Uit het nieuws 11-01-2021

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Verenigde Naties noemt de Tempelberg voortaan Haram-esh Sjarief

Na de beslissing van de UNESCO de stad Jeruzalem om te toveren tot “hoofdstad van de Arabische cultuur“, de Klaagmuur (Kotel) tot islamitisch erfgoed, de Machpelagrot in Hebron en het graf van Rachel nabij Bethlehem tot Palestijns Werelderfgoed, heeft het Vierde Comité van de Verenigde Naties in New York, op 4 november 2020 de Joodse staat opnieuw gevoelig geschoffeerd door maar liefst zeven resoluties aan te nemen waarin de Joodse staat is veroordeeld. Opnieuw toonde de VN volledige minachting voor de Joodse staat. In een van de resoluties wordt zelfs de eeuwenoude link tussen de Tempelberg en het Jodendom onder het tapijt is geveegd. De Tempelberg wordt voortaan door de Verenigde Naties alleen bij de islamitische naam "Haram-esh Sjarief " genoemd. Zoals gebruikelijk stemden ook de Europese Unie en Nederland voor deze naamsverandering.

Het haat tegen de Joodse staat en het antisemitisme druipt ervan af want dit is de plaats waar Abraham zijn zoon Isaäk wilde offeren en waar Salomo 3000 jaar geleden de opdracht uitvoerde om daar de 1ste Tempel te bouwen.

1 Koningen 6:1 “In het vierhonderd tachtigste jaar na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van Salomo’s regering over Israël, in de maand Ziv, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor de Here.

De door Salomo gebouwde Tempel werd uiteindelijk in 587 v. Chr. verwoest door Nebukadnezar. Daarna was het Herodus die de Tempel vernieuwde. De Tempel die de ballingen uit Babylon vijf eeuwen tevoren had laten bouwen was weliswaar zo’n honderd jaar voor de tijd van Herodus nog eens opgeknapt, maar was desondanks een bescheiden bouwwerk gebleven.

 

Reconstructie Tempel Herodus in Jeruzalem

Het enige doel van de beslissing om de Tempelberg voortaan "Haram-esh Sjarief "te noemen is, is Israëls 3000 jaar oude recht op de stad Jeruzalem en de Tempelberg, uit de geschiedenisboeken te verwijderen. De onevenredige aanval van de VN op de Joodse staat ondermijnt de institutionele geloofwaardigheid van wat verondersteld wordt een onpartijdige internationale instantie te zijn maar dat is het al jaren niet meer.

Het stemmen van landen als Duitsland en Nederland staat in schril contrast met de beloften van hun regeringen. In 2019 riepen 155 Duitse parlementsleden de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas op om zich te verzetten tegen elke poging om Israël te isoleren of te delegitimeren 'in VN-organen. Maar het antisemitisme van de Duitse regering druipt er weer vanaf alsof de Shoah (Holocaust) nooit heeft plaatsgevonden. Ook het Nederlandse parlement had besloten zich' actief te verzetten tegen VN-organisaties die onevenredige aandacht aan Israël besteden. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) verklaarde in 2019 dat Nederland 'zich actief zou inzetten om dit te bestrijden' maar ook de Nederlandse regering blijft gewoon doorgaan met het demoniseren van de Joodse staat. Op zich ook geen wonder natuurlijk met Sigrid Kaag (D66) als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III.

Het is een regelrechte schande dat – in deze tijd van weer om zich heen grijpend antisemitisme de Nederlandse regering meehelpt de geschiedenis van de Joodse staat te herschrijven. De naam van de Tempelberg te veranderen in "Haram-esh Sjarief " is je reinste geschiedvervalsing.

Moeder van 6 kinderen door Palestijn vermoord in Samaria

Esther Horgan, moeder van zes kinderen uit Tal Menashe in het noorden van Samaria, was op zondag 20 december rond 13 uur gaan joggen in het Reihan bos in de buurt van haar gemeenschap. Toen zij in de avond nog niet thuis was gekomen, belde haar man Benjamin de veiligheidstroepen. Diverse teams gingen op zoek om haar te vinden. Rond 1 uur 's nachts vonden ze de 52 jarige vrouw, levenloos, met een ingeslagen schedel. Esther was moeder van twee dochters en vier zonen.

 

De plaats waar Esther Horgan met ingeslagen schedel is teruggevonden. (Foto: TPS)

Op 24 december werd een Arabier gearresteerd in verband met de moord op Esther Horgan. De verdachte is een 36-jarige Palestijn uit Tura al Gharbiya in de buurt van de terreurstad Jenin. Hij heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de moordaanslag. De Gazaanse terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ) sprak van een heroïsche operatie waarbij een zionistische kolonist werd gedood.”

Nederland houdt nog steeds van Palestijnse moordenaars

 

Nederland schoffeert niet alleen met regelmaat de Joodse staat maar de sympathie van Nederland voor Palestijnse terroristen die onschuldige Israëlische burgers vermoorden, blijft ook onverminderd groot. Ondanks de vele toezeggingen blijven onze volkvertegenwoordigers daarmee doorgaan. Nederland geeft nog steeds jaarlijks ‘ontwikkelingshulp’ aan zeer dubieuze Palestijnse organisaties die willens en wetens direct of indirect bij terreuracties tegen Israëlische burgers zijn betrokken. De Nederlandse minister Sigrid Kaag (D66) is verantwoordelijk voor deze salarisdonaties. Kaag is sinds 26 oktober 2017 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinetsraden III.

 

De Palestijnse moordenaars die in 2019 betrokken waren bij de moord op het 17-jarige Israëlisch meisje Rina Shnerb blijken geld te ontvangen van de Nederlandse belastingbetaler en waren in dienst van de door Nederland gesubsidieerde Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Bovendien hadden deze moordenaars zelfs van de Nederlandse diplomatieke missie een pasje gekregen als ‘medewerkers van een partnerorganisatie van de Nederlandse vertegenwoordiging’.Het is een volstrekt schandalige besteding van Nederlands belastinggeld, het ondermijnt het draagvlak voor ‘ontwikkelingshulp’ en het is een flagrante schending van het internationaal recht – dat vanzelfsprekend terrorismefinanciering verbiedt.

Volgens Kaag zou uit eerdere internationale controles en uit het Nederlands toezicht op UAWC geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen van banden tussen UAWC en organisaties op een internationale terreurlijst. Een regelrechte leugen! Jarenlang is de Nederlandse overheid er door diverse organisaties op gewezen dat er nauwe banden bestaan tussen Palestijnse terreurorganisaties en door Nederland en Europa gesubsidieerde Ngo’s. Er zijn namelijk al jaren gedetailleerde rapporten over de banden van Palestijnse ‘mensenrechtenorganisaties’ met terreurgroepen: Op basis van die informatie gaf Likoed Nederland al ruim zes jaar geleden een eerste persbericht hierover uit. De Israëlische organisatie ‘NGO monitor’ heeft de Nederlandse regering er herhaaldelijk en al vele jaren op gewezen dat Palestijnse organisaties die verbonden zijn met terreurgroepen ‘ontwikkelingshulp’ ontvingen (bijvoorbeeld in 2016). Ook in een video die online is geplaatst door Honestreporting, wordt de financiering door de Nederlandse regering van Palestijnse terreur aan de orde gesteld en waarin ook word vastgesteld dat de Nederlandse regering zich schuldig maakt aan het financieren van Palestijns terrorisme.

Nederlandse diplomaten Ramallah op de foto met Palestijnse  terreurverdachten · CIDILeden van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah op de foto met gesubsidieerde Palestijnse terroristen. Van links naar rechts: Rezeq Al-Barghothy (lid van de terreurgroep PFLP), Henny de Vries (Nederlands diplomaat), onbekend, Fuad Abu Seif (directeur van organisatie UAWC, die de subsidie kreeg), Wijnand Marchal (Nederlands diplomaat), Abdul Razeq Farraj (een van de daders van de moord op de 17-jarige meisje Rina Shnerb) en Ubai Aboudi, (momenteel in de Israëlische gevangenis voor het rekruteren van terroristen).

Ook publiceerde de Israëlische regering in februari 2019 hierover een rapport: ‘Terrorists in suits’. Ook de organisatie ‘UK Lawyers for Israel’ heeft de Nederlandse regering al herhaaldelijk hierop gewezen. In maart 2019 schreef minister Kaag naar aanleiding van het Israëlische rapport –nog dat “Fondsen van zowel Nederland als de EU pas worden verstrekt zodra zorgvuldige selectieprocedures zijn doorlopen.” Ook dat blijkt dus niet te kloppen! De moord op het Israëlische meisje laat zien dat de vele bewijzen van banden met Palestijnse terreurorganisaties stelselmatig worden genegeerd door het ministerie waar Sigrid Kaag verantwoordelijk voor is. Van ‘zorgvuldige selectieprocedures’ is in geen enkel opzicht sprake.

Dokters waarschuwen wereldwijd geen Covid vaccin te nemen

In een poging om Big Pharma Corporate Media en Big Tech censuur te bestrijden, proberen artsen over de hele wereld verwoed de massa te waarschuwen voor de verwoestende effecten van de experimentele COVID-vaccins. Diverse landen zijn inmiddels begonnen het nietsvermoedende publiek te vaccineren, bijgestaan ​​door strijdkrachten over de hele wereld. Wat zou deze artsen, verpleegsters, wetenschappers en andere gezondheidswerkers kunnen motiveren om zo'n gepassioneerd pleidooi te houden? Wat hebben ze te winnen door de tijd te nemen om het publiek voor te lichten over de verborgen gevaren van een nieuwe klasse vaccins die inmiddels worden toegebracht aan de burgers van landen over de hele wereld? Ze hebben niets te winnen en veel te verliezen, inclusief hun carrières, en mogelijk zelfs hun leven, dus waarom doen ze dit? Waarom worden deze artsen en professionals gecensureerd als de nieuwe COVID-vaccins inderdaad zo "veilig en effectief" zijn als de farmaceuten en de overheden beweren?

Artsen waarschuwen voor vaccin

Ze doen dit omdat het artsen en wetenschappers zijn die de echte wetenschap begrijpen, en die de verwoestende mogelijke gevolgen kennen van degenen die ervoor kiezen om zich met dit zeer giftige en gevaarlijke vaccin te laten vaccineren. Met hun oproep proberen ze zoveel mogelijk mensen wakker te maken voor de gevolgen die dit vaccin kan veroorzaken, waaronder, hersenletsel, levenslange auto-immuunziekte, onvruchtbaarheid en zelfs de dood. Bekijk deze video van hun dringende oproep.

Volgens Carrie Madej kunnen het recombinante RNA en de recombinante DNA-technologie permanente en onbekende genetische veranderingen aanbrengen in een menselijk lichaam. Permanent, want als het DNA is veranderd, moet iemand met deze verandering blijven leven. Er is geen weg terug. Het is niet, zoals we gewend zijn, dat we een vaccinatie halen en niet meer nemen als het vaccin niet blijkt te werken’’.Het COVID-19 vaccin verandert je voor de rest van je leven. Wie deze vaccins maken weten heus wel wat de uitkomst is. Het creëert een nieuw wezen op aarde. Het vernietigt ons oude zijn... wie we werkelijk zijn. Ondanks al deze waarschuwingen bombarderen de regeringsleiders en de mainstream media de wereldburgers dagelijks met berichten waaruit zou blijken dat al die coronavaccins ‘veilig en effectief’ en ‘noodzakelijk’ zijn. Zodra je kritische vragen begint te stellen, ben je een complotdenker. Klik ook hier voor de mening van Prof.Dr.Theo Schetters.

 

Dertien doden bij test Moderna vaccin in de Verenigde Staten

Dertien doden bij test Moderna-vaccin en duizenden gevaccineerden blijken medische hulp nodig te hebben. Het coronavaccin van Moderna werd desondanks op 21 december 2020 ‘in overweldigende mate goedgekeurd’. Klik hier voor het verslag van de adviescommissie van de Amerikaanse medicijnwaakhond (FDA) over het vaccin van Moderna. Uit overheidsdocumenten blijkt dat de FDA, weet dat het haastig ontwikkelde coronavaccin mogelijk een aantal levensbedreigende bijwerkingen heeft, waaronder de dood. Tijdens een bijeenkomst van een adviescommissie van de FDA op 22 oktober 2020 werd een powerpointpresentatie getoond. De zestiende slide bevat een voorlopige lijst van mogelijke bijwerkingen die de coronavaccins kunnen hebben waaronder stuiptrekkingen, hersenontsteking, beroertes, allergische reacties, artritis en auto-immuunziekten.

Naast de 13 doden waren duizenden mensen na het coronavaccin niet in staat om te werken of hadden ze medische hulp nodig. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Op 18 december waren er volgens de dienst 3150 mensen die na hun vaccinatie zogeheten Health Impact Events hadden gemeld. Dat betekent dat ze niet in staat waren om dagelijkse activiteiten uit te voeren of te werken, of hulp nodig hadden van een arts of zorgprofessional. De mensen hebben de bijwerkingen gemeld via V-safe, een app die je op je smartphone kunt zetten. In Alaska kregen tenminste vijf zorgmedewerkers flinke tegenreacties na inenting met het omstreden Pfizer vaccin. Een ziekenhuis in Illinois stopte met vaccineren toen vier medewerkers tegenreacties vertoonden.

Dokter over coronavaccin: ‘Massaal experiment zoals nog niet eerder werd vertoond’

Veel Nederlandse artsen staan argwanend tegenover het coronavaccin. Een stroom van artsen begint bezwaren te maken tegen deze vaccins, dit omdat ze niet veilig zijn en gevolgen hebben voor volgende generaties. Onder andere huisarts Jan Vingerhoets maakt zich zorgen over het vaccin. In een bericht op LinkedIn schrijft hij: “Verblind door naïef vertrouwen in een vaccin dat ons opgedrongen wordt, accepteren we dat ons letterlijk de mond gesnoerd wordt, dat we onze naasten niet meer mogen omhelzen, dat we niet meer bijeen mogen komen, dat duizenden failliet gaan, de media gecensureerd worden en nog veel meer. Als we ons onze vrijheid laten afnemen, riskeren we, om maar te spreken met een zeer treffend gedicht van een groot verzetsheld, uiteindelijk om meer dan lijf en goed te verliezen. De vrijheid, 75 jaar geleden met bloed en levens voor ons bevochten door moedige helden, wordt geleidelijk voor onze ogen afgebroken. En we laten het gebeuren. Dit gaat over veel meer dan een virus,” aldus Vingerhoets.

Neuroloog Jan Bonte, die opzij is gezet door zijn werkgever en ook van Twitter werd gegooid, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het coronavaccin. Zijn conclusie? “Wat nu uitgerold wordt, is een massaal vaccin-experiment zoals nog niet eerder werd vertoond, met slechts minimale gegevens over veiligheid en werkzaamheid van het gebruikte vaccin. Het is best mogelijk dat men over enkele jaren concludeert dat deze nieuwe mRNA-techniek tot een veilig en effectief vaccin heeft geleid, maar een dergelijke conclusie is nu buitengewoon voorbarig en uitermate risicovol. Het zou niet de eerste keer zijn dat er ten gevolge van haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken gebeuren.” Hij herinnert ons aan het vaccin tegen de Mexicaanse griep, ‘het door Ab Osterhaus aangeprezen ‘killervirus’ dat bij nader inzien één van meest benigne (dat goedaardig betekent) influenzavirussen ooit was’. “Maar blijkbaar zijn politici, bestuurders, vele academici, en ja, ook vele artsen doof en blind voor de lessen die de geschiedenis ze had kunnen leren.”

Arts Elke de Klerk laat zich kritisch uit over coronabeleid maar de inspectie dreigt met maatregelen

De inspectie heeft een onderzoek ingesteld naar arts Elke de Klerk, die zich volkomen terecht geregeld kritisch uitspreekt over het coronabeleid. “We hebben meldingen gekregen over uitlatingen over het coronavirus en het vaccin daartegen. Er is mogelijk sprake van desinformatie,” aldus de inspectie, die waarschuwt dat er indien nodig’ maatregelen worden getroffen. Het gaat om uitspraken die De Klerk deed tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Eindhoven. “Het vaccin, daar zitten nanopartikels in en met die nanopartikels worden we officieel eigendom van Microsoft. Ik roep iedereen op daar niet aan mee te doen.”De arts zei ook dat de coronatest ‘een soort vaccinatie is’. Het is een nasale vaccinatie, lichtte ze toe. “Dus ik roep ook op: stop met testen, want het lijkt erop dat je al gevaccineerd bent als je die test neemt.” “Op dit moment worden kinderen geboren in een gevangenis,” zei De Klerk. “In moeders met mondkapjes op. De vrijheid zullen ze niet kennen.” Ook zei ze dat de meeste mensen een soort van ‘robotten’ en ‘slaven van de elite’ zijn.“De overheid doet nu een terroristische aanval op de mensen,” benadrukte de arts. “Dit zijn ambtsmisdrijven. Dit is hoogverraad jegens het volk.”

inspectie Foto: Potkaars podcast CC BY 3.0

Nederlandse artsen die zich kritisch uitspreken over het coronabeleid worden hard aangepakt. Ze worden niet alleen gecensureerd, maar moeten ook vrezen voor hun baan. Zo nam huisarts Marije Berkelaar ontslag nadat ze een dreigende brief van de inspectie had ontvangen. Daarnaast werd neuroloog Jan Bonte opzijgezet door zijn werkgever, het Ikazia Ziekenhuis, na kritische uitspraken over de coronamaatregelen. De inspectie stelde ook een onderzoek in naar psychiater Renate Tillema, nadat zij bij meerdere coronademonstraties had opgetreden als spreker.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud