Uit het nieuws 18-01-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

 

Welkom in de Great Reset dictatuur Nederland

 

En daar stonden ze weer op dinsdag 12 januari Mark Rutte en zijn handlanger Hugo de Jonge om geheel volgens het plan van Klaus Schwab het Nederlandse volk verder te resetten en te knevelen. Hoe zei die Klaus Schwab het ook al weer: de pandemie biedt een mooie gelegenheid om de wereld te resetten.’ En dat is precies wat Rutte&CO in Nederland aan het doen zijn. Om het volk verder te knevelen gebruiken ze de dreiging van de Britse variant van het coronavirus om de dwangmaatregelen met tenminste drie weken te verlengen. En natuurlijk ligt ook de avondklok weer op tafel als mogelijke maatregel ter beteugeling van het coronavirus. Het kabinet overweegt een verbod in te voeren om na 22 uur ’s avonds de straat op te gaan.

 

Een avondklok (spertijd) dient geen enkel doel behalve om de strik om de hals nog verder aan te trekken. Het gaat om een vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel te vergelijken met de door de Duitse nazi-bezetter in gevoerde 'spertijd'. Het plan is niet nieuw want ook vorig jaar is het al een paar keer ter sprake gekomen. De plannen van de machthebbers moeten immers doorgaan. Mede als onderdeel van het fascistisch experiment The Great Reset, zijn Rutte&CO bezig de hele Nederlandse samenleving aan diggelen te slaan. Niets zal de machthebbers en hun trawanten ervan weerhouden hun satanische plannen uit te voeren en een begin te maken met de grote schoonmaak van de wereldbevolking en zullen daarbij geen tegenstand dulden. Gewoon je bek houden zei Mark Rutte tegen voetbalsupporters als voorbeeld naar de rest van Nederland.

 

Nog even en dan is het een jaar geleden dat Mark Rutte het Nederlandse volk in navolging van andere geïndoctrineerde politieke leiders confronteerde met de uitspraak ‘we gaan naar een nieuw normaal’. In het voorjaar van 2020 zijn de machthebbers en hun marionetten begonnen de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en dictatuur. Vanaf dat moment doen zich wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voor. De in het voorjaar ingevoerde illegale noodverordeningen zijn vervangen door een wettelijke regeling. Daarmee hebben Rutte en trawanten een ‘blanco volmacht’ in handen gekregen om ons verder te knevelen en daarmee onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof te schenden. Alle menselijkheid is uit onze samenleving verdwenen.

 

Alles gaat nog steeds exact volgens het in 2010 gelanceerde Covid-19 stappenplan als onderdeel van de Great Reset. De krachten die schuil gaan onder deze duivelse plannen, overtreffen ver alle criminele oorlogen die de wereld tot nu toe gekend heeft. Diverse wetenschappelijke studies laten zien dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving en de schepping kapot maken tot verrijking van een groep corrupte Babylonische machthebbers die een schandelijke werelddictatuur aan het invoeren zijn.

 

De vrijheidsbeperkende maatregelen zullen in 2021 alleen nog maar verder toenemen. Wij zullen met verstoringen in de bevoorradingsketens naar ondermeer de supermarkten te maken krijgen en nauwelijks of helemaal geen gasten meer thuis mogen ontvangen. Quarantaineplicht. Onderbreking van de elektriciteits voorziening. Er zal een begin worden gemaakt met het resetten van het huidige onderwijs en sport en spelen zullen steeds verder ingeperkt worden en er zal een begin worden gemaakt met afschaffing van contant geld. Niet noodzakelijk weggebruik met de auto zal worden beperkt tot maximaal 15 kilometer van de eigen woonplaats. Overtredingen zullen zwaar worden beboet. De in 2020 ingezette verwoesting van het Midden-en Klein bedrijf zal verder worden uitgevoerd met een faillissementsgolf tot gevolg en een enorm verlies aan banen. Veel ondernemers zijn nu al radeloos en dat zal alleen nog maar erger worden. Zie hier wat de brokkenpiloot minister Eric Wiebes die elke maand netjes zijn riante ministersalaris gestort krijgt, daarop te zeggen heeft.

Velen dragen nog steeds oogkleppen waar het gaat om de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld volledig te overheersen. Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd. Nieuwe leugens en virussen (Covid-21) worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en verder te terroriseren. Ze zullen ons in een vorm van slavernij brengen. Wie niet meedoet wordt beschouwd als een gevaar voor de rest van de samenleving. Ze schenden de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers op een meer dan schandalige manier onder voorwendsel van een epidemie die al jaren van tevoren gepland is. En nu ze onze vrijheid aan banden hebben gelegd is de volgende fase een verplicht vaccin en een vaccinatiepaspoort om ons nog verder te manipuleren.

De principes van eerbied voor het leven zijn over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving leiden door het nieuwe ‘normaal’ en de idiote anderhalve meter maatregel die nooit meer weggaat, tot morele zelfdestructie. De democratische spelregels en grondrechten zijn bij het oud vuil gezet want met de coronawet is definitief afscheid genomen van onze democratische rechtsstaat. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd. Het zijn machtswellustelingen die dit soort draconische maatregelen aan ons opdringen. Arrogantie van de macht heet dat. Wij hebben te maken met een technocratische tirannie, waar geen rem meer op zit. Zij die ons deze draconische maatregelen opdringen lappen zelf de regels aan hun laars zoals de Nederlandse minister van justitie Grapperhaus op zijn bruiloft. En terwijl de hele Horeca aan banden ligt zit Rutte met journalisten  na afloop van de wekelijkse persconferentie in een restaurantruimte gewoon koffie met elkaar te drinken. En zie hier hoe de pers en masse op een kluitje staat. Voor de regering en de pers gelden de coronaregels kennelijk niet.

 

Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Ook Nederland is onder Rutte&CO in een dictatoriale politiestaat veranderd zoals sinds de Tweede Wereldoorlog onder het juk van de nazi’s niet meer gezien is. En dan heb ik het nog niet over zijn rol in de toeslagenaffaire. Het is zoals Juridisch expert Roger Vleugels het op 13 januari verwoorde: ‘de boevenwagen had moeten voorrijden en hij had geboeid de zaal moeten verlaten. De lockdowns zijn slechts het begin van een wereldwijde tirannie. Uiteindelijk zal de macht van de dictatuur waarin wij nu leven door God worden gebroken of misschien zelfs wel door de wil van het volk. Mensen kunnen veel verdragen maar aan alles komt een eind en zijn mensen niet langer bereid de dwangmaatregelen langer te accepteren.

 

Duitse politicus waarschuwt voor killervaccin tegen corona

Duitse politicus waarschuwt voor ‘killervaccin’ tegen corona: ‘Jullie zetten levens op het spel’.Het onafhankelijke Duitse deelstaatparlementslid Heinrich Fiechtner heeft fel uitgehaald naar de Duitse overheid en media, die hij beschuldigt van het verspreiden van propaganda en misinformatie over het nieuwe coronavirus.

politicusFoto: Fiechtner CC BY-SA 4.0

In een vlammend betoog waarschuwde Fiechtner daarnaast voor de gevolgen van het ‘killervaccin’ tegen corona. Nadat hij op tv een item had gezien waarin professor Uwe Janssens zei dat ic-afdelingen overvol waren, besloot de politicus contact op te nemen met het ziekenhuis waar Janssens werkt. Hij kreeg naar eigen zeggen te horen dat daar op dat moment geen enkele coronapatiënt op de ic lag. Volgens dr. Fiechtner wordt de ernst van de coronacrisis overdreven om de draconische maatregelen te kunnen rechtvaardigen. “Jullie vernietigen een heel land. Jullie zorgen ervoor dat mensen lijden, in paniek raken en sterven! Jullie kunnen deze maatregelen – de mondkapjes, afstandsregels, quarantaine en lockdowns – niet rechtvaardigen.”

Fiechtner, van oorsprong hematoloog en oncoloog, wees op de risico’s die het nieuwe coronavaccin met zich meebrengt, waaronder ‘onvruchtbaarheid bij vrouwen en allergische reacties’. “Ik heb het al eerder gezegd: het is een killervaccin. Het is een farmaceutisch product dat zomaar aan mensen wordt gegeven. Jullie zetten levens op het spel.”De politicus uit Baden-Württemberg riep mensen op om zich te verzetten tegen de ‘illegale overheidsbepalingen’.

Diverse soorten fruit positief getest op corona

Hoe betrouwbaar is de coronatest? Arts Mariano Amici en professor Stefano Scoglio hebben in een laboratorium in de Italiaanse stad Fermo de proef op de som genomen. Ze besloten een aantal soorten fruit en groente te testen op corona.Met het gevreesde wattenstokje werd materiaal verzameld van onder andere een kiwi, banaan, druif, mandarijn en diverse groenten, waaronder een pompoen en een kool. Het resultaat is ongelooflijk: 4 van de 10 soorten testten positief op corona, waaronder de kiwi. De volledige video, die hier te bekijken is, zal worden voorgelegd aan het Italiaanse OM. “De tests zijn er alleen maar om ons ziek te maken, ons onze vrijheid te ontnemen en de economie te vernietigen. Ik heb vertrouwen in de rechterlijke macht en zal de video naar het Openbaar Ministerie sturen als bewijs van de gepleegde misdrijven. De hele wereld moet de waarheid horen en gerechtigheid eisen!” reageerde dr. Mariano Amici. De Italiaanse architect en filmproducent Robin Monotti deelde de beelden op Twitter.

De Oostenrijkse politicus Michael Schnedlitz (FPÖ) heeft tijdens een speech in het Oostenrijkse Lagerhuis afgerekend met het coronabeleid van de overheid. De ‘veel te dure’ coronatesten zijn hem een doorn in het oog. Terwijl zijn collega’s toekeken, toonde Schnedlitz aan dat de coronasneltest positief uitslaat bij een druppel cola. In het eerste gedeelte van zijn speech besprenkelde de politicus de test met cola. Na 5 minuten kreeg hij de uitslag: de cola was besmet met corona. Schnedlitz zei dat de overheid dezelfde test gebruikt om massaal te testen. Hij wees erop dat de test extreem onbetrouwbaar is.

Topkardinaal:ze gebruiken corona om moorddadige agenda te bevorderen

Begin november 2020 waarschuwde de Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Vigano in een brief voor de aanstaande ‘Grote Reset’. Achter de Grote Reset plannen schuilt volgens Vigano een wereldelite die de mensheid wil onderwerpen. Hij  waarschuwt dat de "Deep Church" (Vaticaan) samenwerkt met de Deep State om van de katholieke kerk onder leiding van paus Franciscus een spirituele arm van een nieuwe wereldorde te maken. In de brief zei hij dat de katholieke kerk als geheel wordt gebruikt om mondiaal neoliberaal autoritarisme te bevorderen.

Volgens Vigano zijn de machthebbers achter de Great Reset van plan middels dwangmaatregelen de vrijheden van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken. De hele wereld wordt bedreigd door een samenzwering tegen de mensheid. Het kwaad wil volgens hem de basis van onze samenleving vernietigen: het gezin, respect voor het menselijk leven, vaderlandsliefde en vrijheid van onderwijs.

Terwijl politieke leiders de westerse cultuur om zeep helpen, moeten burgers hun rechten opgeven onder het mom van een gezondheidscrisis die wordt gebruikt om een onmenselijke tirannie te installeren. Achter de wereldleiders, de uitvoerders van dit helse project, bevinden zich de gewetenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren.” schrijft Vigano.

Rechts Carlo Maria Vigano

In navolging van Vigano heeft ook één van de machtigste katholieken in de Verenigde Staten de aanval geopend op de elite. Kardinaal Raymond Burke haalde op 13 december 2020 tijdens zijn preek uit naar ‘seculiere krachten’ die ons ‘slaven van hun goddeloze en moorddadige agenda’ willen maken. De voormalige voorzitter van de hoogste Vaticaanse rechtbank zei over de coronacrisis: “Dan is er nog het mysterieuze Wuhan-virus waarover de massamedia ons dagelijks tegenstrijdige informatie geven. Wel is duidelijk dat het door bepaalde krachten is gebruikt – ten koste van gezinnen en de vrijheid van naties – om hun kwaadaardige agenda te bevorderen. Deze krachten vertellen ons dat wij nu onderdanen zijn van de zogenaamde ‘Grote Reset’, het ‘nieuwe normaal’, dat ons wordt opgelegd door burgers en naties te manipuleren met behulp van onwetendheid en angst.”

Epidemioloog: griepgevallen worden geteld als corona

Topepidemioloog Knut Wittkowski heeft gezegd dat de scherpe daling van het aantal griepgevallen kan worden toegeschreven aan het feit dat ze onterecht worden geteld als coronagevallen. Wittkowski, voorheen verbonden aan de Rockefeller-universiteit, waarschuwde dat ‘griep grotendeels is omgedoopt tot Covid-19’.In de categorie mensen die corona-achtige klachten hebben – die gemakkelijk zijn te verwarren met griepsymptomen – bevindt zich mogelijk een groot aantal griepgevallen, zei de epidemioloog tegen Just the News. Die patiënten hebben mogelijk ‘ook wat Sars-RNA in hun neus terwijl ze besmet raken met griep’. In zo’n geval wordt dit griepgeval geteld als Covid-19, voegde hij toe. Wittkowski zei dat mondkapjes en afstandsregels niet hebben geleid tot een daling van het aantal griepgevallen. Hij benadrukte dat griep en coronavirussen ‘meer overeenkomsten hebben dan mensen denken’.

De Nederlandse arts Elke de Klerk vindt de huidige pandemie, die ‘heel erg vanuit de WHO werd gepropageerd’, verdacht. “Hoe meer ik zoek, hoe meer bewijs ik vind dat er een enorme medische fraude plaatsvindt. Voor mij staat dat als een paal boven water en daarom heb ik Artsen voor Waarheid opgericht.”Over de coronacijfers zegt ze dat er van alles wordt gedaan met statistieken en tabellen waardoor het lijkt alsof er opgaande lijnen zijn. “Er wordt mee gerommeld en de cijfers worden opgeklopt.”

De Klerk stuurt de cijfers ook door naar de politiek om daarmee een Notice of Liability te geven aan de beleidsmakers ‘omdat er geen basis is – medisch, wetenschappelijk, maar ook statistisch en epidemiologisch niet – voor de bewering dat er een pandemie zou zijn’.Ze wijst er ook op dat de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en het Britse ministerie van Volksgezondheid naar aanleiding van Wob-verzoeken hebben erkend dat er geen bewijs is voor het bestaan van Covid en dat het virus niet geïsoleerd is. “Ik vind het ernstig dat de hele wereld in rep en roer staat voor een niet aangetoond virus, waar een test voor is die niet deugt en waar vaccins voor gemaakt worden die niet kunnen deugen. Dit is echt kwakzalverij van de bovenste plank.”De Klerk geeft aan dat er ‘ontelbare organisaties’ zijn die contact met haar opnemen omdat er geen basis is voor de coronamaatregelen en omdat ze willen dat dit aan het licht komt.

Moderna vaccin heeft niets met echt vaccin te maken

 

Niks mee aan de hand zegt Gommers met die mRNA-injecties. Maar deze experimentele injecties waaronder die van Mo d er na (dna-manipulatie) en Pfizer lijken in niets op traditionele vaccins en zijn niets anders een "besturingssysteem" ontworpen om mensen te programmeren en hun biologische functies te hacken zegt Natural News. Het mRNA-technologieplatform, waarop deze “vaccins” zijn ontwikkeld is vergelijkbaar met een computerbesturingssysteem. Dat heeft het bedrijf op haar website toegegeven. Wetenschappers bereiden een unieke mRNA-sequentie voor die het lichaam codeert voor een specifiek eiwit. Eenmaal geïnjecteerd in de mens, wordt dit programma uitgevoerd op cellulair niveau in het lichaam van het individu.

 

Kijk hoe Dr. Carrie Madej uitlegt hoe dit nieuwe vaccinplatform de manier waarop we leven kan veranderen, wie we zijn, wat we zijn. Het is niets anders dan een open toegangspoort tot transhumanisme. Miljoenen mensen blijken bereid zich daar aan over te geven.

 

Moderna is gebaseerd op het succes van het gebruik van gemodificeerd RNA om de functie van een menselijke stamcel te herprogrammeren en dus genetisch te modificeren. Aangezien deze RNA-besturingssystemen in het menselijk lichaam zijn geïnstalleerd, wordt het nog duidelijker dat farmaceutische bedrijven genetisch menselijke eiwitten modificeren en bezitten, terwijl biologische processen voor toekomstige generaties worden gecontroleerd. Op zowel psychologisch als fysiologisch niveau worden mensen gebrandmerkt als vee wanneer ze zich onderwerpen aan deze mRNA-softwareprogramma’s en dat allemaal om de satanische meesters te onderhouden. Zie hier ook het interview met de Nederlandse professor dr. Theo Schetters.

De nieuwe mRNA-vaccins zijn verslavingsprogramma’s die zijn ontworpen om menselijke biologische functies te manipuleren en mensen afhankelijk te maken. Moderna durft zelfs ongegeneerd zijn mRNA-programma software van het leven te noemen. Wie het rapport zelf wil doorspitten kan dat hier doen. Hugo de Jonge heeft 3.1 miljoen vaccins bij Moderna besteld. Maar deze vaccins hebben niets te maken met medicijnen maar zijn een complete cellulaire manipulatie waarbij vreemde biologische moleculen worden gebruikt om de fysiologische instructies bij mensen te coderen, decoderen, reguleren, wijzigen en veranderen. Alles is lang geleden in het geheim gepland, maar wordt nu voltooid en voor iedereen zichtbaar maar hele drommen mensen hebben nog steeds niets in de gaten.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud