Uit het nieuws 09-08-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

We zijn omsingeld door meedogenloze politici die het slecht met ons voor hebben.

Vanaf het voorjaar van 2020 hebben we gezien hoe de trekpoppen van Klaus Schwab en zijn Davos-kliek, onze samenleving hebben veranderd in een onmenselijke dictatuur. In hun hele doen en laten denken ze boven de wet te staan.  Velen geloven nog steeds de officiële berichtgeving, dat we te maken hebben met een ernstige gezondheidscrisis en dat een draconische beperking van onze vrijheden verantwoordt is. Maar we zijn letterlijk aan alle kanten omringd door het kwaad. Met de in 2020 ingevoerde lockdowns zijn de Nederlandse burgers als ratten behandeld met mensonwaardige dwangmaatregelen. Er was sprake van grootschalige sociale ontwrichting, failliete bedrijven, een waanzinnige 1˝ meter samenleving, een volkomen zinloze avondklok in het voorjaar van 2021, psychische foltering, slavenmaskers en een verbod om elkaar de hand te schudden.

Het gaat niet over gezondheid maar over totale controle. Alle dwangmaatregelen  zijn slechts bedoeld om discipline, onderdanigheid en gehoorzaamheid af te dwingen. In Nederland hebben Rutte&CO hun maskers al lang afgelegd en is het volkomen duidelijk waar ze mee bezig zijn. Aan de door hen opgelegde dwangmaatregelen mag niet worden getornd en ze zullen er alles aan doen met hulp van de reguliere media de waarheid te verdoezelen. Ze zullen nooit meer afstand doen van hun verkregen macht tenzij ze ertoe worden gedwongen. Zoals bekend maakt de internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en onverantwoorde maatregelen hebben ingevoerd.

 

De dwangmaatregelen werden door Rutte&CO in de loop van 2020 vastgelegd in een tijdelijke coronawet die niet langer dan zes maanden zou duren. Daarna zouden we onze vrijheden weer terugkrijgen maar dat is niet gebeurd. Natuurlijk is dat niet gebeurt want het was al ruim van tevoren volkomen duidelijk dat ze bezig waren met het uitvoeren van een vooropgezet plan. Door deze wettelijke regeling kregen Rutte en trawanten als het ware een ‘blanco volmacht’ om onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze democratische mensenrechten naar willekeur op te schorten en ons verder te knevelen met absurde dwangmaatregelen. Vele ‘wappies’ voorspelden bij de aanvang van de coronawet al dat deze met allerlei valse argumenten gewoon zou blijven bestaan en precies dat is er nu gaande want ze houden het gewoon in stand.

 

De principes van eerbied voor het leven is met deze wet over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving bij het oud vuil gezet. Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Lijden en sterven bleek geen betekenis meer te hebben. Rode lijnen zijn overschreden door stervenden te isoleren van hun familieleden die bij hen wilden zijn. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag zeker niet aan het toegewijde verplegend personeel!

 

Nederland veranderde door deze machtsgreep in een dictatuur met volledige medewerking van een stroom aan mediahysterie. De internationale mainstream-media functioneren volledig als een Ministerie van Propaganda voor de overheden, maar geloof hun alarmistische verklaringen niet. De wetgeving werd geperverteerd en de gehele Nederlandse dagbladpers en de staatsomroep onderwierpen zich kritiekloos. Censuur en discriminatie werd onderdeel van wat Rutte&CO het nieuwe normaal zijn gaan noemen.

De Nederlandse Tweede Kamer nam onlangs met volledige steun van de partijen die zich christelijk noemen, een wet aan waarmee voortaan alle andere meningen en tegengeluiden als ‘maatschappij ontwrichtend’ kunnen worden aangepakt. Het zoveelste bewijs dat onze volksvertegenwoordigers bezig zijn ons land in een totalitaire dictatuur te veranderen. Sinds de vaccinatieronde is begonnen zien we hoe alles en iedereen die bij de corona hoax betrokken is, de ongevaccineerden als een soort “Untermenschen” neer te zetten.

Het gaat om de grootste hoax ooit. De niet slapende wereldbevolking heeft vanaf begin 2020 gezien dat de machthebbers en hun trekpoppen nergens voor terugdeinzen om hun dwangmaatregelen aan de wereldbevolking op te dringen. Het kwaad manifesteert zich nog steeds op een ongekende manier. Alles wat wij als normaal hebben ervaren wordt voor onze ogen weggevaagd in ruil voor een kunstmatige wereld van onvoorstelbare proporties. Het waren experts op het gebied van infectieziekten, epidemiologen, virologen, immunologen en volksgezondheidsfunctionarissen in het algemeen, die van meet af aan al duidelijk maakten dat het ging om dezelfde ziekteverschijnselen als bij de jaarlijks terugkerende griep maar als een soort fabelvertellers op een zijspoor zijn gezet.Dissidente tegengeluiden werden/worden belasterd, verketterd of monddood gemaakt door de schandalige tendentieuze berichtgeving in de mainstream- en social media. De schuldigen zullen hun fouten nooit toegeven. Ze dragen het masker van onfeilbaarheid en zullen niet aarzelen nog strengere dwangmaatregelen af te kondigen wanneer ze daar de opdracht toe krijgen.

De trekpoppen van Klaus Schwab zijn zo ontspoord en gewetenloos dat ze zijn plannen zonder ook maar enig schuldgevoel zullen uitvoeren. De meerderheid van de bevolking zien het niet, of weigeren dat te begrijpen. Maar let op: het ergste moet nog komen! Momenteel lijkt het allemaal nog vrij ontspannen maar uiterlijk in het najaar, zal de strop weer verder worden aangetrokken. Ze zullen de bevolking ervan proberen te overtuigen dat nog strengere maatregelen en vooral nog meer vaccinaties nodig zijn voor hun eigen bestwil.

Op deze site worden een deel van de vaccinatiedoden in beeld gebracht. Ook de conclusies van de Duitse patholoog Peter Schirmacher laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Hij heeft een autopsie uitgevoerd op 40 patiënten die waren overleden binnen 14 dagen na ontvangst van de vaccinatie. Hij stelt dat 30 tot 40 procent van de overledenen is gestorven als een direct gevolg van de vaccinatie.Maar volgens Hugo de Jonge is er niks aan de hand de prik is immers een ‘Gave uit Gods hand.’

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud