Uit het nieuws 17-05-2021

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Opnieuw Palestijns terreur tegen IsraŽl

Niets verbaast me meer als het gaat om de reactie van de mainstream media op het nieuwe conflict tussen IsraŽl en de Palestijnse terreurgroepen. Mediacampagnes en internationale veroordelingen van IsraŽl hebben een terugkerende voorspelbaarheid. Het script is praktisch altijd hetzelfde. Of het nu gaat om de door de voormalige aartsterrorist Jasser Arafat georkestreerde 2e intifada, de oorlog van 2008/2009 -2012 en 2014, IsraŽl wordt eeuwig en altijd als de agressor afgeschilderd. Zonder ook maar iets aan waarheidsvinding te doen nemen diverse journalisten klakkeloos de propagandacijfers van Hamas over m.b.t. onder meer het aantal slachtoffers in Gaza. De geschiedenis geeft daar vele voorbeelden van. Zo las ik de afgelopen week op diverse internetsites en in kranten in Nederland dat het begin van de 2e intifada in september 2000 is begonnen met het bezoek van Ariel Sjaron aan de Tempelberg. Het is of gebrek aan kennis of het is heel bewust de waarheid verdraaien met de bedoeling IsraŽl in een kwaad daglicht te stellen.Arafats volgelingen waren namelijk al ruim een week voor Sjarons bezoek aan hun nieuwe reeks gewelddadigheden begonnen. Bovendien waren de Oorlogsmagazijnen al ruim van tevoren ingericht met wapens en munitie, met voedsel, water en olie en generatoren.

Aartsterrorist Jasser Arafat

De bevolking werd in de media en in moskeeŽn opgehitst tot het aangaan van een gewelddadige confrontatie met IsraŽl waardoor de zaak volledig escaleerde. "Revolutie tot de overwinning" klonk de alom gehoorde kreet en ďoorlog aan de zionistische bezetter.Ē Ook de rest van de wereld raakte in rep en roer en de media haastte zich Sjarons bezoek te veroordelen als een ernstige provocatie. Anti-IsraŽl propagandisten zijn al jaren bijzonder succesvol in het demoniseren van de Joodse staat en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Het antisemitisme/IsraŽl haat druipt er werkelijk van af.

In hun verwrongen berichtgeving blijven ze ook nu weer de propaganda van de ďBende van RamallahĒ en Hamas publiceren en de moorddadige en onverdraagzame agressie van de terreurgroepen verdoezelen door te doen alsof de IsraŽlische slachtoffers de agressors zijn, terwijl de arme Palestijnen zich alleen maar verdedigen. Wat men hiermee wil bereiken is IsraŽl neer te zetten als een niets ontziend stel bezetters en een apartheid staat.

De volgelingen van het PLO-bewind in Ramallah en de Palestijnse terreurbewegingen in Gaza, hebben opnieuw een aanleiding gevonden om met een reeks gewelddadigheden de Joodse staat te provoceren. Als reden wordt aangevoerd de mogelijke uitzetting van Arabische families uit hun huizen in de wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem maar dat is niets anders dan eengelegenheidsargument. De betrokken gebouwen zijn namelijk al in 1875 door Joden gekocht en als zodanig Joods bezit. In de oorlog van 1948 bezette JordaniŽ het deel in Jeruzalem waar de woningen zich bevinden en gaf ze aan Arabieren. Hoewel het gebied in 1967 door IsraŽl werd heroverd, mochten Arabische inwoners in de woningen blijven zolang ze huur betaalden.

Dat werd echter vanaf (1993!) geweigerd en bovendien weigerden zij de huizen als Joods bezet te erkennen. Rechtbanken oordeelden dat de rechtmatige eigenaren het recht hadden om het eigendom terug te vorderen. Een netwerk van invloedrijke politieke NGOís, handelend onder de faÁade van mensenrechten, verdraaien voorspelbaar deze feiten en bestempelen de mogelijke uitzetting als een voorbeeld van IsraŽlische "apartheid". Dat de oorspronkelijke eigenaren of hun rechtsopvolgers bovendien kolonisten worden genoemd, is een grote gotspe.

De huidige uitbarsting van geweld is niet een spontane Palestijnse reactie op een IsraŽlische provocatie, zoals een groot deel van de wereld beweert, maar is zoals gebruikelijk weer 'van tevoren voorbereid'.

De nationale sport in ĎPalestinaí: Joden bestoken met stenen en brandbommen

Vaak vind het begin van de gewelddadigheden plaats na afloop van de ramadan en vaak wanneer dit samenvalt met een joodse feestdag, waardoor de voorwaarden worden geschapen die nodig zijn om de religieuze emoties van de massa in de moskeeŽn op te zwepen en hen in de richting van gewelddadige aanvallen te richten. Dit is nu weer het geval.

Het begon allemaal weer met de kreet de "Al-Aqsa loopt gevaar". Deze kreet wordt al tientallen jaren gebruikt als strategie om de lont in het kruitvat te steken en een serie gewelddadigheden tegen Joden te starten om diverse politieke leiders en journalisten tegen IsraŽl te mobiliseren. Succes verzekert!

Zo maken zij jaar na jaar de onwetende burgers die het nieuws volgen tot aanhangers van de Palestijnse jihad en tegenstanders van de Joodse staat. Opnieuw blijft de echte oorzaak van het huidige conflict onderbelicht. Zowel de PLO van Mahmoud Abbas als de terreurbeweging Hamas in Gaza hadden beweeg≠redenen om het conflict te laten escaleren. Tegen de achtergrond van de geannuleerde Palestijnse verkiezingen proberen zowel Fatah, de partij van Abbas als Hamas de harten van de Palestijnse kiezers te veroveren door zich als verdedigers van Jeruzalem op te werpen. Op 9 januari 2021 vierde Abbas het begin van zijn 17e jaar van zijn officiŽle 4-jarige ambtsperiode, als leider van de islamitisch geÔnspireerde corrupte en kleptomane autocratische nepstaat. Van dictators is bekend dat ze graag blijven zitten. Begin 2005, twee maanden na de dood van Yasser Arafat, werd Abbas met 62 procent van de stemmen voor vier jaar gekozen als diens opvolger.

Nieuwe verkiezingen stonden gepland voor januari 2009 maar er zijn echter tot op de dag van vandaag geen verkiezingen meer gehouden. Zijn bewind is dus volkomen illegaal en daar is onder de Palestijnen de nodige ontevredenheid over. Bovendien doen zowel de leiders in Ramallah als in Gaza niets aan de verbetering van de leefomstandigheden van hun bevolking. Wat Fatah wil is de aandacht afleiden door geweld aan te moedigen. Zo bracht deze terreurbeweging op 8 mei de volgende verklaring uit:ďFatah roept iedereen op om de komende dagen en uren het niveau van confrontatie te verhogen in Palestijns gebied, de conflicthaarden en de wegen van de kolonisten.Ē Zie ook deze film van Fatah met geweldsoproepen. Fatah (Arabisch: الفتح, al-Fatah; letterlijk: 'de overwinning') is een Palestijnse politieke beweging met een militie, de Al-Aqsa Martelarenbrigade, die door onder andere de Europese Unie en de Verenigde Staten als terroristisch wordt gezien.

Om hun afkeer van IsraŽl duidelijk te maken wordt Mahmoud Abbas door diverse IsraŽl hatende diplomaten en figuren in de media nog steeds met Ďmeneer de presidentí aangesproken en neergezet als een gematigd leider. Maar de man is niets anders dan een virulente antisemiet en terrorist. Hij leidt een organisatie die terroristen betaalt om Joodse mensen te vermoorden. In een rechtvaardige wereld zou deze figuur al lang zijn opgepakt en langdurig opgesloten.

Op sociale media zijn diverse fotoís te vinden waarop te zien is dat onder meer stenen voor een gewelddadige confrontatie met IsraŽl al ruim van tevoren naar de Tempelberg zijn gebracht. Toen alles klaar was hadden de Palestijnen alleen nog het juiste excuus nodig om hun reeks gewelddadigheden te starten. Onder de strijdkreet de "Al Aqsa is in gevaar", begonnen groepen Palestijnen Orthodoxe Joden op straat aan te vallen en in elkaar te slaan toen die op weg waren om te bidden bij de Westelijke Muur (Kotel). De strijdkreet de "Al Aqsa is in gevaar", wordt gebruikt om de islamitische wereld de indruk te geven dat de joden of zionisten de Tempelberg in bezit willen nemen en is tevens een kreet de volgelingen te mobiliseren en te beginnen met gewelddadigheden tegen de IsraŽlische politie en burgers.

Op de berg Scopus, vlakbij de campus van de Hebreeuwse Universiteit raakten verschillende passerende joden gewond. Drie liepen hoofdletsel op door stenen die naar hen werden gegooid. Verscheidene anderen werden fysiek aangevallen, waaronder drie politieagenten die ter plaatse kwamen en om de relschoppers uiteen te drijven. Filmpjes van deze rampartijen werden vervolgens op Tik Tok geplaatst. Grof geweld ondervond ook een IsraŽlische burger tot hij met zijn auto op Jericho Road reed net buiten de muren van de oude stad van Jeruzalem waar hij in een groep stenen gooiende Palestijnen terecht kwam. De gewonde IsraŽlische chauffeur probeerde te ontsnappen aan de menigte maar verloor de controle over het voertuig en raakte als gevolg daarvan een van de stenengooiers. 

Jeruzalem, maandag 10 mei 2021. Een Palestijnse meute bestookt een IsraŽlische wagen en probeert de chauffeur te lynchen

Toen de auto stopte, opende een groep bloeddorstige Palestijnen de deuren, gooide stenen naar binnen en probeerde de bestuurder en passagiers uit de auto te trekken. Het slachtoffer ontsnapte ternauwernood aan een lynchpartij. Een politieagent ter plaatse wist de gewelddadige menigte tegen te houden en redde zo het leven van de chauffeur. De IsraŽlische regering gaf na de gebeurtenis een politievideo vrij om valse berichten op sociale media te corrigeren dat een IsraŽlische man doelbewust met zijn auto op een groep Palestijnen was ingereden.

De Arabische Al Haq-organisatie (grotendeels gefinancierd door Europese regeringen) lanceerde een grote en succesvolle propagandacampagne om de mainstream media, diplomaten, de Verenigde Naties en andere anti-IsraŽl organisaties te manipuleren met de bedoeling IsraŽl aan de schandpaal te nagelen. Succes gegarandeerd!

Dat de PLO-leider Abbas de verkiezingen heeft geannuleerd is natuurlijk IsraŽls schuld. Rellen op de Tempelberg is IsraŽls schuld. Chronische armoede en ellende in de gebieden die onder controle staan van het bewind in Ramallah en onder Hamas in Gaza is IsraŽls schuld. Dat de Palestijnse terreurgroepen in Gaza raketten afvuren op IsraŽlische steden en dorpen en dat daar doden bij vallen, is IsraŽls eigen schuld.í

De combinatie van geweld en het verhaal van de "uitzetting" van Palestijnse burgers in de wijk Sheikh Jarrah werd voorpaginanieuws in de internationale media. Amnesty International riep zoals gebruikelijk de IsraŽlische autoriteiten op onmiddellijk een einde te maken aan de huisuitzettingen en het verdrijven van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem. Josef Borell de anti-IsraŽl EU-buitenlandchef eiste van IsraŽl ďhet geweld op de Westelijke Jordaanoever, en in en nabij de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem onmiddellijk te stoppenĒ. Ook het Midden-Oosten Kwartet (Europese Unie, Rusland, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties ) drongen er bij IsraŽl op  aan ďterughoudendheid te betrachtenĒ te midden van de voortdurende raket beschietingen vanuit Gaza op IsraŽlische burgerdoelen wat niets anders dan een regelrechte oorlogsmisdaad genoemd moet worden.

De Biden-administratie, bekritiseerde IsraŽl en stelde de Joodse staat verant≠woordelijk voor de onrust op de Tempelberg in Jeruzalem. De IsraŽlische regering reageerde met de opmerking dat elke internationale interventie eenvoudig zou dienen als ďbeloningĒ voor de relschoppers en dat de VS en de internationale gemeenschap zich daarom moeten onthouden van tussenkomst in het aanhoudende geweld in de hoofdstad van IsraŽl. Na kritiek vanuit IsraŽl zei Biden later dat IsraŽl het recht heeft zich te verdedigen. Gedurende zijn functie van vice-president onder Barack Hoessein Obama heeft hij laten zien een trouwe vriend van Mahmoud Abbas en trawanten te zijn en heeft hij acht jaar lang meegeholpen IsraŽl te demoniseren en het PLO bewind op allerlei manieren terzijde gestaan.Biden's Impending Billions to Palestine | Middle East Centre

De volledige verantwoordelijkheid voor de huidige situatie ligt niet bij Israel maar bij de terroristische organisaties in Gaza en bij de ongebreidelde ophitsing door het PLO-bewind van Mahmoud Abbas in Ramallah.

Dit is wat de hoge Hamas-ambtenaar Fathi Hammad tweette: ďMensen van Jeruzalem, we willen dat jullie de hoofden van de Joden afhakken met messen. Koop een mes. Het kost vijf sjekel. Slijp het en snijd met je hand hun slagader door en snijd gewoon (hun koppen) af. De Joden hebben corruptie verspreid en hebben met arrogantie gehandeld, en hun moment van afrekening is gekomen. Het moment van hun vernietiging door jouw handen is aangebroken.

Deze oproep doet mij terugdenken aan eerdere oproepen om Joden te slachten waaronder de lynchpartij in Ramallah toen twee IsraŽlische reservisten op 12 oktober 2000, per ongeluk op PLO-gebied terechtkwamen en daar op beestachtige wijze werden vermoord.

De Palestijnse terreurgroepen zoals de PLO en Hamas voeren al jaren een trefzekere strategie om de sympathie van de wereld te winnen: vuur raketten af ​​op IsraŽlisch grondgebied, activeer een IsraŽlische reactie en wacht op de wereldwijde verontwaardiging tegen de reactie van IsraŽl. Dat IsraŽlische burgers talloze keren per dag de schuilkelders inmoeten om zich tegen de raketaanvallen te beschermen, dat haalt het nieuws nauwelijks. Soms komen ze te laat met alle gevolgen van dien. Tot en met 15 mei hebben de Palestijnse terreurgroepen in Gaza 2300 raketten op IsraŽlische burgerdoelen afgevuurd. IsraŽl zegt dat het Iron Dome (raketafweersysteem) meer dan 90 procent van deze raketten op weg naar bevolkte gebieden in IsraŽl heeft onderschept en daarmee honderden levens heeft gered.

 

Vier van de negen IsraŽlische slachtoffers van Hamas-raketbeschietingen in IsraŽl. Van links naar rechts: Nadin Awad (een Arabische inwoner van IsraŽl)Soumya Santosh, IDF-sergeant Omer Tabib en Leah Yom Tov [beeldbron: Canva.com]

Zoals gebruikelijk lanceren de Palestijnse terreurgroepen hun raketten weer vanaf doelen in Gaza zoals bij scholen, ziekenhuizen en woningen van burgers die op deze manier als menselijke schilden worden gebruikt. Dat doen ze in de hoop dat IsraŽl dat gebied zal bombarderen en er burgerslachtoffers bij vallen dan kan de mainstream media IsraŽl daarop veroordelen. Ook wat dat betreft succes verzekerd.

Als reactie op de raketregen is IsraŽl als tegenreactie begonnen door terreurdoelen in Gaza te bestoken. Zo hebben IsraŽlische luchtaanvallen het hoofdbureau van politie in Gaza-stad verwoest en ook een gebouw van negen verdiepingen waarin de inlichtingendiensten van Hamas waren gevestigd en het commando van de groep die verantwoordelijk is voor het plannen van aanslagen in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea IsraŽls aloude thuisland. Het bombardement gebeurde nadat de bewoners waren gewaarschuwd om te vertrekken. Ook vuurde een drone voor het bombardement vijf waarschuwingsraketten af.

 

IsraŽlische vergeldingsacties op Hamas bolwerken in Gaza

Op woensdag 12 mei richtte Hamas 100 raketten op de IsraŽlische stad Beersheba en ontketende een spervuur ​​van 130 raketten richting Tel Aviv. Een raket doodde een vrouw in Rishon LeZion, en een andere raakte een bus in Holon, waarbij drie mensen gewond raakten. Terwijl de raketten richting IsraŽl vlogen, brulden moskeeŽn in Gaza met gezangen van 'Allah is groot', 'overwinning voor de islam' en 'verzet'.

Tot dusver zijn maar liefst 300 door de Palestijnse terreurgroepen op IsraŽl afgevuurde raketten binnen de grens van Gaza terechtgekomen. Daarbij zijn 17 inwoners van Gaza om het leven gekomen. Zoals gebruikelijk zijn deze doden weer door Hamas en de diverse nieuwsbrengers toegevoegd aan de lijst van de door IsraŽl veroorzaakte slachtoffers als omgekomen bij IsraŽlische bombardementen. Inmiddels heeft Hamas ook een nieuwe raket ter beschikking die in staat is overal in IsraŽl toe te slaan.

De oorlog van de Palestijnse Arabieren tegen IsraŽl is een oorlog tegen Joden. Het is een oorlog met als doelstelling de staat IsraŽl uit het Midden-Oosten te verwijderen zoals de handvesten van de PLO en Hamas duidelijk maken. Dit is iets wat de mainstream media en politici eenvoudigweg weigeren te erkennen of te rapporteren.

Het is het recht en de plicht van elke staat om zijn burgers te beschermen, en dat is wat IsraŽl doet. De internationale gemeenschap heeft de plicht om het raketvuur en het Palestijnse terrorisme tegen IsraŽlische burgers op de sterkste manier te veroordelen, en om IsraŽls recht op zelfverdediging te steunen. Geen enkel land in de wereld zal accepteren dat ze bestookt worden met raketten, dus ook IsraŽl niet.

Ook het in de brand steken van velden en gewassen is weer begonnen. Op zondag 9 mei braken ten minste 35 branden uit in het zuiden van IsraŽl, op akkers, velden, bossen en natuurreservaten, toen terroristen uit Gaza brandgevaarlijke ballonnen lanceerden naar de Joodse staat te midden van een hittegolf in het late voorjaar. De IsraŽlische nieuwssite Walla meldde dat de branden erg genoeg waren om de treindienst tussen de steden Ashkelon en Netivot stil te leggen, en dat een brandgevaarlijk apparaat op de treinsporen belandde.

De IsraŽlische brandweer- en reddingsdiensten werkten samen met vrijwilligers en IDF-soldaten om de branden te beheersen. Het belangrijkste epicentrum van de branden was Kibbutz Beíeri nabij de grens met Gaza, waar aanzienlijke gebieden werden verbrand. Er waren ook branden in de omgeving van de stad Sderot.

En zo gaat de terreur van de Palestijnse doodscultuur in Gaza onverminderd door. De internationale gemeenschap kan weer tevreden toekijken hoe al die miljoenen dollars en euroís die het maandelijks naar Gaza en Ramallah stuurt weer goed besteed wordt.

De raket≠aanval≠len vanuit Gaza worden voortgezet, evenals de aanvallen van moslim oproerkraaiers op Joden en Joodse eigen≠dommen. In Haifa, Lod, Akko, Tiberias en Arabische steden in heel IsraŽl worden autoís met stenen bekogeld, autoís en Synagogen in brand gestoken en persoonlijke eigen≠dommen vernield. In Acco werd een 65-jarige vrouw aangevallen door Arabieren, die haar en de taxichauffeur die haar reed probeerden te lynchen. Als reactie op de pogroms zijn Joodse jongeren begonnen met het vernielen van Arabische eigen≠dommen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud