelisatiebeweging Fresh Fire Ministries op. Op 2 april 2008 werd Bentley uitgenodigd door Stephen Strader, pastoor van Ignited Church, Lakeland, Florida. Wat begon als een revival van een week, werd al snel een religieus en media-fenomeen wat uitmondde in een maandenlange beweging, dat elke avond tot 10.000 bezoekers trok. Er zou een opwekking gaande zijn. Hij zou talloze mensen genezen hebben en zelfs doden tot leven hebben gewekt. Grote aantallen naamchristenen die kennelijk onvoldoende meer werden geïnspireerd door Gods Woord, smachtend naar avontuur, trokken daarop naar Lakeland om zich te laten misleiden door deze clown. Hij sloeg mensen om ze Gods kracht te laten ervaren en gaf bijvoorbeeld een man een knietje in zijn buik om hem van darmkanker te genezen. Ook pretendeerde hij geregeld met engelen te spreken. Volgens de Nederlandse organisatie Touch Reach and Impact the Nations (TRIN) was er sprake van "de meest pure vorm van opwekking".Wat een onvoorstelbare dwaling!

De clown Tod Bentley in actie

De bijeenkomsten in Lakeland hielden echter abrupt op toen bleek dat hij met huwelijksproblemen kampte en er een buitenechtelijke relatie met een van zijn vrouwelijke stafleden op na hield. Ook bleek hij een alcohol probleem te hebben. Hij scheidde uiteindelijk van zijn vrouw en het bestuur van Fresh Fire Ministries onthief hem daarop van zijn functie als leider van de bediening. Hij was in ongenade gevallen en van het toneel verdwenen. Zijn fans noemden zijn val een aanval van satan.

Maar het duurde niet lang of hij was weer helemaal terug van weggeweest, hertrouwd en hersteld zoals hij beweerde. God zou hem weer hebben opgewekt om zijn revival voort te zetten. Dezelfde manipulaties als voorheen werden in een nieuw jasje gestoken. Er verscheen een gloednieuwe website met daarop onder meer brieven van Bentley en video’s waarop zijn ‘wonderbaarlijke genezingen’ te zien zijn. De profeet had het over een ‘Secret Place’(een binnenkamer), waar hij met God zou spreken en boodschappen van God zou ontvangen. “Het was in die plaats, die plaats van redding en herstel, dat ik mijzelf en mijn plannen voor dit leven tegen het licht heb gehouden en waar Hij mijn roeping opnieuw heeft bevestigd. In deze‘Secret Place heb ik geworsteld met God en kracht en moed ontvangen om een heilig en voor mensen acceptabel leven te leiden.” Hij zei veelzeggende doorbraken te verwachten, zoals eerder in Lakeland. Lakeland was nog maar het begin.

Opnieuw vonden er wonderbare genezingen plaats en werden er mensen uit de dood opgewekt. Klik ook hier. Bentley zegt duizenden mensen te hebben genezen en ten minste 24 mensen uit de dood te hebben opgewekt. Tijdens een begrafenis zou een overleden man plotseling overeind zijn gaan zitten in zijn kist, God luid prijzend. Hij zou volgens eigen zeggen na in de hemel aangekomen te zijn, de stem van zijn geliefde dominee Bentley hebben gehoord, waardoor hij weer in zijn lichaam terug gezogen werd. Bud Press, directeur van de organisatie Christian Research Service, besloot onderzoek te doen om het verhaal bevestigd te krijgen maar er is geen bewijs gevonden. Er zijn nooit bewijzen gevonden dat er mensen uit de dood zijn opgestaan.

 

De manifestaties worden als uiting van het werk van de Heilige Geest beschouwd. Een gemeente uit Noord-Carolina bracht 27 mensen met kanker, leukemie en diabetes naar Lakeland, in de verwachting dat ze daar wel genezing zouden ontvangen. Maar geen van de 27 zieken werd genezen en sommigen waren er na het bezoek zelfs ernstiger aan toe dan ervoor. Er is nooit ook maar een geval van genezing bewezen. Vanuit de hele wereld stroomden mensen, waaronder Nederlanders, weer naar Lakeland om de wonderbare gebeurtenissen met eigen ogen te aanschouwen en kwamen onder ‘invloed’ terug. Hij was weer druk doende nieuwe slachtoffers te maken, pastors die door hem werden betoverd, zodat ook zij zich als idioten gingen gedragen en het gif verder gaven met hun gemeentes. De bizarre bijeenkomsten werden live uitgezonden op de internationale Tv-zender God.TV, die via de satelliet en via internet te ontvangen is. Daarnaast volgden enorme aantallen christenen online zijn manipulaties. 

 

Talloze filmpjes op You Tube tonen zeer schokkende beelden van mensen die in zwijm vallen en de meest bizarre geluiden produceren tijdens de zogenaamde ‘genezingsdiensten’. Volgens Bentley is zijn zalving de meest ‘besmettelijke’ die ooit mensen heeft aangeraakt. Bij hem manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer schudden van zijn hoofd en het schokken van zijn lichaam. Ook zwaait hij met zijn armen over het publiek onder het geroep van ‘Bam’, ’Pumbah’ en  ‘Fire! Fire! Fire!’ Klik ook hier. Was het niet het zoontje van Barney in de Flintstones die ook telkens “Bam bam en fire fire”riep?

 

Bam, bam Todd Bentley

 

Sommige aanwezigen raken zo begeesterd door zijn manipulaties dat ze loeien als een koe en kakelen als een kip. Anderen schudden soms minuten lang hun hoofd wild heen en weer, sommigen maken autogeluiden of beginnen onbeheerst te schaterlachen. Lachen in de Geest noemt men dat. Er wordt op je gesist als een slang of op je geblazen. Bentley kruipt dikwijls zelf als een hond over het podium.

 

Ook ziet men manifestaties als het wegrollen van de ogen. Er zijn vrouwen die door een onzichtbare kracht van achteren aangerand lijken te worden. Sommige mensen lijken te gaan kokhalzen en anderen, geven zich over aan geschreeuw en maken ongecontroleerde bewegingen, alsof ze dronken zijn. Ze spreken als een dronkenlap en denken dat ze in tongen spreken. Ook zijn nieuwe vrouw is kennelijk door hem begeesterd want ook zij doet vol overgave met hem mee.

 

Zou het werkelijk zo kunnen zijn dat God dit beeld van dronkemansgelal, van mensen die zich als idioten gedragen, gebruikt als uitdrukking van Zijn Heilige Geest? God schept geen verwarring! Satan daarentegen corrumpeert alles wat God volmaakt heeft geschapen. God laat toe om namaakwonderen te doen op een niet eerder voorgekomen schaal. Hoewel men spreekt over werkingen van Gods Geest, lijken veel werkingen juist afkomstig van de geest waarvoor de Bijbel juist ernstig waarschuwt. Op YouTube staat een filmpje waarop Bentley zich tijdens een dienst afvraagt 'waarom de kracht van God niet beweegt' en er niemand 'aangeraakt' word. God zou hem hebben geantwoord: 'Omdat je die vrouw niet op haar bek getrapt hebt.' 'Pal voor het podium stond een oudere vrouw te aanbidden, en toen sprak de Heilige Geest tot mij. Ik kreeg de gave van geloof en Hij zei: 'Trap haar op haar bek met je biker laars'. Ik kwam dichterbij en... bammm!!! Precies toen mijn laars contact maakte met haar neus viel ze onder de kracht van God.'

 

Volgens Bentley zet God hem ertoe aan om doodzieke en soms zelfs stervende mensen te slaan of te trappen. Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest zouden ontvangen, dat gepaard zou gaan met gebeurtenissen zoals ze in Lakeland plaatsvinden. In tegenstelling tot wat vele christenen geloven en door Fresh Fire Ministries wordt beweerd, is voor deze manifestaties geen enkel Bijbels bewijs te vinden dat ze van God afkomstig zijn. Oprecht zoekende gelovigen lopen zo de wereld van Gods tegenstander binnen.

 

Een vrouw die kanker had ging ook bij hem op bezoek. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd, kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De kanker bleek trouwens ook niet verdwenen. Om deze redenen zijn diverse onderzoekers de gevolgen van Bentley’s optredens gaan onderzoeken en documenteren. De resultaten waren zoals verwacht, zeer verontrustend. Bewijzen van genezingen die hij claimt, zijn niet te vinden, wel getuigenissen van mensen die door het bezoeken van zijn samenkomsten of het kijken naar zijn uitzendingen geestelijk in de problemen zijn gekomen.

 

De Bijbel voorzegt dat er een tijd komt dat de christenen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dit zal uiteindelijk uitlopen op een gebeurtenis die in de Bijbel de afval wordt genoemd. De mensen zullen wel religieus zijn maar zullen dwaalgeesten volgen, die de waarheid van Gods Woord zullen ondermijnen. De afval is één van de tekenen die moeten gebeuren voor de terugkomst van de Here Jezus. Gemeenten en kerken worden door valse leraren geïnfiltreerd en op den duur helemaal uitgehold, omgeturnd en veranderd in een synagoge van Satan, terwijl het uiterlijk nog steeds christelijk heet te zijn.

Wat er in Todd Bentley’s bijeenkomsten gebeurd is een schande voor het christendom. Hier wordt de mens openlijk als een idioot te kijk gezet en verleid door dwalingen die niets met de ware Heilige Geest van doen hebben. Maar desondanks is hij nog steeds een zeer gewilde spreker in vele kerken en gemeenten overal ter wereld en laten velen zich door deze clown verleiden. Diverse Tv-evangelisten zorgen ervoor dat de gezonde Bijbelse leer steeds meer wordt losgelaten en uitgehold. Een van de ‘profeten’die ook het welvaartsevangelie in zijn meest banale vorm laat zien is Kenneth Copeland.

Afbeeldingsresultaat voor Kenneth Copeland and his airplainsKenneth Copeland hier bij één van zijn privévliegtuigen.

Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds hele horden christenen zich door dit soort dwaalgeesten laten manipuleren. Ze verkondigen valse leringen over de bediening van de Heilige Geest, en veroorzaken verwarring in de geesten van zowel gelovigen als mensen die nog op zoek zijn.

De Here Jezus verwijst in de brief aan Thyatíra heel nadrukkelijk naar de laatste fase van het huidige wereldbestel: “totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe”. Jezus, ziet dat er in de gemeente in Thyatíra gelovigen zijn die niet buigen voor satan en zich niet laten verleiden door de tovenarijen van valse profetes Izébel. Deze vrouw beweert te zijn begiftigd met bijzondere krachten en de woorden Gods te spreken, maar zij is een valse profetes die de gelovigen aanzet tot hoererij en tot deelneming aan afgodendienst. In deze gemeente is sprake van een vermenging van godsdiensten, vermengd met tongentaal, occultisme en zwarte kunst en allerlei andere occulte zaken. De Heer heeft tegen de gemeente in Thyatíra dat zij een opmerkelijke verdraagzaamheid jegens de leer van Izébel laten zien. Haar volgelingen waren onder de indruk van haar tovenarijen en keken daarom op de overige christenen met verachting neer als tweederangs, “niet ingewijde” christenen.

De gelovigen in Thyatíra konden geen weerstand meer bieden aan de verleidingen van Izébel net als hedendaagse christenen zich laten verontreinigen door de tovenarijen van allerlei piassen in onze tijd. In Thyatíra was het proces van afbraak van het geloof in volle gang en kwam het gevaar vanuit de gemeente zelf net als in onze tijd. Thyatíra en Izébel leven vandaag voort in gemeentes en allerlei figuren die eveneens beweren Gods wil te doen, maar in de praktijk de werkelijke waarden van het geloof met voeten treden en satanische tovenarijen als gaven van Geest uitleggen. Er zijn door de eeuwen heen regelmatig mensen geweest, die zich beriepen op een direct spreken van de Heilige Geest tot hen, dus volledig buiten de Bijbel om. Gelukkig zijn er door de eeuwen heen en ook vandaag nog vele gelovigen die zich niet laten beïnvloeden door allerlei verleiders die zich vandaag presenteren als wonderdoeners. Maar trouw zijn gebleven aan Gods Woord.

Een mokerslag voor Jorge Mario Bergoglio

Tekst overgenomen van Het Katholiek Forum. Carlo Maria Vigano, aartsbisschop van Ulpiana en voormalig apostolisch nuntius, heeft een mokerslag toegediend aan paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio). Corrispondenza romana publiceerde een vier pagina’s lange aanklacht van aartsbisschop Vigano, die ondergedoken moet leven uit angst voor de woede van Bergoglio. In zijn brief klaagt hij in detail het wanbeleid en de spirituele afbraakpolitiek aan, waarin deze paus de Kerk stort: “Er gaat geen dag voorbij of Bergoglio breekt weer een steen af van de Zetel van Petrus” zo stelt Vigano. Hij gebruikt en misbruikt het opperste gezag, niet om te getuigen, maar om te loochenen; niet om in het geloof te bevestigen, maar om te misleiden; niet om eenheid te brengen, maar om verdeeldheid te zaaien; niet om op te bouwen, maar om af te breken. Zes jaar lang worden wij vergiftigd door een vals magisterium, een soort synthese van alle foutieve conciliaire ideeën en postconciliaire misvattingen die zich op giftige wijze verspreid hebben, zonder dat de meesten onder ons dit bemerkten.”

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano en Jorge Mario Bergoglio

“Met paus Bergoglio is het onmogelijk-zoals met alle modernisten trouwens- naar klaarheid te zoeken, omdat het kenmerk van de modernistische ketterij juist de huichelarij is. Als meesters in het bedrog en experts in de kunst van het misleiden, proberen zij om te doen aanvaarden wat dubbelzinnig is, door steeds eerst de onschadelijke kant voor te stellen, die als paspoort zal dienen om daarna de gevaarlijke kant ingang te doen vinden, die in het begin verborgen werd gehouden.

Zo wordt de leugen, die hardnekkig en obsessioneel herhaald wordt uiteindelijk door de meerderheid als waarheid aanvaard. Een modernistische tactiek is het schijnbaar verdedigen van wat men wil vernietigen, door wollige en onduidelijke begrippen te gebruiken, door het foutieve af te zwakken, zonder dit ooit helder te verwoorden. Dat is nu juist wat Bergoglio doet. De komst van de antichrist is onvermijdelijk. De Kerk is omhuld door de duisternis van het modernisme. Vigano: “Wij willen blijven getuigen van het eeuwige geloof van de Kerk tegenover het gebulder van het Kwaad die haar belegert. Wij willen waken met haar en met Jezus, in dit nieuwe Gethsemani van het einde der tijden, om te bidden en boete te doen als eerherstel voor de talloze beledigingen die hun worden aangedaan.”

Franklin ter Horst