Uit het nieuws 14-12-2020

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

De Covid-19 reis naar de globalisering van de wereld (deel 6)

De identiteit van een individu zal gereduceerd worden tot een app of chip die vrijwel alle persoonlijke activiteit registreert. Om rechten te verkrijgen, moet je ‘goed gedrag’ vertonen. De marionetten van de machthebbers zullen de staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand afkondigen. De vrijheid van meningsuiting wordt volledig afgebroken. Zo wil Brussel dat er door platforms als Facebook en Google harder wordt opgetreden tegen wat zij nepnieuws noemen.“We kunnen het niet toestaan dat onze samenleving wordt gemanipuleerd. Er wordt in georganiseerd verband wantrouwen gezaaid en de democratische stabiliteit wordt ondermijnd. De desinformatie over coronavaccins is een goed voorbeeld. We willen niet dat desinformatie onze kans om zeep helpt om door vaccinatie uit de corona-ellende te komen.” aldus Vera Jourova één van de trekpoppen in Brussel.

Hiermee laat ook Brussel weer eens zien dat het koste wat kost hun tirannieke doeleinden wil bereiken. Facebook heeft al laten weten hard op te zullen treden tegen eenieder die het waagt om via Facebook desinformatie te verspreiden. Desinformatie is dan wat hen betreft alles wat riekt naar echte waarheid. De wereldbevolking wordt geconfronteerd met de grootste leugenmachine uit de geschiedenis. Het zijn juist de overheden en de mainstream media die nepnieuws verspreiden. Om met de woorden van de Egyptische Nobelprijswinnaar literatuur (1988) Naguib Mahfouz te spreken: “Zij liegen… en zij weten dat ze liegen… en zij weten dat wij weten dat ze liegen… en ondanks dat gaan ze door met nog meer te liegen”.Zie ook Rutte over groepsimmuniteit. Klik hier voor de negen meest bekende leugens van deze premier.

 Nobelprijs winnaar literatuur Naguib Mahfouz

De ware bedoelingen van het Europese machtsblok zijn genoegzaam bekend. De schrijvers, P.A.Taylor, A.Niedzwiecki, M.Rath en de Auschwitz-overlevende A.Kowalczyk, hebben daar een boek over geschreven. Volgens het boek: “The Nazi roots of the ‘Brussels EU” is de Europese Unie niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van één mondiaal kartel. Zijn dit de beelden die wij in de toekomst meer te zien krijgen?

Het miljarden kostende Europese Parlement staat volgens de schrijvers onder controle van een corrupte en maffiose toezichthouder, de EU Commissie. Autocratische vorsten zwaaien de scepter waar alle EU-onderdanen voor buigen moeten. Alle verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige politici en financiële machthebbers zijn gebroken en alle bestaande regels en wetten door hen aan hun laars gelapt. Het is al lang geen geheim meer dat Brussel, zoals het een echte dictatuur betaamt, zijn onderdanen manipuleert en misleidt. De EU heeft inmiddels alles weg van een kwaadaardig gezwel met uitzaaiingen wat druk bezig is de burgers in een dwangbuis te persen en met verdraaide feiten zichzelf door middel van propaganda voortdurend op de borst klopt. Het naar waarheid informeren van de burgers is al lang verleden tijd.

Het boek gaat uitvoerig in op de rol van de ex-nazi Walter Hallstein, één van de ondertekenaars van het Verdrag van Rome (1957) en de eerste voorzitter van de EU commissie van 1958-1967. Hallstein was tijdens het Naziregime lid van juridische Naziorganisaties, die de democratische rechtsorde wilden veranderen in fascistische wetgeving. In 1939 gaf Hallstein een lezing over de geplande verovering van Europa, de juridische structuur van het Groot-Duitsland en de afschaffing van de democratie. Enkele decennia later ontwikkelde Hallstein een tweede blauwdruk voor een supernationaal Europa in zijn boek ‘Die Europäische Gemeinschaft’ (1973), waarin hij de EU Commissie onafhankelijk stelde van de lidstaten en er een wetgevende macht van maakte. De meest essentiële ingreep in de vrijheid van de EU-burger is het Verdrag van Lissabon (2009). Allerlei afgewezen zaken zijn tóch gewoon ingevoerd.

 

Dit verdrag maakt het mogelijk dat de EU-commissieleden niet gekozen hoeven te worden, maar worden aangesteld en onder geen enkele mogelijkheid kunnen worden vervangen, ook al is er overtuigend bewijs voor bijvoorbeeld de schending van mensenrechten of corruptie.

Ook Brussel is net als Canada en andere landen druk doende EU-tegenstanders op een centrale plaats te heropvoeden. Het gaat om mensen die weigeren zich te laten vaccineren, slavenmaskers te dragen, die weigeren zich te laten testen of de anderhalve meter maatregel te accepteren. Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is een document te vinden dat niets goeds betekent voor de toekomst van de Europeanen. De “EU-commissie voor tolerantie” (European Council on Tolerance and Reconciliation) heeft het uitgewerkt. Achter de nietszeggende titel “Tolerantiedocument.

Het zal geen verrassing meer zijn dat de uiteindelijke Europese Unie precies dat zal doen wat de Nazi’s voor ogen hadden. De Europese Unie is niets anders dan een bureaucratische, gecentraliseerde, dictatoriale Europese federale superstaat met ongekozen leiders die Hitler en andere belangrijke Nazi’s reeds voor ogen hadden.

Dat er zich in Europa een staatsgreep van ongekende proporties voltrekt, is inmiddels wel duidelijk. Zoals bekend wordt de Europese Commissie geleid door de ongekozen (Bilderberger 2008) Fürher Ursula von der Leyen (CDU). De stem van het volk is niets meer waard voor de ongekozen kliek in Brussel. De ongekozen grondwet is er doorgedrukt zodat naar believen vrijheid en democratie aan banden kunnen worden gelegd. Ook dat hoort allemaal thuis in de plannen van Agenda 2030 van de VN en The Great Reset van Klaus Schwab.

Ook wat betreft het observeren van de Europese burgers d.m.v. het tappen van telefoon- en internet door politie en justitie in Europa is al enige tijd de gewoonste zaak van de wereld. De machthebbers van Europa hebben hun zinnen gezet op Project Indect, een toezichts- en controlesysteem dat de overheden niet alleen in staat stelt om voortdurend websites, discussieforums, en individuele computers te monitoren, maar ook toezichtcamera’s kan gebruiken om het gedrag van burgers te observeren. Bovendien bevat Project Indect ook de mogelijkheid om privé (telefoon-)gesprekken massaal af te luisteren. Stephen Booth, analist bij 'Open Europe', beschrijft Project Indect als 'Orwelliaans' en een 'enorme schending van de privacy van de Europese burgers,' waarbij hij aantekent dat de door de Europese burgers betaalde belasting gebruikt wordt voor een systeem dat hen allen bedreigd en hen schuldig acht totdat het tegendeel is bewezen.

 

Screenshot_9Op nationaal niveau is dit al gevaarlijk genoeg, maar op Europese schaal is het idee gewoonweg huiveringwekkend,' gaf Shami Chakrabarti, directeur van de mensenrechtenorganisatie Liberty als commentaar. Project Indect is het ideale 'systeem van het Beest', waarbij uiteindelijk alle burgers in een volkomen gecontroleerde en 24 uur per dag geobserveerde gevangenis komen te leven. Het zich steeds verder uitbreidende 'toezicht' in Europa en ook in Nederland kan daarom slechts bedoeld zijn om de burgers met 'andere' of van de overheid 'afwijkende' ideeën het gevoel te geven dat verzet zinloos is, en dat ieder 'verdacht' gedrag dat niet overeenstemt met de door de autoriteiten bepaalde gewenste koers, onmiddellijk geregistreerd en bestraft zal worden.

 

Het belangrijkste doel van het systeem is het ,,automatisch detecteren van bedreigingen en abnormaal gedrag of geweld.”

 

De computer (het beest) in Brussel waarin alle informatie van de Europese burgers wordt opgeslagen.

 

Het Europees Parlement heeft eind oktober 2009 onder aanvoering van de voormalige Franse leider Nicolas Sarkozy het zogeheten Amendement 138 laten vallen wat impliceert dat EU-lidstaten ‘lastige’ burgers naar believen van internet kunnen afsluiten. De nazi-roots van de kliek in Brussel wordt nog eens extra duidelijk uit het verzoek aan alle EU-landen, dus ook Nederland, een avondklok in te stellen in de strijd tegen de coronapandemie. Alsof het virus opeens actief wordt na bijvoorbeeld tien uur s’avonds. Of de regel dat mensen in de buitenlucht slavenmaskers moeten dragen, zonder dat iemand in de buurt is.

 

Een avondklok is alleen bedoeld om de bevolking verder te knevelen en de druk verder op te voeren. Ze kunnen de spertijd/avondklok invoeren zonder dat iemand daar iets tegen kan doen. In Nederland heeft wat dat betreft de Tweede Kamer zich volledig buitenspel gezet. Met andere woorden, de overheid kan doen wat het wil op basis van een mechanisme dat niet veel mensen kennen en dat is het Koninklijk Besluit. Het is niet zoals de naam doet vermoeden een besluit dat is genomen door de koning, het is een besluit dat wordt genomen door de regering:

Hoewel de koning als eerste het besluit ondertekent, wat de indruk kan wekken dat hij persoonlijk achter het besluit staat, is hij niet zelf verantwoordelijk. Om die reden worden Koninklijke besluiten meeondertekend door de betrokken minister(s) en/of staatssecretaris(sen). De verschillen tussen een wet in formele zin en een koninklijk besluit zijn: Een wet in formele zin moet ook zijn aangenomen door het parlement. De vaststelling van formele wetten geschiedt in Nederland namelijk door regering en Staten-Generaal gezamenlijk (artikel 81 van de Grondwet). Maar zoals bekend is de Grondwet in Nederland buiten werking gesteld met de invoering van de spoedwet.

Een koninklijk besluit kan door de regering worden uitgevaardigd zonder directe medewerking van het parlement. Een koninklijk besluit kan door een rechter getoetst worden aan de Grondwet, een formele wet niet. Een koninklijk besluit is, wanneer het een algemeen verbindend voorschrift inhoudt, tevens een wet in materiële zin. En dit is precies het mechaniek dat ze van stal gaan halen om een spertijd in te voeren als ze dat willen.

Nog altijd denken mensen dat wij in een democratie leven en dat wij niet het slachtoffer zijn van een tirannieke overheid die kan doen wat het wil, maar niets is minder waar, want ook Rutte&CO zullen niet aarzelen om deze Naziwet in te voeren. Zo hadden wij in de oorlog de spertijd, iets dat ze tegenwoordig een avondklok noemen. Dit betekent dat je tussen bepaalde uren gedwongen wordt om jezelf op te sluiten waar je dan ook bent op het moment dat de spertijd ingaat. Pas aan het eind van die periode mag je weer de straat op en o wee als je in die tussentijd wordt gesnapt zonder geldige Ausweiss.

Alle wereldburgers zullen van digitale identiteit krijgen

Iedereen moet een digitale identiteit krijgen waarmee hij of zij zich lokale en mondiale toegang tot diensten verschaft, van digitaal geld tot onderwijs. Immunisatie, via massavaccinatie, is dé manier om iedereen aan zo’n DigiD te helpen. Het idee voor de toekomst is dat je met een digitaal Certificate of Vaccination (COV-id) weer wat meer vrijheden krijgt ten opzichte van de weigeraars. Opvallend is dat ook Maxima op 21 oktober 2020 een digitale keynote toespraak heeft gehouden over een vaccinatiepaspoort bij het evenement ‘Inclusive Digital ID for a Resilient Recovery from COVID-19’.

In april 2019 gaf Maxima ook al een toespraak over het ontwikkelen van digitale identiteitsbewijzen. Toeval of niet: in januari 2019, enkele maanden voordat Maxima haar eerste toespraak hield, stelde Bill Gates voor om burgers op grote schaal te laten volgen door de overheid. Hij schreef op zijn blog Gates Notes: “Een identiteitsbewijs kan het leven van ’s werelds armste en meest kwetsbare mensen helpen verbeteren.”Maar de doelstellingen van deze figuur zijn inmiddels meer dan duidelijk.De volgende stap heeft rechtstreeks betrekking op corona: Gates wil dat mensen die recentelijk zijn getest of hersteld, of die een vaccin hebben gehad, een digitaal certificaat krijgen. Wij zullen als vee worden gebrandmerkt.

Hugo de Jonge, die na een schimmige verkiezing leider van het CDA werd, pleit voor de landelijke invoering van een coronavirus-app, zodat de staat precies kan nagaan waar je bent geweest en met wie je contact hebt gehad. Volgens de overheid kunnen digitale middelen helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Het ministerie van VWS ontwikkelde de app Corona-melder. Deze app meldt of u in de buurt bent geweest van iemand die na een test corona blijkt te hebben. Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust andere mensen in uw omgeving besmet. Hoe meer mensen de Coronamelder gebruiken, hoe meer mensen waarmee de besmette persoon in contact is geweest op deze manier een waarschuwing kunnen krijgen. Dit helpt, zegt de Jonge, om samen het coronavirus onder controle te krijgen. Maar daar heeft het helemaal niets mee te maken. Ze willen ons 24 uur per dag kunnen volgen.

Het verhaal is dat identiteitsbewijzen van belang zijn om mensen toegang te kunnen geven tot officiële financiële diensten. Een mooi verhaal maar identiteitsbewijzen zijn slechts bedoeld om de wereldbevolking te traceren. Ook de Rockefeller Foundation heeft een uitgebreid document gepubliceerd “het Covid-19 Testing Action Plan waarin stap voor stap de strategie wordt uiteengezet om de hele wereldbevolking te kunnen traceren: “Digitale apps en privacybeschermde trackingsoftware moeten algemeen worden toegepast om een completere contacttracering mogelijk te maken. Om de Covid-19-epidemie volledig te beheersen, moeten we wekelijks de meerderheid van de bevolking testen.” 

De lockdowns worden door de machthebbers en hun trekpoppen gebruikt om te voldoen aan Klaus Schwarbs Great Reset. Doelstelling is alle industrie te nationaliseren, zodat alleen de grote multinationals overblijven. Ook de Nederlandse boeren zullen met wurgende regelgeving worden weggepest, uitgekocht of onteigend evenals de Horeca. Terwijl de hele Horeca aan banden ligt zitten Rutte en trawanten na afloop van de wekelijkse persconferentie gewoon koffie met elkaar te drinken. Zie hier hoe deze gast vervolgens stuntelt met het geven van een antwoord hier op.

Voor veel mensen is het bestaan op deze aarde door de draconische maatregelen van de overheden een regelrechte nachtmerrie geworden. Want, als je niets te eten hebt en geen geld om voedsel te kopen, of het voedsel dat je nodig hebt wordt veel te duur, dan krijg je beelden zoals de volgende. Dit zijn de rijen voor een voedselbank in het noorden van de staat Texas. Ongeveer 25.000 mensen wachten in lange rijen totdat ook zij een gratis voedselpakket kunnen krijgen omdat zij en/of hun gezin honger hebben en geen geld. Voorbeelden van supermarkten waar de voorraden opraken zijn te zien over heel de Verenigde Staten. Dat soort beelden zal binnen afzienbare tijd ook in de rest van wereld te zien zijn.

Klaus Schwab wil hersenscan en onderhuidse chips voor iedereen

great resetKlaus Schwab Foto: World Economic Forum CC BY 3.0

De globalist Klaus Schwab, gaat nog een stap verder dan het verplichten van vaccinatiecertificaten. “Als je de grens wilt overgaan, moet je in de toekomst mogelijk een hersenscan laten maken om te kijken of je al dan niet een veiligheidsrisico vormt.”

De ‘Great Reset’ gaat dus niet alleen over hervorming van het economische systeem, het invoeren van een ‘Green New Deal’ en automatisering. Ook voorspelt hij dat politiediensten op den duur herinneringen rechtstreeks uit het brein van mensen kunnen halen.

Onderhuidse microchips staan eveneens hoog op de transhumanistische agenda. “Hedendaagse externe apparaten – van draagbare computers tot VR-headsets – kunnen op den duur vrijwel zeker geïmplanteerd worden in ons lichaam en ons brein. Ze zullen de manier waarop we communiceren met de wereld aanzienlijk veranderen. Door het aflezen van hersengolven en andere signalen is het mogelijk om met behulp van dergelijke technologie gedachten op te vangen of iemands gemoedstoestand te bepalen” zegt Schwab. Hij suggereert verder dat de bevolking kan worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen. Zie hier  hoe Rutte, Máxima en (Bilderberg 2018) Sigrid Kaag (D66) in 2019 met de grote ‘Great Reset baas Klaus Schwab aan tafel zitten.

De eerste testen met gezondheidspaspoorten voor vliegreizen zijn reeds verricht; het zal niet lang duren voordat mensen straks alleen met zo’n paspoort met ‘afgestempelde’ corona test en Covid-vaccinaties in vliegtuigen, treinen, bussen in andere landen zullen worden toegelaten. Uiteindelijk zullen ook winkels en supermarkten hiertoe overgaan, waardoor ongeteste / ongevaccineerde mensen feitelijk in levenslange thuisquarantaine zullen worden gedwongen – àls het hen al wordt toegestaan om in hun woningen te blijven. Vaccinaties zullen net als slavenmaskers, de anderhalve meter gekte en coronatesten, een vast onderdeel gaan vormen van onze maatschappij.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud