Uit het nieuws 11-07-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

(1) Human Rights Watch beschuldigd de “Bende van Ramallah” en de diverse terreurbewegingen in Gaza van systematische mishandeling van gevangenen

(2) Om uiting te geven aan zijn minachtig voor de Nederlandse boeren heeft WEF-sekte leider Mark Rutte Johan Remkes aangesteld als bemiddelaar tussen boeren en overheid

(3) Arts Zev Zelenko overleden, enkele maanden na verontrustende videoboodschap

(4) Bereidt Duitsland gedwongen vaccinaties voor?

(5) Naïeve interviewers hangen aan de lippen van veearts Ab Osterhaus wanneer hij de noodklok luidt over nieuwe aanstormende (fake) pandemieën.

 

 (1) Human Rights Watch beschuldigd de “Bende van Ramallah” en de diverse terreurbewegingen in Gaza van systematische mishandeling van gevangenen

Iedereen die de mensenrechtensituatie in de gebieden die onder controle van wat men de Palestijnse Autoriteit (PA) noemt volgt, kent de ontstellende realiteit van gruwelijke folteringen in Palestijnse gevangenissen en de flagrante schendingen van de fundamentele mensenrechten. Het gaat om een doodscultuur! Wanneer Palestijnen door Palestijnen worden vermoord doen de internationale nieuwsbrengers, de Verenigde Naties, Washington, Brussel en allerlei zogenaamde mensenrechten organisaties, alsof ze van niets weten. Human Rights Watch dat normaal gesproken al jaren als spreekbuis fungeert van de internationale anti-Israël kliek, heeft nu echter een rapport  uitgebracht over martelpraktijken van het PA-bewind in Ram-allah en de Palestijnse terreurgroepen in Gaza. Volgens dit rapport maakt het bewind van Mahmoud Abbas zich schuldig aan willekeurige arrestaties en systematische mishandeling van critici en tegenstanders. Het dringt er bij het Internationaal Strafhof op aan een onderzoek in te stellen naar deze martelpraktijken en ook naar de mensen die zich hier schuldig aan maken.

Volgens HRW gebeurt dat op zo'n grote schaal dat er mogelijk sprake is van misdaden tegen de menselijkheid. Mede aanleiding voor het rapport is de dood van Nizar Banat, een van de prominentste critici van de PA. Hij beschuldigde de PA van corruptie. Een jaar geleden werd hij in alle vroegte door tien mannen uit zijn huis gesleurd. Een paar uur later werd hij in zijn cel doodgeslagen. Hij stikte in zijn bloed.

Nizar Banat's death highlights brutality of Palestinian Authority |  Palestinian territories | The GuardianNizar Banat in zijn cel doodgeslagen

Zijn dood leidde tot dagenlange protesten die met geweld uiteengeslagen werden door de PA ‘veiligheidsdiensten’ en leidden tot nieuwe arrestaties en martelingen. HRW concludeert dat de PA sindsdien is doorgegaan met het arresteren en mishandelen van critici. In Gaza maakt ook Hamas zich hier schuldig aan. Hamas en de PA beweren dat de misstanden slechts geïsoleerde incidenten zijn, die worden onderzocht en waarvoor daders ter verantwoording worden geroepen. Maar volgens HRW wordt dat door de feiten ontkracht. De organisatie ontving alleen al in 2021 253 klachten over marteling en mishandeling en 279 klachten over willekeurige arrestaties door de PA. Ook kreeg HRW 193 klachten over marteling en mishandeling en 97 klachten over willekeurige arrestaties in de Gazastrook. En dan gaat het alleen nog maar over zaken waar men weet van heeft. In alle gebieden gaan de daders steeds vrijuit, aldus HRW.

Martelingen door het PA-bewind zijn niet nieuw. Ik heb daar door de jaren in diverse nieuwsbrieven talrijke voorbeelden van gegeven. Vanaf het moment dat Jasser Arafat de leiding kreeg over de PA was er voor de Palestijnse burgers geen enkele sprake meer van enige politieke vrijheid. De burgerrechten werden met voeten getreden en er heerste een constante atmosfeer van agressie en brutaliteit van de verschillende terreurbendes die onder Arafats leiding vielen. Meningsvrijheid werd niet getolereerd en bijeenkomsten van de oppositie verboden. Burgers die het niet eens waren met zijn beleid, liepen het risico al hun persoonlijke bezittingen kwijt te raken, geconfisceerd door Arafats corrupte politieapparaat. Journalisten die niet schreven wat hun werd opgedragen of die het lef hadden Arafats wachtende vleiers en slippendragers te bekritiseren, werden opgesloten en gemarteld. Vanaf het moment dat Arafat gezag is gaan uitoefenen in Gaza, en delen van Israëls aloude thuisland Samaria en Judea, is hij begonnen alle locale critici van de pers te muilkorven door middel van willekeurige arrestaties, bedreigingen en psychische intimidatie.

De Palestijnse gevangenis in Jericho staat bekend als 'Een Fort van foltering'. Iedereen die aankomt in dit ‘fort’ wordt-  aldus een vrijgelaten gevangene- eerst geblinddoekt, zijn handen op zijn rug gebonden, en vervolgens ernstig geslagen door vijf tot tien bewakers. Hij verteld dat één van de meest voorkomende vormen van marteling de "Shabah" wordt genoemd, waarbij de gevangene met zijn handen geboeid aan een plafond wordt gehangen en vervolgens geslagen wordt op alle delen van zijn lichaam. Een andere beruchte vorm van marteling is de "falaka," hierbij wordt met een plastic slang op de blote voeten van de gevangenen geslagen.

Op 16 augustus 2001 werd Mohammed Bak'r een christen Palestijn door de PA-politie gearresteerd en gevangen gehouden in het dorp Salfet. Bak'r  werd ervan beschuldigd een verrader van de islam te zijn vanwege zijn bekering tot het christendom en daarom de dood verdiende. Via een familielid werd bekend dat hij werd gemarteld. Ze hadden hem met zijn handen aan het plafond gehangen met zijn voeten van de vloer. In dezelfde gevangenis zat nog een andere ex-moslim die na herhaalde verzoeken eindelijk zijn familie op bezoek kreeg. De man was zo vreselijk gemarteld dat hij zijn eigen naam niet eens meer wist. Een andere christen-arabier Saaëd werd tijdens ondervraging zo meedogenloos geslagen dat hij van ellende een valse bekentenis aflegde. Ze sloten hem op in een stikdonkere ondergrondse cel totdat hij onder druk van het Rode Kruis uiteindelijk werd overgeplaatst naar een 'normale' gevangenis.

Het volk werd nauwlettend in de gaten gehouden en tegenstanders van Arafats bewind werden zonder enig bewijs beschuldigd van collaboratie met Israël en dikwijls publiekelijk gelyncht. Vermeende collaborateurs werden geconfronteerd met schijnprocessen en werden dikwijls in het openbaar ter dood veroordeeld en vervolgens, ook in het openbaar, door een vuurpeloton geëxecuteerd of publiekelijk vermoord waarbij sommigen aan hun voeten worden opgehangen en met messen bewerkt. De lichamen van de slachtoffers werden vervolgens met veel bravoure door de straten gesleept. Dit soort gruwelijke voorbeelden waren in Arafats tijd eerder regel dan uitzondering.

Tijdens “Operatie Defensieve Shield” troffen Israëlische militairen een aantal gevangenen aan in een gevangenis in Sichem (het huidige Nabloes) waarvan een deel van hen werd vastgehouden op verdenking van collaboratie met Israël. Sommige gevangenen hingen al een paar dagen met hun voeten aan het plafond. Zij waren bewerkt met messen, brandende sigaretten en glas.

In augustus 2017 oordeelde rechter Moshe Drori van de rechtbank in Jeruzalem dat de PA verantwoordelijk is voor de moord, ontvoering, opsluiting, marteling en verkrachting van 52 Arabieren. Het vonnis beschreef martelingen met elektrische schokken; castratie; langdurig hangen aan de benen met het hoofd van de gevangene naar beneden; gieten van kokend plastic op de lichamen van gevangenen; het uittrekken van tanden en nagels; slaapgebrek en het beperken van voedsel; evenals moord en verkrachting van familieleden. Rechter Drori oordeelde dat de Palestijnse Autoriteit aansprakelijkheid voor de aanklachten zou moeten dragen maar Abbas en trawanten komen overal mee weg.

Er is in toenemende mate ook sprake van onderdrukking van de persvrijheid. Het beleid van Abbas is er op gericht kritische media berichtgeving geheel uit te bannen. Apparatuur van journalisten wordt regelmatig in beslag genomen en journalisten willekeurig gedetineerd en soms gemarteld. Telefoons van politieke tegenstanders worden aftapt en beheerders van internet sites worden geblokkeerd en beschuldigd van het verspreiden van “opruiing en leugens om zodoende de structuur van de samenleving te breken.”Arabische journalisten, bloggers en studenten worden gearresteerd vanwege kritische opmerkingen over Abbas en zijn corrupte kliek op sociaalmedia. Palestijnse ‘veiligheidstroepen’ hebben meer dan 20 nieuwssites geblokkeerd en tientallen journalisten gearresteerd. Daarnaast heeft Abbas ingestemd met een Wet op Cybermisdaden die zijn ‘veiligheidsstrijdkrachten’ (beulen) uitgebreide bevoegdheden geeft om zijn critici op de sociale media tot zwijgen te brengen. Geen mens blijft buiten bereik voor de lange arm van de “Bende van Ramallah”. Zodra Palestijnen het lef hebben Abbas en zijn corrupte trawanten te bekritiseren of te beschuldigen van corrupte, dan worden ze zonder pardon achter de tralies gezet op basis van valse beschuldigingen.

Bij vreedzame demonstraties wordt dikwijls gebruik gemaakt van knuppels en geweerkolven en wordt de uitrusting van journalisten vernield. Er zijn gevallen bekend dat de armen van demonstraten op hun rug worden vastgebonden, en vervolgens omhoog worden getrokken totdat hun schouders uit de kom zijn. Bovendien vallen politieagenten in burger vrouwelijke demonstranten lastig en komt het tot seksuele overvallen. Hoe gewelddadig het er toe gaat mag ook blijken uit de manier waarop Abbas’ ‘politiekorps’ burgers in elkaar slaat, tijdens manifestaties tegen zijn bewind. Zelfs meisjes worden geslagen.

Grof geweld door PA-politie

In een in januari 2014 verschenen rapport van de Palestijnse 'Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten' (ICHR) blijkt ook hoezeer de bevolking wordt onderdrukt in de PA-gebieden en in Gaza. Het PA-bewind en de terreurbeweging Hamas in Gaza zijn verantwoordelijk voor martelingen, onderdrukking en aanvallen op de vrijheid van meningsuiting. Folteringen en mishandelingen in gevangenissen, onwettige arrestaties of illegale inbeslagnames van geld, en buitensporig geweld door de PLO-politie zijn regelmatig terugkerende gebeurtenissen.

Het Instituut voor Gerechtigheid in Jeruzalem (JIJ) heeft een rapport gepubliceerd waarin de schendingen van de mensenrechten door de PA en Hamas in Gaza, worden behandeld. Het is de PA lage tijd gelukt door middel van censuur en intimidatie van journalisten, deze schendingen uit de publiciteit te houden en datzelfde geldt voor de terreurbeweging Hamas. Ook uit dit 57 pagina´s tellende rapport blijkt dat Abbas’ volgelingen het slachtoffer zijn van diverse schendingen van hun mensenrechten. Daarnaast zijn er nog 32 pagina´s gepubliceerd over het ontbreken van religieuze vrijheid. Het doel van het rapport is om de VS en Europa ervan te overtuigen hun enorme sommen geld voor de Palestijnse leiders te koppelen aan de voorwaarde dat deze de burgerrechten van hun burgers garanderen. Maar dat blijkt in de praktijk geen enkel effect te hebben want de geldstromen blijven onverminderd doorgaan.

Terwijl de anti-Israël kliek in het Westen blijft oproepen tot het boycotten van Israël vanwege ‘bezetting van Palestina’ en voor vermeende mensenrechtenschendingen, blijven ze oorverdovend stil voor de schending van de mensenrechten in de gebieden die onder controle staan van Abbas en trawanten. Het bewind in Ram-allah is niets anders dan een bende criminelen. Ook ondernemen ze niets tegen de zogenaamde ‘eerwraakmoorden’ waarvan Arabische meisjes en vrouwen regelmatig het slachtoffer worden.

Ook in Gaza zijn de burgers regelmatig slachtoffer van door Hamas gepleegde gruwelijkheden. Burgers die het aandurven te demonstreren moeten het met maar al te vaak met de dood bekopen. Voorbeeld is een demonstratie in de Shuja’iya buurt door ongeveer 20 burgers. Zij protesteerden tegen het afschieten van raketten door Hamas uit hun omgeving. Toen Hamas van de demonstratie op de hoogte werd gesteld, verschenen er gewapende beulen op het toneel. De demonstranten werden vervolgens op een rij gezet en zonder pardon in het openbaar geëxecuteerd op beschuldiging van “collaboratie” met de vijand. Nu is het een bekend verschijnsel dat iedereen die zich kritisch over Hamas durft uit te laten, van collaboratie wordt beschuldigd.

Regelmatig worden in Gaza mensen alleen op grond van geruchten als collaborateurs beschouwd en vermoord. De executies dienen ook om het schrikbewind van Hamas in stand te houden. Tijdens Operatie Piller of Defense executeerden de Al-Qassam Brigades, de militaire tak van Hamas zes vermeende collaborateurs in Gaza. Ze werden ervan beschuldigd voor Israël te spioneren en werden met een bus naar het centrum van de stad gebracht en daar publiekelijk vermoord. Een van de slachtoffers Ribhi Badawi, werd vervolgens achter een motor door de straten gesleept in het zicht van honderden toeschouwers waaronder kinderen.

Ribhi Badawi werd achter een motor door de straten gesleept

De zes bleken echter geen collaborateurs te zijn geweest maar politieke rivalen van Hamas. En de wereld maar inhakken op Israël! Wanneer Israëli’s terroristen ombrengen, regent het VN-resoluties en internationale veroordelingen. Wanneer moslims andere moslims vermoorden, zwijgt de wereld.

Oude Arabische vrouwen en kinderen worden door Hamas gedwongen om te blijven wonen in fake tentenkampen midden tussen de puinhopen om zo de Westerse journalisten en allerhande diplomaten te misleiden zodat Hamas kan laten zien hoe 'vreselijk' Israël met de bevolking is Gaza omgaat. Dat zorgt namelijk voor de constante toestroom van buitenlandse giften, en het houdt de banen van de honderden medewerkers van de diverse hulporganisaties in stand die met dit geld worden betaald. De opvoeding van de kinderen om zichzelf op te blazen, kindsoldaat te worden of te dienen als menselijk schild wordt op de radio, de televisie, in schoolboeken, kranten en door de Palestijnse politici gepropageerd en is de belangrijkste factor dat er kinderen opgroeien die terrorist willen worden. Zulke praktijken zijn de meest grove vorm van kindermishandeling, omdat zij een rechtstreekse weg naar de gevangenis of een vroege dood vormen.

Jaarlijks worden honderden miljoenen euro’s en dollars van Europese en Amerikaanse belastingbetalers naar Ram-allah overgemaakt om de corrupte en misdadige PA-terreurbende  overeind te houden. De wereldleiders zijn niet geïnteresseerd in beelden waarin ‘politieagenten’ van de Palestijnse Autoriteit op kinderen inslaan. Wanneer Israël erbij betrokken is, krijgen dit soort gebeurtenissen wereldwijde aandacht. Washington en Brussel zijn blind voor de feiten. De enorme geldstromen tarten al vele jaren het gezond verstand. Ze zijn volledig op de hoogte van de terreur door PA-veiligheidstroepen op journalisten en anderen die commentaar hebben op het bewind in Ram-allah. Daaruit blijkt maar weer eens dat uitsluitend Israël hun doelwit is. Hun anti-Israëlmotor draait op pure Jodenhaat waarbij de gruwelijke martelingen van Abbas en zijn bende slechts een minderwaardige bijrol spelen.

Dat laat nog eens zien dat de wereld in werkelijkheid niets geeft om het welzijn van de Palestijnen. Er zijn voorbeelden genoeg hoe honderden en duizenden Palestijnen routinematig worden misbruikt door Hamas, de leiders in Ram-allah en gewapende Palestijnse terreurgroepen die alle vrijheid genieten het volk te terroriseren. De internationale gemeenschap is niet geïnteresseerd in dit soort gebeurtenissen en maken alleen maar kabaal wanneer ze de mogelijkheid hebben om de Joden te belasteren en de staat Israël te veroordelen.

Al jaren heeft de PA zich veel moeite getroost om zich internationaal af te schilderen als een voorvechter van de mensenrechten en als een slachtoffer van de Israëlische schendingen van de mensenrechten en daar zijn ze bijzonder succesvol in geweest. Overal ter wereld worden ambassades en consulaten geopend alsof het om een land gaat. Ze zijn onder andere lid van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof in Den Haag en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (het “Verdrag tegen foltering”). Interpol heeft ingestemd met het lidmaatschap van de PA. Dat is niet omdat ze allemaal zo van die fake-Palestijnen houden maar om ze als tegenwicht te gebruiken tegen Israël.

Zowel de PA onder leiding van Mahmoud Abbas als de terreurbeweging Hamas in Gaza, behoren tot de grootste meedogenloze terroristische organisaties en mensenrechtenschenders op de planeet. En dan te bedenken dat deze doodscultuur zich mag verheugen op een hele serie Nederlandse fans waaronder Sigrid Kaag (D66) en vele anderen. Zie de diverse artikelen hierover op mijn site.

 

(2) Om uiting te geven aan zijn minachtig voor de Nederlandse boeren heeft WEF-sekte leider Mark Rutte Johan Remkes aangesteld  als bemiddelaar tussen boeren en overheid

Remkes is door het WEF-sekte kabinet aangewezen als bemiddelaar tussen boeren en de politiek en wordt gepresenteerd als ‘onafhankelijk gespreksleider’. Maar dit is de man die leiding gaf aan het Adviescollege Stikstofproblematiek dat concludeerde dat de boeren de grootste vervuilers zijn en een halvering van de stikstofuitstoot bepleitte. Hij is de grondlegger van het kabinet dat dit plan rücksichtslos door ’s Werelds eerste stikstofminister de VVD-er Christianne Van der Wal laat uitvoeren. Gesjoemel met cijfers en kaarten is wat ze de Nederlandse burger laten zien terwijl de stikstofberekeningen en -modellen volgens diverse deskundigen zo onzeker zijn dat je er geen beleid op kunt baseren. Desondanks wil de betrokken minister stikstofreducties op sommige plaatsen met meer dan 80% verminderen, en rondom de Veluwe zelfs met 100%. Daarnaast blijkt het stikstofbeleid en de stikstofkaart niet gebaseerd op de huidige wet, maar op een nog in 2023 in te dienen wet. Pure volksverlakkerij dus.

Waar geen enkele rekening mee gehouden wordt is dat uit onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de hoeveelheid stikstof in onze lucht overwaait vanuit buurlanden waar niemand zich druk maakt om de stikstof regels. Logisch want stikstof (N2) blijkt een volkomen onschuldig gas.

Remkes dus de ‘bemiddelaar’ tussen kabinet en boeren. Dit is ook de man die in 2019 adviseerde om de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen te verlagen van 130 naar 100 wat een schamele 0,02% verminderring van de stikstofuitstoot opgeleverde. Ook werd door zijn toedoen een deel van de bouw stilgelegd en boeren opgezadeld met krankzinnige maatregelen. In juni 2020 riep hij nog strengere stikstofregels te willen. Dit is ook de man die als burgemeester van Den Haag excessief geweld liet toepassen tegen coronademonstranten op 21 juni 2020 op het Malieveld. Vreedzame betogers die door Rutte voor ‘doorgesnoven hooligans’ werden uitgemaakt. Dat deze Remkes is aangewezen als bemiddelaar is niets anders dan een aanfluiting en een minachting voor onze boeren.

Afbeelding overgenomen van www.wanttoknow.

Reeds in 2009 kwam het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) tot stand wat vervolgens in juli 2015 in werking is gezet. Dit plan werd geïnitieerd door klimaatfantast Diederik Samsom (PvdA) en Ger Koopmans (CDA). In dit plan wordt vooral de veeteelt aangewezen als schuldige  en vele  ‘deskundigen’ roepen sindsdien dat de veestapel tenminste gehalveerd dient te worden. Zo krijgt ook klimaatextremist Ed Nijpels nog regelmatig een podium om de nodige onzin uit te kramen. Deze figuur voorspelde in 1989 als milieu minister dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’.

De boeren organisaties hebben terecht te kennen gegeven totaal geen vertrouwen in deze Remkes te hebben. Hoezo, een onafhankelijk bemiddelaar? Totaal disrespect voor de boeren is wat deze vertrouweling van Rutte laat zien. Hoe krijgen ze het weer verzonnen. Volgens diverse onderzoekers is het stikstofbeleid op juridisch drijfzand gebouwd. De stikstofberekeningen en -modellen zo onzeker zijn dat er geen enkel beleid op gebaseerd kan worden maar desondanks wil men de Nederlandse veestapel flink inkrimpen. Wat de WEF-sekte regering aan het doen is is niets anders dan een begin te maken met het onteigeningsplan zoals beschreven in de Great Reset van Klaus Schwab en Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Rutte en trawanten willen boeren desnoods gedwongen gaan uitkopen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Om de stikstof uitstoot te verminderen kwam de regeringspartij D66 al in september 2019 met het plan de veestapel flink in te korten. Carola Schouten (ChristenUnie) heeft daar vervolgens in 2020 al een begin mee gemaakt.

Het stikstofmodel van het RIVM klopt niet stelt professor Han Lindeboom van de Wageningen Universiteit een van de belangrijkste landbouwuniversiteiten in de wereld. Hij is gepromoveerd op stikstof en richtte als D66-lid de focusgroep Stikstof op. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “Dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet.” In het radioprogramma Op z’n Kop! zegt Lindeboom dat het RIVM al meer dan een jaar op de hoogte is van fouten in het stikstofmodel en die ook toegeeft.

Het RIVM weigert het echter aan te passen. Louise Fresco, de briljante voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, zegt dat Nederlandse boeren „tot de meest succesvolle en innovatieve ter wereld [zijn] behoren dankzij het Plan-Mansholt, Europese steun en onderzoek.” Fresco noemt de Nederlandse landbouw duurzamer en milieuvriendelijker dan die elders. Fresco en Lindeboom zijn deskundigen. Hun gelijken hebben zij niet in het kabinet van vakinhoudelijke onbenullen als bewindslieden van boerenzaken. 

Zo pleitte PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken er zelfs voor om protesterende boeren aan te merken als een criminele groepering.  Het Kuiken kreeg zoals gewoonlijk weer steun van de Mainstream media die als handlangers van de overheid meehelpen de boeren onder de grond te schoffelen. Er is een mediacircus gaande om de boeren te framen. De doorsnee burger voelt sympathie voor de strijd van de boeren en steunt hen dan ook graag in hun zware strijd tegen de WEF lakeien die pretenderen onze overheid te zijn. De arrogantie waarmee politici de boeren tegemoet treden, is hemeltergend en mensonterend. En hebt u die leugenachtige Derk Boswijk nog gezien die loog dat hij thuis bedreigd werd door de boeren? Het duurde bijna een week voor hij toegaf dat het om een oud vrouwtje ging, maar toen was het kwaad al geschied. Door de leugens van deze gast, konden kartel-politici en hun valse handlangers van de leugenpers boeren een week lang wegzetten als hooligans en zelfs terroristen.Zie hier ook wat uitspraken van Rients Hofstra. 

Rutte, zegt het onacceptabel te vinden dat boeren vechten voor hun bestaan op de manier zoals ze dat doen en zegt ziedend te zijn dat boze boeren zich niet aan de regels houden. Zie hier hoe net als bij de protesten tegen de coronadwangmaatregelen, Romeo’s (relschoppende dommekrachten) worden ingezet bij de protesten tegen het stikstofbeleid van Rutte en trawanten. Op sociaal media circuleren beelden van gemaskerde Romeo’s die in actie komen. In een filmpje stappen ze op een man af, die ze vervolgens meenemen naar een arrestantenbus en afvoeren. De staat als vijand tegen de burgers. Dit hele stikstofprobleem is een stikstofschandaal. De enige plaats waar het stikstofrapport van Remkes en zijn Adviescollege thuis hoort is in de prullenbak.

 

De politie heeft dinsdagavond (5 juli) gericht geschoten bij een boerenprotest in Heerenveen. Volgens Facebookgroep Verzet Friesland is de 16-jarige Jouke beschoten terwijl hij wegreed met zijn trekker. De politiekogel miste de jongen op een haar. Volgens de  fakenews-media in Nederland zou hij op de politie zijn ingereden, maar op camera is heel duidelijk te zien dat dat niet het geval was. Noodweer van de politie was het dus zeker niet! De hele wereld kijkt op dit moment mee hoe Rutte&Co met de Nederlandse boeren omgaat en spreken er schande van. Zie hier wat Skynews onder meer over de Nederlandse WEF-sekte leider Rutte te vertellen heeft.Zie ook hier.

Opvallend is dat er per 1 juli 2022 een wetswijziging is ingegaan waarbij politiemensen, behalve in extreme situaties, niet meer zullen worden vervolgd voor poging tot doodslag wanneer ze mensen neerschieten. De uitspraak “Waakzaam en Dienstbaar” ten gunste van de Nederlandse burger lijkt verleden tijd. Het begint er steeds meer op te lijken dat de politie zich in dienste stelt van de WEF-sekte kliek in Den Haag dat de poorten naar een totalitaire dictatuur wagenwijd heeft opengezet.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 ‘p(l)andemie’ en vaccinatiezwendel

 (3)  Arts Zev Zelenko overleden, enkele maanden na verontrustende videoboodschap

De Amerikaanse arts Dr Vladimir Zev Zelenko is op 30 juni op 48-jarige leeftijd overleden. Hij leed al enige tijd aan kanker. Zelenko is vooral bekend geworden als de arts die in het begin van de coronacrisis met groot succes coronapatiënten behandelde met het verboden middel hydroxychloroquine en bewees dat er met dit middel uitstekende resultaten geboekt konden worden. Uit zijn bevindingen, die later werden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, bleek dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de hoogrisicogroep met 84 procent afnam na de inzet van hydroxychloroquine. Het onderzoek werd tientallen keren herhaald en dat leverde dezelfde resultaten op. Voor dit succes werd hij zelfs genomineerd voor de Nobelprijs totdat gezondheidsagentschappen hem een verbod oplegden het middel hydroxychloroquine nog langer te gebruiken.

 

Zelenko noemde de tegenstanders van hydroxychloroquine zelfs massamoordenaars en was een van de eersten die het toedienen van de coronaprik moord met voorbedachten rade, genocide en misdaad tegen de mensheid noemde. Ook anderen spraken van een Kill Shot, een sluipmoordenaar. In de Stew Peters Show noemde Zelenko gevaccineerden onderdeel zijn van een experiment

 

Vladimir Zelenko - WikipediaVladimir Zelenko

Ook sprak hij over een wereldwijde luciferiaanse aanval tegen Gods Schepping. In 2020 werd Zelenko van Twitter geweerd, onder meer vanwege zijn uitspraken over de coronavaccins. “Neem ze niet. Ze werken niet. Ze zijn ongelooflijk gevaarlijk en onveilig,” zei de arts. Tegen gevaccineerden zei hij: “Je hebt een bom in je lijf. Het spijt me, maar daar heb je zelf voor gezorgd. Maak niet nog meer bommen. Haal geen injecties meer.” Zelenko voegde toe dat geprikten de ontploffing kunnen voorkomen door preventief antivirale middelen te nemen en de ziekte meteen te behandelen met Hydroxychloroquine of Ivermectine als ze toch corona krijgen.

Over de zogenaamde vaccinaties zei Zelenko in een getuigenis voor het rabbinale gerechtshof in Israël: “De enige reden waarom je kinderen zou willen injecteren met dit gif is als je aan kinderoffers doet.” Eind 2021 waarschuwde Zelenko in een videoboodschap dat er van alles wordt gedaan om kritische artsen de mond te snoeren. In een video die Zelenko op Gettr plaatste, suggereert hij dat het establishment op het punt staat een tandje bij te zetten in de strijd tegen artsen die zich openlijk uitspreken tegen het beleid. “De overheid is wanhopig,” zei Zelenko. “De tirannen weten dat hun einde nabij is en ze hebben zich ingegraven. Ten eerste ben ik niet suïcidaal. Ten tweede gaat het een stuk beter met me, mijn gezondheid is prima in orde. Dus als ik sterf of verdwijn, heeft dat daar niets mee te maken.”

 (4) Bereidt Duitsland gedwongen vaccinaties voor?

Volgens een op 25 maart 2022 verschenen artikel in Unser-MittelEuropa (UME) is de vaccinatieplicht in Duitsland weer volop actueel. Het artikel verwijst naar een debat over de verplichte vaccinatie in Duitsland door SPD-minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach. “Hoewel de algemene vaccinatieplicht nog niet definitief is vastgelegd, zijn ze al druk doende met de planning van sanctiemechanismen voor vaccinatie weigeraars meldt UME.” Een van de sanctiemogelijkheden is dat men een boete van maximaal 25.000 euro (!) moet betalen als men de verordening overtreedt, en dat meerdere malen, als er niet wordt gevaccineerd. Wie de boetes niet kan betalen of “opzettelijk de vaccinatieplicht schendt”, kan worden gestraft met maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Bovendien moet de toekomstige verplichte vaccinatie “onder hoge drempels” mogelijk worden gemaakt:“Indien het opleggen van een dwangsom niet leidt tot het verrichten van de handeling door de schuldenaar, zou deze volgens het bestuursrechtelijke handhavingsrecht in beginsel ook kunnen worden afgedwongen door middel van directe dwang. Directe dwang is het uitoefenen van invloed op personen of zaken door fysiek geweld, hulpmiddelen of wapens. Indien aan de schuldenaar geen dwangsom kan worden opgelegd, is onder nadere voorwaarden ook vervangende hechtenis mogelijk (artikel 16 VwVG).

Duitsland is van plan in de herfst een nieuwe vaccinatiecampagne te beginnen “om een grote najaarspiek in het aantal coronafakebesmettingen te voorkomen.” De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach wil dat 40 miljoen mensen voor de winter een nieuwe coronagifprik gaan halen. Ook andere maatregelen, zoals het dragen van een nutteloos slavenmasker in bepaalde gebouwen en het zogeheten 2G-of3G-beleid kunnen als het aan Berlijn ligt weer worden ingevoerd.

(5) Naïeve interviewers hangen aan de lippen van veearts Ab Osterhaus wanneer hij de noodklok luidt over nieuwe aanstormende (fake) pandemieën.

 

Osterhaus is al ruim twee jaar prominent aanwezig in allerlei praatprogramma’s op de televisie en in de media om de Nederlandse bevolking angst aan te jagen met allerlei doemscenario’s. Op 24 juni 2022 was hij weer te zien in Op1 waarin hij het dit keer niet had over de corona-pandemie en ook niet over het aanstormende vogelgriepvirus zoals in het programma Vandaag Inside, maar luidde nu de noodklok over het apenpokkenvirus dat zich volgens hem al over bijna 60 landen verspreid zou hebben. Hij zei dat we al bijna kunnen spreken van een pandemie. “In het begin werd gedacht: ‘dit dooft wel uit, we hebben dit wel vaker gezien’, maar dit is een wereldwijde uitbraak aan het worden. Dus als we nu niet heel snel de juiste maatregelen nemen, dan vrees ik dat dit niet te beheersen is. Niet dat er zo verschrikkelijk veel mensen aan dood gaan, maar als het echt pandemisch gaat worden – en het verspreidt zich nu heel snel – dan kunnen met name kinderen en mensen met een slecht immuunsysteem daar wel aan doodgaan.” Wat Osterhaus de bevolking probeert wijs te maken lijkt weer één van de vele pogingen om de schade veroorzaakt door de ‘coronavaccins’ onder het tapijt te schoffelen en de aandacht op wat nieuws te vestigen. Wat de man al jaren doet is niets anders dan het zaaien van pandemiepaniek en zoals gebruikelijk hing ook in dit programma de naïeve interviewer weer aan zijn lippen.

 

Velen kennen Osterhaus nog als lid van de Gezondheidraad in Nederland in 2009, toen hij minister Klink 34 miljoen zinloze vaccins liet kopen tegen de Mexicaanse griep, het ‘killervirus’ wat nooit kwam. Totale kosten 700 miljoen euro, en tientallen miljoenen vaccins zijn weggegooid maar wat Osterhaus flink wat heeft opgeleverd want hij bezat aandelen in de farmaceutische bedrijven die het vaccin ontwikkelden.

 

Velen zullen zich nog de bizarre beelden herinneren toen hij een fles whisky opentrok op het moment dat het eerste geval van Mexicaanse Griep in 2009 in Nederland werd vastgesteld. Politici, bestuurders, academici, en artsen hadden uit het voorval uit 2009 kunnen leren, maar deze geschiedenis lijkt vergeten te zijn want vanaf het moment dat de Covid-19 zwendel in het voorjaar van 2020 zijn intrede deed is Osterhaus met regelmaat in allerlei eenzijdige talkshows te zien met het zaaien van pandemiepaniek en het aandragen van dwangmaatregelen. Naïeve interviewers hangen aan zijn lippen en daarnaast worden zijn uitspraken uitvoerig uitgemeten in de mainstream media. Hij noemt het wantrouwen tegen vaccins in Nederland ‘een groeiend probleem’ “en zegt geen enkele aanleiding te zien om aan te nemen dat een coronavaccin gepaard gaat met forse risico’s.” Geen risico’s?

 

Zie hier de stand van EudraVigilance op 2 juli 2022 , 46.160 doden en 4.623.724 mensen met aandoeningen na de gifspuit.

Wie zich niet laat prikken, wordt door hem als een soort paria weggezet. Zo zei hij het een ‘ideale oplossing’ te vinden als alle ongevaccineerden op een eiland worden gezet. Hij kreeg volkomen terecht op sociaal media een stortvloed aan kritiek over zich heen. “De vaccinazi’s zijn ongevaccineerden aan het dehumaniseren. Echt ziekelijk en veel schadelijker dan wat een virus kan aanrichten,” zegt freelance journalist Arno Wellens. “Waarom geen kampen, Ab?” vraagt Jan Roos. “Prikkeldraad, hondjes, zoeklichten. Ook ideaal.” Het Belgische parlementslid Dries Van Langenhove reageert daarop: “Weet je wie ze ook eerst allemaal naar een eiland wilde verhuizen?” Hij verwijst naar het Madagaskarplan, een plan van de nazi’s om de Joden uit Europa te deporteren naar het eiland Madagaskar.

Ook hebben we Osterhaus met regelmaat horen zeggen groot voorstander van een totale lockdown te zijn. In deze video benadrukte hij dat er meer aandacht moest komen voor coronavaccinaties bij kinderen en noemde het zelfs een ‘morele verplichting’ dat jongeren zich laten vaccineren. Hij wil dus gezonde en zelfs jonge mensen laten injecteren met genetisch gemanipuleerde troep terwijl ze niet ziek zijn en dat terwijl de harde realiteit niet meer te ontkennen is dat de ‘vaccins’ het immuunsysteem ernstig te beschadigen en verzwakken, iets waar kritische wetenschappers bij herhaling voor waarschuwen. In het radioprogramma Sven op 1 vertelde hij de fabel dat jonge mensen het virus verspreiden. Opvallend is dat wij Osterhaus nog niet hebben gehoort over de nieuwe coronavariant, Centaurus. De andere angstaanjager van het OMT-team Marion Koopmans had daar wel iets over te zeggen. “Volgens haar kan deze variant weleens de boosdoener van komende herfst worden.”

Volgens de zeer gerespecteerde Noorse ex-WHO medewerker dr. Astrid Struckelberger is de hele coronapandemie fake en zegt dat het vaccinatieprogramma direct zou moeten worden stilgelegd.

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

 

                          Terug naar: Inhoud