Uit het nieuws 12-09-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

(1) Iraanse commandant zegt dat het tijd is voor een grondoorlog tegen IsraŽl.

(2) De Turkse dictator Erdoğan dreigt Griekenland met oorlog.

(3) IsraŽl en Turkije hebben besloten de diplomatieke banden- na jaren van spanningen- weer te herstellen maar de Turkse dictator Erdoğan is niet te vertrouwen.

(4) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert: voedsel op de bon en vaccinatieplicht!

(5) Rob Jetten (D66) de minister van klimaat-en energie zwendel dreigt burgemeesters met celstraf als ze niet het contract met Gazprom opzeggen.

(6) Burgerlijke onrust in Europa neemt toe: politiediensten bereiden zich voor op ernstige onlusten en stijgende misdaad

(1) Iraanse commandant zegt dat het tijd is voor een grondoorlog tegen IsraŽl

De Iraanse militaire topcommandant van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), Hossein Salami gelooft dat Hezbollah en de Palestijnen klaar zijn om IsraŽl daadwerkelijk binnen te vallen en te veroveren. IsraŽl mag dan militair machtig zijn, maar de Iraanse topcommandant zegt dat dit niet betekent dat het niet kan worden verslagen met een goed uitgevoerde invasie.De website van de Iraanse opperste leider ayatollah Ali Khamenei publiceerde een interview met Hossein Salami waarin hij betoogde dat de Palestijnen en Hezbollah een ďgrondoorlogĒ moeten beginnen. Hij prees de raketaanvallen op IsraŽl door de Palestijnen en Hezbollah. Maar zo betoogde hij: ďraketten zijn uitstekend voor afschrikking of voor het voeren van statische oorlogen maar ze bevrijden het land niet. De Palestijnen hebben een lang gekoesterd doel om IsraŽl te vernietigen en te vervangen door een staat Palestina. Om dit daadwerkelijk te bereiken, moeten zij verder gaan dan geÔsoleerde terroristische aanslagen en raketbeschietingen.Ē

De Iraanse militaire topcommandant van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), Hossein Salami

Salami gelooft dat dit mogelijk is omdat het IsraŽlische leger, zo goed uitgerust als het is, niet dezelfde mate van religieuze vurigheid en geloof heeft als Hezbollah, de Palestijnen en de Islamitische Republiek. Hij voegde daaraan toe: ďDe Palestijnen zijn vandaag klaar voor oorlogsvoering op de grond. IsraŽls grootste zwakte is oorlogsvoering op de grond.Ē Salami maakt hier een ernstige vergissing want de oorlogen van 1967 en 1973 hebben laten zien dat de toenmalige vijanden van IsraŽl ondanks hun enorme militaire overmacht, een smadelijke militaire nederlaag hebben geleden.

In 1973 was de schok enorm toen Egypte, onder leiding van Sadat, en SyriŽ onder leiding van Hafiz al-Assad, op Jom Kippoer, de belangrijkste joodse feestdag, een gecoŲrdineerde verrassingsaanval uitvoerden. De oorlog begon op 6 oktober en duurde tot 22 of 24 oktober afhankelijk van het oorlogsfront. Terwijl de synagogen vol waren met vastende en biddende gelovigen, gingen de Syrische en Egyptische strijdkrachten tot de aanval over. IsraŽl was volkomen onvoorbereid. Het gehele openbare leven lag plat in IsraŽl en een deel van het leger plus alle reservisten waren met verlof, zodat het land enorm kwetsbaar was op dat moment. Velen brachten de dag door in familiekring. Niemand had verwacht dat de Arabieren op deze heilige dag zouden aanvallen. IsraŽl was hier zo door geschokt dat het de oorlog vernoemde naar Jom Kippoer. Toch wist IsraŽl ook deze oorlog te winnen met opnieuw een vernietigende nederlaag voor haar vijanden.

In deze oorlog was IsraŽl onvoorbereid, dat is nu niet het geval. IsraŽl houdt er al jaren rekening mee dat de vijanden opnieuw een poging zullen wagen IsraŽl van de kaart van het Midden-Oosten te verwijderen. Mocht de situatie inderdaad kritiek worden voor IsraŽl dan heeft het altijd "Samson OptionĒ nog achter de hand. Samson Option verwijst naar Simson, zoals beschreven in Richteren 16:30 ďEn Simson riep tot de Here en zeide: Here Here, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met ťťn wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreke. Daarop greep Simson de beide middelste zuilen, waarop het gebouw rustte, met zijn rechterhand tegen de ene steunende en met zijn linkerhand tegen de andere. En Simson zeide: Dat ik met de Filistijnen sterve. Toen boog hij zich met kracht, en het gebouw stortte in boven de stadsvorsten en boven al het volk, dat daarin was.Ē

Tijdens de noodlottige begindagen van de Jom Kippoer oorlog was IsraŽl bijna genoodzaakt Samson Option in werking te stellen. Alles was in gereedheid gebracht om dit plan uit te voeren. Dat plan was ook al tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 ter tafel gekomen. Mochten IsraŽls vijanden opnieuw een oorlog beginnen dan zullen ze wederom met een formidabele nederlaag geconfronteerd worden. Zo is het voorzien en zo zal het gebeuren! Een volgende oorlog kan zo maar het einde betekenen van Filistea (Gaza) Tyrus en Sidon (Libanon) en Damascus.

De genocidale middeleeuwse Iraanse Mullahs zijn ervan overtuigd dat de huidige onrust in het Midden-Oosten de komst van de islamitische messias aankondigt en dat hun uiteindelijke overwinning nabij is. Het gaat om de 12e imam, die Muhammad ibn Hasan al-Mahdi al-Muntazar -de door Allah geleide-heet en door de moslims kortweg Mahdi-messias wordt genoemd en ook wel Ďde heer van deze eeuwí. Opmerkelijk want dat is precies hoe in de Bijbel satan wordt omschreven: 2 CorinthiŽrs 3-4 ďIndien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.Ē De Mullahs geloven dat de oorlog met IsraŽl bijna is aangebroken. Zij citeren teksten uit de Koran en de Hadith, om te bewijzen dat het door Iran geleide islamitische rijk voorzegd is.

(2) De Turkse dictator Erdoğan dreigt Griekenland met oorlog

Op 30 augustus herdachten de Turken de "Dag van de Overwinning", waarmee ze de overwinning van het Turkse leger op de Griekse strijdkrachten herdenken die in 1922 plaatsvond in de buurt van Afyon KŁtahya in Klein-AziŽ. De Turkse dictator Recep Tayyip Erdoğan maakte van de gelegenheid gebruik een nieuwe tirade tegen Griekenland te beginnen.

De Turkse dictator Ďsultaní Recep Tayyip Erdoğan

Hij zei onder meer dat de Grieken een 'afschuwelijk karakter' hebben. Zijn regeringspartner Devlet BahÁeli dreigde zelfs met oorlog. Hij beweert dat Griekenland (Het Blauwe Thuisland) op gestolen land van de Turkse natie leeft. Deze bewering is gebaseerd op het feit dat Griekenland ooit deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk. BahÁeli gaat uit van de veronderstelling dat elk land dat ooit door de islam werd geregeerd, voor altijd tot de islam behoord, wat gebaseerd is op het gebod van de Koran: "Verdrijf ze van waar ze je hebben verdreven" (2:191). Dit is dezelfde redenering die de "Palestijnen" gebruiken, en dwaze en/of opportunistische linksen trappen er gretig in. BahÁeli heeft dit echter volledig omgekeerd. Terwijl Griekenland tot 1821 inderdaad deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk, bevond het hele Ottomaanse rijk zelf zich op gestolen land waaronder Het Heilige Land IsraŽl.

Ook Erdoğan zocht naar de heropleving van de vijandige gevoelens uit het verleden: ďTerwijl het Griekse leger zich terugtrok, werd 65% van zijn 200.000 soldaten vernietigd op de Afyon KŁtahya-linie. Hetzelfde wonderbaarlijke tafereel deed zich voor in KŁtahya op 30 augustus, toen de Turkse troepen de stad binnenvielen. Dat wil zeggen, hier werd het Griekse leger binnen vier dagen verslagen, toen de commandanten werden gevangengenomen en verslagen door de Turkse troepenĒaldus Erdoğan met opruiende toon.

De eerder genoemde datum 1922 staat te boek als het jaar van de massaslachtingen op onder meer Griekse christenen door de Turken. In dat jaar werden onder leiding van Mustafa Kemal Ataturk in Smyrna, het huidige Izmir, 300.000 christenen in nauwelijks een paar weken tijd vermoord. Deze genocide waarvan een deel ook Pontische genocide wordt genoemd was een etnische zuivering van de christelijke Pontische Grieken in het Ottomaanse Rijk tijdens- en na de 1ste Wereldoorlog tussen 1914 en 1922 onder leiding van de beweging van de Jonge Turken. Hierbij kwamen volgens verschillende bronnen in totaal tussen de 750.000 en 900.000 Grieken om bij gedwongen deportaties en massamoorden.

 

Mustafa Kemal Ataturk, bijgenaamd Vader der Turken, was als bevelhebber verantwoordelijk voor de massaslachting onder Griekse christenen in Smyrna.

 

In het boek ďThe Sword of the ProphetĒ schrijft Serge Trifkovic: ďTijdens de lange strijd voor onafhankelijkheid hebben de Grieken een zeer hoge prijs betaald met bloed en tranen.Ē Over de geschiedenis van Turkse overheersing van de Grieks Orthodoxe christenen schrijft Trifkovic: ďHet verbranden van de Griekse stad Smyrna en de massaslachting van 300.000 christelijke bewoners is ťťn van de meest beestachtige slachtpartijen van moslims jegens christelijke bevolkingsgroepen. Het is ťťn van de bloedigste misdaden in de hele geschiedenis. Het markeerde het eind van de Griekse gemeenschap in Klein AziŽ.Ē

 

Wat Mohammeds volgelingen in zijn naam in deze plaats hebben aangericht is onvoorstelbaar. Terwijl de Westerse vloot in de haven toekeek, werden 300.000 christenen vermoord. De officieren hadden de grootste moeite om met hun sloepen bij de schepen te komen, vanwege de enorme aantallen lijken in het water. De schroeven raakten vast door de lijken die in het water dreven en wanhopige drenkelingen die via de ankerkettingen aan boord van de schepen probeerden te komen, werden in het water teruggeduwd. De Westerse regeringen waren volledig op de hoogte van deze slachting. Klik hier voor een compleet verslag. Uit dit stuk blijkt de systematische poging door het Westen om de schandvlek Smyrna, uit het collectieve geheugen te houden en ook hoe Turkije tegenwoordig een actieve rolt speelt om deze geschiedenis te verdoezelen en te vervalsen.

Het is trouwens opmerkelijk dat de Turken de Grieken als vijanden beschouwen want onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de Turken van Griekse afkomst zijn. Zij vormden ooit een overweldigende meerderheid van de bevolking van het land dat nu Turkije is. Door de geschiedenis heen, wanneer moslims een gebied hebben veroverd, degraderen ze de niet-moslims tot tweederangs burgers, ontzeggen ze hen talloze rechten en verplichten ze hen een belasting, de jizya, te betalen voor het voorrecht om hun religie te beoefenen zonder gedood te worden. Er is ťťn gemakkelijke manier voor de onderworpen dhimmi's om aan deze staat van vernedering en degradatie te ontsnappen: ze kunnen zich bekeren tot de islam.

Dit leidde tot massale bekeringen en tot het feit dat in tal van landen die ooit door moslimlegers werden veroverd, het grootste deel van de moslimbevolking niet-islamitische voorouders heeft. Egypte was 99% christelijk toen het werd veroverd, en is nu nog maar ongeveer 10% christelijk. Waar zijn alle christenen gebleven? Ze zijn er nog steeds. Het zijn de moslims van het land. En ook in Turkije blijken de meeste Turken etnische Grieken die zich met geweld tot de islam hebben bekeerd, of die zich vrijwillig hebben bekeerd om te ontsnappen aan de geÔnstitutionaliseerde pesterijen en vervolging van dhimmitude. De Turkse journalist Uzay Bulut vertelde dat Recep Tayyip Erdoğan zelf afkomstig is van de stad Rize, waarvan de Griekse naam Rizounta is. ďZijn familie komt uit de stad Potamia. Hun dorp is Pulihoz. Het zijn originele Griekse namen van deze locaties, maar ze werden later verturkt door de Turkse Republiek Ook Erdoğan noemt het dorp zelf Potamia. Dit is zoín controversieel, taboe-onderwerp in Turkije.

Het Turkse imperialisme heeft de hele regio getroffen, van LibiŽ tot Irak en Qatar, waar Turkse troepen zijn gestationeerd om het daar aanwezige terreurbewind te beschermen. Er zijn dreigende acties ondernomen tegen Egypte, Griekenland en Cyprus, en zowel SyriŽ als Irak hebben geleden onder militaire grond- en luchtaanvallen vanuit Turkije. Erdoğan haalde de afgelopen weken regelmatig uit naar Griekenland en waarschuwde de Grieken Ďdat de Turken plotseling midden in de nacht kunnen komení.

(3) IsraŽl en Turkije hebben besloten de diplomatieke banden- na jaren van spanningen- weer te herstellen maar de Turkse dictator Erdoğan is niet te vertrouwen

De relatie tussen IsraŽl en Turkije was de laatste jaren ernstig verstoord, zo zeer zelfs dat beide landen hun ambassadeurs en consuls-generaal terugriepen. Alles lijkt plotseling weer koek en ei maar Ďsultaní Recep Tayyip Erdoğan is niet te vertrouwen. Zo heeft hij aangekondigd in 2023 het Ottomaanse rijk te willen herstellen. Het Ottomaanse rijk bezette van 1516 tot 1917 een groot deel van de Arabische wereld en het Heilige Land en Jeruzalem. Erdoğan noemde tijdens een zitting van het Turkse parlement in oktober 2020, Jeruzalem Ďonze stadí. Met 'onze stad' zegt Erdoğan, dat Jeruzalem tot een deel van Turkije gerekend moet worden, omdat de Turken het huidige IsraŽl bezetten gedurende de tijd dat het Otto≠maanse Rijk bestond.

Het was een nieuw duidelijk bewijs dat Erdoğan droomt van- maar ook actief werkt aan- de herrijzenis van het Otto≠maanse Rijk. ďIn deze stad, die we tijdens de Eerste Wereldoorlog in tranen moesten verlaten, zijn nog steeds sporen te vinden van het Otto≠maanse verzet. Dus Jeruzalem is onze stad, een stad van onsĒ, zei Erdoğan. De dictator benadrukte ook dat Turkse moslims in de eerste plaats bidden in de richting van de Al-Aqsa-moskee en de Rotskoepel in Jeruzalem en pas daarna in de richting van Mekka en Medina in Saoedi-ArabiŽ. ďOnze eerste qibla (richting van het gebed in de Islam) is de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel. Zij zijn de symbolische moskeeŽn van ons geloof.Ē

"Het einde van de Turkse overheersing van Jeruzalem, 9 december 1917." Militairen van het Britse leger doorsteken de Turkse vlag met hun bajonetten. (Ottoman Imperial Archives).

Als die 400 jaar heerschappij betekent dat "Jeruzalem een (Turkse) stad is", wat moeten we dan zeggen over Istanbul, dat als Constantinopel meer dan duizend jaar de rijkste en belangrijkste stad van het christendom was?

 

Jeruzalem is geen Turkse stad maar is al ruim 3000 jaar onafgebroken eigendom van het Joodse volk ondersteund door uitgebreide archeologische bewijzen van joodse aanwezigheid in de stad zoals oude synagogen, huizen, grafstenen, wijnpersen, olielampen, aardewerk - veel ervan met Hebreeuwse inscripties, en meer van dergelijk bewijsmateriaal wordt nog bijna dagelijks door archeologen ontdekt. Jeruzalem is de stad van de kinderen van IsraŽl, Gods volk, het is de stad van hun geschiedenis en hun toekomst. Bovendien was het God Zelf die Jeruzalem op haar plaats verkoos. Jeruzalem is de enige stad ter wereld die God "Mijn stad" heeft genoemd. De stad werd gekozen om een eeuwige en goddelijke waarheid te vertegenwoordigen en Gods licht aan deze wereld over te dragen. Psalm 132 onderstreept nog eens de unieke en belangrijke rol die de stad in het godsdienstige leven van de kinderen van IsraŽl vervulde.

Psalm132: 13-14 Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is Mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd.

Ook beweerde Erdoğan dat de Palestijnen 'duizenden jaren in Palestina' hebben gewoond en sprak van een door IsraŽl Ďonderdrukt volk.í ďEen andere crisis die ons land en onze natie zorgvuldig volgt is de onderdrukking door IsraŽl van de Palestijnen en de ongepaste praktijken die de integriteit van Jeruzalem veronachtzamen. We zien het als een eer om als land en natie de rechten van het onderdrukte Palestijnse volk, waarmee we eeuwenlang hebben samengeleefd, op elk platform tot uitdrukking te brengen.ĒHij noemde de Palestijnse nationale zaak 'de bloedende wond van het mondiale geweten.íDe steun van Erdoğan voor de fake-Palestijnen omvat uitgebreide hulp aan de terreurbeweging Hamas waarvan sommige in Turkije wonen en een Turks paspoort bezitten.

Hij verwees verder naar de Ottomaanse sultan Suleiman de Grote die de huidige muren rond de Oude Stad van Jeruzalem bouwde, evenals andere gebouwen waaronder de bazaar in de stad, wat volgens hem een teken was dat die stad in hoog aanzien stond bij de Turken. Het was Salomo die de Eerste Tempel bouwde, eeuwen voordat Suleiman de Grote op het toneel verscheen. Het was ook niet Suleiman die de Tweede tempel bouwde. In 1517 namen de Ottomaanse Turken de macht in het Heilige Land over en behielden die totdat Turkije in de Eerste Wereldoorlog verslagen werd. De huidige imposante muren van Jeruzalem zijn afkomstig uit verschillende bouwperioden tijdens het bewind van de Ottomanen, maar zijn in hun hedendaagse vorm door sultan Suleiman de Grote in 1542 herbouwd. Maar wat zich binnen die muren bevindt, werd gebouwd door joden. In 632 n.C. was Jeruzalem een christelijke stad in het Byzantijnse rijk. Jeruzalem werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee. Christenen bouwden ook belangrijke plaatsen, zoals de Kerk van het Heilig Graf in 335 na Christus, het Graf van de Maagd Maria, en vele andere opmerkelijke gebouwen in Jeruzalem.

 

Erdoğan droomt van een islamitische verovering van Jeruzalem en vind dat de vlag van de islam weer in Jeruzalem moet wapperen zoals tijdens de overheersing van Jeruzalem tijdens het Ottomaanse rijk. Hij ziet zichzelf als een sultan die klaarstaat om Turkije naar een nieuwe gouden eeuw te leiden.

 

Erdoğan heeft drie paleizen waarvan deze met 1150 kamers er ťťn van is.

 

Iedereen die niet wenst met hem in zee te gaan, dreigt hij met uitroeiing. Het lijkt er op dat de megalomane despoot Erdoğan zijn onderdanen aan het voorbereiden is op een oorlog. Erdoğan dreigt onophoudelijk IsraŽl met vernietiging en voorziet diverse islamitische terreurgroepen van logistieke, financiŽle en materiŽle hulp waaronder zijn beschamende steun aan Hamas de Bašl-doodscultuur in Gaza. Dat is niets anders dan een daad van agressie tegen IsraŽl.

 

Liegen, bedreigen en veroordelen is wat hem bezig houdt wanneer het om IsraŽl gaat. Zo beschuldigde hij in december 2019 de Joodse Staat openlijk van het Ďexecuteren en genadeloos vermoorden van onschuldige meisjes, vaders, moeders, bejaarden, kinderen en jongeren in de straten van Palestina. En tijdens een toespraak in Turkije lasterde hij IsraŽl met de woorden ďJoden in IsraŽl slaan Palestijnse vrouwen en kinderen wanneer ze op de grond liggen, maar wij zullen deze lui als moslims confronteren, en als ze ons durven tegen te werken, zullen we ze een lesje leren.Ē

Degenen die denken dat zij Jeruzalem kunnen veroveren zullen straks vaststellen dat ze opnieuw een grove fout hebben gemaakt. Volgens de profeet Zacharia zal IsraŽl rechts en links alle natiŽn in het rond verteren:

Zacharia 12:4-5-6 ďTe dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiŽn zal Ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God. Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiŽn in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.

De ontwikkelingen rond Turkije lijken steeds meer een profetisch karakter te krijgen. Zo meldt de Bijbelse profeet EzechiŽl dat er een invasie zal plaatsvinden op de bergen van IsraŽl onder leiding van Gog uit het land van Magog en dat vele volkeren als een opkomend onweer met hem zullen optrekken. EzechiŽl noemt onder de deelnemers van de invasie ook het huis van Togarma. (EzechiŽl 38:39). Diverse exegeten zien in Togarma Turkije. Togarma is in de Bijbel een nazaat van Jafeth, een van de drie zonen van Noach, die in de kustlanden is terechtgekomen. Hoewel EzechiŽl spreekt van een land ver in het noorden, heeft volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus Togarma betrekking op FrygiŽ en dit land bevond zich binnen de grenzen van het huidige Turkije.

Diverse Bijbeldeskundigen hebben het lange tijd voor onmogelijk gehouden dat de Turken deel zouden kunnen uitmaken van de vele koningen in Gogís coalitie, maar dat begint steeds meer realiteit te worden. Men moet niet vergeten dat Turkije een islamitisch land is en de islam is nu eenmaal een vijand van IsraŽl. De invasie van Gog en zijn krijgsbenden laat de tomeloze haat van de duivel zien tegen de Joodse staat en de God van IsraŽl. Maar daar op de bergen van IsraŽl zal de Bijbelse God hoogstpersoonlijk ingrijpen en met Gog en zijn bondgenoten in het gericht treden. Dan zal God Zijn heilige naam bekendmaken.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 Ďp(l)andemieí klimaat-en vaccinatiezwendel

(4) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert: voedsel op de bon en vaccinatieplicht!

 

Tekst afkomstig van https://doezelfnormaal.nl/ De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vindt vaccinatieplicht gerechtvaardigd wanneer dat Ďnodig mocht zijní. Ook adviseren zij bij een ernstige variant van het coronavirus en de economie stilvalt voedsel op de bon te verstrekken. Dit schrijven zij in een rapport wat op 5 september werd gepresenteerd. Het stilvallen van de economie is sinds de rampzalige sancties tegen Rusland en de daarmee gepaard gaande torenhoge energieprijzen een reŽle optie. Wanneer een Ďernstige variantí van het virus zijn intrede doet gecombineerd met burgers die hun energierekening niet meer kunnen betalen en geen voedsel meer kunnen kopen, zal de economie inderdaad instorten. De WWR adviseert in dat geval een vaccinatieplicht in te voeren en voedsel op de bon te doen. Want de schappen in de supermarkten zullen leegraken omdat fabrieken vanwege de torenhoge energieprijzen stil komen te liggen en de boeren gedwongen worden hun bedrijf te stoppen om Ďhet klimaat en de natuur te beschermení.

Distributiebonnen in de Tweede Wereldoorlog | NuwenspeteDistributiebonnen uit de oorlog. Gaan we die ook nu weer krijgen?

 

Het is duidelijk dat de overheid bezig is Nederland op bovenstaande scenarioís voor te bereiden. Rutte&CO handelen niet in het belang van de eigen burgers, maar creŽert crisis na crisis om de bevolking onder controle te houden. 

 

Het is een bekende werkwijze van de regering om eerst rapporten op te laten stellen met adviezen, en dan de adviezen op te volgen. De WWR is verre van onafhankelijk. De regering kijkt mee bij de opstelling van de rapporten van de WWR leert de geschiedenis. Ook adviezen van de Raad van State worden opgesteld terwijl de regering meekijkt. Zo kan de regering bij invoering van voedselbonnen en, avondklok en vaccinatieplicht verwijzen naar de adviezen en zo de handen in onschuld wassen. De WWR is een instrument in het creŽren van deze onlusten. Lees hier het rapport van de WWR.

(5) Rob Jetten (D66) de minister van klimaat-en energie zwendel dreigt burgemeesters met celstraf als ze niet het contract met Gazprom opzeggen.

De gemeenten moeten van de volslagen incompetente minister Rob Jetten (D66) verplicht afstappen van hun contract met Gazprom. Hij eist dat ze overstappen op andere gasleveranciers, wat een enorme kostenverhoging betekent. Doen ze dat niet, dan dreigt hij zelfs burgemeesters die de belangen van hun burgers centraal stellen met celstraf. Ooit was Nederland een vrij land maar sinds het voorjaar van 2020 heeft de WEF-sekte Nederland veranderd in een dictatuur en de bevolking gekneveld met absurde dwangmaatregelen. De tirannieke aard van onze overheid wordt met de dag duidelijker. De sancties zouden Poetin pijn moeten doen maar dat is duidelijk niet het geval. Gazprom blijkt zelfs recordwinsten te maken en de roebel waarvan ze hoopten dat die helemaal zou instorten, stijgt alleen maar in waarde.

Afbeelding afkomstig van Frontnieuws. In Nederland zal het allemaal niet veel anders zijn.

Wat die Jetten van de gemeenten eist is absurd en onacceptabel. Regeringspartij D66 trekt de laatste jaren een spoor van angst, vernieling en gruwel door ons vaderland, aldus Arnold Karskens voorzitter van omroep Ongehoord Nederland in een messcherpe column in het tv-programma Ongehoord Nieuws. Klimaatminister Rob Jetten zadelt Nederlanders op met astronomische gasrekeningen- en partijleider Sigrid Kaag steunt Palestijnse terroristen en Ďjanktí vervolgens dat ze zich in ons land onveiliger voelt dan in het Midden-Oosten.

In de litanie van alle schijnheiligheid is D66 het vleesgeworden dedain dat u fors meer laat betalen voor uw boodschappen, terwijl EuroparlementariŽr Sophie in ít Veld de eigen zakken vult met valse declaraties. D66 verwelkomt asielzoekers, maar verjaagt onze eigen boeren van hun land. D66 is de overijverige bediende van het World Economic Forum dat ons ideologisch en cultureel verwoest. De nederige slaaf van de Europese Unie die ons de komende jaren financieel uitknijpt.ďU bent gewaarschuwd voor de Kaag-trein, die voortdendert richting onvrijheid, armoede en een hťle koude winter,Ē aldus Karskens.

Dit zijn de leiders die door het Nederlandse volk serieus genomen moeten worden. De dictatoriale trekjes van deze regering kent geen grenzen. Net als wereldwijd beginnen ook in Nederland steeds meer mensen te zien dat ze worden geregeerd door slaafse trekpoppen van de WEF-sekte samenzweerder Klaus Schwab. Ze gaan zien dat ze worden gekneveld door een criminele machtsstructuur die bezig is zichzelf te verrijken en de mensheid tot slaaf te maken. Er wordt een meer dan smerig machtsspel met ons gespeeld. Een machtsspel op grote schaal waarbij ze stap voor stap bezig zijn alle ons nog resterende privileges en vrijheden af te pakken. Dat is niet het enige want ook zijn ze bezig een eind te maken aan de energie- en voedselzekerheid. Veel elektriciteitsrekeningen en gasrekeningen zijn in ťťn klap verveelvoudigd voor de mensen.Van het ene rampscenario na de andere. We zien het voor onze ogen gebeuren. Ze beroven de bevolking en beloven volgend jaar met een Ďreddingspakketí te komen waarbij de burger een klein deel van het afgenomen geld terug krijgt. Eerst zien dan geloven want ze liegen er lustig op los. En wat doet Rutte, de trekpop van het onwettige WEF-kabinet ondertussen? ďHet kabinet gaat midden in de enorme energiecrisis nu 100 miljard euro Ė dat is 12.500 euro per huishouden Ė afzinken in vage klimaatfondsen, terwijl miljoenen Nederlanders roepen dat ze de energierekening niet meer kunnen betalen.Ē

(6) Burgerlijke onrust in Europa neemt toe: politiediensten bereiden zich voor op ernstige onlusten en stijgende misdaad

Steeds meer landen in Europa bereiden zich voor op een winter van burgerlijke onrust en opstanden. De Britse Sunday Times schrijft dat Ďde politiediensten zich schrap zetten voor een toename van de misdaad, een ineenstorting van de openbare orde en zelfs corruptie in hun gelederen deze winter terwijl ze noodvoorstellen opstellen om de crisis van de kosten van levensonderhoud aan te pakkení. De nieuwe Britse premier Liz Truss is trouwens ook een WEF-sekte puppet. In Zwitserland is zelfs aangekondigd dat iedereen die binnenruimten boven de 19 graden Celsius verwarmt of warm water boven de 60 graden verwarmt, een boete zal krijgen. Als het gaat om een overtreding met voorbedachten rade, dreigt een gevangenisstraf van maximaal drie jaar (!). Een absurd schouwspel dat veel weg heeft van staatsterreur. Op 7 september kondigde de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen niets minder dan een Energie-Lockdown voor de Europese Unie aan.

DZN Media schreef in haar artikel van 3 september dat volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Maplecroft ook Nederland een groot risico loopt op ernstige onrust en (gewelddadige) protesten als gevolg van de inflatie, de torenhoge energieprijzen en voedseltekorten die kunnen ontstaan door stilvallende fabrieken die niet meer in staat zijn de energie te betalen die productie met zich meebrengt. In Nederland wordt het rapport echter schijnbaar volledig genegeerd.  

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is met een rapport gekomen waarin zij de regering adviseert themaís als vaccinatiedwang, coronapas en avondklok te bespreken. Maatregelen die, bij invoering, de onrust juist aanwakkeren en zullen leiden tot meer repressie door de politie. Deze regering creŽert crises in plaats van deze te voorkomen. Wanneer mensen straks massaal de energierekening niet meer kunnen betalen en moeten kiezen tussen boodschappen doen of de energierekening betalen zal volgens bureau Maplecroft de onrust gevaarlijke vormen aannemen en zullen de protesten zoals we tot nu toe zien in het niet vallen wanneer demonstranten plunderend door de straten gaan omdat ze geen eten meer kunnen kopen.We doen er goed aan het rapport van Maplecroft en het bericht in de Sunday Times serieus te nemen en niet te denken Ďdat gebeurt in Nederland toch nietí. Dat zou zeer naÔef zijn.

 

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud