Uit het nieuws 10-10-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

(1) De Russische kernonderzeeër Belgorod heeft zijn basis in de Witte Zee verlaten met aan boord de Poseidon die een doemscenario kan veroorzaken.

(2) Hamas terreurleiders op bezoek in Moskou op uitnodiging van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken

(3) In de voetsporen van Jozef de zoon van Jakob en Rachel. (deel 1)

(4) Niemand heeft WEF-sekte samenzwering gekozen of er zelfs maar om gevraagd, maar toch hebben ze zichzelf gepositioneerd als de god van deze wereld.

(5) Ze willen ons doen geloven dat de prikken “levens redden” maar overal neemt het aantal sterfgevallen explosief toe.

(6) Op 23 september stond huisarts Rob Elens voor de medische tuchtraad op beschuldiging mensen met ‘hydroxychloroquine te hebben genezen’.

(7) Deze vaccinatiecampagne wordt volgens de Britse cardioloog Aseem Malhotra het grootste medische schandaal van deze eeuw

(1) De Russische kernonderzeeër Belgorod heeft zijn basis in de Witte Zee verlaten met aan boord de Poseidon die een doemscenario kan veroorzaken.

Informatie afkomstig van Eindtijdnieuws. Het commando van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) heeft een noodwaarschuwing afgekondigd aan de marine onderdelen van de landen die deel uitmaken van deze Verdragsorganisatie, en bondgenoten. De reden hiervoor was dat de Russische Doomsday kernonderzeeër Belgorod zijn basis in de Witte Zee heeft verlaten… Volgens de NAVO is de onderzeeër op missie gestuurd om de Poseidon drone te testen. Deze drone is een supertorpedo, die ook wel het ‘Wapen van de Apocalyps’ wordt genoemd. De Poseidon is in staat enorme afstanden onder water af te leggen en na ontploffing onder water (nabij een kust) een enorme nucleaire tsunami te veroorzaken.

Russian Submarine Belgorod 2022-10-03De Belgorod

De Belgorod is de grootste onderzeeër ter wereld en in juli 2022 in gebruik genomen. Het is 184 meter lang en 15 meter breed en kan zich onder water bewegen, met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur en kan naar schatting 120 dagen onder water blijven. Het kan tot 6 intercontinentale nucleaire autonome (drone) Poseidon torpedo’s dragen die zelf tot 10.000 km kunnen afleggen.

De NAVO beschouwt de Belgorod als een geduchte tegenstander. Een ander door de Russen ontwikkeld alles vernietigend wapen is de RS-28 Capmat ("Satan II") een intercontinentale kernraket. De raket kan tien tot zestien kernkoppen dragen met een totale massa van 10 ton en kan 40 megaton TNT-equivalent vervoeren, tweeduizend maal krachtiger dan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Er bestaat geen enkele afweer tegen en slechts één lancering kan een groot deel van Engeland in een klap wegvagen.

 

Het bereik is 18.000 km. Volgens Moskou zal het in de herfst van 2022, 50 van deze Sarmat raketten operationeel hebben. Zie hier de test lancering vanuit een raketsilo in Kosmodroom Plesetsk. Nieuwe satellietbeelden van ImageSat International (ISI) laten zien dat Rusland vier Toepolev TU-160 en drie Toepolev TU-95 strategische bommenwerpers gestuurd heeft naar de Olenya luchtmachtbasis vlakbij Finland. De basis staat erom bekend dat ze een voorraad tactische en strategische nucleaire wapens heeft liggen. Vanaf 21 augustus 2022 werden er 4 TU-160 bommenwerpers gesignaleerd op de basis, waar voorheen geen vliegtuigen gestationeerd waren. Op 25 september kwamen daar nog drie TU-95 bommenwerpers bij. De militaire basis is gelokaliseerd op het Kola schiereiland nabij Moermansk en huisvest een arsenaal aan nucleaire wapens, alsook de Noordelijke Vloot.

 

Russia unveils terrifying image of the largest ever nuclear missile ?RS-28  Sarmat missile? capable ofEén lancering kan een groot deel van Engeland in een klap wegvagen.

De Toepolev Tu-160 heeft een vluchtbereik van meer dan 12.000 km zonder bijtanken en kan gedurende langere tijd een snelheid van Mach 2 aanhouden (2385 km/u). Het is daarom ook succesvoller dan zijn Amerikaanse tegenhanger. De Amerikanen hebben inmiddels als voorzorg hun ‘Looking Glass’ de lucht ingestuurd – een commando toestel dat wordt gebruikt voor het geval dat alle bases op de grond door een vijandelijke nucleaire aanval zijn vernietigd.

De Amerikaanse oud-generaal en voormalig CIA-chef David Petraeus zegt dat de NAVO „elk conventioneel wapen en elk Russisch marineschip zal aanvallen” als Vladimir Poetin zijn dreigement om een kernwapen in te zetten in de oorlog tegen Oekraïne waarmaakt. Intussen is de Amerikaanse luchtmacht druk doende F-15E Strike Eagle jachtbommenwerpers naar het Verenigd Koninkrijk over te brengen. In totaal zijn er al vijftig gestationeerd.

(2) Hamas terreurleiders op bezoek in Moskou op uitnodiging van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken

In mijn nieuwsbrief van 03-10-2022 schreef ik dat Vladimir Poetin militaire samenwerking en hulp heeft aangeboden aan het Palestijns terreurbewind in Ram-allah. Maar Moskou gaat verder want het is eveneens druk doende de banden met Hamas aan te halen. Zo brachten op 21 september 2022 terreurleider Ismail Haniyeh, en enkele anderen een officieel bezoek aan Moskou op uitnodiging van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Verschillende Russische functionarissen, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov en zijn plaatsvervanger Mikhail Bogdanov ontvingen de leden van de terreurbende hartelijk. De delegatieleden benadrukten hun steun voor de standpunten van Moskou over verschillende kwesties, terwijl Russische functionarissen hun steun voor Hamas betuigden. Rusland heeft Hamas niet geclassificeerd als een terroristische groepering. Het is niet de eerste keer dat een Hamas-delegatie op hoog niveau Rusland bezoekt; Lavrov had in 2020 ook een ontmoeting met Haniyeh in Moskou. Functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals Bogdanov, onderhouden al geruime tijd contacten met de beweging.

Hamasterreurleider Haniyeh met één van kleine martelaren

Sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel, hebben Hamas-functionarissen herhaaldelijk beweerd dat de oorlog en de wereldwijde gebeurtenissen duidelijk maken dat de Verenigde Staten hun “hegemoniale” status aan het verliezen zijn en dat de multipolaire wereldorde die vorm krijgt, de Palestijnse zaak zal helpen. “We hebben het recht om op alle mogelijke manieren weerstand te bieden tegen de bezetting, (door Israël) totdat bevrijding en terugkeer zijn bereikt.” Ze benadrukten ook het recht van het Palestijnse volk op al zijn natuurlijke hulpbronnen, "vooral het aardgas", een toespeling op het gasveld voor de kust van Gaza. De Hamas-delegatie hekelde “het beroven van de Palestijnse en Libanese hulpbronnen door de (Israëlische) vijand.” De toenemende samenwerking tussen Moskou en Hamas kan er toe leiden dat het Kremlin binnenkort ook in Gaza te vinden is.

Inmiddels is Hamas weer druk doende met het plaatsen van raketten naast burgerwoningen, ziekenhuizen en moskeeën en het graven van terreurtunnels. Het Israëlische leger heeft nieuw bewijsmateriaal gepresenteerd over Hamas’ uitbuiting van de burgerbevolking van Gaza als menselijk schild en het graven van nieuwe gevechtstunnels onder burgerwijken, in de buurt van medische klinieken en scholen in Gaza. Raketlanceerinrichtingen worden ondergronds geïnstalleerd naast huizen van burgers en zelfs ziekenhuizen. Volgens elk internationaal recht mag dat niet maar noch de VN noch mensenrechtenorganisaties doen daar iets aan. Israël ontdekte ook dat er in de buurt van de Islamitische Universiteit van Gaza, zich een opening bevindt naar een netwerk van terreurtunnels, waaronder een tunnel die loopt naast een school van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), en een tunnel die loopt in de buurt van een medische kliniek en een ambulancecentrum.

Voor zover ik weet zijn er geen landen in de wereld die raketten op burgerdoelen van hun buren afvuren vanuit hun burgergemeenschappen. De strategie van Hamas is om burgers in te zetten als menselijk schild, een strategie die ze al jaren toepassen. De doden die hierbij vallen worden vervolgens aan Israël toegeschreven. In elke toekomstige oorlog zal Hamas opnieuw proberen de internationale gemeenschap te beïnvloeden door alle doden in Gaza toe te schrijven aan Israël. De Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), de op een na grootste terreurfactie in Gaza, verbergt haar wapens en tunnels ook binnen burgergemeenschappen. De enorme hoeveelheid cement die de afgelopen 15 jaar de Gazastrook is binnengekomen is voornamelijk gebruikt voor de bouw van terreurtunnels.

(3) In de voetsporen van Jozef de zoon van Jakob en Rachel. (deel 1)

 

De geschiedenis van Jozef in Egypte wordt door veel critici als ongeloofwaardig afgedaan maar een groep Egyptische archeologen en onderzoekers hebben in oktober 2009 een sensationele ontdekking gedaan die het bestaan van de Bijbelse Jozef bevestigt. De Egyptische krant Al-Ahram meldde indertijd dat archeologen bij verrassing een aantal munten hebben ontdekt uit de tijd van de Egyptische farao’s. Sommige munten zijn uit de tijd dat Jozef in Egypte leefde en dragen zijn naam en afbeelding.

De onderzoekers ontdekten de munten toen ze duizenden kleine archeologische vondsten nakeken die in het Egyptisch museum liggen opgeslagen. Wat de meeste archeologen voor een soort sieraden hebben gehouden, blijken in werkelijkheid munten te zijn met aan de ene kant een tekst en andere kant een afbeelding. Een van de munten heeft een afbeelding van een koe symboliserend Farao’s droom over de zeven vette koeien en de zeven magere koeien, en de zeven jaren van graanovervloed en de zeven jaren van droogte. Met de vondst van de munten is tevens de bewering van sommige historici weerlegt dat er in de klassieke Egyptische oudheid geen munten bestonden maar dat de handel slechts  bestond uit ruilhandel.

Afbeelding Jozef

 

De boeiende geschiedenis van Jozef begint met zijn vader Jakob (Israël) die in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaän woonde. De Bijbel maakt duidelijk dat Jakob bedreven was in listig handelen, zoals o.m. blijkt uit de wijze waarop hij het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau wist te ontfutselen, zij het met de hulp van zijn moeder Rebecca. Door zijn schoonvader Laban zal Jakob echter op zijn beurt flink bedrogen worden. Jakob had zeven jaar gewerkt voor Rachel, de jongste dochter, die hij hartstochtelijk liefhad. In zijn huwelijksnacht had Laban er voor gezorgd dat Jakob met Lea in bed ging, wat hij pas ‘s morgens merkte! Laban zei simpelweg dat het de gewoonte is dat eerst de oudste dochter uitgehuwelijkt wordt! En Jakob werkte opnieuw zeven jaar voor Rachel. Uiteindelijk kon hij met zijn twee vrouwen vertrekken. Uit moeder Rachel worden Jozef en Benjamin geboren, beide zijn de lievelingen van Jakob (Israël). Jakob had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken.

 

Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad dan al zijn broers, en Jozef een paar dromen had: de ene waarin de graanschoven van de broers buigen voor de zijne, de andere waarin de zon, de maan en de sterren voor hem buigen, aan zijn broers had verteld en uitgelegd, riep dat heftige jaloezie bij zijn broers. (Gen. 37:1-5). Jakob stuurt Jozef naar zijn weidende broers om naar hun welstand te vragen maar dat loopt niet goed af. Ze rukken hem namelijk het prachtige kleed van het lijf, scheurden het, besprenkelden het met wat bloed van een geitenbokje en lieten het vervolgens door een gezant aan Jakob brengen om te simuleren dat hij door een wild beest verscheurd was. Dat stortte Jakob in diepe rouw. Hij is ontroostbaar. De broers bekommeren zich niet om de pijn en angst die zich van Jozef moet hebben meester gemaakt.  En wanneer ze zijn kleed scheuren en met bloed bedekken om het naar hun vader te laten  brengen, denken ze ook niet aan de immense  droefheid die dit bij Jakob veroorzaakt.

 

Hierin is hij een beeld te zien van Jezus die veel later ook op zoek ging naar zijn broers: Johannes 1:11Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Zoals Jozef niet aanvaard en erkend werd door zijn broers, zo was dit ook het geval bij Jezus. Jozef is in dat opzicht een beeld van de lijdende Messias. Op voorspraak van Ruben werpen ze Josef in een droge put en stelt Juda voor hem voor twintig zilverstukken aan een juist langskomende karavaan van Ismaëlieten te verkopen. Genesis 37:24 De Ismaëlieten namen hem vervolgens mee naar Egypte waar hij als slaaf werd verkocht aan een Egyptische hoveling. Ook uit andere bronnen blijkt dat in die tijd een behoorlijke slaaf in het gehele Midden-Oosten 20 zilverstukken koste. In Egypte wordt Jozef verkocht aan Potifar, de overste van de lijfwacht. Daar wacht Jozef allerlei ellende.

 

Jozef verkocht aan de Ismaëlieten (1855 schilderij van Konstantin Flavitsky )

 

De vrouw van zijn meester Potifar wordt verliefd op hem maar ze beschuldigt hem van het omgekeerde en ze sluiten hem op in de gevangenis. Maar Jozef werd door God gezegend en dat viel de Egyptenaren ook op (Gen.39:3). Farao had een droom en de wijzen waren niet in staat deze uit te leggen. Jozef verscheen vervolgens voor farao en legt hem de droom uit. De droom hield in dat er zeven jaren van voorspoed en daarna zeven jaren van hongersnood zouden komen. Jozefs voorstel was om iemand aan te stellen die erop toe zou zien dat het voedseloverschot in de zeven jaren van voorspoed zou worden verzameld en opgeslagen.

Farao erkende dat God dit allemaal aan Jozef had bekendgemaakt en erkende eveneens de wijsheid die God aan Jozef had gegeven. Daarom kreeg Jozef de taak om het paleis te besturen. Alleen Farao stond nog boven hem. Als tekenen van deze bevoegdheid en hoge positie kreeg Jozef een zegelring om zijn vinger, een gouden keten om zijn hals, linnen kleding, en een prachtige wagen. Bij Jozefs benoeming tot eerste minister gaf farao hem de Egyptische naam Safenat-Paneach. Als echtgenote kreeg hij Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. De uitreiking van de gouden keten was destijds een beloning voor een bewezen dienst.

Overal heerst hongersnood maar Jozef heeft grote voorraden voorzien. Tenslotte komen  ook zijn eigen broers  noodgedwongen graan halen. Hij herkent hen meteen, zij hem niet. Hij is bijzonder  hard, beschuldigt hen ervan spionnen te zijn, gooit hen in de gevangenis voor drie dagen en houdt uiteindelijk Simeon in de gevangenis achter. Hij verplicht hen Benjamin, de jongste en nu enige lieveling van hun oude vader mee te brengen. Slechts met de grootste moeite krijgen ze Benjamin mee, nadat Juda zich voor hun vader Jakob borg gesteld heeft.

 

Terug in Egypte, mogen ze in het paleis van Jozef zelf komen eten en Simeon wordt uit de gevangenis bevrijd en bij hen gebracht. Jozef laat zijn  broers  precies op volgorde aan tafel zitten maar aan Benjamin laat hij vijfmaal meer geven dan aan de anderen! Wat betekent dit toch allemaal? Ze vertrekken met veel vragen en Jozef zorgt dat zijn beker in de zak van Benjamin gestopt wordt. Als ze weg zijn laat hij hen overvallen en beschuldigt Benjamin van diefstal en majesteitsschennis. Als teken van hun diepste ellende scheuren ze hun kleren. En terug bij Jozef werpen ze zich plat ter aarde voor hem neer. Dan neemt Juda het woord en legt uit dat Benjamin nu de lieveling van hun oude vader is. Hij biedt  zichzelf aan om in zijn plaats als slaaf van Jozef achter te blijven en Benjamin terug te laten keren om vader een enorm leed te besparen. Zo lang werd de spanning er in gehouden en nu komt plots de verrassende ontknoping. Hij maakt zich bekend aan zijn  stomverbaasde broers en zegt: “Ik ben Jozef”.

Genesis 45 “Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. ‘Kom toch dichterbij, ‘zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef, ‘zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. Geen verwijt. Geen beschuldigingen. Wát een bemoediging: het was Gods plan. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals; beiden huilden. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen van vreugde de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.

(4) Niemand heeft WEF-sekte samenzwering gekozen of er zelfs maar om gevraagd, maar toch hebben ze zichzelf gepositioneerd als de god van deze wereld

Hoewel ze de indruk wekken dat wij met een soort heiligen te maken hebben die het beste met ons voor hebben, is de WEF-sekte samenzwering onder leiding van Klaus Schwab geen haar beter dan het nazi-bewind van Adolf Hitler. De Europese Unie is veranderd in een dictatuur en een grote Duitse samenzwering. Het doel van de WEP-sekte is de inrichting van een wereldsuperstaat met volledige totalitaire controle, waarbij alles en iedereen in de gaten gehouden wordt. Wat de machtsgreepplegers aan het doen zijn is een ongekende wereldwijde psychologische oorlogsvoering over de bevolking te ontketenen. De realiteit is dat ze een belangrijke rol speelden bij het orkestreren van de p(l)andemie van 2020, om de mensheid te manipuleren om de Great Reset te accepteren. Hun agenda voor wereldheerschappij heeft verschillende namen: de Great Reset, Agenda 2030, Agenda 21, Build Back Better, enzovoort. Niemand heeft deze satanische sekte gekozen of er zelfs maar om gevraagd, maar toch hebben ze zichzelf gepositioneerd als de god van deze wereld, regerend over regeringen over de hele wereld en de hele mensheid vertellend wat ze moeten doen.

Wat we de afgelopen 2½ jaar hebben meegemaakt kan gekarakteriseerd worden als een mondiale machtsgreep met een totalitaire wereldregering als doel. Om de mensheid onder controle te krijgen hebben ze alle mogelijke mechanismen in gang gezet om burgers machteloos te maken onder meer door ze te injecteren met wat frauduleus ‘vaccins’ worden genoemd. We zien hoe onze hele samenleving door een torenhoge inflatie langzaam maar zeker de afgrond indrijft. Op dinsdag 4 oktober ging de gasprijs voor het eerst door de magische grens van 100 euro per megawattuur. Dat is maar liefst acht keer zo hoog als een jaar geleden. Het draait allang niet meer om de economie of de volksgezondheid. Er is een machtsgreep gaande onder het mom van een pandemie.Ook het creëren van een voedselcrisis, de onbetaalbaarheid van het dagelijkse leven en de waanzinnig opgedreven energieprijzen maken onderdeel uit van het plan. Dat heeft allemaal niets met de crisis tussen Rusland en de Oekraïne te maken want dat is allemaal al ruim van tevoren zo gepland en tot detail uitgewerkt.

Inmiddels is er een nieuwe prikronde gestart ondanks de stroom aan informatie over dodelijke injectieschade en aanzienlijke oversterfte. Maar dat blijkt er niet toe te doen. Ze gaan gewoon door. De overheid en de reguliere media hebben een muur opgeworpen die bestaat uit censuur, leugens en staatspropaganda, waardoor de medische consequenties van de gifprikken het merendeel van de bevolking niet bereikt. Naar schatting heeft 80% van de Nederlandse bevolking zich één of meerdere keren laten injecteren met de experimentele gifstof.

De Rockefeller Foundation heeft enkele jaren geleden al aangekondigd dat er een voedselcrisis zou komen die “Reset the Table” wordt genoemd. De uitdrukking lijkt bijzonder veel op de Great Reset van de WEF-sekte. Toen de Rockefeller Foundation voor het eerst het “Reset the Table” initiatief aankondigde, was het bij de massa onbekend wat de katalysator(en) zou(den) zijn. Nu kunnen wij duidelijk zien dat het de Covid-19 p(l)andemie was, die toen net begonnen was.

Reset The Table Looming Food Shortages Are Not Happening By Accident“Reset the Table” werd gepubliceerd een maand nadat Klaus Schwab, zijn plannen voor een “Great Reset” onthulde, waaruit blijkt dat die twee dingen samengaan. Het is de bedoeling alles te resetten waaronder de wereldeconomie, de toeleveringsketens, de energiesector en de voedselvoorziening om afhankelijkheid van de overheid te creëren. Wat we nu al zien zijn torenhoge voedsel-en energieprijzen en naderende catastrofale voedseltekorten. Medio mei 2022 zei Antonio Guterres, hoofd van de Verenigde Naties, dat de wereld met jaren van hongersnood zal worden geconfronteerd.

Dr. Rajiv Shah, voorzitter van de Rockefeller Foundation, schrijft in het voorwoord van “Reset the Table” dat het doel van de publicatie is “een uitgebreid draaiboek” te onthullen om het voedselsysteem van de wereld opnieuw op te zetten. Ook spreken ze over de "Global Governance" en "Internet Governance". Deze spreken voor zich: het WEF wil volledige controle over de hele wereld met totale uitschakeling van vrije meningsuiting. Een hoge VN-functionaris geeft toe samen te werken met big tech-bedrijven om het narratief rond corona en klimaatverandering te controleren – onder meer door manipulatie van zoekresultaten. ‘We own the science.’Van 19 tot 23 September 2022 vonden de Sustainable Development Impact Meetings 2022 plaats, georganiseerd door het WEF om onder meer de vrijheid van meningsuiting te bespreken en hoe dat aan banden te leggen..  Melissa Fleming nam als VN-ondersecretaris-generaal voor wereldwijde communicatie deel aan het panel ‘Tackling Disinformation’ (Aanpak Desinformatie), samen met vicepresident van CNN Rachel Smolkin en desinformatie-deskundige Claire Wardle van Brown University.

De Great Reset houdt ook in dat de dieven de hele wereldbevolking van hun bezittingen willen beroven. Deze machtsgreep vindt open en bloot voor onze ogen plaats ,toch heeft de meerderheid van de mensen het niet in de gaten. Wat de burgers, vooral die in het Westen, nu al enige tijd meemaken, brengt de visies van Orwell in gedachten waarin toekomstige regimes ontwikkelingen op het gebied van surveillance en massamedia kunnen uitbuiten om een permanent, wereldwijd totalitair systeem te vestigen waarvan ze denken dat dit nooit meer omvergeworpen kan worden. Ze bieden de wereld ‘oplossingen’ voor door hen zelf gecreëerde problemen. De coronapandemie is niets anders dan een complot. Er zijn gifmengers aan het werk die bezig zijn het immuunsysteem van de mens kapot te maken. Diverse medische deskundigen spreken van massamoord. De gefabriceerde pandemie was essentieel voor het in gang zetten van het proces naar het eindspel totalitarisme. Daarvoor waren hoofdrolspelers nodig zoals Angela Merkel, Emmanuel Macron,Justin Trudeau, Jacinda Ardern, de Nederlander Mark Rutte en vele anderen.

Het enorme bedrog waar wij nu mee te maken hebben vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed van John D. Rockefeller. Deze in eind 19e en begin 20e eeuw rijkste persoon ter wereld, ontwikkelde met zijn diverse stichtingen uitzonderlijk grote politieke macht, waarmee hij de farmaceutische industrie opzette en organiseerde, een ommekeer verzorgde naar door hem gewenste medische behandelingsmethoden. Ook populariseerde hij het idee dat de mensheid numeriek moest worden gereduceerd. Het praktische resultaat hiervan zal zijn, dat als ze hun zin krijgen, ieder mens op aarde volledig afhankelijk zal worden van deze opperheren.

 

Het World Economic Forum heeft de wereld geïnformeerd over hun uiteindelijke doel: de bevolking zal niets bezitten. Deze situatie wordt gepromoot als een prachtige "utopie" in een artikel geschreven door het WEF voor Forbes.com. Dit artikel beschrijft hoe een burger van de New World Order van het WEF haar blijdschap uit over deze nieuwe manier van leven. “Ze roept uit hoe geweldig het is om niets te bezitten, en wat een droom de wereld is geworden” terwijl in werkelijkheid iedereen opgesloten zal worden in Smart Cities. Een Smart City is eigenlijk een openluchtgevangenis, waar niemand rechten of vrijheden heeft, iedereen constant in de gaten wordt gehouden en alles wat mensen doen, denken of dromen wordt vastgelegd. In het WEF-artikel beëindigt de denkbeeldige burger van een Smart City haar dystopische lovende reportage “over hoe prachtig het leven is geworden.”

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 ‘p(l)andemie’ klimaat-en vaccinatiezwendel

(5) Ze willen ons doen geloven dat de prikken “levens redden” maar overal neemt het aantal sterfgevallen explosief toe

Overgenomen van frontnieuws .Volgens het Office for National Statistics (ONS) in het Verenigd Koninkrijk is het oversterftecijfer enorm gestegen, met name onder de gedeeltelijk of volledige geïnjecteerden en dat terwijl de ongevaccineerden grotendeels onveranderd blijven, schrijft Ethan Huff. Het zijn altijd de zogenaamde “vaccins” geweest, waarvan de inhoud volgens de laatste gegevens honderdduizenden het leven hebben gekost. De “volledig gevaccineerden” worden inmiddels wandelende doden, genoemd vanwege een beschadigd immuunsysteem door de toediening van spike-eiwitten en andere dodelijke gifstoffen in wat men beschermende ‘vaccins’ noemt.

Dit hoort u natuurlijk niet op het “nieuws”, omdat het een heel ander verhaal vertelt dan het verhaal dat wordt verspreid door het establishment, dat ons allemaal wil doen geloven dat de prikken “levens redden”. Het aantal dagelijkse oproepen voor ambulances in Engeland, bijvoorbeeld, is nu zo hoog dat het systeem daar moeite heeft om hulpverleners naar elk afzonderlijk geval te sturen. Ziekenhuizen raken ook overstelpt met patiënten die lijden aan na-prik ziekten, waardoor er weinig of geen ziekenhuisbedden overblijven voor anderen.

We weten uit de laatste grafieken – u kunt ze bekijken op GlobalResearh.ca – dat het aantal ambulanceoproepen maand na maand blijft toenemen, zonder dat het einde in zicht is. Veel van deze oproepen zijn niet alleen voor ouderen maar juist voor met name jongere mensen. Jonge mensen die normaal gesproken zo fit zijn als een hoentje, worden nu verzwakt met een beschadigd hart, wat in veel gevallen resulteert in een hartaanval of beroerte. Ook het aantal sterfgevallen neemt explosief toe omdat de geïnjecteerde spike-eiwitten zich in het lichaam van mensen ophopen en stolsels vormen die in veel gevallen uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

(6) Op 23 september stond huisarts Rob Elens voor de medische tuchtraad op beschuldiging mensen met ‘hydroxychloroquine te hebben genezen’.

Elens bewees al in juli 2020 dat Hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine bijzonder succesvol kan zijn. Hij kreeg echter van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verbod nadat hij een aantal patiënten met dit middel had genezen: “Ik had 25 coronapatiënten, daarvan gingen er twaalf dood. Ik gaf bij de volgende patiënten Hydroxychloroquine en ze bleven alle tien leven. We hadden duizenden doden kunnen voorkomen.”Elens boekte er voortreffelijke resultaten mee maar in plaats van een flinke schouderklop, bedreigde de gezondheidsinspectie hem met strafmaatregelen. Mensen genezen mocht niet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en diende een aantal klachten tegen hem in. De inspectie noemde zijn handelen een kwalijke zaak terwijl hij patiënten het leven redde en de minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge was zelfs zo brutaal Elens van kwakzalverij te beschuldigen. De inspectie nam ook aanstoot aan een brief die Elens had opgesteld, waarin hij patiënten wees op de gevaren van het AstraZeneca-vaccin tegen corona. Ook ‘weigerde’ hij mensen te vaccineren als ze geen geïnformeerde toestemming gaven.

Rob Elens genas patiënten met Hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine maar dat mocht niet van de Inspectie

De huisarts werd voor de rechter bijgestaan door oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl. Zijn advocaat betoogde dat ‘tientallen artsen en apothekers hydroxychloroquine en ivermectine bij vroegbehandeling hebben voorgeschreven en daarvoor een boete kregen, maar dat alleen Elens zich tuchtrechtelijk moet verantwoorden’.De advocaat verwees daarnaast naar vrijgegeven Wob-documenten waaruit is gebleken dat ministers De Jonge en Van Ark achter huisartsen als Rob Elens aanzaten en  Hugo de Jonge ‘vanaf mei 2021 steeds nadrukkelijker aandrong op tuchtrechtelijke vervolging van Elens. De raadsman noemde dit ‘ongeoorloofde politieke inmenging’ en beschuldigde de inspectie van vervolgingsbeleid.

Zijn advocaat, stelde dat de klachten die zijn ingediend tegen de huisarts ‘niet-ontvankelijk dan wel ongegrond’ zijn. Dat Elens zich moet verantwoorden voor een tuchtcollege laat wel zien dat het medisch systeem doodziek is. Elens is een integere en deskundige arts die het coronabedrog als één van de eersten ontmaskerde en als één van de zéér weinigen zijn ambtseed daadwerkelijk gestand deed door hydroxychloroquine en Ivermectine te geven aan mensen die corona hadden, waardoor ze vrijwel direct beter werden. De uitspraak is op 18 november.

(7) Deze vaccinatiecampagne wordt volgens de Britse cardioloog Aseem Malhotra het grootste medische schandaal van deze eeuw

De Britse cardioloog Aseem Malhotra liet zich als een van de eerste artsen vaccineren en was te zien in het TV-programma Good Morning Britain, waar hij het publiek opriep om zich te laten prikken met de ‘veilige en effectieve’ COVID-19-mRNA-producten van Pfizer en Moderna. Maar de gerenommeerde arts blijkt volledig tot inkeer te zijn gekomen over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van de mRNA-vaccins want hij roept gezondheidsautoriteiten nu op om te stoppen met vaccineren totdat de ernstige bijwerkingen volledig zijn onderzocht en alle data van de klinische tests zijn vrijgegeven voor onafhankelijk onderzoek. De arts stelt dat er meer dan overweldigend bewijs is om de uitrol van het vaccin op te schorten. Malhotra verwijst onder meer naar een recente analyse van de vaccinonderzoeken van Pfizer en Moderna waaruit blijkt dat gevaccineerde proefpersonen meer kans hadden op ernstige bijwerkingen. De krant The Epoch Times kon Pfizer en Moderna niet bereiken voor commentaar. De cardioloog noemt de studie een ‘smoking gun’. De onderzoeksartikelen van Malhotra zijn in twee delen gepubliceerd in het peer reviewed Journal of Insulin Resistance. Deel 1 van het artikel lees je hier, deel 2 lees je hier.

De beoordeling van Malhotra wordt gesteund door andere vooraanstaande leden van de medische wereld, waaronder Jay Bhattacharya, hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Stanford, en Sherif Sultan, hoogleraar vaatchirurgie. De bevinding van Malhotra sluit aan bij een eerder dit jaar verschenen studie door wetenschappers en professoren van verschillende universiteiten.

 

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud