Uit het nieuws 16-08-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Mensen die weigeren zich te laten vaccineren zullen volledig worden uitgesloten.

Over de hele wereld verklaren regeringen hun eigen burgers inmiddels tot gijzelaars onder medische tirannie, met de belofte dat ze de vrijheid zullen herstellen van wie voldoet aan de eis zich te laten vaccineren. Met andere woorden, je kunt je "vrijheid verdienen" door aan de tirannie van de overheid toe te geven. Maar let op: ook zij die zich hebben laten vaccineren zullen steeds opnieuw onder druk worden gezet. De overheid bepaalt immers de regels, en die regels zullen voortdurend met kwaadaardige leugens en nieuwe vaccinaties worden aangepast. De derde prik zit er al aan te komen en er zullen er nog meer volgen. Sinds maart 2020 leven we onder een krankzinnige, wetteloze tirannie. De gevaccineerden zullen –als alles doorgaat zoals de machthebbers en hun trekpoppen gepland hebben- een aparte klasse gaan vormen met allerlei voorrechten, boven de dwarsliggers die zich niet met de genetisch gemanipuleerde troep laten inspuiten. Waar men naar toe wil is een digitaal staatsburgerschap rechtstreeks gekoppeld aan uw Covid-paspoort, bankrekening, betaalpas en ID-bewijs.

De gevolgen laten zich raden: “mensen die straks weigeren zich te laten vaccineren en nano-chippen, dreigen op termijn volledig van de samenleving te worden uitgesloten.” Mensenrechten worden brutaalweg bij het oud vuil gezet. Dat heeft historisch keer op keer geleidt tot grote slachtpartijen en zelfs genocide tegen iedereen die niet met hun plannen wil meewerken. Wat is dat voor een waanzin dat mensen die gewoon gezond zijn zich moeten laten vaccineren met een Killshot of anders uit de samenleving uitgestoten te worden? Het is niet alleen onethisch en onverantwoordelijk – het is ook illegaal. Het is nauwelijks te bevatten dat zelfs schijnbaar verstandige mensen hun leven en dat van hun kinderen in handen leggen van onmenselijke monsters. Het is niets anders dan puur volksbedrog waar de burgers mee worden geconfronteerd.

Elke betrokkene die meehelpt mensen te ‘dwingen’ zich met een van de experimentele covid-vaccins te laten injecteren, zouden moeten worden gearresteerd voor geweldpleging en voor een zeer lange tijd in de gevangenis worden opgesloten. Hitler zou maar wat graag de registratiemiddelen ter beschikking hebben gehad waarover men nu de beschikking heeft. Maar ook in zijn tijd leidde registratie al tot het doelmatig uitschakelen van de Europese Joden dank zei onder meer IBM-Duitsland, de Deutsche Hollerith Gesellschaft, afgekort Dehomag. In het boek "IBM and the Holocaust" laat auteur Edwin Black zien hoe met medeweten van het hoofdkantoor in New York, Dehomag de complexe en gespecialiseerde apparatuur en de gespecialiseerde toepassingen ervan enthousiast op maat maakte voor de Nazi’s.

IBM and the Holocaust - WikipediaDankzij IBM kwamen de Nazi’s aan de lijsten van Joden. IBM werd in 1896 door de Duitse uitvinder Herman Hollerith gesticht als tabelleerbedrijf voor volkstellingen. Toen IBM Duitsland zijn politieke en technische bondgenootschap met Nazi-Duitsland sloot, kregen volkstellingen en registraties een nieuwe dimensie. IBM Duitsland was de uitvinder van de rassentellingen, waarbij niet alleen iemands godsdienstige gezindte maar ook zijn stamboom van vele generaties terug werd vastgelegd. De Nazi’s wilden niet alleen iedereen tellen maar ook identificeren.

Ook de voedseltoewijzing was op databanken gebaseerd, waardoor de Duitsers de Joden konden uithongeren. De identificering, tracering en sturing van dwangarbeiders verliepen grotendeels via ponskaarten. Ponskaarten catalogiseerden de menselijke vracht en lieten de treinen precies op tijd lopen. Deze gang van zaken gebeurde met medeweten, zo niet met medeplichtigheid van de Amerikaanse regering. De topman van IBM was in die tijd Thomas J.Watson. Toen in Amerika een verbod werd uitgevaardigd geen zaken meer te doen met Nazi-Duitsland, werd Watson ongemoeid gelaten om zijn genocidale werk verder voort te zetten. De Duitsers kwamen meer dan 80 jaar geleden niet in opstand omdat ze in angst werden gehouden. Nu zien we wereldwijd dezelfde ontwikkelingen.

De leugens van de Nederlandse demissionaire premier Mark Rutte gaan de hele wereld over

Het was Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) die Rutte op zijn zoveelste leugen betrapt. Zie hier het fragment waarin hij Rutte confronteert met leugens over het boek ‘Covid-19: The Great Reset’ van Klaus Schwab. Deze leugen van Rutte gaat de hele wereld over en is ook in Amerika niet onopgemerkt gebleven. Het heeft onder meer de aandacht getrokken van de Amerikaanse filmproducent Del Bigtree. Hij speelde het fragment af in zijn webcast The Highwire en moest er heel hard om lachen. Bigtree vond het prachtig om te zien hoe Van Meijeren Rutte in de val lokte. Hij vroeg de premier naar zijn connectie met Schwab, die dat minachtend afdeed als een complot. Vervolgens haalde Van Meijeren een brief tevoorschijn waarin Rutte Schwab bedankt voor het toesturen van zijn boek. Rutte zei dat hij de brief had gestuurd uit ‘beleefdheid’ en het boek niet had gelezen. “Dus de premier zegt dat hij niet tegen mij heeft gelogen, maar tegen meneer Schwab,” zei Van Meijeren. Bigtree vond zijn optreden geweldig.

De ontmaskering van Rutte door Gideon van Meijeren werd volledig verzwegen door de Nederlandse mainstream media. Eerder werd de ontmaskering van Rutte opgepakt door Sky News Australia. “Mark Rutte praat net als alle andere ruggengraatloze, centrumrechtse, moderne liberalen de wereldelites naar de mond en doet alsof hij geen idee heeft waar hij ons in verzeild doet raken. Zoals Van Meijeren al opmerkte: deze zwakke politici liegen óf tegen de wereldelites óf tegen ons,” zei presentator Rowan Dean. De site “Doe zelf normaal” heeft Rutte’s tien meest bekende leugens op een rij gezet. Doe Zelf Normaal is een maatschappij kritische website die het huidige regeringsbeleid becommentarieert. Het doel is om kritisch naar de berichtgeving over corona te kijken en waar nodig goed onderbouwd tegengeluid te laten horen.

Hitlers opvolger Klaus Schwab droomt van totale controle over de complete wereldbevolking.

Hitler droomde van een totale controle over de hele mensheid. Nu droomt zijn opvolger de vrijmetselaar, uit een nazinest van oorlogsprofiteurs afkomstige Klaus Schwab ervan Hitlers nazi- tactieken voort te zetten om totale controle over de complete wereldbevolking te krijgen. Schwab zette zijn plannen al in 1971 uiteen in zijn boek (Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering), waar zijn gebruik van de term ‘stakeholders’ hij in feite mensen opnieuw definieerde, niet als burgers, vrije individuen of leden van gemeenschappen, maar als secundaire deelnemers in een enorme commerciële onderneming. Dit werd allemaal nog duidelijker in 1987, toen Schwab zijn European Management Forum hernoemde tot World Economic Forum.

In een interview uit 2016, zegt hij dat er ‘binnen 10 jaar’ een verplichte wereldwijde gezondheidspas zal worden ingevoerd. Om dat doel te bereiken praat hij over “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen: “Hedendaagse externe apparaten – van draagbare computers tot VR-headsets – kunnen op den duur vrijwel zeker geïmplanteerd worden in ons lichaam en ons brein. Ze zullen de manier waarop we communiceren met de wereld aanzienlijk veranderen. Door het aflezen van hersengolven en andere signalen is het mogelijk om met behulp van dergelijke technologie gedachten op te vangen of iemands gemoedstoestand te bepalen” zegt Schwab. Ook kwijlt hij over een ‘fusie’ tussen mens en machine: “Uiteindelijk zullen we wellicht directe communicatie tussen onze hersenen en de digitale wereld hebben. Wat we zien is een soort fusie van de fysieke, digitale en biologische wereld. In de toekomst hoeven mensen enkel te denken aan iemand om via de ‘cloud’ direct contact te kunnen krijgen.”Hij suggereert verder dat de bevolking kan worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen.

Schwab is van plan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Om mensen tegen elkaar op te zetten noemt hij de ongevaccineerde mensen een gevaar voor de mensheid. Hij wil vaccinatiecertificaten verplichten en wanneer je in de toekomst de grens over wilt gaan moet je eerst een hersenscan laten maken om te kijken of je al dan niet een veiligheidsrisico vormt voor het land waar je naar toe gaat. De ‘Great Reset’ gaat dus niet alleen over hervorming van het economische systeem, het invoeren van een ‘Green New Deal’ en automatisering, maar ook van volledige controle over de geest van de mensheid.

Wat hem betreft is ook eugenetica aan een heropleving toe en kondigt met betrekking tot genetische manipulatie aan: “Het is nu veel gemakkelijker om het menselijk genoom in levensvatbare embryo’s nauwkeurig te manipuleren. De eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie. Wat Schwab dus wil is de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort. Eugenetica verandert een vrij denkend spiritueel wezen naar een totaal gecontroleerde digitale willoze slaaf. Het is niets anders dan satanisme wat deze figuur propageert.

De bedoeling is dat de transhumanistische wereld uiteindelijk een compleet ‘digitale wereld’ zal worden waarin er geen biologische mensen met natuurlijk DNA meer zullen zijn. Iedereen zal worden geüpload naar de ‘cloud’.Met Schwabs ‘Great Reset’ (‘Build Back Better’) wordt ook de bestaande economische orde vernietigd. De aanstormende financiële megacrisis zal worden aangegrepen voor een nieuw wereldwijd systeem met enkel nog digitaal geld en digitale transacties. Door middel van 5G technologie zal de hele wereld aan dit nieuwe systeem worden gekoppeld. Weigeraars zullen worden uitgesloten van ‘kopen en verkopen’, dus van het maatschappelijke leven. Schwab staat in het centrum van de nieuwe wereldorde die momenteel wordt gevestigd. Het is een transhumanist die droomt van een einde aan natuurlijk, gezond menselijk leven en gemeenschap. Schwab herhaalt dit bericht keer op keer, alsof hij er zeker van wil zijn dat we naar behoren zijn gewaarschuwd.

Covid-19 dient de doelen van Schwab perfect, omdat de onmiddellijke urgentie die het biedt, het hele proces kan versnellen en doorlopen zonder grondig onderzoek. Ook bazelt hij de laatste tijd regelmatig over het klimaat. Het kan geen toeval zijn dat het IPCC van de Verenigde Naties juist nu met een rapport komt wat de wereldbevolking rijp moet maken voor permanente klimaat lockdowns. Voor Schwab en zijn trekpoppen zijn Covid-19 en het klimaat de grote versneller van alles wat ze ons al jaren willen opdringen. Het geluk lacht Klaus Schwab duidelijk toe, aangezien het hele Covid-19 theater erin is geslaagd vrijwel elk aspect van de agenda die hij de afgelopen decennia heeft gepromoot, te bevorderen. De fascistische aard van Schwabs Great Reset wordt bevestigd door de maatregelen van zijn trekpoppen die driftig bezig zijn een politiestaat over de hele wereld uit te rollen om naleving van de ‘noodmaatregelen’ van Covid te waarborgen. Nauwelijks te bevatten is dat er nu na anderhalf jaar van tirannie er nog steeds mensen zijn die denken dat dit alles met gezondheid te maken heeft.

Velen beginnen zich te realiseren dat we te maken hebben met leiders die zich gedragen als schaamteloze volksvijanden.

Er wordt heel bewust angst gezaaid om mensen ervan te doordringen dat het nodig is zich te laten injecteren. Wat de wereld momenteel meemaakt is massale krankzinnigheid. Zo wil de Duitse regering dat ongevaccineerden ‘nergens meer naar binnen mogen’. Volgens de Duitse krant Bild staat dat in de coronaplannen van Berlijn voor de herfst en winter. Het dagblad spreekt over snoeiharde maatregelen. Bild meldt dat in Duitsland binnenkort een vaccinatieplicht geldt voor alle gebouwen. In Frankrijk is door het regime van dictator Macron de ‘vaccinatiewet’ ingevoerd. Vanaf 9 augustus mag iemand alleen nog een Frans café of restaurant in met een vaccinatie-of testbewijs. Ook de toegang tot ziekenhuizen kan aan banden worden gelegd voor niet-gevaccineerden als het gaat om ‘bezoekers en niet urgente patiënten’. Artsen en verplegers mogen naar eigen inzicht beoordelen wie wel en niet worden behandeld. Zorgpersoneel in Frankrijk mag verplicht worden zich te vaccineren. Zorgpersoneel in loondienst dat zich niet laat inenten, mag worden geschorst en het salaris mag worden ingehouden. Ondanks de massale demonstraties in honderden Franse steden, zegt Macron niet te zullen buigen.

Demonstraties tegen het bewind van dictator Macron in talloze Franse steden.

Ook maakte Macron bekend dat er vanaf september een derde dosis van het fake-vaccin aan ouderen en zieken gegeven zal worden. Het begin van ‘booster’ vaccinaties. 

De Nederlandse vaccinatieprofeet en vaccin-zakkenvuller Ab Osterhaus vindt dat ook Nederland een vaccinatieplicht moet overwegen, zo zei hij op NPO Radio 1. “Ik denk dat we in ons achterhoofd moeten houden dat als we het niet doen, en niet meer druk op die vaccinatie zetten, er grote problemen kunnen ontstaan in de herfst, Als er in de wintermaanden weer een extra dreiging is omdat het vaccinatiepercentage niet hoog genoeg is, dan denk ik dat we dat toch wel serieus moeten overwegen. Het alternatief is dat weer de hele horeca plat gaat. Allemaal dingen die we niet meer kunnen dan. En dat mensen alleen binnen mogen komen als ze geënt zijn,” aldus Osterhaus. Ook vind hij dat mensen elkaar ervan moeten overtuigen dat vaccineren een sociale plicht is.

Zoals bekend heeft deze figuur flink wat geld verdiend aan vaccins. Zo liet hij in 2009 minister Klink 34 miljoen zinloze vaccins kopen tegen een griep die nooit kwam. Totale kosten 700 miljoen euro, en tientallen miljoenen vaccins zijn weggegooid. Geen nood want het heeft Osterhaus flink wat opgeleverd want hij bezat aandelen in de farmaceutische bedrijven die het vaccin ontwikkelden. Velen herinneren zich nog de bizarre beelden van Osterhaus die een fles whisky open trok op het moment dat het eerste geval van Mexicaanse Griep in 2009 in Nederland werd vastgesteld. Een vaccin dus die we nooit nodig hebben gehad. Ook nu is hij weer aanjager van massapsychose en weer regelmatig op de buis te zien met het zaaien van pandemiepaniek en het aandragen van onzinnige oplossingen. En opnieuw hangen naïeve interviewers aan zijn lippen. Wat er sinds maart 2020 in Nederland gebeurt, is niets anders dan een regelrechte staatsgreep tegen onze democratie, vrijheid en samenleving, uitgevoerd door onze eigen bestuurders, met instemming van bijna de voltallige Tweede Kamer en allerlei andere gedienstige meelopers zoals het RIVM en het OMT.

Alles wat de autoriteiten en hun medische trekpoppen ons de afgelopen anderhalf jaar hebben verteld, zijn niets anders dan kwaadaardige leugens. De massamedia zorgt voor de meedogenloze propaganda en hersenspoeling. Velen beginnen zich te realiseren dat ze te maken hebben met gigantische frauduleuze leugens door leiders die zich gedragen als schaamteloze volksvijanden. Mensen die demonstreren tegen de dwangmaatregelen van de Covid -tirannen worden in elkaar geknuppeld, zoals onlangs in Berlijn, waar Merkels nazi-bloedhonden een klopjacht ontketenden op kinderen, vrouwen, ouderen. Een 48 jarige vrouw werd met knuppels doodgeslagen. Vreedzame demonstranten die door de media als gevaarlijke extremisten, opstandelingen, ‘gevaren voor de samenleving’ en zelfs terroristen en staatsvijanden worden neergezet.

De leugens en misdaden van de grootste, dodelijkste fraude in de geschiedenis van de mensheid worden steeds meer ontmaskerd. Ze worden ontmaskerd als potentiële oorlogsmisdadigers tegen de gehele mensheid. We hoeven hun “Nieuwe Normaal” niet te accepteren en hun vaccinaties niet te nemen. We hoeven ons niet te laten implanteren met microchips of ons DNA te laten manipuleren. We hoeven niet, gemuilkorfd en onderdanig, rechtstreeks hun transhumanistische hel in te lopen. Wat we moeten doen is massaal hun leugens aan de kaak stellen.

Vaccinatieplicht is een schending van de Nederlandse grondwet en is niets minder dan een misdaad tegen de menselijkheid.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 27 januari 2021 een amendement aangenomen waarin expliciet wordt gesteld dat vaccins NIET mogen worden verplicht in de EU, weigeraars niet mogen worden gediscrimineerd, en een vaccinatiecertificaat niet mag worden gebruikt als paspoort. Vaccinatieplicht is een schending van artikel 11 van de Nederlandse grondwet en zijn volgens DE standaard code voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid. Hoewel het Nederlandse kabinet tot dusver blijft volhouden dat vaccinatie tegen het coronavirus niet verplicht zal worden, klinken er inmiddels ook andere geluiden. Zo stellen advocaten dat het alleszins voor te stellen is dat bijvoorbeeld werkgevers andere manieren zullen zoeken om dit te omzeilen. Een werkgever kan een werknemer bijvoorbeeld niet verplichten zich te laten vaccineren, maar kan deze werknemer wel verbieden bepaalde werkzaamheden uit te voeren zolang hij/zij niet gevaccineerd is. Ook is het denkbaar dat alleen gevaccineerde medewerkers toestemming zullen krijgen om op kantoor te werken. Tussen een werkgever en een werknemer is sprake van een afhankelijkheidsrelatie welke voor dergelijke doeleinden kan worden uitgebuit.

Gedwongen vaccinaties en verplichte medische experimenten die worden uitgevoerd zijn onder meer in strijd met het Verdrag van Genève en de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Biologische experimenten zijn verboden door de eerste en tweede Conventie van Genève, terwijl de derde en vierde conventie "medische of wetenschappelijke experimenten" verbieden die niet gerechtvaardigd zijn door de medische behandeling van de betrokken persoon. Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949 meldt: “De Hoge Verdragsluitende Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dit verbod betreft niet alleen levensberoving, marteling, lijfstraffen, verminking en geneeskundige of wetenschappelijke proefnemingen welke de geneeskundige behandeling van een beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, door burger- dan wel militaire functionarissen toegepast.”De maximale straf die hier op staat is: de doodstraf.

 

En dan is daar nog de Code van Neurenberg. Dat is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd. Alle wereldburgers hebben het volste recht om een opgedrongen vaccin te weigeren.

 

Xandernieuws meldde op 01-08-2021: “Het globalistische propagandakanaal CNN pleit openlijk voor het uitsluiten van ongevaccineerden van de complete samenleving, en wil hen zelfs de toegang tot supermarkten ontzeggen. In de Filipijnen heeft president Duterte hier inmiddels toe besloten. Het vaccin is niet verplicht, maar als je het niet neemt kun je letterlijk verrekken en verhongeren. In Nederland hebben we op social media al berichten voorbij zien komen die nog veel fascistischer zijn dan de medische verkrachting waar CNN voor pleit. Zo pleiten sommige landgenoten er letterlijk voor om ongevaccineerden maar tegen de muur te zetten of ‘net als de Joden’ te vergassen.”

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud