Uit het nieuws 18-10-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

De wereldbevolking laat zich gewillig meevoeren in een ongekende misdaad

Op 12 september 2019, Ďmet het virus nog in het lab in Wuhaní werd in Brussel een mondiale plandemietop gehouden, georganiseerd door de Europese Commissie samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij deze bijeenkomst waren maar liefst 400 deelnemers aanwezig van over de hele wereld, waaronder politieke leiders, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, ministeries van Volksgezondheid, vooraanstaande academici, wetenschappers en gezondheidswerkers, de particuliere sector en NGO's. Daarna volgde op 19 september 2019, vlak voor de uitbraak van het Wuhan-virus een jaarrapport met de titel A world at risk van de (WHO). Het benadrukte de noodzaak om voorbereid te zijn op een uitbraak van het coronavirus. Volgend op het jaarrapport vond op 18 oktober 2019 een bijeenkomst plaats onder leiding van het World Economic Forum en de Bill&Melinda Gates Foundation onder de noemer Event 201. Tijdens deze bijeenkomst vond een 3Ĺ uur durend simulatie-experiment plaats van een wereldwijde pandemie veroorzaakt door een nieuw coronavirus. Vervolgens werd het Wuhan virus vrijgelaten tijdens Wuhan militaire spelen van 18-27 oktober 2019.

Diverse voorbeelden laten zien dat er sprake is van een geplande misdaad tegen de menselijkheid ondersteund met fake-PCR-testen, slavenmaskers, alles vernietigende lockdowns, vaccinaties en QR-codes. Het gaat om schijnwetenschap, gigantisch bedrog en regelrechte terreur. Uit het handelen van de samenzweerders en hun trawanten blijkt dat de echte naziís nooit zijn weggeweest. Inmiddels is het eind 2021 en lijken Hitlers fans, die zichzelf hoog boven de rest en boven iedere wet en moraal verheven voelen, daadwerkelijk begonnen te zijn met hun geplande reductie van Gods Schepping. Een manager in een Iers universitair ziekenhuis waarschuwt in een video dat de Ďvaccinsí voor de (door Gates vorig jaar reeds aangekondigde) volgende geplande pandemie al klaarliggen, en dat die miljarden mensen zullen doden.

Bij praktisch alle bijeenkomsten en gebeurtenissen is Bill Gates betrokken. Deze figuur heeft de afgelopen twintig jaar een Ďvolksgezondheidsimperiumí opgebouwd, waarmee hij uitzonderlijk veel macht heeft verkregen over het mondiale beleid betreffende infectieziekten. Het centrum van zijn imperium is Gavi dat bij de WHO letterlijk behandeld wordt alsof het een natiestaat is, met Bill Gates als staatshoofd.

 

Bill Gates met zijn schoothondje Tedros Adhanom Ghebreyesus

 

Daarom heeft Gates direct invloed op het mondiale beleid van de WHO. Van begin af aan was Gates degene die aandrong op het vaccineren van alle acht miljard aardbewoners. Het feit dat de gevestigde media hem afschilderen als een soort messias en weldoener, is niet verrassend zolang hij miljoenen doneert om over zijn ĎGlobal Health and Developmentí en Gavi te schrijven. Zo is de Britse BBC de belangrijkste begunstigde van zijn miljoenendonaties, maar daarnaast subsidieert hij nog een hele serie anderen waaronder de zender Al Jazeera, de Guardian, de Financial Time, Le Monde en Der Spiegel. Geen wonder dat u via de gecontroleerde pers nooit iets van kritiek over deze figuur zult horen.

 

Volgens Gates zullen ze bij een volgende pandemie over gigantische mRNA-fabrieken beschikken om binnen 100 dagen vaccins voor iedereen te kunnen maken. Alle doelen van de moordlustige monsters liggen vast en de regeringen zijn de uitvoerders. Wat ze aan het doen zijn is een eind te maken aan alle vrijheden en te beginnen aan een periode die te boek zal gaan als een van de zwartste bladzijden in de menselijke geschiedenis. We kunnen vanaf nu nooit meer vertrouwen op de goede bedoelingen van de overheden. Ze zullen binnenkort weer een nieuwe lading bedrog en kolossale leugens over ons uitstorten zoals overvolle ziekenhuizen veroorzaakt door ongevaccineerden en dergelijke. Allen die gevaccineerd zijn, zullen om de QR geldig te houden, zich op keer op keer moeten laten vaccineren, ook voor de griep. Deze QR-code is een tussenstap op weg naar een merkteken.

 

Ze zullen de wereld veranderen in een digitale gevangenis waarin geen enkele ruimte meer bestaat voor persoonlijke vrijheden of initiatieven. En dan liefst nog met een sterk uitgedunde wereldbevolking. Velen kunnen niet geloven dat hun leiders hiertoe in staat zijn maar de propaganda voor de injectie dendert nog onverkort door. Hugo de Jonge vindt dat wij ons moeten beschermen tegen iets wat er niet is. Dit is geen complottheorie, dit is onomstotelijk bewezen.

De manier waarop ze de mensheid manipuleren en de ware toedracht van hun handelen verdoezelen, is verbazingwekkend. De meest heilige rechtsposities van de mensen worden door deze meedogenloze samenzweerders met voeten getreden. Absolute meedogenloosheid en verregaande misleiding zijn een vast onderdeel van hun activiteiten. Het merendeel van de mensen lijkt bereid zich gewillig te laten meevoeren in deze ongekende misdaad. Maar er groeit boosheid. Mensen krijgen door dat ze worden belazerd en dat de leugen regeert!

Een paar Nederlandse bladen vonden het weer een geschikt moment om mee te janken met de anti-IsraŽl kliek onder aanvoering van The Rights Forum.

 

 

Likoed Nederland reageerde op 6 oktober 2021 op een publicatie van de Nederlandse bladen NRC en Trouw waarin een aantal stellen dat het schandalig zou zijn dat een aantal grote Nederlandse beleggers Ė banken en pensioenfondsen Ė beleggen in bedrijven die ook zakendoen met IsraŽlische Ďnederzettingení (lees IsraŽls aloude thuisland de Bijbelse gebieden Samaria,Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem). Deze bladen vonden het kennelijk weer een geschikt moment om mee te janken met de anti-IsraŽlische meute die IsraŽl het recht ontzegt op haar ruim 3000 jaar oude thuisland. Een van die clubs die achter deze hetze zitten is de ďThe Rights ForumĒ, door Dries van Agt opgericht op 10 december 2009 met andere bekende anti-IsraŽl lobbyisten . Het treurige feit doet zich voor dat al deze figuren die lid zijn in Nederland worden gezien als deskundig op het gebied van het Midden-Oosten conflict.

The Rights Forum is echter, zoals blijkt uit het Missing Peace onderzoek, totaal onbetrouwbaar als informatiebron en draagt slechts bij aan de politisering van het Palestijns IsraŽlische conflict. The Rights Forum publiceert voortdurend antisemitische artikelen. Zo hebben ze het om de haverklap over IsraŽl als Apartheidsstaat. Maar IsraŽl is geen Apartheidsstaat. IsraŽl neer te zetten Apartheidsstaat is antisemitisch, volgens de internationale definitie en volgens het handboek antisemitisme van de EU. Deze definitie van de EU is onderschreven door de Nederlandse regering en parlement. The Rights Forum richt zich uitsluitend op een betwist gebied waar Joden bij betrokken zijn, als enige van de circa 200 betwiste gebieden in de wereld.

The Rights Forum heeft niet alleen een Raad van Bestuur maar ook een Raad van Advies. Het Forum stelt volkomen ten onrechte dat in het IsraŽl-PLO-conflict het internationaal recht vooral door IsraŽl met voeten wordt getreden. Het wil via diplomatieke druk IsraŽl houden aan internationale rechtsregels. Met geen woord natuurlijk over de doelstelling van de PLO de staat IsraŽl met geweld van de kaart van het Midden-Oosten te verwijderen. Opnieuw blijkt dat deze figuren een enorm gebrek aan kennis kan worden verweten over bijvoorbeeld de inhoud van het Handvest van de Volkerenbond , VN-resolutie 181, resolutie 242 en de afspraken zoals vastgelegd in de Vierde Conventie van GenŤve (van 12 augustus 1949).Zoals gebruikelijk wordt in het rapport druk geschermd met het Ďinternationaal rechtí.

Tijdens de San Remo conferentie gehouden van 19 tot 26 april 1920 door de eerste-ministers van Frankrijk (Millerand), Groot BrittanniŽ (Lloyd George) en ItaliŽ (Nitti) en Japanse, Griekse en Belgische afgevaardigden, is IsraŽls recht op het land vastgelegd in een aantal bindende documenten waarin de bewoording uit de Balfour Declaratie zijn overgenomen.

Conferentie van San Remo - WikipediaDeelnemers San Remo conferentie 1920

Ook de 52 regeringen van de landen van de toenmalige Volkenbond (waarvan 25 Europese landen) erkenden tijdens een bijeenkomst op 24 juli 1922 unaniem, het Britse mandaat en de rechtmatigheid van de in de Balfour-declaratie uitgedrukte beginselen waaronder de grenzen van het aan het Joodse volk toebedeelde grondgebied.

Dat nederzettingen strijdig zouden zijn met het internationaal recht, is daarmee een politieke stellingname, geen juridische. Oude sentimenten blijken nog steeds springlevend. Dat blijkt tevens uit het feit dat Trouw en NRC dit rapport volkomen kritiekloos weergeven. Er is ook geen wederhoor toegepast; de Joodse staat wordt geen verdediging gegund. Zo erg is het dus in Nederland gesteld: sommige dagbladen schrijven een oproep om Joden Ė alleen Joden! Ė te boycotten klakkeloos over.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud