Uit het nieuws 15-02-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Bij het online gaan van deze nieuwsbrief waren de door mij gebruikte bronnen nog te openen. Maar door de alsmaar toenemende censuur kunnen sommige bronnen inmiddels verwijderd zijn.

World Ecocomic Forum waarschuwt voor komende Cyberpandemie

De leiding van het World Economic Forum (WEF), de kliek achter de Great Reset “build back better”, waarschuwt dat de Covid-19 pandemie kinderspel zal blijken te zijn vergeleken met de volgende crisis. De kreet “build back better” is trouwens niet nieuw want het maakt ook al minstens 15 jaar deel in kringen binnen de Verenigde Naties in het kader van Agenda 2030. Het lijkt mij goed nog even te melden wie er sinds 2020 zitting hebben in de raad van toezicht van het WEF.  Het gaat onder meer om de klimaat fantast Al Gore, oud-vicepresident van de Verenigde Staten, Bilderberger (2013 en 2016) Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM en lid van de raad van commissarissen van De Nederlandse Bank (DNB) en Bilderberger Sigrid Kaag (D66) minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Waar komen wij haar naam niet tegen! Sijbesma werd in 2020 benoemd tot speciaal coronagezant voor het ministerie van Volksgezondheid. Zijn broer is directeur bij AstraZeneca, fabrikant van coronavaccins. Zo lopen de lijnen. De genoemde Nederlanders moeten meehelpen Nederland de fuik in te drijven van de “The Great Reset” (BBB) de grote herstart, een ‘vierde industriële revolutie’ en de ‘digitalisering van de mens’ te coördineren. Prominente Nederlanders dus die als trekpoppen van miljardairs en satanische machthebbers ijverig meewerken aan de totstandkoming van een wereldoverheid (Nieuwe Wereldorde).

Afbeelding afkomstig van Humans are Free 02-02-2021

Dat het World Economic Forum achter de  coronapandemie zit is inmiddels al lang geen geheim meer. Maar deze pandemie zal niet voor de hoeveelheid chaos op de wereld zorgen die nodig is om een echte wereldwijde reset voor elkaar te krijgen. Daarvoor zijn andere dingen nodig, grotere, een veel omvangrijkere crisis. Een crisis die net zoals covid-19 zal worden veroorzaakt door iets dat zich niets aantrekt van nationale grenzen en nationaliteiten en dat derhalve ook weer een oplossing op wereldniveau zal vergen.

Het volgende is wat Jeremy Jurgens, de CEO van het WEF zegt: “Ik denk dat er nog een andere crisis gaat komen. Eén die veel meer gevolgen zal hebben. Eén die sneller zal toeslaan dan dat we hebben gezien bij Covid. De gevolgen zullen veel groter zijn en daardoor zullen de economische en sociale gevolgen ook veel heftiger zijn”. De wereld zal te maken krijgen met een uitgebreide cyberaanval.

En dan de grote baas, voorzitter Klaus Schwab: “Wij weten het allemaal, maar besteden er veel te weinig aandacht aan en dat is het beangstigende scenario van een uitgebreide cyberaanval die de complete elektriciteitsvoorziening zal platleggen, alle transport, alle ziekenhuizen, in feite onze totale maatschappij. Hierbij vergeleken zal de covid-19 crisis slechts kinderspel lijken. Wij moeten de covid-19 crisis dan ook zien als een gelegenheid om ons beter voor te bereiden op een grote cyberaanval en ervoor zorgen dat wij daarop beter zijn voorbereid dan nu het geval is”. Net zoals we voor het begin van de coronapandemie een oefening zagen in de vorm van Event 201, zo is het WEF kennelijk van plan een cyberaanval te trainen om te leren hoe ze met de gevolgen van een wereldwijde cyberaanval om moeten gaan.

Ze zijn in staat om de hele wereld plat te leggen om hun sadistische plannen sneller te kunnen uitvoeren. Ze deinzen er niet voor terug de hele wereldwijde elektriciteits voorziening d.m.v. van een cyberaanval uit te schakelen. Zeker nu we al bijna een jaar zien hoe ze de hele wereld in hun greep hebben gekregen met wat diverse deskundigen beschrijven als de geplande pandemie Covid-19, fake-testen, slavenmaskers, anderhalve meter afstand van elkaar, alles vernietigende lockdowns, en een absurde avondklok. Mochten ze inderdaad een cyberaanval overwegen dan zal de ellende die dit veroorzaakt alles wat de mensheid tot dusver aan narigheid door hun toedoen heeft meegemaakt, kinderspel blijken te zijn.

De wereldburgers worden geconfronteerd met misdaden tegen de menselijkheid.

In Klaus Schwabs boek De Vierde Industriële Revolutie staan griezelige zaken. In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, digitalisering van het onderwijs, nanotechnologie (genetische manipulatie),  propaganda, leugens, eugenetica en ontmenselijking. Schwab droomt ervan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Hij droomt van “actieve implanteerbare microchips” van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Wat hem betreft is eugenetica aan een heropleving toe en kondigt met betrekking tot genetische manipulatie aan: “Dat het nu veel gemakkelijker is om het menselijk genoom in levensvatbare embryo’s nauwkeurig te manipuleren. Dit alles wijst op de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort.” Het is niets anders dan satanisme wat deze figuur propageert.

Schwab sprak al over een “grote transformatie” in 2016 en is duidelijk vastbesloten samen met zijn kapitalistische haaienvrienden, de massamedia, de academische wereld en de trekpoppen die hem ten dienste staan, alles te doen wat in zijn macht ligt om zijn op eugenetica geïnspireerde transhumanistische wereld van kunstgrepen, bewaking en controle en meedogenloze propaganda via de hem ter beschikking staande mainstream media tot stand te brengen.

De niet slapende wereldbevolking heeft vanaf begin 2020 gezien dat ze nergens voor terugdeinzen om hun dwangmaatregelen aan de wereldbevolking op te dringen. Veel dingen zegt Schwab zullen voor altijd veranderen. “Er zal een nieuwe wereld ontstaan. De maatschappelijke onrust die door COVID-19 is ontketend, zal jaren duren, en mogelijk generaties. Velen denken dat het oude normaal weer terug zal keren, maar dat zal nooit meer gebeuren. Voor Schwab en trawanten is de Covid-19 pandemie de grote versneller van alles wat ze ons al jaren willen opdringen.

Zijn invloed is groter dan Hitler ooit heeft gehad. Velen bewonderen hem maar de doelstelling van deze figuur is de wereldpopulatie te onderwerpen aan de macht van de duisternis en Gods Schepping te manipuleren met vaccins die de mens veranderen in een robot. De bedoeling is dat alle landen hun identiteit zullen verliezen en op gaan in één globale wereldmacht, de Nieuwe Wereld Orde waarin de wereldpopulatie drastisch zal worden gereduceerd. Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (voormalig burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en multimiljardair en megacrimineel George Soros.

 

De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet. Hun transhumanistische visie is weerzinwekkend voor bijna iedereen buiten hun eigen kleine kring. Ze denken de macht te hebben hun satanische dictatuur aan de wereldbevolking op te leggen. Ze willen de mensheid dwingen de vierde industriële revolutie in te gaan, maar dat wil niet zeggen dat hun plan ook zal gelukken.

Er is sprake van een ongekende machtconcentratie die meehelpen de wereldbevolking te knevelen. Er is sprake van pure minachting voor de mens en de nietsontziende trekpoppen voeren Schwarbs plannen op een meedogenloze manier uit. Ze hebben de jaarlijkse griepgolf omgedoopt van Covid-19 en nu tot het "Britse-Braziliaanse-Afrikaanse en nog veel meer Covid-varianten".Deze zogenaamde “derde golf” die uit de injectiespuit komt, zullen Rutte en zijn schoothondje Hugo de Jonge, gebruiken om de bevolking nog verder te knevelen en opgesloten te houden en ons verder richting Klaus Schwabs plannen te duwen. Het oordeel van onafhankelijke wetenschappers wordt genegeerd of worden zelfs brutaalweg als kwakzalvers neergezet. Onder het mom het “het coronavirus verslaan” zijn onvoorstelbare ingrepen gedaan in de democratische-, grondwettelijke- en humanitaire mensenrechten.

De rechten van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen zijn op onbeschrijfbare wijze geschonden. Steeds meer rechters veroordelen de overheden die deze coronamaatregelen opleggen. Ze begaan dus nóg eens een misdaad door geen gehoor te geven aan rechterlijke uitspraken. Alles wat hen niet zint wordt genegeerd. Er zijn geen regels meer. Slechts hun denken, is toegestaan en verder moet je echt je mond houden en gehoorzamen. Moeilijke vragen worden dikwijls beantwoord met minachtende ontwijkingen of regelrechte leugens. Het is zoals zij het willen en verder is er niets. In deze waanzinnige situatie leven we nu. Miljoenen mensen worden door hun leiders gehersenspoeld en de media doet vrolijk mee.

Wij worden geconfronteerd met leugens op een schaal zoals de wereldbevolking waarschijnlijk nog niet eerder op deze planeet hebben meegemaakt. Klaus Schwab en zijn bende hebben er alle belang bij om wereldwijd alles volledig kapot te maken, zodat ze dit op hun manier opnieuw kunnen opbouwen (build back better). Dit idee werd reeds gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en Klaus Schwab onder de titel "The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better". Ze laten aan alle kanten duidelijk merken dat ze niet alleen de mainstream media, fake-deskundigen, en mogelijk in de nabije toekomst ook het leger, volledig in hun zak hebben.

De dwangmaatregelen van deze Build Back Better-kliek veroorzaakt een steeds groter wordende angstcultuur en dagelijkse tsunami aan fake-news doet de rest. De Great Reset resulteert in een wereld waarin ‘het gewone volk’ niets meer bezit, maar de ‘uitverkoren allerrijksten’ zullen alleen nog maar rijker worden. Schwab: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn”. Ze vertellen dat de toekomst zonder privé-eigendom zal zijn. Dit bericht is ook terug te vinden op de officiële website van het World Economic Forum (WEF). Wij leven overduidelijk in het Babylon zoals het boek Openbaring beschrijft.

Build Back Better And The Great Reset A Respectable 'conspiracy'Afbeelding afkomsitig van Humans are Free.

 

Ze denken de macht te hebben hun technocratische dictatuur aan de wereldbevolking op te leggen maar de wereldbevolking hoeft de dwangmaatregelen, hun vaccins waarmee ze ons DNA willen manipuleren, natuurlijk niet te accepteren. We hoeven ons niet te laten implanteren met smartphones of microchips waarmee wij rechtstreeks hun transhumanistische hel in lopen.

 

Bij dit alles vergeten ze dat God de regie in handen heeft en niet zal toestaan dat ze hun plannen ook daadwerkelijk volledig zullen gaan uitvoeren. Het Nieuwe Testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen. De profeten van het Oude Testament hebben de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Juist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. Maar op een goed moment zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Jesaja 13:11 “Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.”

 

Steeds meer mensen kampen met depressies en andere mentale problemen door de dwangmaatregelen van Rutte en trawanten

De Nederlandse Build Back Better uitvoerder Rutte zei tijdens een coronadebat dat hij ‘het gevoel van heel veel mensen die er mentaal doorheen zitten, begrijpt’.Tegelijkertijd gaat hij verder met het afbraakbeleid door het handhaven van de bekende dwangmaatregelen waarvan onder meer een hele generatie jongeren het slachtoffer is. Steeds meer mensen kampen met depressies en andere mentale problemen. GZ-psychologe Margreet Tijink zegt erover dat ze veel meer spoed- en crisisaanmeldingen zien. Zij merkt dat door corona steeds meer jongeren vastlopen, somberder worden en soms zelfs depressief raken. Verder zegt ze: “De meeste impact heeft het wegvallen van de structuur en het ritme. Je ziet het vooral bij pubers. Die zitten in een cruciale fase, zijn volop in ontwikkeling en doen dat in contact met leeftijdsgenoten. Die missen nu een belangrijk deel.”Naast dat jongeren last hebben van mentale problemen, hebben volwassenen dat ook. Depressieve gevoelens bij volwassenen komen relatief veel, en steeds vaker, voor. Het probleem is echter dat het minder gemakkelijk herkend wordt.

Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out vreest dat een hele generatie jongeren onderuitgaat. Maar liefst vier op vijf dreigt met een Burn-out geconfronteerd te worden. Het leven van de jongeren ligt door de dwangmaatregelen Van Rutte en trawanten zo goed als stil terwijl het gaat om 2.5 miljoen Nederlanders. Er is hier sprake van een grove misdaad jegens de jeugd in ons land. Een hele generatie wordt kapot gemaakt alleen om een stel schofterige machthebbers te gerieven. Om al die dwangmaatregelen intact te houden of mogelijk zelfs nog verder aan te scherpen gebruiken ze de zogenaamd besmettelijkere Britse variant van corona. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) verspreiden kinderen deze coronamutant sneller dan eerdere coronavarianten. Bewijzen daarvoor worden niet geleverd.

 

Er is een schoolregime opgesteld waar kinderen en ouders geconfronteerd worden met een regelrechte nachtmerrie. Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten thuisblijven en kinderen zonder symptomen moeten zich laten testen. De regels zijn schadelijk en traumatiserend voor de kinderen. De hele klas moet in quarantaine bij één ziek kind. De waanzin druipt ervan af. Zie wat Rutte over het testen te zeggen heeft: Tijdens de persconferentie op vrijdag 5 februari 2021 na afloop van de ministerraad, gebeurt er iets bijzonders zoals te zien is in deze video. Zoals gewoonlijk staat Rutte weer heel wat onzin uit te kramen en vertelt terloops dat hij wel eens in een teststraat is geweest op werkbezoek, maar zich nog nooit heeft laten testen. Waarop de verslaggever verbaasd vraagt of hij zich echt nog nooit heeft laten testen, ondanks het feit dat hij toch regelmatig met grote groepen mensen in aanraking komt. En dan komt het, want Rutte antwoordt: "Dat kan niet, want het heeft geen zin om je te testen als je geen klachten hebt".Met deze opmerking bewijst hij dat de hele corona pandemie een hele andere bedoeling heeft dan ze ons willen laten geloven en helemaal niets te maken heeft met de volksgezondheid.

 

Op 8 februari maakte demissionair minister Grapperhaus (Justitie) bekend de volkomen zinloze avondklok te verlengen tot en met 2 maart. Deze werkelijk onzinnige boodschap werd genomen na een beraad met de demissionaire ministersploeg en experts van het Outbreak Management Team (OMT).Eerder zei Rutte al in de Tweede Kamer “Ik vrees het ergste” en zei “die vreselijke avondklok” als eerste bij het vuil te zullen zetten. Maar deze klok gaat voorlopig niet meer weg want het is onderdeel van het Covid-19 stappenplan en de dwangmaatregelen van de Great Reset.

 

Demissionair onderwijsminister Slob (CU) volgt het advies op van belangenclub OMT over het aangescherpte ’snottebellenbeleid’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Nog nooit is de geschiedenis moest je bij een snottebel thuisblijven en je laten testen. Ik herinner mij persoonlijk nog dat 70 jaar geleden alle kinderen op mijn school in de winter met een snottebel rondliepen. De waanzin van trekpoppen lijkt met de dag toe te nemen. Er is sprake van kindermishandeling en emotionele verwaarlozing zegt kinderpsycholoog Evelien Deiters in het Buitenparlementair Onderzoek.

 

https://bpoc2020.nl/wp-content/uploads/2020/09/logo-alt-300x207.png Logo Buitenparlementair Onderzoek

Artsen die het coronavaccin toedienen zullen worden berecht als oorlogsmisdadigers

Arts Vernon Coleman legt in een emotionele video uit waarom artsen en verpleegkundigen die het coronavaccin toedienen, berecht zullen worden als oorlogsmisdadigers. De huisarts in ruste zat niet stil. Hij schreef meer dan 100 boeken waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht en laat zich het afgelopen jaar onder meer zeer kritisch uit over het coronabeleid. Zo kritisch dat hij YouTube moest verruilen voor alternatieve videosites. Zijn nieuwste video gaat over het coronavaccin. Coleman stelt dat dit geen vaccin is, maar gentherapie. En een aanzienlijk deel van de medische en wetenschappelijke gemeenschap is hetzelfde standpunt toegedaan, zegt hij. “Ik ga nog liever dood dan dat ik dat spul in mijn lichaam laat spuiten.”

Hij wijst erop dat het een experimenteel vaccin is. Iedereen die het haalt, neemt dus deel aan een experiment. We weten nog niet wat er gaat gebeuren met mensen die het vaccin nemen. Of wat er gaat gebeuren met eventuele kinderen die ze krijgen. “Het is een mysterie. Wat we wel weten, is dat mensen die het vaccin nemen het risico lopen dat hun immuunsysteem verandert.”Bill Gates wil dat zeven miljard mensen deelnemen aan het experiment. We weten nu al dat duizenden mensen die het hebben gekregen, zijn gestorven of ernstig ziek zijn geworden. Dat valt niet te ontkennen, benadrukt Coleman. “Ouderen in verzorgingstehuizen sterven bij bosjes. Dat komt door dat verdomde vaccin.”De arts vraagt aandacht voor de Code van Neurenberg, die in 1947 is voortgekomen uit de Processen van Neurenberg en die betrekking heeft op experimenten met mensen. Volgens deze Code moeten patiënten geïnformeerd worden dat ze deelnemen aan een klinisch onderzoek. En ze moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijke bijwerkingen.

Kopstukken van het naziregime. Zal het ooit zover komen dat ook de huidige machthebbers en hun trawanten voor een internationaal tribunaal verschijnen voor hun misdaden tegen de menselijkheid?

“Hoeveel artsen en verpleegkundigen die mensen vaccineren met dit spul zeggen tegen patiënten dat dit een klinisch onderzoek is?” vraagt Coleman. “Vrijwel niemand doet dat. En dus zijn al die mensen die vaccinaties toedienen juridisch gezien oorlogsmisdadigers.”Oorlogsmisdadigers zullen zichzelf echter nooit zien als oorlogsmisdadigers. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog beweerden de meeste nazi’s dat ze belangrijk werk deden of orders opvolgden.

 Laat me duidelijk zijn, zegt Coleman.“Eenieder die coronavaccins toedient zonder uit te leggen dat het een experiment is en zonder alle mogelijke bijwerkingen op te noemen, is een oorlogsmisdadiger. Dat is een feit.”Overheden en gezondheidsinstanties beweren natuurlijk dat het toeval is dat mensen overlijden na de inenting. Ze claimen dat het vaccin er niet verantwoordelijk voor is. Als je binnen 28 dagen na zo’n neptest sterft, dan is corona de doodsoorzaak. Maar als je binnen 28 uur na de prik bent gestorven, dan is er volgens de autoriteiten geen sprake van een verband. “Ze liegen en liegen en liegen. Dit is een wereldwijde genocide. Wanneer wordt de wereld wakker?” vraagt Coleman. “Hoelang houden mensen hun mond nog? Hoeveel mensen moeten er sterven?” Op het einde van zijn video (Engels met Nederlandse ondertiteling) wordt Coleman zo emotioneel dat hij alleen maar kan huilen.

 

De wereld is aan het ontwaken uit een nachtmerrie. Artsen, advocaten, wetenschappers, politici, wetshandhavers over de hele wereld weigeren zich nog langer als trekpoppen van de machthebbers te laten gebruiken. Ze zien wat er werkelijk aan de hand is en laten van zich horen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u aan- of af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud