Uit het nieuws 15-03-2021

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Vaccinaties tegen het coronavirus blijven nog jaren bestaan.

Verschillende staatshoofden van de EU waarschuwen dat de strijd tegen het Coronavirus kan uitlopen. Nieuwe mutaties zouden ertoe kunnen leiden dat we meerdere jaren onafgebroken moeten vaccineren, waarschuwt onder meer de Duitse Angela Merkel en verscheidene staatshoofden van de EU waarschuwen dat de bestrijding van de Coronavirus-pandemie langer kan duren dan eerder gezegd.

Hoewel de meeste landen zijn begonnen met het vaccineren van hun bevolking, wordt aangenomen dat het zeer lang zal duren voordat de mensen weer een normaal leven kunnen leiden. Naarmate nieuwe mutaties van het virus opduiken, vrezen de EU-leiders dat het vaccin zijn werking zal verliezen. Daarom waarschuwen zij nu dat het nodig kan zijn de mensen herhaaldelijk en langdurig te vaccineren.“We moeten ons voorbereiden op een situatie waarin we gedurende een lange periode, misschien meerdere jaren, continu zullen moeten vaccineren”, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel tijdens een videovergadering van de EU-leiders. Ook de premier van Finland, Sanna Marin, denkt dat Coronavaccinaties in de toekomst deel kunnen gaan uitmaken van het dagelijks leven van de mensen.“In de toekomst hebben we misschien regelmatig vaccins nodig, misschien wel jaarlijks”, zei Marin.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwt dat we meerdere jaren onafgebroken gevaccineerd moeten worden.

De staatshoofden waren het er ook over eens dat er speciale vaccinpassen (vaccinatiepaspoorten) nodig zullen zijn als de mensen in de toekomst hun grondrechten willen uitoefenen. De Britse onderzoeker en adviseur van de Britse regering, Sir Ian Boyd, heeft eerder gewaarschuwd dat de samenleving mogelijk voor meerdere jaren helemaal moet worden stilgelegd om te voorkomen dat er steeds nieuwe golven van het Coronavirus opduiken.virusvarianten. Daarom is het goed om door te gaan met Coronarestricties, zo redeneerde Boyd.

Zonder ook maar enige vakkennis eisen ze een ferm optreden tegen de Britse variant om de angst er in te houden, zodat mensen meewerken aan tests en vaccinaties. De zogenaamde tweede golf, waarover overheid en pers de afgelopen tijd spraken heeft nooit bestaan, anders dan het bewust foutief aan de knoppen draaien van de nietszeggende PCR-test om besmettingen te creëren om als zodanig de dwangmaatregelen te kunnen handhaven. De derde golf -de Britse coronavariant waar ze het nu over hebben- blijkt echter niets anders dan de jaar na jaar terugkerende bekende voorjaarsgriep. Desondanks eisen ze nog meer maatregelen. Deze waanzin heeft de farmaceutische industrie binnen enkele maanden aan Covid-injecties dertig miljard euro opgeleverd. Onder de valse naam ‘vaccins’ hebben deze injecties de volksgezondheid allesbehalve geholpen. Ze zijn gevaarlijk.

Ondertussen gebruiken de Big Pharma-partners van Bill Gates hun 9,6 miljard dollar aan reclame-uitgaven om 24 uur per dag wereldwijd paniek te zaaien over een valse pandemie en blinde steun te verwerven voor zwaar gesubsidieerde, slecht geteste vaccins zonder enige aansprakelijkheid, die noch overdracht noch sterfte voorkomen.

Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg zegt huisarts Els van Veen

Huisarts Els van Veen was al ongerust, maar sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona is ze alleen maar ongeruster geworden. De mensen die momenteel worden ingeënt, doen eigenlijk mee aan een onderzoek, stelt Van Veen. “We hebben een code waar we als artsen aan zijn gehouden en dat is de Code van Neurenberg. Er is ooit afgesproken dat we mensen nooit mogen dwingen om deel te nemen aan een experiment,” legt de huisarts uit bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Ze maakt zich ook grote zorgen over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt.”

Als je hierover contact opneemt met artsenorganisaties zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of de KNMG, krijg je nietszeggende reacties terug, zegt huisarts Van Veen. “Dan word ik nog ongeruster.”Zo schreef ze naar het NHG: “Het is om moedeloos van te worden, dat artsenorganisaties niet de vaccinaties stopzetten nu er mensen overlijden na vaccinatie. Het is nota bene een fase 3-experiment waar men nu mee bezig is. Alleen daarom zou je het al stop moeten zetten, om zodoende te onderzoeken of er echt geen verband is tussen overlijden en vaccin. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet hierin? Waarom geeft u informatie van het RIVM door die evident niet volledig en zelfs misleidend is?Uiteindelijk zal de waarheid boven tafel komen en komen de verantwoordelijken hier niet mee weg. Dit is tegen de Eed van Hippocrates, dit is tegen de Code van Neurenberg, dit is immoreel wat er nu gebeurt,” voegde ze toe.

Ze kreeg als antwoord: “Wij hebben uw protest genoteerd. Het overlijden na de vaccinatie en de reden daarvan is niet aan het NHG om te beoordelen. Dit laten wij over aan de daartoe aangewezen instanties zoals het Lareb, het EMA, de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid. Ditzelfde geldt ook voor uw overige bezwaren ten aanzien van de huidige vaccinatiestrategie.”

Van Veen wijst erop dat bij het Neurenberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog bleek dat juist de artsen vooropliepen. Ze gaven tips hoe je de bevolking het beste kon zuiveren. “In deze coronacrisis lopen artsen opnieuw voorop,” zegt ze. “Jaap van Dissel is een arts. De voorzitter van de KNMG is een arts. Diederik Gommers is een arts. Ernst Kuipers is een arts.”Klik hier voor de eed die de Nederlandse artsen hebben afgelegd.

Huisarts Els van Veen

Volgens diverse bronnen voltrekt er zich een drama in Israël na vaccinaties

Er komen de laatste weken met regelmaat alarmerende berichten uit Israël over de gevolgen van het toegediende Pfizer vaccin op de Israëlische bevolking. Pfizer heeft in Israël een onderkomen gevonden voor zijn experimentele proefprogramma van expansieve proeven op mensen.Critici luiden de noodklok over het grote aantal sterfgevallen onder ouderen na vaccinatie en bijwerkingen die velen er aan hebben overgehouden.

Zo zijn Dr. Hervé Seligmann, een Infectieziekten expert van de Universiteit van Aix-Marseille, en ingenieur Haim Yativ tot de schrikbarende conclusie gekomen dat ‘er honderden keren meer jongeren en tientallen keer meer ouderen sterven door het vaccin dan in dezelfde periode door corona. Ook de Israëlische advocaat Tamir Turgal luidt de noodklok over vaccinaties. In een interview met advocaat Reiner Fuelmich zegt hij het volgende:“Ons land is overgenomen door slechteriken. Er wordt een agenda opgedrongen aan het Israëlische volk. Jammer genoeg trappen veel mensen erin.” De vaccinatiecampagne tegen corona noemde hij een ‘experiment op de mensheid’.Zie ook deze video.

Een Israëlische groep onder de naam "Anshei Emet fellowship”, waaronder advocaten, artsen, publieke en algemene activisten hebben een rapport gestuurd naar het International Criminal Court in The Hague waarin de regering van Israël wordt aangeklaagd voor “Misdaden tegen de menselijkheid” en overtreding van de code van Neurenberg. Ze beschuldigen de Israëlische regering, leden van de Knesset, ministers, gekozen seniorenvertegenwoordigers, burgemeesters en meer van het uitoefenen van grote druk op de bevolking om de experimentele illegale vaccinaties te accepteren. Voor de complete aanklacht klik hier. Klik ook hier wat de Jerusalem Post over de aanklacht te vertellen heeft. Klik ook hier voor diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden onder leiding van Fuelmich met o.a. honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen, van internationale faam, over de Covid-19-affaire.

Albert de Hoop schrijft vanuit Jeruzalem dat de niet-gevaccineerde allerlei redenen kan hebben om ervoor te kiezen dit vaccin niet te nemen. Dit kunnen geloofsredenen zijn. Vanuit het geloof in God de overtuiging hebben dat vaccineren niet de weg is om met het leven om te gaan. Een andere reden kan betrekking hebben op de manier waarop een vaccin ontwikkeld is, bijvoorbeeld doordat cellen van geaborteerde baby’s gebruikt zijn. Voor een behoorlijke groep mensen is het nog steeds een discussiepunt dat dit vaccin nog maar zo kort is getest. Er bestaat nauwelijks zicht op de gevolgen voor de langere termijn.

'De mens is soeverein over zijn lichaam'  schrijft Moshe Feiglin, hoofd van de ‘Israel Tomorrow’ beweging op zijn website over de ethische implicaties van het vaccineren:”Onnodig te zeggen dat ieder gezond persoon die nog enig besef van menselijke vrijheid heeft en baas is over zijn lichaam, heel goed begrijpt dat dit zo niet kan. Aangezien het de Staat is toegestaan binnen te dringen in de lichamen van haar burgers gaat het snel bergafwaarts. Voor ouders die hun kinderen niet hebben laten vaccineren, zal er geen kleuter­school zijn en ze zullen niet in staat zijn te werken en een inkomen te verdienen, enzovoorts, enzovoorts. Dus door middel van bureaucratie, die dictatorialer is dan welke wet dan ook, willen de voorstanders het vaccin aan de hele bevolking opleggen.”

 

Reuzenstap richting inenting: Pfizer-vaccin vandaag gekeurd | RTL NieuwsDe analyse van vaccinatiegegevens in Israël laat een beangstigend beeld zien! Een groep onafhankelijke wetenschappers die de cijfers van het huidige Israëlische Pfizer/BioNTech -experiment heeft bekeken, heeft een gedetailleerde studie gepubliceerd waarin ze concluderen dat de Pfizer-vaccins ongeveer 40 keer meer mensen hebben gedood bij ouderen tijdens de 5 weken durende vaccinatieperiode dan de ziekte zelf zou hebben gedood. 

 

BioNTech is verantwoordelijk voor de vaccinatietechniek van Pfizer en heeft de radicale mRNA-techniek ontwikkeld die wordt gebruikt om het nieuwe coronavaccin te produceren. Het bedrijf tekende in september 2019 een overeenkomst met wie anders dan de Bill & Melinda Gates Foundation. Zoals inmiddels bekend zitten er onder meer Nano deeltjes in het Pfizer/BioNTech vaccin en deze deeltjes zijn beslist niet onschuldig. 

Volgens de BBC is Israël  's werelds proefkonijn voor het Pfizer vaccin. Dat is zelfs door Albert Bourla, Ceo van Pfizer toegegeven. In een interview op NBC noemt hij Israël een groot vaccinatielaboratorium om zowel economische als gezondheidsindexen te bestuderen. “Soms zijn medische experimenten op mensen noodzakelijk en te rechtvaardigen, indien de deelnemers op de hoogte zijn van alle mogelijke omstandigheden en als ze vrijwillig hun toestemming geven.” Maar het blijkt dat de bevolking in Israël niet de informatie gekregen die nodig is om een toereikende risico-batenanalyse te maken van deze buitengewone onderneming. Volgens Bourla kan men zelfs na twee dosis van het vaccin, nog steeds anderen besmetten. Velen vragen zich af wat in dit geval het nut is van de in Israël ingevoerde “Green Card”? Waarom maakt een regering gebruik van een vaccin zolang niet alle nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen en men precies weet wat de gevolgen zijn?  Door demonstranten in Tel Aviv werd deze Green Card vergeleken met de gele Jodenster uit het Nazi tijdperk.

Journaliste Vera Sharav schreef:“Het is verbazingwekkend dat de regering van Israël de gezondheid van het volk toevertrouwd aan Pfizer; door een geheim contract aan te gaan, om de Israëlische bevolking in te schrijven om onderzoekssubjecten te worden, zonder hun medeweten of toestemming.” Israël is snel vervallen tot een gescheiden cultuur die mensen discrimineert die geen experimentele Covid-19-injecties hebben gekregen, zeggen Israëlische burgers die hulp zoeken op mediaplatforms.

In een interview met Galei Tzahal zei premier Benjamin Netanyahu dat de mogelijkheid moet worden overwogen om beperkingen op te leggen aan degenen die consequent weigeren zich tegen Covid-19 te laten vaccineren. Door middel van “groene paspoorten” en stickers dreigt de regering in feite iedereen te straffen die weigert deel te nemen aan een “laboratorium”-experiment voor een reusachtig farmaceutisch bedrijf met een zeer problematische staat van dienst. Als er iets misgaat, zullen producenten niet ver­ant­woor­delijk gehouden kunnen worden, omdat de Amerikaanse wet produ­centen beschermd tegen beschul­digingen van ontwerpfouten, zo lang ze kunnen bewijzen dat het vaccin deugdelijk werd geproduceerd en voorzien was van adequate waar­schuwings­labels.

Overigens werd er tijdens de eerste golf in 2020 geen enkele verandering gezien in de normale natuurlijke sterfte in Israël. In de kale cijfers bleek corona ineens niet bestaand. Over het hele jaar was er zelfs een lichte daling van -0,15% te zien, wat bevestigt dat het coronavirus in realiteit niet gevaarlijker en dodelijker is dan een doorsnee griep. Rabbi Yuval Asherov beweert dat Covid-19 een soort griep is naast vele andere waarmee we moeten leven en het vaccin ertegen ziekten veroorzaakt. Een poging van het Israëlisch ministerie van Volks­gezond­heid om de video's van deze rabbi van het internet te verwijderen, heeft nog meer aandacht getrokken voor deze man. Samen met andere pandemie-ontkenners is Asherov erin geslaagd om velen ervan te weerhouden zich te laten vaccineren. Volgens deskundigen zal Israël zelfs met een succesvolle vaccinatie­campagne geen groeps­immuniteit bereiken, en voorlopig moeten leven met Covid-19 en zijn effecten op de samenleving.

Ten gevolge van de alarmerende berichten beginnen velen in Israël argwanend te worden over de betrouwbaarheid van het vaccin en twijfelen of ze zich nog wel willen vaccineren. Er wordt op allerlei manieren druk uitgeoefend om zich te laten inenten. Militairen mogen hun basis niet af totdat 85% van hun kamp gevaccineerd is. Op sommige militaire basissen delen ze gele hesjes of een geel-groene ketting uit, om gevaccineerden van ongevaccineerden te onderscheiden. De groepsdruk om zich wél te laten vaccineren is enorm. Studenten krijgen zonder vaccinatiebewijs geen toegang tot hun universiteitscampus. De Israëlische nieuwszender Channel 12 meldde dat de minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein van plan is vaccinaties aan te moedigen door voordelen te bieden aan degenen die de injectie nemen, en ook door de opties te beperken van degenen die dat niet doen: Wie zich niet laat vaccineren, gaat alleen naar supermarkten of apotheken, terwijl de gevaccineerden naar stadions en sportscholen gaan.”

Met de Green Card wordt het voor mensen die volledig zijn gevaccineerd of hersteld weer mogelijk om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Israëliërs kunnen dit vaccinatiebewijs een week na de tweede prik via een app op hun telefoon activeren. Daarmee krijgen ze toegang tot onder meer culturele voorstellingen, sportwedstrijden, zwembaden, gebedshuizen, sportscholen en hotels. Steeds meer mensen beginnen echter hun bezorgdheid te uiten over het zogenaamde ‘groene paspoort,’ en hun bezorgdheid begint eindelijk publiciteit te krijgen. In een artikel voor de zakenkrant Globes, schreven dr. Aviv Segev en prof. Asa Kasher over het paspoort: ‘Dit is geen groen paspoort, het is een zwart gat.’ In een artikel voor het online nieuwsportaal Walla benoemt ook advocaat Gil Harel, die een advocatenkantoor heeft dat gespecialiseerd is in de onrechtmatige daad en medische wanpraktijken, zijn bezorgdheid. Hij schrijft: ‘Het feit dat het groene paspoort discrimineert tussen groepen – de ene groep heeft toegang tot openbare plaatsen en de andere niet – is een schending van het fundamentele recht van het individu en het recht op gelijkheid. Als een afgeleide van de Basiswet Menselijke Waardigheid en Vrijheid, moet het wetsvoorstel voldoen aan de voorwaarden van de beperkingclausule.’

Meer dan wat ook, scheidt het groene paspoort de mensen in twee groepen, waarbij de ene groep als gevaarlijk wordt beschouwd en de andere als veilig. Het creëert vijandigheid binnen de samenleving. De sancties van de overheid zullen niet genoeg zijn, pesterijen en intimidatie zullen de weigeraars (ongeacht hun redenen) in hun thuis- of werkomgeving achtervolgen. De Israëlische regering onderzoekt zelfs het opleggen van een boete aan iedereen die de nieuwe regels van het 'Groene Paspoort' overtreedt.

Israël heeft ook een traceerbare Corona-armband onthuld als een alternatief voor een quarantaine van twee weken voor binnenkomende reizigers. Een proefprogramma voor de traceerarmband is van start gegaan op de luchthaven Ben Gurion waar 100 apparaten werden uitgedeeld aan aankomende reizigers als een manier om een verblijf in een door het leger beheerd quarantainehotel te vermijden. In plaats daarvan zullen degenen die voor het armbandsysteem vrij zijn om naar huis terug te keren om de quarantaineperiode van twee weken af te wachten.

 

Een elektronische polsband in plaats van verblijven in een Corona hotel, gisteren op de luchthaven Ben Goerion. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

 

De Israëlische rabbijn Chananya Weissman schrijft:‘ Er vindt een massale propaganda-actie plaats om mensen over te halen zich te laten vaccineren. De farmaceutische industrie, politici, medisch establishment en de media spannen samen om dit desondanks toch een vaccin te noemen, maar het is geen vaccin. Er is iets heel alarmerends en ziekmakend in dit alles. Mensen die zorgen uiten over deze medische behandeling worden publiekelijk neergesabeld, belachelijk gemaakt, gecensureerd, uitgesloten, bedreigd en soms zelfs ontslagen.

 

Dit betreft dan vooral medische professionals die wetenschappelijk onderbouwde bezwaren hebben tegen deze behandeling. Professionals die ook vaak uit eerste hand de verschrikkelijk bijwerkingen, waaronder de dood, hebben kunnen constateren na een injectie. We hebben te maken met het grootste medische experiment uit de geschiedenis van de mensheid. Het manipuleren van de massa om onder valse voorwaarden deel te nemen aan een medisch experiment overschrijdt de grenzen van de medische ethiek en democratische wetgeving.”

 

'Elke samenleving die een beetje vrijheid opgeeft voor een beetje veiligheid, verdient geen van beide en zal beide verliezen.' – Benjamin Franklin. Met het vaccineren van de hele wereldbevolking dreigt het ongekende drama van depopulatie en de vernietiging van Gods Schepping steeds dichterbij te komen en alle eerdere inktzwarte periodes in de geschiedenis bij elkaar opgeteld verre te gaan overtreffen. Psalm 139:14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,wonderbaar zijn uw werken;mijn ziel weet dat zeer wel.”

Franklin ter Horst

Klik hier om u aan- of af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud