Uit het nieuws 13-01-2020

Door: Franklin ter Horst

Jeremy Corbyn nummer 1 in de top tien van grootste antisemieten 2019.

Het Simon Wiesenthal Center heeft zoals gebruikelijk weer een Top Tien-lijst gepubliceerd van figuren/organisaties die zich het afgelopen jaar schuldig hebben gemaakt aan antisemitische en anti-IsraŽlische uitspraken. Jeremy Corbyn, leider van de Britse Labour-Party voert de lijst aan. Hij heeft zijn partij met de ďsmerigheid en schande van het antisemitismeĒ doorspekt en het antisemitisme aangewakkerd in het politieke en sociale leven van de Britten. Anti-joods racisme en IsraŽl haat heeft onder zijn leiding extremistische vormen aangenomen. Hij schroomt niet IsraŽl met de hellehonden van ISIS te vergelijken. Een schandalige vergelijking die wordt gedeeld door veel parlementsleden van Labour-Party en door raadsleden die zijn geschorst waaronder Ken Livingstone. Links antisemitisme vervuilt de geesten in Engeland. De socialistische kliek in Groot-BrittanniŽ heeft zich onder zijn leiding ontpopt tot een bende antisemieten waarbij een gevaarlijke koers is ingeslagen voor de joodse bevolking in Groot-BrittanniŽ.

 

Sinds Corbyns verkiezing op 12 september 2015 als leider van de Labour Party, is er een giftige anti-IsraŽl en anti-Joodse atmosfeer ontstaan die tot gevolg heeft gehad, dat diverse leden van deze partij zijn geradicaliseerd. Zo riepen islamitische Labour-afgevaardigden openlijk op tot de eliminatie van de staat IsraŽl.

 

https://images.haarets.co.il/image/fetch/w_1994,h_1159,x_0,y_309,c_crop,g_north_west/w_609,h_343,q_auto,c_fill,f_auto/fl_any_format.preserve_transparency.progressive:none/https://www.haaretz.co.il/polopoly_fs/1.7583700!/image/498294963.jpgJeremy Corbyn met Arafat sjaal. Afbeelding overgenomen van Haaretz.

Op klassieke antisemitische wijze hebben Corbyn en trawanten IsraŽl en het Joodse volkafgeschilderd als de slechtste, meest racistische, meest onderdrukkende en meest destructieve macht ter wereld. In deze vergiftigde omgeving hebben Joodse studenten in Groot-BrittanniŽ nu bescherming nodig tegen een verbond tussen islamisten en marxisten die het op hen gemunt hebben. Uitspraken als dat de wereld beter af is zonder Joden, zijn geen uitzondering meer. Dat heeft ook zijn weerslag op burgers die niet beter weten waardoor de gedachte ontstaat dat haat tegenover het Joodse volk moreel valt te rechtvaardigen.

Hij en zijn linkse kornuiten zouden het liefst willen dat de staat IsraŽl nooit was ontstaan. Corbyn staat daar echter niet alleen in want een deel van de Britse elite denkt er net zo over. Het gaat om overheidsdienaren, filmmakers, journalisten, intellectuelen, academici, leiders van non-gouvermentele organisaties, kerkleiders en zo meer. De Britse media zoals de Times en de Independent zijn fakkeldragers van ordinaire Jodenhaat en doen er alles aan de ware feiten in het conflict tussen IsraŽl en het corrupte bewind in Ramallah en de doodscultuur in Gaza te verdoezelen Ze deinzen er niet voor terug de meest smerige cartoons over IsraŽlische leiders te publiceren. Engeland was het eerste land dat een academische boycot instelde tegen IsraŽl. Engelse universiteiten zijn bijna complete ďno-go-zonesĒ voor IsraŽlische studenten.

Corbyn treed ook regelmatig in het openbaar op met de Holocaustontkenner Paul Eisen. Deze schreef dat Corbyn ďaan alle jaarlijkse manifestaties van zijn organisatie deelnam en zelfs geld schonk aan de groepĒ.De antipathie jegens IsraŽl door de linkse Britse kliek heeft ziekelijke vormen aangenomen. Corbyn weigerde om het diner in Londen bij te wonen voor het honderdjarig bestaan van de Balfour-verklaring. De Palestijnse terreurbeweging Hamas was zeer ingenomen met Corbyns afwijzing hiervan. Het gaat om een misselijk makende onruststoker en als zodanig een gevaarlijke figuur.

Corbyns afkeer van de Joodse staat is niet van de laatste jaren want reeds in 2002, tijdens het hoogtepunt van de 2e Intifada ging hij bij zijn idool de terreurmiljardair Jasser Arafat op bezoek in Ram-allah toen de terreurbaas zijn hellehonden de straat op stuurde om zoveel mogelijk IsraŽliís te vermoorden. Corbyn zei dat Arafat een ďzeer sterke boodschap van verzetĒ leverde vanuit zijn compound in Ramallah.

Jeremy Corbyn (midden met geel hemd), in Londen op een pro-Hamas manifestatie tegen IsraŽl in de zomer van 2014 [beeldbron: i24 News]

In 2009 noemde Corbyn Hamas, de Bašl-doodscultuur in Gaza en de Libanese hellehonden van Hezbollah zijn Ďvriendení. Ook zat hij al eens in een conferentiepanel met verschillende Hamas-terroristen die waren veroordeeld voor moord, zoals Hamas-hoofd Khaled Mashaal. Ook heeft hij er een gewoonte van gemaakt IsraŽl te beschuldigen van oorlogsmisdaden en het plegen van genocide. Gematigde partijleden hebben deze schandalige beschuldiging van Corbyn naar buiten gebracht. Het blijkt dat hij, en een groot aantal Britse politici op hoog niveau, waaronder bondgenoot en voormalig lid van de Communistische Partij Andrew Murray, hun naam onder de Verklaring van CaÔro van 2002 hebben gezet. Daarin wordt in wezen IsraŽl ervan beschuldigd genocide te plegen op het Palestijnse volk engewapend verzet tegen 'de Joodse staat', steunt.

In het document roept Corbyn op tot een boycot tegen IsraŽl en beschuldigt hij de Joodse staat ervan systematisch "apartheid" toe te passen op Palestijnse burgers. Deze verklaring toont geen greintje sympathie voor de honderden onschuldige IsraŽli's die op dat moment in 2002 op brute wijze werden vermoord door Palestijnse terroristen in bussen, pizzarestaurants en nachtclubs. Hij legde zonder schroom bloemen op het graf van een bende gewapende terroristen van de Zwarte September (een onderdeel van Jasser Arafats Fatahbeweging) die IsraŽlische sporters tijdens de Olympische Spelen van 1972 hadden vermoord. Zo is er een video opgedoken uit 2009 waarin Corbyn zijn sympathie uit voor zelfmoord terroristen en de beweegredenen van de Palestijnse zelfmoordbarbaren tijdens een debat aan de universiteit van Cambridge.

Labour heeft moeite gedaan om hun imago op te poetsen naar aanleiding van de diepgewortelde antisemitische, nationalistische en extremistische opvattingen ten aanzien van de Joodse staat. Meerdere Labour-politici hebben daarna ontslag genomen uit de partij. Een woordvoerder van Labour zei dat de partij "in solidariteit met het Joodse volk stond en zich volledig inzet voor de ondersteuning, verdediging en viering van de Joodse gemeenschap". De bewijzen van antisemitisme zijn verpletterend, allerlei Britse Kamerleden en andere prominenten hebben de Labour partij daardoor al verlaten. Naar aanleiding van ruim honderd getuigenverklaringen is de Britse antiracisme-instantie ĎThe Equality and Human Rights Commissioní een formeel onderzoek gestart. De partij is erop gericht haar procedures, om gevallen van antisemitisme te behandelen, te versnellen. 

Natuurlijk kregen de Britse Joden de schuld van het verlies van Jeremy Corbyn bij de Britse verkiezingen. De Labour Party leed onder zijn leiding de ergste nederlaag sinds de jaren dertig. De linkse kliek in Groot-BrittanniŽ kan de nederlaag van Corbyn maar moeilijk verteren en leggen natuurlijk de schuld bij binnen- en buitenlandse Joden. Zij worden ervan beschuldigd de door Corbyn zelf aangewakkerde Jodenhaat, te hebben gevoed. Ook barones Jenny Tonge, ere-lid van het Britse Hogerhuis wijd de nederlaag aan de invloed van de Joodse Lobby en IsraŽl. Tonge staat al jaren bekend om haar anti-IsraŽlische opvattingen. Het is zoals Adolf Hitler het in zijn boek Mein Kampf (1925) uitdrukte en daarna nog diverse keren: ďDe Jood wint met de leugen en sterft met de waarheid. De Jood is de parasiet van de mensheid. Hij kan een parasiet zijn voor een individuele persoon, een sociale parasiet voor het hele volk en de wereldparasiet van de mensheid.Ē

Fake-Palestijnen verzinnen de ene fabel na de andere over hun geschiedenis

Ze houden wel van humor die Arabieren die zich Palestijnen noemen. Bijzonder hilarisch zijn de verhalen over hun afkomst en hoeveel duizenden jaren ze al in het Midden-Oosten rondlopen. Hun beweringen zijn zo absurd dat een weldenkend mens ze onmogelijk serieus kan nemen. Van wie ze precies afstammen, bestaat onder de geschiedkundigen in Ram-allah enig verschil van mening want diverse Bijbelse volken komen voorbij waaronder de Filistijnen, Hettieten, Jebusieten en Kanašnieten. Opvallend is dat ze daarbij de Enakieten, Emieten en RefaÔten (reuzen, hoog als ceders en sterk als eiken) niet noemen. Op 14 december 2019 beweerde de Palestijnse premier Mohamed Shtayyeh op een ĎPalestijnse Kanašnitische conferentieí, gehouden in het Mahmoud Darwish Museum in Ram-allah dat de Palestijnen afstammelingen van de Kanašnieten zijn: ĎWij zijn geboren in Kanašnitisch Palestina en we zullen er blijvení.

Bijzonder was ook dat Shtayyeh Bašl noemde als de god die ze aanbidden: ďBaal was de belangrijkste god onder de Kanašnieten, en we roepen tot op de dag van nu zijn naam aan als we bidden voor water voor het land dat wordt bewaterd uit regenwater.Ē Dat ze Bašl-aanbidders zijn is natuurlijk al lang bekend maar brengen dat zelden zo openlijk in de openbaarheid. Wel heeft het toenmalige bewind van Jasser Arafat in juni 1998 een postzegel uitgebracht voor internationale buitenlandse post waarop Bašl als de god van de oorlog zowel als een strijder alsmede een stier werd afgebeeld.

Bašl houdt een speer in zijn hand en aan zijn gordel hangt een kort zwaard. De speer en het zwaard zijn de wapens uit het verleden. Ongeveer in het midden staat in het rood Bašl gedeeltelijk afgebeeld als stier. Bašl wordt in de Bijbel verbonden met satan. Eťn van de namen van satan is BeŽlzebub en is in de Bijbel een spotnaam voor de duivel. Het betekent: ďDe heer van de strontvliegenĒ. Bašl, wordt in de Bijbel geassocieerd met kinderoffers, door vuur of oorlog. Dat doen de Palestijnen ook, kinderen offeren alleen vandaag doen ze dat op een andere manier. Volgens de voormalige terreurmiljardair Jasser Arafat zijn dode kinderen de beste reclame want ze roepen wereldwijd krachtige anti-IsraŽlische sentimenten op.

In het Bijbelboek (1 Koningen:18) zet de profeet Elia, Bašl en zijn vierhonderd profeten voor schut op de berg Karmel. Elia daagt deze profeten uit de naam van hun god aan te roepen en hem te vragen om vuur te geven voor het bereiden van een stier. Daarop riepen de profeten van Bašl zijn naam aan: Bašl, antwoord ons! Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden. Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zei: ďRoept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet hij wakker gemaakt worden.Ē Toen riepen de profeten luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij dropen van het bloed. En zodra de middag voorbij was, tot het brengen van het avondoffer, geraakten zij in geestvervoering, maar er kwam geen geluid, en niemand gaf antwoord, of sloeg er acht op. Daarop riep Elia de God van Abraham, Isašk en IsraŽl aan en schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer.

Jasser Arafat beweerde niet alleen van de Filistijnen maar ook van de Kanašnieten af te stammen terwijl zijn geboorteakte meldt dat hij in CaÔro (Egypte) is geboren op 4 augustus 1929 als vijfde kind van een Arabische koopman. Zijn vader was een textielhandelaar en zijn moeder was van een oude Arabische familie in Jeruzalem. Tijdens een toespraak voor een groep jongeren in een zomerkamp op 18 augustus 1994 noemde hij Jeruzalem ďBir SalemĒ (de fontein van Salem). Salem, zo zei hij, is ťťn van de Kanašnitische koningen, ťťn van onze voorvaderen. De door Arafat genoemde koning Salem is echter een nieuwkomer op het historische toneel. De geschiedenis kent namelijk geen Kanašnitische koning van die naam.

Tijdens een uitzending op de officiŽle Palestijnse televisie op 27 december 2014 werd het fantastische verhaal verkondigd dat de ĎPalestijnen al vochten tegen de Romeinen.í Ook dat is nergens in de geschiedenis terug te vinden maar desondanks vinden ze gehoor want zie hier maar eens hoe de Unesco bezig is de hele geschiedenis van het Joodse volk uit te wissen.

Ook de huidige terreurleider Mahmoud Abbas beweert dat de Palestijnen afstammen van de Kanašnieten: ĎWij zijn de nakomelingen van de Kanašnieten, die 5000 jaar geleden in het land Palestina woonden, en wij wonen er nog steeds,í zo stelde hij op 19 februari 2018 in de Verenigde Naties: ĎOns volk is diep geworteld in dit land. Wij, het Palestijnse volk, hebben steden gesticht, ons vaderland opgebouwd en daarmee een grote bijdrage geleverd aan de mensheid en de beschaving.í Op 9 januari 2018 vierde Abbas het 16e jaar van zijn officiŽle 4-jarige ambtsperiode, als leider van de islamitisch geÔnspireerde corrupte en kleptomane autocratische nepstaat. We zijn alweer twee jaar verder en zit hij nog steeds op zijn troon in Ram-allah. De Verenigde Naties, diverse leiders in het Westen en niet te vergeten die in Brussel, noemen hem nog steeds meneer de Ďpresidentí.

De topfantast Saeb Erekat gaat nog verder terug in de geschiedenis dan zijn baas Abbas. Hij noemt zichzelf de trotse zoon van de Kanašnieten die daar maar liefst 9000 jaar geleden in het Midden-Oosten leefden. 5500 jaar voordat Jozua Bin-Nun de stad Jericho in de as legde, zo beweert hij.

Aartsleugenaar Saeb Erekat

Volgens Erekat heeft Jozua Bin-Nun - bekend van het ĎBoek Jozuaí uit het Oude Testament- dus in 3500 v. Chr. de stad Jericho in de as gelegd. Maar de Bijbelse Jozua leefde pas 2200 jaar later en wel rond 1300 v.Chr.

Bij een andere gelegenheid fantaseert hij nog wat verder over zijn oorsprong: ďOnze geschiedenis gaat heel ver terug, veel verder dan degenen die aan ons bestaan twijfelen zich voor kunnen stellen. We hebben al onder een groot aantal machthebbers geleefd: de Kanašnieten, de Egyptenaren, de Filistijnen, de IsraŽlieten, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de kruisvaarders, de Mongolen, de Turken en de Britten. Hij noemt zichzelf dus niet alleen de trotse zoon van de Kanašnieten, maar tevens onder machthebbers als de Kanašnieten te hebben geleefd. In volledige tegenstelling wat hij hier beweert, verteld hij op 17 februari 2014 geen Kanašniet te zijn maar nazaat is van een uit JordaniŽ afkomstige bedoeÔenen familie.

Toch wordt het idiote verhaal over zijn Kanašnitische afkomst onderwezen in de scholen van het bewind in Ram-allah. De Filistijnen, Hettieten, Jebusieten of Kanašnieten zijn nakomelingen van Noachs zoon Cham dus geen Semieten maar Chamieten. Palestijnen zijn gewoon Arabieren. Fake-Palestijnen zijn uitgevonden enkel en alleen om IsraŽl te terroriseren.Ze beschikken niet over een lange geschiedenis, of een bepaalde identiteit, of een gedocumenteerd erfgoed. Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld JordaniŽ, Egypte, Irak of een ander Arabisch land".

Franklin ter Horst