Uit het nieuws 09-03-2020

Door: Franklin ter Horst

IsraŽl krijgt de schuld van alle ellende in de wereld

 

Het duurde niet lang voordat IsraŽl er mede van werd beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het Coronavirus. IsraŽl is immers verantwoordelijk voor zo ongeveer alles wat er in de wereld aan narigheid gebeurt? Door een aantal Arabische journalisten wordt met een beschuldigende vinger naar IsraŽl en de Verenigde Staten gewezen voor het opzettelijk verspreiden van het virus in China als onderdeel van een asymmetrische campagne van economische en psychologische oorlogvoering. In sommige publicaties wordt zelfs beweerd dat IsraŽl en de VS al lang gefabriceerde ziekten gebruiken als onderdeel van een kwaadaardig complot om angst onder de wereldbevolking te verspreiden en winst te halen uit de verkoop van medische apparatuur aan wanhopige regeringen. De beschuldigingen zijn niet nieuw want de Arabische pers beweerde eerder al dat alle grote virussen van de afgelopen decennia zijn gecreŽerd en verspreid door de Verenigde Staten, soms met de hulp van IsraŽl. Men noemt als voorbeelden Ebola, Zika, Sars, Vogelgriep en Varkensgriep, miltvuur de gekkekoeienziekte en nu het coronavirus.

Zoals gezegd wordt IsraŽl verantwoordelijk gesteld voor zo ongeveer alle ellende in de wereld. En dat is niet alleen iets van de laatste jaren. Zo wordt het joodse volk ook verantwoordelijk gesteld voor de Zwarte Dood de naam voor een epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking.

Zwarte dood (pest) in Europa

De hele maatschappij werd er door ontwricht. Pas rond 1600 zou de bevolking weer op het dezelfde bevolkingsaantal komen van voor de epidemie. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven waarvan 25 en 50 miljoen in Europa. Omdat niemand wist waar de Zwarte Dood vandaan kwam, kregen de Joden de schuld. Zij zouden waterbronnen vergiftigd hebben of op een andere manier besmetting veroorzaken.

Deze gedachte leidde tot vervolging van Joden, bedelaars en mensen met lepra. De dagelijkse strijd om het bestaan zorgde voor een morbide stemming in grote delen van Europa waar mensen kozen voor een 'leven bij de dag'. Velen dachten met een straf van God te maken te hebben. Maar omdat iedereen slachtoffer werd, streng gelovig of niet, ging men daar weer aan twijfelen. Van alle mensen werden Joden het minst ziek. Vele onderzoekers waren van mening dat dit met de Joodse reinigingswetten te maken had.

Met name de Joodse wijk van Straatsburg viel op omdat hier slechts 5% van de bevolking slachtoffer werd. Dit leidde er toe dat op 14 februari 1349 in deze stad ťťn van de eerste en grootste pogroms van de Middeleeuwen plaatsvond. In de loop van dit zogenaamde ĄValentinstagmassakerď (bloedbad op Valentijnsdag) werden 2000 tot 3000 joden openbaar verbrand. De resterende joden werden uit de stad verbannen. Daarna was het joden tot het eind van de 18e eeuw Ė op straffe van de dood - verboden om zichā Ďs avonds na 10 uur binnen de stadsmuren te bevinden. Verder diende iedere jood - in de periode dat hij wťl in de stad mocht verblijven - voor ieder paard dat hij in de stad bracht of bereed - een bijzondere belasting: "straattol" te betalen.

Het tijdstip waarop de joden de stad via de Rue de Juifs (Judengasse) dienden te verlaten werd aangegeven door het hoornsignaal van een gemeentelijke heraut. Ter herinnering aan deze tijd, klinkt ook nu nog iedere avond om 10 uur de Jodenklok op de kathedraal van Straatsburg. Niet alleen Straatsburg werd getroffen door pogroms maar de Joden in heel Europa werden erdoor getroffen, vooral in Zwitserland en Duitsland, met tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In totaal werden 210 kleinere en grotere Joodse gemeenschappen vernietigd, in de steden Bazel, Frankfurt am Main, en Keulen werd de totale Joodse bevolking uitgemoord. De Joden werden veelal levend verbrand en hun bezittingen werden geconfisqueerd.

In Egypte krijgen Joden al jaren de schuld voor van alles en nog wat. In Egypte bestaat al jaren een stroom van antisemitische artikelen en cartoons, die voor een deel regelrecht aan het nazi-tijdschrift Der StŁrmer lijken te zijn ontleend. De Egyptische regeringsmedia wordt toegestaan allerlei leugens over IsraŽl te verspreiden. Zo zond het Egyptische TV station A-Nas in januari 2009 een toespraak uit van de moslimgeestelijke Ahmed Abd As-Salam, waarin deze de Joden ervan beschuldigde kanker onder de moslims te verspreiden. ďDe Joden beramen dag en nacht plannen de moslims te vermoorden. Ze infecteren het voedsel van de moslims met kankerĒ aldus de geestelijke. Ook beschuldigde hij de Joden ervan de economie van de moslims te willen vernietigen.

Op 11 maart 2012 beschuldigde de Egyptische geestelijke Wagdi Ghoneim op de Al-Aqsa TV (Hamas, Gaza), IsraŽl van het verspreiden van drugs en aids in Egypte, handelend op basis van het complot zoals beschreven in ďDe Protocollen van de Wijzen van ZionĒ: Ghoneim: ďWij noemen het ĎDe Protocollen van de onwetende Wijzen van Zion". Wij noemen hen niet ďgeleerdĒ, omdat zij dat niet zijn. Onze vijanden willen onze jeugd bederven met onzin, zodat ze veranderen in stompzinnige dwazen. De (IsraŽliís) mogen zonder visum naar Egypte reizen. Ze brengen drugs en heroÔne mee. De meisjes die naar de SinaÔ gaan- naar Sharm Al-Sheik en soortgelijke plaatsen- dragen korte broeken, en ze kleden zich uit, en ze hebben ontucht met Egyptische jongens, met een boodschap voor hen: ďwelkom bij de Aids-clubĒ. Een Egyptisch lid van de islamitische ĎVrijheid en Rechtvaardigheids Partijí wil dat Egypte de Camp-David akkoorden opzegt. Dit omdat deze akkoorden zorgen voor kanker, hepatitis en infecties, zo stelde hij op de Iraanse TV. Al-Ahram publiceerde ook al eens een artikel waarin IsraŽl Ďde pestí van onze tijd en een terroristenstaat wordt genoemd.

Ook de fake-Palestijnen zijn bijzonder bedreven in het verspreiden van fabels. Zo werd er in een bericht gezegd dat de bende met de lange baarden verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van ziekten als kanker. Ook beweren ze dat er slechte medicijnen en verdorven levensmiddelen aan de mensen worden geleverd om ze te vergiftigen. En dan is daar Omar Abu Sara die in de Al-Aqsamoskee stond te schreeuwen dat de Joden geŽlimineerd moeten worden, omdat dit de meest verachtelijke en kwaadaardige wezens zijn die op aarde rondlopen. ďIn hun moordzucht hebben ze duizenden profeten gedood en zelfs tot twee keer toe geprobeerd Mohammed te vermoorden. Geen wonder dat Allah hen veranderde in apen en varkensĒ Volgens deze haatprediker is de tijd gekomen om hen zonder enige genade af te slachten. ďWij zijn ervoor gereed samen met de legers van het Islamitische Kalifaat (ISIS) het land van de Joodse vuiligheid te reinigen.ĒVervolgens krijst hij: O Allah, laat spoedig de dag van hun dood aanbreken!Ē.

Volgens het bewind in Ram-allah experimenteert de IsraŽlische regering ook met massavernietigingswapens om te kunnen afrekenen met de onbuigzame Palestijnse kinderen. De IsraŽliís gebruiken het Aids-virus. De verspreiding is niet via seks. Die methode wordt momenteel wel gebruikt om de ziekte onder Egyptenaren te verspreiden, waarvoor de IsraŽlische geheime dienst, Mossad toeristen mobiliseert en inschakelt. Hier bij ons gebruiken ze de injectienaald. Het dodelijke virus wordt met injecties verspreid. De langzame en pijnlijke dood van Palestijnse kinderen wordt hen toegebracht in IsraŽlische ziekenhuizen. De injectie des doods wordt hun gegeven door IsraŽlische verpleegsters en artsen. Het groene licht daarvoor is gegeven op het hoogste niveau in de IsraŽlische regering. Ook zouden ďkolonisten vanuit hun nederzettingen met snipergeweren op Arabische bewoners schietenĒ. Het is ronduit een schande dat westerse journalisten deze leugens publiceren zonder ook maar enig onderzoek te doen.

Een ander krankzinnig voorbeeld kwam van terreurleider Mahmoud Abbas. Deze beweerde dat IsraŽl met voorbedachten rade drugs zou verspreiden met de bedoeling de Palestijnse jeugd te beschadigen.

Op de officiŽle omroep van de PLO-tv op 12 februari 2014 werd een toespraak uitgezonden van de officiŽle woordvoerder van de PLO-veiligheidstroepen en politiechef van de terreurstad Jenin, Adnan Al-Damiri. Hij vertelde het onzinverhaal dat het PLO-bewind zelfs een laboratorium heeft opgedoekt waarin ďmarihuana werd omgezet in heroÔne.Ē Blijkbaar heeft deze man zelf teveel drugs gebruikt want hij weet kennelijk niet dat marihuana nu eenmaal niet in heroÔne kan worden omgezet.

Volgens de Palestijnse VN-ambassadeur Riyad Mansour zou IsraŽl organen wegnemen van gedode Palestijnen. 'We krijgen de lichamen terug zonder hoornvliezen en andere organen. En dat gebeurde niet voor de eerste keer.' IsraŽl heeft deze beschuldiging fel afgewezen. Een Knessetlid noemde het 'pure laster'. De IsraŽlische VN-ambassadeur Danny Danon noemde de bewering een 'bloedsprookje'. IsraŽl wordt trouwens niet voor het eerst beschuldigd van het 'oogsten' van organen. Al in 2009 schreef de Zweedse krant Aftonbladet over zulke beschuldigingen, zonder daarbij ook maar enig bewijs te leveren. Ook het Britse Time Magazine schreef er in 2014 over, maar plaatste kort daarna een rectificatie. IsraŽlische functionarissen wijzen er op, dat dit op bekende antisemitische laster is gebaseerd.

Het Iraanse tv-station Shahar, meldde in het voorjaar van 2005, dat de IsraŽliís zich bezig houden met het ontvoeren van Iraanse babyís. Deze kinderen zouden aan boort worden gebracht van een boot die zich in de buurt van Iran bevindt. ,,De zionisten gebruiken hun harten, nieren en andere organenĒ aldus de onfrisse producer van dit walgelijke programma, Ahmed Mir Alawii. Deze figuur was ook verantwoordelijk voor de film ďZahraís Blue EyesĒ (Zahraís ogen) welke op dezelfde zender in December 2004 is uitgezonden. Ook hierin worden de IsraŽlisch ervan beschuldigd operaties op Arabische kinderen uit te voeren om hun organen te gebruiken voor transplantaties. Het verhaal gaat over een meisje dat door een IsraŽlische militair wordt ontvoerd en verminkt, want haar ogen worden getransplanteerd om een blind joods jongetje weer te laten zien. Alawii claimt dat de IsraŽlisch bij voorkeur kinderen van een en twee jaar ontvoeren. ,,Wij presenteren nog maar een klein deel van de Zionistische misdaden. Oh jullie zionisten! Jullie bezetten de huizen van onschuldige mensen. Jullie vermoorden hen en steken hun ogen uit voor de ogen van hun oudersĒ.

Hoewel een deel van Arabische wereld bezig is de betrekkingen met IsraŽl te verbeteren, zijn decennia van anti-Joodse propaganda niet zo snel verdwenen. Het zal nog wel een tijdje duren voordat de diverse fake-news propagandisten in de Arabische wereld stoppen met het verspreiden van hun belachelijke beweringen over IsraŽl en de Joden.

 

In een editie van al-Meshwar, een Arabische krant in de regio Toronto in Canada, uitgegeven door Holocaustontkenner Nazih Khatatba op 28 februari 2020 wordt IsraŽl door Mustafa Yusuf al-Lidawi beschuldigd van het levend begraven van Palestijnen en het stelen van hun organen. In de halve pagina schreef: "Het misbruik van de martelaren en de manipulatie van hun lichamen heeft te maken met Joodse geboden en IsraŽlische richtlijnen".

Holocaustontkenner Nazih Khatatba, hoofdredacteur en eigenaar van de antisemitische Canadese arabisch-talige krant Al-Meshwar in Toronto, Canada

Bínai Brith Canada heeft contact opgenomen met de politie van Toronto om een ​​klacht in te dienen. "Het is onaanvaardbaar dat Canadese publicaties, in welke taal dan ook, Joden blijven demoniseren en terrorisme verheerlijken," zei Michael Mostyn, CEO van Bínai Brith Canada. "Deze meedogenloze en ongegronde aanvallen op onze gemeenschap vergroten het risico voor onze veiligheid." In de loop der jaren hebben artikelen in al-Meshwar het bloedbad in 2014 in een synagoge in Jeruzalem geprezen, het jodendom een ​​'terroristische religie' genoemd, joden de schuld gegeven voor de Holocaust en zelfmoordaanslagen verheerlijkt aldus Bínai Brith.

Zowel al-Lidawi als al-Meshwar hebben een geschiedenis van het promoten van jodenhaat. In 2018 beriep al-Lidawi het beruchte antisemitische bloedsprookje, bewerend dat Joden niet-Joods bloed gebruiken om brood te bereiden voor de Joodse feestdag van Purim, en dat dit de middeleeuwse verdrijving van Joden uit veel Europese landen rechtvaardigde.

IsraŽl ontwikkeld een vaccin tegen het Coronavirus

Terwijl het coronavirus zich over de wereld verspreidt, komt het nieuws uit IsraŽl dat IsraŽlische wetenschappers op het punt staan een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen. Als alles volgens plan verloopt, zou het vaccin binnen een paar weken klaar kunnen zijn en na 90 dagen beschikbaar zijn. De afgelopen vier jaar heeft een team van wetenschappers van het IsraŽlische MIGAL (Galilea Research Institute), een vaccin ontwikkelt tegen het infectieuze bronchitisvirus (IBV), dat een bronchiale ziekte veroorzaakt bij pluimvee.

Nadat de wetenschappers het DNA van het nieuwe coronavirus ontleedden, ontdekten ze dat het coronavirus in pluimvee genetisch zeer overeenkomt met de menselijke variant. Het gebruikt hetzelfde infectiemechanisme, waardoor de kans groot is dat er al op zeer korte termijn een effectief vaccin kan worden ontwikkeld.

De werkzaamheid van het vaccin is bewezen in preklinische onderzoeken die zijn uitgevoerd door het Veterinair Instituut. "Ons basisconcept was het ontwikkelen van de technologie en niet specifiek een vaccin voor dit soort of dat soort virus," zei Dr. Chen Katz, leider van de biotechnologiegroep van MIGAL. De IsraŽlische overheid heeft het goedkeuringsproces voor het vaccin versneld, zodat het zo snel mogelijk beschikbaar komt. Wel moeten er de noodzakelijke klinische testen mee worden uitgevoerd, waardoor het nog 90 dagen duurt voordat het vaccin veilig wordt bevonden. ĎHet zal een oraal vaccin zijn, waardoor het bij uitstek toegankelijk is voor het algemene publiek.í

Valse beschuldiging van moord op Palestijnse jongen

Op vrijdagnamiddag 24 januari 2020 werd de acht-jarige Qais Abu Ramila, uit de wijk Beit Hanina in oostelijk Jeruzalem, als vermist opgegeven. Zijn familie vreesde het ergste en zei dat ze bang waren dat het jongetje was ontvoerd. De IsraŽlische politie begon een zoektocht waarbij ze werden lastig gevallen door honderden inwoners van Beit Hanina. Uiteindelijk werd het jongetje op zaterdagochtend teruggevonden in een reservoir met regenwater. Hij werd nog overgebracht naar een ziekenhuis nadat bewoners hem probeerden te reanimeren. Aanvankelijk werd gezegd dat hij in ernstige toestand verkeerde, maar artsen verklaarden hem uiteindelijk dood. De politie gelooft dat de jongen is uitgegleden en in het reservoir viel en daarbij gewond raakte, waardoor hij de hele nacht daar bleef zonder eruit te kunnen komen.

Het achtjarige jongetje Qais Abu Ramila. (Afbeelding overgenomen van Arutz Sheva,

Het duurde niet lang voordat de IsraŽl hatende meute de waarheid over de gebeurtenis begon te manipuleren. De familie van de jongen verkondigde de leugen dat ze een video hadden waarop te zien was hoe Qais in een auto stapte. Zonder dat iemand overwoog deze bewering te verifiŽren werd deze leugen verspreid en gebruikten anti-IsraŽlische propagandisten en Israel-haters de dood van de jongen om IsraŽl te besmeuren waaronder het verhaal dat ďJoodse kolonisten het jongetje zouden hebben vermoord!Ē De woordvoerster van de landrovers in Ram-allah Hanan Ashrawi was de eerste die de leugen verspreide. Ze werd snel gevolgd door het Amerikaanse Congreslid Rashida Tlaib en de Britse politicus George Galloway. Het begon reeds op vrijdagmiddag met een tweet van Hanan Ashrawi, waarin zij beweerde dat IsraŽlische kolonisten de jongen zouden hebben gekidnapt en hem daarna in een put hebben gegooid.

Even later had ze door dat om een nepbericht ging en verontschuldigde zich maar het kwaad was al geschied want de volksvertegenwoordiger van Amerikaanse Democratische Partij Rashida Tlaib, had het nep-verhaal van Asrawi al overgenomen.

Rashida TlaibRashida Tlaib

Deze vrouw is een dochter van Arabische immigranten die in de jaren zeventig naar Detroit trokken. Zij staat bekend om haar ongebreidelde haat jegens de staat IsraŽl. Zij heeft 898.000 Twitter-volgers en kwam pas op dinsdag 28 januari terug van haar smerige "bloed laster", hoewel de Anti-Defamation League (ADL) haar tweet op zondag al had veroordeeld. Haar tweet was op dat moment al 125.000 keer bekeken wat leidde tot een uitbarsting van haat en opruiing tegen IsraŽl. Missie volbracht moet ze gedacht hebben. Dit is een voorbeeld van hoe het eeuwenoude bloed laster nog steeds werkt in 2020.

Het voormalig Britse parlementslid George Galloway, die er ook wel pap van lust waar het gaat om het vals beschuldigen van IsraŽl, beweerde dat Ďkolonistení de jongen hadden vermoord. Hij twitterde twee fotoís van de jongen, ťťn toont hem studeren op school en de tweede toont de locatie van zijn lichaam. ďDit kind, 7 (8) jaar oud, is net dood uit een put gevist in Jeruzalem. Vermoord door illegale IsraŽlische kolonisten. Zal iemand aan de macht vandaag met zijn moeder en vader huilen? Zal iemand deze kwade uitbarsting tegen het volk van Palestina controleren? Iemand?Ē schreef hij. Twitter en andere sociale netwerken stellen de tegenstanders van IsraŽl in staat om nu met de snelheid van het licht dergelijke laster te verspreiden.

De eerder genoemde Hanan Ashrawi speelde ook in 1996 een zeer bedrieglijke rol bij de onlusten die door het bewind van Jasser Arafat waren georkestreerd als reactie op het door IsraŽl openstellen van een 2200 jaar oude HasmoneeŽn-tunnel langs de westelijke muur van het Tempelplein in Jeruzalem. Als ťťn van de woordvoerders van Arafat beweerde zij voor CNN dat IsraŽl zo brutaal was geweest een tunnel te openen onder de Al Aksa moskee. Maar het gewraakte tunneltje ligt daar hemelbreed ruim 200 meter vandaan. Over de opening hadden de IsraŽlische autoriteiten al in januari 1996 met Arafat een compromis bereikt.

Hanan AshrawiHanan Ashrawi

De moslims kregen toegang tot de stallen van Salomo en de IsraŽliís konden op hun beurt de tunnel openen die door archeologen en technici van het puin was ontdaan wat daar eeuwenlang had gelegen. Het gevolg van de leugen was dat er een explosie van geweld losbarste onder Arafats volgelingen waarbij 16 IsraŽlische veiligheidsagenten werden gedood en later ook nog eens 53 Palestijnen na ingrijpen van het IsraŽlische leger. Alles was door Arafat in scene gezet met als doel een veroordeling van de wereldgemeenschap te ďversierenĒen precies dat gebeurde.

https://brabosh.com/2020/03/19/pqpct-sbs-2/ Enkele gegevens verwerken bovenin deze nieuwsbrief.

Franklin ter Horst