Uit het nieuws 16-03-2020

 

Door: Franklin ter Horst

 

De brutaliteit van de Europese Unie kent geen grenzen ten aanzien van IsraŽl

Nauwelijks een paar maanden als buitenlandcoŲrdinator van de Europese Unie in functie of de ongekozen bureaucraat, de Spanjaard Josep Borell, is al druk bezig de hetze van zijn voorgangers tegen IsraŽl voort te zetten. Op 4 februari riep Borrell de EU met spoed bijeen om te stemmen over een resolutie, waarin het plan van Trump en het voornemen van IsraŽl om dit plan te gebruiken als groen licht voor de annexatie van grote delen van IsraŽls aloude Bijbelse thuisland wordt veroordeeld. Maar Borell kreeg een fikse nederlaag te verduren want zes landen stemden tegen zijn resolutie. Dat waren ItaliŽ, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Oostenrijk en twee niet genoemde Staten. Niet door Nederland. Natuurlijk niet! Nederland stemt altijd vůůr resoluties tegen IsraŽl, ook in de Verenigde Naties. Voor dergelijke besluiten en verklaringen op het gebied van het buitenlands beleid is de volledige consensus van alle 27 EU-lidstaten vereist. Niet alle 27 Europese naties lijken dus een probleem te hebben met het vredesplan (Deal of the Century) van Trump.

Josep Borrell. (afbeelding Wikipedia)

 

Na afwijzing door de zes landen besloot Borell de resolutie desondanks openbaar te maken:"Het Amerikaanse initiatief, zoals gepresenteerd op 28 januari, wijkt af van de internationaal overeengekomen parameters. De Europese Unie (?) roept beide partijen op zich opnieuw in te zetten en af ​​te zien van unilaterale acties die in strijd zijn met het internationale recht die de spanningen zouden kunnen verergeren.ĒHij voegde er verder aan toe dat de EU met name bezorgd is over IsraŽls plannen tot annexatie van de Jordaanvallei en andere delen van de bezette gebieden. ďStappen tot annexatie, indien die worden uitgevoerd, kunnen niet onbetwist voorbijgaan. In overeenstemming met het internationaal recht en de relevante resoluties van de VN-veiligheidsraad, erkent de EU de soevereiniteit van IsraŽl over de bezette gebieden sinds 1967 niet.

 

Hij besloot met de belofte dat de Europese Unie alle inspanningen zal blijven steunen die gericht zijn op het doen herleven van een voor beide partijen aanvaardbaar politiek proces in overeenstemming met het internationale recht. Hij benadrukte dat de Europese Unie zich voor de veiligheid van IsraŽl zal blijven inzetten maar dat is niets anders dan misleiding.

De woordvoerder van het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken Lior Haiat noemde Borells uitspraken een 'betreurenswaardige en vreemde' diplomatieke aanval op de Joodse Staat. Haiat waarschuwde Europa op zijn beurt, dat als Borrell zo zijn mond blijft opendoen, IsraŽl en de Verenigde Staten de betrokkenheid van Europa bij het vredesproces in het Midden-Oosten zouden kunnen beperken. Het zou beter zijn voor IsraŽl de bemoeienis van de Europese Unie volledig terzijde te leggen want Brussel heeft samen met de fake-Palestijnen een plan ontwikkeld om IsraŽl te vernietigen. De betrokkenheid van de Europese Unie zou volledig aan banden moeten worden gelegd want de bijdrage van Brussel is slechts gericht op het installeren van een islamitische terreurstaat in IsraŽls aloude thuisland.

De aanval van Borell richtte zich niet alleen op Trumps vredesplan maar ook op het plan van premier Benjamin Netanyahu om de bouw goed te keuren van 3000 woningen in Givat Hamatos en 2200 appartementen in de buurt van Har Homa. Daarnaast heeft hij groen licht gegeven voor de bouw van 1000 woningen voor ĎPalestijnení in Beit Safafa in het oostelijk deel van Jeruzalem.

Borell noemde de geplande bouwactiviteiten zeer nadelig voor een tweestatenoplossing. ďZoals de Europese Unie herhaaldelijk duidelijk heeft uiteengezet, onder meer in de conclusies van de Raad, zouden dergelijke stappen de geografische en territoriale samenhang tussen Jeruzalem en Bethlehem verminderen, de Palestijnse gemeenschappen die in deze gebieden wonen isoleren en de levensvatbaarheid van een tweestatenoplossing bedreigen, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten. Nederzettingen zijn illegaal volgens internationaal recht. (daar is geen sprake van). De EU zal geen andere wijzigingen in de grenzen van vůůr 1967 erkennen, ook niet met betrekking tot Jeruzalem, dan die welke door de partijen zijn overeengekomen. We roepen IsraŽl op om deze plannen te heroverwegen,Ē aldus Borell. Vier EU-landen Ė Frankrijk, Duitsland, Ierland en ItaliŽ Ė hebben ook individuele verklaringen afgelegd waarin zij IsraŽls bouwplannen veroordelen.

Borell ontmoet zijn oude vriend Mahmoud Abbas

Het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op de dreigementen van Borrell: "Het feit dat Josep Borell ervoor koos dreigende taal jegens IsraŽl te uiten, kort nadat hij aantrad en slechts enkele uren na zijn vergaderingen in Iran, is op zijn zachtst gezegd een ongelukkige," zei het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Europese Unie beschuldigt IsraŽl van Ďillegale, methodische en voortdurende onteigening van wat het Palestijns land noemt. Een regelrechte leugen want IsraŽl onteigent geen Palestijnse land. Daarnaast wil het dat IsraŽl het langdurige Ďbeleg van Gaza opheftí en Ďde pogingen om Oost-Jeruzalem van de rest van Palestina te scheiden. De arrogantie van de EU kent geen grenzen want ze hebben het oostelijk deel van Jeruzalem aangewezen als hoofdstad van de toekomstige staat Palestina. Met Oost-Jeruzalem Ďbedoelen ze niet alleen de Oude Stad, de Tempelberg, de Olijfberg met de Joodse begraafplaats en de stad van David. Het omvat alle Joodse buurten van Jeruzalem die werden gebouwd na de Zesdaagse Oorlog van 1967 zoals Ramot, Gilo, Pisgat en Givat Zeíev, Har Homa en Maíaleh Adumim.

Ook wil het IsraŽl dwingen om wat men de illegale scheidingsmuur noemt, te ontmantelen. De aanleg van de afscheiding (95% hek) was puur noodzakelijk teneinde Arafats wandelende zelfmoordbommen de toegang tot het land te beletten. Na de aanleg zijn de zelfmoordaanslagen tot een minimum beperkt. Zolang het terrorisme doorgaat zal IsraŽl geen andere keus hebben dan zichzelf en haar burgers tegen de moordmachines van de landrovers in Ram-allah te beschermen. Maar daar is Brussel het kennelijk niet mee eens vanwege de eis de afscheiding te ontmantelen.

Men wil IsraŽl dwingen een deel van het aloude thuisland op te geven en tevens een deel van IsraŽls 3000 jaar oude stad Jeruzalem. Daarnaast eist men het recht op terugkeer, en de vrijlating van gevangenen (lees moordenaars). Brussel wil verder politieke, juridische, economische en maatschappelijke druk om de bezetting te beŽindigen. Ook vind men dat er een geografische band met de Westelijke Jordaanoever (in werkelijkheid de Bijbelse gebieden Samaria en Judea) tot stand moet worden gebracht. Er moeten plannen worden voorbereid die er toe moeten leiden dat de Palestijnse Autoriteit volledige zeggenschap krijgt over Ďheel Palestinaí. Hier zit een gemeen addertje onder het gras want heel Palestina betekend inclusief heel IsraŽl. Palestina is naam van het Brits mandaatgebied waarvan de grens loopt van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse zee.

Zie dat gezicht van de IsraŽl hatende pro-Palestijnse activist Angela Merkel

Borell: ďStandvastig verzet tegen de bezetting van Palestijns land moet actief worden nagestreefd op politiek, economisch, juridisch en financieel gebied. Dit moet worden bereikt door gebruik te maken van internationale tribunalen en andere mechanismen om de bezetting en apartheid tegen Palestina tegen te gaan.Ē Ook wil men dat andere landen hun verplichtingen onder het internationaal recht nakomen met betrekking tot het beŽindigen van de koloniale IsraŽlische bezetting. Wat een ongehoorde bemoeizucht van de kliek in Brussel. Alles wijst erop dat ze de Staat IsraŽl het liefst van de aardbodem ziet verdwijnen, alleen roepen ze dat nog niet met zoveel woorden.

Naast de onafgebroken aanvallen door leden van de Europese Unie, doet men er alles aan om de Joodse staat verder te demoniseren door allerlei projecten te financieren waaronder meer dan twee dozijn organisaties (NGOís) die zich bezig houden met het ondermijnen van de Joodse staat. Deze NGOís ontvangen daarnaast ook eens miljoenen van individuele Europese landen en particuliere organisaties, zoals Open Society en het New Israel Fund. Bovendien besteedt de EU miljoenen euroís aan anti-IsraŽlische NGOís in Europa, zoals Daikonia, Finn Church Aid, enz., die ook Palestijnse NGOís financieren. De Money Trail, een rapport dat is gepubliceerd door het IsraŽlische ministerie van Strategische Zaken, is een uitstekende analyse en is te zien op hun website: 4IL.org.il. NGO-Monitor heeft uitgebreide gegevens over EU-financiering en hoe het systeem werkt.

De brutaliteit van de Europese Unie kent geen grenzen want ze hebben zelfs een plan uitgewerkt voor de aanleg van luchthavens, zeehavens en een uitgebreid spoor- en wegennet, dat alle delen van Judea en Samaria met de Gazastrook verbindt zonder IsraŽl daarbij te betrekken. De Europese Unie verklaarde brutaalweg: 'We hebben geen toestemming van IsraŽl nodig om een masterplan voor vervoer op te stellen en daarom hebben we geen goedkeuring aangevraagd. Het project maakt deel uit van de algemene investering van de EU in de regeringsactiviteiten van de Palestijnse Autoriteit en de toekomstvisie van een Palestijnse Staat.'

Alle aanvallen van de Europese Unie zijn alleen maar gericht op IsraŽl. De leiders in Brussel hebben er een gewoonte van gemaakt de oren en ogen te sluiten voor de honderden voorbeelden waarin IsraŽl door het bewind in Ram-allah als de kwade genius wordt voorgespiegeld, terwijl ze zelf het geweld en de terreur omarmen. Vervolgens wordt IsraŽl Ďhet grote obstakel voor de vrede genoemdí. Dit Europa verlangt van IsraŽl dat het haar eeuwenoude Bijbelse thuisland Samaria en Judea opgeeft zodat de landrovers in Ramallah daar een eigen staat kunnen vestigen.

Er komt geen enkele reactie vanuit Brussel op het betalen van salarissen aan terroristen die hun straf uitzitten in IsraŽlische gevangenissen en aan families van Ďmartelarení door Abbas en trawanten. Schendingen van de mensenrechten, door het bewind, het handvast waarin wordt opgeroepen tot vernietiging van de staat IsraŽl, vervolging van christenen en het negeren van de Oslo-akkoorden, worden door de EU volledig genegeerd. Ook negeert men het Bijbelse recht en de goed gedocumenteerde connectie van het Joodse volk met het Land. De Bijbel noemt de Bijbelse gebieden Judea en Samaria (Westbank in de volksmond) honderden keren, zo vaak dat het overduidelijk is dat deze gebieden al duizenden jaren het thuisland vormen van de kinderen van IsraŽl. Ook blijft men het corrupte regime van Mahmoud Abbas steunen waarvan de regeertermijn al in 2009 is verlopen! Welke verplichtingen worden er aan het bewind in Ram-allah opgelegd? Helemaal geen verplichtingen! Niets!

De Europese Unie presenteert zich als vredesmakelaar in het Midden-Oosten en zegt dat er een goed uitgebalanceerd beleid wordt gevoerd maar dat is een ernstige misleiding want men kiest ongegeneerd de kant van de genocidale landrovers in Ram-allah. Iedere stap die IsraŽl doet, wordt bekritiseerd. Men praat over de terugkeer van IsraŽl naar de grenzen van 1967í als de oplossing van het probleem maar ook toen was IsraŽl al het doelwit van terreur en agressie. De christelijke bodem van Europa blijkt nog steeds een vruchtbare voedingsbodem voor antisemitisme en Jodenhaat.

Ze weten dat indien IsraŽl bereid zou zijn hun historisch kerngebied Samaria en Judea af te staan, het niet meer in staat zal zijn om zijn resterende grondgebied afdoende te verdedigen. Het gaat helemaal niet om vrede of recht. Het gaat om IsraŽlhaat en het bijstaan van diegenen die het meest actief streven naar IsraŽls vernietiging.

Zij die Gods beloften aan IsraŽl negeren en die over Zijn land en Zijn volk willen heersen, die IsraŽl van de aardbodem willen vagen en die een deel van Gods land aan niet-joden willen geven, hebben een verbond met Gods tegenstander gesloten. Ze worden door de macht van de duisternis gemanipuleerd. Juist in een tijd als nu waarin IsraŽl continu wordt aangevallen kristalliseert zich duidelijk uit, wie nog vastbesloten achter IsraŽl staat. Gelukkig probeert niet iedereen de ĎRotsí IsraŽl te vernietigen. Het gaat om de ware gelovigen, de vreemdelingen uit de volken, die liefde voelen voor Gods volk. Er bestaat een ďnatieĒ die bereid is om door dik en dun met de kinderen van IsraŽl mee te gaan. IsraŽl noemt hen liefkozend: Ďde Rechtvaardigení.Een ďnatieĒ die Gods volk, de kinderen van IsraŽl ter zijde zal staan. Zij vormen de groep van gelovigen uit allerlei taal die IsraŽl onvoorwaardelijk lief hebben zoals de profeet Zacharia schrijft:

Zacharia 8:23 ďZo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.Ē

Ook de profeet Jesaja verwijst naar de vreemdeling die zich bij IsraŽl zal aansluiten.

Jesaja 14:1 ďWant de Here zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij IsraŽl verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob.Ē

Jesaja 55:5 ďZie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en van de Heilige IsraŽls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.Ē

Franklin ter Horst