Uit het nieuws 16-11-2020

 

By: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages,  click here

De Covid-19 reis naar de globalisering van de wereld (deel 2)

Vervolg Covid-19 stappenplan fase 1: Sta verspreiding van het virus binnen een land zo lang mogelijk toe. Zodra voldoende mensen besmet zijn in een land/regio, pas dan een gedwongen lockdown toe. Eerst een bepaalde regio daarna het hele land. Verbied tijdelijk het reizen naar andere landen.

NWO Archive on Twitter: "COVID-19 ROADMAP The twelve step plan to create a  totalitarian "NEW WORLD ORDER" 1-4Ö "Net als in diverse andere landen werd ook de Nederlandse bevolking in het voorjaar van 2020 door Rutte&Co met een- zoals zij dat noemden- intelligente lockdown geconfronteerd en aan regels onderworpen waarbij op grove manier inbreuk werd gemaakt op de grondrechten van de burgers. De Nederlandse rechtsstaat werd in het voorjaar voor onze ogen ontmanteld en onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof geschonden.

De Nederlandse burgers werden geconfronteerd met de belachelijke 1Ĺ meter samenleving, draconische bekeuringen, verklikkers en het verplicht dragen van zinloze mondkapjes in het openbaar vervoer. Mensen werden verplicht thuis te gaan werken. Docenten gaven les via videobellen afspraken bij zorginstellingen werden uitgesteld met dramatische gevolgen voor talloze patiŽnten. Kanker en hartpatiŽnten en mensen met andere ernstige lichamelijke aandoeningen werden nauwelijks behandeld omdat er geen plaats voor hen was in de ziekenhuizen.

De Duitse regering zei dat er meer mensen zouden sterven als gevolg van onbehandelde of niet tijdig behandelde ernstige ziektes, dan door Covid-19. In Groot BrittanniŽ verscheen een bericht dat er in mei 2020 om die reden al zoín 10.000 extra doden zouden vallen. Wereldwijd spraken vele honderden artsen zich openlijk uit tegen het coronabeleid, omdat ze constateerden dat de schade aan de volksgezondheid vele malen ernstiger was dan het virus ooit had kunnen veroorzaken. Wetenschappelijke studies lieten wereldwijd zien dat social distancing (1Ĺ meter samenleving) volledig in strijd was/ is met alle wetenschappelijke feiten.

Is het niet opvallend dat het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) dat zo goed als alle beslissingen neemt ten aanzien van de ĎCovid-19 pandemieí en de regering adviseert welke koers te varen, reeds in januari 2020 met adviezen aan de regering kwam, ruim twee maanden voordat er in Nederland sprake was van een uitbraak? Het OMT bestaat uit een geselecteerd gezelschap waar inbreng van hoogleraren, artsen en andere deskundigen die een andere mening verkondigen, volkomen wordt genegeerd. Een van de aanjagers van de angstpandemie in Nederland is veearts en viroloog Marion Koopmans. Zij mag regelmatig aanschuiven bij de tv-gesprekstafels om de noodzaak van de repressieve maatregelen te benadrukken. Zij is zowel lid van de Covid-19-crisis-commissie bij de WHO als het OMT team. Het OMT en Rutte&Co blijken niets anders dan uitvoerenden van supranationale instellingen waarop geen effectief politiek toezicht bestaat.

De opdrachten die ze uitvoeren worden verder nog ondersteund door meerdere officiŽle instanties en particuliere netwerken, die geen verantwoording hoeven af te leggen over wat ze verzinnen om de wereldbevolking de stuipen op het lijf te jagen. Er hebben zich in het voorjaar wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voorgedaan. Burgerrechten zijn achteloos terzijde geschoven. En dat allemaal om de satanische machthebbers ( de sekte des doods) te dienen die van plan zijn Gods Schepping te vernietigen. Ik kom daar later, in een van de volgende afleveringen nog uitvoerig op terug.

Drie topwetenschappers van de Harvard, Stanford en Oxford Universiteit noemen het zware middel van een lockdown en de social distancing niets anders dan een misdaad. Zij zeggen dat lockdowns rampzalig zijn voor de volksgezondheid. Voor de komende jaren zal volgens deze deskundigen het lockdown beleid leiden tot een grotere oversterfte zowel op de korte als op de lange termijn. Zij wijzen er op dat enorme aantallen mensen nu niet of veel te laat aan ernstige aandoeningen zoals hartziekten en kanker zijn geholpen omdat de zogenaamde COVID-19 patiŽnten voorrang kregen.Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de corona maatregelen Ďminstens zeven keer zoveel mensenjaren vernietigen dan ermee worden gered. Zie ook deze video waarin Michaťla C. Schippers hetzelfde onderwerp behandelt.

Vervolg Covid-19 stappenplan fase 1: Overdrijf het sterftecijfer door dit te associŽren met sterfgevallen die weinig tot niets met het virus zelf te maken hebben, om angst en gehoorzaamheid maximaal af te dwingen en te houden. Als iemand om welke reden dan ook sterft schrijf dit dan toe aan Covid-19.

Volgens Rutte&Co en de mainstream media stroomden de ziekenhuizen in het voorjaar vol met coronapatiŽnten. Bij nader onderzoek bleek er echter geen enkel verschil te bestaan met bijvoorbeeld de griepjaren 2016 of 2018. Ieder jaar overlijden er in Nederland gemiddeld 6.443 personen direct of indirect aan griep. In het begin van 2020 niet, want er was kennelijk geen griep. Slechts met moeite hebben ze ruim 400 griepdoden kunnen ontdekken. Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven. íZie ook hier hoe de wereldberoemde professor John Ioannidis van de Stanford-universiteit concludeert dat het sterftecijfer bij corona niet meer dan ongeveer 0,2 procent is. Vergelijkbaar met griep.

Prof. John Ioannidis

Over de hele wereld getuigden mensen dat ze voor ziektes als bijvoorbeeld een hartaanval, een verkeersongeluk, een pijnlijke val, of een beroerte, die niets met Covid-19 te maken had, toch als zodanig werden geregistreerd. Overal hoor je dezelfde verhalen. Op deze manier zijn het aantal slachtoffers door middel van allerlei medische protocollen, voorschriften en opdrachten kunstmatig opgekrikt. Artsen en verpleegkundigen kregen te horen hun baan te verliezen als ze met de media praten. Ook zijn overal mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis door zonder getest te zijn als Covid-19 patiŽnt ingeschreven.

Een Britse verpleegster nam begin november ontslag en bevestigde publiekelijk dat er enorm gefraudeerd wordt met de corona cijfers. Zij verteld dat alle mensen met griepklachten als ĎCovid-19í patiŽnt worden geregistreerd. In haar ziekenhuis lagen op dat moment slechts drie mensen die daadwerkelijk Covid-19 hadden. Ook voor praktisch elk overlijden werd klakkeloos Covid als doodsoorzaak opgegeven.

In de Verenigde Staten vertelden spoedeisende hulpartsen dat ze onder druk werden gezet om Covid te noemen in hun autopsierapport. In deze video verteld Lena Kay hoe haar overleden vader geheel onterecht als Covid-19 -sterfgeval werd geregistreerd terwijl haar vader was overleden aan de ziekte van Alzheimer. Toen ze de overlijdensakte kregen, zagen ze tot hun verbazing dat er Covid-19 op vermeld stond. Ze wilde deze verkeerde informatie laten corrigeren en nam contact op met de huisarts. Hij antwoordde:ĎBevel van hogerhand door de Nationale Gezondheidsdienst. Iedereen die in deze periode sterft, moet als Covid-19 aangeduid worden.

Alle internationaal genomen coronamaatregelen, van lockdowns tot social distancing en mondkapjes, blijken geen enkele invloed te hebben op het verloop van Covid-19. Al deze volslagen zinloze maatregelen zijn niet bedoeld voor de volksgezondheid of veiligheid, maar enkel en alleen om een agenda uit te voeren. Dat mondkapjes verspreiding van het coronavirus tegengaan en dat 1,5 meter afstand werkelijk effectief is, zijn stellingen die op geen enkele manier wetenschappelijk bewezen zijn. Het zijn niets anders dan ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen waaraan de hele bevolking wordt onderworpen. Ons zelfbeschikkingsrecht hebben ze bij het oud vuil gezet zonder dat daar zwaarwegende redenen voor zijn. Wij leven niet meer in een vrije maatschappij, in een rechtstaat, maar in een dictatuur, een politiestaat.

De Britse schrijver en voormalig huisarts Dr. Vernon Coleman gaat in zijn boek ďCovid-19 The Greatist Hoax in HistoryĒ uitvoerig in over de geplande overname van de wereld. ĎAls je niet beseft dat er iets heel sinisters gaande is, dan is er iets mis in je bovenkamer. De angst die vol enthousiasme wordt aangewakkerd, heeft niets te maken met een vrij alledaags virus en alles te maken met de ambities van de mensen die een wereldregering en totale controle over ieder aspect van ons leven willen.í

Vernon Coleman - WikipediaDr.Vernon Coleman

Vervolg Covid-19 stappenplan fase 1: Bagatelliseer en val alle mogelijke behandelingen / remedies aan.

Dat is precies wat er is gebeurt met bijvoorbeeld het middel hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine. Daar weet de Nederlandse huisarts Rob Elens alles van. Hij kreeg van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verbod nadat hij een aantal patiŽnten met dit middel had genezen.Zoals elke huisarts kreeg ook hij patiŽnten met het virus op zijn spreekuur. ďIk had 25 coronapatiŽnten, daarvan gingen er twaalf dood. Ik gaf bij de volgende patiŽnten hydroxychloroquine en ze bleven alle tien leven. We hadden duizenden doden kunnen voorkomen.ĒElens boekte er voortreffelijke resultaten mee maar inplaats van een flinke schouderklop, bedreigde de gezondheidinspectie hem met strafmaatregelen.

De inspectie noemde zijn handelen een kwalijke zaak terwijl hij patiŽnten het leven redde. De minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge sprak van kwakzalverij evenals enkele onbenullen bij de mainstream media. Volgens het gerenommeerde tijdschrift The Lancet kan hydroxychloroquine tot hartproblemen leiden, met de dood tot gevolg. Rob Elens toonde een brief van honderd wetenschappers die gehakt maakten van dat onderzoek. Hydroxychloroquine - mits op het juiste moment en op de juiste manier toegediend - werkt! The Lancet heeft het artikel later ingetrokken want het bleek niet met feiten te onderbouwen te zijn. Het bleek niets anders dan een fake-onderzoek.

Dat er met dit middel uitstekende resultaten geboekt konden worden werd ook bevestigd door dokter Vladimir Zelenko en "America's Frontline Doctors". Zelenko noemde de tegenstanders van hydroxychloroquine zelfs massamoordenaars. Ook Dr.Simone Gold pleitte voor het verkrijgbaar maken van hydroxychloroquine.

Zij is inmiddels haar baan kwijt. Prof. Didier Raoult een befaamde Franse viroloog verklaarde in juni onder ede tegenover het Franse parlement dat hij anonieme doodsbedreigingen had gekregen, nadat hij eind maart begon te vertellen over HCQ als effectief coronamedicijn.

Dr.Simone Gold

Yale professor Dr. Harvey Risch zij van mening te zijn dat het middel wel 100.000 levens kon redden als het op de juiste manier werdgebruikt. Hij gaf aan dat het medicijn slachtoffer is van een propagandaoorlog, ondanks dat het bewezen heeft veilig en effectief te zijn. Het middel blijkt zeker voor de eerste fase van Covid-19 een uitstekende behandeling te zijn maar duizenden artsen zijn wereldwijd het zwijgen opgelegd. Velen vragen zich terecht af waarom de Nederlandse overheid er alles aan gedaan heeft om deze goedkope en werkende behandeling, tegen te houden.

Dat is overduidelijk want dit middel niet past in het straatje van de machthebbers daarom hebben Google, YouTube, Twitter, Facebook en zelfs Vimeo er alles aan gedaan om artsen die voorstander van het middel zijn het zwijgen op te leggen. Maar een vaccin waar ze gewoonlijk bijna tien jaar over doen om het te ontwikkelen en daarna nog jaren getest moet worden, wordt nu in enkele maanden ontwikkeld en zal straks dwingend aan de hele wereldbevolking worden opgelegd.

Vervolg Covid-19 stappenplan Fase 1: Blijf herhalen dat een vaccin de enige remedie zal zijn dat werkt om het virus te bestrijden. Maak het publiek duidelijk dat het eigenlijk nog te vroeg is om een volledig einde te maken aan isolatie, maar doe het toch om de indruk te wekken met het volk mee te leven. Zodra het publiek het gevoel heeft dat het allemaal weer de normale kant op gaat, wacht dan een paar weken en hype dan vanaf augustus-september de cijfers van het aantal besmettingen weer op.

De Nederlandse bevolking werd inderdaad door de Jonge met de uitspraak geconfronteerd dat een vaccin de enige remedie is om het virus te bestrijden. Ook de Nederlandse bevolking is wat betreft het aantal besmettingen dagelijks met stijgende cijfers om de oren geslagen dankzij het toenemende gebruik van de nietszeggende Polymerase Chain Reaction (PCR) test. Het RIVM ging positief geteste mensen plotseling zelfs patiŽnten noemen. Terwijl op dat moment talloze wetenschappers bewezen dat deze testen niets over de aanwezigheid van het coronavirus vertelden. De Nederlandse bevolking werd/wordt met deze testen nog steeds massaal in de maling genomen. Bijna iedereen lijkt positief te testen. Dat is niet verrassend omdat sommige tests een positieve uitslag geven als je in de afgelopen 10 jaar de griep hebt gehad of verkouden bent geweest. De testuitslagen zijn dusdanig onbetrouwbaar dat er geen enkele significante conclusie meer aan verbonden kan worden. Prachtig voorbeeld is de test op een geit en een papaja? Beide kregen een positieve uitslag.

 

De voedingswaarde van papaja - aHealthylife.nlPapaja

De toename aan testen zorgt ervoor dat de Ďpandemieí-angst aangewakkerd kan blijven worden. De maatregelen worden op basis van het aantal positief geteste mensen zelfs opgevoerd. Het is te ziek voor woorden. Het is volkomen duidelijk dat het RIVM en Rutte&Co deel uitmaken van de strategie, van een plan. Wanneer zijn we ertoe over gegaan om gezonde mensen te gaan testen? En waarom worden deze mensen ĎpatiŽntení genoemd?

Medisch deskundigen van over heel de wereld, topvirologen, immunologen en specialisten op het gebied van medisch testen weten dat de PCR-testen niet deugen. Op 22 september kwam De New York Times met een artikel waarin twee professoren op basis van wetenschappelijk bewijs stelden dat maar liefst 90% van alle mensen die nu zogenaamd Ďpositiefí op corona testen, in werkelijkheid vrijwel zeker virusvrij zijn. Zelfs Diederik Gommers werkzaam bij het academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zegt dat de PCR test niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop. Zie ook hier wat RIVM baas Van Dissel over deze PCR-test zegt en deze video waarin moleculair analist Merel Boogaard het gebruik van de PCR test datazwendel noemt. Dat er sprake is van nep-testen maakt natuurlijk niets uit, dat heeft de bevolking toch niet in de gaten.

Op donderdag 8 oktober zei Hugo de Jonge in de Tweede Kamer dat er Ďwerkelijk in de hele wereldí wetenschappelijke consensus is dat de coronatest deugt. ďHij deugt voor het doel waarvoor we hem nu gebruiken. Kortom, die moeten we niet ter discussie stellen.Ē Hij sprak van een wetenschappelijke consensus, De Jonge blijkt niet begrepen te hebben wat consensus inhoudt want grote aantallen echte deskundigen halen deze test volledig onderuit. Bovendien zeggen deze deskundigen dat positieve testuitslagen geen besmettingen zijn. De marionetten van de machthebbers weten dat een positieve PCR test niets te maken heeft met een besmetting, maar ze gebruiken deze bedriegerij om de bevolking verder te onderdrukken. Ze gaan er van uit dat de massa er toch niets van begrijpt en kunnen op die manier ongestoord doorgaan met, en het verder knevelen van de bevolking die te horen krijgt dat het allemaal in hun eigen belang is. Bovendien spreken ze het Nederlandse volk in hun persconferenties toe alsof ze met een stel snotapen te maken hebben.

Vervolg op 23-11-2020

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud