Uit het nieuws 16-06-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Hoe de lockdowns de levens van miljoenen mensen hebben verwoest

De Nederlandse minister Kuipers sluit een nieuwe lockdown niet uit ondanks dat deze lockdowns het leven van miljoenen mensen wereldwijd hebben verwoest. De lockdowns hebben laten zien hoe het systeem van de criminele syndicaten en hun marionetten werkt. De leiders van veel landen – groot en klein – implementeerden gelijktijdig vrijwel identieke maatregelen. Het is volkomen duidelijk dat ze daartoe de opdracht hadden gekregen. Ook de Nederlandse bevolking is twee jaar lang op grote schaal met volksmennende retoriek en mensonterende dwangmaatregelen voor de gek gehouden. Door het massale gebruik van de onbetrouwbare PCR-test op gezonde mensen steeg het aantal ‘besmettingen’ vanzelf de pan uit. En deze cijfers werden voortdurend aan de bevolking opgedrongen. Iedereen die stierf en daarvoor positief testte, werd geteld als ‘coronadode’. De Cocu ‘Planet Lockdown’ laat haarfijn zien hoe geraffineerd een groot deel van de wereldbevolking bang is gemaakt voor een onzichtbare vijand waardoor mensen gewillig toestonden hun grondrechten af te staan, in de ijdele hoop daarmee hun vrijheid terug te krijgen. Aan het woord komen epidemiologen, wetenschappers, artsen, advocaten, demonstranten, een staatsman en een prins. Zij hadden de moed om tegen alle verwachtingen in de waarheid te spreken en anderen te inspireren hetzelfde te doen.

 

De Nederlandse bevolking werd voor het eerst met een lockdown geconfronteerd in maart 2020.Toen joegen Rutte&CO om het ‘Wuhan-virus’ te bestrijden, de bevolking de stuipen op het lijf met de boodschap dat een gevaarlijk virus (wat verzonnen bleek te zijn) over de wereld raasde. Naast een serie dwangmaatregelen werd er ook een zogenaamde ‘intelligente lockdown’ ingevoerd. Wij waren met het virus in oorlog, zei hij, en moesten het eensgezind tezamen verslaan. Horeca, scholen en kinderopvang werden gedwongen te sluiten. Hij heeft er alles aan gedaan om een sfeer van angst en onzekerheid te creëren en in stand te houden. Aan de gesprekstafels werd er avond na avond uitgebreid bij stilgestaan hoe ernstig het allemaal wel was. Met een oppervlakkige kijk is het moeilijk om dat als hersenspoeling te herkennen. Het is echter niet anders. Een voor de samenleving desastreuze fictie werd hiermee in stand gehouden.

 

De invoering van de lockdowns had niets te maken met een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Wij zagen een grootscheepse wedloop om wat als een wereldwijde pandemie werd aangekondigd, zo uit te buiten dat wij van onze resterende vrijheden werden beroofd en de wereld van de WEF-sekte samenzwering te aanvaarden. De aangerichte schade, na twee jaar lockdowns en andere dwangmaatregelen hebben tot onvoorstelbaar veel ellende gezorgd: discriminatie, verwoeste levens, ontelbare trauma’s, miljoenen fake-testen, vaccinatiedwang, honderden leugens, grondrechten met voeten getreden, dwang, propaganda, onwettige opsluiting, segregatie, digitale nalevingsystemen en grootschalige bedreigingen. Deze totalitaire acties waren niet gebaseerd op wetenschappelijke en leverden geen enkel voordeel op voor de volksgezondheid. De principes van eerbied voor het leven werd over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving bij het oud vuil gezet. Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren.

 

Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd door medeplichtige regimes. Toen in Nieuw-Zeeland zich enkele gevallen voordeden die aan Covid werden toegeschreven, confronteerde WEF-sekte premier Jacinda Ardern, één van de 1400 Young Global Leaders, het land met een meedogenloze lockdown. Het was een test om te zien hoe ver overheden kunnen gaan met het vernederen van burgers. Het kwam neer op krankzinnigheid wat regeringen hun bevolking aandeden en had geen enkele wetenschappelijke basis.

 

De betekenis van het menselijk sterven werd in Nederland, achteloos terzijde geschoven. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd. Een maand na invoering van de lockdowns, was er al overtuigende bewijs beschikbaar dat het restrictieve beleid verkeerd gericht en zeer schadelijk was. Het veroorzaakte tastbare schade aan het menselijk welzijn op diverse niveaus. Daarbij verloren wij onze burgerlijke vrijheden en essentiële rechten, allemaal gebaseerd op valse ‘wetenschap’ of erger nog, opinie, en deze uitholling van fundamentele vrijheden en democratie werd door regeringen voorgestaan.

 

Deze ongrondwettelijke en ongekende beperkingen hebben een duizelingwekkende tol geëist van onze gezondheid en ons welzijn en waren ook gericht tegen de grondbeginselen van de democratie; vooral gezien het feit dat deze ‘pandemie’ wat betreft de totale impact op de samenleving niet anders was dan veel eerdere pandemieën. Er was geen enkele reden om gezonde en jongere leden van de bevolking of leden in de werkende leeftijd op te sluiten, aan banden te leggen en schade toe te brengen.

 

Er was geen goede reden, geen gedegen wetenschap, geen rechtvaardiging om door te gaan met de onlogische lockdown-gekte en de andere mensonterende dwangmaatregelen. Talloze wereldvermaarde wetenschappers werden genegeerd door een beschamend groot aantal zogenaamde gezondheidsdeskundigen op wie onze politici vertrouwden voor advies. Deze deskundigen leken academisch slordig en cognitief beperkt, niet in staat om de wetenschap te lezen of de duidelijke gegevens te begrijpen of niet te willen begrijpen. Ze zijn totaal niet geďnteresseerd in waarheidsvinding. Gezonde mensen werden als beesten opgesloten. Zweden heeft laten zien dat de wappies gelijk hadden in hun strijd tegen de lockdown-gekken bij volksgezondheidsinstanties. De door Rutte&CO ingevoerde lockdowns hebben niets opgeleverd voor de volksgezondheid maar heeft wel enorme economische en sociale kosten met zich meegebracht. Er is de afgelopen twee jaar nergens in de wereld bewijs gevonden dat een lockdown heeft gewerkt om de overdracht of het aantal sterfgevallen te beperken.

Er zijn bewijzen voor het feit dat lockdowns, thuisblijfplichten, maskers en schoolsluitingen rampzalig hebben gefaald in hun opzet om de overdracht te beperken of het aantal sterfgevallen te verminderen. Deze restrictieve beleidsmaatregelen waren zeer ondoeltreffend en verwoestende mislukkingen, die immense schade veroorzaakten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat slavenmaskers, lockdowns, schoolsluitingen en vaccinatiemandaten geen waarneembaar effect hebben gehad op het virusverloop. Het experiment behoort tot de ergste mislukkingen van de volksgezondheid en het overheidsbeleid in de geschiedenis. We mogen nooit meer toestaan dat deze ‘lockdowners’ zoveel schade en dood veroorzaken door hun ondeugdelijke en speculatieve acties. We moeten ervoor zorgen dat we een behoorlijk gerechtelijk openbaar onderzoek hebben naar alle gezondheidsambtenaren en regeringspersonen wier beleid werd uitgevaardigd. Er zijn al meer dan 400 studies en bewijsstukken die de mislukkingen en schade van lockdowns aantonen.

Een groot onderzoek heeft uitgewezen dat de lockdowns in de Verenigde Staten VS minstens 170.000 doden hebben veroorzaakt. Maar ze geloven dat het werkelijke aantal dichter bij 200.000 ligt, rekening houdend met naar schatting 72.000 "ongemeten Covid-sterfgevallen". Het tijdschrift The Economist, dat sterftegegevens over de hele wereld heeft verzameld, had een vergelijkbare Amerikaanse schatting, 199.000, inclusief ongemeten Covid-sterfgevallen. Voor de Europese Unie als geheel, zo ontdekten ze, is de schatting ongeveer hetzelfde.  De lockdowns hebben bijgedragen tot een enorme piek in het aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten. Bovendien concludeerden de onderzoekers dat de lockdowns enorme economische en sociale kosten met zich hebben meegebracht waar ze zijn ingevoerd.

De maandenlange economische stilstand heeft de levens van miljoenen mensen verwoest. De lockdowns hebben ervoor gezorgd dat massa’s mensen niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen werden als vee behandeld, als pionnen op hun schaakbord, vervangbaar en wegwerpbaar door gewetenloze machthebbers en hun marionetten misbruikt om hun ranzige doelen te bereiken. Ze werden aangevallen en verraden door hun eigen leiders die zich als trekpoppen lieten gebruiken door de satanische machthebbers. De lockdowns hebben geleid tot banenverlies, zelfmoorden, overdoses drugs, isolement, geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk misbruik, faillissementen en dakloosheid. Tijdens deze afschuwelijke periode konden kinderen maandenlang niet naar school en mochten zij in feite niet met andere kinderen omgaan. Een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven werd vernietigd. Ondanks dit alles kon de WEF-sekte zijn liefde voor drastische, levensvernietigende lockdowns niet verbergen. Het heeft zelfs een surrealistische video uitgebracht met de titel “Lockdowns are still improving cities around the world”. Zie hier dit stukje volslagen waanzin. Klik hier voor een onderzoek die duidelijk aantoont dat de werking van een lockdown nihil is.

 

Maar liefst 35.000 wetenschappers en artsen over de hele wereld hebben een document opgesteld en ondertekend waarin ze aandrongen op een einde aan pandemische lockdowns, met het argument dat het beleid "verwoestende" effecten op de volksgezondheid had veroorzaakt. "Verwoestende" bijkomende schade omvat economische catastrofe, sociale schade en een gebrek aan scholing voor kinderen. Talloze wereldvermaarde onafhankelijke wetenschappers, hebben van meet af aan het corona beleid naar de prullenmand verwezen en bewezen dat vaccinatie niet beschermt tegen transmissie en dat we wereldwijd worden beetgenomen. De waarschuwingen van deze wetenschappers die ernstige vragen stellen bij het hele coronabeleid worden echter gecensureerd, gestraft, ontslagen, gevangen gezet of zelfs vermoord. Drie topwetenschappers van de Harvard, Stanford en Oxford Universiteit noemden het zware middel van een lockdown en de social distancing niets anders dan een misdaad. Zij noemden lockdowns rampzalig voor de volksgezondheid en dat het lockdown beleid er de komende jaren voor zal zorgen voor een grotere oversterfte zowel op de korte als op de lange termijn.

 

Nooit wordt hun bijdrage in de mainstream media toegelaten. Iedere kritische stem wordt in de kiem gesmoord. Ze maken deel uit van massavorming, die een teken is van een dictatoriale maatschappij. Reiner Fuellmich, samen met een uitgelezen groep internationale advocaten én topwetenschappers, beweert reeds geruime tijd alle bewijzen klaar te hebben die aantonen dat we de grootste nauwkeurig geplande misdaad tegen de menselijkheid aller tijden beleven, door een groep wereldleiders die de ontwrichting, vermindering en herschikking van de wereldbevolking beogen voor hun eigen voordeel en totale controle.

Net als in Duitsland is er ook in Nederland geen echt debat over de maatregelen gevoerd. Ze zijn op een dictatoriale manier afgedwongen. Ook de Nederlandse regering onder leiding van Mark Rutte heeft krankzinnige maatregelen genomen zonder diverse echte deskundigen te raadplegen over de mogelijke gevolgen. “Blijf in huis en houdt 1˝ meter afstand anders volgen er zware boetes”. Vrijheidsberoving zonder wettelijke basis! Dictatuur in wording!Wanneer de macht geen rekenschap meer hoeft af te leggen voor hun afbraakbeleid, is er sprake van dictatuur. De beschermende rol van de staat is voor de burgers volledig komen te vervallen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe gemakkelijk weldenkende mensen te misleiden zijn. Albert Einstein zei het eens heel treffend: “een blind vertrouwen in de overheid is de grootste vijand van de waarheid.”De wereldwijde lockdowns zijn ontworpen om uiteindelijk de hele wereldbevolking de vrijheid te ontnemen en zullen tot een ongekende wereldwijde economische vernietiging leiden.

Alle internationaal genomen coronamaatregelen, van lockdowns tot social distancing en mondkapjes, blijken geen enkele invloed te hebben gehad op het verloop van het Wuhan-virus, later omgedoopt tot Covid-19. Al deze volslagen zinloze maatregelen waren niet bedoeld voor de volksgezondheid of veiligheid, maar enkel en alleen om een agenda uit te voeren. Dat mondkapjes verspreiding van het coronavirus tegengingen en dat 1,5 meter afstand werkelijk effectief was, waren stellingen die op geen enkele manier wetenschappelijk bewezen zijn. Het waren niets anders dan ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen waaraan de hele bevolking wordt onderworpen. Ons zelfbeschikkingsrecht hebben ze bij het oud vuil gezet zonder dat daar zwaarwegende redenen voor waren. Wij leven niet meer in een vrije maatschappij, in een rechtstaat, maar in een dictatuur, een politiestaat.

 

Onze wereld van voor maart 2020 is voor altijd verdwenen. Onherstelbaar. Het gaat om samenzweringen die het publiek een frauduleuze voorstelling van zaken voorschotelen. Er is sprake van een massale hersenspoeling op wereldschaal zoals nog nooit eerder is vertoond over de belangrijkste dingen die ons aangaan. Het is een strijd tegen het menselijk bewustzijn, een geconcentreerde aanval op Gods Schepping. Wereldwijd gesteund door de reguliere media samen met een uitgebreid systeem van door de propagandisten betaalde ‘factcheckers’ die hen eveneens terzijde staan door waarheidvindingen als ‘nepnieuws’ uit te leggen. Het is echt belangrijk om te beseffen dat de ontwikkeling in de richting van tirannie en verlies van vrijheid noch nieuw noch toevallig is – en werkelijk niets te maken heeft met COVID of bioveiligheid op zich. Deze maatregelen waren en zijn een enorme en zeer duidelijke schending van het recht op privacy.

Franklin ter Horst

 

Terug naar: Inhoud