Uit het nieuws 14-06-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

De door Rutte en trawanten ingevoerde dwangmaatregelen gaan niet meer weg

“Het coronavirus is stevig op zijn retour. We zien een snelle daling in de ziekenhuizen, van ongeveer 70 procent ten opzichte van de piek eind april” zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een technische briefing in de Tweede Kamer. Geen nieuws onder de zon want zo ging het vorig jaar precies net zo. Vorig jaar was er ook zonder vaccin sprake van een spectaculaire daling in mei en juni. Rutte en trawanten praten over versoepelingen maar deze zullen net als vorig jaar niet van lange duur zijn. Wij zullen blijven leven als gevangenen in ons eigen land. De noodwetten zullen in de loop van het jaar opnieuw worden aangescherpt. De ingevoerde dwangmaatregelen gaan niet meer weg, ondanks het feit dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat achter de idiote 1½ meter, de nutteloze slavenmaskers (klik ook hier) en de fake-PCR-testen. Slavenmaskers hebben helemaal niets te maken met gezondheid, maar alles met een tirannieke agenda en we weten van de uitvinder van de PCR-test zelf, Kary Mullis dat zijn test niet betrouwbaar is en gemanipuleerd kan worden maar toch gaan ze er mee door. De Nederlandse bevolking wordt vanaf maart 2020 geconfronteerd met een doelbewuste ontwrichting van onze samenleving en de regie ervan is nog steeds in handen van de veroorzakers van de puinhoop. Ze hebben ons dwangmaatregelen opgelegd zonder enige wetenschappelijke verantwoording.

 

De enige reden dat de fake -PCR-test nog steeds wordt gebruikt is om de nep-pandemie aan de gang te houden. Geen test betekent einde valse besmettingcijfers en is er geen reden meer om de dwangmaatregelen te handhaven. De lockdowns worden door de machthebbers en hun trekpoppen gebruikt om te voldoen aan Klaus Schwarbs Great Reset,zijn voorbereiding tot een vierde wereldrijk. Zoals inmiddels genoegzaam bekend is Schwab de oprichter en directeur van het World Economic Forum, ook wel bekend als het Davos Forum. Schwab is een vrijmetselaar en komt uit een nazinest van oorlogsprofiteurs. Klik ook hier.

 

Vrijmetselaar Klaus Schwab, is een van de meest sinistere figuren die er momenteel op aarde rondlopen.

Tot dusver lijkt de voorbereiding voor het beoogde “Vierde Rijk” succesvol te verlopen want praktisch de hele wereld staat achter Schwabs duivelse plannen. Dat geldt ook voor het merendeel van de Nederlandse politieke partijen. Op een enkeling na, doen al die jaknikkers in de Tweede Kamer er het zwijgen toe en willen nog het liefst meeregeren in een volgend kabinet om mee te helpen de plannen van Schwab verder uit te voeren. Maakt niet uit wat de consequenties zijn voor de Nederlandse bevolking. Het pluche, het grote geld, het salaris en de macht hebben het complete bestuur van dit land in de greep.

Alle dwangmaatregelen waar de Nederlandse bevolking sinds maart 2020 mee geconfronteerd wordt heeft geen andere functie dan ons gedrag te beïnvloeden. De trekpoppen van Klaus Schwab zullen net als in 2020 eerst de teugels weer enigszins laten vieren maar dat is tijdelijk want het Covid-19 stappenplan en de Great Reset moeten onverkort uitgevoerd worden. Tot nu toe is de corona/Covid-19 fake-pandemie een van de meest succesvolste psychologische desinformaties ooit.  Klik hier voor alle misdaden tegen de menselijkheid op een rijtje. De volgelingen van de sekte des doods willen ons de indruk geven dat ze het beste met ons voor hebben, maar dat is niets anders dan bedrog. In de loop van 2021 zullen ze de dwangmaatregelen gewoon weer verder gaan opvoeren. Als het met de fake-besmettingen niet meer lukt, gaan ze wel wat nieuws verzinnen om ons weer verder te knevelen. Een andere mogelijkheid is dat de machthebbers en trawanten gewoon een nieuw nep-virus uit de hoge hoed toveren, of misschien wel een echt zeer dodelijk virus. En dan is daar nog de door het World Economic Forum aangekondigde Cyber pandemie.

 

Het WEF en een aantal grote banken zijn van plan begin juli 2021 een simulatie uit te voeren van een ‘cyberpandemie die het hele systeem kan uitschakelen’.Het project heet Cyber Polygon 2021. Op de website wordt gewaarschuwd dat ‘één kwetsbare schakel genoeg is om het hele systeem lam te leggen’.Cyber Polygon doet denken aan Event 201 dat plaatsvond op 18 oktober 2019 onder leiding van het World Economic Forum en de Bill&Melinda Gates Foundation. Tijdens deze bijeenkomst vond een 3½ uur durend simulatie-experiment plaats van een wereldwijde pandemie veroorzaakt door een nieuw coronavirus. Sommigen vragen zich dan ook terecht af of Cyber Polygon een voorbode is voor wat er misschien komen gaat.

 

Volgens het WEF zal er sprake zijn van een ware 'cyberlockdown' waarbij alle toestellen van het internet gehaald moeten worden om infectie te vermijden. Ze zullen het internet dus voor bepaalde tijd platleggen en onbruikbaar maken. Het hele bedrijfsleven zal stilvallen met alle economische en sociale gevolgen van dien. Ook volgens het in 2010 ontwikkelde Covid-19 stappenplan zullen er in de loop van 2021 verstoringen optreden in de bevoorradingsketens naar ondermeer de supermarkten. Er zullen tekorten ontstaan en daaraan gekoppeld economische instabiliteit. Het WEF geeft in het begin van het artikel zelf toe dat we in de nabije toekomst nog meer gefabriceerde crisissen mogen verwachten. Dit staat voor iedereen gewoon te lezen in de categorie 'agenda' van het World Economic Forum. Het staat dus zwart op wit dat deze cyberpandemie een agendapunt van hen is.

 

Ook bestaat de mogelijkheid dat het elektriciteitsnet voor bepaalde tijd platgelegd zal worden. Klaus Schwab zei dat stroomvoorziening, transport, dienstverlening in ziekenhuizen en de hele samenleving tot stilstand zal komen. Dat betekent ook: sociale onrust, voedseltekorten, etc. Zij zullen zelf de crisis creëren maar de schuld aan iemand anders geven en vervolgens ons de oplossing bieden: nog meer controle en nog minder vrijheid. Inderdaad: bereid u voor, want het zal de hele maatschappij voor een bepaalde tijd zwaar ontregelen. Iedereen zal voor langere termijn aan strikte beperkingen gehouden worden, ook zij die gevaccineerd zijn.

 

Holocaust-overlevende Vera Sharav waarschuwt voor Schwabs Vierde Rijk: ‘We staan op een cruciaal kruispunt’

 

sharav

Foto: Vera Sharav (Klartext CC BY 3.0)

De coronapandemie is georkestreerd. Sharav spreekt van een gigantisch experiment. Dit is pas de eerste stap. Als wij de plannen van de machthebbers niet dwarsbomen, dan is de mensheid verloren, waarschuwt Holocaust-overlevende Vera Sharav in gesprek met Uwe Alschner van Klartext. Nadat ze de verschrikkingen van de Holocaust had overleefd en als 11-jarig meisje een veilig heenkomen vond in de Verenigde Staten, vroeg ze zich af hoe het kon dat mensen dit hadden laten gebeuren. Ze kwam er al snel achter dat er veel mensen zijn die profiteren van oorlogen. Ze besloot om niet de andere kant op te kijken als zoiets ooit weer zou gebeuren. “Ik heb hier een antenne voor ontwikkeld.”Ze kan dan ook niet begrijpen dat de Israëlische overheid medische gegevens van de hele Israëlische bevolking heeft overgedragen aan een bedrijf als Pfizer, dat talloze misdaden op zijn geweten heeft. Deze gegevens zijn extreem waardevol voor farmaceuten. Dat ze in het geval van vaccinschade zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid, zou volgens Sharav alarmbellen moeten doen rinkelen.

Volgens Sharav staan wij mogelijk aan de vooravond van een Vierde Rijk. De vader van Klaus, Eugen Schwab, stond aan het hoofd van een Zwitserse firma die allerlei soorten wapens produceerde voor de nazi’s. Ze was dan ook geschokt dat Israël een ‘groene pas’ introduceerde, die we in Europa krijgen in de vorm van een digitaal groen certificaat. Deze pas staat voor apartheid en zorgt voor een tweedeling in de maatschappij, zegt Sharav. Vaccineren onder dwang via de achterdeur. “We hebben het hier over een gigantisch experiment.” “Iemand moet hier een stokje voor steken.”Ze wijst erop dat dit allemaal onderdeel is van de Grote Reset van Klaus Schwab. “We moeten onszelf serieus gaan afvragen hoe we de vorming van het Vierde Rijk kunnen stoppen. We hebben veel macht uit handen gegeven aan diegenen die zich hier heel lang op hebben voorbereid.”“We staan momenteel op een cruciaal kruispunt.”

Ademvrij.NU is gestart met een bodemprocedure tegen de staat om de mondkapjesplicht in Nederland onwettig te laten verklaren.

Volgens Ademvrij.NU officieel geheten: Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes, NCVM), is de verplichting tot het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimten, het OV, onderwijs en bij contactberoepen contraproductief en schadelijk voor zowel de gezondheid als voor sociale contacten en het persoonlijk welbevinden van burgers. De mondkapplicht vormt om deze redenen een onacceptabele en disproportionele inbreuk op de grondrechten van burgers in Nederland, waaronder het recht op lichamelijke integriteit, stelt Ademvrij.NU. De organisatie heeft op 30 april 2021 de Staat der Nederlanden opgeroepen om de Ministeriële Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichting, die op 1 december 2020 is ingegaan, onverbindend te verklaren. De Staat heeft hierop per brief van 20 mei 2021 afwijzend gereageerd. Voor Ademvrij.NU is dit reden om de bodemprocedure te starten. De dagvaarding zal op korte termijn worden aangebracht door de advocaat van Ademvrij.NU, Legal Nova te Amsterdam. Voor meer informatie klik ook hier.

Dertig wetenschappelijk studie’s en rapporten bewijzen dat er sprake is van ongekende medische fraude wereldwijd.

 

Alleen al in Nederland zijn er vele honderden artsen die aangeven dat veel zaken rondom de Covid-19 heisa niet kloppen. Wereldwijd zijn vele duizenden hoogleraren, profesoren, virologen, artsen, andere wetenschappers, onderzoekers met wereldfaam, en advocaten uit diverse landen het er over eens dat de gedwongen afzondering, afstand houden, slavenmaskers fake-PCR-testen voor iedereen en overal, wetenschappelijk onverantwoord zijn, buiten alle verhoudingen, onwettig, een flagrante inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en immens meer schade toebrengen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen dan het coronavirus.

 

COVID Vaccine – Genetic Reprogramming Without Informed Consent & Ronavax  Roulette: All About the Adjuvants | Madison Area Lyme Support GroupLogo World Doctors alliance

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ging positief geteste mensen plotseling zelfs patiënten noemen. Talloze wetenschappers bewijzen dat deze testen niets over de aanwezigheid van het coronavirus vertellen maar ze worden overal gecencureerd en hun op Youtube geplaatse video’s radicaal verwijderd.

 

Er zijn verschillende onafhankelijke onderzoeksrapporten, die elkaar bevestigen. Uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar Covid-19, laat zien dat er sprake is van ongekende medische fraude wereldwijd. Er zijn verschillende onafhankelijke onderzoeksrapporten, die elkaar bevestigen. Gezaghebbende wetenschappelijke studies die aantonen dat de PCR-test hoge percentages valse positieven geeft, en niet in staat is een infectie aan te tonen. Uit alle beschikbare wetenschappelijke literatuur over mondkapjes blijkt ook dat mondkapjes geen virus tegenhouden, maar juist het risico op infectie vergroten en dat wetenschappelijke studies eveneens bewijzen dat lockdowns geen virusverspreiding belemmeren en juist onbeschrijflijke schade aanrichten.

 

Al deze volslagen zinloze maatregelen zijn niet bedoeld voor de volksgezondheid of veiligheid, maar enkel en alleen om een agenda uit te voeren. Het zijn niets anders dan ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen waaraan de hele Nederlandse bevolking is onderworpen. Met ‘verzonnen sterfte statistieken, frauduleuze besmettingscijfers en overtrokken aantallen gevallen van mensen met corona, is het Nederlandse volk volgepompt met angst. Maar al deze deskundigen worden door diverse politieke leiders en onbenullen in de mainstream media weggezet als complotgekkies. Maar al die wappies die de Covid-19 fraude aan de kaak hebben gesteld met bronnen, hebben gelijk gekregen over de plannen van Klaus Schwab en zijn trekpoppen. Van al deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten komt er geen woord in onze media. Al die zogenaamde ‘experts’ die dagelijks wel voor de camera’s worden gehaald, zijn niets anders dan politieke pionnen die komen opdraven de Covid-19 plandemie – zolang mogelijk overeind te houden.

 

Nog even een prikkie van schoolmeester Hugo de Jonge halen?

De Pharmaffia is 40 jaar bezig geweest met het AIDS-vaccin. Maar de wetenschap staat voor niets. Binnen een jaar na het verschijnen van een geheimzinnig “Coronavirus” was het vaccin gevonden. De hele wereldbevolking moet nu met de Mengele spuiten worden behandeld. Dat is nodig om weer vrij te zijn en zonder muilkorfje een winkel in te mogen, zeggen ze! 95% van de Nederlandse bevolking trapt er vol in. Mensen staan te juichen wanneer ze gevaccineerd zijn. Ze zetten hun foto’s van hun geprikte arm op social media en ze smeken om een coronapaspoort. Maar het prikkie van Hugo de Jonge is niets anders dan een experimentele genetische modificatie, een biologisch wapen. Al op 11 maart 2020 werd het coronavirus letterlijk een opzettelijk gecreëerd ‘biowapen’ genoemd. Diverse onderzoeken laten zien dat er enorme risico’s zitten aan het vaccineren. Zo deed de wereldberoemde epidemioloog prof. Sucharit Bhakdi ter gelegenheid van het symposium “Een prikje maar” op 27 mei in Hamburg een schokkende onthulling. Volgens zijn laatste bevindingen zullen absoluut alle mensen die gevaccineerd zijn met mRNA-vaccins een bloedstollingstoornis ontwikkelen. Het is een proces dat kan leiden tot een potentieel fatale trombose. Uit een in Nature gepubliceerde peer-reviewed studie blijkt ook dat de nano-deeltjes in de vaccins hersenschade kunnen veroorzaken.

Ook de Eminente professor en vaccin expert Dolores Cahill waarschuwt dat wanneer u bent gevaccineerd u er zeker van kunt zijn dat uw DNA nu aan het veranderen is. “Het gaat om een besturingssysteem dat op u wordt getest. Mensen die na gevaccineerd zijn zeggen ik heb nergens last van die hebben geen moment geluisterd naar wat de echte wetenschap daarover zegt. De verdediging van de meeste mensen is dat ze erop vertrouwen dat deze vaccins ‘veilig’ zijn omdat het nu eenmaal op TV en door de overheden wordt gezegd, en het daarom niet nodig is om zelf onderzoek te doen.” Cahill is al de zoveelste topwetenschapper die waarschuwt dat mensen door deze Covid vaccins onomkeerbaar genetisch worden gemanipuleerd. Zij zegt dat de coronaprik zich tegen je immuunsysteem keert in je eigen lichaam. Dat zorgde ervoor dat de helft tot 100 procent van de proefdieren zijn gestorven na toediening van een mRNA-vaccin. Ze stierven niet meteen, maar pas nadat ze werden blootgesteld aan het virus waartegen ze waren ingeënt, zei Cahill in gesprek met Mike Ryan van Asia Pacific Today. “Dit verschijnsel wordt ook wel antilichaamgemediteerde versterking van infectie of cytokinestorm genoemd en maakt de ziekte erger. De mRNA-vaccins veranderen je in een genetisch gemodificeerd organisme. De virale eiwitten kunnen worden opgenomen in je cellen en organen. Als de virale eiwitten in je hart, alvleesklier, milt of in je longen zitten, valt je immuunsysteem die organen aan.

Ze wees erop dat mRNA-vaccins ook helemaal niet nodig zijn, aangezien er genoeg veilige behandelingen beschikbaar zijn, en voegde toe dat het middel veel erger is dan de kwaal. Er sterven nu al veel mensen na de coronavaccinatie, maar volgens de professor zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden. De immunoloog verwacht dat er over één of twee jaar veel mensen zullen sterven aan orgaanfalen.

Het aantal vaccindoden in Europa is inmiddels (stand t/m 5 juni) op gelopen tot 13.867.Sommige onderzoekers denken dit aantal slechts 10% is van het werkelijk aantal doden.

Professor Cahill, die meer dan 10 jaar de Ierse overheid adviseerde, waarschuwt mensen dat ze het vaccin niet moeten nemen en vindt dat de klinische onderzoeken moeten worden stilgelegd. “In een verzorgingstehuis in Ierland werden op 20 januari 51 mensen gevaccineerd en 26 van hen stierven binnen vijf weken,” zei ze. Advocaat Reiner Fuellmich wees erop dat 19 van de 31 bewoners van een verzorgingstehuis in Berlijn waren overleden na de tweede prik. Dat zijn slechts twee voorbeelden van vele andere gevallen. Cahill is voorzitter van de World Doctors Alliance, waar meer dan 150.000 medische professionals bij aangesloten zijn. Ze is als professor verbonden aan University College Dublin.

Een Amerikaanse collega van Cahill, dr. Sherri Tenpenny, die 12 jaar lang directeur was van de spoedeisende hulpafdeling van een Amerikaans ziekenhuis en auteur is van 2 boeken en honderden artikelen op het gebied van vaccins, voorspelde in februari dat het ‘4 tot misschien 14 maanden gaat duren voordat we ten volle de verwoestingen zullen zien van wat er gaat gebeuren met mensen die zijn gevaccineerd.’

Diverse andere deskundigen zeggen dat de experimentele mRNA injecties ten onrechte als vaccins worden bestempeld. Deze Covid vaccins zijn helemaal geen vaccins, maar een vorm van gentherapie met een speciaal Nanotech toedieningsysteem. Met andere woorden: genetische manipulatie. Ook Dr. Simone Gold, de oprichtster van Americas Frontline Doctors, een groep artsen en advocaten die de levensbedreigende desinformatiecampagne aan de kaak stellen die sinds de pandemie over de hele wereld woedt, onthult 'ongelooflijke leugens van ongelooflijke proporties'.

Dit vaccin zal een derde stam DNA aan het menselijk lichaam toevoegen, waardoor ze in wezen een hybride zijn. Een derde DNA streng kan tegenwoordig vrij gemakkelijk worden gemaakt met behulp van nanotechnologie. De manier waarop die derde streng DNA in het menselijk lichaam kan worden ingebracht is via een injectie. Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden, om slaven te worden voor de elite.'Het is voor een weldenkend mens nauwelijks te bevatten in wat voor waanzinnige wereld wij terecht gekomen zijn.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud