Uit het nieuws 11-04-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Staat onze wereld aan de vooravond van een wereldwijde voedselcrisis? 

Er klinken inmiddels alarmerende geluiden over komende voedseltekorten. Zo kondigt de WEF-sekte een voedselcrisis aan veroorzaakt door de sancties tegen Rusland en zei WEF-sekte leider Klaus Schwab tijdens de op 29 en 30 maart (2022) in Dubai gehouden World Government Summit dat voedselsystemen en toeleveringsketens zwaar zullen worden getroffen’.De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde onlangs dat voedseltekorten binnenkort werkelijkheid zullen worden en zijn regering gebruikt nu openlijk het woord ‘hongersnood’ om aan te geven wat wij kunnen verwachten. Het tempo waarin de dingen op dit moment over de hele wereld veranderen, is absoluut verontrustend. Voor onze ogen is zich een zeer reële wereldwijde noodsituatie aan het ontwikkelen. De Amerikaanse advocaat Michael Snyder heeft een 20 tal zaken gedefinieerd die er op wijzen dat we met (geplande) voedseltekorten te maken zullen krijgen. Volgens de Franse president Emmanuel Macron zijn “Voedselbonnen zoals in WO II mogelijk”.

 

Klaus Schwab tijdens World Government Summit in Dubai

 

Ook David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma van de VN, waarschuwt voor wereldwijde voedseltekorten. De toeleveringsketen zullen wereldwijd instorten waardoor er hongersnood zal ontstaan. Hij omschreef het als ‘de hel”. Nog even en dan stort de heersende klasse van kwaadaardige monsters, die ons twee jaar lang met dwangmaatregelen hebben geterroriseerd, ons in een voedsel crisis.

 

Ook diverse andere deskundigen beweren dat de wereld op de rand staat van een verschrikkelijke wereldwijde voedselcrisis vanwege de sanctiehysterie tegen Rusland. Terwijl er steeds meer druk komt te staan op de voedselketen doet de Nederlandse overheid van alles aan om zoveel mogelijk boeren te laten verdwijnen.De prijzen stijgen dramatisch waardoor miljoenen mensen met sterk stijgende voedselprijzen en mogelijk voedseltekorten te maken zullen krijgen waardoor er maatschappelijke onrust kan ontstaan. Voedseltekorten zullen tevens economische instabiliteit veroorzaken waardoor toeleveringsketens wereldwijd zullen instorten en er hongersnood zal ontstaan. Landen over de hele wereld, vooral in Europa, zijn al begonnen met de uitvoering van beleidsmaatregelen om voedsel en brandstof te rantsoeneren. De verwachting is dat de overheden de volledige controle van voedselvoorziening zullen overnemen en de staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand afkondigen.

Hongersnood doet denken aan de uitspraak van de Here Jezus zoals geschreven in Matthéüs 24:7-8Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.”

In het boek Openbaring verschijnt de ruiter op het Zwarte paard ten tonele met een weegschaal in zijn hand, ook dat heeft te maken met hongersnood.

Openbaring 6:5-6  En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

Zie hoe de levering van tarwe en andere voedingsmiddelen nu in het geding komt vanwege de oorlog tussen Rusland in de Oekraïne.

Vlak voordat de berijder op zijn paard wegstormt, is hij te zien in heel zijn profetische verschrikking.

Een maatje tarwe is qua voeding gelijk aan drie maatjes gerst, dit is de voeding voor een man per dag. Het hele dagloon van de kostwinner voor de voeding van één persoon. “Drie maten gerst voor een schelling” maakt duidelijk dat er een enorme economische crisis  staat te gebeuren, die onvermijdelijk een verlammende hongersnood met zich meebrengt. Vanouds wordt de kleur zwart verbonden met tegenspoed, honger, schaarste en gebrek. De ruiter op het zwarte paard brengt honger en schaarste over de aarde!

Net als de drie andere apocalyptische ruiters komt ook de ruiter op het zwarte paard niet met lege handen. Hij heeft een weegschaal in zijn hand. Zwart is de kleur van de dood en de weegschaal het symbool voor schaarste. Er ontstaan buitensporige prijzen, wat op een hollende inflatie wijst. Tijdens wetteloosheid, revolutie en oorlogen, draaft altijd het paard van de honger mee. Dit spookbeeld is misschien wel de meest afschrikwekkende en grootste angst die de mensheid telkens weer bedreigt.

 

De weegschaal symboliseert de voedselschaarste en duidt op het nauwkeurig afmeten en de zorgvuldige distributie van wat er aan levensmiddelen nog beschikbaar is. De meest noodzakelijke voedingsmiddelen zullen zeer schaars zijn en om deze reden tegen woekerprijzen worden verkocht. De weegschaal, die de derde ruiter bij zich heeft, speelt daarbij een cruciale rol. In tijden van voedselschaarste en hongersnood moest het nog aanwezige voedsel in porties worden afgewogen, en daarvoor was een weegschaal, die ook ‘balans’ werd genoemd, onmisbaar. Het principe van een balansweegschaal was heel eenvoudig: het onbekende gewicht van de goederen moest in evenwicht gebracht worden met een combinatie van bekende gewichten.

 

De derde ruiter van de Apocalyps stelt het grootste onrecht sinds mensenheugenis aan de kaak. De machthebbers die de wereld besturen leven in overvloed, terwijl miljoenen anderen wegkwijnen van de honger. Het zwarte paard en zijn berijder zijn Gods waarschuwing voor het menselijk lijden dat voor de deur staat. Er is een onvergelijkbaar zwarte dag op komst. Terwijl vandaag al miljoenen mensen honger lijden, leven de rijken in overvloed (Babylon) en zijn ze daarnaast druk bezig zich tot de tanden toe te bewapenen. In 1953 hield de toenmalige Amerikaanse president Dwight D.Eisenhower een toespraak voor de Amerikaanse bond van dagbladuitgevers, en zijn woorden maakten een diepe indruk op de aanwezigen:,,Elk geweer dat gemaakt is, elk oorlogsschip dat uitvaart, elke raket die wordt afgeschoten, is in wezen diefstal van hen die honger hebben en niets te eten krijgen, van hen die het koud hebben en geen kleren krijgen. Deze wereld geeft niet alleen maar geld aan wapens uit; zij verspilt het zweet van haar arbeiders, het verstand van haar wetenschappers en de hoop van haar kinderen… Dit is niet een goede manier van leven. De mensheid hangt onder een dreigende oorlogswolk, aan een ijzeren kruis.” Met het geld dat de regeringsleiders vandaag aan bewapening uitgeven zouden gemakkelijk alle hongerende monden gevoed kunnen worden.

De menselijke geschiedenis is vol met gebeurtenissen waarin sprake is van hongersnood waarbij honderdduizenden, zelfs miljoenen het leven hebben verloren. De meeste hongersnoden hebben vooral invloed op de arme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Sommige hongersnoden worden door de mens zelf veroorzaakt, soms opzettelijk, door wanbeheer of slecht bestuur. Het bewust onthouden van voedsel is een gruwelijke misdaad. Het heeft een verwoestende invloed op de mentale vermogens van mensen en in het bijzonder op kinderen.

Ondervoeding gaat gepaard met ziekte, geestelijke en emotionele verzwakking, wanhoop en dood. Hongerige mensen wroeten in vuilnisbelten en stortplaatsen naar een paar schamele kruimels om hun chronisch gevoel van honger te stillen.

Nu is Honger van alle eeuwen. Als Abraham in het land Kanaän aangekomen is treft een hongersnood het land en is hij en zijn familie genoodzaakt naar Egypte uit te wijken omdat de hongersnood zwaar was in het land:

Genesis 12:10Toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abram naar Egypte, om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land.

Genesis 41 verhaalt dat in de tijd dat Jozef tot onderkoning in Egypte de honger sterk was op de gehele aarde.

Genesis 41:56-57Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren; want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde.

 

Ook de broers van Jozefs trokken naar Egypte om koren te kopen omdat er opnieuw sprake was van een hongersnood in het land Kanaän. Ook in de tijd van Jeremia was er sprake van grote droogte. Hij klaagt bij de verwoesting van Jeruzalem, over het zwart worden van de mensen van de honger. In Klaagliederen 4:8 staat: “Nu werd hun gestalte zwarter dan roet, zij werden niet herkend op de straten, hun huid was verschrompeld om hun gebeente, was dor geworden als hout.”

 

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er thans meer dan 1 miljard mensen die chronische honger lijden en dat zal alleen maar schrikbarend toenemen.

 

In 1996 herbevestigde “de Verklaring van Rome over Wereldvoedselveiligheid” het recht van iedereen op toegang tot veilig en voedzaam voedsel. De ondertekenaars beloofden ook hun politieke bereidwilligheid om “honger in alle landen uit te roeien”. Van deze belofte is niets terecht gekomen want sinds die tijd nemen ondervoeding en verhongering in veel delen van de wereld niet alleen toe, maar dreigen ze ook het lijden naar nieuwe recordhoogten te brengen. Slechte of mislukte oogsten, stijgende prijzen, onduurzame landbouwpraktijken, oorlogen en onwil van de wereldleiders, brengen miljoenen mensen in levensgevaar.

 

De ruiter op het zwarte paard maakt duidelijk dat de wereld afstevent op een afschuwelijke voedselcrisis. Een crisis waar de hele wereld mee te maken zal krijgen. Vele deskundigen zijn van mening dat dit niet zo lang meer zal duren. Kinderen sterven, omdat het kwaad het hart en de geest van volwassenen beheerst. God heeft de mens als rentmeester aangesteld over de rijkdommen van de aarde. Maar daar blijken de machthebbers volkomen lak aan te hebben.

 

De ontwikkelingen in de wereld lijken onomkeerbaar. De situatie is steeds explosiever aan het worden, totdat er één of andere tragische climax zal volgen. De Bijbel zegt daar veel over, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Bijbelse profetieën worden voor onze ogen vervuld. Wat zal er gebeuren wanneer in de nabije toekomst honderden miljoenen niet genoeg meer te eten hebben? Voedsel rellen zullen het gevolg zijn. Geweld is een tweede probleem dat voortvloeit uit tekorten. Honger maakt mensen tot rovers. De mens wil overleven en gaat vervolgens op rooftocht.

Madeleine Albright overleden

Ooit was Madeleine Albright buitenland adviseur van de Amerikaanse president en pindaboer Jimmy Carter. Later was zij Amerika’s ambassadeur bij de Verenigde Naties en vervolgens was zij tijdens de regering van president Bill Clinton in de periode 1997-2001 de 64e minister van Buitenlandse Zaken. Zij werd door de media gezien als een expert op het gebied van buitenlandse zaken. Albright kreeg in het programma "Sixty Minutes" op 12 mei 1996 door Lesley Stahl de vraag voorgelegd of internationale sancties tegen het bewind van Saddam Hoessein in die tijd tegen Irak voldoende effect hebben gehad. “Wij hebben namelijk vernomen dat deze sancties een half miljoen kinderen het leven hebben gekost”.  Albright reageerde met de woorden: "Wij denken dat dit het allemaal waard is geweest.”Zij was mede verantwoordelijk voor de bombardementen van de NAVO op het voormalige Yugoslavië in de Kosovo oorlog in de lente van 1999, waarbij meer dan 2000 doden zijn gevallen. In Kosovo waren ze zo blij met haar inbreng in deze oorlog dat ze een monument voor haar hebben opgericht.

Madeleine Korbel Albright, geboren als Marie Jana Korbelová (Praag, 15 mei 1937 – Washington, 23 maart 2022) was een Amerikaans politica en diplomate van de Democratische Partij.

In de jaren dat zij diende als minister van Buitenlandse zaken onder Bill Clinton, is zij bezig geweest Israël onder druk te zetten en te demoniseren en Israëls vijanden te behagen. Zij deed er alles aan om terreurmiljardair Yasser Arafat aan de wereld te presenteren als een man van vrede. Legendarisch is hoe zij in 1998 de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zodanig onder druk zette dat hij de Wye River-akkoorden ondertekende, waarmee de eerder gesloten Oslo-nep akkoorden verder werden uitgebreid.

De druk die Albright en haar baas Clinton op Netanyahu uitoefenden was enorm. Tijdens Netanyahu’s laatste bezoek aan de Verenigde Staten werd hij niet eens door Clinton op het Witte Huis uitgenodigd. Clinton liet hem tien minuten wachten alvorens hij naar binnen werd geleid. Geen persconferentie en hij werd ook niet zoals gebruikelijk uitgenodigd om in Blairhouse- het officiële gastenhuis voor regeringsleiders- te verblijven, maar moest zelf voor een hotel zorgen. Aan Netanyahu werd fijntjes-doch op duidelijke wijze- te verstaan gegeven, dat hij minstens met een voorstel van 10% verdere terugtrekking uit de Bijbelse gebieden moest komen, om zo de aartsvader van het internationale terrorisme Yasser  Arafat, een beetje tevreden te stellen.

Weinigen zullen ooit de ongelooflijke gebeurtenissen van 4 oktober 2000 zijn vergeten, toen Albright, de Israëlische premier Ehud Barak en Arafat elkaar ontmoetten in de residentie van de Amerikaanse ambassadeur in Parijs. Arafat had een van zijn gebruikelijke driftbuien en stormde de vergadering uit. Albright rende achter hem aan door de gang, strompelend op haar hoge hakken en schreeuwend naar de bewakers: “Sluit de poorten! Sluit de poorten” in de hoop dat Arafats auto niet zou kunnen vertrekken. Een Palestijnse onderhandelaar was toevallig in de gang aan het telefoneren met een correspondent van Reuters, net toen de achtervolging en het geschreeuw losbarstten. De verslaggever van Reuters hoorde wat er gebeurde en verbrak het verhaal.

Benjamin Netanyahu (links), staatssecretaris Madeleine Albright en Yasser Arafat tijdens de onderhandelingen over de Wye Plantation-akkoorden (1998).

Nadat in september 2000 Arafat de 2e intifada orkestreerde waarbij ruim duizend onschuldige Israëlische burgers door Arafats bendes zijn vermoord, liet Albright geen enkel protest horen. Zelfs toen Arafat een schip met 50 ton wapens probeerde Gaza binnen te smokkelen, wat door Israël werd onderschept, bleef zij de massamoordenaar verdedigen. Het schip de "Karina A ", werd in de vroege ochtend van donderdag 3 januari 2002 geënterd door een groep commando’s van de Israëlische marine tijdens een spectaculaire operatie in de Rode zee. Het schip was met 50 ton militaire uitrusting waaronder 2500 Katjoesja-raketten met verschillende reikwijdte, inclusief lanceerinrichtingen mortiergranaten, antitankraketten, geweren etc. onderweg naar Gaza toen het door Israël werd geënterd. Op 22 juli 2014 werd zij geïnterviewd door CNN's Wolf Blitzer, en beschuldigde zij Israël van excessief geweld in de oorlog tegen Hamas. Zij noemde Israëls antiterrorisme acties "disproportionate" en zei dat Israël zijn morele autoriteit had verloren.  

De camera’s waren in deze oorlog weer gericht op wat Israël ter zelfverdediging aan het doen was in Gaza in de zomer van 2014 gedurende “Operation Protective Edge” (Operatie Beschermende Rand) tegen de terreurbeweging Hamas in Gaza om de terreur die Israëlische burgers dagelijks ervaren te stoppen. De reactie kwam op de al weken durende raketbeschietingen waarbij honderdduizenden Israëlische burgers in het gebied waar de raketten neerkwamen, genoodzaakt waren in schuilkelders door te brengen. Albright liet nog steeds zien meer sympathie voor de Palestijnse doodscultuur te hebben dan voor de Israëlische- en zelfs Amerikaanse slachtoffers, terwijl zij heel wat te verantwoorden had over haar eigen meer dan schandalige immorele acties.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 zwendel

 (1) Advocaat start namens groep kinderen gerechtelijke procedure tegen overheid en Hugo de Jonge wegens vaccinatieschade

 

Open Legal Advocaten, het advocatenkantoor van Niels Vanaken, start namens een aantal kinderen op korte termijn een gerechtelijke procedure tegen de overheid en voormalig minister van VWS Hugo de Jonge. De procedure vindt haar oorsprong in de wereldwijde toename van het aantal ernstige bijwerkingen bij ingeënte kinderen, schrijft Vanaken in een brief aan Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD). “Bij deze ernstige bijwerkingen kunt u onder meer denken aan het optreden van myocarditis (hartspierontsteking) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje). In het meest ongunstige geval leiden deze bijwerkingen tot het overlijden van het kind.”Vanaken heeft zich de afgelopen maanden uitvoerig verdiept in het vaccin van Pfizer en de wijze waarop de overheid heeft gehandeld. “De feiten die ik tijdens mijn onderzoek heb vastgesteld, zijn erg verontrustend.”De inenting doet kinderen veel meer kwaad dan goed, stelt Vanaken.

 

Er zijn inmiddels diverse aanklachten tegen Hugo de Jonge ingediend. Ook Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad verzocht om De Jonge te vervolgen wegens door hem gepleegde ambtsmisdrijven en dood door schuld. De aangiftes vind je hier en hier. Neuroloog Jan Bonte wijst erop dat De Jonge in 2017 als wethouder van Rotterdam pleitte voor gedwongen anticonceptie van vrouwen die volgens hem niet geschikt waren om moeder te worden. “Toen hadden we al gewaarschuwd moeten zijn.” “Maar we lieten het toe dat deze man minister van VWS werd. En dus mocht Hugo de Jonge onbeperkt de ongevaccineerden tiranniseren, stigmatiseren, dehumaniseren en uitsluiten,” schrijft de neuroloog. Uit onderzoek is juridisch duidelijk gebleken dat er sprake is van zeer ernstige misdrijven tegen de mensheid, schrijft advocaat Arno van Kessel op de website Aangifte Overheid.

 

Ook is er op 10 januari 2022 namens bijna 70.000 ondertekenaars aangifte gedaan tegen De Jonge bij het OM in Den Haag wegens onder meer haatzaaien, groepsbelediging en bedreiging, maar ook van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie, dwang en stalking. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Tot dusver is hij overal mee weggekomen. Op 7 april 2022 overleefde De Jonge de motie van wantrouwen over de schimmige mondkapjesdeal die tegen hem was ingediend. “Hij was wel en niet betrokken, maar vooral niet betrokken.” Er is van geloofwaardigheid en integriteit geen sprake meer maar de leden van de WEF-sekte in de coalitie vonden het allemaal prima.Na afloop van het debat gaf De Jonge breed grijnzend de CDA’er Pieter Heerma een ‘boks’.Zo, dat hebben we weer gefikst. De schandelijke minachtig voor het volk spat ervan af.Wat het Nederlandse volk te zien heeft gekregen was opnieuw een smerig politiek spel van de firma List & Bedrog.

 

Als het aan Nederland had gelegen, zou De Jonge Linéa recta naar huis zijn gestuurd zo blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Op social media krijgt de minister een stortvloed aan kritiek over zich heen. “Na de machtsbeluste, tirannieke neigingen van Hugo de Jonge die er twee jaar lang zichtbaar van genoten heeft om Nederland murw te slaan, hoeft hij alsnog niet te vertrekken. Het is onvoorstelbaar dat iemand die zo schuldig is nog steeds politieke verantwoordelijkheid mag dragen,” schrijft Kamerlid Wybren van Haga.

 

 (2) Robert Malone de uitvinder van de mRNA-vaccintechniek waarschuwt dat de vaccins een vorm van aids kunnen veroorzaken

 

De coronavaccins werken niet tegen corona. Sterker nog: de gegevens suggereren dat ze het risico op infectie, ziekenhuisopname en sterfte juist vergroten. Dat zei Robert Malone in gesprek met Bright Light News. Daarnaast blijkt nu dat met name de mRNA-vaccins de werking van T-cellen – afweercellen – verstoren. Als mensen horen dat coronavaccins aids veroorzaken, denken ze gelijk aan hiv. De vaccins zorgen er niet voor dat je besmet raakt met hiv, maar veroorzaken een vorm van verworven immunodeficiëntiesyndroom of aids”legde dr. Malone uit. “Dus als je nog een dosis neemt van een vaccin dat je niet beschermt tegen infectie, maar de kans op infectie juist vergroot, kan dat gepaard gaan met bijwerkingen, waaronder myocarditis, de onderdrukking van T-cellen, mogelijk zelfs het ontstaan van kankers en bloedproppen.”Malone wees erop dat bloedproppen elk orgaan in je lichaam nadelig kunnen beïnvloeden. “Een bloedprop in je brein, dat noemen we een beroerte. Je wilt geen beroerte krijgen. Dat is niet goed. Je wilt ook geen beschadigd hart hebben. Je wilt ook geen bloedprop in je longen krijgen.”

 

Robert Malone

 

Malone voorspelde eerder dat uitgebreide vaccinatie van de bevolking aanleiding zou geven tot het ontstaan van meer besmettelijke varianten. Ook voorspelde hij dat er boostervaccinaties zouden komen, die niet het gewenste resultaat zouden opleveren. Eerder zei hij in een interview dat kinderen de experimentele Covid-vaccins niet zullen overleven en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn en zegt het ‘verbijsterend’ te vinden dat de autoriteiten ‘keer op keer weer’ naar de pijpen van Pfizer en de andere fabrikanten dansen. Hij noemt de regeringen door-en-door corrupt en wetteloos.

  

Dr. Robert Malone zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. Talloze voorbeelden laten zien dat er een plan achter schuil gaat, dat met gezondheid niets te maken heeft. Er blijft steeds meer bewijs komen dat hoe meer je meer je bent gevaccineerd, des te slechter je immuunsysteem werkt. Nadat hij zonder waarschuwing van Twitter werd verbannen na zijn kritiek op het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer, noemde Malone in de befaamde podcast “The Joe Rogan Experience” Pfizer als “een van de meest criminele farmaceutische organisaties ter wereld”. In documenten die over het ‘coronavaccin’ van Pfizer zijn vrijgegeven is onder meer gebleken dat de farmaceut in februari 2021 maar liefst 2400 extra medewerkers heeft aangenomen vanwege ‘het hoge aantal gevallen van bijwerkingen’ die in de drie maanden daarvoor waren geregistreerd.

 

Uitgebreide informatie die de afgelopen tijd openbaar is geworden, heeft duidelijk gemaakt dat er een verband bestaat tussen de toegediende injecties en sterfgevallen. Dr. Vladimir Zelenko, de Amerikaanse arts die in het begin van de coronacrisis met groot succes coronapatiënten behandelde met het verboden middel hydroxychloroquine, was een van de eersten die sprak van moord met voorbedachten rade, genocide en misdaad tegen de mensheid. Er is een wereldwijde luciferiaanse aanval gaande tegen Gods Schepping.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud